SlideShare a Scribd company logo
5.0   PENGAJARAN MIKRO

     5.1  Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pengendalian Data Carta Pai            RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 6 (PENGENDALIAN DATA)

Tarikh           : 9 April 2012

Masa            : 10.30 pagi – 11.30 pagi

Tahun           : 6 Cekal

Bil Murid         : 25 orang

Subjek           : Matematik

Topik           : Pengendalian Data

Subtopik          : Menyusun dan Mentafsir Data

Bidang Pembelajaran    : Membina Carta Pai daripada Sekumpulan Data

Objektif Pembelajaran   : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:

               i.  Mentafsir data daripada data dengan betul
               ii.  Membina carta pai berdasarkan data dengan betul

Pengetahuan Sedia Ada   : Murid sudah boleh menyusun data dalam bentuk jadual

Kemahiran Berfikir     : Mengenalpasti, mengklasifikasi
Nilai Murni         : Ketepatan masa, berhati-hati, bekerjasama

Bahan Bantu         : Video, ‘powerpoint’, polisterin bulat, kad ‘fraction templates ’

Tatabahasa          : Carta pai, ‘fraction template’, kekerapan

Langkah/Masa Isi Pelajaran             Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran             Catatan
Set Induksi  Mari Mendengar Cerita        -Murid mendengar guru bercerita tentang ‘Beruang yang Baik  ABM
(3 minit)                      Hati’ menggunakan kad pecahan pizza dan ‘powerpoint’.     -Kad pecahan
        ‘Beruang yang Baik Hati’       -Guru mengaitkan dengan isi pelajaran             pizza
                            i.  Semakin banyak pizza yang diberi kepada seseorang,  -‘Powerpoint’
                              semakin besar pecahan pizza yang perlu dikeluarkan.
                           ii.  Jika sedikit pizza diberi, maka pecahan pizza yang
                              dikeluarkan juga sedikit
Langkah 1   Demonstrasi guru           -Guru menggantung polisterin besar berbentuk bulat di papan  ABM
(10 minit)                     hitam                             -Polisterin bulat
        Penekanan konsep sebahagian     -Guru mencucuk pin berwarna pada lilitan bulatan. Jaraknya  -Pin berwarna
        daripada keseluruhan         dipastikan sama.
                              5 pin merah
                              3 pin biru
                              2 pin kuning
-Guru membuat garisan seperti dalam rajah
-Guru menampal kad berwarna bersesuaian dengan setiap
sektor
-Murid ditekankan dengan konsep:
     Carta pai mewakili sebahagian daripada keseluruhan
     Satu bulatan adalah keseluruhan dan setiap sektor
     adalah sebahagian daripada bulatan
-Murid diminta mengaitkannya dengan cerita dalam set
induksi
     Sektor yang dilitupi oleh pin berwarna merah mewakili
     pizza yang diberi kepada tikus.
     Sektor yang dilitupi oleh pin berwarna biru mewakili
     pizza yang diberi kepada kambing.
     Sektor yang dilitupi oleh pin berwarna hijau mewakili
     pizza yang diberik kepada Deery.
Langkah 2  Cuba sendiri      -Murid diedarkan dengan sehelai kertas yang mengandungi 3   ABM
(20 minit)              ‘fraction templates’ setiap seorang:             -‘Fraction
       Membina Carta Pai       ‘Fraction template’ persepuluh             template’
       Menggunakan ‘Fraction     ‘Fraction template’ perlapan              -‘Powerpoint’
       Templates’           ‘Fraction template’ perlima
                   -Murid ditayangkan jadual melibatkan jumlah kekerapan
                   sebanyak 10 menggunakan ‘powerpoint’
                   -Murid dibimbing untuk memilih ‘fraction template’ yang
                   bersesuaian:
                      Kira jumlah data/kekerapan data. Jika 10, maka
                      gunakan ‘fraction template’ persepuluh
                   -Murid diminta untuk mewarnakan jumlah pecahan dengan
                   warna yang bersesuaian dengan data
                   -Murid dibimbing untuk mencari peratusan yang terlibat bagi
                   setiap sektor
                   -Murid dibimbing untuk melabel dan menamakan data
                   -Murid dibimbing untuk mengaitkan peratusan dengan
                   pecahan carta pai
                      Semakin luas kawasan yang diliputi oleh sesuatu
                      warna, semakin besar peratusannya.


