Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minicursus overtuigen - Pacelle van Goethem

768 views

Published on

Deze Minicursus Overtuigen: 'Gelijk hebben of gelijk krijgen' ontwierp Libelle speciaal voor haar lezers. Overtuigingsexpert Pacelle van Goethem geeft je tips om overtuigender te zijn in je dagelijkse leven en op je werk.

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Minicursus overtuigen - Pacelle van Goethem

  1. 1. PSYCHOLOGIEvan ALLEDAG Even een kleine adempauze. Voor grote en kleine vragen, belangrijke en minder belang-rijke dilemma’s. En voor verfris-sende inzichten en nieuwe antwoorden. DEZE WEEK Minicursus overtuigen Zeg het: “Versier jij nou mijn man?” Vraag aan psych: “Hoe leer ik positiever denken?” + LEKKER VEEL NIEUWTJES 24-65
  2. 2. Minicursus overtuigen GELIJK HEBBEN OF GELIJK KRIJGEN? Vrouwen zijn er minder goed in dan mannen: anderen overtuigen van hun standpunt. Maar: overtuigen kun je leren. Kwestie van de juiste stijl te pakken krijgen. Tekst: Marlies Jansen Myra wordt er moedeloos van: ze heeft een over-tuigingskracht van niks. Het lukt haar nog net haar kinderen aan te sporen iets te doen of te laten, en vooruit, ze heeft haar man ervan overtuigd hoe leuk het is om een hond te hebben. Maar verder? Op de zorginstelling waar ze werkt, weet collega X zijn ideeën altijd nét wat beter te brengen. Of hij valt Myra in de rede om zíjn idee voor het behandel plan van patiënt A erdoor te drukken. Probeert Myra een tegenargument in de strijd te gooien, dan komt er niet meer uit dan wat gehakkel. “Het vervelende is, dat ik mijn eigen visie écht beter vind. Het is daarom extra frustrerend dat het me niet lukt om mijn standpunt duidelijk te maken. Ik voel me dan zo stom! En dan krijg ik al vlekken in mijn nek als ik aan de volgende vergadering denk.” Alles moet in harmonie Overtuigingskracht heb je echt niet alleen nodig in poli tieke debatten. Juist in alledaagse situaties is dat nodig. Bijvoorbeeld thuis, als je je man eens van de bank wil krijgen om samen naar een ballet-voorstelling te gaan. Of wanneer je een vriendin advies geeft om haar te behoeden voor een foute keuze qua man. En uiteraard ook op het werk: als je een supergoed idee hebt en dat wilt voorstellen aan je baas. Of als je leiding moet geven en beoor-delings- of sollicitatiegesprekken moet voeren. Het is vast geen toeval dat de ‘winnende’ collega van Myra een man is. Gelijk krijgen – of op z’n minst overtuigend overkomen – lijkt mannen stukken makkelijker af te gaan. Dat is niet zo gek, VROUWEN KUNNEN HET MOEILIJK VER-DRAGEN HET NIET MET ELKAAR EENS TE ZIJN weet psycholoog en coach Heleen Dröge van Psycho- Logisch. “Mannen hebben vaker dan vrouwen beroepen waarin ze veel moeten onderhandelen en overtuigen, bijvoorbeeld om klanten binnen te halen. Daar krijgen ze ook trainingen voor. Ze hebben dus simpelweg meer ervaring.” 24-66
