Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Maciej Rak - HP - Matrix for hosting
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maciej Rak - HP - Matrix for hosting

653 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
187
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Aktualny status IT.Zasoby IT są przeinwestowane i przerośnięte.Od lat organizacje IT uzupełniają swoją infrastrukturę o kolejne serwery, urządzenia pamięci masowej, urządzenia sieciowe w celu sprostania wymaganiom stawianym przez aplikacje oraz teramajtom danych, które one generują. Na przestrzeni czasu te zasoby IT zostały uwięzione w niezliczonej ilości „silosów”, gdzie każdy z nich ma przypisaną na stałe grupę aplikacji obsługujący dany fragment biznesu.W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu usług (SLA) silosy te są z reguły przerośnięte i przeinwestowane w stosunku do wymagań aplikacyjnych i w ujęciu zbiorczym są trudne do zarządzania. W rezultacie większa część budżetu wydawana jest na operacje a implementacja nowych usług jest trudna bądź wręcz niemożliwa. Nieuchronnie rozrost niewykorzystanych optymalnie urządzeń prowadzi do zmiejszonej produktywności, odczuwania braku miejsca, złożoności połączeń sieciowych oraz zbędnych kosztów.Wirtualizacja serewerów komplikuje ITAby zapobiec rozrostowi organizacje IT w szybkim tempie wirtualizują fizyczne serwery. Raporty IDC donoszą, że w 2008 roku zostało uruchomionych 6.3 miliona witrualnych maszyn. IDC przewiduje, że w 2010 roku liczba maszyn wirtualnych przewyższy liczbę fizycznych serwerów. Co prawda wirtualizacja serwerów znacząco przyspiesza wdrażanie nowych środowisk operacyjnych pod aplikacje niemniej wpływa to negatywnie na wzrost natężenia ruchu sieciowego oraz wzrost wolumentu generowanych danych. W rezultacie infrastruktura sieciowa i mpamięci masowych nie nadąża za wirtualizacją serwerów.Większość aplikacji związana jest z konkretnymi urządzeniami pamięci masowej od daty pierwszej instalacji. Chociaż zwirtualizowane serwery dysponują z reguły mechanizmami migracji w ramach infrastruktury fizycznej niemniej naturalną przeszkodą pozostają migracje maszyn wirtualnych w ramach całej infrastruktury IT. Nawet, gdyby ta przeszkoda została usunięta dodatkową przeszkodą pozostaje struktura połączeń sieciowych. W przedsiębiorstwach klasy enterprise typową praktyką jest stosowanie shierarchizowanej, wielopoziomowej struktury połączeń sieciowych . Od strony trasy przepływy pakietów sieciowych taka struktura choć jest optymalna dla pojedyńczego silosu okazuje się nieefektywna przy komunikacji miedzy dowolnymi urządzeniami infrastruktury. Oznacza to nieoptymalne wykorzystanie mocy urządzeń sieciowych.Dotychczas niekorzystne proporcje kosztów zmierzają w złym kierunku.Ankieta wykonana przez InformationWeek w 2009 roku wśród 500 dyrektorów IT wykazała, że przedsiębiorstwa statyspycznie wydają 70% swojego bud żetu IT na utrzymanie i działania operacyjne. Pozostałe 30% przeznaczana jest na innowacje takie jak implementacja nowych aplikacji i usług w celu zyskania lepszej pozycji rynkowej.Od strony biznesu dyrektorzy szukają dróg podniesienia produktywności przedsiębiorstwa, skrócenia czasu zwrotu z inwestucji oraz podniesienia jakości usług IT. Niemniej po stronie IT menadżerowie nie mogą sprostać stawianym oczekiwaniom biznesowym ze względu na przerost infrastruktury i rozwiązań technologicznych w ich IT.***The state of IT***IT resources are sprawling.For years, IT organizations have been adding servers,storage, and networking devices to keep pace withapplications and the terabytes of data they generate.Over time, these IT resources became locked up incountless technology silos, each devoted to a particularapplication or line of business. To ensure servicelevel agreements (SLAs), these silos have createdover-provisioning and underutilization, and havebecome collectively difficult to manage. The result:More budget spent on operations and IT’s inabilityto deploy new services, quickly. Inevitably, thesprawl of underutilized IT resources leads todiminished productivity, lack of space, complexnetworking, and unnecessary facility costs.Server virtualization has IT at animpending breaking point.To counter sprawl, IT organizations are dramaticallyexpanding server virtualization efforts. IDC reports that6.3 million virtual machines were deployed in 2008,with the number of virtual servers expected to surpass thenumber of physical servers in 2010. Server virtualizationgreatly speeds up server deployment and applicationgrowth, but removing these bottlenecks to applicationdeployment leads to acceleration in data growth andnetwork traffic. As a result, storage and networkinginfrastructures can’t keep pace with server virtualization.Most of today’s storage environments have beenassociated with specific application implementationsfrom their original date of deployment. The deploymentmethod has hardwired storage to servers and trappedcapacity throughout the infrastructure.Typical companies use