Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 44 Ad

Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva

Konferens Hjärtkliniken Capio St. Gorans Sjukhus 2018.
Genom en fallbaserad diskussion fick vi lära oss hur mindfulness kan minska stress, öka välbefinnande och därmed kan minska psykosociala riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar. Hälsoprofessioner kan dessutom få stor nyttan av medkänsla till andra och sig själv för att motverka empatitrötthet och förebygga utbrändhet. Vi får flera praktiska verktyg för bättre samarbete och kommunikation med patienter.Konferens Hjärtkliniken Capio St. Gorans Sjukhus 2018.
Genom en fallbaserad diskussion fick vi lära oss hur mindfulness kan minska stress, öka välbefinnande och därmed kan minska psykosociala riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar. Hälsoprofessioner kan dessutom få stor nyttan av medkänsla till andra och sig själv för att motverka empatitrötthet och förebygga utbrändhet. Vi får flera praktiska verktyg för bättre samarbete och kommunikation med patienter.Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (15)

Similar to Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva (20)

Advertisement

Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva

 1. 1. Mindfulness och Medkänsla – Winwin för patienter och oss själva Wei Yu Med. dr. Neurovetenskap Kardiolog Mindfulnessinstruktör Qigonglärare Dr. Wei Yu
 2. 2. Vägen till hjärtat går genom ….? Dr. Wei Yu Känslohjärnan Reptilhjärnan Tankehjärnan Direkta symptom Kardiovaskulära riskfaktorer Förvärrade hjärtsjukdomar
 3. 3. Vad tänker du här och nu? Killingwoth and Gilbert, Havard, Science 2010 Track your happiness App, n=2250, 10000data, 2010 0 10 20 30 40 50 60 70 Tankevandring (%) alla tider alla aktivitet Daglig rutin Arbete Träning Sex Dr. Wei Yu
 4. 4. A wandering mind is a stressed mind Banks 2017 Kognition Stress Fokus Prestation Dr. Wei Yu
 5. 5. A wandering mind is an unhappy mind Killingwoth and Gilbert 2010, Science. Havard Wandering mind Unhappiness Aristoteles: ”Happiness is the chief good for humanity, ultimate purpose and final end.” Megakognitions pris: oroligt sinne Dr. Wei Yu
 6. 6. Happy people live longer Välbefinnande Hälsa och livslängd Hjärnan Hjärtakärl Livsstil Hormoner Inflammation Immunförsvar Diener 2011, De Neve 2013, Univ. Coll. London Stress Dr. Wei Yu
 7. 7. Amygdala - Benmärg - Inflammation Tawakol Lancet 2017 N= 293, 3-7 år PET/CT Amygdala kopplas till: Stress Benmärgsaktivitet Artärinflammation Hjärtinfarkt Dr. Wei Yu
 8. 8. Här och Nu - Mindfulness Dr. Wei Yu Kabat-Zinn 1982 Uppmärksamhet
 9. 9. Harald 55 år • Tidigare Hjärtinfarkt och CABG • Hjärtobs på HIA • Sitter upp • Tyngd i bröstet Rosenman, R. H., Brand, R. J., Sholtz, R. I., & Friedman, M. (1976). ”What is wrong with your patient?” Dr. Wei Yu
 10. 10. Bara andas www. cardiomind.se Dr. Wei Yu
 11. 11. Stanna upp och andas vårdguiden Stress Fokus och lugn Fysiologi Parasympatikus BT puls Bröstkorgen Psykologi Stanna upp Närvaro Uppmärksamhet Dr. Wei Yu
 12. 12. Stanna upp Ta medvetna andetag Observera Prioritera Dr. Wei Yu Akutverktyg
 13. 13. Mindfulness – Medveten Närvaro • Akutverktyg: STOP • Fokusmeditation • Uppmärksamhet -Andningen -Kroppen • Vardagsövningar Dr. Wei Yu Här och nu - Fokus och Lugn
 14. 14. Harald – tankar och känslor • Brodern fick hjärtinfarkt vid 45 år • Personalansvar • Sover 5 timmar på nätterna • Tankar och känslor • Oro och hjärtklappning Dr. Wei Yu
 15. 15. Emotionellt stöd Dr. Bernard Lown, Kardiolog Dr. Wei Yu
 16. 16. SOAS Medveten om tankar och känslor • S: Stanna upp och skriva ned • O: Observera och betrakta • A: Acceptera eller inte • S: Släppa taget eller svara Dr. Wei Yu
