Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета "Вибір. Правозахисник Львівщини" № 17 (034) 26 серпня - 2 вересня 2010 року

947 views

Published on

ПЗВ, Партія захисників Вітчизни. Барнацький

Published in: News & Politics
 • «Партія Захисників Віт¬чизни щиро вітає шахтарів Львівщини з їхнім професій¬ним святом і бажає високих здобутків, безпечної робо¬ти, невичерпного джерела віри, надії, любові, благопо¬луччя в сім’ях і нехай обері¬гає вас Господь Бог.». Голова ПЗВ Юрій Кармазін, голова Львівської обласної організації Павло Барнацький, голова Червоноградської міської організації Іван Яремчук.
  Павло Барнацький, заслужений юрист України, голова Львівської обласної організації Партії захисників Вітчизни. Чужі заслуги під себе. Любить наша влада припису¬вати собі заслуги. Особливо, коли хтось виконав усю чорнову роботу за неї і згори дано вказівку «Ату!» . Тож, як без подиву не відреа¬гувати на недавню прес-конфе¬ренцію правоохоронних структур про те, що завдяки їхнім титаніч¬ним зусиллям працівникам ЛАЗу повернули 6,5 мільйонів гривень.
  «Заощаджувати вирішили на пенсіонерах та інвалідах». А ремонт шосе Київ-Одеса обійдеться країні у 47 млн. грн. за км! Покійний Кирпа, якого вважали корупціонером, перевернувся би в труні…
  «Дерибану – стоп!». Під таким девізом в Стеб¬нику за ініціативи депута¬та Стебницької міської ради Марії Губицької та підтримки Дрогобицької міської органі¬зації Партії захисників Вітчиз¬ни і Стебницького громадсь¬кого руху відбулося Народне віче. На нього запросили го¬лову Львівської обласної ор¬ганізації ПЗВ, помічника-кон¬сультанта народного депутата України Юрія Карамазіна Пав¬ла Барнацького.
  Кумівський спрут. Українська влада вирішили будувати керівну вертикаль за аналогом сицилійської «Коза Ностри». Останнім часом кумівство у вищих ешелонах влади в Україні стало ледь не модою. Своєрідним еталоном взаємостосунків і кар’єрного росту, до якого стали прагнути всі чиновники. Адже бути в кумах у перших осіб держави – це забезпечити собі гарантоване місце на Олімпі та безпроблемне майбутнє.
  Порушено кримінальну справу. У своїх публікаціях «Ресто¬ран на… кістках» (Вибір» №29) і «Кісткам мертвих дали спокій» («Вибір» №31) ми розповіли про незаконність ведення будівель¬них робіт на території комплекс¬ної охоронної зони пам’ятки ар¬хеології «Городище літописного міста «Тустань» поблизу знаме¬нитих Урицьких скель в с. Урич Сколівського району.
  Пам’ятки архітектури - з молотка. Уже непопулярним стає дорватися до влади і не скористатися цим для власної кишені. Оборудки, які викривають за останні місяці, вражають масштабами. Особливо на місцевому рівні. Скажімо, в Броварах, що на Київщині, 90% із виділених для місцевого населення земель міськрада спромоглася штовхнути наліво, наваривши кілька мільйонів доларів.
  Справа на контролі. Редакція отримала копію від¬повіді від Львівської обласної про¬куратури на звернення народно¬го депутата Ю. Кармазіна від 14 червня 2010 р. щодо неналежного розслідування кримінальної спра¬ви, порушеної проти начальни¬ка відділу РАЦС Бориславського МУЮ С. Пріцак.
  Анекдоти.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Газета "Вибір. Правозахисник Львівщини" № 17 (034) 26 серпня - 2 вересня 2010 року

 1. 1. нас підписали вже 12 945 читачів! наш індекс 49127 Партія Захисників Віт- чизни щиро вітає шахтарів Львівщини з їхнім професій- ним святом і бажає високих здобутків, безпечної робо- ти, невичерпного джерела віри, надії, любові, благопо- луччя в сім’ях і нехай обері- ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ гає вас Господь Бог. голова пЗв Юрій кармазін голова львівської www.vybir-lviv.com обласної організації пЗв Павло Барнацький голова червоноградської № 17 (03 4) 26 с ерпня - 2 верес ня 2010 р ок у ціна 45 коп. міської організації пЗв Іван Яремчук Юрій Кармазін: Павло Барнацький, заслужений юрист України, голова Львівської «Заощаджувати вирішили обласної організації Партії захисників Вітчизни на пенсіонерах та інвалідах» а РемОнт шОсе Київ-Одеса ОбійдетьсЯ КРаїні У 47 млн. гРн. За Км! пОКійний КиРпа, ЯКОгО вважали КОРУпціОнеРОм, пеРевеРнУвсЯ би в тРУні… політична еліта на морях. Засмагає. але саме гарантованих політичне життя не вщухає. Хтось активно готується автомобілів, ін- до місцевих виборів, хтось піариться, розкручуючи валіди-сліпі та своє ім’я, а хтось і далі займається своїми обов’язками. інваліди-глу хі От і народний депутат