Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Niet onze dijken, maar wij worden slimmer

225 views

Published on

Toelichting nieuwe technieken
– Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie
– Analyse van satellietbeelden te Antwerpen
– Glasvezelmetingen te Wetteren
Gismo als intern online platform

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Niet onze dijken, maar wij worden slimmer

 1. 1. 1 1 8e Trefdag Dijkinspectie en onderhoud Niet onze dijken, maar wij worden slimmer Leen De Vos Appels 14/11/2017
 2. 2. 2 2 Inhoud • Toelichting nieuwe technieken – Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie – Analyse van satellietbeelden te Antwerpen – Glasvezelmetingen te Wetteren • Gismo als intern online platform
 3. 3. 3 3 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Langsheen het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (i.o.v. de Vlaamse Waterweg) – Detectie van zandmeevoerende wellen in de gracht – Instabiliteit van het grachttalud – Instabiliteit van de oevers door baggerwerken
 4. 4. 4 4 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Uitgebreid grondonderzoek (sonderingen en boringen): – Zeer zandige ondergrond, met dichtgepakte zandlaag op circa 10m onder MV – 3 Raaien met uitgebreide monitoring: • Boringen en peilbuizen • Temperatuursmetingen thv kwelzone gracht
 5. 5. 5 5 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie Zone zonder kwelZone met kwelZone met recente damwanden
 6. 6. 6 6 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Temperatuursmetingen – Installatie van buizen in de grond
 7. 7. 7 7 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Temperatuursmetingen – Installatie van buizen in de grond – Opmeten van temperatuur in de buizen mbv een sonde (glasvezel of andere temperatuurssensoren)
 8. 8. 8 8 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Temperatuursmetingen: theoretisch winter zomer
 9. 9. 9 9 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Temperatuursmetingen: opgemeten Zone met recente damwanden Zone met kwel
 10. 10. 10 10 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Temperatuursmetingen: zone met kwel
 11. 11. 11 11 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Temperatuursmetingen – Installatie van buizen in de grond – Opmeten van temperatuur in de buizen mbv een sonde (glasvezel of ander) – Analyse van de metingen: • geeft indicatie van diepte waarop lek zit • Geeft bij meerdere metingen (en verschillende temp water) ook een idee van de stromingssnelheid
 12. 12. 12 12 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Resultaat: Verlenging damwand aan oeverzijde heeft weinig invloed op kwel, omwille van diep gelegen zeer doorlatende laag: • Opsplitsen oplossing voor instabiliteit oever en kwel in de gracht • Damwand met minimale lengte voor stabiliteit • Oplossingen gracht – Verhogen waterpeil in de gracht – Geotextiel met gewicht in de grachtGeotextiel met gewicht in de grachtGeotextiel met gewicht in de grachtGeotextiel met gewicht in de gracht – Aanbrengen van afdichtende laag in het kanaal – Inbuizen gracht
 13. 13. 13 13 Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie • Vervolg: – Gebruik van oude sondeerstangen die geplaatst kunnen worden met sondeerwagen – In samenwerking met GTC Kappelmeijer voor interpretatie – Metingen te Neerpelt (ook i.o.v. de Vlaamse Waterweg) – Mogelijkheid ook om grotere secties continu te monitoren m.b.v. glasvezeltechniek
 14. 14. 14 14 Inhoud • Toelichting nieuwe technieken – Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie – Analyse van satellietbeelden te Antwerpen – Glasvezelmetingen te Wetteren • Gismo als intern online platform
 15. 15. 15 15 Analyse van satellietbeelden te Antwerpen • Grootschalige pilot met hoge resolutie satellietbeelden (3m x 3m, cosmo skymed) – in samenwerking met ATO • Detectie van verplaatsing a.h.v. satellietbeelden : – Radar satelliet zendt stralen uit – Weerkaatsing (fase) geeft info over de afstand waarop een object zich bevindt
