Social media mich verbeeck (talkingheads)

510 views

Published on

 • Be the first to comment

Social media mich verbeeck (talkingheads)

 1. 1. EEN STERKE R E O N D E R N E M IN G M E T SOC I AL E ME D I A C e nt rum vo o r O nd er ne m e n H o G e nt - 0 2 /1 2 /2 0 1 3 dinsdag 3 december 13
 2. 2. twitter.com/MichVerbeeck mich@talkingheads.be www.talkingheads.be dinsdag 3 december 13
 3. 3. Bron afbeelding: Flickr - Jason A. Howie SOCIALE ME D IA dinsdag 3 december 13
 4. 4. Sociale media zijn alle online tools en platformen die mensen gebruiken om hun meningen, inzichten en ervaringen met elkaar te delen. Bron: www.jungleminds.nl dinsdag 3 december 13
 5. 5. Bron afbeelding: Flickr - Shayan (USA) SOC IAL MEDIA VERANDEREN DE MANIER WAAROP WE C O M MUNICER EN dinsdag 3 december 13
 6. 6. VAN E ENRICHTIN GSVERKEER NAAR EEN RONDPUNT dinsdag 3 december 13
 7. 7. VA N BROADCASTIN G NAAR NETWORKING I NHO UD M IL J O E N G E BR UIK ERS dinsdag 3 december 13 IN H O U D MI L JOE N GE BR U I K ERS
 8. 8. Bron afbeelding: Flickr - Acidpix SO C I ALE M E D I A ZI J N G R O OT, O O K I N B E LGIË dinsdag 3 december 13
 9. 9. 53% van alle Belgen (ongeveer 5,5 miljoen mensen) heeft minstens één account op social media Dat is 70% van iedereen die toegang heeft tot het internet Bron: Insites research - januari 2013 & Social Market analysis - Zomer 2012 dinsdag 3 december 13
 10. 10. 11 Een Belg volgt gemiddeld 11 merken op sociale media 40% volgt of ‘liket’ minstens 1 merk op sociale media 66% logt gemiddeld 1 keer per dag in Bron: Insites research - januari 2013 & Social Market analysis - Zomer 2012 dinsdag 3 december 13
 11. 11. dinsdag 3 december 13
 12. 12. 5.400.000 BE gebruikers dinsdag 3 december 13
 13. 13. dinsdag 3 december 13
 14. 14. +/- 160.000 BE gebruikers dinsdag 3 december 13
 15. 15. dinsdag 3 december 13
 16. 16. 1.765.000 BE gebruikers dinsdag 3 december 13
 17. 17. Top 4 platformen in België 5.400.000* 4.017.000** 1.765.000* 90.000 - 160.000*** Bronnen: * B.V.L.G. - Belgian social Media Monitor - Oktober 2013 ** Bron: Google - december 2012 *** Inschatting op basis van Twitto.be - BVLG.be dinsdag 3 december 13
 18. 18. Snelst groeiende netwerk in België 39% Bron: B.V.L.G. - Belgian social Media Monitor - Oktober 2013 dinsdag 3 december 13
 19. 19. Bedrijven zijn aanwezig.. 61% heeft een Facebook pagina 29% heeft een LinkedIn Company Profile 39% heeft een Twitter profiel 24% gebruikt YouTube Bron: InSites - The 4 C’s of the Conversation Company - July 2012 dinsdag 3 december 13
 20. 20. .... maar niet geïntegreerd 29% Niet actief op sociale media 27% 1e stappen 17% Pilootproject Integreert Social Media Is geïntegreerd 15% 12% Bron: InSites - The 4 C’s of the Conversation Company - July 2012 dinsdag 3 december 13
 21. 21. Bedrijven op sociale media FMCG & Retail Healthcare Finance Media Tech & Telco Travel & Leisure 63% 43% 55% 78% 67% 62% 42% 39% 37% 66% 52% 50% 28% 29% 26% 29% 38% 24% 27% 30% 24% 46% 36% 35% Bron: InSites - The 4 C’s of the Conversation Company - July 2012 dinsdag 3 december 13
 22. 22. Bron afbeelding: Huffington post ZIJN SOCIALE MEDIA EEN HYPE? dinsdag 3 december 13
 23. 23. Gartner Hype Cycle VISIBILITY Peak of Inflated Expectations Plateau of Productivity Slope of Enlightenment Trough of Disillusionment Technology Trigger TIME Bron: Gartner Technology Research dinsdag 3 december 13
 24. 24. Gartner - Social Software Hype Cycle VISIBILITY Social recruitment Crowdsourcing Social mobile gaming Internal Peer-to-peer communities Virtual Reality TIME Bron: Gartner Technology Research dinsdag 3 december 13
 25. 25. SOCIAL M E D IA I NZETTE N dinsdag 3 december 13
 26. 26. WA AR O M? dinsdag 3 december 13
 27. 27. Bron afbeelding: Kenny Louie M E N S EN ZIJN A L ONLI NE E N Z O E KE N I N F O RM AT I E dinsdag 3 december 13
 28. 28. Online research voor een beslissing Bron: Google - Consumer barometer - nov 2013 & Wijs - De Shift in Retail - juli 2013 dinsdag 3 december 13