верховної Ради Юрій Кармазін розпрощалися з Чужі заслуги днями підготував два депутатські запити на ім’я надією на обіця- президента України віктора Януковича під грифом: не житло. Згор- під себе нуто бюджетну «Особисто! терміново!» Що спонукало нардепа в програму Мінре- період відпусток нагально звернутися до першої гіонбуду «Забез- особи держави? про це ми спілкуємося з самим Юрієм печення житлом Любить наша влада припису- анатолійовичем. інвалідів 1 гру- вати собі заслуги. Особливо, коли пи Великої Віт- хтось виконав усю чорнову роботу антинаРОдні на долю України та власний на- чизняної Вій- за неї і згори дано вказівку «Ату!» род. Застосування цих законів на Тоді гарцювати безпечно. Як, ЗаКОни практиці призведе до розвалу еко- ни», ліквідовано - Антинародна сутність низ- санаторно-ку- зрештою, й вихвалятися на прес- номіки і сільського господарства, ки прийнятих законів, - пояснив рортне, протез- конференціях, привласнюючи повного зубожіння населення, до він. – У своїх запитах я прошу Га- н о - о рт о п е д ич - чужі здобутки. Є дозвіл, можна не того ж загрожує новим геноцидом ранта Конституції накласти вето не забезпечення переживати за наслідки. І навіщо української нації. Вони - наочне на Закони «Про внесення змін до та медично-реа- згадувати тих, хто насправді ви- свідчення антинародної сутності законів України «Про Державний білітаційна про- рішив питання, хто взяв на себе нової влади. За межу виживання бюджет України на 2010 рік», «Про грама підтримки сміливість відстоювати чиїсь інте- поставили найбільш незахищені загальнообов’язкове державне інвалідів. У нас реси, коли усі боязко відсиджува- верстви населення. пенсійне страхування» та «Про кричать «Ура!», лися в кущах? Хижацький закон: Влада вирішила урізати вит- внесення змін до деяких законо- мовляв, на ць- хто перший засвітиться перед гро- рати на деякі бюджетні напрям- давчих актів України щодо засто- ому ми заоща- мадськістю, той і в пошані. ки. Мовляв, змушені заощаджува- сування угод про розподіл продук- дили 2,4 млрд. Чесно кажучи, гидко інколи ти. Але на кому економлять – на ції». грн. Але кого за- чути заяви наших владоможців і олігархах та чиновниках? Ні! На - а чим вони такі загроз- лишили без ос- силовиків про те, як вони з піною пенсіонерах, інвалідах, селянах, ливі, коли більшість депутатів танньої надії на у рота лізли в кабінети вищих по- малозабезпечених. Дивіться: 18,3 схвально відгукнулися на їх підтримку – ін- садових осіб, захищаючи права млрд. грн. влада вирішила заоща- розвиток сільського господарс- прийняття? валідів, немічних, пенсіонерів? потерпілих, коли чудово знаєш, дити на соціальних програмах та тва і промисловості. Інвалідам- - Погоджуються ті, кому чхати фінансуванні, передбаченому на чорнобильцям тепер не бачити Закінчення на 2-й стор. як насправді вони боялися навіть носа висунути зі своїх кабінетів, «Дерибану – стоп!» лише зачувши проблеми, з якими до них звертаються. Така вже на- тура нинішніх хамелеонів. Особ- ливо силовиків. Тож, як без подиву не відреа- під таким девізом в стеб- гувати на недавню прес-конфе- нику за ініціативи депута- ренцію правоохоронних структур та стебницької міської ради про те, що завдяки їхнім титаніч- марії губицької та підтримки ним зусиллям працівникам ЛАЗу дрогобицької міської органі- повернули 6,5 мільйонів гривень. зації партії захисників вітчиз- Бракувало лише гучних аплодис- ни і стебницького громадсь- ментів. Якби було за що. Не бу- кого руху відбулося народне деш же носити їх на руках за те, віче. на нього запросили го- що вони ані слова не сказали, лову львівської обласної ор- як вони тривалий час умивали ганізації пЗв, помічника-кон- руки в справі ЛАЗу. Хоча не гріх сультанта народного депутата було б розповісти, що лише за- України Юрія Карамазіна пав- вдяки зусиллям голови Партії за- ла барнацького. тішить те, що хисників Вітчизни, народного де- в спекотний день у міському путата Юрія Кармазіна питання клубі зібралося близько 300 зібрав заледве 30 осіб. Барнацькому свій біль. Мова йшла погашення заборгованості праців- стебничан, у той час, як тиж- Доведені до відчаю бездіяльніс- про розвал житлово-комунального никам підприємства вдалося вирі- день перед тим потенційний тю та безгосподарністю місцевого са- господарства, жахливий стан доріг, шити на найвищому державному кандидат в мери Радзієвський моврядування стебничани вилили П. Закінчення на 2-й стор. Закінчення на 4-й стор.
