Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uf guide

3,373 views

Published on

En guide till att bygga en enkel företagssajt själv

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uf guide

 1. 1. En  guide  för  en  företagssajt  med  WordPress    Om  du  arbetar  med  att  skapa  ett  UF-­‐företag  eller  som  arbetar  med  entreprenörskap  i  skolan  är  en  webbplats  en  bra  plattform  för  försäljning,  marknadsföring  och  information.      I  den  här  guiden  beskriver  vi  vilka  delar  en  enkel  företagssajt  behöver  och  hur  du  skapar  en  helhet  i  redigeringsverktyget  Wordpress.      Vi  har  dessutom  gjort  en  förebild  på  nätet  så  om  du  vill  se  hur  det  ser  ut  på  riktigt  kan  du  besöka  www.minforetagssajt.se.  Där  finns  sidor,  plugins  och  beskrivningar  på  hur  du  gör  allt,  samt  länkar.    Att  göra  en  webbplats  sker  i  flera  steg:     1. börja  med  att  inventera  vilka  sidor  som  din  webbplats  behöver   Det  finns  ett  antal  statiska  sidor  som  är  nödvändiga  för  dig  som  gör  en   företagswebb.  Nedan  beskriver  vi  innehållet  för  sex  sådana  sidor.     1.  Startsida   2.  Om  oss   3.  Kontakt   4.  Beställningsformulär/webbshop   5.  FAQ/Svar  på  vanliga  frågor   6.  Blogg   2. Bestäm  dig  för  vilken  startsida  ska  din  webbplats  ha   3. Gör  en  struktur   4. Välj  utseende/tema  som  passar  din  sajt   5. Välj  funktioner/plugins  som  passar  för  din  sajt  Struktur    Innan  du  kan  börjar  skapa  sidor,  text  och  häftiga  effekter  är  det  bra  att  ha  en  uppfattning  om  hur  besökaren  ska  navigera  på  webbsidan.  Företagssajter  har  ofta  en  enkel  linjär  struktur.  Det  finns  ett  antal  fast  sidor  som  en  enkel  företagssajt  behöver:  1.  En  Startsida  2.  Om  oss  3.  Kontakt  4.  Beställningsformulär/webbshop  5.  FAQ/Svar  på  vanliga  frågor  6.  Blogg  En  startsida  eller  hemsida.  Den  sida  där  besökaren  först  möter  företaget  på  nätet.  Hemsidan  kan  vara  en  statisk  sida,  d.v.s.  en  sida  som  inte  förändras  och  eller  en  blogg  med  ett  flöde  som  kontinuerligt  byts  ut  och  uppdateras.  
 2. 2. Den  första  fråga  som  du  måste  ställa  dig  när  du  bygger  en  webbplats  i  WordPress  är:    Vilken  sorts  startsida  ska  din  företagssajt  ha?  Ska  besökaren  mötas  av  en  blogg  som  förstasida,  vilket  är  den  automatiska  inställningen  i  WordPress  eller  är  det  bättre  om  förstasidan  är  statisk,  och  då  måste  du  göra  en  inställningändring  i  WordPress  se  WordPress  guiden  sidan  14  under  rubriken  Ställ  in  startsida  eller  blogg?    Varför  ska  en  företagssajt  ha  en  blogg?  En  regelbundet  uppdaterad  blogg  visar  att  det  händer  något  på  sidan,  i  företaget  och  att  ni  som  företag  är  närvarande  samt  vill  gå  dialog  med  sina  kunder  och  besökare.  Bloggen  kan  även  ge  inblick  i  er  verksamhet,  och  insikter  om  er  produkt  samt  ni  kan  ge  en  bild  av  ert  kunnande.  Bloggen  kan  till  och  med  bli  en  anledning  för  besökare  att  återkomma  till  sidan  och  därmed  en  chans  för  ert  företag  att  synas  mer,  få  bättre  besöksstatistik  och  fler  träffar  i  sökmotorerna.      Bild  1.  Ett  exempel  på  ett  UF-­‐företag  som  har  en  blogg  som  förstasida  är  2010  års  Webbstjärnandeltagare  Vint  UF  www.vint.se  och  deras  startsida  (en  blogg)    En  av  nackdelar  med  att  ha  en  blogg  som  förstasida  är  att  det  riskerar  att  ge  ett  rörigt  första  intryck.  Beroende  på  sidans  övriga  utformning  kan  det  bli  svårt  för  besökaren  att  navigera  på  sidan  och  förstå  vilken  typ  av  information  och  service  som  egentligen  finns  att  tillgå.  Ett  annat  alternativ  är  att  ha  en  statisk  första  sida  och  en  blogg  bland  de  övriga  sidorna  på  sajten.  Se  vidare  i  WordPress  guiden  s  14.    Varför  ska  en  företagssajt  ha  en  statisk  sida?  En  av  de  största  fördelarna  med  att  ha  en  statisk  sida  som  hemsida  eller  som  startsida  är  att  besökaren  enkelt  kan  se  de  olika  delarna  på  sidan  och  sedan  kan  klicka  sig  vidare  till  det  
