Presentatie nmpc participatie final

356 views

Published on

Presentatie week 1 Participatie.

Door Edo de Haas, Jaime Wijdh en Wernard Schmit

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie nmpc participatie final

 1. 1. Gamecultuur: Participatie Wernard Schmit Jaime Wijdh Edo de Haas
 2. 2. Leesvragen over <ul><li>Joost Raessens </li></ul><ul><ul><li>Computer Games as Participatory Media Culture </li></ul></ul><ul><li>Katie Salen & Eric Zimmerman </li></ul><ul><ul><li>Game Design and Meaningful Play </li></ul></ul><ul><li>Marc Prensky </li></ul><ul><ul><li>Computer Games and Digital Learning </li></ul></ul><ul><li>Discussie </li></ul>
 3. 3. Participatie binnen een game <ul><li>Hij [Raessens] spreekt over drie verschillende domeinen van participatie: interpretatie, reconfiguratie en constructie. Hierbij speelt de interactiviteit binnen een game ook een rol. </li></ul><ul><li>In hoeverre kan je spreken over interactiviteit binnen een game, wanneer grotendeels de techniek de regels van het spel bepaalt? </li></ul>
 4. 4. Interactiviteit <ul><li>‘ A distinctive mode of relating to audiovisual representation or fictions. The player is provided with a way of directly taking a leading role in what occurs, given the means to control – at least in part – what will unfold within the scene on the screen.’ (Darley, 2000, p. 156) </li></ul>
 5. 5. Interactiviteit en Participatie <ul><li>Raessens probeert de specificiteit van het medium computergames te laten zien. Hij prefereert voor deze specificiteit de term 'participatie' boven 'interactiviteit.' Waarom, en hoe vult hij beide termen in? </li></ul>
 6. 6. Participatie <ul><li>Interpretatie </li></ul><ul><li>Reconfiguratie </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=0iAd4egX2PA </li></ul><ul><li>Constructie </li></ul>
 7. 7. Eigenwijs publiek <ul><li>Als het publiek niet wil participeren naar het vooraf bedachte idee van de gamedesigner, kun je dan alsnog spreken van een game als participerend medium? </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=SnrHYY8TPqY </li></ul>
 8. 8. Academisch proefschrift <ul><li>The Player’s Game: Towards Understanding Player Production Among Computer Game Cultures – Olli Sotamaa, 2009 </li></ul><ul><li>Nieuwe vorm van participatie: Gebruik maken van de constructiviteit van anderen. </li></ul>
 9. 9. Salen & Zimmerman Katie Salen Eric Zimmerman
 10. 10. Meaningful play <ul><li>“ The goal of succesful game design is the creation of meaningful play.” </li></ul>
 11. 11. Twee soorten meaningful play <ul><li>Van game actions naar game outcomes => meaning </li></ul><ul><li>Meaningful play vanuit het doel van de game => evaluational </li></ul>
 12. 12. The magic circle
 13. 13. Leesvragen <ul><li>Over het algemeen: </li></ul><ul><li>definitievragen over begrippen in artikel </li></ul><ul><ul><li>discerning, interactivity , etc. </li></ul></ul><ul><li>Als […] plaatsvindt, is er dan nog sprake van meaningful play? </li></ul>
 14. 14. Leesvragen <ul><li>Binnen games kun je naast regels volgen ook regels breken of de grenzen van het spel opzoeken. […] Wanneer het voorgeschreven parcours niet gevolgd wordt, kan er dan nog steeds gesproken worden van meaningful play? </li></ul><ul><li>Maartje de Bruin </li></ul>
 15. 15. The Sims
 16. 16. Klapaucius!
 17. 17. Cheating <ul><li>René Glas over Sybille Lammes </li></ul><ul><li>Games of Stake </li></ul><ul><li>It [cheating red.] also enables us to identify blind spots in our research perspectives and thus discover new avenues of inquiry with regard to the phenomena we study. </li></ul>