                   -Murid ditayangkan dengan data berlainan dan langkah
                   membina carta pai diulang
Langkah 3  Kuiz Interaktif      -Murid ditayangkan permainan membina carta pai secara   ABM
(10 minit)               interaktif pada laman sesawang               -Permainan
       Membina Carta Pai secara                               interaktif
       Interaktif         http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_183_g_4_t_5.html  -Lembaran kerja


                    -Murid diminta mencuba                   Nilai Murni
                    -Murid diedarkan dengan lembaran kerja dan menyiapkannya  -Yakin diri
                    dalam masa 5 minit                     -Berani
Langkah 4  Aktiviti Kumpulan     -Murid diminta duduk dalam kumpulan berlima        ABM
(15 minit)               -Murid diberikan satu kertas soalan penyelesaian masalah  -Kertas soalan
       Membina Carta Pai     -Murid diminta melengkapkan jadual dan membina carta pai
                    mengikut langkah yang betul pada ruang yang disediakan   Nilai Murni
                    -Kumpulan yang terpantas menjawab dengan betul dikira   -Kerjasama
                    pemenang


Penutup   Perbincangan        -Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan langkah-   Nilai Murni
(2 minit)                langkah membina carta pai:                 -Berani
       Langkah-langkah Membina      Tentukan pecahan bulatan mengikut jumlah      -Yakin Diri
       Carta Pai             kekerapan
Warnakan setiap sektor mengikut bilangan kekerapan
      bagi setiap item.
      Cari peratusan bagi setiap sektor
      Labelkan bahagian berwarna mengikut nama item
      beserta peratusannya. Berikan tajuk bagi carta pai
      tersebut.
Refleksi:

More Related Content

What's hot

Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
SiTi Nurhidayah
 
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPPerkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Asniem CA
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
tamya65
 
Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...
Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...
Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...
murugan muruga
 
Kekuatan dan kelemahan rph bahasa melayu
Kekuatan dan kelemahan rph bahasa melayuKekuatan dan kelemahan rph bahasa melayu
Kekuatan dan kelemahan rph bahasa melayu
Nur Khairi
 
Set induksi
Set induksiSet induksi
Set induksi
amira nurfahmida
 
Kemahiran Berfikir
Kemahiran BerfikirKemahiran Berfikir
Kemahiran Berfikir
Nur Aini
 
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
AishahSal
 
Media pengajaran
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaran
Tien Yu Yu
 
RPH Matematik KSSR Tahun 5
RPH Matematik KSSR Tahun 5RPH Matematik KSSR Tahun 5
RPH Matematik KSSR Tahun 5
Ruba Rani
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
Syrvison Goh
 
Rph matematik-pendidikan-khas
Rph matematik-pendidikan-khasRph matematik-pendidikan-khas
Rph matematik-pendidikan-khas
SMK Damansara Damai 1
 
PLC
PLCPLC
Kepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
mas preity
 
Tajuk 4 bahan bantu mengajar
Tajuk 4 bahan bantu mengajarTajuk 4 bahan bantu mengajar
Tajuk 4 bahan bantu mengajarSalini Dharan
 
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2 Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2
shikinabdaziz
 
Aktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruang
Aktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruangAktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruang
Aktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruang
Norazlin Mohd Rusdin
 
Model Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model AddieModel Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model Addie
ArifahAzlanShah2
 

What's hot (20)

Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
 
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPPerkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
 
Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...
Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...
Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah disiplin pelaja...
 