 3. 3. han/hon  besöker.  På  en  statisk  startsida  kan  du  enkelt  styra  vad  du  vill  att  besökaren  första  ska  möta  när  hon  går  in  på  er  sida.    (Jämför  med  en  blogg  där  det  första  besökaren  ser  är  bloggens  senaste  inlägg,  oavsett  vad  det  handlar  om).    Bild  2  Ett  exempel  på  en  företagssajt  som  har  en  statisk  förstasida  är  Bring  Your  Skis  UF  www.bringyourskis.se.    Om  du  väljer  att  ha  en  statisk  första  sida  kan  du  fortfarande  välja  att  ha  en  blogg  som  en  undersida.  Det  gör  att  ni  kan  ta  del  av  fördelarna  för  såväl  en  blogg  som  för  en  statisk  startsida,  förutsatt  att  besökaren  hittar  till  bloggen.  (Men  dit  kan  ni  självklart  länka  till  från  startsidan!)  Nedan  beskriver  vi  innehållet  för  fyra  sådana  sidor.      1.  Om  oss  2.  Kontakt  3.  Beställningsformulär/webbshop  4.  FAQ/Svar  på  vanliga  frågor  5.  Blogg    Om  hur  du  skapar  en  statisk  sida  i  WordPress  kan  du  läsa  mer  om  i  WordPress  guiden  sid  12ff    Om  oss  med  sidan  Om  oss  uppfyller  ni  ett  av  Webbstjärnans  krav  för  att  delta  i  tävlingen,  samtidigt  som  ni  informerar  besökaren  om  ert  företag,  er  produkt,  och  er  själva.  Ni  inger  därmed  
 4. 4. trovärdighet  och  trygghet  för  den  som  besöker  sidan,  eftersom  hon/han  kan  skapa  sig  en  uppfattning  om  er  som  skapat  sidan.      Från  Webbstjärnan  är  kravet  att  Om-­‐sidan  ska  innehålla:     o Vilka  som  byggt  webbplatsen  -­‐  Beskriver  lagets  medlemmar,  årskurs  och  skola   (behöver  inte  innehålla  uppgifter  som  identifierar  de  tävlande).     o Webbplatsens  syfte  och  mottagare  -­‐  Förklara  för  besökare  och  juryn  vad  laget   vill  uppnå  med  webbplatsen  och  vem  man  vill  ska  besöka  webbplatsen.     o Den  pedagogiska  kopplingen  -­‐  Förklara  hur  arbetet  med  webbplatsen   uppfyller  läro/kurs-­‐planen,  hur  skolarbetet  med  webbplatsen  gått  till  och   rollfördelningen  elever/lärare     o Upphovsrätt  -­‐  Ange  upphovsrätten  för  det  egna  materialet.  Sammanfatta  hur   rättigheterna  från  andra  upphovsmän  hanterats.  Förklara  hur  ni  elever  och   ansvarig  lärare  förhindrat  plagiering.     o Motivering  till  varför  bidraget  borde  få  pris  -­‐  Berätta,  utifrån   bedömningskriterierna  varför  laget  borde  vinna  ett  pris  i  Webbstjärnan  2011.   (du  hittar  bedömningskriterierna  på:   http://webbstjarnan.se/tavlingen/taevlingen/bedoemning)  Om  ni  vill  kan  ni  dela  upp  Om-­‐sidan  i  tre  undersidor  med  exempelvis  följande  struktur:       Om  tävlingsbidraget   Om  företaget  och  produkten   Om  medarbetarna    Bring  Your  Skis  UF  har  gjort  ytterligare  en  annan  variant  på  sin  Om-­‐sida  genom  att  dela  upp  en  och  samma  sida  i  två  delar.  På  denna  sida  beskriver  de  företaget  och  medarbetarna.  För  att  dessutom  uppfylla  Webbstjärnans  krav  på  en  Om-­‐sida  har  de  skapat  en  egen  sida  kallad  ”Om  tävlingsbidraget”.  Denna  sida  länkar  Bring  Your  Skis  till  via  en  widget  på  Om-­‐sidans  högra  menyrad  (se  den  nedre  bilden).  
