Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7.11 Schaalbare arbeidsbesparende innovaties in de zorg – Vivantes Ouderenzorg

459 views

Published on

De bijdrage van Vivantes Ouderenzorg ging over het realiseren van een arbeidsbesparing door gebruik te maken van slimme zorgtechniek.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

7.11 Schaalbare arbeidsbesparende innovaties in de zorg – Vivantes Ouderenzorg

 1. 1. Schaalbare arbeidsbesparende innovaties in de zorg
 2. 2. Inhoud • Introductie Vivantes • Transformeren • Ontwikkelen • Opschalen • Samen innoveren
 3. 3. Even voorstellen ….
 4. 4. Introductie Vivantes
 5. 5. VPH VZH ALW 18 26 40 VPH VZH ALW 0 29 125 VPH VZH ALW 48 0 18 VPH VZH ALW 16 17 30 VPH VZH ALW 16 33 13 VPH VZH ALW 0 69 23 VPH VZH ALW 22 0 20 VPH VZH ALW 0 63 0 VPH VZH ALW 0 57 101 VPH 120 VZH 294 ALW 370
 6. 6. Kenmerken werkgebied Vivantes Gemeenten Andere zorgaanbieders V&V Woningbouwcorporaties
 7. 7. Transformeren
 8. 8. Uitdaging voor vivantes • Overleven door historische kracht te benutten – Intramurale (VPH en VZH) ouderenzorg
 9. 9. La Famille 2013 • 18 ALW • 24 VPH SOM-plaatsen • 24 VPH PG-plaatsen
 10. 10. De schillenbenadering Intra- en extramuraal worden integraal!
 11. 11. Cliënt Zorgtechniek Gezonde bedrijfsvoering Medewerker
 12. 12. Ontwikkelen
 13. 13. Een model …… • Samen met SOLUZO • Het Transformatiemodel Ouderenzorg (TMO) – Vakmanschap van medewerkers – Logistieke ketens – Ondersteunende techniek voor klant en medewerker – Faciliteren van operationeel management
 14. 14. Transformatiemodel Ouderenzorg
 15. 15. Opschalen
 16. 16. Knelpunten • Beperkte investeringsruimte • Begeleiding en regie • Tijd • Nieuw gebouw - bestaand gebouw • Rondkrijgen businesscase
 17. 17. Eerste pilot TMO Aelserhof • Inventarisatie Zorgbehoeften – Inventarisatie ZZP mix – Inventarisatie zorgbehoeften (eten en drinken, toiletgang, etc.) • Personeel – Inventarisatie huidige formatieplaatsenplan (FPP) – Bepalen formatie per ambacht in de nieuwe situatie – Afbouw personeel (tijdelijk/vast contract, sociaal plan, etc.) – Nieuwe werkwijze (proces) • Logistiek – Inventarisatie huidige situatie met betrekking tot inrichting, hulpmiddelen, etc. – Verbetervoorstel logistiek – Offertetraject logistiek – Aanpassing ruimten conform nieuwe inrichting • Management – Balanced Score Card (BSC) (sturen op prestaties) – Draagkracht creëren bij het management • Techniek – Inventarisatie benodigde techniek – Implementatie van de techniek – Instructies zorgondersteunende technologie
 18. 18. Resultaat van opschaling
 19. 19. Samen innoveren
 20. 20. Zorg Innovatie Atelier • Proef- en leertuin voor (aankomende)professionals • 5-jarig samenwerkingsverband tussen publieke- en private partijen – Onderwijs – Zorg – Bedrijfsleven
 21. 21. Zorg Innovatie Atelier • Gezamenlijke innovatieagenda – Programmalijn 1; (zorg) problemen in de intramurale ouderenzorg – Programmalijn 2; Professionals in de zorg – Programmalijn 3; De thuiswonende kwetsbare ouderen • Opening op 15 juli ‘16 aanstaande
 22. 22. Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u meer weten?
 23. 23. Dank voor jullie aandacht! Vragen?

×