Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klassbloggtegelbobarn

1,762 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Klassbloggtegelbobarn

  1. 1.         Blogguide  Tegelbobarn  -­‐  en  klassblogg    –  Vad  gör  klass  1b  i  Årstaskolan  hela  dagarna?     Klassbloggen  www.tegelbobarn.se  fick  ett  specialpris  för  Kommunikation  i  Webbstjärnan  2010.  Deras   lärare  Josef  Sahlin  skapade  tillsammans  med  sin  etta  på  Årstaskolan  en  blogg  som  är  en  portal,  för   samtal  och  information  dels  mellan  eleverna,  dels  mellan  skolan  och  föräldrarna.   Tegelbobarn  är  en  blogg  med  ett  fåtal  statiska  sidor,  eftersom  det  viktigaste  är  bloggflödet.   Klassbloggen  är  inte  kopplad  till  ett  specifikt  skolarbete  utan  handlar  om  all  undervisning  i  skolan  och   allt  som  klassen  gör  i  skolan.  Med  hjälp  av  en  så  kallad  Smartboard  kan  hela  klassen  läsa  och   uppdatera  bloggen  regelbundet  och  allt  som  skrivs  på  tavlan  sparas  även  digitalt  och  kan  därmed   enkelt  läggas  på  bloggen.     Så  här  beskrivs  bloggen  på  Om-­‐sidan:   ”Under  skoldagen  använder  vi  ”bloggen”  till  att  hålla  reda  på  vad  vi  ska  göra,  samt  på  vad  vi  har   gjort,  återkoppla.  Hemma  används  den  som  informationskanal,  ”visa  upp”-­‐möjlighet,  samt  till  att   skriva  kommentarer.  Eleverna  själva  skriver  ofta  kommentarer  som  vi  sedan  läser  i  skolan.  En  rolig   återkoppling  både  för  mig  och  eleverna  själva.  Skrivträning  kommer  på  köpet.  Det  är  fritt  att   kommentera  på  sidan  för  alla  men  jag  som  administratör  måste  först  godkänna  dem  innan  de  visas   på  sidan.”     www.tegelbobarn.se  Josef  Sahlin  “Om  oss”  http://tegelbobarn.se/?page_id=2                     ©  Rebecka  Gustafson  CC  (by)  
  2. 2.         Inläggen  på  bloggen  är  indelade  i  följande  kategorier:     Dokumentation   Filmer,  bilder  och  texter  om  vad  klassen  gjort:  i  undervisningen,  på  temadagar,  på  utflykter  mm.     Nedan  kan  ni  se  elevernas  dokumentation  av  sitt  påsklov  där  de  samlat  alla  orden  och  sedan  använt   Wordle.net           Elevarbete     Texter,  dikter  och  bilder  som  barnen  gjort.   Jag önskar att jag hade en hund Jag önskar att jag hade jordgubbar i köket Jag önskar att jag var världens bästa fotbollsspelare Jag önskar att jag hade en låda som man öppnade och gick in i den och sedan stängde den och sedan öppnade den igen och kom till en annan värld Dikt av Blenda, Linus, Estelle och Leo Jag  önskar  av  Blenda  Linus,  Estelle  och  Leo  http://tegelbobarn.se/?p=1323   Guiden  är  skapad  av  Rebecka  Gustafson  och  Kristina  Alexanderson     Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige vars licensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidan http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/legalcode .         ©  Rebecka  Gustafson  CC  (by)  
