SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
SPECJALIŚCI USER EXPERIENCE
W POLSCE 2013
JOANNA KWIATKOWSKA TOMASZ SKÓRSKI
14 listopada 2013
REALIZACJA BADANIA
‣ 376 osób wzięło udział
‣ 211 ukończonych ankiet
‣ 2,5 dnia poświęconego na udzielanie odpowiedzi
‣ 950 odpowiedzi w jednym z pytań
CO BADALIŚMY?
‣ Kim jesteśmy?
‣ Jakie wygląda nasza edukacja?
‣ Gdzie pracujemy?
‣ Co robimy?
‣ Ile zarabiamy?
KIM JESTEŚMY
PŁEĆ

63%
mężczyzn

35%
kobiet

N=211
WIEK
112

120

90

60

30

46
25

19

0

20-24 lata

25-30 lat

N=211

31-35 lat

36-45 lat
ŚREDNIA WIEKU

29 lat
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

N=209
EDUKACJA
WYKSZTAŁCENIE
1%
7%
10%
64%
18%

N=209

średnie lub policealne
studia I-go stopnia (licencjackie, inżynierskie)
studia II-go stopnia (magisterskie lub równorzędne)
studia III-go stopnia (doktoranckie)
inne
Studia podyplomowe
16% badanych (33 osoby) jest uczestnikami lub
absolwentami studiów podyplomowych
poświęconych UX.
NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY
Miejsce #5
Wariaci rządzą domem wariatów
Alan Cooper
9 osób
NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY
Miejsce #4
Projektowanie stron www.
Użyteczność w praktyce
Marek Kasperski, Anna
Boguska-Torbicz
9 osób
NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY
Miejsce #3
Prostota i użyteczność.
Projektowanie rozwiazań
internetowych, mobilnych i
interaktywnych
Giles Colborne
11 osób
NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY
Miejsce #2
The design of everyday things
Don Norman
17 osób
NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY
Miejsce #1
Nie każ mi myśleć,
Steve Krug
60 osób
GDZIE PRACUJEMY
TYP FIRMY
60

agencja interaktywna

50

software house

42

e-commerce

27

firma medialna

22

firma usługowa

20

firma doradczo-badawcza

12

firma produkcyjna

7

banki i ubezpieczenia

5

uczelnia wyższa
0

12

24

36

liczba odpowiedzi

N=211

48

60
ETAPY KARIERY
Nazwa stanowiska

Liczba osób

Odsetek

Dyrektor

13

6%

Menedżer

17

8%

Starszy specjalista/Ekspert

64

30%

Specjalista

80

38%

Młodszy pracownik (junior)

18

9%

N=210
NAZWY STANOWISK
Nazwa stanowiska

Liczba osób

Odsetek

68 (+20) ▲

32%

Specjalista ds. użyteczności

14 (-8) ▼

7%

Menedżer Projektu (Project manager)

11 (-3)▼

5%

Architekt informacji

9 (-7) ▼

4%

8

4%

7 (-11) ▼

3%

Projektant User Experience

UI Designer
Projektant interakcji
N=210
PODSTAWOWE ZADANIA cz. I
Nazwa stanowiska

Liczba osób

Odsetek

projektowanie interfejsu

165

78%

projektowanie interakcji

151

72%

wireframing, prototypowanie

150

71%

projektowanie na urządzenia mobilne

113

54%

badania

90

42%

wykonywanie analiz

83

39%
PODSTAWOWE ZADANIA cz. II
Nazwa stanowiska

Liczba osób

Odsetek

prowadzenie konsultacji

80

38%

zarządzanie projektem

79

37%

specyfikacje

78

37%

audyty eksperckie

69

33%

zarządzanie zespołem

64

30%

projektowanie usług

61

29%
JAK PRACUJEMY?
NARZĘDZIA DO PROTOTYPOWANIA
209 osób
144 osoby
25 osób
23 osoby
N=950, ŁĄCZNIE WYMIENIONO 164 RÓŻNE NARZĘDZIA
NARZĘDZIA DO BADANIA I TESTÓW
8 osób
7 osób
6 osób
4 osoby
N=950, ŁĄCZNIE WYMIENIONO 164 RÓŻNE NARZĘDZIA
METODY I TECHNIKI (2012)
148

