Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuo kulttuuri Wikipediaan presentation 4

324 views

Published on

Powerpoint presentation of the fourth ediathon gathering of the "Tuo kulttuuri Wikipediaan" course, which is co-organised by Wikimedia Finland, Helsinki Summer University and six GLAM organisations.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tuo kulttuuri Wikipediaan presentation 4

 1. 1. Tuo kulttuuri Wikipediaan Tuo kulttuuri Wikipediaan on Wikimedia Suomi ry:n, Helsingin seudun kesäyliopiston ja kuuden eri kulttuurilaitoksen yhteistyössä järjestämä muokkaustapahtuma- eli editathonkurssi syksyllä 2014. Kurssin toteutukseen osallistuvat Yle Arkisto, Helsingin kaupunginkirjasto, Kansallisgalleria ja Ateneum, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingin taidemuseo ja Valokuvataiteen museo.
 2. 2. Artikkelien ja aiheiden kehittämismahdollisuuksia Wikipediassa Hyvät artikkelit, suositellut artikkelit, teemasivut ja projektit ovat tapoja viedä artikkeleita tai aihepiirejä eteenpäin Wikipediassa
 3. 3. Wikipedian artikkelit ja aiheet ovat prosesseja • Perinteisessä julkaisemisessa on totuttu ajatukseen, että julkaistu tuotos on valmis – keskustelu voi jatkua, mutta tuotos ei muutu. • Wikipediassa aiheet, artikkelit ja niistä käytävät keskustelut ovat jatkuvia, versiohistorian osin dokumentoimia prosesseja. • Versioiden säilyminen on keskeinen ja vaikuttava ”wiki-idea”. • Tässä esityksessä käsitellään lyhyesti erilaisia tapoja, joilla artikkelit ja aiheet voivat kehittyä Wikipediassa: • Artikkelin kehityskaaren piirteitä • Hyvä artikkeli –prosessi • Suositeltu artikkeli –prosessi • Artikkelien ja aiheiden työstämisen muita välineitä
 4. 4. Artikkelin kehityskaaren piirteitä • Artikkelin liikkeellelähtönä riittää kunnon alku, ei pelkkä määritelmä. • Ilman kunnon alkua artikkeli on tynkä. Tynkä merkitään artikkelin loppuun laitettavalla aihepiirimallineella, esim. {{Tynkä/Kulttuuri}}. Tynkä ei ole ongelma vaan pikemminkin usean artikkelin historiassa esiintyvä kehitysvaihe. • Kun artikkeli kehittyy pitemmälle, tynkämalline poistetaan. • Hyvin kehittyessään artikkeli laajenee uusiin näkökulmiin, rakenne pysyy tasapainossa ja lähteet viittauksineen ovat sisällön tasalla. • Artikkelin kehitystä tukevat yhteistyö ja vertaisarviointi. • Artikkeli voi saada hyvä artikkeli – tai suositeltu artikkeli –statuksen. • Suositeltu artikkeli voidaan nostaa Wikipedian etusivulle.
 5. 5. Tie hyväksi artikkeliksi 1. Uusi artikkeli prosessi voi lähteä joko uudesta tai jo olevasta artikkelista 2. Artikkelin muokkaus 3. Hyvän artikkelin kriteerit kriteerien täyttyessä voit käynnistää äänestyksen 4. Hyvä artikkeli –äänestys (1 viikko) 5. Myönteisessä tapauksessa: Hyvä artikkeli –status ja sen merkki
 6. 6. Tie suositelluksi artikkeliksi 1. Uusi artikkeli 2. Artikkelin muokkaus 3. Suositellun artikkelin kriteerit samat näkökohdat kuin hyvällä artikkelilla, mutta katsotaan tiukemmin 4. Vertaisarviointi (2 viikkoa) 5. Suositeltu artikkeli -äänestys (2 viikkoa) 6. Myönteisessä tapauksessa suositeltu artikkeli –status ja merkki
 7. 7. Artikkelien ja aiheiden työstämisen muita välineitä • Wikiprojektit • Tunnistetaan ongelmia, sivulla kutsutaan käyttäjät mukaan ratkaisemaan niitä • Proj. voivat olla aihekohtaisia, teknisiä jne. Teemasivut on yksi wikiprojekti. • Teemasivut • Tietyn aihepiirin artikkeleita kokoava rakenne • Wikipedia:Wikiprojekti Teemasivut esim. Teemasivu:Kirjallisuus • Yleisartikkelit • Yleisartikkelin aiheena on usein oman luokkansa ydinkäsite. • Esim. kirjallisuuden teemasivulla on artikkelitoive Kirjallisuuden historia • Pohjoismainen kirjallisuus (vrt. en-wiki: Scandinavian literature)
 8. 8. Kirjallisuuden teemasivu https://fi.wikipedia.org/wiki/Teemasivu:Kirjallisuus
 9. 9. Hyvän artikkelin kriteerit • Pituus: ”sopiva” – viittaa vaikutelmaan lukijana, ei numeroarvoihin • Kattavuus: perustiedot, keskeiset asiat, myös syvällisyyttä • Tietosisältö: objektiivinen, neutraali, eri näkökantoja esiin tuova • Kieli ja luettavuus: hyvää suomea, maallikon ymmärrettävää • Tarkistettavuus: lähteet ja viitteet kunnossa, lähdepyynnöt täytetty • Tyyli: suhteessa ohjeisiin ja aihepiiriin, ei visuaalisia ylilyöntejä • Kuvitus: määrä ja asettelu kunnossa (Lähde: Wikipedia:Ehdokkaat hyviksi artikkeleiksi)
 10. 10. Vertaisarviointi • Muistuttaa tieteellisen julkaisun arviointikäytäntöä (peer review), mutta ei ole sokkoarviointi eikä (täysin) anonyymi. • Artikkelia koskevassa osiossa sivulla Wikipedia:Vertaisarviointi käsitellään artikkelin ongelmia, esitetään korjausehdotuksia ja raportoidaan toteutuksesta. • Vertaisarviointi päättyy kahden viikon kuluttua aloituksesta.

×