Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-book - 5 essentiële stappen voor jouw bedrijf op Twitter

1,834 views

Published on

Het E-book - 5 essentiële stappen voor jouw bedrijf op Twitter helpt met het zakelijk inzetten van Twitter vanaf het goed opzetten en inrichten van een Twitter account, tot het succesvol inzetten van Twitter.

Voor meer info

Website: http://www.webwinkel-conversie.nl
Twitter: http://www.twitter.com/WConversie
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Webwinkel-conversie/171323502928804
E-mail: info@webwinkel-conversie.nl

Webwinkel-conversie.nl is een initiatief van twee jonge ambiteuze online marketeers. Dagelijks hebben zij te maken met diverse webwinkels en hun optimalisatie problemen. Zij zien elke dag de problemen waar webwinkeliers mee worstelen. Er liggen veel kansen voor online ondernemers om meer uit hun webshop te halen.

Over Webwinkel-conversie

Dit blog is opgericht om kennis te delen en zo webwinkeliers te helpen bij het verhogen van de conversie van hun webwinkel. Dit wordt gedaan puur uit interesse en passie voor het vak.


Wat kunt u vinden op Webwinkel-conversie.nl?

- Actuele onderwerpen
- Direct toepasbare tips en trucs
- Ervaringen uit de praktijk
- Eigen mening en visie

Door het delen van kennis met elkaar worden beide partijen er beter van. Het wordt daarom ook erg op prijs gesteld al worden de artikelen of andere content op dit blog gedeeld met uw netwerk.

