Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gamla handstilar Hangö sommaruniversitet 11- 12.6.2010 Skrivövningar av Gustaf Arnberg (1763 – 1813) 22.4.1774, S:t Karin...
Paleografi <ul><li>Paleografi, vetenskaplig term för läsning och/eller tydning av gamla handstilar </li></ul><ul><li>paleo...
Paleografins uppgift <ul><li>Att särskilja en handstil från andra liknande stilar </li></ul><ul><li>Att bestämma en handsk...
Skrivkonstens historia <ul><li>Äldsta kilskrift, hieroglyfer och för skandinavisk del även runor </li></ul><ul><li>De älds...
Lertavla med kilskrift 3 200 fr. tid.r. - 100 eft. Papyrus 2 000 fr. tid.r. - 1 000 eft. tid.r. Pergament medeltiden Lump...
Världens äldsta ”hårdskiva” <ul><li>Stentavla från Phaistos, Kreta ca 1 500 fr.kr. </li></ul>
Lagringsmedias hållbarhet <ul><li>Sten- och lertavla, mer än 5 000 år </li></ul><ul><li>Papper, 20 – 1 000 år </li></ul><u...
Handskriftens utveckling i Sverige - Finland <ul><li>Med kristendomen latinsk skrift till Sverige </li></ul><ul><li>Under...
Handskriftens utveckling forts . <ul><li>Småningom svenska skriftspråket in i medeltida handlingar, t.ex. Kungabrev och bi...
Handskriftens utveckling forts. <ul><li>Svenska skriftens utveckling till 1500 </li></ul><ul><li>Karolingiska minuskeln 11...
Handskriftens utveckling forts. <ul><li>Äldsta skriften karolingiska minuskeln </li></ul><ul><li>Övergången till gotisk sk...
Handskriftens utveckling forts. <ul><li>I början av 1600-talet försök till att införa den s.k. latinska stilen för svenska...
 
Skrivarna och skrivstil <ul><li>Vem var skrivarna? </li></ul><ul><li>Vid vår tideräknings början främst munkar och lärda ...
 
Skrivarna och skrivstil <ul><li>Slutet av 1100-talet lekmannaskrivare, organiserade sig i egna verkstäder och skrån: hantv...
Det gotiska alfabetet Förkortningar
Typiska drag i den gotiska stilen <ul><li>Skriften blir allt mer kursiv, stilen lutande till höger, faller framåt </li></u...
Tydning av gamla handstilar <ul><li>Läs igenom hela texten flera gånger, bekanta dig med bokstäver, ord och meningar. </li...
Tydning av gamla handstilar forts. <ul><li>Lägg särskilt märke till diakritiska tecken. </li></ul><ul><li>Kopiera upp elle...
 
 
 
 
 
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gamla handstilar och historiska källor

18,917 views

Published on

Gamla handstilar och historiska källor

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gamla handstilar och historiska källor

