Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sense titol 1-2

170 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sense titol 1-2

  1. 1. Manual de 7 zip
  2. 2. andreu tana Index descomprimir...............................................................pagina1 comprimir .............................................................pagina2 7-zip7-Zip és un programa lliure de compressió i descompressió de fitxers amb funcions degestor de fitxers desenvolupat principalment per al sistema Microsoft Windows. Potfuncionar tant des de la línia de comandes com amb una interfície gràfica dusuari.7-zip utilitza per defecte el format de compressió propi 7z amb extensió .7z i amb una alta taxa decompressió, però suporta diversos formats com ara: zip, cab, rar, arj, gzip, bzip2, tar, cpio, rpm, debo iso, entre daltres.
  3. 3. El projecte p7zip, manté una implementació per ser utilitzada a sistemes Unix, Linux, FreeBSD oMac OS. Per a Mac, existeix una interfície gràfica, keka.[1]Desenvolupat per Igor Pavlov i distribuït amb una llicència LGPL és un competidor de productescomercials tant populars com WinZip o WinRAR. També ofereix una versió de 64 bits per aWindows XP Professional x64 EditionQuantes vegades has rebut o thas baixat un arxiu comprimit i has necessitat un nou programa quelobri? Quantes temps has desperar perquè el va expirar el període de prova de Winzip? Vols obrirarxius dimatge .iso sense haver de gravar-los en un CD/DVD?7-zip és la solució (almenys de moment)És gratuït i comprimeix/descomprimeix arxius: .zip, .rar, .gzip, .tar .7z.Si el que volem és obrir/descomprimir arxius, suporta: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS,ISO, LZH, LZMA, MSI, INE, RAR, RPM, UDF, WIM, xar i Z.Una funció de les que més magrada és que permet obrir un fitxer .iso (per gravar en CD/DVD) iexecutar/instal·lar el seu contingut, sense necessitat de gravar el CD/DVD.Tot això sense entrar que la seva proporció de compressió és un 2-10%-10 millor que altresprogrames similars (Winzip, PKZip)Instal·lacióMolt senzilla descarreguem larxiu de la pàgina (ja sigui el .exe executable o el .msi instal·lable) iun senzill Next > > Install > > Finish de tres passos.
  4. 4. Després daquests passos tindrem una nova carpeta de 7-Zip en Inici > > Todos els programes > >7-Zip amb accés al programa.Podem executar-lo des daquí, la seva interfície i ús no canvia amb respecte a altres programessimilars.
  5. 5. Però no lutilitzarem des daquesta pantalla.ÚsLa instal·lació de 7-Zip ens agrega un menú contextual que es mostra fent clic amb el botó dretsobre qualsevol carpeta o arxiu.Gràcies a aquest Menú contextual és molt senzill en cas dutilitzar. La majoria de les opcions delmenú contextual sexpliquen per si soles. Destaco 2 delles les que més utilitzo.7-Zip ens permet descomprimir alguns setup.exe descarregats sense necessitat dinstal·lar-los enlequip, podem extreure el contingut i potser executar el programa, sense requerir instal·lar-lo.Comprimir arxius o carpetesAfegir larxiu ......... ens demanarà la ubicació i nom de larxiu comprimit, podem especificar elformat de compressió, posar-li una contrasenya a larxiu comprimit, encriptació, etc., etc.Afegir "NombredelArchivo.zip". La que més utilitzo, ja que deixa larxiu comprimit a la mateixacarpeta en la qual hi ha. Còmode i molt ràpid.Crec que les altres són clares si dubteu preguntar en els comentaris o al fòrum.Per comprimir; Sobre la carpeta o arxiu que vulguem comprimir Botó dret > >7 Zip > > Añadir a"nombredelarchivoocarpeta.zip"
  6. 6. Ens deixés en aquesta carpeta un arxiu ProcessExplorer.zip en la captura comprimit i llest per enviaro copiar on vulguem.Descomprimir arxius.Continuant amb lús del menú contextual busquem larxiu comprimit, clic amb el Boton dret > > 7-Zip y...........Destaco (i utilitzo) les 3 primeres;Obrir comprimit abrira larxiu i ens mostrés el contingut amb 7-ZipExtreure aquí. Ens tragués tot el contingut de larxiu a la mateixa carpeta en la qual hi hagi.Extreure en "NombreArchivoComprimido" La que més utilitzo. Crea una carpeta amb el nom delarxiu i dins daquesta el contingut de larxiu. Genial per tenir-lo organitzat.Podem comprovar larxiu, añadirlo a un altre arxiu comprimit i comprimirlo (Més fins i tot?) ienviar-lo per CorreuSi larxiu és un .iso no necessitarem gravar un cd/dvd per poder examinar-lo, amb un doble clic 7-Zip ens mostrés el contingut.

×