Published in: Business
 • Be the first to comment

E-book - 5 essentiële stappen voor jouw bedrijf op Twitter

 1. 1. E-book5 essentiële stappenvoor jouw bedrijf op Twitter 2011 © Webwinkel-conversie.nl
 2. 2.  VOORWOORD  Dit e-book hebben wij (Niek Leegwater en Willem Ruiter) geschreven, omdat wijmerkten dat er veel ondernemers met dezelfde vragen rondliepen omtrent hetinzetten van Twitter. Vanuit onze ervaringen, eigen inzichten en passie voor het vak,vonden wij het leuk en nuttig om een e-book hierover te schrijven. Wij wensen jullieveel plezier met het lezen van dit e-book.Niek LeegwaterWillem Ruiter E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   1   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 3. 3.  INHOUDSOPGAVEINLEIDING 11. MOET IK AAN DE SLAG MET TWITTER? 22. WAAR BEGIN IK? 43. WAT MOET IK ER OP ZETTEN? 74. HOE KRIJG IK MEER VOLGERS? 105. WELKE TOOLS MOET IK GEBRUIKEN? 13AFSLUITING 17OVER DE AUTEURS 18OVER WEBWINKEL-CONVERSIE.NL 19 E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   2   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 4. 4.  INLEIDING  Dat Twitter leeft onder ondernemers is een feit. Dagelijks krijgen wij te maken metondernemers die “iets” denken te moeten doen met Twitter, maar hebben vaak geenduidelijk beeld bij wat Twitter voor hun kan betekenen en hoe. De vijf meestgestelde vragen aan ons zijn: Moet ik aan de slag met Twitter? Waar begin ik? Watmoet ik er op zetten? Hoe krijg ik meer volgers? En de vraag: Welke tools moet ikgebruiken? In dit e-book zal antwoord worden gegeven op deze vragen.Belangrijk: Onthoud bij het lezen van dit e-book, dat dit adviezen zijn. Bij deaanbevelingen die worden gegeven, dien je zelf te beslissen of je ze opvolgt of niet. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   1   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 5. 5.  1. MOET IK AAN DE SLAG MET TWITTER?Veel ondernemers vragen zich af of ze wel aan Twitter moeten beginnen, omdat ze nietweten of hun doelgroep via Twitter te bereiken is. Daar hebben ze helemaal gelijk in, wanthet is tijdverspilling om actief met Twitter aan te slag te gaan, terwijl je bij voorbaat al weetdat je de doelgroep niet bereikt. Hoe kan je als ondernemer zien of jouw doelgroep zich opTwitter bevindt? Hiervoor zijn verschillende manieren die hieronder behandelt zullen worden.KIJK NAAR DE CONCURRENTENJe kan zelf tijd investeren om te kijken of de doelgroep zich op Twitter bevindt, maarwaarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Laten we als voorbeeld een juwelier nemen(lees bij juwelier jouw product of dienst). Zitten de potentiële klanten van een juwelier opTwitter? Je eerste ingeving zegt misschien nee, maar laten we dit onderzoeken door te kijkenwelke juweliers al aanwezig zijn op Twitter.Ga naar http://twitter.com/#!/who_to_follow/search/ en type hier "juwelier" (of jouw dienstof product) in.Je krijgt nu een hele lijst met twitterende juweliers of mensen die het woordjuwelier in hun biografie hebben opgenomen. Hoe kan ik nou zien of het voor mij ookinteressant is om met Twitter aan de slag te gaan? Klik hiervoor op verschillend profielen enkijk naar het aantal tweets, following en nog belangrijker: het aantal volgers.Hier is duidelijk te zien dat er meer volgers zijn dan die juwelier zelf volgt. Is dit bijmeerdere juweliers zo, dan is het dus aantrekkelijk om ook met Twitter aan de slag te gaan. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   2   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 6. 6.  ZOEK NAAR DE POTENTIËLE KLANTEen andere manier om erachter te komen of jouw doelgroep zich op Twitter bevindt, is doorzelf op zoek te gaan. Dit kan via Twitter.com door in de bovenste balk bij "Search"zoektermen als "juwelier", "zoek juwelier", "zoek sieraad", "juwelier + plaatsnaam", "juwelierdurftevragen" in te typen. Dit kan ook in een keer via tools als Tweetdeck, hier komen welater op terug. De resultaten worden dan getoond en nu dient er gekeken te worden naarde potentiële klant. In ons voorbeeld gebruiken we de term "zoek juwelier" en zien gelijkeen potentiële klant.Hoe meer van soortgelijke tweets er naar boven komen, hoe aantrekkelijker het is om metTwitter