Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kwaliteit Verbetercyclus Waardigheid en trots

501 views

Published on

De presentatie die Vilans hield tijdens de Waardigheid en trots congresdagen op 3 juli 2017. Kijk voor meer presentaties en verslagen van de Waardigheid en trots congresdagen op www.waardigheidentrots.nl.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kwaliteit Verbetercyclus Waardigheid en trots

 1. 1. Kwaliteit Verbetercyclus Waardigheid en trots Monitorings- en verbeterinstrumentarium
 2. 2. www.waardigheidentrots.nl Waarom KVC? Waar komen we vandaan? Vinken, administratieve lasten Meten om te verantwoorden Waar willen we naar toe? Meten om te leren en verbeteren Snelle feedback Stimuleren van dialoog Eigenaarschap bij teams en organisatie aan het roer
 3. 3. www.waardigheidentrots.nl Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen leren en verbeteren ‘Dit kwaliteitskader legt nadruk op leren als basis voor kwaliteitsverbetering’ Verplichtingen: Continue werken aan verbeteren door zorgverleners Lerend vermogen zichtbaar maken Kwaliteitsplan met verbeterparagraaf per locatie Jaarlijks uitbrengen van een kwaliteitsverslag Clientraadpleging m.b.v. een erkend instrument Organisaties beschikken over een kwaliteitsmanagement systeem
 4. 4. www.waardigheidentrots.nl KVC als integrale aanpak Leren en verbeteren Verantwoorden Clientervaringen en zelf-evaluatie KK
 5. 5. www.waardigheidentrots.nl
 6. 6. www.waardigheidentrots.nl Leren en verbeteren
 7. 7. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360 Verbeterdialoog Kortcyclisch verbeteren Kwaliteit in de teams: leren en ontwikkelen Verantwoording kwaliteit teamniveau Uitkomsten Verbetermeting, team, locatie, organisatie Uitkomsten Verbeterdialoog Verbeterthema’s & (Resultaten) verbeteracties Kwaliteits indicatoren Veiligheid Verantwoording en compliance organisatie: Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag Verantwoorden
 8. 8. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360: clientervaringen en zelf-evaluatie Inhoud: •Persoonsgerichte zorg •Wonen en welzijn •Veiligheid •Leren en verbeteren Randvoorwaarden: •Leiderschap, governance, management •Personeelssamenstelling •Gebruik van hulpbronnen •Gebruik van informatie •NPS
 9. 9. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360 – vragenlijst
 10. 10. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360 - resultatenmonitor
 11. 11. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360 - resultatenmonitor
 12. 12. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360 - resultatenmonitor
 13. 13. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360 - resultatenmonitor
 14. 14. www.waardigheidentrots.nl Verbeterdialoog  Snelle terugkoppeling resultaten  Ervaringen kwaliteit delen en bespreken  Team, bewoners/ familie, Bestuur/MT  Verschillende perspectieven  Teams kiezen zelf verbeterthema’s Medewerker: ‘We hebben nu echt gesprekken over kwaliteit’ Bewoner: ‘Fijn dat we zo snel al iets terug horen en dat er ook echt iets mee wordt gedaan!’  Verbeterdialoog als steeds terugkerend gesprek
 15. 15. www.waardigheidentrots.nl Verbeterdialoog: teamontwikkeling - Kernwaarden - Normen (professioneel, team) - Eigenaarschap - Verbinding organisatie verandering ‘Teams kunnen en willen meer dan je denkt!’  Eigenaarschap en praktisch aan de slag zijn doorslaggevend voor teams
 16. 16. www.waardigheidentrots.nl VERBETERACTIES Actie: SUPPORT UITDAGINGEN VISIE EN KERNWAARDEN ORGANISATIE Norm: Actie Actie Actie: Actie: Norm: Norm: Norm: Norm: Norm: VERBETERTHEMA: • • • • • • • • • UITZOEKEN • • • • • • • UITVRAGEN Logo organisatie Leer- en verbeterposter
 17. 17. www.waardigheidentrots.nl Verbeterdialoog – ondersteunend materiaal
 18. 18. www.waardigheidentrots.nl Verbeterapp Doel: verdiepen verbeterthema’s en monitoren verbeteracties •Max. 9 vragen •Dagelijks/ wekelijks invullen
 19. 19. www.waardigheidentrots.nl Verbeterapp • Van en voor het team zelf • Vertaling van de doelen die het team stelt naar de eigen werkpraktijk • Check: Hoe ontwikkelen we op de door ons gekozen verbeterthema’s? • Input vanuit de eigen doelgroep: dat komt aan! • Nodigt uit om direct actie te ondernemen: verbetertips  Demo!
 20. 20. www.waardigheidentrots.nl Wat levert de Kwaliteit Verbetercyclus op?
 21. 21. www.waardigheidentrots.nl Wat zijn ervaringen?  “Toen ik de uitnodiging kreeg voor de verbeterdialoog had ik er eigenlijk geen zin in omdat het vaak alleen maar luisteren is. Maar ik ga nu met energie weer weg, het ging echt over ons werk en we hebben goede afspraken gemaakt.” “Aanvankelijk was ik kritisch ten opzichte van de KVC omdat ik opzag tegen het aantal bijeenkomsten en de investering voor de teams. Maar nu we de verbeterdialogen met het team, de mantelzorgers en de bewoners hebben gehad zie ik wat het effect is op de teams. Ook zie ik hoe de teams eigenaarschap pakken en dat de beweging echt van onderaf ook op gang komt.” “Het gesprek dat door de KVC op gang komt gaat over de directe zorg die geleverd wordt en dat raakt de teams meteen, waardoor ze ook gemakkelijker de stap naar het vergroten van eigenaarschap maken. En dit werkt ook ondersteunend voor het implementeren van zelforganisatie.”
 22. 22. www.waardigheidentrots.nl Wat vraag het? • Goede voorbereiding (ICT, projectorganisatie, rollen) • Wifi • Commitment en support van leiding • Tijd voor teamsessies en verbeteren • Informeren en betrekken bewoners en familie • Ruimte voor het team voor maken van keuzes (eigenaarschap) • Begeleiding bij het verbeteren • Borging
 23. 23. www.waardigheidentrots.nl
 24. 24. www.waardigheidentrots.nl Verbetermeting 360 Verbeterdialoog Kortcyclisch verbeteren Kwaliteit in de teams: leren en ontwikkelen Verantwoording kwaliteit teamniveau Uitkomsten Verbetermeting, team, locatie, organisatie Uitkomsten Verbeterdialoog Verbeterthema’s & (Resultaten) verbeteracties Kwaliteits indicatoren Veiligheid Verantwoording en compliance organisatie: Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag Verantwoorden
 25. 25. www.waardigheidentrots.nl Kwaliteit indicatoren in teamdashboard Verplichte kwaliteitsindicatoren thema Veiligheid: -Medicatieveiligheid -Antipsychotica gebruik -Antibiotica gebruik -Decubituspreventie -Gebruik VBM -Preventie acute ziekenhuisopname -Zorgleefplan Dashboard: informatie beschikbaar op teamniveau, locatieniveau, organisatieniveau
 26. 26. www.waardigheidentrots.nl Harde en zachte indicatoren - Harde KPI’s: bijv. productie, personeelskosten, financiële data - Zachte KPI’s: bijv. uitkomsten Verbetermeting360, Verbeterapp - Complementair aan Management Informatie en Rapportages van de instelling PPP-zorg: om steeds beter te worden Ver- beter- app Ver- beter- appFinFinPZPZPRO D PRO D Team Dashboard Team Dashboard P&CP&C FASE 2 FASE 2 Kwali- teit Kwali- teit MT dash- board MT dash- board 360°360°Kwali- teit Kwali- teit
 27. 27. www.waardigheidentrots.nl Dashboard
 28. 28. www.waardigheidentrots.nl Meer info? Website: www.waardigheidentrots.nl/kwaliteitverbetercyclus -Factsheet Kwaliteit Verbetercyclus -Vragenlijst Verbetermeting 360 -Handboek Congres: Kennisplein W&T Voor vragen en informatie: b.vandenberg@vilans.nl
 29. 29. www.waardigheidentrots.nl Kosten Aantal medewerkers Verbetermeting Verbeterapp < 125 medewerkers € 1.900 € 2.000 125 - 250 medewerkers € 2.880 € 2.970 250 - 750 medewerkers € 3.840 € 3.960 750 - 1250 medewerkers € 4.680 € 4.950 1250 - 1750 medewerkers € 5.370 € 5.940 1750 - 2500 medewerkers € 5.940 € 6.930 ≥ 2500 medewerkers € 6.450 € 7.920 Pilot (2 teams, 6 mnd): € 700 € 750
 30. 30. www.waardigheidentrots.nl Voorbeeld doorlooptijd implementatie en borging Onderdeel Mnd 1 Mnd 2 Mnd 3 Mnd 4 Mnd 5 Mnd 6 Mnd 7 Mnd 8 Mnd 9 Mnd 10Mnd 11Mnd 12 Verkennings- fase ± 4 wk Voorbereidings -fase ± 4 wk Start implementatie ± 2 wk Leer- en verbeterfase ± 18 wk Borgingsfase Verbetercyclus ± 12 wk Borgingsfase       Verbetercyclus ± 12 wk NB. Verbetermeting vindt minimaal 1x per jaar plaats
 31. 31. www.waardigheidentrots.nl Aanpak en demo • Teams bedenken zelf vragen en richten de enquête zelf in • Teams leren eigen resultaten te bekijken en verbeteracties te formuleren • Demo: www.pppappp.nl/enquete • Gebruikersnaam: enq@demo.went • Wachtwoord: dwppp

×