 1. 1. Gamla handstilar Hangö sommaruniversitet 11- 12.6.2010 Skrivövningar av Gustaf Arnberg (1763 – 1813) 22.4.1774, S:t Karins Föräldrar :Valkmästare Sven Arnberg och Elisabeth Relin
 2. 2. Paleografi <ul><li>Paleografi, vetenskaplig term för läsning och/eller tydning av gamla handstilar </li></ul><ul><li>paleo = gammal, grafi = att skriva </li></ul><ul><li>Viktig hjälpvetenskap till historievetenskapen </li></ul><ul><li>” Paleografi är vetenskapen om äldre tiders skrivkonst och skrivarter och dessas historia, särskilt vetenskapen om de medeltida handskrifternas skrift (dess beskaffenhet, läsning och tolkning)” </li></ul><ul><li>(Lars Svensson, Nordisk paleografi . 1979) </li></ul>
 3. 3. Paleografins uppgift <ul><li>Att särskilja en handstil från andra liknande stilar </li></ul><ul><li>Att bestämma en handskrifts ålder då t.ex. dateringsuppgifter saknas i texten </li></ul><ul><li>Att tolka texten, särskilt äldre medeltida latinska handskrifter </li></ul><ul><li>Paleograf = den som tolkar och analyserar gamla texter, undersöker vid skriftanalys bl.a. bokstävernas yttre utseende och försöker därigenom läa och tolka texten </li></ul>
 4. 4. Skrivkonstens historia <ul><li>Äldsta kilskrift, hieroglyfer och för skandinavisk del även runor </li></ul><ul><li>De äldsta fynden som kan tolkas som skrift har daterats till drygt 3200 år f.Kr., sumerernas s.k. kilskrift i Mesopotamien </li></ul><ul><li>Kinesiska skrivkonsten kan vara jämngammal med den sumeriska. </li></ul><ul><li>Egyptiska hieroglyferna jämngamla med kilskriften och skrevs på papyrus eller ristades i sten. </li></ul>
 5. 5. Lertavla med kilskrift 3 200 fr. tid.r. - 100 eft. Papyrus 2 000 fr. tid.r. - 1 000 eft. tid.r. Pergament medeltiden Lumppapper 1500 -1850 Papper 100 eft. tid.r. Industriellt tillverkat cellulosapapper 1850 - Diskett och CD 1980 - ? Skrift och lagringsmedia
 6. 6. Världens äldsta ”hårdskiva” <ul><li>Stentavla från Phaistos, Kreta ca 1 500 fr.kr. </li></ul>
 7. 7. Lagringsmedias hållbarhet <ul><li>Sten- och lertavla, mer än 5 000 år </li></ul><ul><li>Papper, 20 – 1 000 år </li></ul><ul><li>Mikrofilm, 50 – 500 år </li></ul><ul><li>Magnetisk förvaring (videoband), 2 – 20 år </li></ul><ul><li>Optisk förvaring (CD, DVD), 10 – 100 år </li></ul><ul><li>LTO-band, ? år = migrering efter 20 år? </li></ul>
 8. 8. Handskriftens utveckling i Sverige - Finland <ul><li>Med kristendomen latinsk skrift till Sverige </li></ul><ul><li>Under medeltiden latinet det allmänna skriftspråket </li></ul><ul><li>Medeltidens internationella diplomatspråk </li></ul><ul><li>Katolska kyrkan den äldsta arkivbildaren i S-F </li></ul><ul><li>Vid biskopssäten, domkapitlen, klostren och sockenkyrkorna uppkom arkiv, producerades handskrifter </li></ul>
 9. 9. Handskriftens utveckling forts . <ul><li>Småningom svenska skriftspråket in i medeltida handlingar, t.ex. Kungabrev och biskopsbrev finns från slutet av 1200-talet </li></ul><ul><li>Magnus Erikssons landslag mitten av 1300-talet stadgas att alla dombrev skall skrivas på svenska och att stadsskrivarna skulle vara svenska undersåtare (ej tyska, Hansas inflytande) </li></ul><ul><li>Innebar att ämbetsspråket i städerna skulle vara svenska </li></ul>
 10. 10. Handskriftens utveckling forts. <ul><li>Svenska skriftens utveckling till 1500 </li></ul><ul><li>Karolingiska minuskeln 1150 – 1250 </li></ul><ul><li>Äldre gotiska (tyska) skriften 1250 – 1370 </li></ul><ul><li>Yngre gotiska (tyska) skriften 1370 – 1520 </li></ul><ul><li>Nytyska eller gotiska stilen 1520 – 1800 </li></ul><ul><li>Humanistiska, latinska stilen 1800 - </li></ul>
 11. 11. Handskriftens utveckling forts. <ul><li>Äldsta skriften karolingiska minuskeln </li></ul><ul><li>Övergången till gotisk skrift sker till följd av ständiga och kontinuerliga förbindelser mellan Tyskland och Sverige under 1200-talet </li></ul><ul><li>I Finland är gotiska skriften förhärskande och används också i vårt land till början av 1800-talet </li></ul><ul><li>Början av 1500-talet infördes även en s.k. humaniststil, främst för texter eller ord och meningar på latin; vanligt att orts- och personnamn, dateringar skrevs med denna stil i texter med gotisk stil </li></ul>
 12. 12. Handskriftens utveckling forts. <ul><li>I början av 1600-talet försök till att införa den s.k. latinska stilen för svenska texter, men tyska stilen användes till slutet av 1700-talet </li></ul><ul><li>Då tog latinska stilen i bruk, bl.a. starkt kulturellt inflytande från Frankrike </li></ul><ul><li>Linné, Kellgren, Leopold m.fl. skrev med denna stil </li></ul><ul><li>Kungliga Majestäts kansli övergick 1808 till latinska stilen, ämbetsverken mycket senare </li></ul><ul><li>Den latinska stil, som över humanistkursiven går tillbaka till den efter klassiska mönster bildade karolingiska minuskeln, är den stil som vi idag skriver </li></ul>
 13. 14. Skrivarna och skrivstil <ul><li>Vem var skrivarna? </li></ul><ul><li>Vid vår tideräknings början främst munkar och lärda män vid klostren som behärskade skivkonsten </li></ul><ul><li>Närmast kopiering av heliga texter, böcker </li></ul><ul><li>Kalligrafikonstens mästare med vackert utformade texter och böcker </li></ul>
 14. 16. Skrivarna och skrivstil <ul><li>Slutet av 1100-talet lekmannaskrivare, organiserade sig i egna verkstäder och skrån: hantverkare </li></ul><ul><li>Man började skriv på nationalspråk romaner, dikter och vetenskapliga texter </li></ul><ul><li>Med bocktryckarkonsten försvinner de småningom </li></ul>
 15. 17. Det gotiska alfabetet Förkortningar
 16. 18. Typiska drag i den gotiska stilen <ul><li>Skriften blir allt mer kursiv, stilen lutande till höger, faller framåt </li></ul><ul><li>Bokstäver inom ord sammanbinds allt oftare </li></ul><ul><li>Bokstäverna öglebrutna </li></ul><ul><li>Förkortningarna färre </li></ul><ul><li>Sammanskrivna bokstäver </li></ul><ul><li>Diakritiskt eller särskiljande tecken, nasaltecken </li></ul><ul><li>Suspension och kontraktion; förkortningar och sammandragningar </li></ul>
 17. 19. Tydning av gamla handstilar <ul><li>Läs igenom hela texten flera gånger, bekanta dig med bokstäver, ord och meningar. </li></ul><ul><li>Plocka ut sådana bokstäver, ord och meningar du känner igen. </li></ul><ul><li>Lämna luckor för det du inte kan tyda genast. </li></ul><ul><li>Skriv den tydda texten rad för rad som motsvarar originaltexten. </li></ul><ul><li>Spjälka upp svårtydda ord i enskilda bokstäver för att urskilja var en bokstav börjar och en annan tar vid. </li></ul>
 18. 20. Tydning av gamla handstilar forts. <ul><li>Lägg särskilt märke till diakritiska tecken. </li></ul><ul><li>Kopiera upp eller använd förstoringsglas </li></ul><ul><li>Försök med logisk härledning och ur saksammanhanget lista ut vilket ord som saknas. </li></ul><ul><li>Ordinnehållet i en handling ur t.ex. ett kyrkoarkiv, kommunionbok är ofta begränsat och liknande för yrkesgrupper m.m. </li></ul><ul><li>Att tyda gamla handstilar = lägga pussel </li></ul>

×