Kekuatan dan kelemahan rph bahasa melayu
Kekuatan dan kelemahan rph bahasa melayuKekuatan dan kelemahan rph bahasa melayu
Kekuatan dan kelemahan rph bahasa melayu
 
Set induksi
Set induksiSet induksi
Set induksi
 
Kemahiran Berfikir
Kemahiran BerfikirKemahiran Berfikir
Kemahiran Berfikir
 
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
 
Media pengajaran
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaran
 
RPH Matematik KSSR Tahun 5
RPH Matematik KSSR Tahun 5RPH Matematik KSSR Tahun 5
RPH Matematik KSSR Tahun 5
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
 
Rph matematik-pendidikan-khas
Rph matematik-pendidikan-khasRph matematik-pendidikan-khas
Rph matematik-pendidikan-khas
 
PLC
PLCPLC
PLC
 
Kepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
 
Tajuk 4 bahan bantu mengajar
Tajuk 4 bahan bantu mengajarTajuk 4 bahan bantu mengajar
Tajuk 4 bahan bantu mengajar
 
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKK
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKKKemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKK
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKK
 
Guru sebagai agen perubahan(model perubahan)
Guru sebagai agen perubahan(model perubahan)Guru sebagai agen perubahan(model perubahan)
Guru sebagai agen perubahan(model perubahan)
 
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2 Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tingkatan 2
 
Aktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruang
Aktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruangAktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruang
Aktiviti berasaskan tajuk bentuk dan ruang
 
Model Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model AddieModel Assure dan Model Addie
Model Assure dan Model Addie
 

Viewers also liked

Rph inovasi (razahdollah) 7
Rph inovasi (razahdollah)  7Rph inovasi (razahdollah)  7
Rph inovasi (razahdollah) 7
Razah Dollah
 
Rph inkuiri terbimbing udara di sekeliling kita
Rph inkuiri terbimbing  udara di sekeliling kitaRph inkuiri terbimbing  udara di sekeliling kita
Rph inkuiri terbimbing udara di sekeliling kitahadi abdul
 
Tahun 6 perwakilan data - carta palang
Tahun 6  perwakilan data - carta palangTahun 6  perwakilan data - carta palang
Tahun 6 perwakilan data - carta palangSaifullah Kassim
 
Modul pengajaran-tmk-tahun-3-sk
Modul pengajaran-tmk-tahun-3-skModul pengajaran-tmk-tahun-3-sk
Modul pengajaran-tmk-tahun-3-skJuradi Durjari
 
Statistik carta pai
Statistik carta paiStatistik carta pai
Statistik perwakilan data (word)-hantar
Statistik perwakilan data (word)-hantarStatistik perwakilan data (word)-hantar
Statistik perwakilan data (word)-hantarMiccaill Casparov
 
STPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASI
STPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASISTPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASI
STPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASI
nasywah79
 
Modul latihan matematik upsr isipadu cecair
Modul latihan matematik upsr isipadu cecairModul latihan matematik upsr isipadu cecair
Modul latihan matematik upsr isipadu cecair
soulmoon
 
Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)
Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)
Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)
soulmoon
 
Modul latihan matematik upsr peratus
Modul latihan matematik upsr peratusModul latihan matematik upsr peratus
Modul latihan matematik upsr peratussoulmoon
 
Nota geografi-tingkatan-3
Nota geografi-tingkatan-3Nota geografi-tingkatan-3
Nota geografi-tingkatan-3
Norlianti Adali
 
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaranKumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaranpikaosman
 

Viewers also liked (15)

Rph inovasi (razahdollah) 7
Rph inovasi (razahdollah)  7Rph inovasi (razahdollah)  7
Rph inovasi (razahdollah) 7
 
Rph inkuiri terbimbing udara di sekeliling kita
Rph inkuiri terbimbing  udara di sekeliling kitaRph inkuiri terbimbing  udara di sekeliling kita
Rph inkuiri terbimbing udara di sekeliling kita
 
