Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vybir 61

1,606 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vybir 61

  1. 1. ■У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ Політичний колобок Із наближенням виборів із суспільного болота почали масо­ во вилізати політичні авантюри­ сти, які, наче легендарні Остапи Бендери, обіцяють ледь не кожне село перетворити у нью-Васюки. Не став виключенням і Дрого­ бицький регіон. Про новоявле- них Бендерів, які, наче політичні колобки, що встигли вже «про­ котитися» по всіх політичних си­ лах, починаючи із СДПУ(о), і нині вояжують гірськими селами, обіцяючи міфічну газифікацію під майбутні вибори (причому за кошти самих же виборців), - чи­ тайте в наступному номері. УСЕ НАЙГІРШЕ - ДІТЯМ? ■ СУДОВІ ІСТОРІЇ Шахрай -Фронт - проти малюківБОРИСЛАВСЬКА ВЛАДА НАХАБНО «НАГРІВАЄ РУКИ», ПІДСОВУЮЧИ ДІТЛАХАМ за природою А Б О ЧО М УВ ДИТСАДКАХ НЕЯКІСНІ, А ТО й ПРОСТО НЕПРИДАТНІ ДЛЯ ВЖИВАННЯ ПРОДУКТИ ЕКС -ДЕП УТАТУ С ХІД Н И Ц Ь КО ЇУ публікації «У Бориславі діти голодують» («Вибір» № няють» через таку56 від 24 листопада - 1 грудня 2011 року) ми розповіли собі приватну струк­ С Е Л И Щ Н О Ї РАДИпро те, що в місцевих дитячих садках триває туру «Гаманець», Б. КОЦКОВІсправжня війна за грами їжи. Малюки, за словами що належить де­ путату Львівської ВДА Л О С Явихователів, через брак основних продуктів - м’яса,риби, молока, яєць - майже рік (із зими 2011 року) обласної ради В. УН И КН УТИ Голуботовському зхарчувалися пісною їжею, звареною на воді. відомої політичної ТЮ Р Е М Н О ЇВідразу після оприлюднення цієї інформації і сили. Саме у цієї БАЛ А Н ДИ фірми працівниківдепутатського звернення Ю. Кармазіна з трибуни соціальної сфе­ В СБУ лохи неВерховної Ради знайшлося і м’ясо, і молоко, і масло. ри за сприян­ працюють. Не той рівень,От тільки завезли їх далеко не стільки, скільки ня представників не та кваліфікація. Апотребують зголоднілі юні організми. місцевої влади зму­ якщо хтось намагається шують закупову­Міська влада у своє виправдання вину переклала подати працівників вати продукти хар­на попередників. Мовляв, саме вони заборгували чування в дитячі цієї силової структури170 тис. грн. постачальникам, довівши ситуацію із установи міста. При­ в такому вигляді,забезпеченням харчуванням дитсадків до такого чому продукти ці, як то це означає, щодикого стану. Ми ж зі свого боку пообіцяли провести з’ясувалося під час людина щось прагневласне журналістське розслідування і з’ясувати, що ж розслідування, мало приховати. Тож, колинасправді відбувається із дитячою їжею у Бориславі? того, що в більшості екс-депутат Східницької своїй неякісні, та селищної ради Б. І проведене журналістське ди ненажерливо наповнюють ще й продаються за завищеними Коцко в розмовахВЛАДНА БРЕХНЯ розслідування принесло цікаві ре­ собі кишені, підсовуючи дітлахам цінами. вихваляється, як йому Здавалось би, на дворі - зультати. Насправді, як виявило­ За супровідними накладними, неякісні, а то й просто непридатні вдалося «вставити»не повоєнний період і не часи ся, місцеві владні мужі нахабно вся продукція є