aan de slag te gaan. Het moge duidelijk zijn dat bij het zien van zulke tweets gelijkactie ondernomen moet worden door hier op te reageren!IS ONZE ORGANISATIE GESCHIKT ?Onderschat Twitter niet. Wil je echt met Twitter aan de slag gaan moet je in het achterhoofdhouden dat er tijd in geïnvesteerd moet worden. Het is niet zo van we doen het er even bij.Je moet je als ondernemer er ook voor openstellen en zelf er ook echt mee aan de slagmee willen gaan. Ten eerste zal het voor de ene organisatie makkelijker zijn om Twitter teintegreren in de hele organisatie, als voor de andere. Heb je bijvoorbeeld meer personeelrond lopen die hier voor ingezet kunnen worden, zal het makkelijker zijn dan voor eenorganisatie met maar twee mensen in dienst. Ten tweede moet het bij de organisatie passen.Voel je je er niet prettig bij en weet je bij voorbaat al dat het na een paar weken een "dood"kanaal wordt, dan is het advies om er niet aan te beginnen.Kijk dus eerst naar deze bovenstaande drie punten en maak dan de beslissing om metTwitter aan de slag te gaan of niet. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   3   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 7. 7.  2. WAAR BEGIN IK?Nu je hebt besloten om met Twitter aan de slag te gaan, komt de volgende vraag naarboven: Waar begin ik? In dit hoofdstuk zal aan de hand van 4 stappen, een goed vindbaar eningericht bedrijfsaccount voor Twitter worden aangemaakt. Om de duidelijkheid te vergrotennemen we Webwinkel-conversie als voorbeeld. De eerste stap die we gaan nemen is hetregistreren van het account op Twitter.com. Sommige ondernemers zullen al een Twitteraccount hebben aangemaakt, deze kunnen evengoed stap 1 doorlezen, om er zeker van tezijn dat er niks over het hoofd wordt gezien.STAP 1: HET REGISTREREN OP TWITTER.COMOm aan de slag te gaan met Twitter is een account nodig. Hiervoor gaan wenaar www.twitter.com en zien daar "Sign up" staan. Hier moeten de gegevens van hetaccount worden ingevuld. Er worden vier soorten gegevens gevraagd:1. Full nameDit is de naam die wordt weergegeven boven de Twitternaam. Het beste is om hier debedrijfsnaam in te vullen om herkenbaarheid te creëren.2. EmailHet e-mailadres dat wordt gebruikt voor het Twitter account, kan het beste een e-mailadresvan het bedrijf zijn of waar de bedrijfsnaam in voor komt. Dit omdat je hier ook opgevonden kunt worden.3. PasswordHet wachtwoord kan naar eigen keuze worden ingevuld.4. UsernameEen belangrijk moment, het kiezen van eengebruikersnaam, dit wordt namelijk je naamachter het "@-teken". Het advies luidt om eenniet te lange naam te kiezen, omdat dit de kansop een "re-tweet" verlaagt. Als je namelijk eenlange naam hebt neemt dit al een groot deel vande 140 tekens in, dit kan er voor zorgen datmensen niet kunnen "re-tweeten". Probeer deusername gelijk te houden aan de bedrijfsnaam,zodat mensen je herkennen bij een tweet. Mochtje achteraf niet tevreden zijn met de username,kan deze verandert worden. Wacht hier niet telang mee, want als je dit doet na een paarmaanden en je hebt ondertussen 500 volgers kandit verwarring opleveren.Door op Create my account te drukken is deaccount aangemaakt. Er zal een bevestigingsmailnaar het opgegeven e-mailadres worden verzonden. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   4   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 8. 8.  STAP 2: ACCOUNTINSTELLINGENNu de account is vastgelegd is het tijd om de instellingen te doorlopen, dit is zowelverstandig voor SEO, als voor de bezoekers van het Twitter account. We beginnen bij hettabblad "Account". Er dient een vinkje te worden gezet bij "Let others find me by my emailaddress", het opgegeven e-mailadres kan nu ook via zoekmachines worden gevonden. Zetook een vinkje bij "Add a location to your tweets" als je wilt dat je tweets, dus je bedrijf, ookop de kaart gevonden kunnen worden. Bij "Tweet privacy" dien je zeker geen vinkje tezetten, als je dit doet kunnen zoekmachines je tweets niet indexeren en zal je ook nietgevonden worden op je tweets. Het toont ook een gesloten houding als bedrijf zijnde, doedit dus niet! Vergeet ook niet op "Save" te drukken.STAP 3: PROFIELINSTELLINGENHet tabblad "Profile" is ook een