Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The International Levee Handbook

390 views

Published on

Fundamentals (Grondbeginselen)
1. Intro – 2. Dijken & overstromingsrisicobeheer
3. Functies, vormen & faalgedrag
Managing levees (Beheer)
4. Exploitatie & beheer – 5. Inspectie en beoordeling
6. Dijkbewaking en noodmaatregelen
Toolbox (Gereedschap)
7. Site onderzoek & data noden – 8. Processen en modellen
Making changes (Aanpassingen)
9. Ontwerp – 10. Aanleg

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The International Levee Handbook

 1. 1. Klik om de stijl te bewerkenThe International Levee Handbook 8e Trefdag Dijkinspectie en onderhoud Patrik Peeters
 2. 2. 2 International Levee Handbook ILH
 3. 3. 3 International • US Army Corps of Engineers (VS) • Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (Frankrijk) • CIRIA (GB) • Duitsland, Ierland, Nederland, België, …
 4. 4. 4 International Levee Handbook ILH
 5. 5. 5 Levee • (se) lever -> levée (16e eeuw, Loire, Orléans) -> levee (begin 18e eeuw, Mississippi, New Orleans)
 6. 6. 6 International Levee Handbook ILH
 7. 7. 7 Handbook • 4 onderdelen – Fundamentals (Grondbeginselen) – Managing levees (Beheer) – Toolbox (Gereedschap) – Making changes (Aanpassingen)
 8. 8. 8 Handbook • 10 hoofdstukken – Fundamentals 1. Intro – 2. Dijken & overstromingsrisicobeheer – 3. Functie s, vormen & faalgedrag – Managing levees 4. Exploitatie & beheer – 5. Inspectie en beoordeling – 6. Dijkbewaking en noodmaatregelen – Toolbox 7. Site onderzoek & data noden – 8. Processen en modellen – Making changes 9. Ontwerp – 10. Aanleg
 9. 9. 9 1. Intro
 10. 10. 10 Intro • Doelpubliek – De beheerder – De ontwerper • Te downloaden op www.ciria.org/ILH • Hfdst 1. Hoe het boek te gebruiken • Source-pathway-receptor model
 11. 11. 11 2. Dijken & overstroming- risicobeheer Grondbeginselen
 12. 12. 12 Beheer van overstromingsrisico’s • Overstromingsbeheer (in relatie met landgebruik & paraatheid)
 13. 13. 13 Beheer van overstromingsrisico’s • Risicogebaseerde aanpak bij bepaling dijkprestaties
 14. 14. 14 Beheer van overstromingsrisico’s • Wijzigingen in risico’s! – Source • Zeespiegelstijging • Klimaatverandering – Pathway • Achteruitgang infrastructuur – Receptor • Wijziging in landgebruik • Bodemdaling
 15. 15. 15 Beheer van dijken • Dijk(beheer) levenscyclus
 16. 16. 16 Beheer van dijken • Toetsing of beoordeling van dijken – Belasting versus sterkte • Verschillende methodes – Indexmethodes (vb. Dijktoets) – Uitrekenen van veiligheidsfactoren (deterministisch) – Toekennen van partiële veiligheidsfactoren – Probabilistische aanpak (vb. WBI2017)
 17. 17. 17 Rollen en verantwoordelijkheden • Wie zijn de belanghebbenden bij onderhoud? • Communicatie van onderhoud – waarom en hoe?
 18. 18. 18 3. Functies, vormen & faalgedrag Grondbeginselen
 19. 19. 19 Functies van dijken • Rivierdijken, kustwering, zomerdijken, winterdijken, ringdijken, overloopdijken, primaire en secundaire keringen, … • Multifunctionele waterkeringen – Recreatie – Landbouw – Transport – Ecologie • Mariene en fluviatiele vegetaties • Evolutie in functies
 20. 20. 20 Functies van (onderdelen van) dijken • Voorkomen van – Afschuiving – Interne erosie – Externe erosie • Nood aan – Stabiliteit – Bekleding – Lage doorlatendheid – Drainage – Gronddichtheid
 21. 21. 21 Vormen van dijken • Diverse opbouwen mogelijk • Belang van elk onderdeel • Wel in praktijk, maar zelden als typedwarsprofiel … – Damwand – Berm – Geotextiel/filterlaag – Drainagetechniek • Dijkgeschiedenis • Gerelateerde structuren
 22. 22. 22 Overgangsstructuren • Potentiële problemen en oplossingen (§3.4.3)
 23. 23. 23 Faalgedrag van dijken • Onderdelen (fysisch) – Achteruitgang/verslechtering – Schade • Functioneel – Afname – Failure (gebrek) • Hydraulisch falen • Structureel falen -> ontstaan van een bres • Overzicht van onderliggende processen en faalmechanismen
 24. 24. 24 4. Exploitatie & onderhoud Beheer
 25. 25. 25 Routine luik van asset management • Monitoring, inspectie & onderhoud • Beoordeling prestaties • Evaluatie en prioritering acties • Herstellen en aanpassen
 26. 26. 26 Routine luik van asset management • Organisatie – Met oog voor alle onderdelen • Belang – Een dijk staat er voor jaren • Benaderingswijzen – Risicogebaseerd – Obv. duurzaamheid • Activiteiten en praktijken • Vbn. van International good pratices • Oa. exploitatie & onderhoud gids