 29. 29. Vertrouwen in mening van peers 90% vertrouwt aanbevelingen van bekenden 70% vertrouwt consumer-opinions die online werden gepost Bron: Nielsen - Global Online Consumer Survey - 2009 dinsdag 3 december 13
 30. 30. Vertrouwen in mening van peers dinsdag 3 december 13
 31. 31. Gebruikers zoeken inspiratie via social Bronnen: Wijs - De Shift in Retail - juli 2013 & YouTube kanaal Bart Thys dinsdag 3 december 13
 32. 32. Gebruikers zoeken inspiratie via social dinsdag 3 december 13
 33. 33. Werkt in twee richtingen > Monitoring dinsdag 3 december 13
 34. 34. WAA RVO O R ? dinsdag 3 december 13
 35. 35. MARKETING EN SALES Awareness, appreciation, action, advocacy + campagnes & advertenties dinsdag 3 december 13
 36. 36. Social Media Advertising Gericht adverteren naar specifieke doelgroepen op basis van vooraf bepaalde doelstellingen: • • • dinsdag 3 december 13 bereik en fangroei interactie conversies
 37. 37. Social Media Advertising Bron: Facebook Creative Specs - Oktober 2013 dinsdag 3 december 13
 38. 38. KENNIS DELEN De expertise en de goede naam van je bedrijf/organisatie uitdragen dinsdag 3 december 13
 39. 39. Contrast Law dinsdag 3 december 13
 40. 40. NE TWERKING Via sociale media interessante contacten leggen dinsdag 3 december 13
 41. 41. CUSTOMER CARE Support, informatieverstrekking, webcare, klantenretentie, CRM dinsdag 3 december 13
 42. 42. HUMAN RESOURCES Recrutering, employer branding & ‘gezicht van het bedrijf’ dinsdag 3 december 13
 43. 43. Employer Branding dinsdag 3 december 13
 44. 44. Link Personal - Corporate Branding dinsdag 3 december 13
 45. 45. CRISISCO MMUNICATIE Snel, accuraat en duidelijke bron van informatie op alle kanalen dinsdag 3 december 13
 46. 46. RESEARCH & DEVELOPMENT Opportuniteiten opsporen, doelgroepen leren kennen en crowdsourcing dinsdag 3 december 13
 47. 47. INT ERNE COMMUNICATIE Kennisdeling en collaboratie met de juiste tools = veranderingsmanagement dinsdag 3 december 13
 48. 48. HOE? dinsdag 3 december 13
 49. 49. Koopcyclus aan de basis Appreciation Awareness Action Advocacy dinsdag 3 december 13
 50. 50. AWARENESS C REËR EN Zet jezelf in de markt en zorg dat je makkelijk te vinden bent dinsdag 3 december 13
 51. 51. Statische aanwezigheid dinsdag 3 december 13
 52. 52. Dynamische aanwezigheid dinsdag 3 december 13
 53. 53. APPREC IATION VER KRIJGEN Wek interesse en zorg dat gebruikers je gaan appreciëren dinsdag 3 december 13
 54. 54. Inhoud relevant voor de doelgroep dinsdag 3 december 13
 55. 55. Inhoud relevant voor de doelgroep dinsdag 3 december 13
 56. 56. Interactie met anderen dinsdag 3 december 13
 57. 57. INSPELEN OP ACTION Overgang naar een effectief bezoek, aankoop of actie makkelijk maken dinsdag 3 december 13
 58. 58. Aanzet tot bezoek dinsdag 3 december 13
 59. 59. Aanzet tot bezoek dinsdag 3 december 13
 60. 60. Actie/Promotie dinsdag 3 december 13
 61. 61. ADVOCACY DOOR AMBASSADEURS Zorg dat tevreden klanten het goede nieuws verspreiden dinsdag 3 december 13
 62. 62. Vraag actief om feedback dinsdag 3 december 13
 63. 63. Ga in conversatie eigen medewerkers dinsdag 3 december 13 klanten/stakeholders
 64. 64. Engageer je fans dinsdag 3 december 13
 65. 65. Koopcyclus aan de basis Appreciation Awareness Action Advocacy dinsdag 3 december 13
 66. 66. T IP S dinsdag 3 december 13
 67. 67. Ga planmatig te werk ✓ Analyses / Audit ✓ (permanente) Monitoring dinsdag 3 december 13 ✓ Strategie -> Doelstellingen? -> Doelgroepen? -> Platformen? ✓ Inhoud? ✓ Resources? ✓ Beheer sociale media ✓ Advertising ✓ Campagnes
 68. 68. Know yourself ✓ Kies je USP en speel uit ✓ Wees realistisch ✓ Wees transparant en eerlijk ✓ Ga op een juiste manier met kritiek of opmerkingen dinsdag 3 december 13
 69. 69. Know your audience ✓ ✓ ✓ dinsdag 3 december 13 Wat vindt mijn doelgroep interessant? Waarover praten ze online? Waar kan je ze het best bereiken? Ga in dialoog met hen!
 70. 70. dinsdag 3 december 13
 71. 71. twitter.com/MichVerbeeck mich@talkingheads.be www.talkingheads.be dinsdag 3 december 13

×