Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorgbalans en Zorginstituut NL over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en lerende netwerken - Zorgbalans, Zorginstituut Nederland

434 views

Published on

De presentatie die Zorgbalans en Zorginstituut Nederland hielden tijdens de Waardigheid en trots congresdagen op 4 juli 2017. Kijk voor meer presentaties en verslagen van de Waardigheid en trots congresdagen op www.waardigheidentrots.nl.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorgbalans en Zorginstituut NL over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en lerende netwerken - Zorgbalans, Zorginstituut Nederland

 1. 1. Welkom bij de workshop ‘lerende netwerken’ Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in de praktijk (focus op lerende netwerken) Anja Schouten, Voorzitter RvB Zorgbalans en Margje Mahler, portefeuillehouder verpleeghuiszorg Zorginstituut Nederland Congres Waardigheid en Trots, 4 juli 2017
 2. 2. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
 3. 3. Tijdspad Kwaliteitskader • 11 februari 2015: Waardigheid en Trots, opdracht voor Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Leidraad Personeelssamenstelling • April 2015: op de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland • Partijen starten: Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Actiz, BTN, V&VN, Verenso, ZN • 1 oktober 2016: Zorginstituut geeft opdracht aan Kwaliteitsraad • 13 januari 2017: Zorginstituut stelt Kwaliteitskader vast. Opname in Register, wettelijk kader voor de sector
 4. 4. Waarom een Kwaliteitskader? •Eén kompas voor allen •Duidelijk wat goede verpleeghuiszorg is •Persoonsgerichte zorg en kwaliteit van leven •De verpleeghuiszorg verandert •Andere eisen aan medewerkers, andere competenties
 5. 5. Kwaliteitsconcept Veranderingen in denken over kwaliteit: •Voorheen grote variatie aan kwaliteit in verpleeghuizen •Als reactie werden indicatoren ontwikkeld om kwaliteit te meten, te objectiveren, vergelijken en beoordelen •We komen nu bij de grenzen: ‘afvinklijsten’ worden ervaren als verlammende bureaucratie en verlies aan bezieling op de werkvloer •Behoefte aan een nieuw concept van kwaliteit
 6. 6. Nieuw Kwaliteitsconcept •Van verantwoorden naar samen leren en verbeteren •Van verantwoording naar verantwoordelijkheid •Van taakgericht naar bewuste afwegingen •Van besturen naar faciliteren Dit zijn ook de kerngedachten achter het nieuwe kwaliteitskader
 7. 7. Eén kompas voor allen : Toezicht, inkoop NZa IGZ Zorginstituut Zorgverleners / organisatiesZorgkantoren / verzekeraars Cliënten/naasten
 8. 8. Doel Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Het WAT: •Duidelijkheid over wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg •Vastleggen welke zorg een aanbieder minimaal moet leveren •Vermindering van administratieve lasten •Ruimte voor samen leren en verbeteren en kwaliteit op maat •Bestuur en leiderschap - ook zorginhoudelijk - belangrijke randvoorwaardelijke thema’s •Informatie voor cliënten om een instelling te kunnen kiezen en zorgkantoren voor inkoop van zorg
 9. 9. 10 Opbouw van het kwaliteitskader Kwaliteit en veiligheid 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 2. Wonen en welzijn 3. Veiligheid 4. Leren en verbeteren van kwaliteit Randvoorwaarden 5. Leiderschap, governance en management 6. Personeelssamenstelling 7. Gebruik van hulpbronnen 8. Gebruik van informatie
 10. 10. Aan de slag • Dit Kwaliteitskader is vastgesteld en daarmee bindend voor de sector • Verantwoordelijkheid voor implementatie ligt bij zorgverleners en hun zorgorganisaties. Doorontwikkeling bij de sectorpartijen • Het kader gaat uit van vertrouwen in de sector, dat betekent ook pas toe en leg uit. Dat is een belangrijke verandering: niet het tellen alleen, maar het vertellen doet er toe. Het ‘hoe dan ‘ • Zorginstellingen krijgen vanuit het kader de kans om de kwaliteit van zorg zelf in te kleuren • De omslag van verantwoorden naar samen leren en verbeteren: U bent aan zet. Dat vraagt ook een nieuwe kijk op leren, op dilemma’s rondom veiligheid en vrijheid, reflectie en de manier waarop organisaties de zorgprofessionals faciliteren.
 11. 11. Met en van elkaar leren Anja Schouten, voorzitter RvB Zorgbalans Waardigheid en trots, 4 juli 2017
 12. 12. Zorgbalans Zorgbalans, cijfers 2017 11 Woonzorgcentra – 1.316 cliënten 46 Thuiszorg en 15 VPT teams – 3.738 cliënten 10 Ontmoetingscentra – 274 bezoekers Medewerkers – 1.903 fte – 1.017 vrijwilligers Leren bij Zorgbalans Waardigheid en trots 4 juli 2017 15
 13. 13. Leerpamflet: leren in nieuwe tijden  Samen met OR  Andere insteek studiekostenregeling Leren bij Zorgbalans Waardigheid en trots 4 juli 2017 16
 14. 14. Leren met én van elkaar in Zorgbalans Leren met elkaar Presentiebenadering Prof. dr. Andries Baart “U woont nu hier…” Gerke de Boer Leren van elkaar Interne audits uitgevoerd door leerlingen van de interne opleidingen Leren bij Zorgbalans Waardigheid en trots 4 juli 2017 17
 15. 15. => Zoek het "JA" Vind de (positieve) beweging => Leg uit!  Heb een (goed) verhaal   => Durf te differentiëren Verschil mag er zijn    => Organiseer de juiste condities Draag zorg voor wat nodig is => Houd vinger aan de pols Doe het samen Leren bij Zorgbalans Waardigheid en trots 4 juli 2017 18 Kwaliteitskader: Pas toe of leg uit
 16. 16. Leren bij Zorgbalans Waardigheid en trots 4 juli 2017 19 Lerend netwerk
 17. 17. Inspiratiebijeenkomst voor professionals op 4 oktober 2017  Interactief college Andries Baart – Stichting Presentie  Ontmoeting collega’s  Uitwisseling  Netwerken Leren bij Zorgbalans Waardigheid en trots 4 juli 2017 20
 18. 18. Leren bij Zorgbalans Waardigheid en trots 4 juli 2017 21

×