 2. 2. 2 „ Юрій кармазін: «тільки принципова вла да дає принципові результати» Чужі заслуги Закінчення. Поч. на 1 стор. шеві продукти в магазинах, коли програма «Питна вода України». конструкція 25 км шосе Харків- В цивілізованих країнах лише у рубаємо селян під корінь. Жод- Визнано, що 80 % питної води, які Ялта на Дніпропетровщині. під себе випадку катастроф, воєн та епі- на країна світу не проводить та- споживають українці, не відпові- Далі йдуть взагалі чудасії. демій дозволяють собі тимчасо- ких злочинних експериментів над дає санітарним нормам. Тепер Об’їзну дорогу навколо Харкова во згорнути деякі соціальні про- власним народом. додайте наслідки цьогорічного оцінили в 37 млн. грн. за км. В 40 Закінчення. Поч. на 1 стор. грами. І то не всі. А тут вирішили спекотного літа, коли в багать- млн. грн. за км готові викласти з ох регіонах вона прийшла у неп- держскарбниці за об’їзну дорогу рівні. От тільки коли вирішували пи- рятувати розграбовану олігарха- Витончене ридатність. Здавалось би, влада навколо Донецька. Таке вражен- тання, силовики в кращих своїх тради- ми країну за рахунок знедолених. ціях відбувалися відписками, мовляв, Унікальна соціальна турбота! Знущання має кинути додаткові зусилля на ня, що влада вирішила укладати - а чим пояснює влада ско- реалізацію оздоровчої програми, дороги не асфальтом, а золотими у поті чола «вивчаємо проблему» і адже хто ще повинен турбувати- злитками. Але найдорожчим про- рочення фінансування на риємо землю, аби «знайти винних та притягнути їх до відповідальності». Злочинний вугільну промисловість? ся про здоровий генофонд нації. ектом стане ремонт 11 км шосе Натомість вона відбирає півміль- Київ-Одеса на Київщині. Свого Винних, ясна річ, не знайшли. Бо, по ексПеримент - Це ще одне витончене зну- щання. Україна посідає одне з ярда. Навіть інформація санітар- часу в 480 км цієї траси Кирпа за- великому рахунку, й не шукали. А от но-епідемічної служби, що не- рив 2,7 млрд. грн. (5,6 млн. грн. на Юрій Кармазін: коли почули, що Кармазін вирішив з придатну для споживання воду км). Тоді це назвали корупцією. А першими посадовими особами де- п’ють 65% населення, не зупини- нині за 11 км планують викласти… ржави питання повернення лазів- «Заощаджувати вирішили цям зарплати, керівництво правоохо- ронних органів – перше в об’єктивах. Проте ані слова не обмовилися, що нові власники володіють заводом не- законно, оскільки всі судові інстанції на пенсіонерах та інвалідах» визнали договір купівлі-продажу не- дійсним (про що всюди інформував Кармазін). Інакше довелось би розпи- сатися у власній бездіяльності. А тут нове пафосне повідомлен- ня – силовики займуться санаторієм «Шкло». Навіть голова Львівської ОДА Василь Горбаль поспішив за- ла. Як, скажіть, треба ненавидіти 510 млн. грн. (47 млн. грн. за км!). чільних місць у світі за чисель- явити, що «долю цілісного майново- го комплексу державного санаторію над народом ністю нещасних смертельних ви- український народ і саму Україну, Хіба це і є турбота про лю- - І водночас на президентсь- падків у шахтах в результаті не- щоб приймати такі рішення? дей, коли мільярди відбираємо у треба вирішувати, але не через бан- пенсіонерів та немічних і «зака- кому сайті читаємо: «мета на- задовільного стану безпеки, і крутство». Це зрозуміло, бо підпри- туємо» їх асфальтом, після чого шої програми – добробут кож- водночас вугільну промисловість ЗекономленІ ємство, яке нещодавно було лідером у нас з’являються нові олігархи? ної родини, турбота про кожну позбавляють 3,3 млрд. грн. Вра- у своїй галузі й справно сплачувало сотні тисяч гривень податків у бюд- людину…» ховуючи її нинішній стан – це мІльярди – - Там ще написано, що «вчи- практично знищення вугільно- ІЗ кВартир - жет, раптом опинилося на мілині. От тель, лікар, працівник культури, видобувного потенціалу, що бу- По кишенях? тільки чомусь і Горбаль, і правоохо- - куди планують витратити ронці бояться заявити, чому це рап- військовослужбовець, міліціо- мерангом ударить по енергетич- заощаджені мільярди? у намети нер – працівники бюджетної сфе- ній незалежності країни. Хіба 90 - а чим загрожує прийнятий том вони так пройнялися долею са- - Явно не на користь народу. У ри – одержать ключі від квартир». % луганчан і донеччан голосува- Закон «Про внесення змін до наторію, який до того тривалий час нас тішаться, що зекономили кіль- Ми вже побачили, як люди отри- ли за таку програму нового Пре- деяких законодавчих актів ук- нікого не цікавив. А відповідь проста: ка мільярдів на пенсіонерах та ін- мали не тільки ключі від квартир, зидента? раїни щодо застосування угод вже півроку Кармазін робить депутат- валідах. Натомість десятки мільяр- а й «додаткове» фінансування Під загрозою банкрутства про розподіл продукції»? ські запити