Tahun 6 perwakilan data - carta palang
Tahun 6  perwakilan data - carta palangTahun 6  perwakilan data - carta palang
Tahun 6 perwakilan data - carta palang
 
Modul pengajaran-tmk-tahun-3-sk
Modul pengajaran-tmk-tahun-3-skModul pengajaran-tmk-tahun-3-sk
Modul pengajaran-tmk-tahun-3-sk
 
1.set induksi & menerang
1.set induksi & menerang1.set induksi & menerang
1.set induksi & menerang
 
Kaedah teknik-pengajaran
Kaedah teknik-pengajaranKaedah teknik-pengajaran
Kaedah teknik-pengajaran
 
Statistik carta pai
Statistik carta paiStatistik carta pai
Statistik carta pai
 
Statistik perwakilan data (word)-hantar
Statistik perwakilan data (word)-hantarStatistik perwakilan data (word)-hantar
Statistik perwakilan data (word)-hantar
 
Jurnal refleksi praktikal
Jurnal refleksi praktikalJurnal refleksi praktikal
Jurnal refleksi praktikal
 
STPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASI
STPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASISTPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASI
STPM BAHAGIAN B SEMESTER 2 ALIH BENTUK KOMUNIKASI
 
Modul latihan matematik upsr isipadu cecair
Modul latihan matematik upsr isipadu cecairModul latihan matematik upsr isipadu cecair
Modul latihan matematik upsr isipadu cecair
 
Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)
Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)
Modul matematik( panjang, berat, isipadu cecair)
 
Modul latihan matematik upsr peratus
Modul latihan matematik upsr peratusModul latihan matematik upsr peratus
Modul latihan matematik upsr peratus
 
Nota geografi-tingkatan-3
Nota geografi-tingkatan-3Nota geografi-tingkatan-3
Nota geografi-tingkatan-3
 
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaranKumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
 

Similar to Rph carta pai

Part b rph
Part b  rphPart b  rph
Part b rphSH Loh
 
Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3
Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3
Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3PAKLONG CIKGU
 
Contoh persediaan mengajar prasekolah
Contoh persediaan mengajar prasekolahContoh persediaan mengajar prasekolah
Contoh persediaan mengajar prasekolahNormala Mehat
 
KEADAH / PENDEKATAN / TEORI
KEADAH / PENDEKATAN / TEORIKEADAH / PENDEKATAN / TEORI
KEADAH / PENDEKATAN / TEORI
naquiah
 
Rancangan mengajar berpusatkan pelajar
Rancangan mengajar berpusatkan pelajarRancangan mengajar berpusatkan pelajar
Rancangan mengajar berpusatkan pelajarSalma Ismail
 
Rph inovasi (razahdollah) 8
Rph inovasi (razahdollah) 8Rph inovasi (razahdollah) 8
Rph inovasi (razahdollah) 8
Razah Dollah
 
Rancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteri
Rancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteriRancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteri
Rancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteriSalma Ismail
 
Konsep umum sumber pengajaran
Konsep umum sumber pengajaranKonsep umum sumber pengajaran
Konsep umum sumber pengajaranAzhar Hj Zakaria
 
Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5
Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5
Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5emynfz
 
10 april pecahan
10 april pecahan10 april pecahan
10 april pecahan
Lydeneo Wesley
 
Rph pendidikan seni
Rph pendidikan seniRph pendidikan seni
Rph pendidikan seni
Nur Khairani
 
30 mac
30 mac30 mac
Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2
Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2
Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2
Norazlin Mohd Rusdin
 
Unit 1
Unit 1Unit 1
Unit 1
panletreeta
 
Kelas abad 21
Kelas abad 21Kelas abad 21
Kelas abad 21
Norhaizan Mohd Nasir
 

Similar to Rph carta pai (20)

Rph matematik tahun 1
Rph matematik tahun 1Rph matematik tahun 1
Rph matematik tahun 1
 
