Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parkeren in 2030

341 views

Published on

Hoe ziet de toekomst van parkeren eruit in 2030? Wat betekent dit voor de verdienmodellen van aanbieders van parkeerplekken en -garages zoals Qpark

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parkeren in 2030

 1. 1. PARKEREN WORDT ONDERNEMEN Walther Ploos van Amstel Lector Citylogistics Oktober 2016 @citylogisticsnl
 2. 2. WAT GAAT HIER FOUT?
 3. 3. DISCUSSIE GAAT TEVEEL OVER DOORSTROMING… WAT IS DE WAARDE VAN MOBILITEIT? • Economische vitaliteit • Aantrekkelijkheid • Leefbaarheid • Gezondheid en veiligheid • Kansen voor mensen • Schade • Waardering OG • Export polsstok • Ruimte durven delen
 4. 4. ONDERZOEK STEDELIJKE MOBILITEIT • Mobility as a service (MAAS) • Slimme en schone stadslogistiek • Verkeersdata delen • Keizer voetganger • Crowd management
 5. 5. BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST • Van aanbod- naar vraaggestuurd • Van unimodaal naar synchromodaal • Van fossiele naar alternatieve brandstoffen • Van bezit naar delen capaciteit • Van gesloten naar open data • Van fysiek naar connected: internet of things • Van gecentraliseerde naar distributieve netwerken • Van inschatting naar real time informatie • Van blind naar helderziend • Van eigen naar publiek-privaat
 6. 6. BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST
 7. 7. PARKEREN WORDT ONDERNEMEN Plaats: TomTom Local traffic control Waarde: Persoonlijke MAAS Klant: De mobiliteitsaanbieder De facility manager Product: Bandbreedte garantie Service levels Prijs: Revenu management Samenwerking: Publiek-privaat Gebouw: Met stadslogistieke functies Sociale innovatie: Kort op de bal spelen
 8. 8. KANSEN EN BEDREIGINGEN
 9. 9. WAT ALS WE DE STAD OPNIEUW MOGEN BEDENKEN?

×