Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WUA! top 100 websites 2012

2,577 views

Published on

Bol.com is de beste website volgens de Nederlandse consument. Het grootste online warenhuis van het land
staat op nummer 1 in de jaarlijkse WUA! Top 100 websites. Booking.com, winnaar van de voorgaande twee edities,
is met minimaal verschil naar de tweede plaats verwezen. BCC.nl is de derde website met een score van 8 of hoger.
De Top 100 is gebaseerd op 13.381 websitebeoordelingen van 2.090 respondenten.

DE TOP 3


Bol.com

Bol.com was in 2011 al de beste website in de retailbranche. In afwachting van de komst van Amazon naar de Nederlandse markt, is Bol.com nog altijd heer een meester op het gebied van online boekverkoop. Door de succesvolle toepassing van beproefde best practices weet Bol.com massa’s bezoekers te trekken en een waanzinnige conversie te realiseren. Bol.com is de beste website in maar lieft vijf van de negen onderzochte categorieën.


Booking.com

Na twee overwinningen moet Booking.com de eerste plaats aan Bol.com laten, maar toont het
in de eigen branche dezelfde dominantie. Consumenten die op zoek zijn naar hotelkamers, kunnen niet
om Booking.com heen. Door het religieus centraal stellen van de klant, biedt Booking.com de beste informatie
van alle websites en is het een vaste waarde bovenin de ranglijst van de WUA! Top 100.


BCC.nl

BCC laat de concurrentie kansloos op het gebied van witgoed. Laat WUA! haar respondenten online zoeken
naar een wasmachine, dan wijst 35% BCC aan als favoriet. BCC stijgt naar de derde plaats en schaart zich
onder het selecte gezelschap van websites die een eindscore van 8 of hoger halen. Saillant detail is dat
Bol.com een maand na het WUA!-onderzoek begon met de verkoop van witgoed.


Onderlinge niveauverschillen worden groter

De top 3 heeft haar voorsprong het afgelopen jaar vergroot. Op de losse categorieën scoort de top 3 ruim 1,1 punt boven het gemiddelde van de Top 100. In 2011 was het verschil nog gemiddeld 0,9 punt. In de meeste branches blijkt dan ook dat de twee of drie beste websites samen de helft van de totale voorkeur opeisen. Zoals de onderzoeken van WUA! al jaren uitwijzen, is het van ongekend belang de beste website in een branche te hebben.

De WUA! Web Performance Scan

Respondenten oriënteren zich op een product of dienst.
Zoekstrategie en beslissingsfactoren zijn vrij om zelf te bepalen.
Gevonden websites worden op 10 onderdelen beoordeeld.
Na 2 uur kiezen de respondenten een favoriete aanbieder.
In een groepsdiscussie worden vervolgens alle bevindingen besproken.


Over WUA!

WUA! is marktleider op het gebied van online concurrentieanalyse.
Met grootschalig gebruikersonderzoek maakt WUA! online oriëntatiegedrag inzichtelijk.
De resultaten stellen organisaties in staat om hun websites te optimaliseren.
Klanten van WUA! kunnen zo de conversie verhogen en kosten verlagen.
Met doorlopende onderzoekstrajecten houdt WUA! constant een vinger aan de pols.