a multi-tiered infrastructurethat relies on centralized (core) switches at the top,aggregation/distribution switches in the middle, andaccess switches at the bottom (network edge). Thisinfrastructure requires that most data must be sent to themid- and upper-level switches to reach their destination.These network switches are intelligent—performingdecision-making processes—but they are not highperformance. Virtualized environments require a higherperformance network infrastructure with intelligencemoved closer to the edge of the network.IT’s 70/30 spending ratio is headedin the wrong direction.A recent InformationWeek survey1 found that ITorganizations are typically spending up to 70 percentof their budgets on operations and maintenance. Thatleaves just 30 percent for business innovation, such asdeployment of new applications and services that canmake businesses more competitive. On the businessside, executives are looking for improved businessoutcomes, with application owners needing quickerROI and higher service levels from IT. But on the ITside, there is tremendous pressure to contain costs and gain more value from existing investments. Too often,IT managers cannot meet the business organization’sneeds, because they are confined by the sprawl oftechnology silos.********************************************When you look at infrastructure overall, and we go talk to our customers, one of the biggest challenges they have is sprawl. Their world is very complicated. They have multiple operating systems, multiple vendors, and multiple management software. This leads to the fact that they can't do what they want to do. And they can't do what their businesses want them to do.What they want to be doing and what their businesses want them to be doing is innovating. Helping their companies get into new markets, helping their companies become more efficient. Helping their customers beat their competition through technology. Statistically if you look around today, most people around the world are spending about 70% of their budgets just managing the infrastructure they already have. And they only get to spend about the other 30% of their budget doing what I just mentioned which is the innovation part.My last meeting was with a very large company CIO. He tells me my biggest problem is we're at odds with our business units. They want me to innovate. I'm spending my entire budget right now just running what I already have. So there's got to be a better way to change this. *********************Rysuje się obraz:-- złożony system-- różnorodne urządzenia zakupione na przestrzeni czasywyrażnie zarysowane "silosy" obsługujące swoje aplikacje-- platforma dedykowana dla określonych zastosowań -- mała elastyczność-- przerost liczby maszyn wirtualnych --> wzrost stopnia złożoności systemu, kłopoty z połączeniami sieciowymi-- infrastruktura nieelastyczna, trudno zarządzalna, nieefektywna i kosztowna
 • HP Converged Infrastructure – lekarstwo na przerost ITLekartstwem na przerost w infrastrukturach IT jest zlikwidowanie technologicznych silosów i uczynienie ze wszystkich elementów infrastruktury zasobów, współdzielonych miedzy aplikacjami zarządzanych w taki sposób jak się zarządza usługą. Takie rozwiązanie spaja ze sobą narzędzia zarządzania, polityki i procesy w taki sposób, że zasoby mogą być zarządzane całościowo i w sposób powiązany ze sobą. Takie podejście łączy ze sobą rozwiązania technologiczne i praktyki w zakresie zasilalania i chłodzenia podnosząc w ten sposób stopień synergii i obliżając koszty CPD. Takie cele realizuje infrastruktura konwergentna.Infrastruktura konwergentna musi spełniać 5 najistotniejszych wymagań.1. Komponenty tworzące CI muszą być zwirtualizowaneKonwergentna infrastruktura wymaga, aby wszystkie jej komponenty były zwirtualizowane: moc obliczeniowa, mapięć masowa, połącznia sieciowe oraz interfejsy komunikacyjne. Zadaniem wirtualizacji jest separacja aplikacji, danych oraz tras komunikacji sieciowej od fizycznej infrastruktury. W ten sposób przypisanie zasobów do aktualnych potrzeb aplikacji staje się szybsze i łatwiejsze i równocześnie te zasoby są bardziej dopasowane.Szeroko rozumiana wirtualizacja zwiększa stopień elastyczności infrastruktury czyniąc IT gotowym do szybkich reakcji na różnorodne potrzeby biznesu.Założeniem jest, że w spólny sposób zarządzane są środowiska maszym fizycznych oraz tych pracujących pod kontrolą systemów wirtualnych VMware, Microsoft, Citrix oraz Unix.2. Infrastruktura konwergentna musi zachowywać oczekiwany poziom niezwodności przy zmianach.Konwergentna infrastruktura integruje wysokiej rozwiązania oraz polityki wysokiej dostępności. Ponieważ różnorodne aplikacje współdzielą zwirtualizowaną pulę zasobów konwergentna infrastruktura musi mieć mechanizmy, które automatyzują polityki wysokiej dostępności aby spełnić oczekiwany poziom usług. Konwergentna infrastruktura dzieki cesze niezawodności przy zmianach zapewnia oczekiwany poziom dostępności dla każdej z aplikacji biznesowych.3. W ramach