Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webbanalys för sociala medier

1,174 views

Published on

Hur mäter man sociala mediers påverkan och till viss del effekt på företagets ROI?
Jag presenterar ett förslag på idé till hur man kan dela upp mätningen i tre steg:
1. Offsite - företagets sociala medianätverk
2. Engagemang - vad gör att en besökare går från en social mediasajt till konvertering på företagets webbplats.
3. Onsite - hur konverterar en besökare på företagets egen webbplats,

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

Webbanalys för sociala medier

  1. 1. Vad ska mätas? En presentation av en idé på hur man kan mäta sociala mediers påverkan! What to measure? A presentation of an idea on how to measure the impact of social media! Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  2. 2. Sociala sajter Webbanalys Offline media Sponsrade länkar Företagswebb Fråga Sök Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  3. 3. Företagswebb Sponsrade länkar Fråga Sök Sociala sajter Söker Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  4. 4. Företagswebb Sponsrade länkar Fråga Sök Sociala sajter Erbjuder Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  5. 5. What´s this? Företagswebb Fråga Sök Sociala sajterKommunicerar Erbjuder Berättar Deltar Söker Besöker Webb analys Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  6. 6. Webb analys Företagswebb Fråga Sök Sociala sajter Intressant Rätt produkt Bra köp Prospekt Lead Business Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  7. 7. Sociala sajter Webb analys Vad ska mätas? Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  8. 8. Sociala sajter Webb analys Företagswebb Sociala media faktorer (Offsite) • Mäta trafikmönster inom frtgs SM nätverk • Inkommande trafikmängd till företagets sociala webbplatser • Läckage trafik frtgs sociala webbplatser • Nyckelord och buzzwords • Antal besökare på nätverket Engagemangsfaktorer (Traffic) • Vägen till webbplatsen • När genereras trafik • Vad genererar trafik till webbplats • Antal besökare fr. SM nätverk till webbplats Konverteringsfas (Onsite) • Trafikkälla • Nyckelord • Navigering onsite • Målsidor • Antal konverteringar Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys
  9. 9. Några saker att ta med! • Antalet followers, tillväxttakt av medlemmar eller inlägg ger inte någon direkt ökad försäljning! Hur tar vi besökarna vidare till avslut? • Engagemang på sociala webbplatser skiljer sig från engagemang på en traditionell webbplats. • Att mäta engagemang på en social mediasajt utgörs av faktorer som nya inlägg, trådar, medlemmar, followers och inlägg. • Att mäta engagemang på företagets webbplats ska gå att knyta till företagets webbplatsstrategi och likställs ofta med en typ av konvertering (informationsinhämtning el. köp). • Det finns tre huvudfaktorer att mäta; • Hur beter sig besökaren i det sociala forumet? • Vad triggar en besökare att gå till företagets webbplats? • Vilka besök leder till konvertering och varför? Peter Isaksson Webbanalytiker Alenio Twitter: @Webbanalys

×