вищого ґатунку. для вживання продукти. есбеушників, уникнувшилихоліття. Батьки регулярно пла­ брешуть і батькам дітлахів, і ви­ Але тільки на папері. Насправді,тять за утримання дітей у дит­ деяку, як зауважують працівники зони,то в мудрої людини ховательським колективам. А їхнясадках, поля нормально плодо­ заява про борги попередників ПРОДУКТИ НАВІТЬ дитсадків, навіть худобі не ре­ такий словесний пасажносять, крамниці ломляться від комендували б. Наведемо лише викликає хіба щопродукції. Так чому ж малюків в - груба спроба приховати свої НЕ ДЛЯ ХУДОБИ деякі факти. Скажімо, кукурудзяну іронічну посмішку. масштабні махінації з відмивання Схема відмивання коштів єБориславі тримають, образно ка­ бюджет-них коштів. Простіше ка­ доволі простою. Гроші «прога-жучи, на хлібі і воді? жучи, представники місцевої вла- Продовження на 5-й стор. Продовження на 6-й стор. ■ УВАГА - ВІДПИСКА!Квартирний зорепад Ех, дороги!.. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В. ЯНУКОВИЧНАВІТЬ ВІДПОВІДІ-ВІДПИСКИ ПОКАЗАЛИ, ЩО НАЧАЛЬНИК НА ПІДСТАВІ ДЕПУТАТСЬКОГО ЗАПИТУЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА Ю. КАРМАЗІНА ДАВ ДОРУЧЕННЯ УРЯДУМИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ДЕПУТАТ ЛЬВІВСЬКОЇ ВИДІЛИТИ КОШТИ НА ОБЛАШТУВАННЯОБЛАСНОЇ РАДИ АНАТОЛІЙ ДЕЙНЕКА НЕЗАКОННО ЩЕДРО ДОРІГ ЛЬВІВЩИНИ І, ЗОКРЕМА, УРОЗДАЄ ОБ’ЄКТИ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ ПІД ЖИТЛО СВОЇМ БОРИСЛАВІРОДИЧАМ І НАБЛИЖЕНИМ Під час відкриття нового терміналу міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького ПрезидентУ матеріалі «Квартири - для наближених і родини» лися помешканнями за рахунок України Віктор Янукович заявив, що владі Львівщини(«Вибір» № 58 від 26 січня - 1 лютого 2012 р.) наше фонду лісового господарства, ставить нове завдання - побудувати навколовидання розповіло про те, як начальник Львівського - племінник (син рідного бра­ аеропорту сучасну інфраструктуру і забезпечитиобласного управління лісового та мисливського та) В’ячеслав Дейнека, близький область сучасними автошляхами. Після чого дав родич - директор «Львівського відповідне доручення уряду виділити фінанси для,господарства, депутат Львівської обласної ради лісового селекційного центру» зокрема, облаштування доріг.Анатолій Дейнека щедро забезпечує близьких родичів Ф. Пелиньо (його дружина Ліанаі близьких друзів помешканнями за рахунок контор Василівна рідна племінниця - доч­ А передував цьому депутатський запит головилісового господарства. ка рідного брата Василя Дейнеки), Партії захисників Вітчизни Ю. Кармазіна, з яким він наближений приятель Мирослав звернувся до Президента України і в якому міститься Причім більшість із роздарова­ гордістю, зразком впорядкуван­ Пилипів та інші. Кожний із них от­них для своїх Дейнекою об’єктів ня не тільки на Львівщині, а й се­ ґрунтовний аналіз катастрофічного стану доріг на римав об’єкти житловою площеюзводилися багатьма поколіннями ред лісових підприємств України. Львівщині. понад 100 кв. м.лісників за державний кошт і були Серед щасливчиків, які розжи- Продовження на 3-й стор. Продовження на 2-й стор.
