Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Web2Learn(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Digital activism at Greek Universities during the pandemic

 1. Εισαγωγή στην διαδικτυακή συνάντηση «Ψηφιακός ακτιβισμός στη συνθήκη της πανδημίας και ο ρόλος των ελληνικών πανεπιστημίων» Κατερίνα Ζούρου, Web2Learn, Θεσσαλονίκη Διαδικτυακή συζήτηση, 6 Οκτωβρίου 2021 The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Erasmus+ Digital action at Higher Education Institutions as a catalyst for social change in the COVID-19 crisis (HEIDI project)
 2. Το ευρωπαϊκό έργο HEIDI “Digital action at HEIs as a catalyst for social change in the COVID-19 crisis” Διάρκεια: 2021-2023 Δράση Erasmus+ KA2 Στρατηγικές συμπράξεις https://heidiproject.eu/
 3. Ο όρος περιλαμβάνει: • την ψηφιακή τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε ένα δεδομένο κίνημα ακτιβισμού, • το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται μια τέτοια τεχνολογία, • το κίνητρο της ομάδας που ενεργοποιεί δράση. Ψηφιακός ακτιβισμός: μια ερμηνεία Barber, H. (2020, August 26). Covid-19 has ushered in a new era of digital activism– and global leaders are listening. The Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/covid-19-has-ushered-new-era-digital-activism-global-leaders/ George, J. J., & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. Information and Organization, 29(3), 100249. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471772717303470?via%3Dihub Δράσεις ενεργοποίησης ενός κοινωνικού συνόλου για την επίτευξη ενός κοινωνικού ή πολιτικού σκοπού με τη βοήθεια της τεχνολογίας
 4. Ο ψηφιακός ακτιβισμός θα χρησιμοποιηθεί ως υπερώνυμο που περιλαμβάνει πολλές μορφές ψηφιακά υποστηριζόμενης κοινωνικής δράσης 3 κύριες μορφές ψηφιακού ακτιβισμού: • η επιστήμη των πολιτών (citizen science) • το κίνημα των makers (maker movement/culture, όπου maker = δημιουργός) • οι μαραθώνιοι ψηφιακής συνεργατικότητας (hackathons, datathons, open data sprints, κ.α.) Ψηφιακός ακτιβισμός: μια ερμηνεία Joyce, M. (Ed.). (2010). Digital activism decoded: The new mechanics of change. International Debate Education Association. Kaun, A., & Uldam, J. (2018). Digital activism: After the hype. New Media & Society, 20(6), 2099–2106. https://doi.org/10.1177/1461444817731924
 5. (citizen science) Oι πολίτες συμμετέχουν στην επιστημονική ερευνητική διαδικασία με διάφορους πιθανούς τρόπους: ως παρατηρητές, ως συλλέκτες εικόνων και δεδομένων ή και ως αναλυτές τους. H επιστήμη των πολιτών συμβάλλει στην ανοικτή επιστήμη και στον εκδημοκρατισμό της επιστήμης εν γένει. #1 Η επιστήμη των πολιτών (συνοπτικά): European Commission (2015). New trends in Open Science. Digital Single Market website https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-trends-open-science European Commission. Directorate General for Research and Innovation. (2020). Citizen science and citizen engagement: Achievements in Horizon 2020 and recommendations on the way forward. Publications Office. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c30ddc24-cbc6-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language- en
 6. • (maker movement/culture, όπου maker = δημιουργός) • Συνεργατική παραγωγή τεχνουργημάτων (artifacts), στη λογική του do-it-yourself (DIY) • Χαρακτηρισιτκά τεχνουργήματα: προϊόντα που παράγονται από 3D εκτυπωτή, προϊόντα ηλεκτρονικής και ρομποτικής • Συνδημιουργούνται σε χώρους όπως maker spaces, fabrication labs (fab labs) • Μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας: • 48Μ αντικείμενα, • 42Κ πολίτες, • 1800 ομάδες σε 86 χώρες Πηγή: https://opensourcemedicalsupplies.org/impact/ #2 Το κίνημα των makers (συνοπτικά): Halverson, E. R., & Sheridan, K. (2014). The maker movement in education. Harvard educational review, 84(4), 495-504. Anderson, C. (2012). Makers: The new industrial revolution. New York: Crown.