infrastrukty konwergentnej musi funkcjonować mechanizm zautomatyzowanego rozdziału zadań i powiązania zasobówMechanizm zauromatyzowanego rozdziały zadań w ramach infrastruktury konwergentnej przypisuje zapotrzebowania ze strony biznesu do dostępnych zasobów jakim są aplikacje, dane i infrastruktura. Definiuje on polityki oraz poziom usług dzięki zautomatyzowanym procedurom przydziału zasobów zdefiniowanym przez IT i biznes. Orkiestracja alokuje niezbędne zasoby infrastruktury pod potrzeby aplikacji. Zasoby te w zależności od potrzeb mogą być uszczuplane lub powiększane w prosty i bezpieczny sposób. Orkiestracja oznacza również zcentralizowane zarządzanie wspóldzielonymi zasobami włączając informację o stopniu wykorzystania zasobów, kosztach użytkownia oraz zwrotów kosztów za użytkowanie.4. Infrastruktura konwergentna musi mieć zdolność do samooptymalizacjiKonwergentna infrastruktura musi mieć zdolność do samooptymalizacji wykorzystania zasobów. Bazując na określonych politykach jest w stanie adaptować się do różnorodnych oczekiwań w możliwie najbardziej optymalny sposób od strony efektywności pracy, niezawodności. Dzięki temu zostają wyeliminowane bądź zredukowane zjawiska przeinwestowania lub uruchomienia usług nie spełniających SLA.Infrastruktura musi mieć konstrukcję modularną Infrastruktura konwergentna musi mieć strukturę modułową oraz musi bazować na standardach przemysłowych. Modularna i ustandaryzowana konstrukcja poszczególnych elementów infrastruktury wprowadza dużą elastyczność w tworzeniu połączeń konfiguracyjnych komponentów. Pozwala na rozwój infrastuktury, wraz z rozwojem potrzeb przedsiębiorstwa, adaptując nowe technologie minimalnym nakładem sił i środków w krótkim okresie czasu.
 • accomplish = realizować
 • wykrawać = carve
 • Using HP Insight Dynamics, you can balance resources on an ongoing basis to provide better performance and service levels to the business. The software enables logical server profiles that detach the logical identity from the physical resource. The logical server is a server profile that is easily created and freely moved across physical and virtual machines. By detaching the logical identity from the physical resource, you can create or move logical servers on any suitable virtual or physical machine—on demand. Using easy drag-and-drop tools, you can move logical servers across physical and virtual resources to verify that the environment’s utilization is efficiently balanced. Insight Dynamics allows you to migrate workloads from physical to virtual infrastructure and back, from non-HP x86 servers to HP ProLiant or Integrity servers or server blades, or from one hypervisor to another, creating a more agile, flexible infrastructure. Viewed from another level, HP Insight Dynamics enables you to visualize and manage all physical and virtual resources from a single tool—with the ability to drill down as far as needed without logging into another tool.More detail on Logical Servers:What makes up a logical server? The logical server profile describes a system image, including the operating system (OS), application, and boot and application data, configuration requirements like processors and memory, and unique identifiers such as MAC addresses and World Wide Names. In short, the logical server profile has everything that the OS and application stack require to operate.Logical servers bring many of the attributes of the virtual server to physical servers, in terms of flexibility, the ease of creating, moving and retiring them. You can move the workloads running on a physical blade from one blade to another via the graphical interface. Logical servers can also be virtual machines. Finally, logical servers can also be stored offline as templates, freeze dried if you will, and then re-activated in minutes. With a logical server approach, you can even create templates for your frequently used applications with specific configurations. These templates can be stored and reactivated in minutes, when needed.
 • With the combination of the advanced visualization, real-time planning, and the speed and ease of moving resources with logical servers, HP Insight Dynamics – VSE helps you achieve higher levels of availability and better quality of service more economically than with traditional clustering solutions. You can quickly move server profiles to spare capacity to maintain availability. You can reactivate stored templates to rapidly restart applications and maintain the level of service quality to the business. And you can shorten maintenance windows by creating and moving workloads as logical servers, and enabling more proactive maintenance. Insight Dynamics integrates with other virtualization technology vendor tools, including Vmware ESX and ESXi and Microsoft Hyper-V, to facilitate higher levels of availability across both the physical and virtual infrastructure. In addition, it can also be extended with the Insight Recovery option for cost-effective disaster recovery from one location to another.