 18. 18. Cheating <ul><li>Frans Mäyrä </li></ul><ul><li>Gaming Culture at the Boundaries of Play </li></ul><ul><li>Gamestudies.org </li></ul><ul><li>[…] both the guidebooks and cheat codes might be used to encourage players to revisit the games, and explore them in order to find all the hidden bonus materials like side quests, secret areas and minigames which today’s complex games are designed to hold. </li></ul>
 19. 19. Games and Learning: Digital Game-based Learning M. Prensky
 20. 20. “ Anyone who makes a distinction between education and entertainment doesn't know the first thing about either one.” -Marshall McLuhan
 21. 21. Redenen voor design van educatieve games <ul><li>Leerlingen zijn veranderd (opgegroeid met digitale technologie) </li></ul><ul><li>Leerlingen moeten op nieuwe manieren gemotiveerd worden. </li></ul>
 22. 22. Digital Natives (1/2) <ul><li>Twitch Speed vs. Conventional Speed </li></ul><ul><li>Parallel Processing vs. Linear Processing </li></ul><ul><li>Random Acces vs. Linear Thinking </li></ul><ul><li>Graphics First vs. Text First </li></ul><ul><li>Connected vs. Stand Alone </li></ul>
 23. 23. Digital natives (2/2) <ul><li>Active vs. Passive </li></ul><ul><li>Payoff vs. Patience </li></ul><ul><li>Fantasy vs. Reality </li></ul><ul><li>Play vs. Work </li></ul><ul><li>Technology as Friend vs. Technology as Foe </li></ul>
 24. 24. Why it works: <ul><li>Enjoyment </li></ul><ul><li>Involvement </li></ul><ul><li>Structure </li></ul><ul><li>Motivation </li></ul><ul><li>Interactivity </li></ul><ul><li>Flow </li></ul><ul><li>Learning </li></ul><ul><li>Gratification </li></ul><ul><li>Competition </li></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><li>Emotion </li></ul>
 25. 25. Effectiveness <ul><li>Statistisch betere resultaten </li></ul><ul><li>Alle games zorgen ervoor dat spelers moeten leren. </li></ul>
 26. 26. Wat gamers nu al leren: <ul><li>Learning How </li></ul><ul><li>Learning What </li></ul><ul><li>Learning Why </li></ul><ul><li>Learning Where </li></ul><ul><li>Learning When and Whether </li></ul>
 27. 27. Design: Gameplay and learning <ul><li>Players </li></ul><ul><li>Game style </li></ul><ul><li>Elements </li></ul><ul><li>Choice </li></ul><ul><li>Content </li></ul><ul><li>Learning Activities and Techniques </li></ul>
 28. 28. Game Structures, onder andere: <ul><li>Intrinsic vs Extrinsic games </li></ul><ul><li>Intrinsic: content is geïntegreerd met gamestructuur (Sims). </li></ul><ul><li>Extrinsic: content NIET gelinkt met structuur. </li></ul>
 29. 29. Game Structures, onder andere: <ul><li>Synchronous ( Real time) vs. Asynchronous ( Turn Based) </li></ul>
 30. 30. Vraag: <ul><li>Zouden educatieve games in de toekomst de &quot;ouderwetse&quot; leermiddelen volledig kunnen vervangen, of is dit niet wenselijk? </li></ul><ul><li>“ Offering a choice.” </li></ul>
 31. 31. Vraag: <ul><li>Prensky ziet duidelijk een toekomst in serious gaming binnen educatie, maar kaart ook het probleem van docenten aan. Deze komen uit de vorige generatie, de zogenaamde ‘digital immigrants’. </li></ul><ul><li>Wil hij gamen als serieus educatiesysteem pas gaan invoeren wanneer deze generatie in feite niet meer bestaat, of wil hij docenten vervangen met computers? </li></ul>
 32. 32. Educational game design for online education <ul><li>Door: Pablo Moreno-Ger et al. </li></ul><ul><li>Uit: Computers in human behavior, Volume: 24, Issue: 6 (September 17, 2008), pp: 2530-2540 </li></ul><ul><li>Dit artikel richt zich ook op de het design aspect van educatieve games, benadert dit vanuit een meer technisch perspectief dan Prensky. Ook wordt er hier ingegaan op het aanpassen van bestaande games om deze educatief te maken, met als voorbeeld SimCity. </li></ul>
 33. 33. Discussie <ul><li>Games zullen in het onderwijs uiteindelijk een grotere rol gaan spelen dan: </li></ul><ul><li>boeken en de daaruit voortvloeiende lesmethoden; </li></ul><ul><li>de leraar voor de klas. </li></ul>

×