Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leerkrassistent Pennenstreken

De Leerkrachtassistent Pennenstreken groep 3 is praktisch in gebruik en geschikt voor elk digitaal schoolbord.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Leerkrassistent Pennenstreken

 1. 1. <ul><li>Volledig scherm modus </li></ul><ul><li>klik op de pijltjes rechts </li></ul><ul><li>Volledig scherm modus sluiten </li></ul><ul><li>klik op Esc </li></ul>Leerkrachtassistent Pennenstreken Groep 3
 2. 2. Leerkrachtassistent Pennenstreken De Leerkrachtassistent Pennenstreken groep 3 helpt u bij de schrijflessen. Het programma volgt de leerlijn uit de schrijfmethode Pennenstreken (woordversie en letterversie) . De verschillende modules vergemakkelijken de instructie en daarmee de begeleiding van leerlingen. Dankzij bewegend beeld, geluid en interactieve opdrachtvormen zorgt de Leerkrachtassistent bovendien voor een uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving.
 3. 3. Digimenu Elke les start u vanuit het dagprogramma in het Digimenu. Het Digimenu is uw houvast bij het doorlopen van een schrijfles. U vindt hier de verschillende lesfasen en oefeningen. De oefeningen komen terug in tien verschillende modules. Sommige modules passen bij een bepaalde lesfase, andere modules komen in verschillende lesfasen terug. U kunt ook rechtstreeks naar een bepaalde oefening.
 4. 4. Module Aanbieden De module Aanbieden toont de schrijfbeweging van een nieuwe letter in een schrijffilmpje. Vervolgens wordt de schrijfletter onder de eerder die dag aangeleerde leesletter (met wandplaat) geplaatst. Zo zien leerlingen direct de overeenkomsten en verschillen tussen de lees- en schrijfletter.
 5. 5. Module Letterlijn Om de koppeling van schrijf- en leesletters actief te maken biedt de Leerkrachtassistent een digitale letterlijn. U verplaatst eerst de letters naar de schrijfletterdoos. Daarna kunt u enkele leerlingen de schrijfletters aan de juiste leesletter laten hangen.
 6. 6. Module Motorische activiteit Een goede motorische ontwikkeling is belangrijk voor het schrijfonderwijs. Daarom brengt de Leerkrachtassistent Pennenstreken de motorische activiteiten uit de handleiding in beeld. Via filmpjes laten leerlingen uit groep 3 zien hoe de motorische activiteiten en schrijfactiviteiten moeten worden uitgevoerd.
 7. 7. Module Schrijfbeweging Voor goed schrijfonderwijs is het belangrijk dat leerlingen de goede schrijfrichting van een letter in zich kunnen opnemen. Het herhaaldelijk voordoen op het bord is daarbij belangrijk. De module Schrijfbeweging helpt u hierbij. In deze module wordt de schrijfrichting stapsgewijs aangeleerd en ondersteund met instructieaudio.
 8. 8. Module Schoolbord Met het onderdeel Schoolbord kunt u zelf letters, woorden en zinnen voorschrijven. Het schoolbord biedt hiervoor de liniatuur van Pennenstreken. Met de knoppen ‘tussen de lijnen’ en ‘ruitjes’ kunt u zelf de gewenste liniatuur bepalen.
 9. 9. Module Bordlesje De module Bordlesje ondersteunt uw instructie bij het aan elkaar leren schrijven. Maar de module kan ook een belangrijke rol spelen bij het controleren van een letterdictee of het naschrijven van woorden en zinnen.
 10. 10. Module Schrijfhouding In de module Schrijfhouding is aandacht voor een goede zit/schrijfhouding, papierligging en potloodhantering. Voor een beginnende schrijver is het moeilijk om deze aandachtspunten allemaal tegelijk toe te passen. Daarom staat in elke les een aandachtspunt centraal. Het aandachtspunt wordt getoond in een animatie en met audio ondersteund.
 11. 11. Module Werkboekje Via de module Werkboekje kunt u de pagina’s uit de Schrijfboekjes en de boekjes Schrijven met klikklak op het digibord laten zien. U kunt vervolgens met verschillende kleuren pennen en markeerstiften de oefeningen toelichten.
 12. 12. Module Aandachtspunten Het onderdeel Aandachtspunten biedt leerlingen een geheugensteuntje tijdens het schrijven in hun werkboekjes. De module toont de juiste zit/schrijfhouding, papierligging of potloodhantering en geeft aan welke deel van de schrijfletter extra aandacht vraagt.
 13. 13. Module Observatie en remediëring De module Observatie en remediëring biedt u houvast om het schrijfresultaat van leerlingen te beoordelen en te bespreken. In deze module zijn afbeeldingen van veel gemaakte fouten opgenomen. Bij elke afbeelding is ook het correcte letterfilmpje opgenomen. Dit maakt snel zichtbaar waar fouten ontstaan en hoe leerlingen ze kunnen vermijden.
 14. 14. De Leerkrachtassistent Pennenstreken groep 3 is praktisch in gebruik en geschikt voor elk digitaal schoolbord. De verschillende interactieve opdrachtvormen maken de schrijfles efficiënter en leuker!

×