Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gezamenlijke digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets

245 views

Published on

De ingebruikname van een digitale beheertoepassing zodat assets (infrastructuren, installaties, gebouwen, ...) digitaal beheerd kunnen worden volgens een geheel van uniforme procedures en workflows

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gezamenlijke digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets

 1. 1. 1 1 1 Gezamenlijke digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets Bram Leus Arn Bormans
 2. 2. 2 2 Assets • installaties • groen • gebouwen • gebouwfaciliteiten • signalisatie • metingen • infrastructuren – bruggen – tunnels – sluizen – stuwen – dijken / oevers / kaaimuren – duikers – wegen – waterwegen (waterbodem) Deze lijst mag geen limiet opleggen op de uitbreidbaarheid van de toepassing
 3. 3. 3 3 Scope • De ingebruikname van een digitale beheertoepassing zodat onze assets digitaal beheerd kunnen worden volgens een geheel van uniforme procedures en workflows.
 4. 4. 4 4 Betrokken partijen • Afdelingen MOW: – Afdeling Expertise Beton en Staal – Afdeling Maritieme Toegang – Afdeling Algemene Technische Ondersteuning • Agentschappen MOW: – Waterwegen en Zeekanaal NV – De Vlaamse Waterweg NV – Agentschap Wegen en Verkeer – Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 5. 5. 5 5 Betrokken partijen • Agentschappen MOW: – Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn – Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv
 6. 6. 6 6 Doelstellingen • Beheer volgens een vast geheel van structurele afspraken. • Het delen van informatie op een uniforme, digitale wijze laten verlopen. Dit zowel intern als extern (aannemers). • Gegevens gemakkelijk en overzichtelijk raadpleegbaar maken voor iedereen die hier toelating toe verkrijgt. • Uitgebreide rapporteringen en analyse van de gegevens mogelijk maken.
 7. 7. 7 7 Doelstellingen • Het bepalen van de kwaliteit van de assets volgens een vaste systematiek. • Maken van life cycle cost analyses en prognoses voor toekomstige kosten. • De instandhouding van de assets, met inachtneming van de eisen en met een zo hoog mogelijk profijt van het beschikbare budget. • Het uniform onderbouwen van begrotingen m.b.t. de beheerwerking.
 8. 8. 8 8 Programma van eisen • Eenvoudig te raadplegen / beheren • Generiek voor het beheer van allerhande assets • Koppelbaar met andere toepassingen • Uitwisseling van informatie met een GIS • Ontvankelijk voor opvraging en rapportering • Mobiel hanteerbaar met verschillende ‘viewers’ • Beschikbaar voor externe partijen
 9. 9. 9 9 Organisatie Werkgroep Business Technische stuurgroep Interne diensten/werkgroepen Kennis Netwerk Dijken Andere projecten Coördinerende stuurgroep Werkgroep ICT Klankbordgroepen
 10. 10. 10 10 Planning 1. Analysefase 2017 2. Selectiefase dec 2017 - feb 2018 3. Onderhandelingsfase feb - juli 2018 4. Gunning Augustus 2018 5. Implementatie + gebruik v.a. september 2018
 11. 11. 11 11 “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” Charles Darwin

×