 17. 17. Harald – Hur påverkas Du och Jag? • Kan inte sluta ronda hemma • ”Nu är du borta igen.” • Försöker lösa problem i sömnen • Karaktärsdrag hälsoprofessionen: Perfektionist, självkritisk, ältande Panagioti 2018, trends Cadiovasc Med. Blanco-Donoso: a diaryt study among nurses 2016 Dr. Wei Yu
 18. 18. SOAS Medveten om tankar och känslor • S: Stanna upp och skriva ned • O: Observera och betrakta • A: Acceptera eller inte • S: Släppa taget eller svara Dr. Wei Yu
 19. 19. Mindfulness – Medveten närvaro Akutvertyg: SOAS Insiktsmeditation En vänlig observatör Bekräfta negativa känslor men inte ryckas med Känsloreglering Vardagsövningar Medveten om tankar och känslor Klarsynthet - Inre stabilitet Dr. Wei Yu
 20. 20. • ”Ni vill bara ge mig massa mediciner” • ”Jag har läst att kolesterol är bra. Statin är farligt!” • ”Take it or leave it” • ”Inte en till” • ” Jag trycker på en knapp och bara spelar upp.” Empatitrötthet? Harald Dr. Wei Yu
 21. 21. AI – framtidens vårdprofession? Dr. Wei Yu Icke-dömande Acceptans Tålamod Kärleksfull vänlighet
 22. 22. Från empati till medkänsla Dr. Wei Yu Empati Förstå och känna in lidande vore eget Negativ affekt: stress, smärta Medkänsla Empati Önskan om mindre lidande Motivation att hjälpa när det är möjligt Positiv affekt: kärlek, trygghet
 23. 23. • ”Tack för att du har lyssnat. ” Harald Dr. Wei Yu
 24. 24. Kommunikation: Hur? ESC 2016 Tab 1 Dr. Wei Yu
 25. 25. Kommunikation: Lyssna med medkänsla "Do your best to practice compassionate listening. Do not listen for the sole purpose of judging, criticizing or analyzing. Listen only to help the other person express himself and find some relief from suffering." -- Thich Nhat Hanh Thich Nhat Hanh on Compassionate Listening Dr. Wei Yu
 26. 26. Uppmärksamhet Känsloreglering Icke-dömande attityd Mindfulness och Medkänsla Ett riktigt möte Medkänsla Amutio-Kareaga, 2017 Dr. Wei Yu
 27. 27. Fysiologiska Andning Parasympatikus BT puls Neuroplastiska Cortex Hippocampus Amygdala Förhållningssätt Icke-dömande Medkänsla Självmedkänsla Kroppen, knoppen och kunskapen Psykologiska Uppmärksamhet Känsloreglering Dr. Wei Yu
 28. 28. Vad händer i hjärnan? Schenström 2018, Referens: Hölzel et at., Perspectives on psychological sciences, 2011 PFC PCC TPJ Insula ACC Amygdala Hippocampus Dr. Wei Yu • Bl.a.PFC och hippocampus ökar i tjocklek • Amygdala minskar i storlek & aktivitet • Olika typer av meditation påverkar olika delar av hjärnan • Män och kvinnor påverkas olika
 29. 29. Attention Emotion Compassion Patienter Professionen Mindfulness och Medkänsla Mår bra tillsammans Dr. Wei Yu
 30. 30. Mindfulness och Medkänsla Övning ger färdighet Dr. Wei Yu Fokus Lugn Trygghet Tillfredställelse Inre stabilitet Klarsynthet MedkänslaUppmärksamhet Känsloreglering
 31. 31. Harald • Svarta boken. • Har dikterat på fel patient • Svar på myokardscint har kommit och blivit liggande • Vems fel? • Självkänsla? Misslyckad?
 32. 32. Vårt motivationssystem -en psykologisk modell Paul Gilbert, Sofia Viotti CFT Prestation Dopamin Drift Trygghet Oxytocin/endorfin Välbefinnande Hot Kortisol och adrenalin Oro och självkritik Dr. Wei Yu Vilket system lever du är?
 33. 33. Från självkänsla till självmedkänsla Neff 2003, Sorensen Dr. Wei Yu • Mindfulness – Bekräfta svårigheter – Inte överidentifiera • Mänsklighet – Jag är inte ensam – Jag gör mitt bästa • Självomsorg – Önskan att jag har mindre ’smärta’ – Gör det bästa jag kan för att hjälpa mig själv Krisin Neff Empathy and Compassion in Society 2013
 34. 34. Ta hand om oss själva Dr. Wei Yu Stanna upp Ta medvetna andetag Observera Prioritera www.cardiomind.se SOAS ”Vi bär alla inom oss en kärna av stillhet”
