Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leads - asiakkuudenhallintajärjestelmä

645 views

Published on

Leads

- myyntiliidien määrän ja laadun kasvattamiseen ja soittolistojen hallinnointiin.

Werdia on tuonut markkinoille suomalaisten vakuutusyhtiöiden tarpeisiin kehitetyn asiakkuudenhallintajärjestelmän, joka syöttää tuoreita myyntivinkkejä. Selainpohjainen Leads-järjestelmä on helppokäyttöinen ja tuo vakuutusyhtiölle merkittävää kilpailuetua.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leads - asiakkuudenhallintajärjestelmä

  1. 1. Leads WERDIA INSURANCEAPPLICATIONS KERÄÄ YHTEEN JUURI OIKEAT KONTAKTIT - N O STA A M Y Y N N I N U U D E L L E TA SO L L E
  2. 2. Leads Myynti polkee paikallaan eri syistä voivat olla tavallista kiinnostuneempia vakuutuksista. Asiakas on esimerkiksi pyytänyt Vakuutusyhtiöt käyttävät yhä enemmän asiamie- lisätietoja, tai asiakas saisi lisäetuuksia uusia hiä ja outbound-puhelinkeskuksia myyntityössä. vakuutuksia ostamalla. Leads-järjestelmän avulla Aktiivisesti asiakkaille soittavat komissiopalkkai- erilaisia rekisterejä voi käyttää entistä kekseliääm- set myyjät tarvitsevat laadukkaita myyntivink- min myyntityössä.- myyntiliidien määrän ja laadun kasvattamiseen ja kejä, jotta työ säilyy mielekkäänä ja ansiotaso Leads-järjestelmässä myyntivinkkejä voi jakaa ja hyvänä. Myyjä turhautuu, jos rekisterit eivät ole hakea eri kriteereillä kuten vakuutuslajeittain, soittolistojen hallinnointiin ajan tasalla ja soittolistat eivät auta kaupanteossa. tuoteryhmittäin tai alueittain suuntanumeron Paperilapuilla saadut vinkitkin hukkuvat helposti. perusteella. Vinkeille voidaan luoda myös priori-Werdia on tuonut markkinoille suomalaisten vakuutusyhtiöiden tarpeisiin kehitetyn asiak- sointijärjestys. Kiireelliset vinkit järjestelmäkuudenhallintajärjestelmän, joka syöttää tuoreita myyntivinkkejä. Selainpohjainen Leads- Leads tuo kekseliäisyyttä myyntiin syöttää soittolistan kärkeen. Vakuutusyhtiö voijärjestelmä on helppokäyttöinen ja tuo vakuutusyhtiölle merkittävää kilpailuetua. esimerkiksi houkutella asiakkaita tilaamaan Leads on vakuutusyhtiöiden tarpeisiin kehitetty pikayhteydenottoja tekstiviestillä. Tällöin järjes- asi ak kuudenhallinta j är jestelmä . L eads- telmä etsii soittajan henkilötiedot, ja myyjä järjestelmään voidaan ladata myyntivinkkejä soittaa asiak kaalle puolen tunnin sisällä . kaikista mahdollisista sähköisistä rekistereistä - ja Päämääränä on markkinoinnin ja myynnin tulok- syöttää niitä myyjille halutulla tavalla. Myyjä saa sellisuuden kasvattaminen. Liidit ja prospektit järjestelmästä tuoreita tietoja asiakkaista, jotka ovat myyntiorganisaation tärkein pääoma! Otollinen ostaja lisää myyjän motivaatiota.
  3. 3. Nopea reagointi on parempaa Leads on myynnin työkalupalvelua Leads-jär jestelmä on myyjän monipuolinenLeads-järjestelmä on kevyt ja helppokäyttöinen. työkalu. Järjestelmään voidaan tehdä muistiin-Järjestelmään voidaan ajaa mitä tahansa tekstitie- panoja potentiaalisen asiakkaan kohdalle, mikädostoja, kunhan tiedot ovat rajapintakuvauksen tuo laatua ja systematiikkaa asiakaspalveluun.mukaiset. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi Kaikki järjestelmään syötetty data pysyy tallessa.www-sivujen yhteydenottolomakkeelta. Vinkkejä Tämän ansiosta soittolistalle ei esimerkiksi päädyvoidaan syöttää myös manuaalisesti. henkilö, jolle myyjä on hiljattain soittanut aiem-Järjestelmä pitää sisällään hälytysjärjestelmän, eli man vinkin perusteella.potentiaalisen asiakkaan tiedot nousevat Leads-järjestelmä tuo tehoa, mielekkyyttä jasoittolistan kärkeen asiakkaan toivomana yhtey- vaihtelua myyjien työhön. Onnistumisetd e n o t to h e t ke n ä . M y y n t i t yö t ä vo i myö s motivoivat ja parantavat ansiotasoa. Järjestelmänorganisoida niin, että