Part b rph
Part b  rphPart b  rph
Part b rph
 
Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3
Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3
Mikropengajaran matematik pecahan tahun 3
 
Mikropengajaran
MikropengajaranMikropengajaran
Mikropengajaran
 
Contoh persediaan mengajar prasekolah
Contoh persediaan mengajar prasekolahContoh persediaan mengajar prasekolah
Contoh persediaan mengajar prasekolah
 
Rph assure (1)
Rph assure (1)Rph assure (1)
Rph assure (1)
 
KEADAH / PENDEKATAN / TEORI
KEADAH / PENDEKATAN / TEORIKEADAH / PENDEKATAN / TEORI
KEADAH / PENDEKATAN / TEORI
 
Rancangan mengajar berpusatkan pelajar
Rancangan mengajar berpusatkan pelajarRancangan mengajar berpusatkan pelajar
Rancangan mengajar berpusatkan pelajar
 
Rph inovasi (razahdollah) 8
Rph inovasi (razahdollah) 8Rph inovasi (razahdollah) 8
Rph inovasi (razahdollah) 8
 
Rancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteri
Rancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteriRancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteri
Rancangan mengajar berkonsepkan pengajaran masteri
 
Tugasan 1 oll
Tugasan 1 ollTugasan 1 oll
Tugasan 1 oll
 
Konsep umum sumber pengajaran
Konsep umum sumber pengajaranKonsep umum sumber pengajaran
Konsep umum sumber pengajaran
 
Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5
Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5
Rph membentuk dan membuat binaan (mobail sotong) kbsr thn 5
 
Rph edu 3103
Rph edu 3103Rph edu 3103
Rph edu 3103
 
10 april pecahan
10 april pecahan10 april pecahan
10 april pecahan
 
Rph pendidikan seni
Rph pendidikan seniRph pendidikan seni
Rph pendidikan seni
 
30 mac
30 mac30 mac
30 mac
 
Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2
Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2
Kit Pengajaran Penyelesaian Masalah Bahagi Tahun 2
 
Unit 1
Unit 1Unit 1
Unit 1
 
Kelas abad 21
Kelas abad 21Kelas abad 21
Kelas abad 21
 

More from Wan Nor Faezah

Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian
Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujianKonsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian
Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujianWan Nor Faezah
 
RPH MASA TAHUN 5
RPH MASA TAHUN 5RPH MASA TAHUN 5
RPH MASA TAHUN 5
Wan Nor Faezah
 
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARAPERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARAWan Nor Faezah
 
MATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBER
MATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBERMATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBER
MATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBER
Wan Nor Faezah
 
MATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTH
MATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTHMATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTH
MATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTH
Wan Nor Faezah
 
PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORAL
PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORALPENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORAL
PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORALWan Nor Faezah
 
Rph pendidikan jasmani kelenturan
Rph pendidikan jasmani kelenturanRph pendidikan jasmani kelenturan
Rph pendidikan jasmani kelenturanWan Nor Faezah
 
Rancangan pengajaran harian pendidikan jasmani
Rancangan pengajaran harian pendidikan jasmaniRancangan pengajaran harian pendidikan jasmani
Rancangan pengajaran harian pendidikan jasmaniWan Nor Faezah
 
Set induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baik
Set induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baikSet induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baik
Set induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baik
Wan Nor Faezah
 
Set Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kura
Set Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kuraSet Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kura
Set Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kuraWan Nor Faezah
 
NUMERATION SYSTEM
NUMERATION SYSTEMNUMERATION SYSTEM
NUMERATION SYSTEM
Wan Nor Faezah
 
Numbers
NumbersNumbers
kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)
kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)
kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)Wan Nor Faezah
 
peranan guru dalam pendidikan moral
peranan guru dalam pendidikan moralperanan guru dalam pendidikan moral
peranan guru dalam pendidikan moralWan Nor Faezah
 