  3. 3. Daarbij zien mannen onderhande-len als een spel, terwijl vrouwen vaak vinden dat alles in harmonie moet gaan. “Vrouwen kunnen het moeilijk verdragen het niet eens te zijn met elkaar. Ik denk dat ze, zeker in relaties, vaak inschikken,” zegt Dröge. En dan woedt er nog die voortdurende interne dialoog in onze hoofden: heb ik wel goede argumenten? Vinden ze me dan nog wel aardig? En áls we dan gelijk hebben gekregen of onze zin heb-ben gekregen, beginnen we alles in twijfel te trekken zodat we onszelf alsnog onderuit halen. Bijvoor-beeld als de ander niet enthousiast genoeg reageert. Dan krijg je zoiets: “Weet je het zeker? Alleen als jij ook wilt hoor!” Mannen doen dat niet. Als een man zijn zin heeft gekregen , is het klaar. Stel je voor, dat hij nog zes keer gaat vragen: WAT IS NORMAAL? Op www.durftedenken.nl staat de ‘Hoe Normaal Ben Jij?’-test. Een test van één minuut – met een knipoog – die niet alleen aangeeft hoe normaal iemand is, maar die ook aan elk type mens een filosoof koppelt. Misschien bent u wel ‘wonderlijk’, het ideale menstype van Aristoteles. Of misschien past u beter in het straatje van Immanuel Kant. Toch bijzonder. HATSJIE Last van hooikoorts? Probeer stress te vermijden. Onderzoekers van de Universiteit van Ohio ontdekten dat gestreste mensen vaker hooikoortsaanval-len hebben dan relaxte types. Een dag niet gelachen... ‘Lachen is gezond’ is niet voor niets een bekend gezegde: een groep Amerikaanse onderzoekers ontdekte dat lachen bij ouderen stressverlagend werkt. Twee groepen proefpersonen van gemiddeld zeventig jaar oud maakten een geheugentest. De helft van de deelnemers zag vooraf een grappige video en die groep bleek aanmerkelijk minder van het stress hormoon cortisol in het bloed te hebben en daardoor een betere test te maken. Lachen zorgt dus voor minder stress en voor een beter geheugen. STAPPENPLAN De tip van deskundige Pacelle van Goethem: ontdek je eigen stijl van overtuigen. Wees vervolgens ont-spannen en voeg wat elementen uit andere overtuigende stijlen toe. tAutoriteit: praat met een lagere stem, in een rustiger tempo. Doe net alsof je je thuis voelt. Neem een krachtige houding aan (recht-op, kin omhoog). Dat straalt niet alleen meer kracht uit, die kracht is ook voelbaar. tVriend: zoek en benoem over-eenkomsten. Maak contact – in-houdelijk, maar ook persoonlijk, want als je iemand snapt, kun je ontdekken wat hij of zij nodig heeft (erkenning, macht of zeker-heid bijvoorbeeld) en daarop inspelen. Laat menselijkheid zien: ik ben net als jij. tVoorbeeld: laat iets meer van jezelf zien, toon meer eigenheid en lef. Bijvoorbeeld door die bijzondere hobby niet langer te verzwijgen of gewoon wel die (afwijkende) mening te geven. Stop met keurig je best doen. Bron: Pacelle van Goethem IJs ver-kopen aan Eskimo’s, de psychologie van overtuigen. “Weet je wel zeker dat ik een leaseauto in deze klasse mag hebben?” Net als verliefdheid “Ik heb gewoon geen ruggengraat,” zegt Jetske. “Tijdens discussies denk ik geregeld: goh, daar zit ook wat in, eigenlijk heeft hij of zij wel gelijk. En hup, dan waai ik weer mee met de mening van die ander.” “Vrouwen kunnen zich goed inleven in de ander “EN HUP, DAN WAAI IK ALWEER MEE MET DE MENING VAN DIE ANDER” en bekijken de zaak van alle kanten. Dat maakt het soms lastiger om bij je standpunt te blijven”, weet Pacelle van Goethem, auteur van IJs verkopen aan Eskimo’s, de psychologie van overtuigen. “Maar je kunt er ook je voordeel mee doen. Zet dit vrouwelijke talent bewust in: denk van tevoren na over waar de ander behoefte aan heeft en hoe je daarop kunt inspelen.” Van Goethem weet na uitvoerig