 27. 27. 27 Exploitatie • Ongecontroleerde overstromingen voorkomen • Water zo snel mogelijk wegkrijgen – Terugslagkleppen – Pompen – Drainage – Mobiele en tijdelijke waterkeringen • Behouden/verhogen van de veerkracht van dijk – Extra maatregelen (≠ noodmaatregelen) • Bvb. Omvormingsbeheer dijkvegetatie
 28. 28. 28 Onderhoud • Behouden van de gewenste prestatie op lange termijn – Preventief – Herstel • Opvangen van mankementen in het ontwerp – Onvoldoende hoogte – Ongecontroleerde kwel – Onvoldoende bekleding – Afschuivingen • Gevolgen van uitstel – Verdere verslechtering – Problemen met de integriteit
 29. 29. 29 ‘Inbreuken’ op het dijkprofiel • Eng. Encroachement • Zaken & activiteiten in, onder, over, door, nabij, … een dijk met mogelijks nadelige effecten • Controle is nodig – vb. ‘Controle op inbreuken’-plan
 30. 30. 30 Vegetatiebeheer (I) • 3 doelstellingen – Bescherming tegen overslag/overloop – Toegankelijkheid & visibiliteit garanderen – Voorkomen van door vegetatie veroorzaakte schade • Flower power grasmat
 31. 31. 31 Vegetatiebeheer (II) • Wat met houtige vegetatie? – Visibiliteit & toegankelijkheid – Verhogen taludstabiliteit – Omwaaien van bomen – Wegrottende wortels – Schade aan bekleding • Tot 5m uit de teen van de dijk geen ...
 32. 32. 32 Vegetatiebeheer (III) • Interessante literatuur
 33. 33. 33 Verder tips & trics voor omgaan met … • Gravende dieren (§4.6) • Oevererosie (§4.7) • Depressies & sporen (§4.8) • Zettingen (§4.9) • Kwel (§4.10) • Afglijdingen (§4.11) • Scheuren (§4.12) • Bekleding rivierzijde (§4.13) • Coupures (§4.14) • Uitwateringsconstructies & leidingen (§4.15) • Overgangen (§4.16)
 34. 34. 34 5. Inspectie, toetsing en risicoanalyse Beheer
 35. 35. 35 5. Inspectie, beoordeling en risicoanalyse Beheer
 36. 36. 36 Kader om beslissingen te nemen • Kans op voorkomen • Onzekerheden • Overstromingsmodellering • Schade en slachtoffers
 37. 37. 37 Dijkdiagnose • Onderdeel van dijk(beheer) levenscyslus
 38. 38. 38 Dijkbeoordeling • Sterkte versus belasting
 39. 39. 39 Dijkbeoordeling • Elke 5 à 12 jaar
 40. 40. 40 Dijkinspectie • Vinger aan de pols bij trage progressieve achteruitgangen • Gelaagde aanpak • Types en frequentie
 41. 41. 41 Dijkdatabeheer • Onderzoeken • Instrumentatie • Monitoring
 42. 42. 42 6. Dijk- bewaking & noodmaatregelen Beheer
 43. 43. 43 Eerste Hulp Bij dijkOngevallen Noodplanning, noodoefening, overstromingskaarten, evacuatieplannen,… Crisisbeheer, communicatie, dijkbewaking, noodmaatregelen, evacuatie, reddingsacties,… Maatregelen op langtermijn Dijkherstellingen
 44. 44. 44 Interventietechnieken • Dijkverhoging • Noodoverlaat
 45. 45. 45 Interventietechnieken • Verlangen doorlatendheid rivierzijde • Berm • Opkisten
 46. 46. 46 Bresgroei • Beperken bresbreedtegroei – Big bags – Schanskorven
 47. 47. 47 7. Site onderzoek & data noden Gereedschap
 48. 48. 48 Site onderzoek • Hydromorfologie • Hydraulische belasting • Grondonderzoek – Desktopstudie – Terreinbezoek – Terrein- en laboproeven – Monitoring – (Computer)modellen
 49. 49. 49 8. Processen & modellen Gereedschap
 50. 50. 50 Fysische processen & modellen • Overslag overloop, uitschuring (§??) • Kwel en waterspanning • Externe erosie • Interne erosie • Stabiliteit talud • Stabiliteit waterkeringsmuur • Zettingen • Bresvorming • Overstromingen
 51. 51. 51 9. Ontwerp Aanpassingen
 52. 52. 52 Enkele randvoorwaarden • Ondoorlatendheid • Stabiliteit • Duurzaamheid • Veerkracht • Onderhoudsvriendelijkheid – Toegankelijkheid – Uitdroging – Dierlijke activiteit • Levensduurplanning
 53. 53. 53 Dijk(kwetsbaarheids)categorieën
 54. 54. 54 Analyse faalgedrag • Veiligheidsfactor = 1 ≠ 100% zeker dat dijk faalt • Retourperiode bij FOS=1 ≠ kans op dijkfalen • Wel verschillende FOS mogelijk – Per faalmechanisme – Per waterstand – Per dijkcategorie
 55. 55. 55 En meer … • Overgangen • Overlaten • Dierlijke activteiten • Uitdroging • Grondverbetering • Partiële veiligheidsfactoren (ifv. dijkcategorie)
 56. 56. 56 10. Aanleg Aanpassingen
 57. 57. 57 Dijkaanleg • Organisatie – Planning – Risicobeheer – Kwaliteit, Veiligheid & Gezondheid – Milieubeheer – Databeheer • Hydrometeorologische condities • Basisprincipes van grondwerken • Constructiemethodes – Testsecties – Herstellingen en aanpassingen
 58. 58. 58 Veel leesgenot! 1349 blz.

×