Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociální média - kodexy

963 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Sociální média - kodexy

 1. 1. Sociální média<br />pravidla pro zaměstnance / kodexy<br />
 2. 2.
 3. 3. Agenda<br />Proč být na sociálních sítích a řešit chování zaměstnanců?<br />Kodex chování<br />Interní předpis<br />Schéma komunikace<br />
 4. 4. Zapojit se vůbec do komunikace v sociálních sítích?<br />
 5. 5. Zapojit se vůbec?<br />ANO<br />NE<br />Anti kampaně a bojkoty<br />Žádná možnost poskytnutí vlastního stanoviska a prezentování vlastního pohledu na věc. Standardní tiskové zprávy nemají na sociální média žádný vliv.<br />Možnost odpovědi jak ze strany společnosti, tak i ze strany fanoušků, nástroj diskuse, platforma pro vyjádření vlastních názorů, nástroj pro sběr zpětné vazby od klientů. Možnost vyřešit problémy dávno před tím, než narostou.<br />Srovnání s konkurencí, budování produktového portfolia<br />Upřímná a levná zpětná vazba, inovativní myšlenky a doporučení, budování značky, reklama na produkty a na společnost, alternativní kanál obsluhy zákazníků. <br />Vzdáváme příležitost a prostor ve prospěch konkurence, nemožnost interakce s novou generací klientů. Žádná zpětná vazba ani doporučení k současným nebo budoucím produktům.<br />Falešné firemní stránky a dezinformace<br />Sociální média jsou ideálním místem pro falešné a neoficiální stránky společností. Špatná informace může zničit pověst produktu či celé společnosti a šíří se velmi rychle. Nejsme-li zapojeni, rezignujeme na možnost zmírnit nebo napravit takové druhy útoků.<br />Alespoň částečná kontrola nad obsahem, monitoring sociálních sítí, možnost reportingu a odstraňování škodlivého obsahu nebo falešných stránek. Možnost interakce, poradenství a vysvětlování vlastních postojů.<br />
 6. 6. Otazníky<br />Výhody<br />Zapojit se vůbec?<br /><ul><li>Prorůstání organizační strukturou
 7. 7. Intenzita komunikace
 8. 8. Data navždy dohledatelná
 9. 9. Zapojení zaměstnanců
 10. 10. Ztráta soukromí / osobní data
 11. 11. Rychlost tvorby
 12. 12. Náklady
 13. 13. Obtížnost tvorby
 14. 14. Možnost změny
 15. 15. Dialog
 16. 16. Použití v intranetech</li></ul>Největší risk spočívá v nezapojení se do sociálních sítí.<br />Rezignace na komunikaci nebo alespoň monitoring vede k finančním ztrátám.<br />Risk<br />
 17. 17. Zaměstnanci již komunikují!(možná právě teď)<br />
 18. 18. Zaměstnanci již komunikují!(možná právě teď)<br />
 19. 19. Komunikace na oficiálním profilu<br />Nové produkty<br />Odpovědi na otázky<br />Obhajoba společnosti<br />Komentáře oficiálních sdělení<br />Komunikace na profilech konkurence<br />Diskuse o zdražování na stránkách konkurence<br />„Já tam pracuju a my zdražujeme taky.“<br />Zaměstnanci již komunikují!(možná právě teď)<br />
 20. 20. Září 2004: bloger oznamuje, že zámek firmy Kryptonite je možné otevřít kuličkovým perem<br />Video na YouTube jako důkaz<br />O dva dny později již desítky blogů, Kryptonite nic netuší<br />O týden později: článek v New York Times<br />Stažení všech zámků, náhrada zakoupených, mediální kampaň: miliony USD ztráty<br />Vybráno z blogosféry<br />
 21. 21. Kodex chování zaměstnance on-line<br />
 22. 22. Co musí zaměstnanci vědět<br />Nepleťte si přítomnost společnosti na sociálních médiích (např. skupina v LinkedIn nebo stránka GE na Yammeru) s vlastnictvím nebo kontrolou – tyto stránky jsou pod kontrolou jiných osob.<br />On-line obsah odráží nejen naši vlastní pověst, ale často také pověst společnosti – a to i v případě, že tuto činnost provozujete doma na svém vlastním počítači.<br />Existuje několik různých způsobů, jak mohou být on-line aktivity spojeny s vaším pracovištěm:<br />Pokud uvedete, že patříte ke společnosti, vše, co uděláte nebo řeknete – i když to se společností nesouvisí – může mít na společnost vliv a na vás mohou lidé pohlížet jako na osobu, která za společnost mluví.<br />Pokud diskutujete o otázkách souvisejících se společností - lidé na vás mohou pohlížet jako na osobu zevnitř, která má znalosti prostředí.<br />Cokoliv uděláte nebo řeknete může mít vliv na vaše pracoviště, pokud si to přečtou vaši kolegové.<br />