і обходить вищі кабінети дів нахабно «закопують» у дороги, на соціальні програми. Це, ма- опинилися авіаційна про- - Неозброєним оком видно, що влади, інформуючи про те, як бать- прикриваю- ко відомого своїми одіозними діями буть, взагалі слід втратити остан- мисловість, машинобуду- прийняли його на догоду ділкам, чись підго- на Львівщині соратника Медведчу- ні краплі совісті, які з допомогою шахрайських товкою до ка Козака, нахабно захопив унікаль- аби одне писа- оборудок намагаються позбави- Євро-2012. ну оздоровницю, доводить її до банк- ти, а в сесійній ти народ України конституційного Після при- рутства, аби привласнити за безцінь. залі голосувати права на надра. Комусь вигідно йняття цих Якщо ще рік тому працівники сана- за інше. Гово- ганебних у найближчий час відібрати го- торію справно отримували зарплат- римо про неза- для Украї- ловне надбання українців – зем- ню, то тепер офіційна заборгованість довільний уро- ни законів, лю і сировину. Що це означає, ду- по ній сягнула 1,7 млн. грн. Відома жай і водночас К а б м і н маю, пояснювати не треба. Тому і схема козачків: спочатку довести уні- залишаємо аг- 28 липня ставлю питання перед Президен- кальне підприємство до зубожіння, а ропромисло- своєю пос- том накласти вето на закони, які потім за копійки прихопити. вий сектор без тановою грубо порушують наші конститу- А забігала львівська влада тому, 2,65 млрд. грн. №681 змі- ційні права і є антинародними і що Адміністрація Президента після Достатньо по- нив Де- антиукраїнськими по суті. чергового запиту Кармазіна доручила бувати в селах р ж п р о - - як оцінити слова міністра розібратися із ситуацією в санаторії. і поспілкувати- г р а м у економіки Василя Цушка, що Я особисто їздив на місце з перевір- ся з людьми, на- підготовки до Євро, країні слід готуватися до жорс- ками фактів. І сміливо можу розповіс- скільки їм важ- уточнивши скільки мільяр- тких реформ і багатьом пере- ти, як шарахалися від мене керів- ко кожного року дів витратить на будівниц- селитися з хат у намети? ництво силовиків, лише зачувши, що шукати кошти тво доріг – 47 млрд. грн. - Це, мабуть, і є та соціальна мова йде про «Шкло». Тряслися за на нову посів- на 3460 км. Виходить – програма, яку готували усім нам. посади, натякаючи, що Козак-молод- ну, на підтрим- 13,6 млн. грн. на кілометр. Цушко заявив, що у нас країна пе- ший, який нині виплив у столиці, че- ку зернових. А Ціна цілком вкладається ревернутих дзеркал. Я з ним зго- рез свої зв’язки може вмить відпра- тут – додатко- в розумні будівельні рам- ден. Але лише в цьому. Він каже, вити будь-кого у відставку. А тепер, вий удар. Спро- ки. Це якщо не вивчати, що в нас суцільні пільговики. Тіль- коли отримали доручення на руки, буйте переко- на що саме підуть гроші. А ки не уточнив, що серед пільгови- осміліли. На трибуни і екрани телеба- нати селян, що виявляється є ділянки, де ків – суцільні олігархи, які чомусь чення полізли. З апломбом заявля- їм вкотре уріза- вартість одного кіломет- не платять у головну скарбницю ють про матеріали, підготовлені для ють фінансуван- ра в кілька разів переви- мільярдні податки, беруть кредити порушення кримінальної справи. От ня для… їхнього щує середньостатистичну. на пільгових умовах, а то й зовс- тільки чомусь страшаться розповіс- ж блага. Абсурд! Скажімо, ремонт 1,62 км. ім без повернення, грабують краї- ти, хто надав їм ці матеріали. І хто А як же тоді на- в Ірпені, що під Києвом, ну без страху бути притягнутими справді не побоявся заступитися за звати ці закони, обійдуться державі в 50 до відповідальності, коли пересіч- трудовий колектив, на який козачкам якщо вони суперечать будь-якій млн. грн. (30 млн. грн. за км!). По- ного громадянина садять за гра- чхати з висоти своєї нахабності. вання, оборонно-промисловий ти за вкрадену гривню і т. д. Так, людській логіці? яснення просте: ректором Націо- Така ж ситуація і з Прикарпатським комплекс. Мало того, що вони пе- усі міжнародні експерти поперед- - але ж нас переконують, що нального університету податко- управлінням бурових робіт. Двічі – при ребувають у стані стогнації, так жають, що Україна на порозі нової ці заходи тимчасові… вої служби в Ірпені є старий друг помаранчевій і нинішній владах – під- влада урізала ще 0,5 млрд. грн. кризи, ще більш жорсткої. Замість - В Україні все тимчасове – га- прем’єр-міністра Азарова – Петро приємство намагалися ліквідувати, Вибачне, їм що - із шапкою по сві- Мельник, що недавно став нарде- того, аби вжити термінових адек- рантоване постійне. Продукти не- викинувши на вулицю п’ятитисячний впинно зростають у ціні, а селян ту йти, канючачи гроші на вижи- пом за списками Партії регіонів. ватних заходів, влада пропонує колектив. І знову лише завдяки зусил- ще більше садять на фінансову вання, якщо