 16. 16. 16 16 Analyse van satellietbeelden te Antwerpen • Detectie van verplaatsing a.h.v. satellietbeelden: – Analyse van meerdere beelden laat toe om verplaatsing tot op mm- niveau te bepalen (in de beste omstandigheden!)
 17. 17. 17 17 Analyse van satellietbeelden te Antwerpen • Vroegere kleinschalige pilots: – Voordelen: • Situatie wordt niet verstoord • Mogelijkheid om in 1 keer grote zones te analyseren • Mogelijkheid om terug te keren in de tijd – Nadelen/moeilijkheden • Grote “pixels” • Nabijheid van water vormt een probleem • Vegetatie/variërende objecten vormen een probleem
 18. 18. 18 18 Analyse van satellietbeelden te Antwerpen • Grootschalige pilot met hoge resolutie satellietbeelden (3m x 3m, cosmo skymed): – Beelden genomen over periode van 1 jaar, zone Antwerpen – 50 beelden in 2 “kijkrichtingen” – Overlappend gedeelte werd geanalyseerd – Semi-automatische analyse
 19. 19. 19 19 Analyse van satellietbeelden te Antwerpen • Analyse niet enkel toegespitst op dijken: – Bruggen – Kaaimuren – Gebouwen – Globaal beeld
 20. 20. 20 20 Analyse van satellietbeelden te Antwerpen
 21. 21. 21 21 Analyse van satellietbeelden te Antwerpen • Er blijven uitdagingen: – Sommige structuren zijn meer zichtbaar dan andere. Oorzaak niet steeds duidelijk. – Je kan niet “kiezen” welke punten reflecteren (tenzij je reflectoren plaatst). Veelal zijn dit metalen objecten. – Zones waar veel beweging op is (bv laadkades) vergen een manuele analyse (uitsluiten van een aantal beelden) • Wel voordelen: – Geeft indicatie van zone met potentiële problemen – Laat toe om gericht te monitoren en op te volgen – Historische data blijft relevant (bv ook naar schade-opvolging toe) – Recente Europese satellieten bieden goede vooruitzichten (gratis beelden): verwerking?
 22. 22. 22 22 Inhoud • Toelichting nieuwe technieken – Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie – Analyse van satellietbeelden te Antwerpen – Glasvezelmetingen te Wetteren • Gismo als intern online platform
 23. 23. 23 23 Glasvezelmetingen te Wetteren • Doelstelling – Controle gereduceerde veiligheid bij ontwerp – Opvolgen van grote zone m.b.v. 1 meetsysteem (a priori plaatsen inclinometers is moeilijk) – Grootschalige test van glasvezel als “early warning” – Test gedrag glasvezel op lange termijn
 24. 24. 24 24 Glasvezelmetingen te Wetteren • Plaatsing: – Kabel wordt “los” (= niet voorgespannen) geplaatst – Kabel wordt over een deel in een sleuf geplaatst (na afwerking jaagpad), een ander deel “vlak” voor aanleg van verharding – Soms slappe ondergrond: onderaan stabilisé, erboven zand om schade door scherpe stenen in steenslag te vermijden
 25. 25. 25 25 Glasvezelmetingen te Wetteren • Resultaten: meetwaarde versus relatieve rek
 26. 26. 26 26 Glasvezelmetingen te Wetteren • Resultaten: rek t.o.v. verschillende referentiedatum
 27. 27. 27 27 Glasvezelmetingen te Wetteren • Interpretatie Mogelijks zetting bovengrond. Mogelijks zetting bovengrond. Mogelijk tgv voorspanning kabel bij plaatsing. Zone L-muur en damwand: voegen tussen moten staan klein beetje open. Mogelijks tgv voorspanning kabel bij plaatsing.
 28. 28. 28 28 Inhoud • Toelichting nieuwe technieken – Temperatuursmetingen voor lekdetectie te Retie – Analyse van satellietbeelden te Antwerpen – Glasvezelmetingen te Wetteren • Gismo als intern online platform
 29. 29. 29 29 Gismo als intern online platform
 30. 30. 30 30 Gismo als intern online platform • Demo • Huidige status: inladen alle waterpeilmetingen (manueel en continu) • Ook bruikbaar voor onze klanten: – Via login en paswoord – Enkel voor toegekende projecten – Werkt real-time • In (nabije) toekomst: koppeling met DOV voor gevalideerde waterpeilmetingen en met dijkenverkenner voor andere metingen

×