Published in: Business
 • Be the first to comment

WUA! top 100 websites 2012

 1. 1. WUA! Top 100 Websites 2012 augustus 2011 - juli 2012
 2. 2. HOE SCOORT Ú OP HET WEB?
 3. 3. Welkom bij WUA!Welkom bij WUA! Bedankt voor uw interesse in de Top 100websites van 2012, alvast veel leesplezier gewenst. We hopendat uw interesse in het online oriëntatieproces van uw klantenaangewakkerd wordt met dit rapport. De lijst is alweer voor dederde keer met de grootst mogelijke zorg samengesteld engeeft wat ons betreft een prachtig beeld in de web performancevan grote bedrijven in Nederland.Mocht je meer willen weten over de manier waarop weonderzoek doen bij WUA!, onze methoden, visie of ons overigeproductaanbod, aarzel dan niet vrijblijvend contact op tenemen met ons. We staan meer dan open voor een koffieafspraaken om je rond te leiden door de onderzoeksruimten in onskantoor aan de Amsterdamse Herengracht.Tot ziens bij WUA!Klaas & Henk Kroezenklaas.kroezen@wua.nlhenk.kroezen@wua.nlwww.wua.nl 3
 4. 4. Over de WUA! Top 100 websites van 2012 De WUA! Top 100 websites is de meest uitgebreide onderzoeks benchmark naar online oriëntatiegedrag en servicebeleving van Nederland. Op basis van de onafhankelijk uitgevoerde oriëntatie onderzoeken van het afgelopen jaar, stelde WUA! de Top 100 websites van 2012 samen. De WUA! Top 100 websites van 2012 is gebaseerd op: 59 onderzoeken in de periode augustus 2011 - juli 2012. 2090 respondenten die zich 2 uur online oriënteerden. 10.809 beoordelingen over 1.750 verschillende websites. Tijdens de onafhankelijke oriëntatie onderzoeken gaan respondenten online op zoek naar een product of dienst. Ze bepalen daarbij zelf hun zoekstrategie en beslissingsfactoren. De onderzoeken geven antwoord op de belangrijkste vragen: Hoe vaak wordt uw website gevonden tijdens de online oriëntatie? Waarom haken bezoekers vroegtijdig af op uw website? Voor welke aanbieder kiezen ze uiteindelijk? En… waarom? 4
 5. 5. INHOUDSOPGAVEHoofdstuk 1 The winner takes it all 6Hoofdstuk 2 Inleiding & Verantwoording 8Hoofdstuk 3 Online oriëntatie onderzoek 11Hoofdstuk 4 WUA! Top 100 websites van 2012 13Hoofdstuk 5 Beste websites per thema 118Hoofdstuk 6 Beste websites per branche 130Hoofdstuk 7 Contactinformatie 226 5
 6. 6. The winner takes it allDe best beoordeelde website weet gemiddeld genomen 58% meer potentiëleklanten te overtuigen dan de nummer twee in de branche. Dat blijkt uit eenbenchmark van WUA! over 152 online onderzoeken in de periodejanuari 2010 – augustus 2012. Respondenten gaven hierin totaal 35.530beoordelingen over 4.111 verschillende websites. 6
 7. 7. The winner takes it allHoe belangrijk het is de beste op het web te zijnDe grafiek hiernaast geeft goed weer wat het betekent om de besteop het web te zijn. De horizontale as vertegenwoordigt deverschillende posities in de ranglijst van de Web Performance Scan,het online oriëntatie onderzoek. De verticale as geeft aan op welkaandeel van de totale voorkeur de organisaties op deze positiesgemiddeld kunnen rekenen. Wat opvalt is het bijzonder groteverschil in voorkeur tussen de twee hoogste posities. De bestbeoordeelde website weet gemiddeld genomen 58% meerpotentiële klanten te overtuigen dan de nummer twee in debranche. De beste op het web staat dus wat conversie betreft opeenzame hoogte.De top 3 pakt de helftVoor een branche waarin bijvoorbeeld een jaarlijkse omzet van 100miljoen euro wordt gedraaid, betekenen bovenstaande gegevensdat de populairste aanbieder