RPH MORAL TAHUN 5
RPH MORAL TAHUN 5RPH MORAL TAHUN 5
RPH MORAL TAHUN 5
Wan Nor Faezah
 
Pendekatan penyayang (caring approach)
Pendekatan penyayang (caring approach)Pendekatan penyayang (caring approach)
Pendekatan penyayang (caring approach)Wan Nor Faezah
 

More from Wan Nor Faezah (17)

Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian
Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujianKonsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian
Konsep pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian
 
RPH MASA TAHUN 5
RPH MASA TAHUN 5RPH MASA TAHUN 5
RPH MASA TAHUN 5
 
ISU MORAL
ISU MORALISU MORAL
ISU MORAL
 
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARAPERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
 
MATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBER
MATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBERMATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBER
MATHEMATICS LESSON PLAN YR 2 - WHOLE NUMBER
 
MATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTH
MATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTHMATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTH
MATHEMATICS LESSON PLAN - LENGTH
 
PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORAL
PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORALPENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORAL
PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORAL
 
Rph pendidikan jasmani kelenturan
Rph pendidikan jasmani kelenturanRph pendidikan jasmani kelenturan
Rph pendidikan jasmani kelenturan
 
Rancangan pengajaran harian pendidikan jasmani
Rancangan pengajaran harian pendidikan jasmaniRancangan pengajaran harian pendidikan jasmani
Rancangan pengajaran harian pendidikan jasmani
 
Set induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baik
Set induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baikSet induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baik
Set induksi untuk pendaraban masa tahun 5 Dua sahabat baik
 
Set Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kura
Set Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kuraSet Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kura
Set Induksi untuk tajuk Pendaraban masa tahun 5Kisah arnab dan kura kura
 
NUMERATION SYSTEM
NUMERATION SYSTEMNUMERATION SYSTEM
NUMERATION SYSTEM
 
Numbers
NumbersNumbers
Numbers
 
kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)
kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)
kaedah dan teknik dalam matematik (method and technique in math)
 
peranan guru dalam pendidikan moral
peranan guru dalam pendidikan moralperanan guru dalam pendidikan moral
peranan guru dalam pendidikan moral
 
RPH MORAL TAHUN 5
RPH MORAL TAHUN 5RPH MORAL TAHUN 5
RPH MORAL TAHUN 5
 
Pendekatan penyayang (caring approach)
Pendekatan penyayang (caring approach)Pendekatan penyayang (caring approach)
Pendekatan penyayang (caring approach)
 