 5. 5.        Kontakt  Ett  företags  hemsida  är  för  många  den  första  kanalen  där  man  söker  kontaktinformation.  Därför  är  det  viktigt  att  ha  en  sida  som  besökaren  enkelt  hittar  där  all  kontaktinformation  finns.  Textmässigt  räcker  det  med  en  kort  uppmaning,  t  ex  ”Kontakta  oss!  Vi  hjälper  gärna  till”.  Lägg  sedan  till  mejladresser  till  alla  i  företaget,  och  eventuellt  även  telefonnummer  och  en  adress.      Ni  kan  även  ha  ett  kontaktformulär  (som  både  Bring  Your  Skis  och  Vint  använt  sig  av)  för  att  underlätta  för  kunden.  På  så  sätt  behöver  besökaren  inte  logga  in  på  sin  mejl  för  att  kontakta  er  utan  kan  skicka  sin  fråga  eller  kommentar  direkt  via  er  hemsida.  Längre  ner  i  denna  guide  hittar  ni  en  beskrivning  på  hur  ni  skapar  ett  kontaktformulär.    Beställningsformulär/webbshop  Har  du  en  och  samma  produkt  i  ett  fåtal  utföranden  (t  ex  endast  val  av  färg  eller  storlek)  kan  ett  beställningsformulär  räcka  för  att  kunden  ska  kunna  köpa  er  produkt.  Har  ni  däremot  fler  produkter  och  vill  ha  bilder  och  egna  sidor  för  alla  olika  utföranden  är  en  webbshopslösning  bra.  Där  kan  kunden  klicka  på  de  produkter  hon  vill  ha  till  varukorgen  för  att  sedan  gå  till  en  
 6. 6. virtuell  kassa  och  göra  sin  beställning.  Webbshopen  kräver  fler  steg  (och  fler  klick!)  för  kunden  så  fundera  på  vad  som  passar  bäst  för  ert  utbud  av  produkter.  Har  ni  en  målgrupp  som  uppskattar  att  leta  runt  och  se  många  bilder  och  beskrivningar  kanske  det  kan  vara  värt  fler  klick,  eftersom  känslan  av  att  shoppa  blir  större  med  en  webbshop.      Såväl  Vint  som  Bring  Your  Skis  har  använt  sig  av  beställningsformulär.  Det  är  två  företag  som  har  få  produkter  i  ett  begränsat  antal  utföranden  och  därför  är  beställningsformulär  fördelaktigt  här.  Det  är  relativt  enkelt  att  skapa  egna  kontaktformulär  genom  att  använda  ett  plugin  som  heter  Contact  Form  7.  Läs  om  hur  Contact  Form  7  fungerar.  Vill  ni  se  hur  en  e-­‐shop  skulle  kunna  se  ut  i  Wordpress  kan  ni  besöka  http://test.rebeckag.se/products-­‐page/.    Det  går  även  lätt  att  installera  en  webbshopsfunktion  i  Wordpress,  men  sedan  gäller  det  att  testa  sig  fram  för  att  hitta  de  inställningar  som  passar  just  er  sida  och  er  produkt.  Under  punkt  fem  i  den  här  guiden  kan  du  läsa  om  hur  du  installerar  Plugins.          