onderzoek naar wat mensen nou precies overtuigend maakt één ding zeker: trucs werken niet. “Daar zit het ’m niet in. Het is net als met verliefdheid. Je kunt je haar mooi doen, je kunt fl irten, maar uiteindelijk bepaalt de ander of het werkt of niet. Of hij of zij op je valt of niet. Zo werkt het ook met overtuigen. De ander bepaalt of hij ontvankelijk is voor je verhaal.” En steekhoudende argumenten dan? Van Goethem lacht. “We denken vaak: ik moet op mijn strepen staan en met goede argumenten komen. Natuurlijk zijn goede argumenten wel belangrijk, maar mensen laten zich vooral overtuigen op basis van emoties. Daarom ‘wint’ ook niet altijd het beste plan.” Autoriteit, Vriend of Voorbeeld Van Goethem ontdekte dat er drie verschillende stijlen zijn die overtuigend gevonden worden. Diegenen die zo’n stijl beheersen, hebben één be-langrijk ding gemeen: het zijn mensen bij wie we ons kunnen ontspannen. “Dát maakt dat we naar ze willen luisteren.” Het zijn mensen die we beschou-wen als ‘Autoriteit’, als ‘Vriend’ of als ‘Voorbeeld’, zoals Van Goethem de overtuigingsstijlen noemt. PSYCHOLOGIE VAN ALLEDAG Nieuwtjes 24-67
  4. 4. Een Autoriteit is bijvoorbeeld een arts, of iemand als Johan Cruijff (op voetbalgebied) en Obama (op politiek gebied); iemand die kennis van zaken heeft en we om die reden vertrouwen. De Vriend vinden we sympathiek, we herkennen onszelf erin. En we stem-men eerder in met iemand die op ons lijkt. Oprah zien velen als Vriend, net als wijlen Nelson Mandela die trouwens ook Voorbeeld is. In Nederland hebben we Erica Terpstra en burgemeester Eberhard van der Laan. De Voorbeelden tot slot, zijn mensen die we graag volgen omdat zij iets bijzonders kunnen of zijn. Autonome of innovatieve denkers zoals wijlen Steve Jobs of Bill Gates en onze eigen Neelie Kroes, maar ook een beauty als Doutzen Kroes. VROUWEN BEHEERSEN DE VRIENDSTIJL TOT IN PERFECTIE Snufje autoriteit Het goede nieuws is, dat vrouwen de Vriendstijl tot in perfectie beheersen. Van Goethem: “Vrouwen zijn vaak goed in luisteren en anderen op hun gemak stel-len, bijvoorbeeld door situaties met elkaar te vergelij-ken: heb jij dat nou ook?” De voordelen van deze stijl is dat mensen je meer informatie geven, ze vertrou-wen je dingen toe en gunnen je veel. Het nadeel is dat je wel aan autoriteit inboet in de ogen van de ander. Van Goethem: “Dat laatste speelt trouwens ook als je mensen wilt overtuigen die heel dicht bij je staan. Een broer of zus bijvoorbeeld, die je ook op je zwakst heeft gezien, zal je minder autoriteit toedichten.” Moeten wij dan toch de kunst afk ijken bij de man-nen, die de Autoriteitstijl goed beheersen en van ons afb ijten tijdens een vergadering? “Absoluut niet,” vindt Van Goethem. Haar tip: “Blijf gewoon jezelf. En voeg indien nodig een snufj e Autoriteit toe, of een klein beetje Voorbeeld (zie Stappenplan vorige pagina). Als je je schrap gaat zetten en harder gaat praten, dan kom je in de vechtmodus en krijg je het eff ect van de moeder die stampvoetend schreeuwt: ‘En nú ruim je je kamer op!’ Dat gaat je kind pas écht doen als je heel rustig en met lage stem zegt: ‘En nu ga je je kamer opruimen.’ Daarom is het vooral belangrijk om je te gedragen zoals je doet wanneer je ontspannen bent. Dan ben je namelijk echt over-tuigend.” GELIJK OF GELUK? Moet je altijd gelijk willen hebben? Ofwel: wil je gelijk of geluk? Vooral binnen relaties is het zinvol af en toe stil te staan bij deze vraag. Heleen Dröge: “Vaak zie je dat de één verbaal sterker is en de ander aftroeft. Maar moet het een wedstrijdje worden? Moet je werkelijk álles ter dis-cussie willen stellen? Je kunt eindeloos ruziën over Spanje als vakantiebestemming, maar ook zeggen: ‘Oké, dan gaan we dit jaar naar Spanje omdat jij dat leuk vindt. Gaan we volgend jaar naar Dene-marken, dat vind ik leuk.’ Bedenk ook: als ik de ander z’n zin geef, doet me dat dan iets? Heb ik daar last van en ga ik hem dat over een jaar nog voor de voeten werpen? Nee? Nou dan.” HANDIGE TIPS tZie onderhandelen als een spel. Natuurlijk vindt iedereen zijn eigen mening belangrijk, maar u faalt niet als u uw zin niet krijgt. tOnzeker? Laat het niet merken. Zo is de boodschap duidelijker (want ontdaan van ruis) en geeft u de ander minder ruimte om zijn gelijk te pakken. tBlijf voor ogen houden: waar hebben we het nú over en waar-om vind ik dat belangrijk? tZeg gewoon duidelijk wat je leuk vindt, in plaats van eerst te vragen wat de ander wil. tHoe directer je bent – “Ik vind die rode bank leuk” – hoe groter de kans dat er geen discussie ontstaat. tGelijk gekregen? Mooi, geniet ervan. En trek dat gelijk nou niet meteen in twijfel met teksten als ‘Weet je het zeker?’ Nog meer nieuwtjes Psycho-voer voor mannen Is psychologie voor de man in huis maar eng gezever? Mis-schien is het nieuwe boek van Jeffrey Wijnberg dan een goed vaderdagcadeau. Eerder schreef de psychotherapeut Verbale intelligentie, Hoe erger hoe beter en De zin van onzin. Nu komt hij met Voetbal is psychologie. Met als ondertitel: Waarom winnen en verliezen tussen de oren zit. Een mooi opstapje voor de man die liever met een grote boog om gevoelens en emoties heenloopt. jaar later zijn de gevolgen van gepest zijn als kind nóg merkbaar. (onderzoek van King’s College in Londen, gepubliceerd in de American Journal of Psychiatry) LEKKER BLIJVEN SCHRIJVEN Aantekeningen maken met pen en papier zorgt voor meer dan notities maken inzicht een computer, meldt een op onderzoekers van de groep Universiteit van Princeton in Psychological het onder-zoekers tijdschrift Science. Waarom? De vermoeden dat het komt doordat met de pen iets op meer tijd nodig is om schrijven. Dus niet alles kan te genoteerd worden. klakkeloos Dat let-ten dwingt om goed op te en alleen de essentie uit het praatje of de les te filteren. 24-68
  5. 5. ZEG HET! PSYCHOLOGIE VAN ALLEDAG “Vanavond loop je nu eens niet achter mijn man aan” Directe vragen, ontwijkende antwoorden, eerlijke meningen en onverwachte reacties: een gesprek kan álle kanten opgaan. Deze keer: vriendinnen op een feestje. Saskia: “Hi lieverds. Dag Kalinka. Dag Ton! Wat heb jij een gaaf hemd aan! Staat slank.” Kalinka: “Hi Sas.” Geeft haar drie kussen. Ton: “Dag schoonheid.” Geeft Saskia ook drie kussen. Saskia: “Wat ben ik blij dat jullie er zijn. Wel een slaapverwekkend feestje hè. Zeg Ton, dat baardje staat je goed! En verbeeld ik ’t me of ben je afgevallen? Je ziet er goed uit, man.” Ton: “Eh… ja… Ik sport tegenwoordig drie keer per week.” Saskia: “Je ziet er echt geweldig uit. De