  2. 2. 2 ■ П РА В И Л Ь Н И М В И Б ІР - ЧИСТА С О В ІС ТЬ нак відремонтували Чи може в рази зросла заробітна ми пообіцяли, що, незважаючи лиш е (і то косметич­ платня? Однак знову ж офіційні на скрутну фінансову ситуацію но) тільки вулиці Тру- дані говорять про те, що зарпла­ в Україні, поставимо перед Пре­ скавецька та Ш ев­ та навпаки зменшилася. То куди зидентом і урядом питання про ченка. А от на інші ж бориславська влада «зака­ виділення бюджетних коштів на вулиці - Данила Га­ тала» бюджетні кошти? А може ремонт доріг у Бориславі і тра­ лицького, Володими­ відповідь криється у інформації, си на курортну Східницю, - про­ ра Великого і Степа­ що надають головні контролюючі коментував Ю. Кармазін. - Пав­ на Бандери - махнули інстанції України? А за нею - ло Барнацький провів плідну рукою ніби-то тому, однією з найпош иреніших схем роботу, вивчивши ситуацію зі ста­ що виросли зарпла­ розкрадань бюджетних коштів ном доріг у цьому регіоні, що до­ ти і ціни на матеріали. залишаються махінації під час зволило передати Президентові Бориславські мужі шляхових ремонтних робіт. України детальний аналіз ситуації тільки руками розве­ А катастрофічний стан доріг із станом доріг як у Бориславі, ли: мовляв, вибачай­ ще й серйозно шкодить здоровю так і на Львівщині в цілому. Рока­ те, виділених коштів жителів Борислава. Достатньо ми триває суперечка, хто повинен забракло. поглянути на ф асади будинків № виділяти кошти на ремонт єдиної Однак напрош уєть­ 231 (жителька Л. Піх), № 233 (жи­ дороги до гірських сіл, що прохо­ ся, звичайно, питан- тель В. Шульц) по вулиці С. Бан­ дить через Борислав - місто, яке ня: це ж наскільки дери та інші, які розташовані в є дотаційним, чи державна каз­ повинні були подо- метрі від дороги. Мало того, що на. Зрозуміло, що в бюджеті Бо­ рожчати матеріали вони постійно залиті багнюкою, рислава таких коштів немає, та й в ціні, якщо пере- що летить з під коліс авто, так ще дорогою здебільшого користують­ витрати коштів при й постійна сирість загрожує об­ ся не бориславчани, а туристи. А ремонті вулиць Тру- валом. ремонтувати дорогу, як, зрештою і вулиці у Бориславі, через які ця траса проходить, слід негайно. Сподіваюсь, що кошти, які Прези­Ех, дороги! дент дав доручення уряду виділити на цей ремонт, бориславська вла­ да освоїть по-господарськи. Крім того, на підставі листа мешканців Борислава я підготував ще один депутатський запит, що був про­ Закінчення. Поч. на 1 стор. Коментар заворгівідділом Партії захисників Вітчизни, голови Львівської обласної голошений 13 квітня з трибуни партійної організації Павла БАРНАЦЬКОГО: Верховної Ради України, на імя Як зауважив народний депу­ «Свобода» внесла п рот ест на р іш ен н я про премєр-міністра України М. Аза­тат у своєму запиті, своєрідним - Я к не прикро, але вже не вперш е р ізн і надання д о зв о лу КП «С хідницькі джерела». Се­ рова, Генерального прокуро­ляпасом напередодні прове­ пол іт ичні ш а х р а ї м ісцевого р ів н я нам а­ лищ на рада підт рим ала прот ест , і позбави­ ра В. Пшонки, Секретаря Радидення Є ВРО -20 і 2 для нас, гаю т ься привласнит и собі чужі заслу­ л а східницьку гром аду права конт ролю ват и національної безпеки і оборо­українців, залиш ається стан ги для підвищ ення власного рейт ингу. Так було із Східницьким и джерелами, я к і завдя­ с в о ї багат ст ва. Оце і є реальн а заслуга депу­ ни А. Клюєва, голови Львівськоїдоріг у Львівській області. Ні ки дворічним зусиллям П а р т ії захисників тат а Л ь в ів с ь к о ї о б л а с н о ї р ад и М. Задорож но­ обласної держадміністрації М. Ко-зведення нових стадіону і ае­ Віт чизни вдалося повернут и у власніст ь го перед східничанами. Тепер ясно, чому саме стюка «щодо перевірки фактівропорту, ні косметичні ремон­ громади, а днями депут ат Л ь в ів с ь ко ї він акт ивно прот идіяв