 7. 7.  FAQ/vanliga  frågor      Bemöt  kunden  och  samla  viktig  information  på  ett  och  samma  ställe.  Du  kan  skapa  en  FAQ  (Frequently  asked  questions)  eller  skriva  en  informerande  text.  Det  viktiga  är  att  du  får  med  saker  som  kunden  förmodligen  kommer  att  undra  över.  Till  exempel  vad  som  gäller  för  beställning,  reklamation,  ångerrätt  och  betalning.  Vilka  rättigheter  och  skyldigheter  finns;  dels  för  kunden  dels  för  er  som  företag  i  förhållande  till  kunden?      Blogg  (om  ni  inte  har  det  som  startsida)  En  blogg  är  inte  nödvändigt  på  en  företagssajt  men  det  kan  vara  ett  bra  sätt  att  visa  transparens  och  ge  besökarna  möjlighet  att  kommentera  och  vara  delaktiga  i  företaget.  Här  kan  ni  även  dela  med  er  av  aktuell  information,  erbjudanden,  kampanjer  och  annat  som  kan  tänkas  intressera  kunderna.      Välj  ett  tema.  Vill  du  inte  bygga  ett  eget  tema  finns  det  tusentals  färdiga  teman  att  välja  mellan  i  Wordpress.  Du  kan  själv  söka  efter  ett  tema  som  passar  dina  önskemål  genom  att  logga  in  på  din  sajt  och  välja  Utseende  i  den  vänstra  menyn  i  Wordpress.  Välj  sedan  Install  themes/Installera  teman  och  fyll  i  de  värden  du  vill  använda  i  sökfältet  (se  bilden  nedan).      Många  teman  går  att  justera  så  att  de  blir  personliga  och  karaktäristiska  för  just  din  sajt.  Du  kan  byta  färg,  header,  menyer  och  mycket  annat.  Bra  att  veta  kan  vara  att  vissa  teman  har  fler  möjligheter  för  variation  än  andra.  Om  det  du  vill  göra  inte  går  med  ett  tema  är  det  bara  att  byta  till  ett  annat  och  testa  igen.      
 8. 8.    Välj  widgets.  Widgets  är  genvägar  och  funktioner  som  hamnar  i  sidomenyerna  på  din  webbsida.  I  Deafulttemat  hittar  du  dem  i  menyn  till  höger  (se  den  gröna  rutan  på  bilden  nedan).  Ett  antal  widgets  är  förvalda  men  du  kan  enkelt  ta  bort  och  lägga  till  funktioner.          Du  hittar  alla  tillgängliga  widgets  genom  den  vänstra  menyraden  i  redigeringsgränssnittet  i  Wordpress.  Klicka  på  Utseende  och  väljs  sedan  Widgets.  Du  kommer  nu  till  en  sida  med  två  kolumner,  en  bred  och  en  smalare.  I  den  högra  kolumnen  finns  alla  aktiva  widgets  –  det  är  de  du  ser  på  din  webbplats.  Till  vänster  finns  alla  tillgängliga  widgets.  Du  aktiverar  en  widget  genom  att  dra  den  till  den  högra  kolumnen  och  sedan  släppa  den  på  den  plats  i  förhållande  till  övriga  widgets  där  du  vill  ha  den.      