власна влада робить Йому вдалося пролобіювати свій українцям ще більше затягнути лям Кармазіна, який особисто домігся дієту. У мене знайомі приїхали в все, аби вони збанкротували? вуз як базу для однієї зі збірних, паски і переселитися з квартир у втручання прем’єр-міністра Азарова, Україну і вийшли на столичні рин- А в якій ситуації опинилися що гратимуть під час чемпіонату. намети, бо забракне грошей роз- вдалося врятувати УБР. Але не вс- ки. Вони були шоковані цінами. З військові? На позачерговому за- На реконструкцію футбольного платитися за комунальні та інші тигла новина долетіти до Львівщини, одного боку, по селах гниють аб- сіданні РНБО прийнято рішення поля він вже вибив 100 млн. грн. послуги. Мабуть, це єдина країна як керівництво Львівської ОДА і Бо- рикоси, сливи, а базарна ціна на щодо необхідності додаткового (таких витрат не знала ще жодна у світі, де державні мужі запропо- риславської міськради наввипередки них – 15-22 грн. Збирати ж їх се- фінансування Збройних Сил Ук- тренувальна база в Україні). А те- нували такий вихід із доведеного полізло привласнювати собі заслуги. лянам – збитково: така політи- раїни, проте, всупереч цій ухвалі пер ще 50 млн. грн. на суперре- олігархами кризового стану. Чомусь тільки не було їх видно під час ка уряду. Значить, ця політика коаліція через пару днів позбави- монт вулиці біля університету! P.S. на вимогу Ю. кармазіна урядового засідання, на якому мені вигідна тим, хто зацікавлений у ла армію на 2,1 млрд. грн. Це тур- Втім, ірпеньскі витрати ніщо президент віктор Янукович особисто довелося відстоювати інте- високих ринкових цінах на про- бота про людей чи глум? Воче- порівняно із тими, які закладено наклав вето на закон україни реси трудового колективу. Як поясни- дукти першої необхідності. І тим, видь, державні мужі забули, що на ремонт кільцевої дороги нав- «про внесення змін до деяких ли там, керівництво Львівського ОДА хто на державному рівні лобіює країна, яка не годує власну ар- коло Києва – 22 млн. грн. за км. законодавчих актів україни і Бориславська влада були зайняті дотації аграрного сектору. Вер- мію, годує чужу! У ще більшу суму – 24,2 млн. грн. щодо застосування угод про «більш нагальними проблемами». шина цинізму - говорити про де- Окреме питання - Державна за км – обійдеться Україні ре- розподіл продукції».
 3. 3.  Павло барнацький: «виграй вибори разом із Партією захисників вітчизни» 3 Кумівський спрут україНСька вЛаДа вирішиЛи буДувати керівНу вертикаЛь за аНаЛОгОм СициЛійСькОї «кОза НОСтри» Останнім часом кумівство у вищих ешелонах влади тафету у свого в україні стало ледь не модою. Своєрідним еталоном недавнього за- взаємостосунків і кар’єрного росту, до якого стали прагнути пеклого опо- всі чиновники. адже бути в кумах у перших осіб держави нента. Як і – це забезпечити собі гарантоване місце на Олімпі та Ющенко, Яну- безпроблемне майбутнє. кович ще до приходу на посаду голови держа- підрахунками експертів, щонай- тра сім’ї й спорту Юрія Павленка. на Майдані, важко було зрозумі- Любі куми ти, як людина з «руками, які нічого ви оточив себе впливовою і дале- ко небідною ріднею. Віддавна в менше 40 осіб із найближчого ото- І що цікаво, рідні Януковича, чення Президента є його прямою особливо його хресники, примуд- та кумушки рилися зробити настільки запамо- Поклав початок цій класич- рочливу кар’єру, що навіть набли- ній традиції, яка викликає подив женим до Кучми особам такого у всьому світі, попередній Пре- не снилося. Скажімо, Пшонка-мо- зидент Віктор Ющенко. А успішно лодший – Артем, другий похрес- продовжив нинішній – Віктор Яну- ник Президента, стрімко злетівши кович. на Донеччині, став народним де- За кордоном, у провідних краї- путатом і в свої 28 років отримав нах світу прийнято ретельно від- полковничі погони (навіть Дмитро стежувати всі стосунки кандидатів Табачник, будучи главою Адмініст- на провідні державні посади. І там рації Президента Кучми, не ризик- ніхто не вітає «родинних кланів», нув у свої 32-34 претендувати на і тим паче - присутність навколо таке звання). перших осіб усіляких кумів та ку- Хрестив Янукович його у нелег- мушок. Надто ризиковано, бо, як кому для себе 2005 році. Як, до доводить практика, в кінцевому речі, й ще одного похресника - Ро- рахунку це призводить до захмар- мана Присяжнюка. Роман зараз на ної корупції. одній із державних посад, а його У нас же ніхто не наважився батько Володимир Присяжнюк - стати поперек бажанню Ющен- міністр агропромислового комп- ка обкласти себе «великою роди- лексу в уряді Азарова. ною». Причім, чи то за дивним збі- У тому ж році Янукович став гом обставин, чи то за особистою хрещеним і молодшого сина тодіш- примхою «головного пасічника нього вінницького губернатора України», але в найближчій рідні Джиги – Миколи, 1987 р.