Prototypowanie na papierze (paper prototyping, low-fidelity prototyping)
Scenariusze użycia
Prototypowanie o wysokiej dokładności (high-fidelity prototyping)
Analiza statystyk
Audyty konkurencji (competitor analysis)
Ocena heurystyczna
Benchmarking (analiza porównawcza)
Persony
Identyfikowanie najlepszych praktyk (opportunity review)
Testy A/B (A/B testing)
Współprojektowanie (co-creation sessions) (m.in. group sketching, grupy kreatywne)
Indywidualny wywiad pogłębiony (individual in-depth interview)
Listy kontrolne (checklist)
Moderowane badania z udziałem użytkowników (w laboratorium) (moderated usability testing)
Wędrówka poznawcza (ang. cognitive walkthrough)
Sortowanie kart (card sorting)
Audyty dostępności stron internetowych
Opowiadanie historii (storytelling)
Storyboards
Zdalne badania użyteczności (online)
Cykl szybkiej ewaluacji prototypów (rapid iterative prototyping evaluation)
Modele mentalne (mental models)
Kwestionariusze
Retrospektywne myślenie na głos (retrospective think aloud)
Sytuowany wywiad środowiskowy (contextual inquiry)
Eyetracking
Customer journey mapping
Tworzenie diagramów pokrewieństwa (affinity diagraming)
Projektowanie partycypacyjne (participatory design)
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI - Focus Group Interview)
Badania etnograficzne
Metoda Czarnoksiężnika z Oz (Wizard of Oz)
Eyetracking mobilny (okulary)

128
102
102
99
98
97
85
79
78
73
62
62
61
61
56
53
52
48
46
46
41
38
29
26
25
23
20
20
15
15
10
2
0

38

WORLD USABILITY DAY 2012 - WUD NA PRADZE - 8.11.2012

75

113

150
METODY I TECHNIKI BADAWCZE
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Paper prototyping (100 badanych, 16%)
Analiza heurystyczna/audyt użyteczności (88 badanych, 17%)
Wywiady pogłębione (86 badanych, 12%)
Testy użyteczności (74 badanych, 11%)
Prototypowanie (34 badanych, 5%)
Customer Journey (33 badanych, 5%)
Persony (22 badanych, 3%)
Zdalne testy użyteczności (20 badanych, 3%)
Card sorting (20 badanych, 3%)
Analiza biznesowa (17 badanych, 3%)

TOP 10, N=642, ŁĄCZNIE WYMIENIONO 54 RÓŻNE METODY I TECHNIKI
ZAROBKI
DOŚWIADCZENIE VS ZAROBKI
nazwa

liczba
odpowiedzi

przedział zarobków

Młodszy pracownik (junior)
Specjalista
Starszy specjalista/ekspert
Menedżer
Dyrektor

12
53
37
12
6

2 000 - 5 000 PLN
2 000 - 10 000 PLN
900 - 10 000 PLN
3 500- 14 000 PLN
6 000 - 13 000 PLN
STAWKA KONSULTANTA
min 5 PLN

69 PLN
max 300 PLN

KWOTA NETTO, N=70, 53 OSOBY ODMÓWIŁY ODPOWIEDZI, 81 NIE DOTYCZY
WYNAGRODZENIE
min 900 PLN

4828 PLN
max 14 000 PLN

KWOTA NETTO, MEDIANA 4000 PLN, PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ, N=129
ZAROBKI W POLSCE

KWOTY NETTO W PLN, OGRANICZONA ILOŚĆ ODPOWIEDZI, DANE POGLĄDOWE
WNIOSKI
‣ rosnące zarobki
‣ dominacja kreacji nad badaniami
‣

brak formalnej edukacji akademickiej, początkowy etap rozwoju
kompetencji

‣ duża liczba pracowników agencyjnych
‣

bardzo znaczący udział projektowania mobilnego

‣

projektowanie usług - nowy trend

‣

mody (badania dzienniczkowe, customer journey)
DZIĘKUJEMY!
RAPORT - GRUDZIEŃ 2013
raport@hci.org.pl

More Related Content

More from WUDnaPRADZE

[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznych
[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznych[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznych
[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznychWUDnaPRADZE
 
[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...
[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...
[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...WUDnaPRADZE
 
[2012] Zaprojektuj sobie bank
[2012] Zaprojektuj sobie bank[2012] Zaprojektuj sobie bank
[2012] Zaprojektuj sobie bankWUDnaPRADZE
 
[2012] Profil specjalisty user experience w Polsce
[2012] Profil specjalisty user experience w Polsce[2012] Profil specjalisty user experience w Polsce
[2012] Profil specjalisty user experience w PolsceWUDnaPRADZE
 
[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznym
[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznym[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznym
[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznymWUDnaPRADZE
 
[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnej
[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnej[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnej
[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnejWUDnaPRADZE
 
[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...
[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...
[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...WUDnaPRADZE
 
[2012] Bez sensu całe to projektowanie
[2012] Bez sensu całe to projektowanie[2012] Bez sensu całe to projektowanie
[2012] Bez sensu całe to projektowanieWUDnaPRADZE
 

More from WUDnaPRADZE (8)

[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznych
[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznych[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznych
[2013] Projektowanie złożonych systemów medycznych
 
[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...
[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...
[2013] "Proszę jeszcze wypełnic ten załacznik", czyli formularze koszmarem ob...
 