 9. 9.    Du  kan  självklart  använda  samma  widget  fler  gånger,  till  exempel  om  du  vill  ha  två  textwidgets  på  din  sajt.  För  att  få  en  till  widget  är  det  bara  att  välja  den  aktuella  widgeten  och  sedan  dra  den  till  det  högra  fältet  en  gång  till.      En  rekommendation  är  att  ta  bort  Meta-­‐widgeten  på  en  företagssajt.  Den  tar  onödig  plats  och  funktionerna  där  (Logga  in,  Wordpress  blogg  osv)  är  inte  relevanta  för  dina  besökare.  Du  kan  istället  logga  in  på  din  sajt  genom  att  skriva  /wp-­‐admin  efter  ditt  domännamn  i  webbläsaren.  Det  blir  alltså:  http://[dittdomännamn].se/wp-­‐admin    Användbara  widgets  för  en  företagssajt  är:      Text:  Här  kan  du  infoga  webbstjärnans  logga.  Läs  om  hur  du  gör:  http://webbstjärnan.se/tavlingen/taevlingen/webbstjaernans-­‐logga      Lägg  till  ännu  en  textwidget  och  skriv  en  kort  introduktion  på  ett  par  meningar  om  ditt  företag  och  din  hemsida.      Sök:  En  sökfunktion  så  att  dina  besökare  snabbt  kan  hitta  specifik  information    Kategorier  och  Senaste  Inläggen:  Bra  för  att  strukturera  upp  inläggen  i  en  blogg    Senaste  kommentarer:  Kan  vara  ett  sätt  att  visa  de  som  kommer  till  er  sajt  att  kunder  och  besökare  är  delaktiga  i  företaget.  Är  kommentarerna  positiva  i  förhållande  till  er  produkt  och  sajt  är  det  bra  marknadsföring.  Oseriösa  kommentarer  och  spamkommentarer  kan  däremot  dra  ner  intrycket  rejält.      Se  till  att  godkänna  alla  kommentarer  innan  de  publiceras  på  sajten  om  du  väljer  denna  widget.  Ställ  in  filter  för  kommentarer  genom  att  gå  in  på  Inställningar  i  den  högra  menyn  och  sedan  klicka  på  Diskussion.  Här  kan  du  själv  reglera  hur  du  vill  ta  emot  kommentarer.      Sidor:  Om  du  inte  har  en  menyrad  (se  bilden  nedan)  kan  du  istället  visa  dina  statiska  sidor  i  en  widget.    Har  du  redan  en  meny  som  visar  sidorna  kan  det  däremot  bli  kaka-­‐på-­‐kaka  att  dessutom  använda  denna  widget.      
 10. 10.    Välj  och  installera  Plugins.  Plugins  är  extra  funktioner  som  du  enkelt  kan  installera  i  Wordpress.  De  kan  hamna  som  widgets  i  en  sidomeny,  synas  i  blogginlägg  eller  förbättra  funktioner  i  redigeringsgränssnittet.      Du  installerar  plugins  genom  att  gå  in  på  Tillbehör  i  den  vänstra  menyn,  klicka  sedan  på  Lägg  till  ny.  Här  kan  du  söka  efter  plugins  efter  specifika  behov,  välja  populära  sökord  i  form  av  taggar  eller  exempelvis  söka  bland  de  mest  nedladdade.      När  du  hittat  ett  plugin  du  vill  installera  kan  du  klicka  på  Details  för  att  läsa  mer  och  sedan  på  Install  för  att  installera.  Pluginet  kommer  då  att  installeras  på  ett  par  sekunder.    Det  går  att  ändra  inställningar  på  många  plugins,  men  inställningsfunktionen  återfinns  på  olika  ställen  i  Wordpress  beroende  på  vilken  plugin  du  använder.  För  vissa  plugins  blir  inställningsmöjligheterna  helt  egna  kategorier  längst  ner  i  den  vänstra  menyn  i  redigeringsgränssnittet,  medan  andra  kan  ändras  via  ikonen  Settings  vid  det  aktuella  tillbehöret  på  Tilläggssidan.  För  en  tredje  grupp  plugins  ändrar  du  inställningarna  och  lägger  till  information  direkt  i  ett  blogginlägg  eller  när  du  skapar  en  ny  sida.  I  dessa  fall  hittar  du  en  ikon  för  det  specifika  pluginet  bland  de  övriga  redigeringsverktygen  (färg  på  text,  typsnitt,  textjustering  etc)  när  du  skapar  ditt  inlägg.      