 35. 35. Fallgropar och farhågor Mindfulness Buddism Positivt tänkande Distanserande Acceptans Mediterar och accepterar mindre lön eller dålig arbetsmiljö Icke dömande Omdömeslös Dr. Wei Yu
 36. 36. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults: a systematic review and meta-analysis 101 RCT, N=8135, MBSR, upp till 8v, meditation 6min- 55min/d Friska, psykiska eller somatiska sjukdomar 72 MBSR vs WL/TAU 37 vs aktiv behandling Fu 1-32 mån Måttlig effekt, NNT 4,9 Liten men signifikant bättre effekt Bibehållen effekt Positiv effekt på förbättrad mental hälsa: ångest, depression, stress. Även QoL och social funktioner. De Vibe 2017 Dr. Wei Yu
 37. 37. Hedges’g = 0.5 medium effect Dr. Wei Yu
 38. 38. Kardiovaskulär riskreduktion: Evidens och stöd – Rekommenderad av ESC och AHA : kompletterande metod IIa,B – Meta-analys: AHA, Gotink, Compbell, Cochrane – Psykologiska effekter : minska stress, bättre QOL, högre välbefinnande ++++ – Livsstil + – Blodtryck + – Rökstop+ Dr. Wei Yu
 39. 39. Psykologiska riskfaktorer • KBT, motiverande samtal • Kompletterande: stödgrupp, stresshantering, meditation, breathing, yoga, relaxation • Långtidsstöd Dr. Wei YuESC 2016 3a.2, Whalley Cochrane 2014
 40. 40. Livsstil • KBT, motiverande samtal • Jobba med psykologiska faktorer • Kompletterande: stödgrupp, stresshantering, meditation, breathing, yoga, relaxation • Långtidsstöd Dr. Wei Yu ESC 2016 3a.2
 41. 41. “Overall, studies of meditation suggest a possible benefit on cardiovascular risk, although the overall quality and, in some cases, quantity of study data are modest. Given the low costs and low risks of this intervention, meditation may be considered as an adjunct to guideline-directed cardiovascular risk reduction by those interested in this lifestyle modification, with the understanding that the benefits of such intervention remain to be better established. IIa,B Dr. Wei Yu
 42. 42. Dr. Wei Yu AHA 2017 Tema Fynd Svaghet Neurovetenskap Effekt på hjärnfunktion Olika meditation olika effekt Få kontrollerade Lågt antal Psykologiska Stort antal positiva effekter Få kontrollerade Lågt antal Blodtryck 20-tal, minst 4 RCT Positiv effekt Varierande sänkning Mätningsmetod Drop out Rökning Minst 4 RCT positiv effekter 25% mot 14% rökfri efter 6 mån Drop out Få centra Primär prevention Två mindre på kort tid Ingen slutsats Sekundär prevention 10-tal kontrollerade studier visar positiv effekt: QoL, stress, BT, depression, ångest Kort uppföljning Lågt antal Studier 1983-2016 AHA 2017
 43. 43. Mindfulness för hälsoprofessioner: evidens 2005-2018 Medline: 140 publications, 20 meta-analys (Cochrane), 20 kontrollerade studier Målgrupp • Läkare • Sjuksköterska • Barnmorska • Palliativ team • Onkologi • Psykiatri • Kurator • Akutmedicin • Studenter Intervention • MBSR • Förkortad MBSR • Loving-kindness meditation • Compassion träning Effekt - Burnout generell - Emotionell trötthet - Distanserande - Känsla av försämrad prestation • Medvetenhet • Känslohantering • Kommunikation • Empati • Medkänsla • Självmedkänsla Dr. Wei Yu
 44. 44. Cochrane 2015: Preventing occupational stress in healthcare workers. • 58 studier, n= 7188, 44 RCT (vs ingen intervention) • Effekt på stressnivå • KBT: 6 studier, 13% reduktion • Avslappning (fysiskt eller mentalt/meditation): 17 studier, 23% reduktion • Organisationsförändring: • Kortare och delat arbetsschema ger reduktion • Övriga åtgärder på arbetsplats ingen påvisad effekt • FU 1 mån till 2 år • Kvalitet: låg till medelhög • Svårt att mäta exakt, självrapporterad effekt, små studier Ruotsalainen et al. >7000 HP Medelhög kvalitet Dr. Wei Yu

×