вист упам депут ат а катастрофічного стану дорогити ф асадів будинків обласно­ о б л а с н о ї ради М. Задорож ний у своїх Л ь в ів с ь ко ї о б л асн о ї р ад и від П а р т ії захисників Борислав-Східниця, яка загрожуєго центру і в містах району не л ист івках-звіт і, р о зіс л а н и х Д рогоб ицьким Віт чизни В. Пазиняка на сесія х облради на за ­ блокуванням сполучення ізздатні поліпшити настрій го­ районом, нахабно привласнив цю заслугу х и ст схід н и ц ь ко ї громади. гірськими селами Дрогобицько­стей світової ф утбольної феєрії, собі. Так само л иш е ПЗВ заст упилася за ш ко­ го і Турківського районів, зокре­коли вони проїдуться автош ля­ Крім т ого, саме завдяки зусиллям П а р т ії л у № 7 м. Борислава, я к у м ісцева влада праг­ ма, до всеукраїнської оздоровниціхами Львівщини. Що цікаво, ста­ захисників В іт чизни днями вдалося присікт и нула закрит и за б уд ь-яку ціну, а т епер р ізн і Східниця, негативно впливаєтистика останніх років свідчить, нову спробу « п рихват изац ії» 60 ун ікал ьни х пол іт ичні т рут ні і дармоїди, заздрячи чужим на кількість тих, хто перебуваєщо на ремонт доріг у цій області м інер ал ь ни х дж ерел С хідниці ф ірмою «В ла­ заслугам, розпускаю т ь пліт ки, що це зробила на оздоровленні, і виключитьвиділяється коштів чи не до», інт ереси я к о ї акт ивно лобію вали голо­ П арт ія регіонів. можливість розміщення в готе­найбільше в Україні, однак траси ва с е л и щ н о ї ради І. П іл як т а група м ісцевих А налогічна сит уація і з дорогам и. Я к лях селища туристів під час про­цього регіону порівняно з іншими депут ат ів. За депут ат ським запит ом го­ т ільки П арт ія захисників Віт чизни викона­ ведення ЄВРО-2012, доведенняє найгіршими. лови ПЗВ Ю рія Кармазіна п рокурат ура внес­ л а с в о ї обіцянки перед бориславчанам и і п о ­ до антисанітарного стану части­ У своєму запиті народний обра­ л а прот ест , і н езаконне р іш ен н я сел и щ но ї чалися р ем о н т н і робот и доріг, т ут ж е на ни будинків на вулиці С. Бандери,нець торкнувся і катастрофічного ради на корист ь ф ірми було відмінено. Од­ ковш и екскават орів полізли р із н і політ ичні загрожує обвалами на перевалі,стану дороги, що веде з Борисла - нак, на ж аль, східницька громада, яка має всі пройдисвіт и, прим азую чись до чуж их напра- та вирішення питання про негай­ва до всеукраїнської оздоровниці цювань. п овноваж ення прет ендуват и на р ол ь го­ не виділення коштів на ремонт- Східниця. Безумовно, наголо­ П ереконаний, галичани за часи н езал еж но с­ сподарів м ісцевих у н ікал ь ни х дж ерел, і про вказаної дороги, включаючи вули­сив Ю. Кармазін, чимало туристів т і вже навчилися відрізнят и пол іт ични х повій що вже неодноразово ПЗВ ст авила пит ан­ цю С. Бандери в м. Бориславі, якпід час ЄВРО виявить бажан­ ня на вищ ому д ерж авном у рівні, зно в у була від тих, хт о р еальн о захищ ає їхн і інт ереси, і основної транспортної артерії доня побувати на відомих дал е­ відст оронена. П рокурат ура за поданням ВО не дадут ь в чергове ош укат и себе. гірських районів».ко за межами України курортахТрускавець і Східниця. Однак ходить траса на Східницю. Як несьогоднішній стан траси між Бо­ прикро, наголосив народний д е ­риславом і Східницею взагалі путат, місто наф товиків Бориславзагрожує блокуванням сполу­ сьогодні нагадує місто повоєннихчення із гірськими селами Д рого­ часів. Таке враження, що з часівбицького і Турківського районів. другої світової війни тут і даліНа деяких ділянках довжиною проходить лінія ф ронту - доро­до 200-500 метрів можна руха­ ги в деяких районах розбиті дотися зі швидкістю не більше 5 км такого стану, що проїхати можнана годину, інакше власник авто хіба що екскаватором.ризикує залишитися не тільки без До речі, «Вибір» неодноразо­бампера чи вихлопної труби, а й во вже писав про катастрофічнийбез всієї ходової частини. А доро - стан бориславських шляхів.