 7. (hackathons, datathons, open data sprints, κ.α.) Συνεργατικά συμβάντα σύντομης διάρκειας (2-3 ημερών) για τη δημιουργία ιδέων ή και ψηφιακών πρωτοτύπων (prototypes) με σκοπό την εύρεση λύσεων πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. #3 Οι μαραθώνιοι ψηφιακής συνεργατικότητας (συνοπτικά): George, J. J., & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. Information and Organization, 29(3), 100249. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471772717303470?via%3Dihub Hogge, B. (2010) Open Data Study: New Technologies. Open Society Foundation. Available at: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/open-data-study-20110519.pdf
 8. Κάποια παραδείγματα ψηφιακού ακτιβισμού μέσα και πέραν των (ευρωπαϊκών) πανεπιστημίων στη συνθήκη της πανδημίας Έκδοση σε ανοικτή πρόσβαση: https://heidiproject.eu/io1-study-on-drivers-and-barriers-of-he-engagement-in-da-as- catalyst-for-social-change-for-he-staff-and-citizens
 9. Συνεργατική μετάφραση ιατρικών κειμένων για τον κορωνοϊό από φοιτητές στο μεταπτυχιακό της επιστημονικής μετάφρασης Κατασκευή ιατρικού υλικού για την πανδημία από φοιτητές- μέλη της διεθνούς κοινότητας των makers Τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση σε ΜΚΟ και κοινωνικούς φορείς που δρουν για τις ανάγκες της πανδημίας Συμμετοχή φοιτητών σε επιστημονικά έργα ανοικτών δεδομένων που προάγουν τη μελέτη των δεδομένων του κορωνοιού Δράσεις εθελοντισμού (και κατασκευής τεχνουργημάτων) για ευπαθείς ομάδες Hackathon με συμμετοχή των φοιτητών για λύσεις που αφορούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
 10. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος hackathon Διάφορες δράσεις + hackathon Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Maker spaces Single-Use Plastic (SUP) free hackathon Ίδρυμα ` Είδος ακτιβι- σμού Δράση ReCoopAuth κατασκευή μασκών με 3D εκτύπωση/COVID 3D Supplies Μαρία Χατζηαντωνίου, Μάριος Μπαλής Βαγγέλης Βραγοτέρης Χρήστος Καλλονιάτης
 11. #1:Γνωρίζετε άλλες δράσεις ακτιβισμού κατά την πανδημία όπου λάβατε μέρος είτε ως συμμετέχων είτε ως διοργανωτής; Ερωτήσεις προς συζήτηση
 12. #2: Ποιες άλλες παραμέτρους θεωρείτε σημαντικές ώστε ο ψηφιακός ακτιβισμός να έχει μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο; Ερωτήσεις προς συζήτηση
 13. #3: Ποιες πτυχές της εμπειρίας από την ψηφιακή σας συμμετοχή ήταν θετικές και ποιες αρνητικές; Ερωτήσεις προς συζήτηση
 14. #4: Ποια εμπόδια και ποιες ευκαιρίες μπορείτε να εντοπίσετε στη προσπάθεια των ΑΕΙ να υλοποιήσουν δράσεις ψηφιακού ακτιβισμού; Αυτά τα εμπόδια και οι ευκαιρίες ορίζονται από τα ΑΕΙ ή από εξωτερικούς παράγοντες; Ερωτήσεις προς συζήτηση
 15. #5: Σε ποια κλίμακα πιστεύετε ότι οι δράσεις ψηφιακού ακτιβισμού εντός των ιδρυμάτων είναι πιο αποτελεσματικές, σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο; Ερωτήσεις προς συζήτηση
 16. #6: Πώς μπορούν τα ιδρύματα ΑΕΙ να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τις πρωτοβουλίες ακτιβισμού και να ενδυναμώσουν bottom-up δράσεις πολιτών; Ερωτήσεις προς συζήτηση
 17. • Έκδοση σε ανοικτή πρόσβαση=> παραδείγματα ψηφιακού ακτιβισμού σε ευρωπαϊκά ΑΕΙ Επόμενα βήματα: • Σύνοψη της σημερινής διαδικτυακής συζήτησης μαζί με αντίστοιχες που θα πραγματοποιηθούν σε άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ: δημοσίευση το Δεκέμβριο 2021 • Ποικίλες δράσεις ψηφιακού με κοινωνικούς και πανεπιστημιακούς εταίρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό Ας μείνουμε σε επαφή! Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε! https://heidiproject.eu/ #heidi_eu
Advertisement