Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data

524 views

Published on

Doelstellingen Kennis Netwerk Dijken (KND) - Dijkenverkenner
Demo Dijkenverkenner
Overzicht functionaliteiten
Ontwikkelingen (nabije) toekomst

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data

 1. 1. 1 1 8e Trefdag Dijkinspectie en -onderhoud Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data Leen Vincke- Geotechniek Appels 14/11/2017
 2. 2. 2 2 Inhoud • Doelstellingen Kennis Netwerk Dijken (KND) - Dijkenverkenner • Demo Dijkenverkenner • Overzicht functionaliteiten • Ontwikkelingen (nabije) toekomst
 3. 3. 3 3 A. Informatiebeheer; B. Inspectie & onderhoud; C. Meet- en monitoringstechnieken; D. Toetsing; E. Ontwerp & aanleg Doelstellingen KND Jaarprogramma 2015-2016-2017: A.1 Basiskaarten en pilot geometrie applicatie A.2 Inventaris en verkenning bestaande beheertool(s) A.3 Ontwikkeling dijkdatabeheertool(s) B.1 Realiseren proefcursus oever- en dijkinspectie B.2 Conceptversie handboek oever- en dijkinspectie C.1 Inzet (innovatieve) meettechnieken C.2 Ontwikkeling tool (continue) monitoring Aanpakken van concrete noden uit de dagelijkse praktijk van het dijk- en oeverbeheer A. Informatiebeheer; B. Inspectie & onderhoud; C. Meet- en monitoringstechnieken; D. Toetsing; E. Ontwerp & aanleg
 4. 4. 4 4 A. Informatiebeheer Doelstellingen KND KND Koppeling maken tussen verschillende databanken met dijkgerelateerde gegevens AIV
 5. 5. 5 5 A. Informatiebeheer; B. Inspectie & onderhoud; C. Meet- en monitoringstechnieken; D. Toetsing; E. Ontwerp & aanleg Doelstellingen KND KND Jaarprogramma 2015-2016-2017: A.1 Basiskaarten en pilot geometrie applicatie pilot lopende met AIV/VITO A.2 Inventaris en verkenning bestaande beheertool(s) inspectietool-beheertoepassing ‘asset management’ A.3 Ontwikkeling dijkdatabeheertool(s) Dijkenverkenner
 6. 6. 6 6 A. Informatiebeheer B. iebeheer Doelstellingen KND A3 AIV
 7. 7. 7 7 A. Informatiebeheer; B. Inspectie & onderhoud; C. Meet- en monitoringstechnieken; D. Toetsing; E. Ontwerp & aanleg Doelstellingen KND Jaarprogramma 2015-2016-2017: A.1 Basiskaarten en pilot geometrie applicatie A.2 Inventaris en verkenning bestaande beheertool(s) A.3 Ontwikkeling dijkdatabeheertool(s) B.1 Realiseren proefcursus oever- en dijkinspectie B.2 Conceptversie handboek oever- en dijkinspectie C.1 Inzet (innovatieve) meettechnieken C.2 Ontwikkeling tool (continue) monitoring (GISMO) Doelstellingen KND
 8. 8. 8 8 A. Informatiebeheer; B. Inspectie & onderhoud; C.Meet- en monitoringstechnieken; D. Informatiebeheer; E. Inspectie & onderhoud; F. Meet- en monitoringstechnieken; Doelstellingen KND A3 AIV
 9. 9. 9 9 Doelstellingen Dijkenverkenner • Portaal / viewer om alle dijkgerelateerde data te visualiseren • Specifiek themaloket op DOV Bodemverkenner – afgeschermde omgeving • Bevat zowel eigen geotechnische data (sonderingen, boringen, (waterpeil)metingen) als linken naar andere databasen (via webservices, bijv Waterinfo) • Online up-to-date • Nog verdere uitbreiding mogelijk/nodig: link met beheertool dijkbeheerders (info inspecties,…), andere types metingen, maken van dwarsprofielen,… -> specifieke wensen kunnen meegenomen worden
 10. 10. 10 10 Demo Dijkenverkenner
 11. 11. 11 11 Dijkenverkenner: functionaliteiten • Specifiek themaloket op DOV Bodemverkenner – afgeschermde omgeving • Bevat zowel eigen geotechnische data (sonderingen, boringen, (waterpeil)metingen), info vegetatiekaarten, als linken naar andere databasen (via webservices, bijv Waterinfo) • Online up-to-date • Uitgebreide grafiekenfunctionaliteit
 12. 12. 12 12 Dijkenverkenner: toekomst Dijkenverkenner = portaal bij opzoeken dijkgerelateerde data • Link met beheertool dijkbeheerders (info inspecties, onderhoud,…), • Visualiseren andere types metingen (inclinometermetingen, geo- elektrische metingen, pluviometers,…) • Overzichtskaart geometriepilot, maken van dwarsprofielen, verschilkaarten,… -> specifieke wensen kunnen meegenomen worden

×