Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Molenstichting Weerterland Molenbiotoop

1,535 views

Published on

Molenstichting Weerterland, de gemeente Weert en de Limburgse Molenstichting ondertekenden een convenant waarin afspraken over de molenbiotopen zijn vastgelegd

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Molenstichting Weerterland Molenbiotoop

 1. 1. Ondertekening convenant molenbiotoop Weerter molens
 2. 4. <ul><li>Voor de instandhouding van de Nederlandse molens wordt voortdurend gestreden. </li></ul><ul><li>Niet omdat de molens zelf gevaar lopen te verdwijnen: in dat opzicht is het pleit grotendeels beslecht. </li></ul>Waarom een molenbiotoop ?
 3. 5. <ul><li>De strijd om de plek die molens in het landschap innemen is echter in volle gang. </li></ul><ul><li>Steeds weer dreigen molens tussen oprukkende bebouwing of uitdijende beplanting te verdwijnen. </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Molens zijn monumenten die de identiteit van het Weerter landschap bepalen. </li></ul><ul><li>Daarom verdienen ze het om hun cultuurhistorische plek daarin te behouden. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Molens zijn bovendien levende monumenten. Het zijn werktuigen. Voor hun werking stellen ze specifieke eisen aan hun omgeving. </li></ul><ul><li>Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is de molen gedoemd tot stilstaan en verval . </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Binnen dat landschap is de molenlocatie zo gekozen dat de molen optimaal kon functioneren. </li></ul><ul><li>De omgeving waarmee een molen in relatie staat, noemen we de molenbiotoop. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Een goede molenbiotoop is van fundamenteel belang voor de werking en het behoud van de molen. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Voor de molenaar is een goede windvang van cruciaal belang – en voor een watermolenaar is dat een adequate watertoevoer . </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Maar dat is niet het enige. Molens vormen een karakteristiek - en uniek Nederlands - herkenningspunt in menig dorpsgezicht of landschap. </li></ul><ul><li>En door de historische wisselwerking tussen molen en landschap is de molenbiotoop ook cultuurhistorisch van groot belang. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Bij de molenbiotoop is de ruimte die vrij wordt gehouden voor een goede windvang van cruciaal belang. </li></ul><ul><li>Daarnaast staat met name de zichtbaarheid van de molen centraal. Deze is historisch zo gegroeid en maakt dat een molen vaak zo sfeerbepalend is. </li></ul>Waarop moet men letten ?
 11. 13. <ul><li>Bij een watermolen bestaat de molenbiotoop met name uit de beken die het water aan- en afvoeren, en eventuele stuwvijvers . </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Bevinden zich in de omgeving obstakels, dan belemmert dit de windvang: de wind verliest aan snelheid en wordt turbulenter. </li></ul><ul><li>Wordt de windvang te zeer belemmerd, dan is de molen tot stilstaan gedoemd. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Om de molenbiotoop te kunnen beschermen en de negatieve effecten van obstakels aan anderen duidelijk te kunnen maken, dient de situatie goed in kaart gebracht te worden. </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Met de molen als middelpunt worden cirkels van 100, 200, 300, 400 en 500 meter getrokken. </li></ul>
 15. 17. <ul><li>Dit is het gebied waarbinnen ontwikkelingen zorgvuldig in de gaten gehouden moeten worden. </li></ul><ul><li>Bij iedere cirkel wordt met de biotoopformule de maximaal aanvaardbare obstakelhoogte berekend. </li></ul>
 16. 18. <ul><li>De bijzondere ligging van een molen, markant, goed bereikbaar maar soms ver van de bebouwde kom, is een aanknopingspunt om over de rol van die molen in het landschap na te denken. </li></ul><ul><li>De molen is dan de plek bij uitstek om het verhaal van de landschappelijke ontwikkeling zichtbaar en levend te houden. </li></ul>
 17. 20. Odamolen: Belemmerde windvang
 18. 21. Belemmerde windvang St.-Annamolen :
 19. 22. Bebouwing die oprukt De Hoop :
 20. 23. Bomen en recente bebouwing Odamolen:
 21. 24. Ingepakt en wel…. St.-Annamolen:
 22. 25. Omgeving: visuele aantasting biotoop St.-Antoniusmolen:
 23. 26. Omgeving: oprukkende bebouwing Wilhelmus-Hubertusmolen:
 24. 27. Aanplant die windvang belemmert Wilhelmus-Hubertusmolen
 25. 28. Ook dit hoort niet bij een goede biotoop ! Toch ? St.-Annamolen Tungelroy
 26. 29. hoogopgaand groen… St.-Odamolen :
 27. 30. Nieuwbouw (wel binnen de biotoopnormen) St.-Annamolen, Tungelroy:
 28. 31. na verloop van jaren hoogopgaand groen St.-Jan:
 29. 32. woningbouw die molen insluit De Nijverheid:
 30. 33. <ul><li>Er is, óók in Weert, nog wat werk aan de winkel tot iedere biotoop is als op deze foto. </li></ul>St.-Antoniusmolen
 31. 34. <ul><li>Partners in het Molenconvenant </li></ul>Limburgse Molenstichting
 32. 36. www.molensinweert.nl Belangstelling voor de molens in het Weerterland ? Steun dan de actie: Blijf steeds op de hoogte via de Weerter molenwebsite:

×