er met 24,3 miljoen vandoor gaat,terwijl de nummer twee het met 15,4 miljoen moet doen. Hetverschil met de nummer drie is vervolgens opnieuw opvallend.Deze draait in dit voorbeeld met 11,7 miljoen nog niet de helft vande omzet van de nummer één. Gezamenlijk krijgen de beste driewebsites meer dan de helft van de totale voorkeur: 51,4%. Grafiek:Organisaties die buiten de top drie vallen, hebben dus helemaal het x-as: positie in de Web Performance Scannakijken. y-as: aandeel totale voorkeur in %Lees meer op onze website > 7
 8. 8. Inleiding & Verantwoording WUA! stelt zich voor Onderzoeksopzet 8
 9. 9. WUA! stelt zich voorOnline onderzoek bij WUA! Onze missie en visieWUA!, opgericht in 2007 door de broers Klaas en Henk Kroezen, WUA! wil een onderzoeksbureau zijn dat de online klant zijnhelpt organisaties met het optimaliseren van websites. Onze gezicht teruggeeft: als bedrijven de klant centraal stellen inonderzoeken geven inzicht in online oriëntatiegedrag en het online proces, zullen ze beter presteren en hun onlineservicebeleving. Sinds 2009 is WUA! een dochteronderneming conversies verhogen. Veel bedrijven kunnen precies zien hoevan Effectory, marktleider in medewerkers- en klanten- potentiële klanten zich over de website bewegen. Maar: watonderzoek. WUA! is gevestigd aan de Amsterdamse Herengracht zijn de achterliggende redenen? Op welke sites kijkt uwen beschikt over een onderzoeksruimte van 500 m². potentiële klant nog meer? Waarom gaat een klant door op je website, en waarom haakt hij af? WUA! wil de behoefte van deIn het verleden gaven meer dan 5.000 respondenten al ruim klant centraal stellen door te kijken hoe hij producten bekijkt,25.000 websitebeoordelingen bij WUA!. Onze respondenten vergelijkt en koopt. We willen bedrijven laten zien hoe zebepalen zelf hun zoekstrategie en beslissingsfactoren. Ze kunnen leren van hun concurrenten door te laten zien hoegeven aan waarom ze de ene website boven de andere echte consumenten zich online oriënteren.verkiezen. In groepsdiscussies brengen we vervolgens concreteverbeterpunten voor uw website in kaart. Ons team bestaat uit De best beoordeelde website weet gemiddeld genomen 58%ervaren online research specialisten en freelancers, allemaal meer potentiële klanten te overtuigen dan de nummer twee inmet uiteenlopende achtergronden. de branche. Het is dus van groot belang dat uw website aansluit op de wensen van uw doelgroep. Organisaties die hun website optimaliseren door naar hun klanten te luisteren, zien de conversie en klanttevredenheid significant stijgen. WUA! onderzoekt de wensen en voorkeuren van de zich online oriënterende consument. Samen met onze klanten zijn wij altijd op zoek naar best practices op het gebied van website oriëntatie en service. Uw klant is meer dan een klikroute! 9
 10. 10. OnderzoeksopzetOnderzoeksopzet OnderzoeksgegevensDe WUA! Top 100 websites is gebaseerd op de resultaten van Aantal onderzoeken: 59alle onafhankelijke oriëntatie onderzoeken die WUA! uitvoerde Periode: augustus 2011 - juli 2012in de periode augustus 2011 – juli 2012. Aantal respondenten: 2.090 Aantal beoordelingen: 10.809Met de Web Performance Scan brengt WUA! het online oriëntatie- Aantal verschillende websites: 1.750proces van consumenten in kaart. 40 of meer respondenten Plaats uitvoering: Amsterdamkrijgen een case voorgelegd en gaan online op zoek naar een Opdrachtgever: onafhankelijk door WUA!product of dienst. Zoekstrategie en beslissingscriteria zijn vrijom zelf te bepalen. Op deze manieren wordt de thuissituatie zodicht mogelijk benaderd. Meer informatie over de WUA! Top 100? Ga naar de veelgestelde vragenNa twee uur oriënteren kiezen de respondenten een favorieteaanbieder. In een groepsdiscussie bespreken we vervolgens allebest practices en bottlenecks. Bij maatwerkonderzoek wordt dewebsite van de klant extra uitgebreid beoordeeld en draait degroepsdiscussie volledig om de vraag hoe deze website de bestevan het web kan worden. 10
