Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.22 Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan?

158 views

Published on

Bekijk de presentatie van workshop 3.22 gegeven op het Congres 'Thuis in het Verpleeghuis' op maandag 1 juli in de RAI Amsterdam. Voor alle presentaties, verslagen en foto's ga naar: www.waardigheidentrots.nl

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

3.22 Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan?

  1. 1. Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan? April 2019
  2. 2. Opbouw 1. Rode draad analyse kwaliteitsplan (ZN) 2. Aan de slag! 2
  3. 3. Analyse trends en ophalen inspirerende voorbeelden is belang rode draad analyse Hoe? • Meer dan 300 plannen en begrotingen kwaliteitsbudget geanalyseerd • Tekstmining (AI) en enquête onder zorginkopers (DAAT & Arteria) • Tellen en vertellen • Disclaimer Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan? 3
  4. 4. Resultaat per thema kwaliteitskader Titel van de presentatie 4
  5. 5. Beschrijving per thema Titel van de presentatie 5
  6. 6. 2019 in perspectief: terugblik “Er is in het algemeen een verbeterslag te zien in de beschrijving van het kwaliteitsplan. Dit geldt zowel voor de beschrijving van het proces als ook de inhoud.” • Diversiteit in plannen • Meer transparant, reflectie • Veel verschil in mate van concreetheid • Verbetercyclus blijft aandachtspunt • Bottom up: meer betrokkenheid van cliënten, Cliëntenraad en / of medewerkers • Relatief weinig aandacht voor thema over leiderschap & governance Analyse Kwaliteitsplannen Verpleeghuiszorg 6
  7. 7. Waar willen zorginkopers graag meer van zien in 2020? • Concrete acties, locatieniveau • Beschreven vanuit cliëntperspectief • Effect op cliënt en medewerker • Innovatie en inzet van technologie • Lerend effect “Dit kwaliteitsplan is erg transparant. De zorgaanbieder durft ook te laten zien wat er nog niet zo goed gaat. Daarnaast is het inspirerend omdat het vanuit bewonersperspectief geschreven is.” Analyse Kwaliteitsplannen Verpleeghuiszorg 7

×