tiettyjen vakuutuslajien avulla myynnin johto pystyy helposti seuraamaanhyvät myyjät saavat tämän alan vinkit hoitoonsa. myyntivinkkien toimivuutta ja yksittäistenMyös ristiinvinkitys Leads-järjestelmää käyttä- myyjien tai ryhmien kykyä hyödyntää vinkkejä.vien yhteistyökumppanien välillä on mahdollista. Mikäli kauppaa ei synny, voidaan myyntivinkin yhteyteen merkitä tieto epäonnistumisen syystä. Näin myynnin johto saa arvokasta tietoa tuoteke- hityksen ja hinnoittelun tueksi.Potentiaalisen asiakkaantiedot nousevat soittolistankärkeen asiakkaan toivo-mana yhteydenottohetkenä.
  4. 4. Järjestelmän tekniset tiedot Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä varmistaa ohjelmiston logiikan nopean omaksu- misen. Werdia järjestää käyttökoulutuksen järjestelmän pääkäyttäjille. Selainpohjaisuuden ansiosta ohjelmisto on myös etätyötä tekevien käytössä 24/7. Sisään kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pääkäyttäjät pystyvät nopeasti luomaan tai passivoimaan käyttäjätunnuksia uusien rekrytointien ja irtisanomisten yhteydessä. Eri käyttäjärooleille pystyy luomaan eritasoisia käyttöoikeuksia. Avoin dokumentoitu rajapinta mahdollistaa tietojen siirron eri tieto- ja vakuutusjärjes- telmistä. Werdia järjestää tarvittavat hosting, ylläpito- ja tukipalvelut. Ohjelmiston versiopäivi- tykset ovat automaattisesti asiakkaiden käytössä ilman erillistä asennustyötä. Werdia muokkaa tarvittaessa järjestelmää asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi ja kehittää uusia toiminnallisuuksia. Commissions- ja Leads-järjestelmät ovat helposti integroitavissa. Ne voidaan myös ottaa käyttöön erillisinä. Järjestelmä on toteutettu Microsoft .NET teknologialla ja se käyttää Microsoft SQL Server tietokantaa. Myynnin johto saa arvokasta tietoa tuotekehityksen ja hinnoittelun tueksi.
  5. 5. Werdia Oy on kannattava ja kasvuhakuinen espoolainen yritys, joka toteuttaaasiakkaille innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja. Yrityksellä on sitoutunuthenkilökunta, jolla on vahvaa toimialaosaamista etenkin vakuutus-, infra- jaliikennetoimialoilta.Werdia Oy tekee vaativia ohjelmisto- Espoossa. Meillä on pitkäaikaisiatuotteita ja -palveluja, jotka helpottavat ja –palveluja, jotka helpotta- asiakassuhteita ja erittäin ammattitai-vat merkittävästi asiakkaiden liiketoi-merkittävästi asiakkaiden liiketoim- toinen ja sitoutunut henkilökunta.mintaa. Meillä on pitkä kokemus inno-intaa. Meillä on pitkä kokemus inno- Teemme työtä tehokkaasti, muttavatiivisten ohjelmistojen kehittämi- inhimillisesti. Werdia on taloudellisestisestä läheisessä yhteistyössä asiak- kannattava ja vakaa yritys, jonkakaiden kanssa. Werdialla on syvällistä luottoluokitus on AAA (Dun & Brad-ja laajaa toimialaosaamista etenkin street). Yritys on kokonaan johdon javakuutus- ja pankkialalta. Olemme hallituksen jäsenten omistama.suunnitelleet vakuutusalalle uusia Werdia kasvattaa liiketoimintaansatuotteita, jotka ensimmäistä kertaa voimakkaasti lähivuosina. Kilpai-ratkaisevat myyntiorganisaation tyypil- lukykymme ja osaamisemme onlisiä ongelmia ja tehostavat toimintaa. vahvalla pohjalla. Pystymme toteutta-Lisäksi Werdialla on pitkäaikaista koke- maan vaativia ohjelmistoratkaisujamusta ja osaamista infra- ja liikenne- kustannustehokkuudeltaan erittäintoimialoilta. kilpailukykyisesti. Pystymme inves-Werdia on vakaa ja luotettava ohjelmis- toimaan kasvuun, rekrytoimaan lisäätoyritys, joka on perustettu vuonna kovatasoisia osaajia ja kehittämään2000. Nykyaikainen ja viihtyisä toimis- markkinoille uusia innovatiivisia tuot-tomme sijaitsee HTC Keilaniemessä teita.Werdia Oy Werdia OyKeilaranta 15 Keilaranta 1502150 Espoo 02150 EspooPuhelin: +358 20 755 9670 Puhelin : +358 20 755 9670Faksi: +358 20 755 9676 Faksi +358 20 755 9676www.werdia.fi www.werdia.fi

×