belangrijke stap voor je Twitter account. Bij "Picture" dienteen herkenbare afbeelding, zoals het logo van het bedrijf, geüpload te worden. Deafmetingen bedragen 73px x 73 px en mag niet groter zijn dan 700kb. Bij "Location" kan devestigingsplaats van het bedrijf worden ingevuld. De website kan worden ingevuld bij "Web",dit zorgt ervoor dat bezoekers van jouw Twitter account direct door kunnen klikken naar jewebsite of webshop. Dan zijn we aangekomen bij de "Bio", hier heb je 160 tekens om eenkorte beschrijving te geven van je bedrijf. Zorg ervoor dat hier belangrijke zoekwoorden inverwerkt worden, maar houdt de tekst wel leesbaar. Je kan hier in principe alles neerzetten,dus ook links naar bijvoorbeeld social media. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   5   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 9. 9.  STAP 4: DESIGNINSTELLINGENAls laatste van de stap zullen we "Design" bespreken. Er zijn een aantal standaard themasbeschikbaar, maar hiermee onderscheid je je niet op Twitter. Je wilt het liefst natuurlijk dehuisstijl van je bedrijf ook op Twitter overbrengen. De achtergrond kan je ook zelf makenmet behulp van bijvoorbeeld Photoshop. Neem hier als afmetingen 1600 x 1200, de meestebeeldschermen geven hierdoor de Twitter achtergrond goed weer. Je bent vrij in wat je in deachtergrond neerzet, je kunt hierbij denken aan contactinformatie, social media, etc.Naast de achtergrond kan je ook de kleuren van je Twitter account aanpassen. Het is aan teraden om hier de kleuren van de huisstijl te gebruiken om de herkenbaarheid te vergroten.Media Markt gebruikt dus voornamelijk rood en KLM gebruikt voornamelijk blauw. Om deexacte kleur van bijvoorbeeld het logo te gebruiken, kan je gebruik maken van het "pipetje"in Photoshop, Paint, of andere software.HET RESULTAATNa het doorlopen van de bovenstaande stappen heb je als bedrijf een goed ingericht enzoekmachine vriendelijk Twitter account.De basis is gelegd en je kan nu met Twitter aan de slag gaan. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   6   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 10. 10.  3. WAT MOET IK ER OP ZETTEN?Het Twitter account is nu succesvol aangemaakt en goed ingericht om volgers te ontvangen.Het is tijd om een tweet te plaatsen, maar wat moet je er op zetten? Veel ondernemersdenken dat het doel van Twitter, het verkrijgen van zo veel mogelijk volgers is. Dat kan eendoel zijn, maar wat heb je aan 1000 volgers, als deze niet relevant voor jouw product ofdienst zijn? In onze ogen is het doel altijd om zo veel mogelijk relevante volgers teverkrijgen. De content die je plaatst op Twitter speelt hier een grote rol in. Er zijn zatartikelen die je een "gouden Twitterstrategie" opleggen, maar er is niet een algemenestrategie die voor iedereen werkt. Ieder persoon of bedrijf heeft een eigen "persoonlijkheid"en een eigen manier van twitteren. Dit e-book gaat jou dus geen 1000 volgers opleveren,maar geeft wel richtlijnen die je wellicht kunnen helpen bij het inzetten van Twitter.TWEET WAT JE BENTIedereen kent de uitspraak:"Je bent wat je eet", dit geldt ook voor Twitter. Je kan jezelfanders voordoen dan je bent, maar daar prikken de volgers zo doorheen. Persoonlijkheidwordt sterk gewaardeerd op Twitter en is ook vaak dé reden voor mensen om te gaanvolgen. Spreek je doelgroep aan, zoals ze aangesproken willen worden. Heb je bijvoorbeeldeen webwinkel die kleding verkoopt en als doelgroep jongeren heeft, spreek deze dan ookaan in de "jij-vorm" in plaats van de "u-vorm".VoorbeeldHeeft u de nieuwste kledingtrends van deze zomer al bewonderd? > FOUT!Heb jij de nieuwste kledingtrends van deze zomer al gecheckt? > GOED!TWEET DIVERSE CONTENTNiet is zo oninteressant en zelfs irritant voor een volger, als een bedrijf die alleen maarcommerciële tweets plaatst. Wat zou jij doen als je wordt gevolgd door een bedrijf en als jeterug wilt volgen ziet dat deze alleen maar op zoek is naar klanten? Juist, je gaat dit bedrijfniet terug volgen en blokkeert hem misschien zelfs. Denk dus niet alleen aan tekst tweets,maar plaats ook eens een leuke foto van bijvoorbeeld het magazijn van de webshop, eenfilmpje met uitleg over het product, een link naar mogelijk een nieuwe versie van eenproduct (denk aan de populariteit rondom de iPhone) of tweet een leuke winactie. Metandere woorden hoe diverser je tweets, hoe interessanter het wordt voor een volger om joute volgen. Uit onderzoek is gebleken dat 83% van de Twitteraars een bedrijf gaat volgen enblijft volgen om dat deze interessante informatie plaatst.Tip: Plaats ook af en toe en tweet met humor erin, we zijn tenslotte allemaal mensen E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   7   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 11. 