[2012] Zaprojektuj sobie bank
[2012] Zaprojektuj sobie bank[2012] Zaprojektuj sobie bank
[2012] Zaprojektuj sobie bank
 
[2012] Profil specjalisty user experience w Polsce
[2012] Profil specjalisty user experience w Polsce[2012] Profil specjalisty user experience w Polsce
[2012] Profil specjalisty user experience w Polsce
 
[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznym
[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznym[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznym
[2012] E-USŁUGI w polskim sektorze publicznym
 
[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnej
[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnej[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnej
[2012] Klucz francuski w trybach taśmy produkcyjnej
 
[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...
[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...
[2012] Chwała żyrafie, czyli o projektowaniu pierwszego polskiego serwisu ban...
 
[2012] Bez sensu całe to projektowanie
[2012] Bez sensu całe to projektowanie[2012] Bez sensu całe to projektowanie
[2012] Bez sensu całe to projektowanie
 

[2013] Profil specjalisty UX 2013

 • 1. SPECJALIŚCI USER EXPERIENCE W POLSCE 2013 JOANNA KWIATKOWSKA TOMASZ SKÓRSKI 14 listopada 2013
 • 3. ‣ 376 osób wzięło udział ‣ 211 ukończonych ankiet ‣ 2,5 dnia poświęconego na udzielanie odpowiedzi ‣ 950 odpowiedzi w jednym z pytań
 • 5. ‣ Kim jesteśmy? ‣ Jakie wygląda nasza edukacja? ‣ Gdzie pracujemy? ‣ Co robimy? ‣ Ile zarabiamy?
 • 12. WYKSZTAŁCENIE 1% 7% 10% 64% 18% N=209 średnie lub policealne studia I-go stopnia (licencjackie, inżynierskie) studia II-go stopnia (magisterskie lub równorzędne) studia III-go stopnia (doktoranckie) inne
 • 13. Studia podyplomowe 16% badanych (33 osoby) jest uczestnikami lub absolwentami studiów podyplomowych poświęconych UX.
 • 14. NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY Miejsce #5 Wariaci rządzą domem wariatów Alan Cooper 9 osób
 • 15. NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY Miejsce #4 Projektowanie stron www. Użyteczność w praktyce Marek Kasperski, Anna Boguska-Torbicz 9 osób
 • 16. NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY Miejsce #3 Prostota i użyteczność. Projektowanie rozwiazań internetowych, mobilnych i interaktywnych Giles Colborne 11 osób
 • 17. NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY Miejsce #2 The design of everyday things Don Norman 17 osób
 • 18. NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCE LEKTURY Miejsce #1 Nie każ mi myśleć, Steve Krug 60 osób
 • 20. TYP FIRMY 60 agencja interaktywna 50 software house 42 e-commerce 27 firma medialna 22 firma usługowa 20 firma doradczo-badawcza 12 firma produkcyjna 7 banki i ubezpieczenia 5 uczelnia wyższa 0 12 24 36 liczba odpowiedzi N=211 48 60
 • 21. ETAPY KARIERY Nazwa stanowiska Liczba osób Odsetek Dyrektor 13 6% Menedżer 17 8% Starszy specjalista/Ekspert 64 30% Specjalista 80 38% Młodszy pracownik (junior) 18 9% N=210
 • 22. NAZWY STANOWISK Nazwa stanowiska Liczba osób Odsetek 68 (+20) ▲ 32% Specjalista ds. użyteczności 14 (-8) ▼ 7% Menedżer Projektu (Project manager) 11 (-3)▼ 5% Architekt informacji 9 (-7) ▼ 4% 8 4% 7 (-11) ▼ 3% Projektant User Experience UI Designer Projektant interakcji N=210
 • 23. PODSTAWOWE ZADANIA cz. I Nazwa stanowiska Liczba osób Odsetek projektowanie interfejsu 165 78% projektowanie interakcji 151 72% wireframing, prototypowanie 150 71% projektowanie na urządzenia mobilne 113 54% badania 90 42% wykonywanie analiz 83 39%
