Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alles van waarde is kansrijk

268 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alles van waarde is kansrijk

 1. 1. John Beckers, 5 juli 2012ALLES VAN WAARDE IS KANSRIJK
 2. 2. Van koker naar waardeKantelen maar dan anders
 3. 3. Eigen buik niet relevantWaarde die stakeholders ervaren Wat is de zaak waar jij voor gaat? Wat wil jij? Wie zijn je stakeholders? Waar worden die stakeholders blij van? Welke activiteiten zijn daarvoor nodig? Wat werkt het best? Wie moet die activiteiten uitvoeren? Hoe gaat de afstemming? Wat gaan de stakeholders er zelf aan doen? Wat willen ze daarvoor terug? Hoe toets je of ze blij zijn?
 4. 4. Werken en organiseren in de 21e eeuw
 5. 5. Organisaties in soorten Clan Koninkrijk Fabriek Concern Familie NetwerkEssentie Veiligheid Macht Orde Succes Community SynergieLeiderschap Boegbeeld Baas Manager Ondernemer Dienend EmergentStrategie Continuïteit Verdeel+heers Groeien Concurrent Stakeholders VernieuwenPeople Cultuurbehoud Up or out P&O HRM HTD TWOInformatie Kring, groep Opdrachten Via regels SLA Draagvlak ConsentLeren Veilig Macht Product- Proces- Sociale Systeem- verwerven innovatie innovatie innovatie innovatieMiddelen Zelf, ruil Dwang+zoet Zit in regels Onderhandelen Uitbesteden CocreatieProcessen Gewoontes Autonomie Standaards Procesfocus Systeemfocus KetenfocusWaarden Traditie, Daadkracht, Plicht, Prestige, Zorg, samen, Flow, puur, rituelen moed, wil perfectie competitie empathie visionairDrive Hechten Heersen Beheersen Presteren Delen VerbindenStructuur Kring Pikorde Fabriek Matrix Plat VlechtwerkStijl Oude wijzen Autoritair In control Benchmarken Mee maken Uitdagen
 6. 6. ‘Maatschappelijk’ en maatschappelijk
 7. 7. Samenwerken = samen werkenWaardenetwerken waren er altijd al
 8. 8. Elke waarde creëert haar eigen netwerkVan buiten naar binnen
 9. 9. Wat een netwerk is Dynamisch – wat er gebeurt is altijd voorwerp van discussie Gelijkwaardig – niemand heeft de exclusieve regie Serieus – het raakt de kern van wat jij doet Wie er niet (echt) iets aan heeft doet niet (echt) mee Als je je terugtrekt en geen flinke last voelt was het niks Synergie – Het levert een waarde op die je belangrijk en relevant vindt (en er zonder dit netwerk niet zou zijn)NB De beleefde synergie kan per deelnemer verschillen
 10. 10. Wat een netwerk ook is Geen eenheid van eigendom Geen eenheid van zeggenschap Geen eenheid van leiding Beperkt tot deelgebieden Samen bezitten, samen besturen, samen uitdragen Primaire taken bij andere partijen Wederzijds afhankelijk, gezamenlijk risico Delen van (dezelfde) informatie
 11. 11. Appels + peren # fruit
 12. 12. Ander leiderschap, ander vakmanschapDienen in plaats van sturen Werker stuurt, klant is object Werker dient, klant is subject Dicteren, beleren, uitleggen Luisteren, leren, helpen Producten maken en slijten Activeren en co-creëren Aanbod bepaalt wat gebeurt Vraag bepaalt wat gebeurt Zorgen voor, consumenten Zorgen dat, zelf wat zelf kan Van binnen naar buiten Van buiten naar binnen Vrijwilliger helpt werker Werker helpt vrijwilliger Overnemen van burgers Overlaten aan burgers Krijgen, passief Betalen, wederdienst, actief Kwaliteit zit in systemen Kwaliteit is wat de klant wil Focus op kwetsbaar Niemand is alleen kwetsbaar Samenwerken is verdelen Samenwerken is delen
