Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Superstamedia

2,127 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Superstamedia

  1. 1. Blogg-guide:Superstar Media gjorde en digitaltextbank – och tog hem guldetKlass 7b i Helenelundsskolan i Sollentuna har på sin webbplats skapatett bloggflöde där de publicerar sina texter. Texterna kommer från olikaskolämnen och bildar tillsammans en textportfölj eller en textbank, som visarföräldrar och kompisar vad 7b skriver. Det här är en enkel guide för hur dukan arbeta med bloggar i klassrummet.Bloggen gör det även möjligt för elever och lärare att titta tillbaka på gamla texter och se en elevsutveckling. En besökare på 8b skrivblogg kan läsa alltifrån noveller till rapporter från syslöjden.I Webbstjärnan 2010 belönades Superstar Media med priset Guld i kategorin Årskurs 6-9.Varför ska man göra digital portfölj, eller en textbank på nätet? Eleverna får lära sig att publicera text och bild på Internet. Skolarbetet får fler läsare. Eleverna får träna på olika texttyper. Möjligheten att kommentera texterna skapar konstruktiv respons och i längden bättre texter. Eleverna får kunskaper om design och utformning av en webbsida. De får kunskaper om hur de ska hantera källor. De får kunskaper om upphovsrätt.
  2. 2. Hur gjorde Superstar Media?1. Texttyperna blev bloggens kategorier – Det centrala i den här digitala portföljen är kategoriseringen. Påbloggen Superstar Media finns det en kategori för varje texttyp och sedan underkategorier för de textuppgiftersom gjorts inom den aktuella texttypen. Kategorierna skapar en struktur för innehållet, så att du somlärare kan se om alla elever lämnat in sin text i en genre, genom att följa upp inlämningen i en texttyp.2. Taggar för namnen – För att hålla reda på vilken elev som skrivit vad, används taggar eller etiketter.En etikett är ett nyckelord som skrivs i samband med varje inlägg, som vanligtvis används för att be-skriva innehållet i ett inlägg, men hos Superstar Media har taggarna avgränsats till att bara vara namn påeleverna.En elev som har skrivit ett inlägg, en text, taggar helt enkelt sitt inlägg med sitt namn. Sedan kanbloggens besökare enkelt hitta alla texter av den aktuella eleven genom att klicka på namnet i ett så kallattagcloud – en widget, ett menyblock som visar alla taggar.Läs mer om etiketter i WordPress-guiden. Du hittar guiden här: www.webbstjarnan.se/internetguider.3. Varje elev får en statisk sida – På bloggen finns också några sidor, sk statiska sidor och i sambandmed Om-sidan har varje elev en egen sida att presentera sig själv på med hjälp av text och bild. På dessasidor finns även utrymme för eleven att tipsa läsaren om sina favorittexter.4. Lägga upp texter på sajten – Bloggen är fylld med elevernas texter. De lägger upp gamla texter ochskriver nya. Dessutom kompletterar de med bilder, som de har tillstånd att publicera. En övning i upphovs-rätt. Läs mer om upphovsrätt och licenser i Mathias Klangs guide “Copyright och Copyleft” som du kanladda ned via www.webbstjarnan.se/internetguider.
  3. 3. 5. Kommentarer – Eleverna kommenterar varandras texter, uppmuntrar varandra, ger konstruktiv kritikoch skapar en levande diskussion.Widgets och pluginsBloggen www.superstarmedia.se använder några olika widgets för att underlätta för besökaren att hittatexter i bloggen. Alla widgets finns färdiginstallerade i Wordpress och du hittar dem i redigeringsgräns-snittet via Utseende – Widgets i menyn till vänster. Läs mer i WordPress-guiden “Skapa en webbplatsmed WordPress” som finns att ladda ned här: www.webbstjarnan.se/internetguider.Exempel på olika widgets och pluginsRecent posts/Senaste inläggenEn lista över de senaste inläggen på bloggenRecent Comments/Senaste kommentarernaEn lista över bloggens alla färskaste kommentarer. Det går själv att välja hur många kommentarer somvisas.Tagcloud/EtikettmolnEn samling av alla taggar/etiketter som används på bloggen. I molnet blir taggarna olika stora beroendepå hur många inlägg de använts i. Eftersom taggarna på Superstar Media är namn på eleverna som bloggarär det enkelt för besökaren att direkt i etikettmolnet se vem som skrivit flest inlägg.KategorierEn lista över bloggens kategorier. I många teman kan du bestämma hur kategorierna ska visas, till exempelom underkategorierna ska synas.Pages/sidorEn lista över bloggens sidor och dess hierarki.LänkarEn lista över länkar till externa hemsidor som Superstarmedia rekommenderar, till exempel hemsidorsom relaterar till deras arbete och hemsida.Variationer Användning av fler interaktiva widgets/plugins för att få ljud, bild och film och därmed skapa en sajt med ännu fler dimensioner. Möjlighet att skriva om och förbättra texter. Fördjupa arbetet med att hitta bra bilder och förhålla sig till upphovsrätt och licenser. Dokumentation av de använda källorna genom källförteckningar, referatmarkeringar, länkar och källkritik.Guiden är skapad av Rebecka Gustafson och Kristina AlexandersonTexten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige varslicensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidan http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/legalcode .Bilderna skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons ErkännandeIckeKommersiell­DelaLika ar 2.5 Sverige vars licensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/ , för närvarande på sidan http://creative­commons.org/licenses/byncsa/2.5/se/legalcode.

×