Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

معرفی و استفاده از فریم‌ورک متن باز جغد

804 views

Published on

جغد اولین فریم‌ورک UI ایرانی است. این فریم‌ورک متن‌باز، تنها فریم‌ورک دنیا می‌باشد که با عوض شدن زبان و بدون نیاز به داشتن فایل‌های اضافه، می‌تواند ویژگی‌های مربوط به آن زبان را (هم چون جهت و یا قواعد نگارشی) به خود گیرد. عناصر و امکانات جغد، الهام گرفته شده از استانداردهای متریال دیزاین گوگل می‌باشد؛ به همین دلیل نیز UI و UX بهتری را برای طراحان و کاربران سایت‌ها تضمین می‌کند.سینکتس روان و ماژولار باعث تسریع در فراگیری و پیاده‌سازی جغد گردیده و آن را چه برای تازه‌کاران و حرفه‌ای‌ها ایده‌آل می‌سازد.

Published in: Education

معرفی و استفاده از فریم‌ورک متن باز جغد

 1. 1. ‫ایزدفر‬ ‫جاوید‬ ‫معرفی‬‫ورک‬‫فریم‬‫جغد‬ ‫باز‬ ‫متن‬
 2. 2. ‫بشه‬ ‫شروع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ •‫هستیم‬ ‫دانشجو‬ ‫گروه‬ ‫یه‬ ‫ما‬ •‫بودیم‬ ‫فریلنسر‬ ‫ما‬ •‫کردیم‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استرپ‬‫بوت‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫مثل‬
 3. 3. ‫نداشتیم؟‬ ‫دوست‬ ‫رو‬ ‫استرپ‬‫بوت‬ ‫چرا‬ •‫کنه‬‫نمی‬ ‫ساپورت‬ ‫خوب‬ ‫رو‬ ‫فارسی‬ •Markup‫داره‬ ‫ای‬‫ریخته‬ ‫بهم‬ ‫خیلی‬ •‫کلی‬ ‫مجبوریم‬CSS‫بنویسیم‬ ‫اضافه‬ ‫شدیم‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫باید‬ ‫خودمون‬
 4. 4. ‫ی‬‫نتیجه‬۱۰‫شد‬ ‫کارمون‬ ‫ماه‬: ‫جغد‬ ‫وورک‬‫فریم‬ ‫ایرانی‬ ‫وورک‬‫فریم‬‫وب‬ ‫اولین‬ Joqd.ikacc.ir IKAcc/Joqd
 5. 5. ‫چیست؟‬ ‫واقعا‬ ‫جغد‬ •‫وورک‬‫فریم‬ ‫یک‬HTML،CSS‫و‬JS •‫دیزاین‬ ‫متریال‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬ •Mobile-first •‫دوست‬ ‫زبان‬ •Markup‫و‬ ‫آسان‬ ‫العاده‬‫فوق‬semantic
 6. 6. ‫وورک‬‫فریم‬ ‫یک‬ ،‫جغد‬ •‫توری‬ ‫یک‬(grid)۱۲‫ستونه‬
 7. 7. ‫وورک‬‫فریم‬ ‫یک‬ ،‫جغد‬ •‫گرا‬‫واکنش‬–‫با‬۴‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫دستگاه‬ Desktop Laptop Tablet Mobile
 8. 8. ‫وورک‬‫فریم‬ ‫یک‬ ،‫جغد‬ •‫مختلف‬ ‫های‬‫کامپوننت‬ •‫دکمه‬ •‫کارت‬ •‫رم‬ُ‫ف‬ •‫تصویر‬ •‫پیمایش‬ ‫نوار‬ •‫پیمایش‬ ‫کناره‬ •‫تیپ‬‫تول‬ •‫ب‬َ‫ت‬ •‫جداکننده‬ •‫ست‬ُ‫ت‬ •‫و‬...