11.  TWEET WAT JE DOELGROEP WILT LEZENDit klinkt misschien heel moeilijk om te bepalen, maar dit hoef je ook niet zelf tebepalen, vraag het je volgers! Twitter is niet eenrichtingsverkeer maar komt van twee kanten.Maak bijvoorbeeld een poll aan op Facebook en vraag daar in naar de behoefte van devolgers. Dit hoeft niet per se een letterlijke vraag naar het soort tweets te zijn, maar kanook Verwijs in een tweet naar deze poll en laat zien dat je aandacht aan je volgers geeft.Wees transparant. Laat volgers bijvoorbeeld meedenken naar nieuwe producten of diensten,zij zijn uiteindelijk de afnemers!DENK TWEE KEER NA VOORDAT JE IETS TWEETKlinkt vanzelfsprekend, maar wij zien vaak nog te impulsievetweets van bedrijven. Persoonlijke en zakelijke accounts zijntwee verschillende type accounts. Op je persoonlijke accountkan je een impulsieve tweet zoals "De wachtrij bij de kassa vanAlbert Heijn is weer om van te huilen" plaatsen, maar op jebedrijfsaccount kan dit niet. Mensen volgen jouw bedrijfomdat ze geïnteresseerd zijn in interessante informatie over jebedrijf of producten en diensten. Als ze op jou bedrijfsaccounteen tweet lezen over de wachtrij bij de kassa van Albert Heijn,komt dit niet professioneel over en wordt als oninteressantbeschouwd. Per bedrijf verschilt het natuurlijk hoe "zakelijk"de tweets moeten overkomen, dit dien je zelf voor je eigenonderneming te bepalen. Denk hierbij aan je doelgroep. Onsadvies hierin is: lees altijd een tweet nog een keer, voordat jehem plaatst op je bedrijfsaccount. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   8   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 12. 12.  TWEET EN LEEREr zijn talloze lijstjes met dos en donts voor Twitter te vinden en als we deze "regeltjes"allemaal zouden moeten opvolgen, zal er naar onze mening nog heel weinig getweet kunnenworden en raakt het charme van Twitter (even laten weten wat ik aan het doen ben) er af.Ons advies is om gewoon te tweeten wat bij jouw bedrijf past en te kijken hoe de volgershierop reageren. Zie je na een tweet dat het aantal volgers ineens afneemt? Kijk dan naar dietweet en trek je conclusie. Was deze tweet te commercieel? Was deze tweet te impulsief? Wasdeze tweet te persoonlijk? Doe hier je voordeel mee voor in de toekomst. Ditzelfde geldt ookvoor een tweet die bijvoorbeeld veel geretweet wordt, deze tweet sprak dus blijkbaar aan enzon soort tweet is dus interessant om in de toekomst vaker te plaatsen.Nu je een idee hebt gekregen wat je op Twitter kan zetten, wil je natuurlijk ook dat je tweetsgelezen worden. Hiervoor zijn volgers nodig, deze zal je verkrijgen naar het plaatsen vantweets, maar dit is niet voldoende om veel relevante volgers te verkrijgen. Hoe verkrijg jedeze dan wel? Dat lees je in het volgende hoofdstuk: Hoe krijg ik meer volgers? E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   9   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 13. 13.  4. HOE KRIJG IK MEER VOLGERS?Twitter is pas leuk en effectief, al worden je tweets ook daadwerkelijk gelezen door mensen.Nu denk je in eerste instantie misschien "Ik moet zoveel mogelijk volgers zien te krijgen",maar wil je dat wel? Het is namelijk vrij eenvoudig om heel veel volgers te krijgen, maar ditzijn vaak mensen of bedrijven die ook in lijsten staan van #teamfollowback of soortgelijke"robot-achtige" praktijken. Nee, je kan beter gaan voor relevante volgers.START ZELF MET VOLGENTwitter heeft zelf alvast wat suggesties voor je op een rijtje gezet bij het tabblad "Who tofollow". Hier kan je ook zelf zoeken op interesses. In stap 1 van deze reeks is al uitgelegdhoe je moet zoeken naar de potentiële klant. Deze