knapste man van de avond.” Tikt Ton goedkeurend op zijn buikje. Ton, trekt zijn buik in: “Nou… Erwin mag er ook wezen in zijn linnen pak.” Kalinka: “Hebben jullie het cadeau al gezien dat we met z’n allen hebben gegeven?” Saskia: “Erwin? In dat kreukpak dat een maat te groot is? Ben je gek, ik vind jou een lekkerder ding, Ton.” Kalinka: “Een geweldige keukenma-chine. Zoiets zou ik ook wel willen.” Ton: “Je ziet er ook goed uit, Sas. Mooie jurk.” Saskia: “Ja, vind je?” Draait een rond-je. “Zijn mijn billen er niet te dik in?” Kalinka: “Nee, hoor, niet dikker dan anders. Zeg die keukenmachine is van Kitchenaid. Duurste van het duurste.” Ton: “Je hebt er goeie billen in, beetje vol, perfect.” Saskia: “Dank je voor het compliment Tonneman. Mag je als dank zo met me dansen. Weet je nog van het feest van Ans en Ewout? Hoe we toen de tango hebben gedanst? Dat ik bijna viel en je me…” Kalinka: “Zeg Ton, ga jij eens een witte wijn voor me halen.” Saskia: “Ik wil er ook nog wel eentje. Ik loop…” Kalinka: “Jij blijft effe hier.” Ton trekt zijn wenkbrauwen op. Loopt dan richting keuken. Saskia: “Wat doe jij raar? Sinds wan-neer…?” Kalinka: “Sinds vanavond. Vanavond loop je nu eens niet achter mijn man aan. Vanavond ga jij je nu eens niet met hem lopen aanstellen op de dansvloer.” Saskia: “Meid, je bent niet goed snik! Alsof ik wat in die Ton van jou zie. Mocht ’ie willen met zijn dikke buik.” HOE LEER IK POSITIEVER DENKEN? Goede raad is niet altijd duur. Een lezeres vraagt, de psycholoog antwoordt. Barbara Mulder, psycholoog bij Mulder Van Schie (www.mulderenvanschie.nl): “Niet iedereen wordt geboren met een optimistisch karakter. Bovendien worden mensen beïnvloed door hun omgeving: kinderen met ouders die vaak de nega-tieve kant van situaties belichten, worden later sneller zwartkijkers. Altijd alles positief zien, is trouwens ook niet in orde. Het is gezonder om negatieve emoties toe te laten, die horen ook bij het leven. Maar echte zwart-kijkers hebben een verhoogd risico op depressie, dus het is wel zaak om er iets aan te doen. De eerste stap is negatieve gedachten herkennen. Dat is nog niet een-voudig, de meeste mensen zijn zich van het grootste deel van hun gedachten niet bewust. Maar emoties Dat je ergens van baalt of boos bent, bijvoorbeeld. De truc is om zelf psycholoog te worden en je eigen gedachten te onderzoeken. Wat zorgt ervoor dat ik zo baal? Wat maakt dat ik zo boos ben? Als een zwartkijker de bus mist, kunnen er gedachten opkomen zoals: de chauff eur reed weg om mij te pesten. Of: nu worden mijn collega’s boos omdat ik te laat kom. Vraag je eens af of die gedachten wel helemaal waar zijn. Waar-schijnlijk niet. Die collega’s begrijpen het heus wel, en misschien lette de buschauff eur gewoon even niet op. Door je bewust te worden van (irreële) gedachten en door alternatieve verklaringen te zoeken, worden nega-tieve emoties ingeperkt. Wat ook helpt: een omgeving met opgewekte mensen. En doe leuke dingen, dat leidt af van negatieve gedachten.” TEKST: JOSÉ ROZENBROEK EN FEMKE VAN DER LAAN VRAAG HET DE PSYCH die uit die gedachten voortvloeien, zijn wel te voelen. HEEFT U OOK EEN VRAAG VOOR DE PSYCHOLOOG? MAIL NAAR REDACTIE@LIBELLE.NL FOTOGRAFIE: ESTER GEBUIS. STYLING: ILONA JONGEPIER. 24-69

×