Tips  på  användbara  plugins:      E-­‐commerce:  Om  du  vill  ha  en  webbshopsfunktion  och  inte  bara  ett  beställningsfomulär  (se  punkt  1  i  guiden)    Scissors:  När  du  vill  beskära,  rotera  och  redigera  en  bild  efter  att  du  laddat  upp  den  i  Wordpress.  Bra  plugin  om  du  vill  slippa  använda  flera  olika  program  för  att  redigera  dina  bilder,  exempelvis  anpassa  dem  till  ett  visst  format.      Contact  Form  7:  Perfekt  för  dig  som  vill  att  dina  besökare/kunder  enkelt  ska  kunna  kontakta  dig.  I  pluginen  kan  du  själv  döpa  om  de  olika  fälten  i  kontaktformuläret  och  genom  att  installera  pluginet  Really  Simple  CAPTCHA  kan  du  dessutom  lägga  till  kontrollbokstäver  som  måste  fyllas  i  av  den  som  skickar  formuläret  (det  gör  att  du  slipper  spam).    När  du  installerat  båda  tillbehören  klickar  du  på  Settings  vid  Contact  Form  7  (se  den  gröna  rutan  på  bilden  nedan).  
 11. 11.  Klicka  därefter  på  Add  tag,  det  är  en  dropdown-­‐meny  till  höger  på  sidan  (se  nedan).  Välj  CAPTCHA.  Det  är  funktionen  som  gör  att  den  som  fyller  i  kontaktformuläret  dessutom  måste  fylla  i  vilka  bokstäver  hon/han  ser  i  ett  fält  i  nedre  delen  av  formuläret.  Detta  gör  att  det  blir  svårare  för  spam  att  ta  sig  igenom  (se  längst  ner  i  bilden  på  kontaktformuläret  nedan).        
 12. 12. Texten  inom  de  röda  rutorna  till  vänster  på  bilden  ovan  kan  du  ändra  till  vad  du  vill.  De  två  övre  fälten  (namn  och  mejladress)  är  obligatoriska  och  måste  fyllas  i  för  att  meddelandet  ska  skickas.          Har  du  installerat  Captcha  kommer  det  högra  fältet  att  se  ut  såhär  (se  ovan).  Du  ska  nu  
 13. 13. kopiera  texten  i  de  bruna  fälten  och  klistra  in  de  i  det  vita  fältet  till  vänster  (se  förra  bilden).  Det  övre  fältet  innehåller  bokstäverna  som  användaren  fyller  i  och  den  undre  koden  innehåller  själva  fältet  där  bokstäverna  fylls  i.  Båda  behövs  alltså  för  att  allt  ska  fungera.      När  du  är  klar  ser  det  vänstra  fältet  ut  ungefär  som  på  bilden  här  ovanför.  Klicka  på  Spara  och  kopiera  sedan  koden  i  det  övre  bruna  fältet  (se  bilden  ovan).  Du  kan  klistra  in  koden  i  ett  inlägg,  på  en  statisk  sida  eller  i  en  textwidget.      Vill  du  lägga  till  fler  fält  kopierar  du  helt  enkelt  en  befintlig  rad  och  ändrar  sedan  texten.    Beställningsformulär:  Genom  att  klicka  på  Add  new  kan  du  skapa  ytterligare  en  kontaktform  och  därmed  skapa  ett  beställningsformulär  genom  att  ändra  texten  på  de  olika  fälten  .  Du  kan  även  lägga  till  textfält,  dropdownmenyer  och  checkboxes.      AddToAny:  Share/Bookmark/Email  Button:  Gör  det  lättare  för  besökarna  att  sprida  innehållet  på  din  sajt.  Speciellt  bra  om  du  har  en  blogg,  tävlingar  eller  annan  aktuell  information  som  dina  mottagare  kan  vara  intresserade  av  att  sprida.  Detta  plugin  lägger  till  en  ”Dela”-­‐ikon  till  dina  blogginlägg  och  på  dina  sidor,  vilket  i  sin  tur  genererar  länkar  via  Twitter,  Facebook,  mejl  och  många  andra  tjänster  på  nätet.      Facebook  Likes  it!  En  likeknapp  (se  bilden  nedan)  som  du  med  enkla  inställningar  kan  placera  högst  upp  eller  längst  ner  på  blogginlägg,  startsida  eller  statiska  sidor.  Du  kan  även  välja  att  visa  hur  många  som  klickat  på  ”Like”  på  en  viss  artikel.  Om  en  besökare  klickar  på  knappen  på  din  hemsida  kommer  det  att  synas  på  personens  Facebook-­‐profil  och  därmed  i  alla  vänners  newsfeed.  Ett  enkelt  sätt  att  sprida  ditt  företag  till  många  människor!        