kan je gaan volgen of beter nog: op zijnof haar tweet reageren. Stel dat hij of zij op zoek is naar een product of dienst die jijaanbiedt, dan kan je hierop reageren. Verwijs niet gelijk naar jouw website, maar laat eerst jeexpertise zien. De kans is groot dat deze jouw gaat volgen en zo kan je deze potentiële klantweer triggeren om een product of dienst van jou af te nemen.TWITTERGIDSNaast de zoekfunctie van Twitter bestaat er ook zoiets als de Twittergids. De Twittergids iseen soort Gouden Gids voor Twitteraars. In deze gids kan je opzoek gaan naar mensen uitjouw branche en deze gaan volgen. Als jij interessant genoeg bent voor deze (vaakinvloedrijke) personen, dan kan je ook terug gevolgd worden en soms zelfs wordengeretweet! Als je het laatste voor elkaar krijgt, dan bereik je in een klap veel mensen en is dekans op nog meer volgers groot.BENUT DE KRACHT VAN DE RETWEETJe kan zelf heel veel inspanning leveren om jezelf "in the picture" bij anderen te krijgen,maar waarom zou je anderen dit niet voor je laten doen? Dat klinkt natuurlijk als muziek inde oren, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dit krijg je voor elkaar door aantrekkelijke tweetste plaatsen, die andere leuk of interessant vinden om te retweeten. Vaak zie je dat dit wordtgedaan bij winacties, waarbij retweeters van een bepaald bericht kans maken op een prijs.Tip: maak de tweet niet te lang, want als je wordt geretweet moet er ook ruimte overblijvenvoor de naam van die gene in de tweet. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   10   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 14. 14.  Let op! Om te worden geretweet heb je al wel een redelijk aantal volgers nodig, anders is dekans klein dat je veel wordt geretweet.VOLG/RETWEET TERUGTwitter is tweerichtingsverkeer en dat merk je ook. Vaak zal je zien dat een ander bedrijfjouw gaat volgen en jij volg deze binnen een paar dagen niet terug, dat dit bedrijf jouw ookweer "unfollowed". Volgt een interessant persoon jou, volg deze dan terug. Hetzelfde geldtvoor de retweets, wordt jouw bericht geretweet, retweet dan ook een keer een interessant ofleuke tweet van deze persoon. Je kan hem of haar ook persoonlijk bedanken voor de retweetdoor een tweet of DM te sturen. Dit wordt vaak op prijs gesteld en toont ook jouwdankbaarheid en betrokkenheid met de volgers!PROMOOT JE TWITTERACCOUNTJe kan buiten op Twitter zelf, ook op andere plaatsen je Twitteraccount promoten. Denkhierbij aan je website, andere sociale media, e-mailhandtekening, visitekaartjes, foldertjes,advertenties, etc. Twitter is onderdeel geworden van je communicatiestrategie, dus vermeldtdeze dan ook op alle vormen van communicatie die worden ingezet. Je zult merken dat diteffect heeft! E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   11   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 15. 15.  KEYWORDS IN JE TWEETSZoekmachines indexeren ook je tweets en net als bij je teksten, zijn bij je tweets ook dekeywords en de plaats belangrijk. Probeer daarom om je keywords vooraan in de tweets teplaatsen, zodat je ook via zoekmachines goed gevonden kan worden.VRAGEN MAG ALTIJDJe wilt volgers toch? Een vraag stellen mag altijd, dus waarom niet om volgers? Wil jebijvoorbeeld deze week nog de 500 volgers halen, vraag hierom en laat anderen jou helpendit aantal te halen. Vraag hier natuurlijk niet te vaak om, want dan kan dit weleens hopeloosoverkomen en komt bij de volgers ook over als een vorm van SPAM.TIJD=GELDTijd=geld, ja dat klopt. Dat Twitter tijd kost en relevante volgers krijgen ook tijd kost, kloptook. Er gaat simpelweg gewoon tijd inzitten om een stevig aantal relevante volgers tekrijgen. Echter al heb je deze verkregen leveren deze volgers uiteindelijk ook geld op en datis vaak meer waard, dan die tijd die jij of een ander erin hebt gestoken.De bovenstaande tips en aanbevelingen zijn slechts een paar van de mogelijkheden omrelevante volgers te krijgen. Uiteindelijk is het een samenhang van verschillende factoren dieer uiteindelijk voor zorgen dat jij gevolgd gaat worden. Het tijd=geld verhaal kangrotendeels worden verlicht met tools. Welke tools hiervoor geschikt zijn en welke je zekermoet gebruiken, lees je in het volgende hoofdstuk: Welke tools moet ik gebruiken? E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   12   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 16. 