 11. 11. Het online oriëntatie onderzoekWeb Performance ScanOriënterende consumenten bezoeken meerdere websites. U moet preciesweten waar ze naar op zoek zijn en waar ze op letten. Om welke redenen zeafhaken of juist aanschaffen. De Web Performance Scan brengt dit procesvan begin tot eind in kaart. U krijgt concrete verbeterpunten om uw conversieblijvend te verhogen. 11
 12. 12. Online oriëntatieonderzoek ONDERZOEK ACTIE RESULTAATRespondenten uit uw doelgroep krijgen Tijdens het onderzoek vindt direct een WUA! heeft een grote internet benchmark.een realistische case. Ze gaan zich workshop plaats: uw team gaat aan Onderzoeken worden door ons periodiektwee uur vrij oriënteren op uw product de slag met de verbeterpunten die uit herhaald. Hierdoor is er continu inzichtof dienst. De gevonden websites het onderzoek komen. Alle gevonden in de beleving van uw bezoekers tenworden beoordeeld op een groot aantal plus en minpunten worden verzameld opzichte van de concurrentie en spelersthema’s. Hierna voert een deel van en vertaald in een actielijst. Doordat buiten de branche.de respondenten een groepsdiscussie er verschillende afdelingen hierbijvan anderhalf uur. Hierin wordt dieper aanwezig zijn, kunt u direct aan de slagingegaan op de bevindingen van de met energie en richting. Alle afdelingenrespondenten. werken vanuit dezelfde ervaring: de ervaring van de klant. 12
 13. 13. Top 100 per aanbiederIn het volgende deel van de rapportage vindt u de individuele scores vanalle websites in de Top 100. Per website is een screenshot en een paginamet verschillende resultaten gepubliceerd: Hoe scoort de website op de door WUA! onderzochte thema’s? Hoe snel wordt de website gevonden in het oriëntatieproces? Hoe vaak en tijdens welke onderzoeken is de website beoordeeld? Hoeveel respondenten klikken door en wijzen de website aan als favoriet? 13
 14. 14. De top 100 van 2012 (1 t/m 25) 2012 2011 2010Positie Aanbieder Score Positie Score Positie Score 1 Bol.com 8,2 (n=44) 3 7,7 2 8,2 2 Booking.com 8,2 (n=50) 1 8,3 1 8,2 3 BCC.nl 8,0 (n=39) 5 7,6 7 7,7 4 IKEA.com 7,7 (n=54) - - - - 5 KLM.com 7,6 (n=52) 23 7,0 10 7,6 6 ASNBank.nl 7,5 (n=68) 15 7,1 - - 7 LensExpress.nl 7,5 (n=45) - - - - 8 Arke.nl 7,4 (n=90) 29 6,9 24 7,4 9 DELA.nl 7,3 (n=57) 71 6,3 17 7,4 10 Hypotheker.nl 7,2 (n=50) 10 7,4 79 6,4 11 Monuta.nl 7,1 (n=50) 32 6,8 56 6,8 12 Sunweb.nl 7,1 (n=75) 55 6,6 19 7,4 13 SunnyCars.nl 7,1 (n=39) 22 7,0 60 6,7 14 Wehkamp.nl 7,1 (n=52) 25 6,9 8 7,7 15 Transavia.com 7,1 (n=33) 2 8,1 - - 16 Eneco.nl 7,1 (n=58) 35 6,8 65 6,7 17 ABNAMRO.nl 7,1 (n=210) 31 6,9 35 7,1 18 Hotels.nl 7,1 (n=26) - - - - 19 Allsecur.nl 7,0 (n=42) 43 6,7 54 6,8 20 D-reizen.nl 7,0 (n=88) 17 7,1 22 7,4 21 HansAnders.nl 7,0 (n=29) - - - - 22 Independer.nl 7,0 (n=211) 21 7,0 23 7,4 23 LensOn.nl 7,0 (n=35) - - - - 24 CheapTickets.nl 7,0 (n=60) 44 6,7 40 7,0 25 MediaMarkt.nl 7,0 (n=32) 84 6,0 100 4,9 14