н. Як від- опинилися переважно найвпли- значають експерти, нинішній Пре- вовіші вітчизняні олігархи. Саме зидент вирішив, вочевидь, повто- вони заполонили весь владний рити шлях Ющенка до влади. Той олімп у країні в 2005-2009 роках. так само обклався кумами саме в Та так, що навіть провідні закор- опальному для себе 2000 році. От донні видання з подивом поча- і Янукович у 2005-му взяв під опіку ли констатувати, що Україною багатьох хрещеників, мабуть, за- керує «великий родинний клан безпечуючи собі лояльність і під- Ющенка». І це неважно, що се- тримку певних політичних груп, ред наближених осіб були люди, адже така родинність сильніша за замішані свого часу у великих ко- кровну. Принаймні найкращий ана- рупційних скандалах. Нове рено- лог – сицилійська «Коза Ностра». ме входження у склад президент- ської рідні рятувало від будь-яких неприємностей. ПОПереДу Батьків своїх хрещеників, а та- уСьОгО Світу кож близьких родичів Ющенко Своєрідним містком для ро- щедро обдаровував державними динних зв’язків відразу трьох відо- посадами. Скажімо, його рідний мих в Україні осіб – Леоніда Кучми, брат став депутатом від «Нашої Едуарда Прутніка і Віктора Януко- України», а племінник - заступ- вича стали діти Льовочкіна. Кучма ником харківського губернатора. виступив хрещеним батьком його А кумами у Віктора Андрійови- дочки Олени, екс-глава Держкомі- ча стали політики Віктор Бало- тету з питань телебачення і радіо- га, Петро Порошенко, Олександр мовлення України Прутнік – його Третьяков, Микола Катеринчук, спадкоємця Олексія, а Янукович Олег Рибачук, Давид Жванія, Во- хрестив молодшого сина Сергія. лодимир Гришко, Олександр Че- Дружина Віктора Януковича – ревко, Юрій Павленко, Станіслав Людмила також завела собі чима- Аржевітін, Оксана Білозір, Мико- ле родинне коло. У її кумах відо- ла Мартиненко та інші. Хрестив мий артист Вадим Писарєв (вона третій Президент дітей і з Окса- хрестила його дочку) і екс-проку- ною Мороз-Хант - кумою Олени рор Макіївки Василь Джарти. А Кучми-Франчук. Відзначився молодший син Президента Вік- Ющенко й у розвитку міжнарод- тор хрестив свого племінника Вік- ного кумівства, ставши хреще- тора. ним батьком молодшого сина гру- Як бачимо, український політи- зинського президента Саакашвілі не крали», так легко віддала їхню українській традиції бути хреще- ріднею або кумами і працюють на кум, хоч і не спроможній протягом - Ніколоза. довіру на відкуп новій олігархічній ним почесно, і сприймалося це як високих державних посадах. двадцяти років незалежності гідно Не дивно, що вже через рік «рідні». прояв особливої поваги. А саме Серед кумів Януковича - заступ- проявити себе в політичній та еко- президентства Віктора Андрійо- кумівство впливало на створення ник Генерального прокурора Вік- номічній сферах, зате в питаннях вича Україну сколихнули серйозні нерозривних зв’язків. Помітивши, корупційні скандали, в яких замі- «ДОН»ецька що за Ющенка на базі родинних тор Пшонка, генерал МВС Мико- кумівства, без сумніву, вирішив ла Джига, син голови Адміністрації випередити всі країни світу. Якщо шаними виявилися і його діти. Це ріДНя уз виникли найпотужніші українсь- Президента Володимира Льовоч- бракує професійного хисту, то хоч стало причиною початку падіння На ті ж граблі, вочевидь, вирі- кі економічні угруповання, Януко- кіна – Сергій. До речі, одним із шляхом родинних зв’язків вирішив «всенародної довіри». Адже лю- шив наступити й нинішній Прези- вич вирішив не пасти задніх. І вже кумів Льовочкіна є Леонід Кучма, захищати свої крісла. Від народ- дям, які кілька місяців промерзли дент, який успішно перехопив ес- обійшов у цьому попередника. За який свого часу хрестив екс-мініс- ного невдоволення, виходить… Порушено кримінальну справу у своїх публікаціях «ресто- Службових осіб Підгородцівської ран на… кістках» (вибір» №29) сільради звинувачують у зловжи- і «кісткам мертвих дали спокій» ванні посадовим становищем та («вибір» №31) ми розповіли про міста «тустань» поблизу знаме- області. Як поінформував облас- час видачі довідки про місце роз- службового підроблення, що за- незаконність ведення будівель- нитих урицьких скель в с. урич ний прокурор, за результатами ташування оскаржуваного об’єкту подіяло істотної шкоди держав- них робіт на території комплекс- Сколівського району. проведеної перевірки з приводу землекористування, прокуратура ним інтересам та спричинило тяж- ної охоронної зони пам’ятки ар- «Вибір» отримав додаткову від- законності дій посадових осіб Під- Сколівського району 1 липня 2010 кі наслідки (ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 хеології «городище літописного повідь із прокуратури Львівської городцівської сільської ради під р. порушила кримінальну справу. Кримінального кодексу України).