 13. 13. Nieuwe mensen, nieuwe tijdenVan hard naar hart Hard Hart Structuur, strategie, checklist Visie, intuïtie, betrokkenheid Truukje, reizen, spoorboekje Leren, stap voor stap, trekken Regels, procedures, plan Kansen, geluk, pech, coping Controle, sancties, bazen Loslaten, wederkerigheid, delen Gemak, comfortzone, theorie Inzicht, bezieling, vertrouwen Vergelijken, cijfers, feiten Toeval, aftasten, zelfsturing Gebouwen, markten, geld Respect, aandacht, passie, plezier Positie is bepalend Waarde is bepalend Voorschriften uitvoeren Afspraken nakomen Convenant, fusie, alliantie Tijdelijk werkbare overeenkomst Bestuurders besturen Klanten besturen
 14. 14. Mensen veranderen, organisaties ook Toen Nu en straks Baas – knecht Klant – leverancier Hiërarchie, pyramide Onderling gelijkwaardig, plat Management (bean counters) Leiderschap, visie, programma Manager = supervisor Manager = coach Aanpassen aan collectief Individueel ontplooien Positie geeft doorslag Argumenten geven doorslag Bevoegdheden Verantwoordelijkheden Afwachten Initiatief nemen Functiegericht, taak uitvoeren Afstemmen op klant Proces- en activiteitgericht Resultaatgericht Protectionistisch, heilige Productief, bijdragen, open huisjes, privileges, gesloten
 15. 15. Werk wordt gedeeld, bestuur en toezicht ookBesturen wordt samen besturen
 16. 16. Toezicht wordt rekenschap geven aan de gemeenschapAndere werkwijze, ander toezicht Oud Nieuw Toezicht op afstand uitoefenen Leiderschap en voorbeeldgedrag Toezicht doe je er even bij Aandacht voor eigen ontwikkeling Moet kunnen in 5, 6 Benutten van elkaars expertise, vergaderingen per jaar taken verdelen, teamwork Even bijpraten en actualiteit Openheid, discussie, ruimte voor doornemen andersdenkenden, diversiteit Goede sfeer en loyaliteit Elkaar aanspreken, ook op taboes Bestuurder levert de informatie Zelf actief informatie ophalen bij verschillende bronnen Toezicht gaat over geld Toezicht gaat over waardecreatie Geen verantwoordingsplicht Verantwoording aan stakeholders naar buiten (en daardoor legitimiteit verwerven) Ontleend aan Goos Minderman, Waar is de Raad van Toezicht?, 2012, en Rienk Goodijk, Falend toezicht in semipublieke organisaties?, 2012
 17. 17. Situationeel toezichtDynamisch kiezen van rollen en stijlen
 18. 18. Uitvoering, bestuur en toezicht in de 21e eeuwAlle echelons hetzelfde fundament Ontleend aan Rienk Goodijk, Falend toezicht in semipublieke organisaties?, 2012
 19. 19. Wie voordeel ziet draagt vanzelf bijWaarde, commitment en rekenschap Focus – Consequente sturing met beoogde waarde als leidraad Vakmensen – Bij elke waarde de beste mensen Niet oppoetsen – Wrede feiten systematisch in beeld brengen, van leren en omzetten in verbeteringen De beste zijn – Weten waar je de beste in bent en alleen dat doen Rekenschap geven – Aan ieder die erom vraagt, en bereid zijn anders te gaan werken als daar reden toe isGaat dit niet vanzelf? Dan is er geen waardeperceptie of mankeerthet aan vertrouwen, commitment, leiderschap of vakmanschap
 20. 20. Loslaten, divergeren, convergeren, kiezenVan waarde naar activiteiten Waarde – Kies een van de waarden (in de ogen van stakeholders) die we willen realiseren Divergeren – Bedenk alle activiteiten die die waarde helpen realiseren Convergeren – Rangschik ze op volgorde van effectiviteit (gebruik het toetsingskader als maatstaf) Kiezen – Kies die activiteiten die het meest bijdragen aan de gekozen waarde De wie-vraag – Bepaal wie die activiteiten het beste kan uitvoeren
 21. 21. Loslaten, divergeren, convergeren, kiezenVan waarde naar activiteiten Te realiseren waarde Activiteit 1 Uitvoerder 1 Uitvoerder 2 ……… Activiteit 2 Uitvoerder 3 Uitvoerder 4 …….. …….
 22. 22. Einde

×