га через перевал повністю вийш­ Достатньо згадати публікаціїла з ладу і загрожує обвалами. «Гроші «втрамбували» у до р о ­Без сумніву, якщо не дай Боже, ги» («Вибір» № 12 від 16-23 ж ов­наголосив народний обранець у тня 2009 р.) чи «Міфічні ремонти»своєму запиті, в прірву злетить («Вибір» № 50 від 23-30 черв­автомашина, а тим більше марш­ ня 2011 р.). Редакція отримува­рутка, і будуть людські жерт­ ла відповіді поважних комісій,ви, то тоді зїдуться всі державні що факти, викладені в статтяхмужі, знайдуться відразу кошти підтвердилися, а винні покарані.на ремонт, але назад повернути Втім, схоже, спокуса наварю ва­людські життя буде не можливо. ти кошти на шляхових ремонтнихІ від того, що правоохоронні ор­ роботах у бориславського чинов­гани, отримавши доручення зго­ ництва бере гору навіть над за­ри, в момент розберуться, куди грозою кримінального покаран­поділись кошти, що виділялися ня.на попередні ремонти, родичам От і цього разу стало відомо,загиблим легш е не стане. що ще в 2009 році був затвер­ Окремий кошторис Ю. джений кошторис на ремонт ву­Кармазін у своєму запиті попро­ лиць Трускавецької, Даниласив виділити на ремонт вулиць Галицького, Ш евченка, Володи­ скавецька і Ш евченка виросли, - Рік тому, побувавши у Бори­Трускавецької, Данила Галиць­ мира Великого і Степана Банде- як рапортує влада, більше, ніж славі разом із заворгвідділом Олександр ЗАСТАВНИЙ.кого, Шевченка, частину вул. Во­ ри. Відповідно до цього кошто­ удвічі? За оф іційною статисти­ Партії захисників Вітчизни, голо­ На фото: Знаменита своєюлодимира Великого і Степана рису в 2011 році було виділено кою, за період 2010-2011 років вою Львівської обласної партійної розбитістю траса через Борис­Бандери у Бориславі, якими про- кошти з державного бюджету. Од - інфляція склала не більше 20%. організації Павлом Барнацьким, лав на курортну Східницю.
  3. 3. ■ правильним в и б ір - ч и с т а совість 3 Стратегія Квартирний зорепад закінчення. поч. на 1 стор. скерувала прокуратурі Львівської лісничих, і головне - за спиною Липниківському лісництві загаль­ занепаду дрогович із н е д а в н о ■■■ області. Як і очікувалось, з об- Стрийської міської ради (простіше ною площею понад 350 кв. м.? Не потужних промисло­ Погодьмося, надто щедрі пода­ лпрокуратури надійшла відписка. кажучи - сфальсифіковано, що надано розяснень, яким чином вих ц е н т р ів П р и к а р п а т ­рунки! Звичайно, що у лісників, які Звичайно, заперечити факти, містить явні ознаки злочину). отримали квартири в приміщенні т я зусиллями м іс ц е в о їдесятиліттями стоять в черзі на викладені в публікації, працівники Ще по одному факту - Брюховицького лісництва (части­ влади п ер етв о р ю єть ­житло, виникло справедливе запи­ прокуратури не наважились, правомірності відчуження конто­ на будівлі ДП «ЛЛСНЦ») у с.м.т.тання: чому пан Дейнека, який так оскільки вони є надто очевид­ ри Завадівського лісництва в с.м.т. Брюховичі працівники лісгоспу Ф, с я в д о т а ц ій н е містополюбляє на прес-конференціях ними. У більшості випадків вони Брюховичі юрисконсультом ДП Пелиньо, Л. Ходзінська та І. Лав- і про це говорять усі дані.розповідати про свої здобутки і обійшлися звичними фразами на «Львівський лісгосп» К. Пилипівим ний? Звичайно, на словах керівникиінсинуації «недругів», абсолютно кшталт - «порушень вимог чинно­ прокуратура м. Львова скасувала І головне - ніхто не відповів, дрогобича - за повернення йомуне турбується про своїх кадрових го законодавства не встановле­ попередню постанову про відмову скільки із тих, хто за останні роки статусу промислового центру.працівників, що тягнуть основну но». Хоча в двох випадках факти в порушенні кримінальної справи приватизував недавні обєкти Але проти фактів, як відомо, нероботу? На якій підставі той же настільки були красномовними, від 27.01.2012 і проводить додат- лісового господарства Львівщини поперти.