16.  5. WELKE TOOLS MOET IK GEBRUIKEN?Als je de voorgaande hoofdstukken hebt gelezen kan je denken dat Twitter tearbeidsintensief voor jouw bedrijf is. Als je echt serieus aan de slag wilt gaan met Twitter,moet je ook de nodige tijd daarvoor beschikbaar willen stellen. Gelukkig zijn er verschillendetools beschikbaar die jou helpen bij het succesvol inzetten van Twitter. Er zijn zowelbetaalde als gratis tools beschikbaar. Ieder mens is anders en de een zal daarom de ene toolbeter vinden of lekkerder vinden werken, als de ander. Wij zullen daarom een adviesproberen te geven voor de tools die in onze ogen het beste kunnen worden aanbevolen enniet uitgebreid verschillende tools met elkaar vergelijken. De tools in dit e-book zijnallemaal gratis, dit vanwege het feit dat de meesten hier (in eerste instantie) genoeg aanzullen hebben.1. TWEETDECKTweetdeck is in onze ogen de nummer 1 Twitter tool voor het plaatsen, lezen, reageren enhet bijhouden van tweets. Niet voor niets dat Twitter, Tweetdeck heeft overgenomen. Als jeTweetdeck goed hebt ingesteld, is het een hele krachtige en efficiente tool. We zullen hier inde toekomst nog een artikel over schrijven. Tweetdeck geeft een mooi overzicht van detweets in verschillende kolommen. Dit is naar eigen wens in te richten, zo kan je je timelineweergeven, maar ook je mentions, direct messages en je zoekopdrachten. Verschillendesocial media worden ondersteund (waaronder Facebook en LinkedIn), om zo via Tweetdeckje verschillende accounts te beheren. In ons ogen is ook een groot pluspunt dat Tweetdeckop meerdere apparaten beschikbaar is (PC, Mac, iOS, Android). Door middel van je accountte synchroniseren kan je makkelijk op verschillende plaatsen en apparaten, je social mediabeheren. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   13   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 17. 17.   2. BIT.LYBit.ly is een URL verkorter, welke jouw link verkort tot een bit.ly linkje. Het voordeel van zonverkort linkje is de statistieken die worden bijgehouden door de tool. Hierdoor kan er exactworden gezien hoeveel keer er op is geklikt, wanneer en de bron. Bit.ly werkt uitstekend incombinatie met Tweetdeck. Natuurlijk is deze tool ook los te gebruiken, maar wij raden aan,mits je Tweetdeck gebruikt, deze in combinatie te gebruiken. Zo worden in het vervolg allelinks die jij in Tweetdeck plakt, automatisch verkort tot een Bit.ly linkje. Met oog op SEO zalje misschien denken dat dit niet bevorderlijk is, maar onderzoek heeft aangetoond dat URLverkorters geen invloed op SEO hebben.Tip: Wil je weten hoeveel keer er op een verkort linkje is geklikt? Zet een "+" -teken achter de link en zie daar het resultaat! E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   14   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 18. 18.  3. KLOUTKlout is een tool om jouw online invloed te meten. Klout geeft een score van 0 tot 100 opbasis van je activiteit, versterking en bereik. Tevens geeft Klout aan wat voor type jij onlinebent en zet dit tegenover anderen uit je netwerk. Je kan naast je eigen online invloed, ookdie van anderen bekijken en vergelijken met die van jou. Zo kan je dus jouw bedrijftegenover een concurrent zetten en de online invloed met elkaar vergelijken. Dit is tevenseen handige tool om achter de online invloed van (potentiële) klanten te komen. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   15   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 19. 19.  