Successfully reported this slideshow.

10 jaar web in de wijk: next conferentie

472 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 jaar web in de wijk: next conferentie

 1. 1. welkom! NE X T sociaal gebruik van ICT voor wijkprofessionals
 2. 2. dagvoorzitter Els Verhoef Haagse Hogeschool
 3. 3. Bert Mulder lector Informatie, Technologie en Samenleving Haagse Hogeschool wat hebben we geleerd?
 4. 4. Bert Mulder lector Informatie, Technologie en Samenleving Haagse Hogeschool wat hebben we geleerd? een decennium ervaring…
 5. 5. ‘ sociaal gebruik van ICT ’ <ul><li>de methodische professionele inzet </li></ul><ul><li>van ICT en internet </li></ul><ul><li>om kwaliteit van leven te verbeteren </li></ul><ul><li>in sociale contexten die dat nodig hebben </li></ul>
 6. 6. ‘ sociaal gebruik van ICT ’ technologie: sociale media, internet sociale contexten: wijken … methodisch professioneel inzetten in sociale contexten die het nodig hebben…
 7. 7. ‘ sociaal gebruik van ICT ’ <ul><li>urgentie van sociaal gebruik van ICT </li></ul><ul><li>sterk adoptie van ICT in samenleving </li></ul><ul><li>groeiende behoefte in sociale sector </li></ul><ul><li>betere mogelijkheden technologie </li></ul>
 8. 8. sterke adoptie ICT in samenleving
 9. 9. sterke adoptie ICT in samenleving bron: multiscope 2010
 10. 10. groeiende behoefte in sector <ul><li>lagere budgetten </li></ul><ul><li>minder professionals </li></ul><ul><li>hogere werkdruk </li></ul><ul><li>behoefte aan efficienter en effectiever werken </li></ul>
 11. 11. betere mogelijkheden technologie <ul><li>web 2.0 | sociale media </li></ul><ul><li>zelf doen: gebruikers produceren zelf </li></ul><ul><li>samen doen: gebruikers werken samen </li></ul><ul><li>online doen: meer mogelijkheden online </li></ul>
 12. 12. voortgaande ontwikkeling sociaal gebruik ICT <ul><li>verschillende soorten systemen in wijken </li></ul><ul><li>differentiatie in technologie </li></ul><ul><li>afstemmen sociale behoefte naar ICT </li></ul>
 13. 13. inzet ICT in wijken wijk websites generieke systemen buurtlink buurtleven delftweb residentienet internetburen bredere sociale systemen web in de wijk onze wijk buurtbuzz telebrinken wijkmedia combeat ucee station specifieke systemen verbeter de buurt buiten beter burenhulpcentrale geheugen van oost
 14. 14. differentiatie ICT naar sociale toepassing voorbeeld: differentiatie weblogs in corporate communications hoeveel mogelijke sociale betekenissen hebben twitter, een weblog of een community?
 15. 15. competenties voor sociaal gebruik ICT sociale mogelijkheden sociale context sociale behoefte sociale gebruik van ICT technologie ‘ ontwerpen van inzet ’ : vertalen en verbinden ‘ eenzaamheid ’
 16. 16. competenties voor sociaal gebruik ICT sociale mogelijkheden sociale context sociale behoefte sociale gebruik van ICT ‘ ontwerpen van inzet ’ : vertalen en verbinden technologie ‘ eenzaamheid ’ minder mobiel? visuele handicap? wegvallend netwerk? cognitieve vermogens? sociaal vaardigheden? ‘ blog’ ‘ twitter’ ‘ community’ mobiliseren ondersteuning netwerk versterken capaciteit trainen ondersteunen ? ?
 17. 17. vandaag en morgen <ul><li>sociaal gebruik van ICT professionaliseert </li></ul><ul><li>belangrijke plaats in onderwijs </li></ul><ul><li>belangrijke plaats in sector </li></ul><ul><li>belangrijke plaats in samenleving </li></ul>
 18. 18. toekomst <ul><li>groeiende behoefte aan </li></ul><ul><li>methodische borging </li></ul><ul><li>onderzoek naar inzet en meerwaarde </li></ul><ul><li>karalysator voor transformatie van beroep? </li></ul>
 19. 19. Bert Mulder lector Informatie, Technologie en Samenleving Haagse Hogeschool wat hebben we geleerd? een decennium ervaring…
 20. 20. Else Rose Kuiper programmaleider SIA RAAK programma Haagse Hogeschool wat kan onderzoek bijdragen?
 21. 21. conetxt van onderzoek sinds 2008 <ul><li>de Veenkoloniën en Den Haag </li></ul><ul><li>welzijnswerkers in de praktijk </li></ul><ul><li>met studenten, docenten en lectoren </li></ul><ul><li>context analyses </li></ul><ul><li>ontwikkeling werkwijzen </li></ul><ul><li>reflectie </li></ul><ul><li>beschrijving resultaten </li></ul>
 22. 22. breed scala aan sociale praktijksituaties <ul><li>mensen met een beperking anders betrekken, </li></ul><ul><li>mogelijkheden second life voor kinderen met sociale </li></ul><ul><li>handicaps, digitale netwerken tegen verslaving, </li></ul><ul><li>speeltuintjes onderhouden, ouders en brede school, </li></ul><ul><li>jongerenparticipatie, burenhulpcentrale, </li></ul><ul><li>armoedebestrijding, ouderen en jongeren rond </li></ul><ul><li>voetbal, ouderen inspireren, Schuldhulp- </li></ul><ul><li>verlening, wijknieuws, hondenpoep </li></ul>