 14. 14.      Bra  att  tänka  på:    Mottagare:     Vem  besöker  din  sida  och  varför?   Söker  hon  information  om  en  företeelse?  Information  om  er  produkt?  Vill  hon   kontakta  er?  Handla  hos  er?  Eller  något  helt  annat?    Syfte:     Är  hemsidan  en  kanal  för  att  sälja,  informera,  visa  bilder,  illustrera  er  verksamhet  eller   dokumentera  er  process?    Bilder:   Livar  upp,  skapa  intresse  och  förhöjer  texten.  Dessutom  kan  de  visa  hur  er  produkt   fungerar,  hur  den  används  osv.    Text:   Lagom  mycket  text  gör  det  lättare  för  besökaren  att  hitta  det  hon  söker  och  få  relevant   information.  Glöm  inte  att  webbanpassa  texten  genom  att  skriva  det  viktigaste  först,   göra  mellanrum  och  arbeta  med  mellanrubriker.  Läs  mer  om  webb  och  text  i  vår  guide   ”Att  skriva  för  webben”,  som  du  kan  ladda  ner  här:   http://www.iis.se/docs/Att_skriva_for_webben_-­‐_webb_2_.pdf    
 15. 15. Varför  just  din  sajt?     Vad  skiljer  din  sajt  från  alla  andra  företags  hemsidor?  Varför  ska  besökaren/kunden  köpa   din  produkt  från  din  sajt?  Nu  har  du  chansen  att  utmärka  dig  från  mängden  och  därmed   locka  besökare.  Bara  din  fantasi  sätter  gränserna  -­‐  varför  inte  en  rolig/snygg  film,   tävlingar  med  grymma  priser  (er  produkt!)  och  riktigt  snygga  bilder.      Sociala  medier:       Använd  Facebook  och  Twitter  för  att  informera  människorna  runtomkring  er  om  nyheter,   uppdateringar  och  event.  Länka  till  er  sajt  och  ha  Facebook  och  Twitterflöde  på  sajten.  Se   Vint:s  Twitterflöde  och  Bring  Your  Skis  Facebookflöde  nedan.  Wordpress  stöder  Plugins   för  såväl  Twitter  och  Facebook.            Resurser      Internetguider  att  kostnadsfritt  ladda  ner  eller  beställa  i  tryckt  form.      Skapa  en  webbplats  i  Wordpress  http://webbstjarnan.se/resurser/utbildning/internetguider/skapa-­‐en-­‐webbplats-­‐med-­‐wordpress      Hur  du  skriver  för  webben    http://www.iis.se/docs/Att_skriva_for_webben_-­‐_webb_2_.pdf      Rätt  väg  till  lyckad  e-­‐handel    http://www.iis.se/docs/lyckadehandel_webb.pdf            
 16. 16.      Texten  skyddas  enligt  lag  om  upphovsrätt  och  tillhandahålls  med  licensen  Creative  Commons  Erkännande  2.5  Sverige  vars  licensvillkor  återfinns  på  sidan  http://creativecommons.org  för  närvarande  på  sidan  http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/.      Av:  Rebecka  Gustafson  och  Kristina  Alexanderson  Licensierad  under  Creative  Commons  Erkännande  CC  (by)  

×