 4. 4. 4  подробиці читайте на сайтах w w w.pzv.lviv.ua та w w w.v ybir- lviv.com Пам’ятки архітектури - з молотка Уже непопулярним стає дорватися до влади і не перевищення службових повно- скористатися цим для власної кишені. Оборудки, які важень з боку Спринського та Гав- викривають за останні місяці, вражають масштабами. риляка та притягнення їх до від- Особливо на місцевому рівні. Скажімо, в Броварах, повідальності. що на Київщині, 90% із виділених для місцевого Як повідомив міністр регіо- нального розвитку та будівниц- населення земель міськрада спромоглася штовхнути тва В. Куйбіда дії Спринського та наліво, наваривши кілька мільйонів доларів. Гавриляка визнано неналежними, Не поступаються їм за масш- 5/4, частини приміщень на пл. Ри- оскільки суперечать чинному за- табами зазіхань і колишній тепер нок 35/5 і 26/5, по вул. Коперніка, конодавству. МВС додало, що на- начальник відділу комунального 4/20, 5/7, підвальне приміщення звані у депутатському зверненні майна Самбірської міськради Р. пл. Ринок 24-б і колишня автошко- будівлі, які включені до переліку Спринський, а також його заступ- ла на пл. Ринок 26/5. Як бачимо, пам’яток архітектури та містобуду- ник М. Гавриляк. Будучи при владі, пара діяла з розмахом. вання, не можуть бути об’єктами замість того, аби турбуватися про Крім того, Спринський підписав малої приватизації. За фактами «Дерибану – стоп!» міську казну та добробут самбір- договір оренди нерухомого май- продажу цих приміщень працівни- чан, обоє спритників, як встано- на №76/2007 від 1 липня 2008 р. ки Самбірського міськвідділу внут- вило слідство, зайнялися дериба- з ТзОВ «Милосердя» на вул. Шпи- рішніх справ склали протокол про ном комунального майна. І почали тальна, 14, без відповідного рішен- корупцію відносно Спринського, «штовхати» об’єкти наліво й на- ня сесії міськради, що є прямим однак суд його скасував. Оскільки Закінчення. Поч. на 1 стор. «Дрогобицький машинобудів- в діях Спринського та Гавриляка право за заниженими цінами. порушенням. За даним фактом по- бездіяльність депутатського кор- ний завод» та нецільового вико- вбачаються ознаки злочинів, скоє- Скажімо приміщення на вул. рушено кримінальну справу, однак пусу щодо вирішення цих питань. ристання посадовими особами них у сфері службової діяльності, Шпитальній, 12, Сприньский від- ніхто не поспішав відсторонити не- А найболючішою проблемою гро- коштів з місцевого бюджету щодо матеріали перевірки надіслано дав місцевому підприємцю за 39,6 нажерливого чиновника із займа- мади міста, як з’ясувалося, зали- ТзОВ «Стебникводоканал». Дове- за підслідністю до Самбірської тис. грн., тоді як експертний оціню- ної посади, як того вимагає закон. шається розкрадання комуналь- дено, що підприємство, 51% якого міжрайонної прокуратури. А там вач І. Левкович визначив іншу ціну Оскільки державі було завдано ного майна та незаконна його належить міській раді, а 49% - ок- кримінальну справу поспішили – 90 тис. грн. Лише на цьому бюд- збитків в особливо великих розмі- «прихватизація». Як наголосив П. ремим особам, створено фіктив- спустити на гальма, закривши її жет втратив понад 50 тис. грн. рах, а місцеві правоохоронні ор- Барнацький під час свого виступу, но. Запевняю, що зробимо все, за ст. 6 п. 2 КПК України. І це не єдина невигідна для гани не поспішали із розсліду- він чудово знає проблемні питан- аби винних посадовців притягну- міста, притім дуже зручна для ванням, група осіб звернулася із Самбором поповзли чутки, що ня, оскільки діє в тісній співпраці із ли до відповідальності. Спринського і Гавриляка, оборуд- заявою до народного депутата Ю. таке рішення Спринському та Гав- Марією Губицькою. Присутні склали та затверди- ка. Всупереч чинному законодавс- Кармазіна. З перевіркою фактів на риляку винесли далеко не за їхні - Марія Петрівна, - розповів ли громадську вимогу, в якій вис- тву вони разом дали дозвіл на при- місці побував його консультант- красиві лукаві оченята. Втім, де- він, - підготувала усі необхідні до- ловили недовіру міському голові ватизацію відразу кількох об’єктів, помічник П. Барнацький. Як на- путатський запит Ю. Кармазіна кументи, аби я зміг скерувати їх Р. Калапачу та депутатському кор- які рішенням №393 від 22 листопа- слідок, на ім’я Генерального про- змусив Львівську облпрокурату- у відповідні інстанції і вирішити пусу Стебницької міськради, а та- да 1988 р. були визнані пам’ятками курора, міністра внутрішніх справ ру перевірити законність закрит- проблеми у цивільно-правовому кож вимогу повернути у власність архітектури. Зокрема, з молотка і міністра регіонального розвитку тя кримінальної справи. Як пові- полі. Мова йде і про рейдерську усе пограбоване за їхню каденцію пішли приміщення на пл. Ринок, та будівництва було підготовлено домив обласний прокурор, наразі спробу посадових осіб ОП «Все майно. За це проголосували одно- 26/5, 26/7 і 38/12, по вул. Коперні- депутатський запит щодо перевір- це рішення скасовано та доручено для дому» та ТзОВ «T.F.C. Лтд» голосно. ка, 4, Сагайдачного, 5/3, 2/18, 2/19, ки фактів зловживання посадовим провести додаткову перевірку дій (за яким безпосередньо «стоїть» Того ж дня відбувся перший Шептицького, 5/1, Коперніка, 4/21 і становищем, корупційних діянь, Спринського та Гавриляка. стебницький міський голова Ро- матч на оновленому