 23. 23. resultaten verkennningen 2010 <ul><li>eerste verkennende projecten </li></ul><ul><li>15 locaties met professionals in eigen praktijksituaties </li></ul><ul><li>eerste duidelijkheid over mogelijke meerwaarde </li></ul><ul><li>betere aansluiting bij cliënten </li></ul><ul><li>aansluiten bij kracht van cliënten </li></ul><ul><li>meer en diepere contacten met cliënten </li></ul>
 24. 24. conclusies welzijnswerkers 2010 <ul><li>ICT niet meer weg te denken </li></ul><ul><li>betere aansluiting met doelgroepen </li></ul><ul><li>breder handelingsrepertoire </li></ul><ul><li>faciliteiten en tijd voorwaarde </li></ul><ul><li>ICT draagt mogelijk bij aan efficiëntie en effectiviteit </li></ul>
 25. 25. de situatie vandaag <ul><li>toenemend gebruik door cliënten </li></ul><ul><li>toenemende bewustwording en gebruik door welzijnswerkers </li></ul><ul><li>nieuwe ontwikkelingen technologie </li></ul><ul><li>belangstelling voor efficiency en effect </li></ul>
 26. 26. trends in welzijnsbeleid <ul><li>belangstelling voor zelforganisatie en eigen kracht burgers </li></ul><ul><li>aanbestedingen | concurrentie </li></ul><ul><li>bezuinigingen </li></ul><ul><li>belangstelling voor efficiency en effect </li></ul>
 27. 27. contouren van een agenda voor onderzoek <ul><li>vertalen sociale doelen naar inzet ICT en internet </li></ul><ul><li>welke sociale inzet van ICT toepassingen mogelijk </li></ul><ul><li>welke praktische inzet van ICT toepassingen </li></ul><ul><li>beoordelen van resultaten </li></ul>
 28. 28. meerwaarde van onderzoek <ul><li>grotere meerwaarde voor bewoners </li></ul><ul><li>betere efficiency en effectiviteit voor professional </li></ul><ul><li>versterking strategische positie instellingen </li></ul>
 29. 29. huidig onderzoeksproject <ul><li>team </li></ul><ul><li>15 professionals | 12-16 studenten | 5 docenten | 2 lectoren </li></ul><ul><li>deelnemende organisaties </li></ul>Andes, Borger-Odoorn Compaen, Veendam/Pekela Sedna, Emmen Welstad, Stadskanaal De Schoor, Almere Welkom, Den Haag Stenden Hogeschool, Leeuwarden | De Haagse Hogeschool, Den Haag RU Utrecht | TU Twente | Kei kenniscentrum | Verwey Jonker Instituut | Emmen Revisited | Ymere
 30. 30. Else Rose Kuiper programmaleider SIA RAAK programma Haagse Hogeschool wat kan onderzoek bijdragen?
 31. 31. Hans Versteegh initiatiefnemer welzijn 2.0 hoe veranderen we de praktijk?
 32. 32. workshops informeren en wijknieuws Ed Klute | Bert Alkemade empowerment met sociale media Erik Boele-de Zeeuw |Haikie Raterink verbinden en sociale media Josephine Dries | Marien van Delft verhalen vertellen met sociale media Kees van Haaster | Mascha Schuyt | Karin Beentjes agenda voor morgen: wat vraagt werken met sociale media van organisaties Wim van Althuis | Bert Mulder | Khalid Boutachekourt 1ste ronde 15:00 2de ronde 15:45
 33. 33. <ul><li>pauze </li></ul>
 34. 34. welkom terug! NE X T sociaal gebruik van ICT voor wijkprofessionals
 35. 35. <ul><li>ervaringen en discussie </li></ul>
 36. 36. <ul><li>een agenda voor morgen </li></ul><ul><li>voor professionals </li></ul><ul><li>en organisaties </li></ul><ul><li>10 workshops | 80 mensen | 200 ideeën </li></ul>
 37. 37. agenda voor morgen <ul><li>opschalen! </li></ul>nieuwe competenties voor professionals…
 38. 38. agenda voor morgen <ul><li>expliciteren van impliciete kennis </li></ul><ul><li>bottom up strategisch kunnen werken </li></ul><ul><li>leiderschap op je kunnen nemen </li></ul><ul><li>‘ goed kunnen schakelen ’ </li></ul><ul><li>meer diverse contacten met andere professionals </li></ul><ul><li>sneller en beter van kennis opdoen en onderhouden </li></ul><ul><li>businessplannen kunnen schrijven </li></ul><ul><li>een projectvoorstel moet je kunnen verkopen </li></ul>nieuwe competenties!
 39. 39. agenda voor morgen <ul><li>minder ‘ eigen dingetjes ’ doen </li></ul><ul><li>maar </li></ul><ul><li>bewoners in staat stellen eigen dingen te doen </li></ul>van inhoud en product naar proces en resultaat
 40. 40. <ul><li>professionals: aan de slag </li></ul><ul><li>organisaties: ruimte creëren </li></ul><ul><li>een cultuur van proberen en vernieuwen </li></ul>gewoon beginnen!
 41. 41. NE X T sociaal gebruik van ICT voor wijkprofessionals

×