Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7.15 Doen wat nodig is! – Zorggroep Maas en Waal

569 views

Published on

Zorggroep Maas & Waal wil binnen het project ‘Doen wat nodig is!’ persoonsgerichte zorg en ondersteuning bieden. De organisatie wil de dialoog laten ontstaan tussen familie, medewerkers en cliënt, aan de hand van 10 criteria. Zorggroep Maas & Waal verzorgde een posterpresentatie waarin de betekenis van ‘Doen wat nodig is! ‘ werd bezien vanuit 3 invalshoeken:
1 Betekenis Doen wat nodig is! voor de cliënt/bewoner
2 Betekenis Doen wat nodig is! voor de medewerker
3 Betekenis Doen wat nodig is! voor de leidinggevende/management

Published in: Healthcare
 • Good day Private Trust loan, we give loans at low interest rate 0f 3%. Private Trust loan is the best solution for your business. We provide a variety of loans * Personnel loans (secured and unsecured) * Business loans (secured and unsecured) * Consolidation Loan * Car Loan * Home Improvement Loans * Automotive / Medical / Student Loans * Debt consolidation loan Thank you for taking the time to read this ad. For more information and inquiries, send us e-mail to today [ privatetrustloan@consultant.com ]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

7.15 Doen wat nodig is! – Zorggroep Maas en Waal

 1. 1. Doen wat nodig is!
 2. 2. 2 Zorggroep Maas & Waal  Zorglocaties (± 450 bewoners):  St. Elisabeth en Huize Henricus  Waelwick (zMW revalidatie- en Behandelcentrum) en De Hulsen  De Kasteelhof en De Hof  Alde Steeg en de Burgh  Thuiszorg en wijkverpleging  Paramedische en multidisciplinaire behandeling thuis/poliklinisch  Dagbegeleiding en –behandeling  24 uurs alarmering, maaltijd- en boodschappendienst  Bureau welzijn  Ontwikkelafdelingen
 3. 3. 3 Impressie zorggroep Maas & Waal (welzijn en wonen) ‘Zolang ik het kan, doe ik zelf mijn was’ Actieve vrijwilligers
 4. 4. 4 Impressie zorggroep Maas & Waal Zien eten, doet eten Beweegtuin geschonken
 5. 5. 5 Prettig en plezierig wonen Locale verbondenheid
 6. 6. 6 Drie strategische principes 1. Zelfstandigheid cliënt (ondersteuning eigen regie, zelf- en samenredzaamheid, kwaliteit van leven) 2. State-of-the-artzorg en -dienstverlening (basis op orde) 3. Gezonde bedrijfsvoering (financieel gezond) Gelukkig leven - Goed werk - Gezond bedrijf
 7. 7. 7 Aanleiding: een stap voor stap proces  2009-2010: MensenWensen  2011 -2012: Anders kijken meer zien  2013-2014: Stem voor … Basis voor:  2015: Driejarig programma Doen wat nodig is! (cliënt in positie en transitiemanager aangesteld)
 8. 8. 8 Waarom meegedaan aan Waardigheid en Trots ’Als mensen kiezen voor een plek in een verpleeghuis betekent dat vaak kiezen voor een laatste adres, het voor een stuk moeten loslaten van de eigen zelfstandigheid en het accepteren van de laatste levensfase. In deze hele moeilijke omstandigheden mag de cliënt van de aanbieder verwachten dat, bij alle aspecten die te maken hebben met het leven van de cliënt, men zich zo veel als mogelijk aanpast aan de wensen van de cliënt en zijn naasten. Bejegening, aandacht, service en zorg moeten aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft en wil. De naasten van de cliënt krijgen alle ruimte Zij praten samen met de cliënt mee over wat er nodig is voor de cliënt. Niet de cliënt past zich aan de regels en de routines van de aanbieder aan, maar de instelling en de professionals doen al het nodige voor de cliënt, om deze een waardige laatste woonplaats te bieden; zo thuis als mogelijk.’
 9. 9. 9 Doen wat nodig is! ‘handige term gebleken’ 1. Meer vormgeven/verankeren (vanzelfsprekendheid) van persoonsgerichte zorg met de bewoner/naaste als vertrekpunt (invloed en inspraak) 2. Zowel bewoner/naaste als medewerker geven samen vorm aan persoonsgerichte zorg (ontdekken, eigenaarschap en doorvoeren van zaken die we beter willen doen). 3. Management faciliteert/heft belemmeringen op.