4. TWEETREACHTweetreach is een tool om het bereik van een bepaalde tweet te meten. Je kan ook zoekenop bepaalde woorden, een link of hashtag. Het aantal mensen die je tweet heeft bereiktwordt weergegeven, mede als het aantal tweets die hiervoor nodig waren. Het aantal"impressions" is het totaal van alle mensen die je tweet gezien hebben, dus inclusief RTs.Zelf gebruiken wij deze tool niet heel vaak, maar het kan je een indicatie geven hoe groot jebereik is.5. TWITTERCOUNTERTwittercounter is een analyse tool voor Twitter. Het geeft visueel het verloop van jefollowers, following, aantal tweets en een combinatie hiervan weer. In de betaalde versie kanje ook nog het verloop van je mentions en retweets zien en kan je langer in de geschiedenisvan je Twitter statistieken terug kijken. Twittercounter geeft ook een voorspelling voor hetaantal volgers en geeft de mogelijkheid om het aantal volgers in een widget weer te gevenen op je website te plaatsen. Om Twittercounter te gebruiken dien je wel in te loggen via jeTwitteraccount en toestemming te verlenen.De bovenstaande tools hebben je bij het beter en efficiënter inzetten van Twitter, deze toolszorgen er dus niet voor dat jouw bedrijf ineens succesvol wordt met Twitter. Je dient zelf inte spelen op de verworven informatie uit de tools. Vind jij de bovenstaande tools niet prettigwerken? Dat kan natuurlijk en gelukkig zijn er zat alternatieven. Probeer deze uit en kijk watvoor jou het prettigste werkt, jij moet er tenslotte mee werken. Merk je na verloop van tijddat je tegen beperkingen aanloopt, dan kan je gaan kijken naar een betaalde tool, die vaaknet even meer mogelijkheden hebben. E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   16   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 20. 20.  AFSLUITING  Wij hopen dat je van dit e-book iets hebt opgestoken, ondanks dat je sommigedingen misschien al wist. Natuurlijk is dit e-book geen garantie tot successen viaTwitter, maar geeft een zet in de goede richting. Zelf hebben wij met veel plezier dite-book geschreven en hebben zelf ook weer dingen geleerd die we nog niet wisten.Wij houden van kennisdeling met anderen en leren van anderen. Je kunt ons eengroot plezier doen, door dit e-book in je netwerk te verspreiden of anderen tewijzen op dit e-book.Heb jij nog aanvullingen op dit e-book of wil je jouw tip of mening delen met anderen? Laathet ons weten via een reactie op Webwinkel-conversie.nl of tweet ons op @WConversie.Niek LeegwaterWillem Ruiter E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   17   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 21. 21.  OVER DE AUTEURSNiek Leegwater (25 jaar) - Online marketing en e-business consultantIs na zijn studie Technische Bedrijfskunde (HBO Bedrijfskunde) enInformation & Knowledge Management (WO) werkzaam als onlinemarketing en e-business consultant. Heeft ervaring met zoekmachinemarketing (SEO & SEA), social media marketing en e-mail marketing.Linkedin Niek LeegwaterWillem Ruiter (20 jaar) - Online markteerIs bezig met zijn studie Commerciële Economie (HBO Marketing). Tijdenszijn studie is hij werkzaam als online marketeer. Heeft ervaring metzoekmachine marketing (SEO & SEA) en social media marketing. Zijnspecialiteit is het inzetten van social media voor zowel B2C als B2B.Linkedin Willem Ruiter E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   18   2011  © Webwinkel-conversie.nl  
 22. 22.  OVER WEBWINKEL-CONVERSIE.NLWebwinkel-conversie.nl is een initiatief van twee jonge ambiteuze online marketeers.Dagelijks hebben zij te maken met diverse webwinkels en hun optimalisatie problemen. Zijzien elke dag de problemen waar webwinkeliers mee worstelen. Er liggen veel kansen vooronline ondernemers om meer uit hun webshop te halen.Dit blog is opgericht om kennis te delen en zo webwinkeliers te helpen bij het verhogen vande conversie van hun webwinkel. Dit wordt gedaan puur uit interesse en passie voor het vak.Wat kunt u vinden op Webwinkel-conversie.nl? • Actuele onderwerpen • Direct toepasbare tips en trucs • Ervaringen uit de praktijk • Eigen mening en visieDoor het delen van kennis met elkaar worden beide partijen er beter van. Het wordt daaromook erg op prijs gesteld al worden de artikelen of andere content op dit blog gedeeld metuw netwerk.Heeft u ideeën voor artikelen of wilt u zelf graag een artikel plaatsen op dit blog? Neem dangerust contact op via de Contactpagina.Webwinkel-conversie.nl  - Website: Webwinkel-conversie.nl- E-mail: info@webwinkel-conversie.nl- Twitter: @WConversie- Facebook: Facebook.com/Webwinkel-conversie- LinkedIn: LinkedIn.com/company/Webwinkel-conversie E-­‐book  -­‐  5  essientiële  stappen  voor  jouw  bedrijf  op  Twitter   19   2011  © Webwinkel-conversie.nl  

×