 23. 23. Všeobecné zásady<br />Pravidla vhodného chování se nemění, pokud jste on-line. Co se však mění, je rychlost, s níž lze informace sdílet – ať záměrně, nebo náhodou.<br />Nesete odpovědnost za své činy. Vše, co uděláte nebo řeknete v on-line prostředcích, mohou vidět vaši kolegové v práci. <br />Vše, co je zakázáno „ve skutečném světě“, se nestává povoleným jen proto, že jste on-line. <br />Není dovoleno používat zaměstnanecký e-mailový účet k přístupu či komunikaci s jakýmkoliv on-line prostředkem, pokud v používání těchto stránek nemáte nějakou formální úlohu jako osoba, která komunikuje nebo hovoří za společnost, nebo pokud to výslovně nevyžaduje stránka, která má pracovní využití (např. Yammer). Veškeré další aktivity činíte sami za sebe a musíte k nim používat svůj soukromý e-mail. <br />Než se zapojíte do jakékoliv stránky, ujistěte se, že víte, komu stránka patří, jaká je kontrola nad přístupem a zabezpečením stránky a jaký obsah je vhodné tam zveřejňovat/sdílet.<br />Tato pravidla platí, i když přístup k on-line prostředkům získáváte při cestování nebo z domova. Tudíž platí i pro zaměstnance, kteří v zaměstnání mají zablokován přístup k on-line prostředkům.<br />
 24. 24. Jak na to?<br />
 25. 25. Nejdřív myslete, pak se spojujte<br />Než pozvete kolegu, aby se s vámi spojil na on-line prostředku, zeptejte se sami sebe, zda je toto spojení vhodné. <br />Zaměstnanci se nemusí cítit dobře, když obdrží pozvánku „stát se přítelem“ od manažera.<br />Manažeři se nemusí cítit dobře, když obdrží stejný požadavek od členů svého týmu. <br />Rozmyslete si i propojení se zákazníky, obchodními partnery, konkurenty.<br /><br />
 26. 26. Jste-li na pochybách, ptejte se<br />§<br />kdykoliv si nejste jisti, zda je určité jednání on-line vhodné či zákonné<br />Legal<br />Compliance<br />IT security<br />Komunikace<br />HR manažera<br />svého vedoucího<br />
 27. 27. Používejte zdravý rozum<br /><br />Nezveřejňujte nic, co nechcete, aby viděl celý svět.<br />Neočekávejte soukromí. Přátelé i kolegové se vše dozví.<br />Vše je dohledatelné.<br />Na internetu neexistuje tlačítko „Undo“.<br />
 28. 28. Berte ohledy<br /><br />Na společnost, její činitele, zaměstnance, akcionáře, zákazníky, dodavatele, partnery a konkurenty. <br />Vyvěšovat kompromitující fotografie spolupracovníků je nevhodné. <br />Vyhýbejte se sporným otázkám typu náboženství, politika a propagaci dalších společenských či politických témat. <br />
 29. 29. Dejte najevo, že jde o vaše osobní názory<br /><br />Vyhněte se použití označení společnosti (např. e-mail nebo označení vaší pozice).<br />Mluvte v první osobě („já“). <br />Chovejte se obezřetně, než se pustíte do jakékoliv diskuse související se společností. <br />Uveďte viditelně informaci o tom, že jde o vaše osobní názory, které nepředstavují názor společnosti.<br />
 30. 30. Buďte přesní a transparentní<br />Pokud se dopustíte chyby, rychle ji napravte. <br />Vyhněte se uvádění poznámek obsahujících neověřené zprávy a pověsti, zavádějící informace nebo prognózy. <br />Reagujte včas a vyvěšené informace udržujte aktualizované. Vyznačujte změny. <br />Nikdy neuvádějte nepřesné informace o společnosti nebo jejích činitelích, zaměstnancích, akcionářích, zákaznících, dodavatelích, partnerech nebo konkurentech.<br /><br />