 15. 15. De top 100 van 2012 (26 t/m 50) 2012 2011 2010Positie Aanbieder Score Positie Score Positie Score 26 SIXT.nl 7,0 (n=27) - - - - 27 WorldTicketCenter.nl 7,0 (n=48) 80 6,1 61 6,7 28 LensWay.nl 6,9 (n=62) 13 7,2 - - 29 DAS.nl 6,9 (n=29) 49 6,6 - - 30 Weekendjeweg.nl 6,9 (n=32) - - 26 7,3 31 T-Mobile.nl 6,9 (n=168) 12 7,2 14 7,5 32 Zalando.nl 6,9 (n=33) - - - - 33 ZilverenKruis.nl 6,9 (n=89) 38 6,8 30 7,2 34 HotelSpecials.nl 6,9 (n=31) - - - - 35 UPC.nl 6,9 (n=42) 7 7,6 5 7,9 36 BeterBed.nl 6,9 (n=25) - - - - 37 Nuon.nl 6,9 (n=60) 61 6,5 68 6,7 38 Vacansoleil.nl 6,8 (n=40) - - - - 39 Rabobank.nl 6,8 (n=198) 24 7,0 18 7,4 40 VrijUit.nl 6,8 (n=50) 9 7,5 16 7,4 41 Simyo.nl 6,8 (n=77) 51 6,6 - - 42 Oad.nl 6,8 (n=49) - - 32 7,2 43 EasyTerra.nl 6,8 (n=25) - - 83 6,4 44 Ziggo.nl 6,8 (n=53) 99 5,6 36 7,1 45 ANWB.nl 6,8 (n=124) 67 6,4 49 6,8 46 Neckermann.nl 6,8 (n=52) 11 7,3 9 7,7 47 ING.nl 6,8 (n=256) 18 7,1 13 7,6 48 Corendon.nl 6,7 (n=40) - - - - 49 Telfort.nl 6,7 (n=151) 50 6,6 55 6,8 50 Vliegtickets.nl 6,7 (n=27) 19 7,1 58 6,8 15
 16. 16. De top 100 van 2012 (51 t/m 75) 2012 2011 2010Positie Aanbieder Score Positie Score Positie Score 51 EasyJet.com 6,7 (n=36) 40 6,7 - - 52 Vodafone.nl 6,7 (n=149) 39 6,8 25 7,3 53 HEMAverzekeringen.nl 6,7 (n=44) 79 6,2 20 7,4 54 Nuvema.nl 6,7 (n=43) - - - - 55 InShared.nl 6,6 (n=49) 54 6,6 - - 56 SNSBank.nl 6,6 (n=124) 57 6,5 78 6,5 57 Agisweb.nl 6,6 (n=65) 48 6,6 3 8,0 58 KPN.com 6,6 (n=144) 41 6,7 6 7,8 59 Consumentenbond.nl 6,6 (n=30) 83 6,0 91 6,1 60 EON.nl 6,6 (n=36) - - - - 61 Triodos.nl 6,6 (n=44) - - - - 62 FBTO.nl 6,6 (n=135) 70 6,3 47 6,9 63 Hi.nl 6,6 (n=79) 68 6,4 62 6,7 64 Yarden.nl 6,6 (n=32) 85 6,0 31 7,2 65 Vliegwinkel.nl 6,5 (n=38) 78 6,2 63 6,7 66 Toplenzen.nl 6,5 (n=36) - - - - 67 Hertz.nl 6,5 (n=32) 63 6,4 44 6,9 68 Tele2.nl 6,5 (n=109) 27 6,9 64 6,7 69 Simpel.nl 6,5 (n=62) 56 6,5 70 6,6 70 VGZ.nl 6,4 (n=32) - - - - 71 Avis.nl 6,4 (n=33) 52 6,6 57 6,8 72 REAAL.nl 6,4 (n=63) 86 6,0 88 6,3 73 Ditzo.nl 6,4 (n=168) 46 6,7 29 7,3 74 BankofScotland.nl 6,4 (n=47) 64 6,4 - - 75 NN.nl 6,4 (n=81) 60 6,5 - - 16
 17. 17. De top 100 van 2012 (76 t/m 100) 2012 2011 2010Positie Aanbieder Score Positie Score Positie Score 76 Zelf.nl 6,4 (n=28) 91 5,8 - - 77 Ebookers.nl 6,4 (n=33) 90 5,8 66 6,7 78 CentraalBeheer.nl 6,4 (n=168) 34 6,8 21 7,4 79 CZ.nl 6,4 (n=39) 72 6,3 92 6,1 80 OHRA.nl 6,4 (n=185) 69 6,3 45 6,9 81 Ben.nl 6,3 (n=65) 36 6,8 11 7,6 82 CanvasHolidays.nl 6,3 (n=26) - - - - 83 Unive.nl 6,3 (n=138) 75 6,2 75 6,5 84 Energiedirect.nl 6,3 (n=48) 95 5,7 95 6,0 85 Oxxio.nl 6,3 (n=51) 100 5,5 84 6,3 86 XS4ALL.nl 6,3 (n=37) - - 71 6,6 87 NIBCDirect.nl 6,3 (n=27) - - - - 88 Typhone.nl 6,2 (n=43) - - 87 6,3 89 MoneYou.nl 6,2 (n=43) 96 5,7 76 6,5 90 ASRverzekeringen.nl 6,2 (n=26) 82 6,1 77 6,5 91 AEGON.nl 6,2 (n=46) 45 6,7 52 6,8 92 Interpolis.nl 6,2 (n=84) 76 6,2 82 6,4 93 Expedia.nl 6,1 (n=29) 53 6,6 59 6,7 94 Lensbase.nl 6,1 (n=40) - - - - 95 Essent.nl 6,1 (n=42) 81 6,1 89 6,2 96 Neck.nl 6,1 (n=25) 77 6,2 - - 97 ZEKUR.nl 6,0 (n=30) - - - - 98 HEMA.nl 6,0 (n=30) - - - - 99 WestlandUtrechtBank.nl 6,0 (n=28) - - - - 100 Kras.nl 5,9 (n=25) - - 51 6,8 17
 18. 18. Nr 1 8,2 Bol.com 60% 54,2% Percentage van de respondenten 47,9% 50% 40% 30% 22,9% 20,8% 18,8% 20% 12,5% 10,4% 10% 6,3% 4,2% 2,1% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Bol.com gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Bol.com? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 8,2 1 7,7 3 8,2 2 Doorgaan 9,0 1 9,3 3 8,0 10 Voorkeur 7,8 1 6,7 19 7,3 2 Eerste indruk 7,8 2 7,5 8 7,1 2 Web imago 7,9 1 7,6 8 8,1 144 respondenten hebben Bol.com beoordeeld Kwaliteit 7,5 1 7,3 8 7,6 1 Vertrouwen 8,1 1 7,7 12 7,9 292,7% gaat door op Bol.com Gebruiksvriendelijkheid 7,4 3 7,4 8 7,7 2 Informatiewaarde 7,3 6 7,4 8 6,9 1547,9% kiest voor Bol.com Vormgeving 7,3 7 7,2 7 7,3 2 18
