Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SMROI-event: Sociala medier i ditt företag - i praktiken.

635 views

Published on

Presentation under SMROI event den 8 juni 2011 på China Teatern. Hands on om delar som är viktiga för företag att förstå och använda sig av för närvaro i sociala medier.

 • Be the first to comment

SMROI-event: Sociala medier i ditt företag - i praktiken.

 1. 1. Hur gör man då?<br />Sociala medier i ditt företag - i praktiken<br />
 2. 2.
 3. 3. Policy för sociala medier<br /> Tekniska resurser<br /> Företagets närvaro<br /> Värdegrunder<br /> Netikett<br /> Roller & handlingsutrymme<br /> Konfidentiell information<br /> PUL<br />Andra policies<br />Monitorering<br />Åtgärder<br />Respekt och omdöme<br />
 4. 4. Att utforma en policy<br /> Språket<br /> Omfattning<br /> Övriga policies<br /> Berörda parter<br /> Vägledning och kunskap<br /> Kommunicera policyn<br />
 5. 5. Kunskap och utbildning<br /> Ledningsgrupp<br />Medarbetare<br /> Dedikerade personer<br />
 6. 6. Strategi – en bra början<br /> Lär er mer<br />Benchmarka<br /> Analysera kanaler och arenor<br /> Plats i organisationen<br /> Nyckelpersoner<br /> Roller & ansvar<br /> Resurser<br /> Syfte, mål och mätpunkter<br /> Driftplan<br />
 7. 7. Konkreta arbetsuppgifter<br /> Omvärldsbevakning<br /> Research<br /> Bevakning<br /> Underhålla<br /> Statusuppdatera/twittra/blogga<br /> Informationsnav<br /> Kundtjänstfrågor<br /> Planera<br /> Utveckla<br /> Vidareutbilda<br />
 8. 8. Skapa engagemang<br /> Direkt/indirekt<br /> Tips och omvärldsbevakning<br /> Informera, informera, informera<br /> Uppmuntra<br /> Dela och uppmärksamma<br /> Bollplank<br /> Nätverksträffar/seminarier<br /> Avsätt tid och ge mandat<br /> Kvalitet före kvantitet!<br />
 9. 9. Avslutningsvis<br /> Involvera och använd organisationen<br /> Utbildning, strategi och policy<br /> Benchmarka och inspireras.<br /> Utifrån och in<br /> Mät, utvärdera och agera! <br />
 10. 10. Tack!<br />Anna-Carin Carnebro<br />E-post: anna-carin@webbevakning.se<br />Twitter: @socialwebb_se<br />Telefon: 0733-199 790 <br />

×