 31. 31. Respektujte soukromí<br />Nesdělujte své osobní informace ani osobní informace jiných lidí v míře větší, než je absolutně nutné.<br />Platí, že informace vyvěšené on-line, podle nichž je možné vás identifikovat, by měly být velmi omezené. <br />Nezapomeňte, že osoby páchající kyberzločiny vyhledávají osobní informace on-line a mohou je zneužít k ukradení identity nebo k jiným podvodům.<br /><br />
 32. 32. Chovejte se bezpečně<br />Postupujte obezřetně při klikání na odkazy. <br />Dejte si pozor na osoby, které se vydávají za někoho jiného, a na osoby, které uvádějí poznámky pouze pod pseudonymem. <br />Nepřijímejte žádosti o přátelství od cizích lidí. <br />Vyhýbejte se čemukoliv, co zní příliš dobře na to, aby to byla pravda. <br /><br />
 33. 33. Na co si dávat pozor<br />Neveřejné, důvěrné či jinak chráněné informace o společnosti nebo konkurentech<br />Uvádění výroků obsahujících predikce, které mohou odhalit obchodní strategii nebo budoucí výkonnost společnosti. <br />Informace o finanční výkonnosti a o soudních/právních řízeních či fámách. <br />Splnění vašich pracovních závazků i závazků vašich spolupracovníků.<br />Skrytý marketing, komentování produktů nebo vztahy s veřejností, aniž byste jako autora uvedli společnost nebo vás jako zaměstnance. <br />Použití prostředků zaměstnavatele k soukromým aktivitám.<br />Vystupování jménem společnosti<br />Zneužití značky<br />Přetrvávající oprávnění správců po odchodu ze společnosti<br />
 34. 34. Interní předpis<br />aneb na hranici mezi interní <br />a externí komunikací<br />
 35. 35. Interní předpis<br />Právně závazný dokument<br />Definuje osoby oprávněné komunikovat v sociálních sítích<br />Specifikuje okruh utajovaných informací<br />Definuje procesy spolupráce při vytváření on-line obsahu a role jednotlivých zaměstnanců a managementu<br />Podmínky, za kterých mohou komunikovat pověřené osoby<br />
 36. 36. Zakázaná témata<br />Bankovní tajemství<br />Obchodní tajemství<br />Narušení ochrany osobních údajů<br />Soukromí zaměstnanců a klientů<br />Konkurence<br />Soukromé politické, filozofické a náboženské názory ve vztahu ke společnosti<br />Ryze osobních názory a postoje týkající se společnosti<br />Podíl na trhu v jakémkoliv segmentu<br />
 37. 37. Témata pro call centrum<br />
 38. 38. Schéma komunikace<br />
 39. 39. Článek nebo příspěvek na SNS<br />Pouze monitorovat<br />Nereagovat na konkrétní příspěvky, sledujeme web kvůli relevantním informacím a poznámkám<br />Nadávky a ponižování druhých?<br />A<br />N<br />Je pozitivní?<br />N<br />A<br />A<br />Vzteklý výlev, vtip, satira, výsměch?<br />S příspěvkem můžeme souhlasit, nechat jej být nebo poskytnout pozitivní reakci<br />N<br />Opravit fakta<br />Reagovat faktickými informacemi přímo ve fóru.<br />Pomýlení (faktické chyby)<br />A<br />N<br />Chcete reagovat?<br />N<br />A<br />Nespokojený zákazník (špatná zkušenost)<br />A<br />Náprava<br />Napravit situaci, reagovat, jednat směrem k přiměřenému vyřešení<br />N<br />Souhlas<br />Faktická a dobře citovaná odpověď, která může s příspěvkem souhlasit nebo nesouhlasit, avšak není negativní.<br />Podělte se o úspěch<br />Proaktivně sdílejte svůj příběh a svoje poslání s blogem. Založte reakci na současné situaci, vlivu webu a postavení zainteresovaných osob.<br />Nechte příspěvek být, nereagujte<br />Zpracováno dle prpoint a US Air Force<br />
 40. 40. Zdroje (odkud čerpat)<br /><ul><li>Ford
 41. 41. Coca Cola
 42. 42. IBM
 43. 43. General Electric</li></li></ul><li>Kontakty+420 724 342 273<br />http://twitter.com/Vysehrad<br />http://cz.linkedin.com/in/vysehradsky<br />http://www.facebook.com/jan.vysehradsky<br />http://vysehrad.wordpress.com<br />Jan.Vysehradsky@seznam.cz<br />
 44. 44. Děkuji za pozornost!<br />Vaše otázky?<br />

×