Стебниць- Справа на контролі ман Калапач та його «привілейо- кому центральному стадіоні між ваних їй злочинів. Однак досудове вані особи») прихопити Державне командами «Стебник» і «Вулич- слідство неодноразово зупиняло- підприємство роздрібної торгів- не». Рік тому на вимогу громад- ся у зв’язку з тяжким захворюван- лі – магазин у Стебнику на вул. В. ськості місцева влада змушена ням Пріцак. Великого, 12-а, та складські при- була розпочати його ремонт. Ак- Редакція отримала копію від- ні хабарів («Вибір» № 27 від 20-27 Разом із тим, як поінформував міщення на вул. Шептицького, тивну участь у цьому прийняли та повіді від Львівської обласної про- травня 2010 р.). Кримінальна спра- прокурор, з метою забезпечен- 5, в обхід закону. Дерибанщиків, надали фінансову допомогу Дро- куратури на звернення народно- ва була порушена 8 лютого 2010 р. ня об’єктивності, у зв’язку з над- як виявилося згодом, «прикри- гобицька і Стебницька міські ор- го депутата Ю. Кармазіна від 14 Бориславською прокуратурою. ходженням скарг громадян, кримі- вала» прокуратура на місцево- ганізації ПЗВ, тоді як інші політич- червня 2010 р. щодо неналежного Як поінформував прокурор нальну справу для проведення му та обласному рівнях. Однією ні сили залишись байдужими до розслідування кримінальної спра- Львівської області, в ході досудо- подальшого досудового слідс- із підстав звільнення прокуро- відновлення стадіону. Як наголо- ви, порушеної проти начальни- вого слідства прокуратура м. Бо- тва скеровано в Миколаївську ра Львівської області О. Баганця сив П. Барнацький на урочистому ка відділу РАЦС Бориславського рислава виконала значний обсяг міжрайонну прокуратуру. стала бездіяльність Дрогобицько- відкритті стадіону, їхня політична МУЮ С. Пріцак. слідчих дій, спрямованих на здо- Хід досудового слідства пере- го міжрайонного прокурора О. Со- сила і надалі підтримуватиме усі Нагадаємо, що С. Пріцак підоз- буття та закріплення доказів вини буває на контролі в прокуратурі боля в захисті майнових інтересів ініціативи стебничан зі збережен- рюється у вимаганні та отриман- підозрюваної у вчиненні інкриміно- області. на місцевому рівні. Переконаний: ня історичного та культурного об- наші звернення щодо невідповід- личчя їхнього міста. Рабинович почув, що україн- а поки посидиш у камері! ять: піаніно на шафі, телевізор ності Соболя займаній посаді по- На відкритті також виступив ці зубожіють і канючать гроші в - Але я хочу сказати... у холодильнику... Перестановку чує новий прокурор області. Юрій член ПЗВ Богдан Мозоль, який МВФ. Прилетів із Хайфи до Ук- - Заткнися... зробив? Кармазін, до якого звернулися де- планує балотуватия на Дрогоби- раїни. Зійшов із трапу літака, ба- Через кілька годин поліцейсь- - Угу. путати Стебницької міськради, цького міського голову, та поба- чить – райдуга і каже: кий заходить у камеру до поруш- - По фен-шуй, мабуть? скерував депутатський запит на жав усім гравцям рано чи пізно - Я так і підозрював, на що ника й говорить. - Ні, по п’яні... ім’я перших осіб держави, що доз- пробитися до вищої ліги і виступи- вони гро- *** волило довести непоодинокі фак- ти на європейському чемпіонаті. ші витра- Що спільного ти рейдерства у Стебнику та роз- Матч того дня закінчився пере- чають… між жінкою і мен- базарювання державних коштів. могою стебничан - 3:1. *** том? В обох фор- Ми також подали відповідні до- на фото внизу: павло барна- Дружи- ма важливіша за кументи на ім’я Генпрокурора Ук- цький (третій вгорі зліва) ра- на розш- зміст. раїни щодо бездіяльності проку- зом із членами партії захисни- товхує чо- *** ратури м. Дрогобича в перевірці ків Вітчизни перед початком ловіка о - Уявляєш, моя фактів розкрадання майна ВАТ матчу. другій го- подруга залеті- дині ночі: ла. Вона в шоці, зі - Іване! мною не спілкуєть- Ну, Іване! ся. Вона так мені - Чо? довіряла, проси- - Ти ла завжди бути правда обережнішою. Я так силь- обіцяв... Худоби- но хо- на я!.. чеш? - Не журись, все *** - Тобі пощастило, шеф зараз на нормалізується. Поговори з нею Щоб витратити гроші з розу- весіллі у своєї дочки, коли він приї- ласкаво, заспокой. Скажи, що це мом, мало мати розум і гроші – де, то буде в гарному настрої! від мене... ще необхідна відсутність жінок... - І не розраховуйте - я нарече- *** *** ний... Учора кинув пити. Почав бу- Поліцейський зупиняє поруш- *** хати. ника за перевищення швидкості. Не залишайте тещу в живих піс- *** Втрачене свідоцтво про реєстрацію трускавецького міського осе- - Але, сер, я можу все поясни- ля весілля - моторошна прикмета! Знайдений у капусті не завж- редку партії захисників Вітчизни, видане трускавецьким міським уп- ти! - благає водій. *** ди носить прізвище господаря равлінням юстиції 28 січня 2002 р., вважати недійсним. - Поясниш усе моєму шефові, - Дивно в тебе якось меблі сто- городу. CMYK Надруковано на партійному ротопринтері, свідоцтво Засновник: Львівська обласна органцізація Шеф-редактор: П. С. Барнацький Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 892/145 від 19 листопада 2008 р., державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р. Партії захисників Вітчизни Виходить: двічі на місяць видане Держкомітетом телебачення і радіомовлення України Видавець: обласна організація ПЗВ pzv_lviv_obl@ukr.net Ціна договірна № замовлення: 34 Тираж: 25 000 екз.

×