 10. 10. 10 Hoe? Werken met een 10 criteria-lijst voor persoonsgerichte zorg Een ogenschijnlijk simpel lijstje Als startpunt voor de dialoog 1.Ik bepaal het tijdstip van opstaan en naar bed gaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11. 11. 11 De zMW 10 criterialijst persoonsgerichte zorg De cliënt bepaalt: 1.het tijdstip van opstaan en naar bed gaan. 2.het tijdstip waarop de zorg wordt verleend. 3.of er wel/niet wordt gedoucht. 4.zijn/haar privacybehoeften 5.zijn/haar eet- en drinkgewoonten. 6.de wijze waarop hij/zij wil ontspannen. 7.het aantal zorgverleners dat ingezet wordt voor de zorg. 8.De cliënt en zorgverlener komen samen tot afspraken over diagnostiek en behandeling die het best bij de cliënt past. 9.De cliënt en zorgverlener bepalen samen welke handelingen de cliënt zelfstandig of met hulp uitvoert. 10.Er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt t.a.v. de aanwezigheid van een huisdier.
 12. 12. 12 Mooie aansluiting bij: Ouderen in zorghuizen van J. Coolen Wat doen Wat bereiken Mensen met veel beperkingen die een prettig leven hebben Persoonsgerichte zorg Welbevinden:werken aan leefplezier Mensen met broze gezondheid die in palliatieve fase verkeren Veilige z o rg : g e z o n d h e id s b e s c h e rm in g Comfort: omgaan met achteruitgang
 13. 13. 13
 14. 14. 14 Hoe zijn we gestart? 4 Koplopersteams en een regiegroep gestart!  Nulmeting (gesprekken met alle bewoner, observaties, zowel bewoners als medewerkers scoren).  Verbeterplannen/experimenten /afspraken (medewerkers en bewoners samen en als team).  Eindmeting (idem als nulmeting)  Vervolg: 10 criteria blijven gebruiken in dagelijkse praktijk (incl. evaluaties/MDO) en introductieperiode.
 15. 15. 15 Wat waren en zijn de gevolgen  Er komt heel veel los door de 10 criteria (eenvoudige zaken en ingewikkelde zaken)  We zien prachtige voorbeelden  Er worden allerlei experimenten gestart  We zien kanjers (bewoners/naasten/medewerkers) als ambassadeurs voor Doen wat nodig is!  We zien hardnekkige zaken  Er wordt samen geleerd met vallen en opstaan Een continu proces met continu echte aandacht voor welzijn/welbevinden/comfort en trots zijn op je vak!
 16. 16. 16 Betekenis cliënt - medewerker  Stem: stem laten horen (cliënt) en continu dialoog aangaan (medewerker).  Samenspel: tussen cliënt-netwerk, en cliënt-medewerker(s) en medewerkers in team.  Vakmanschap: balans zoeken en houden (medewerker), verwachtingenmanagement (cliënt/naaste).  Verantwoordelijkheid: zowel van cliënt (eigen regie, participatie) als medewerker (zelfreflectie).  Durven: loskomen van routines en vaste werkpatronen (medewerker) en doorbreken afhankelijkheid (cliënt).  Luchtig: ogenschijnlijk kleine zaken zijn belangrijk (cliënt) en niet zwaar maken door te moeten, maar door te mogen, proberen en doen (medewerker).
 17. 17. 17 Betekenis leidinggevende – management/bestuur  Faciliteren ipv frustreren (management/bestuur).  Waarom: continu uitdragen van waarom (management/bestuur), richting geven, het waarom vertellen (leidinggevende).  Coachen: van leidinggevende om proces te concretiseren (management/bestuur), van medewerkers om regelcapaciteit te vergroten en niet zondermeer overnemen (leidinggevende).  Rode draad: uit 10 criteria destilleren, vasthouden en communiceren (leidinggevende), integraal managen/besturen/verbindingen leggen (management/bestuur).  Reflectie: tijd hiervoor geven, net als voor informeel leren en experimenteren + intervisie (leidinggevende). Op inhoud en proces reflecteren en tegen spraak organiseren (bestuur/management).  Vertrouwen: in leiding en teams (bestuur/management).
 18. 18. 18 Tot slot: een kwartiertje van uw tijd (uw inspiratie!)  10 criteria voor medewerkers  10 criteria voor management/bestuur simpel – eenvoudig - concreet – aansprekend!
 19. 19. 19 Naar een eigen geluid!

×