  3. 3.         Bilderna skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande­IckeKommersiell­DelaLika­ ar 2.5 Sverige vars licensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/ , för närvarande på sidan http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/se/legalcode.   Varje  vecka  skriver  läraren  Josef  vilka  mål  eleverna  ska  uppnå  genom  veckans  arbete.     Mål  v  41   Läsa  och  tänka  kring  två  kapitel  i  Moa  och  Mille   Göra  en  Årstabild   Träna  på  nya  lekar  i  skogen   Spela  in  en  gemensam  låt  i  studion   Hälsa  på  olika  sätt  på  engelska   Se  och  tänka  kring  filmen  Shejken  i  Stureby,  hur  det  var  att  vara  barn  i   Söderort  på  50-­‐talet.   Mest  på  skoj     Recept  och  liknande  nedan  finns  ett  exempel  från  bloggen  som  kan  läsas  i  Reginas  Rosenbröd   http://tegelbobarn.se/?p=1158       Övrig  information   Allt  från  läxor  till  artiklar  om  klassen  till  bilder   Recensioner           ©  Rebecka  Gustafson  CC  (by)  
  4. 4.         Recensioner  av  böcker  eleverna  läst     Veckobrev   Istället  för  att  skriva  ut  och  skicka  veckobrev  varje  vecka  skrivs  de  på  bloggen.  Även  eleverna  är  aktiva   i  skrivandet  av  veckobreven.       Tegelbobarn  by  Webbstjärnan11  cc  (by  nc  sa)   Aktiviteter   Josef  Sahlin  använder  i  klasbloggen  flera  tillägg/plugins  och  olika  former  av  program  på  nätet  för  att   skapa  ett  intressant  och  givande  innehåll.  Det  finns  bland  annat  en  kalender  som  visar  såväl   skolmatsmenyn  som  elevernas  schema.       Läs  om  hur  du  skaffar  en  egen  kalender  och  de  andra  programmen  Josef  Sahlin  använder  i   klassbloggen  på  sidan  om  IKT:  http://tegelbobarn.se/?page_id=137     Varje  vecka  utses  i  klassen  en  elev  som  blir  veckans  ”prick”  .  Det  är  en  elev  som  får  hjälpa  läraren   extra  mycket  under  veckan.  Målet  är  att  alla  elever  ska  få  prova  på  detta  större  ansvar  och  varje   vecka  väljs  en  ny  ”prick”  genom  lottning.     I  början  av  varje  läsår  får  alla  elever  komma  med  förslag  på  saker  de  vill  lära  sig  under  året.  Josef   Sahlin  sammanställer  sedan  dessa  frågor  i  en  ”nyfikenhetslista”  som  får  vara  med  och  forma   undervisningen  under  året.  Läs  elevernas  nyfikenhetslista  för  årskurs  två  på     Dokumenterar  det  som  eleverna  vill  och  det  eleverna  vill  arbeta  med  genom  att  publicera  en   nyfikenhetslista:   I  inlägget  står  det  följande:           ©  Rebecka  Gustafson  CC  (by)  
  5. 5.         Även  detta  år  börjar  vi  med  en  nyfikenhetslista.  Det  är  så  bra  att  ha  alla  bra  frågor  när   man  ska  planera  året.  Alla  kanske  vi  inte  får  svar  på  men  visst  är  det  intressant!   Varför  tar  inte  vattnet  slut  i  kranen?     Varför  dör  man  om  inte  hjärtat  fungerar?     Varför  dog  Jesus?     Varför  kan  flest  människor  engelska?     Hur  gick  Big  Bang  till?     Vem  bestämde  att  tomten  skulle  komma  på  julen  och  inte  på  våren?     Varför  blir  det  inte  krig  i  Sverige?     Varför  äter  tomten  gröt?     Hur  levde  den  första  människan?     Varför  kan  man  inte  andas  i  rymden?     Varför  använder  olika  länder  olika  språk?     Varför  kan  det  bli  en  explosion  när  man  fjärtar  på  eld?     Hur  gör  man  exakt  samma  Lego,  alltså  att  det  finns  exakt  samma  bitar  i  kartongerna?     Hur  gör  man  samma  krossar?     Hur  kan  Josef  simma  när  han  äter  så  mycket  mat?     Varför  finns  det  bokstäver?     Hur  kan  man  stämma  en  gitarr  och  hur  fungerar  det?     Vem  uppfann  bomben?     Jag  vill  lära  mig  spanska  Vem  var  det  som  kom  på  ord?     Varför  fick  man  pest  förr  i  tiden?     Jag  vill  lära  mig  mer  svenska.  Hur  kan  vi  vara  världens  bästa  klass?     Vem  uppfann  bloggen?     