Rph carta pai

 • 1. 5.0 PENGAJARAN MIKRO 5.1 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pengendalian Data Carta Pai RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 6 (PENGENDALIAN DATA) Tarikh : 9 April 2012 Masa : 10.30 pagi – 11.30 pagi Tahun : 6 Cekal Bil Murid : 25 orang Subjek : Matematik Topik : Pengendalian Data Subtopik : Menyusun dan Mentafsir Data Bidang Pembelajaran : Membina Carta Pai daripada Sekumpulan Data Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat: i. Mentafsir data daripada data dengan betul ii. Membina carta pai berdasarkan data dengan betul Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah boleh menyusun data dalam bentuk jadual Kemahiran Berfikir : Mengenalpasti, mengklasifikasi
 • 2. Nilai Murni : Ketepatan masa, berhati-hati, bekerjasama Bahan Bantu : Video, ‘powerpoint’, polisterin bulat, kad ‘fraction templates ’ Tatabahasa : Carta pai, ‘fraction template’, kekerapan Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi Mari Mendengar Cerita -Murid mendengar guru bercerita tentang ‘Beruang yang Baik ABM (3 minit) Hati’ menggunakan kad pecahan pizza dan ‘powerpoint’. -Kad pecahan ‘Beruang yang Baik Hati’ -Guru mengaitkan dengan isi pelajaran pizza i. Semakin banyak pizza yang diberi kepada seseorang, -‘Powerpoint’ semakin besar pecahan pizza yang perlu dikeluarkan. ii. Jika sedikit pizza diberi, maka pecahan pizza yang dikeluarkan juga sedikit Langkah 1 Demonstrasi guru -Guru menggantung polisterin besar berbentuk bulat di papan ABM (10 minit) hitam -Polisterin bulat Penekanan konsep sebahagian -Guru mencucuk pin berwarna pada lilitan bulatan. Jaraknya -Pin berwarna daripada keseluruhan dipastikan sama. 5 pin merah 3 pin biru 2 pin kuning
 • 3. -Guru membuat garisan seperti dalam rajah -Guru menampal kad berwarna bersesuaian dengan setiap sektor -Murid ditekankan dengan konsep: Carta pai mewakili sebahagian daripada keseluruhan Satu bulatan adalah keseluruhan dan setiap sektor adalah sebahagian daripada bulatan -Murid diminta mengaitkannya dengan cerita dalam set induksi Sektor yang dilitupi oleh pin berwarna merah mewakili pizza yang diberi kepada tikus. Sektor yang dilitupi oleh pin berwarna biru mewakili pizza yang diberi kepada kambing. Sektor yang dilitupi oleh pin berwarna hijau mewakili pizza yang diberik kepada Deery.
 • 4. Langkah 2 Cuba sendiri -Murid diedarkan dengan sehelai kertas yang mengandungi 3 ABM (20 minit) ‘fraction templates’ setiap seorang: -‘Fraction Membina Carta Pai ‘Fraction template’ persepuluh template’ Menggunakan ‘Fraction ‘Fraction template’ perlapan -‘Powerpoint’ Templates’ ‘Fraction template’ perlima -Murid ditayangkan jadual melibatkan jumlah kekerapan sebanyak 10 menggunakan ‘powerpoint’ -Murid dibimbing untuk memilih ‘fraction template’ yang bersesuaian: Kira jumlah data/kekerapan data. Jika 10, maka gunakan ‘fraction template’ persepuluh -Murid diminta untuk mewarnakan jumlah pecahan dengan warna yang bersesuaian dengan data -Murid dibimbing untuk mencari peratusan yang terlibat bagi setiap sektor -Murid dibimbing untuk melabel dan menamakan data -Murid dibimbing untuk mengaitkan peratusan dengan pecahan carta pai Semakin luas kawasan yang diliputi oleh sesuatu warna, semakin besar peratusannya. -Murid ditayangkan dengan data berlainan dan langkah membina carta pai diulang
 • 5. Langkah 3 Kuiz Interaktif -Murid ditayangkan permainan membina carta pai secara ABM (10 minit) interaktif pada laman sesawang -Permainan Membina Carta Pai secara interaktif Interaktif http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_183_g_4_t_5.html -Lembaran kerja -Murid diminta mencuba Nilai Murni -Murid diedarkan dengan lembaran kerja dan menyiapkannya -Yakin diri dalam masa 5 minit -Berani Langkah 4 Aktiviti Kumpulan -Murid diminta duduk dalam kumpulan berlima ABM (15 minit) -Murid diberikan satu kertas soalan penyelesaian masalah -Kertas soalan Membina Carta Pai -Murid diminta melengkapkan jadual dan membina carta pai mengikut langkah yang betul pada ruang yang disediakan Nilai Murni -Kumpulan yang terpantas menjawab dengan betul dikira -Kerjasama pemenang Penutup Perbincangan -Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan langkah- Nilai Murni (2 minit) langkah membina carta pai: -Berani Langkah-langkah Membina Tentukan pecahan bulatan mengikut jumlah -Yakin Diri Carta Pai kekerapan
 • 6. Warnakan setiap sektor mengikut bilangan kekerapan bagi setiap item. Cari peratusan bagi setiap sektor Labelkan bahagian berwarna mengikut nama item beserta peratusannya. Berikan tajuk bagi carta pai tersebut. Refleksi: