Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijeenkomst Duurzame medische zorg - 9 april 2019 - Presentatie Erasmus Universiteit

22 views

Published on

Bekijk de presentatie die de Erasmus Universiteit Rotterdam gaf tijdens de bijeenkomst Duurzame medische zorg op 9 april 2019 in Utrecht. Meer informatie via www.waardigheidentrots.nl

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bijeenkomst Duurzame medische zorg - 9 april 2019 - Presentatie Erasmus Universiteit

  1. 1. Duurzame medische zorg aan kwetsbare ouderen Een actie-onderzoek naar regionalisering van zorg
  2. 2. Zuidoost-Friesland Twente Midden-Holland Zeeland Groningen Flevolan d ‘t Gooi de Achterhoek Apeldoorn-Zutphen
  3. 3. Actieonderzoek naar regionalisering van zorg • Hoe krijgt innovatie van de ouderenzorg vorm in de zorgpraktijk? • Hoe ‘doe’ je regionale ouderenzorg, wat vraagt dat? • Pilots om te experimenteren met nieuwe vormen van zorg/ vormgeving beroepen • Onderzoekers participeren in projectgroep en praktijk en geven feedback: actieve aanpak met tussentijdse bijsturing (‘leren’) • Uitwisseling met andere regio’s: van elkaar leren en goede voorbeelden verder ontwikkelen
  4. 4. Eerste inzichten • Makkelijke & snelle oplossingen bestaan niet • Regionale problematiek verschilt, net als oplossingsrichtingen (regioscan) • Veranderingen in de medische zorg overstijgen medisch behandelteam • Regionalisering vereist betrokkenheid van uitvoerende en regulerende actoren • Ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke en technische infrastructuren
  5. 5. Bijeenkomst vandaag • Delen van kennis en inzichten (ook wat mis gaat), verdiepen en versnellen • Voorbeeld Rivas (Gorinchem): regionale ouderenzorg in nauwe samenwerking met ziekenhuis, huisars, verpleeghuis, wijk (Amnon Weinberg, Jessica Ruisbroek) • Dialoogtafels en bestuurssessie: knelpunten, en oplossingen verkennen (tekeningen Anne-marie Bakker) • Reflectie Pauline Meurs: (be)sturen van regionale zorgverlening • Wrap up & Borrel “to go”
  6. 6. Regionalisering
  7. 7. Benutten/organiseren professionele deskundigheid

×