Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4_Fysische parameters

217 views

Published on

De presentatie start met een inleiding van de gemeten fysicochemische parameters langsheen het Schelde estuarium: Hoe, wat, waar wordt er nu precies gemeten? Daarna zoomen we in op een aantal lopende onderzoeken zoals: ‘Het dilemma Zout’ en ‘Langjarige fluctuaties in fysische parameters’.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4_Fysische parameters

 1. 1. 1 1 10 jaar MONEOS – Fysische parameters Ivo Van de Moortel 25/10/2018
 2. 2. 2 Fysische parameters "Fysische" Parameters?
 3. 3. 3 Fysische parameters – Wat? Wat meten we? Basis Conductiviteit µS/cm Druk hPa Stroomrichting ° tov N Stroomsnelheid m/s Turbiditeit FTU / NTU Watertemperatuur °C Sediment Korrelgrootteverdeling µm Organisch koolstofgehalte % Sedimentconcentratie mg/l Zout Chloridegehalte g/kg Chloriniteit g/kg Chlorositeit mg/l Saliniteit g/kg / PSU Fysicochemisch Chlorofyl A µg/l Fotosynthetisch actieve straling µmol/s/m² Zuurstofgehalte mg/l Zuurstofverzadiging % Zuurtegraad - Presentatie WVE en YPE
 4. 4. 4 Fysische parameters – Hoe? 4D-beeld Dwarsdoorsneden Langsvaarten Vaste meetposten
 5. 5. 5 Fysische parameters – Hoe? • Vaste meetposten  Hoge temporele resolutie  Meeste locaties vrij recent  (nog) geen langjarige trends  Alle parameters • Dwarsdoorsneden • Langsvaarten
 6. 6. 6 Fysische parameters – Hoe? • Vaste meetposten  Hoge temporele resolutie  Meeste locaties vrij recent  (nog) geen langjarige trends  Alle parameters • Dwarsdoorsneden • Langsvaarten
 7. 7. 7 Fysische parameters – Hoe? • Vaste meetposten • Dwarsdoorsneden – 13u meting  Dwarsprofiel  Getijcyclus  Sediment, debiet, stroomsnelheid • Langsvaarten
 8. 8. 9 Fysische parameters – Hoe? 2017 2012 1976 • Vaste meetposten • Dwarsdoorsneden • Langsvaarten  Rivieras  Getijafhankelijk  Parameters varieren
 9. 9. 10 Fysische parameters – Hoe? • Vaste meetposten • Dwarsdoorsneden • Langsvaarten  Rivieras  Getijafhankelijk  Parameters varieren 2001 Geen pH 2010 - 2011 pH
 10. 10. 11 Watertemperatuur Fysisch Conductiviteit µS/cm Druk hPa Stroomrichting ° Stroomsnelheid m/s Turbiditeit FTU / NTU Watertemperatuur °C Sediment Korrelgrootteverdeling µm Organisch koolstofgehalte % Sedimentconcentratie mg/l Zout Chloridegehalte g/kg Chloriniteit g/kg Chlorositeit mg/l Saliniteit g/kg / PSU Fysicochemisch Chlorofyl A µg/l Fotosynthetisch actieve straling µmol/s/m² Zuurstofgehalte mg/l Zuurstofverzadiging % Zuurtegraad -
 11. 11. 12 Watertemperatuur 0,5°C 0°C 18°C Afhankelijk van: • Luchttemperatuur – dagelijks & seizoenaal • Getij: stroomafwaarts Prosperpolder Melle 24,5°C
 12. 12. 13 Stroomsnelheid Fysisch Conductiviteit µS/cm Druk hPa Stroomrichting ° Stroomsnelheid m/s Turbiditeit FTU / NTU Watertemperatuur °C Sediment Korrelgrootteverdeling µm Organisch koolstofgehalte % Sedimentconcentratie mg/l Zout Chloridegehalte g/kg Chloriniteit g/kg Chlorositeit mg/l Saliniteit g/kg / PSU Fysicochemisch Chlorofyl A µg/l Fotosynthetisch actieve straling µmol/s/m² Zuurstofgehalte mg/l Zuurstofverzadiging % Zuurtegraad -
 13. 13. 14 Stroomsnelheid - Getijafhankelijk Lillo Oosterweel HW X: tijdstip tov HW Y : stroomsnelheid (springtij) 1u 0,8 m/s 0,25 m/s
 14. 14. 15 Zoutgehalte Fysisch Conductiviteit µS/cm Druk hPa Stroomrichting ° Stroomsnelheid m/s Turbiditeit FTU / NTU Watertemperatuur °C Sediment Korrelgrootteverdeling µm Organisch koolstofgehalte % Sedimentconcentratie mg/l Zout Chloridegehalte g/kg Chloriniteit g/kg Chlorositeit mg/l Saliniteit g/kg / PSU Fysicochemisch Chlorofyl A µg/l Fotosynthetisch actieve straling µmol/s/m² Zuurstofgehalte mg/l Zuurstofverzadiging % Zuurtegraad - Veel verschillende definities
 15. 15. 16 Gemeten Zoutgehalte - Definitie Temperatuur & Conductiviteit Ionengehalte Br-, I-, F-, Cl- Saliniteit Chloriniteit ChlorositeitBerekend Formule voor zeewater
 16. 16. 17 Zoutgehalte - Definitie Gemeten: Chloridegehalte Berekend Chloriniteit g/kg Geen trendbreuk Be-Nl grens Rupelmonde Kennedy tunnel Kallo Sluis Oosterweel
 17. 17. 18 Zoutgehalte - Getijafhankelijk KHWKLW g/kg
 18. 18. 19 Zoutgehalte - Getijafhankelijk Stroomopwaarts HemiksemProsperpolder SchellebelleOosterweel
 19. 19. 20 Chloriniteit vs Bovenafvoer g/kg • Bovenafvoer te Schelle (m³/s) Be-Nl grens Rupelmonde Kennedy tunnel Kallo Sluis Oosterweel
 20. 20. 21 Lopende projecten Digitaliseren historische metingen (langsvaarten)  Langere meetreeksen beschikbaar Verdere automatisering databeheer  Gevalideerde data is sneller beschikbaar Definitie zoutgehalte  Correctere berekeningen beschikbaar Verwerken nieuwe fysicochemische parameters  Meer parameters beschikbaar
 21. 21. 22 Ivo Van de Moortel Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 – Antwerpen ivo.vandemoortel@mow.vlaanderen.be

×