 19. 19. Nr 2 8,2 Booking.com 50% Percentage van de respondenten 40,7% 40,7% 40% 30% 23,7% 23,7% 22,0% 18,6% 20% 11,9% 8,5% 10% 5,1% 5,1% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Booking.com gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Booking.com? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 8,2 2 8,3 1 8,2 1 Doorgaan 8,9 3 9,6 1 8,1 6 Voorkeur 7,5 2 7,4 5 7,4 1 Eerste indruk 7,5 4 7,8 2 6,8 26 Web imago 7,6 3 7,8 3 7,1 2750 respondenten hebben Booking.com beoordeeld Kwaliteit 7,5 2 7,5 2 7,2 11 Vertrouwen 7,8 6 7,7 7 6,9 3593,2% gaat door op Booking.com Gebruiksvriendelijkheid 7,5 2 7,5 4 7,2 7 Informatiewaarde 7,7 1 7,6 3 7,4 340,7% kiest voor Booking.com Vormgeving 7,5 2 7,7 1 6,7 14 19
 20. 20. Nr 3 8,0 BCC.nl 40% 36,6% 34,1% 34,1% Percentage van de respondenten 30% 19,5% 20% 17,1% 17,1% 14,6% 12,2% 10% 7,3% 7,3% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt BCC.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten BCC.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 8,0 3 7,6 5 7,7 7 Doorgaan 9,0 2 8,8 7 8,5 2 Voorkeur 7,3 3 7,3 6 6,5 12 Eerste indruk 7,4 12 7,2 29 7,1 5 Web imago 7,6 2 7,2 30 7,5 639 respondenten hebben BCC.nl beoordeeld Kwaliteit 7,2 3 7,2 9 7,0 18 Vertrouwen 7,8 4 7,2 37 7,2 1595,2% gaat door op BCC.nl Gebruiksvriendelijkheid 7,0 24 7,3 12 7,0 17 Informatiewaarde 7,4 3 7,3 15 7,0 1134,1% kiest voor BCC.nl Vormgeving 7,4 5 7,5 3 7,2 3 20
 21. 21. Nr 4 7,7 IKEA.com 40% Percentage van de respondenten 30,5% 28,8% 28,8% 30% 22,0% 20,3% 20,3% 20% 15,3% 13,6% 11,9% 10% 8,5% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt IKEA.com gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten IKEA.com? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,7 4 - - - - Doorgaan 7,9 33 - - - - Voorkeur 6,8 6 - - - - Eerste indruk 7,5 6 - - - - Web imago 7,5 8 - - - -54 respondenten hebben IKEA.com beoordeeld Kwaliteit 7,2 4 - - - - Vertrouwen 7,7 7 - - - -91,7% gaat door op IKEA.com Gebruiksvriendelijkheid 7,3 8 - - - - Informatiewaarde 7,1 16 - - - -28,8% kiest voor IKEA.com Vormgeving 7,2 8 - - - - 21
 22. 22. Nr 5 7,6 KLM.com 40% 37,7% Percentage van de respondenten 30% 28,3% 26,4% 22,6% 18,9% 18,9% 20% 17,0% 13,2% 9,4% 10% 7,5% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt KLM.com gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten KLM.com? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,6 5 7,0 23 7,6 10 Doorgaan 8,8 4 6,7 76 8,0 9 Voorkeur 6,7 10 5,5 76 7,2 3 Eerste indruk 7,7 3 7,4 9 7,1 6 Web imago 7,6 4 8,0 1 7,9 252 respondenten hebben KLM.com beoordeeld Kwaliteit 7,1 10 7,3 7 7,3 8 Vertrouwen 8,0 3 8,2 1 8,1 198,2% gaat door op KLM.com Gebruiksvriendelijkheid 7,4 5 7,1 20 7,0 13 Informatiewaarde 7,1 18 7,5 6 7,3 428,3% kiest voor KLM.com Vormgeving 7,1 19 7,0 19 6,5 25 22
 23. 23. Nr 6 7,5 ASNBank.nl 50% Percentage van de respondenten 40% 38,2% 38,2% 30% 25,0% 22,4% 18,4% 20% 15,8% 14,5% 13,2% 10% 7,9% 6,6% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt ASNBank.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten ASNBank.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,5 6 7,1 15 - - Doorgaan 8,6 7 7,6 42 - - Voorkeur 7,1 4 7,4 3 - - Eerste indruk 7,4 15 7,7 3 - - Web imago 7,6 6 7,8 2 - -68 respondenten hebben ASNBank.nl beoordeeld Kwaliteit 7,1 12 7,1 12 - - Vertrouwen 7,4 15 7,7 9 - -93,4% gaat door op ASNBank.nl Gebruiksvriendelijkheid 7,4 6 7,3 10 - - Informatiewaarde 7,4 5 7,3 16 - -38,2% kiest voor ASNBank.nl Vormgeving 6,9 23 7,2 10 - - 23