 • 24. PODSTAWOWE ZADANIA cz. II Nazwa stanowiska Liczba osób Odsetek prowadzenie konsultacji 80 38% zarządzanie projektem 79 37% specyfikacje 78 37% audyty eksperckie 69 33% zarządzanie zespołem 64 30% projektowanie usług 61 29%
 • 26. NARZĘDZIA DO PROTOTYPOWANIA 209 osób 144 osoby 25 osób 23 osoby N=950, ŁĄCZNIE WYMIENIONO 164 RÓŻNE NARZĘDZIA
 • 27. NARZĘDZIA DO BADANIA I TESTÓW 8 osób 7 osób 6 osób 4 osoby N=950, ŁĄCZNIE WYMIENIONO 164 RÓŻNE NARZĘDZIA
 • 28. METODY I TECHNIKI (2012) 148 Prototypowanie na papierze (paper prototyping, low-fidelity prototyping) Scenariusze użycia Prototypowanie o wysokiej dokładności (high-fidelity prototyping) Analiza statystyk Audyty konkurencji (competitor analysis) Ocena heurystyczna Benchmarking (analiza porównawcza) Persony Identyfikowanie najlepszych praktyk (opportunity review) Testy A/B (A/B testing) Współprojektowanie (co-creation sessions) (m.in. group sketching, grupy kreatywne) Indywidualny wywiad pogłębiony (individual in-depth interview) Listy kontrolne (checklist) Moderowane badania z udziałem użytkowników (w laboratorium) (moderated usability testing) Wędrówka poznawcza (ang. cognitive walkthrough) Sortowanie kart (card sorting) Audyty dostępności stron internetowych Opowiadanie historii (storytelling) Storyboards Zdalne badania użyteczności (online) Cykl szybkiej ewaluacji prototypów (rapid iterative prototyping evaluation) Modele mentalne (mental models) Kwestionariusze Retrospektywne myślenie na głos (retrospective think aloud) Sytuowany wywiad środowiskowy (contextual inquiry) Eyetracking Customer journey mapping Tworzenie diagramów pokrewieństwa (affinity diagraming) Projektowanie partycypacyjne (participatory design) Zogniskowany wywiad grupowy (FGI - Focus Group Interview) Badania etnograficzne Metoda Czarnoksiężnika z Oz (Wizard of Oz) Eyetracking mobilny (okulary) 128 102 102 99 98 97 85 79 78 73 62 62 61 61 56 53 52 48 46 46 41 38 29 26 25 23 20 20 15 15 10 2 0 38 WORLD USABILITY DAY 2012 - WUD NA PRADZE - 8.11.2012 75 113 150
 • 29. METODY I TECHNIKI BADAWCZE ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ Paper prototyping (100 badanych, 16%) Analiza heurystyczna/audyt użyteczności (88 badanych, 17%) Wywiady pogłębione (86 badanych, 12%) Testy użyteczności (74 badanych, 11%) Prototypowanie (34 badanych, 5%) Customer Journey (33 badanych, 5%) Persony (22 badanych, 3%) Zdalne testy użyteczności (20 badanych, 3%) Card sorting (20 badanych, 3%) Analiza biznesowa (17 badanych, 3%) TOP 10, N=642, ŁĄCZNIE WYMIENIONO 54 RÓŻNE METODY I TECHNIKI
 • 31. DOŚWIADCZENIE VS ZAROBKI nazwa liczba odpowiedzi przedział zarobków Młodszy pracownik (junior) Specjalista Starszy specjalista/ekspert Menedżer Dyrektor 12 53 37 12 6 2 000 - 5 000 PLN 2 000 - 10 000 PLN 900 - 10 000 PLN 3 500- 14 000 PLN 6 000 - 13 000 PLN
 • 32. STAWKA KONSULTANTA min 5 PLN 69 PLN max 300 PLN KWOTA NETTO, N=70, 53 OSOBY ODMÓWIŁY ODPOWIEDZI, 81 NIE DOTYCZY
 • 33. WYNAGRODZENIE min 900 PLN 4828 PLN max 14 000 PLN KWOTA NETTO, MEDIANA 4000 PLN, PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ, N=129
 • 34. ZAROBKI W POLSCE KWOTY NETTO W PLN, OGRANICZONA ILOŚĆ ODPOWIEDZI, DANE POGLĄDOWE
 • 36. ‣ rosnące zarobki ‣ dominacja kreacji nad badaniami ‣ brak formalnej edukacji akademickiej, początkowy etap rozwoju kompetencji ‣ duża liczba pracowników agencyjnych ‣ bardzo znaczący udział projektowania mobilnego ‣ projektowanie usług - nowy trend ‣ mody (badania dzienniczkowe, customer journey)
 • 37. DZIĘKUJEMY! RAPORT - GRUDZIEŃ 2013 raport@hci.org.pl