Vem  hittade  på  Webbstjärnan?     Var  får  man  tag  på  guld  och  silver?     Vem  hittade  på  flaggor?  Jag  vill  lära  mig  portugisiska.     Varför  har  vi  världens  bästa  lärare?   http://tegelbobarn.se/?p=1195     Kommentarer   Eleverna  kan  när  de  vill  skriva  kommentarer  på  bloggen  och  varje  dag  läser  klassen  tillsammans  alla   nya  kommentarer  och  diskuterar  dem.  Detta  skapar  samtalsämnen,  frågor  och  positiv   uppmärksamhet  för  eleverna.     Anpassa  konceptet  till  din  klass!   Upplägget  på  bloggen  Tegelbobarn  är  lätt  att  anpassa  till  just  din  klass.   En  av  fördelarna  med  att  använda  en  blogg  är  att  det  ger  föräldrarna  möjlighet  att  följa  barnens   arbete  och  utveckling,  samtidigt  som  eleverna  själva  kan  sin  omgivning  vad  de  gjort  i  skolan.  Att   andra  kan  följa  barnens  arbete  i  skolan  gör  det  mer  meningsfullt  och  motiverande.  Eleverna  blir  helt   enkelt  mer  delaktiga  i  sin  egen  arbetsprocess,  har  möjlighet  att  påverka  och  hålla  uppsikt  över  vad   som  händer.             ©  Rebecka  Gustafson  CC  (by)  
  6. 6.         I  bloggen  Tegelbobarn  finns  ett  antal  kategorier  som  alla  finns  beskrivna  tidigare.  Det  är  lätt  att   anpassa  din  klassblogg  och  utgå  från  de  kategorier  som  www.tegelbobarn.se  använder  för  att  sedan   lägga  till  och  ta  bort  de  som  du  tycker  är  viktiga  eller  intressanta.   Till  exempel  kan  du  skapa  en  kategori  som  heter  Läxor  för  att  eleverna  enkelt  ska  kunna  hitta  dessa.     Ett  annat  sätt  att  kategorisera  en  klassblogg  är  att  skapa  kategorier  för  olika  ämnen,  veckodagar  eller   något  annat  beroende  på  hur  du  planerar  undervisningen.T  ex:  Svenska,  Slöjd,  Matematik,  SO   Arbetar  du  med  Wordpress  (rekommenderas  varmt!)  finns  en  hel  del  tillägg  att  använda  sig  av  för  att   förenkla  bloggandet  och  göra  det  roligare  för  såväl  användare  som  besökare.  Via   redigeringsgränssnittet  kan  du  själv  söka  bland  plugins/tillägg  som  du  skulle  vilja  använda.       Läs  mer  om  plugins  och  hur  du  installerar  dem  på  http://webbstjärnan.se/resurser/skapa-­‐en-­‐ webbplats/wordpress/plugins-­‐med-­‐wordpress  samt  i  Guiden  att  skapa  en  webbplats  med  WordPress   som  finns  att  beställa  eller  ladda  ner  på  www.webbstjaranan.se/internetguider     Länkar  och  mer  info   Läs  mer  om  Josef  Sahlins  syfte  och  mål:  http://tegelbobarn.se/?page_id=2     Här  även  läsa  mer  om  Tegelbobarn  här:   Internetdagarna:  http://www.internetdagarna.se/track/anvandarnas-­‐internet/de-­‐bloggande-­‐7-­‐ aringarna-­‐pa-­‐arstaskolan-­‐ar-­‐fantastiska     Stjärnkikarna:  http://stjarnkikarna.se/2009/11/24/skoldagen-­‐borjar-­‐med-­‐bloggen/     ***   Guiden  är  skapad  av  Rebecka  Gustafson  och  Kristina  Alexanderson     Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige vars licensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidan http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/legalcode . Bilderna skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande­IckeKommersiell­DelaLika­ ar 2.5 Sverige vars licensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/ , för närvarande på sidan http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/se/legalcode.           ©  Rebecka  Gustafson  CC  (by)  

×