 24. 24. Nr 7 7,5 LensExpress.nl 40% Percentage van de respondenten 29,2% 30% 25,0% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 18,8% 18,8% 20% 14,6% 10,4% 10% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt LensExpress.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten LensExpress.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,5 7 - - - - Doorgaan 7,5 49 - - - - Voorkeur 6,8 5 - - - - Eerste indruk 7,8 1 - - - - Web imago 7,6 5 - - - -45 respondenten hebben LensExpress.nl beoordeeld Kwaliteit 7,1 9 - - - - Vertrouwen 7,8 5 - - - -93,8% gaat door op LensExpress.nl Gebruiksvriendelijkheid 6,8 35 - - - - Informatiewaarde 7,1 15 - - - -25,0% kiest voor LensExpress.nl Vormgeving 7,9 1 - - - - 24
 25. 25. Nr 8 7,4 Arke.nl 40% Percentage van de respondenten 30,9% 29,9% 30% 20,6% 19,6% 19,6% 20% 18,6% 18,6% 16,5% 14,4% 11,3% 10% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Arke.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Arke.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,4 8 6,9 29 7,4 24 Doorgaan 8,7 5 8,0 31 7,3 33 Voorkeur 6,3 18 5,3 84 6,5 11 Eerste indruk 7,4 11 7,3 18 6,6 52 Web imago 7,4 11 7,3 22 7,4 990 respondenten hebben Arke.nl beoordeeld Kwaliteit 7,0 15 6,8 41 7,0 19 Vertrouwen 7,6 11 7,4 22 7,1 2294,0% gaat door op Arke.nl Gebruiksvriendelijkheid 6,7 45 6,8 48 6,8 32 Informatiewaarde 7,2 11 6,9 37 6,7 3118,6% kiest voor Arke.nl Vormgeving 7,3 6 6,5 56 6,8 12 25
 26. 26. Nr 9 7,3 DELA.nl 50% Percentage van de respondenten 40,0% 40% 30,8% 30,8% 30% 21,5% 21,5% 20% 15,4% 13,8% 10,8% 9,2% 10% 6,2% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt DELA.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten DELA.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,3 9 6,3 71 7,4 17 Doorgaan 7,7 38 7,5 45 7,6 21 Voorkeur 6,2 19 5,9 61 5,7 53 Eerste indruk 6,9 78 6,7 88 6,4 79 Web imago 6,9 42 6,1 94 6,6 6557 respondenten hebben DELA.nl beoordeeld Kwaliteit 6,6 45 6,2 86 6,5 54 Vertrouwen 7,2 23 6,4 79 6,8 4589,3% gaat door op DELA.nl Gebruiksvriendelijkheid 6,8 39 6,6 59 6,9 18 Informatiewaarde 7,0 32 6,7 57 6,4 5221,5% kiest voor DELA.nl Vormgeving 6,2 76 5,6 91 5,7 68 26
 27. 27. Nr 10 7,2 Hypotheker.nl 40% Percentage van de respondenten 31,5% 30% 22,2% 22,2% 22,2% 20,4% 20,4% 20% 18,5% 18,5% 16,7% 10% 7,4% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Hypotheker.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Hypotheker.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,2 10 7,4 10 6,4 79 Doorgaan 8,3 16 8,3 16 5,8 86 Voorkeur 5,9 36 6,5 24 4,6 97 Eerste indruk 7,0 50 7,2 38 6,6 62 Web imago 7,1 24 7,1 34 5,7 9850 respondenten hebben Hypotheker.nl beoordeeld Kwaliteit 6,7 36 7,0 24 5,5 97 Vertrouwen 7,3 20 7,3 30 5,1 9396,3% gaat door op Hypotheker.nl Gebruiksvriendelijkheid 7,1 14 7,3 9 5,1 94 Informatiewaarde 6,7 54 7,3 10 6,2 6316,7% kiest voor Hypotheker.nl Vormgeving 6,6 49 6,2 72 4,6 91 27