 9. 9. ‫وورک‬‫فریم‬ ‫یک‬ ،‫جغد‬ •‫متفاوت‬ ‫های‬‫استایل‬ •‫تیز‬ •‫نرم‬ •‫گرد‬ •‫ای‬‫دایره‬ •‫ها‬‫گوشه‬ •‫پهن‬ •‫نازک‬ •‫ها‬‫لبه‬
 10. 10. ‫دیزاین‬ ‫متریال‬
 11. 11. ‫جغد‬ ‫در‬ ‫دیزاین‬ ‫متریال‬ •‫ها‬‫رنگ‬–۸۸‫متفاوت‬ ‫رنگ‬
 12. 12. ‫جغد‬ ‫در‬ ‫دیزاین‬ ‫متریال‬ •‫ها‬‫سایه‬–۵‫متفاوت‬ ‫ی‬‫سایه‬ ‫و‬ ‫سطح‬
 13. 13. ‫جغد‬ ‫در‬ ‫دیزاین‬ ‫متریال‬ •‫انیمیشن‬–‫متفاوت‬ ‫های‬‫کامپوننت‬ ‫در‬
 14. 14. ‫جغد‬ ‫در‬ ‫تایپوگرافی‬ •‫فارسی‬ ‫فیس‬‫تایپ‬:‫وزیر‬۳.۰
 15. 15. ‫جغد‬ ‫در‬ ‫تایپوگرافی‬ •‫انگلیسی‬ ‫فیس‬‫تایپ‬:Roboto 2.2
 16. 16. ‫دوست‬ ‫زبان‬ ‫ابزاری‬ ،‫جغد‬ «‫ایرانی‬ ‫وورک‬‫فریم‬ ‫وب‬ ‫اولین‬ ،‫جغد‬»  “Joqd, First Iranian web framework”  „Joqd,EersteIraansewebframework“ •‫ها‬‫نوشته‬ ‫جهت‬ •‫ها‬‫ستون‬ ‫جهت‬ •‫نگارشی‬ ‫قواعد‬ •‫ها‬‫کامپوننت‬ ‫محتویات‬
 17. 17. Markup‫ساده‬ joqdpinkraisedsoft-cornerlargebuttonpink-darken-1-hoverripple-click
 18. 18. Markup‫ساده‬ joqdflatpurple-textthin-borderpurple-borderround-cornermediumbuttonpurple-hoversink-click
 19. 19. ‫داشتیم‬ ‫کم‬ ‫آیکون‬ ‫اما‬... ‫گربه‬ ‫ست‬‫آیکون‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ست‬‫آیکون‬ ‫ترین‬‫کامل‬ Gorbeh.ikacc.ir IKAcc/Gorbeh
 20. 20. ‫چیست؟‬ ‫واقعا‬ ‫گربه‬ •‫همراه‬ ‫به‬ ‫آیکون‬‫فونت‬CSS Toolkit •‫دیزاین‬ ‫متریال‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬
 21. 21. ۹۴۶‫متفاوت‬ ‫آیکون‬
 22. 22. ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ •‫بیشتر‬ ‫های‬‫کامپوننت‬ ‫افزودن‬ •‫کاستومایز‬ ‫دانلود‬ ‫قابلیت‬ ‫ایجاد‬ •‫های‬‫نسخه‬ ‫ایجاد‬less‫و‬sass •CDN •npm‫و‬bower
 23. 23. ‫آخر‬ ‫حرف‬ •‫کنید‬ ‫مارک‬‫بوک‬ ‫رو‬ ‫جغد‬ ‫سایت‬(joqd.ikacc.ir) •‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اون‬ ‫کامیونیتی‬ ‫به‬ ،‫سورس‬‫اوپن‬ ‫ی‬‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫قدرت‬. •‫برید‬ ‫شه‬‫می‬ ‫برگزار‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫جغد‬ ‫کارگاه‬ ‫به‬. •‫کنید‬ ‫پیاده‬ ‫جغد‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫خودتون‬ ‫های‬‫پروژه‬. •‫بنویسید‬ ‫جغد‬ ‫مورد‬ ‫در‬.
 24. 24. ‫ممنونم‬): IKA Computing Club

×