 • Cloud Service Automation for Matrix is a bundle of software that has been specifically productized for Matrix and is very seamlessly integrated with Matrix and Insight Dynamics.From a functionality standpoint, simply stated its about the applications. HP is focused on designing infrastructure optimized for applications. CSA for Matrix gives our customers the ability to use the same Matrix template designer to include the applications with the infrastructure and to provision those applications from the same Matrix self service portal that they use for provisioning infrastructure. Once we get into the application space, it becomes even more important that we provide are able to monitor the application and provide lifecycle management including patching for the full infrastructure and applications. And here CSA for Matrix has some significant benefits – not only reducing application provisioning time by up to 80% but also reducing the time it takes for compliance management by up to 75%.CSA for Matrix provides agentless monitors that are automatically deployed when new services are delivered through Matrix, helping to ensure the availability and performance of distributed IT infrastructures and application componentsAnd CSA for Matrix delivers complete lifecycle management for physical and virtual servers and applications—from establishing a baseline to provisioning, patching, configuration management, and compliance assuranceIf you need a one slide pitch on CSA for Matrix – this is what you use.In minutes instead of monthsAutomatically provisioningPre-integrated solution all from HP Faster time to deliver both virtual and physical infrastructure – leads to better ROI. Easiest to manage servers and storage out of the boxfor infrastructure and applications Key features: provisioning, patching, compliance and monitoringHP Server Automation and HP SiteScopeKey pointsOne touch application provisioning and Monitoring in minutes instead of monthsUse the same Matrix designer and the same self-service portal for infrastructure and applicationsIncludes Server Automation and SiteScope in one easy to buy packageNotesHP is expanding the Cloud capabilities of BladeSystem Matrix allowing for one touch application Provisioning and Monitoring in minutes instead of month. We do this via our new “Cloud Service Automation for Matrix” offering.Simply stated – CSA for Matrix is about the applications.  It gives customers the ability to use the same Matrix template designer to include the applications with the infrastructure and to provision those applications from the same Matrix self service portal that they use for provisioning infrastructure, allowing BladeSystem Matrix to automatically deploy the applications automatically deploy and configure application monitoring in addition CSA for Matrix will maintain application compliance and can even update the application as new patches and releases to the application are releasedThe net result is The full application including infrastructure is deployed in minutes vs monthsApplication provisioning time is reduced by up to 80%Compliance management time is reduced by up to 75% -- including patching for full infrastructure & applications More detailed background:Cloud Service Automation for Matrix includes the licenses and integration for HP Server Automation and HP SiteScope allowing BladeSystem MatrixFor example, with CSA for Matrix a user is able to select a service from the Matrix self service portal like an Microsoft Exchange service and press the ‘go’ button and Matrix will deploy the infrastructure (networks, storage, servers, VMs and OS images) an then install and configure Microsoft Exchange itself and then deploy and configure Sitescope to monitor the Exchange Service.
 • Executive notes:This is where BladeSystem Matrix comes in. It is the backbone for a cloud solution. Much of what you need to implement a Private Cloud comes ‘right out the box’ with Matrix. This includesA Self Service PortalA Service Catalog of infrastructure deployment best practices that is partner and customer extensibleThe resource pool itself with compute, storage, networking resourcesAutomated infrastructure provisioning that delivers the service in minute not months.And Capacity planning and management tools to keep the resources and services healthy and optimized.With this you can see we have provided the foundation what is needed for a Private Cloud. A BladeSystem Matrix customer need only to use the Matrix Cloud APIs to integrate approval flows, billing/chargeback, etc in thus implementing their own private cloudKey points:Matrix includes a Self-service Portal, from where users can pick from a service catalog a service (note: the service catalog can be easily created within Matrix), Resource pools are checked and allocated, and the service gets delivered. Once the service is up running Matrix will optimize the environment and perform capacity planning and other management tasks as needed. The request can be delivered in minutes!!! Matrix includes a cloud API (as of version 6.0), which allows a lot of additional integration capabilities customers want to do on the path to a private cloud. That combined with workflow customization via the embedded Orchestration Operations allows customization of additional process, e.g. the approval process or post provisioning processes. Sound bites: Matrix is the backbone of your Private Cloud solution. Nigel Cook wrote some blogs regarding the Cloud API integration use cases:Charge back integration: http://www.communities.hp.com/online/blogs/eyeonblades/archive/2010/02/21/integrating-bladesystem-matrix-into-a-chargeback-or-billing-system.aspxMulti-tenancy rules engine for identity-based allocation / placement decisions: http://www.communities.hp.com/online/blogs/eyeonblades/archive/2010/04/06/customizing-bladesystem-matrix-allocation-rules-engine-for-multi-tenancy-solutions.aspx
 • accomplish = realizować
 • ×