 28. 28. Nr 11 7,1 Monuta.nl 50% Percentage van de respondenten 39,3% 40% 30% 23,2% 23,2% 21,4% 20% 17,9% 17,9% 17,9% 14,3% 12,5% 12,5% 10% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Monuta.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Monuta.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,1 11 6,8 32 6,8 56 Doorgaan 7,3 58 8,3 21 6,5 60 Voorkeur 6,8 8 6,8 16 6,2 28 Eerste indruk 6,9 75 7,1 51 6,7 50 Web imago 6,8 62 7,5 12 7,1 2450 respondenten hebben Monuta.nl beoordeeld Kwaliteit 6,3 84 6,8 40 6,5 55 Vertrouwen 6,9 46 7,7 11 6,6 5289,9% gaat door op Monuta.nl Gebruiksvriendelijkheid 6,4 86 6,7 52 5,8 84 Informatiewaarde 6,4 82 7,0 35 6,1 6439,3% kiest voor Monuta.nl Vormgeving 6,4 66 6,4 64 6,1 45 28
 29. 29. Nr 12 7,1 Sunweb.nl 40% Percentage van de respondenten 31,7% 29,3% 30% 26,8% 23,2% 20,7% 20% 18,3% 15,9% 13,4% 12,2% 10% 8,5% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Sunweb.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Sunweb.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,1 12 6,6 55 7,4 19 Doorgaan 8,1 21 6,5 83 7,3 35 Voorkeur 6,1 30 6,3 36 5,9 38 Eerste indruk 7,1 38 6,7 89 6,9 23 Web imago 6,9 43 7,2 28 7,1 2875 respondenten hebben Sunweb.nl beoordeeld Kwaliteit 6,6 57 6,5 67 6,9 22 Vertrouwen 7,0 39 7,3 29 7,3 992,0% gaat door op Sunweb.nl Gebruiksvriendelijkheid 6,4 83 7,0 30 6,4 50 Informatiewaarde 7,0 30 7,2 20 6,7 3020,7% kiest voor Sunweb.nl Vormgeving 6,7 42 5,1 99 6,3 34 29
 30. 30. Nr 13 7,1 SunnyCars.nl 30% 27,3% 25,0% 25,0% Percentage van de respondenten 22,7% 20,5% 20,5% 20% 15,9% 15,9% 15,9% 11,4% 10% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt SunnyCars.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten SunnyCars.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,1 13 7,0 22 6,7 60 Doorgaan 8,1 22 8,1 30 7,4 27 Voorkeur 6,2 23 6,9 15 6,0 36 Eerste indruk 7,2 28 7,5 7 6,8 35 Web imago 7,3 17 7,7 6 6,9 3939 respondenten hebben SunnyCars.nl beoordeeld Kwaliteit 7,2 6 7,6 1 6,8 34 Vertrouwen 7,1 30 7,8 4 6,7 4689,9% gaat door op SunnyCars.nl Gebruiksvriendelijkheid 7,0 21 7,8 1 6,7 36 Informatiewaarde 7,6 2 7,9 1 6,7 3320,5% kiest voor SunnyCars.nl Vormgeving 6,9 27 7,1 14 5,8 61 30
 31. 31. Nr 14 7,1 Wehkamp.nl 40% 35,1% 33,3% Percentage van de respondenten 30% 24,6% 22,8% 21,1% 19,3% 20% 12,3% 10,5% 10,5% 10,5% 10% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Wehkamp.nl gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Wehkamp.nl? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,1 14 6,9 25 7,7 8 Doorgaan 8,5 8 8,7 11 8,0 8 Voorkeur 6,0 32 6,4 27 6,6 8 Eerste indruk 7,4 14 7,2 40 7,0 10 Web imago 7,4 13 6,8 70 7,7 452 respondenten hebben Wehkamp.nl beoordeeld Kwaliteit 7,1 11 6,9 32 7,5 2 Vertrouwen 7,5 14 6,6 71 7,5 595,2% gaat door op Wehkamp.nl Gebruiksvriendelijkheid 7,2 11 7,0 23 7,4 4 Informatiewaarde 7,3 7 7,0 33 7,3 612,3% kiest voor Wehkamp.nl Vormgeving 7,0 20 7,1 15 7,2 5 31
 32. 32. Nr 15 7,1 Transavia.com 40% 34,2% 34,2% Percentage van de respondenten 30% 23,7% 23,7% 20% 18,4% 15,8% 15,8% 13,2% 13,2% 10% 7,9% 0% 1e 2e 3e 4e 5e of later Plaats = Hoe snel wordt Transavia.com gevonden in het oriëntatieproces? = Op welke plaats zetten respondenten Transavia.com? 2012 2011 2010 Themas Score Positie Score Positie Score Positie Eindcijfer 2012 7,1 15 8,1 2 - - Doorgaan 7,6 45 8,9 6 - - Voorkeur 5,8 50 7,5 2 - - Eerste indruk 7,5 5 7,6 4 - - Web imago 7,2 18 7,8 4 - -33 respondenten hebben Transavia.com beoordeeld Kwaliteit 6,8 24 7,5 4 - - Vertrouwen 7,4 16 7,9 2 - -88,8% gaat door op Transavia.com Gebruiksvriendelijkheid 6,9 26 7,6 2 - - Informatiewaarde 7,2 10 7,6 4 - -15,8% kiest voor Transavia.com Vormgeving 6,5 53 7,5 2 - - 32

×