Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grip Op Regionale Samenwerking

623 views

Published on

Presentatie over de wijze waarop Leiden en Leiderdorp haar interne organisatie hebben ingericht om grip te hebben op de strategische ontwikkelingen in de regio. Datum: 1 oktober 2009.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grip Op Regionale Samenwerking

 1. 1. Vooruit!<br />Grip op regionale samenwerking<br />220 PowerDenkProdukties<br />Arnoud Nierop <br />& <br />Rijk van Walsem<br />Workshop 1 oktober 2009 – Lustrum Holland Rijnland<br />
 2. 2. 220 PowerDenkProdukties<br />
 3. 3. 220 PowerDenkProdukties<br />
 4. 4. Inzicht 1 – Sterke gemeente voor de regio <br />220 PowerDenkProdukties<br />
 5. 5. Inzicht 2 – CRoMA-principe<br />Raad<br />College<br />Management<br />220 PowerDenkProdukties<br />Belang onderkennen<br />Onderlinge afstemming<br />Linking-pin<br />Afdelingen<br />
 6. 6. Inzicht 2 – CRoMA-principe<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 7. 7. Inzicht 3 – Wetensnap-principe<br />Weten<br />Snappen<br />Sturen<br />Wie<br />Wat<br />Waar<br />Wanneer<br />Context<br />Belangen<br />Invloed<br />Besluitvorming<br />Bepalen <br />Meedoen<br />Doelen <br />220 PowerDenkProdukties<br />
 8. 8. Inzicht 3 – Wetensnap-principe<br /> Overlegcircus Holland Rijnland<br />12 gemeenteraden<br />Algemeen Bestuur<br />Dagelijks Bestuur<br />Ambtelijke adviesgroep<br />220 PowerDenkProdukties<br />Portefeuillehoudersoverleg<br />Portefeuillehoudersoverleg<br />Vakberaad<br />Portefeuillehoudersoverleg<br />Vakberaad<br />Portefeuillehoudersoverleg<br />Vakberaad<br />Portefeuillehoudersoverleg<br />Vakberaad<br />
 9. 9. Inzicht 3 – Wetensnap-principe<br />Algemeen Bestuur<br />Dagelijks Bestuur<br />Algemeen Bestuur<br />PHO <br />AAG<br />Dagelijks Bestuur<br />Gemeente-raden<br />Dagelijks Bestuur<br />Algemeen Bestuur<br />PHO <br />AAG<br />Dagelijks Bestuur<br />Besluit<br />PHO <br />AAG<br />Dagelijks Bestuur<br />Dagelijks Bestuur<br />Dagelijks Bestuur<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 10. 10. Inzicht 3 – Wetensnap-principe<br />Stuurgroep Greenport GOM <br />Stuurgroep As Leiden-Katwijk<br />Stuurgroep RijnlandRoute<br />Stuurgroep RGL-(oost en west)<br />Stuurgroep Leiden BSP<br />Stuurgroep Knoop Leiden West<br />Stuurgroep Oude Rijnzone<br />Stuurgroep Leidse Ommelanden<br />Stuurgroep Valkenburg<br />Stuurgroep Shared Service Center Leidse regio<br />RU-Integrale Benadering Holland Rijnland / MIRT-verkenning<br />Bestuurlijk overleg MIRT<br />Bestuurlijk Platform Zuidvleugel<br />Bestuurlijk Mobiliteitsoverleg Zuidvleugel<br />Stuurgroep Stedenbaan <br />Projectgroep, Regiegroep, Opdrachtgeversoverleg, klankbordgroep, taskforces<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 11. 11. Inzicht 3 – Wetensnap-principe<br />10-stappenplan<br />vroeg aankondigen<br />tijd reserveren<br />snel verspreiden<br />formats<br />afstemming CRoMA<br />maximale tijd voorbereiding en afstemming<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 12. 12. Inzicht 4 – Kaag-principe<br />TARGET<br />TEAM<br />220 PowerDenkProdukties<br />TALK<br />
 13. 13. Inzicht 5 – Deel!<br />InformatieverEdeling<br />Informatieverdeling <br />e -&gt;e+e+e+e+e+e<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 14. 14. Inzicht 6 – Transparant!<br />meedelen<br />deelnemen<br />mee delen<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 15. 15. Inzicht 7 – Integraal3!<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 16. 16. Inzicht 8 – Sterke regio voor de gemeenten<br />220 PowerDenkProdukties<br />
 17. 17. Inzicht 8 – Sterke regio voor de gemeenten<br />17<br />Leiden en de Regio<br />Stadsregio<br />Haaglanden<br />Rotterdam<br />Stadsregio<br />Rotterdam<br />Den Haag<br />Stadsregio<br />Amsterdam<br />SR4<br /> Randstad<br />Utrecht<br />Stadsregio <br />Utrecht <br />G4<br />Provincie <br />Flevoland<br />Amsterdam<br />P4<br />Provincie<br />Utrecht<br />220 PowerDenkProdukties<br />220 PowerDenkProdukties<br />Provincie <br />Zuid-Holland<br />Provincie<br />Noord-Holland<br />Midden Holland<br />Rijnstreek<br />Holland <br />Rijnland <br />Drechtsteden <br />
 18. 18. Vooruit!<br />Grip op regionale samenwerking<br />Keep itsimple<br />Blijf zweten<br />Blijf lachen<br />220 PowerDenkProdukties<br />Arnoud Nierop <br />& <br />Rijk van Walsem<br />

×