племінник Вячеслав, який про­ Для розуміння кризового станупрацював у господарстві менше справ в міській господарці про­ніж півроку (а згідно колективного ведемо порівняльний аналіз. Надоговору, щоб мати право на от­ початку 90-х Дрогобич мав роз­ винену хімічну, нафтопереробну,римання житла, людина повинна гірничо-хімічну, машинобудівну,пропрацювати в колективі лісово­ будівельну, деревообробну, легкуго господарства не менше 5 років), і харчову промисловість. 50 про­отримав відразу помешкання? мислових і 8 автотранспортнихЯкщо за якійсь особливі заслуги, підприємства, 15 будівельнихто чому про них пан Дейнека мов­ організацій представляли еконо­чить? У той же час у лісництвах мічну інф раструктуру міста. Плюсє чимало інших працівників, - значний інтелектуальний поте­які своїми внесками принесли нціал. Навіть ще в 2001 році придержаві набагато більше зиску, населенні Дрогобича і Стебникааніж племінник головного лісника в 102 тис. чол. в галузях народ­Львівщини, втім їхні претензії на ного господарства працювало 38житло чомусь проігноровані. І тис. чол. (кожний третій).врешті-решт чому в супереч здо­ У 1992 році Дрогобич займав друге місце в області за обсягомровому глузду та інтересам ви­ промислового виробництва. Тогоробництва Дейнека дав вказівку року було виготовлено 143 тис.відчужувати промислові та бурових доліт, 2126 автокранів, 74виробничі приміщення, а самі млн. штук будівельної цегли, 6787лісники працюють в халабудах? тонн пічко-фарбових виробів, 3156Самі представники лісового госпо­ тис. тонн перероблено нафти.дарства вже сумно жартують, що А вже у 2011 р. від колишньої міціза таких розмахів «прихватизації» не залишилось й натяку. За мину­скоро Дейнека, не виключено, лий рік Дрогобич випустив лишеприватизує приміщення обласної 9355 бурових доліт, 60 кранів,контори, а всіх працівників переробив 353 тис. тонн нафти.повиганяє на вулицю, в намети, Навіть порівняно з 2001 рокомприкриваючись різними що відреагувати до­ кову перевірку. під житло, є родичами начальни­ випуск основних видів продукції зменшився в 10 (!) разів. Вимира­ велось. Зокрема, по Відповіді також надійшли із ка обласного управління лісового ють унікальні торгові марки «ДДЗ», племіннику Вячеславу Міністерства аграрної політики та господарства А. Дейнеки? «Галол», «Зоря», не виключено й Дейнеці. Прокурату­ продовольства і Львівської ОДА. У звязку з цим Ю. Каразін «НПК - Галичина». На сьогодні в ра повідомила, що Однак і вони, як, зрештою, врахову­ підготував повторне звернення галузях економіки працює трохи племіннику квартира ючи певну нахабність у поведінці на імя Генерального прокурора, більше 3 тис. чол. (і то вибірково). І № пПпьВвШ^Й л була надана прото­ і переконаність у безкарності сво­ міністра аграрної політики та про­ в області вже повели серйозні роз­ піснику 8 £ * и т п о ч кольним рішенням їх дій з боку Дейнеки, свідчать про довольства та голови Львівської мову про те, що Дрогобич незаба­ спільного засідання проведення поверхової перевірки ОДА щодо неналежної перевірки ром вимушений буде виборювати адміністрації та і не в повному обсязі. Звичайно, попереднього звернення і попро­ статус дотаційного (!) міста. Тому МУСЬ профкому ДП «Стрийський ніхто ніколи не був проти надан­ сив надати вичерпні відповіді на на фоні цього катастрофічного лісгосп» № 39 від 9.08.2008 р. А ня житла громадянам України. питання, які цікавлять колектив занепаду комічні претензії мера міністерсь-кими далі процитуємо: «Приватизація Але надаватися воно повинно лісового господарства Радзієвського назватися кра­рішеннями та підвлаш-товуючи їх Дейнекою В. М. квартири на законних підставах, чергови- щим мером в Україні (не будемопід свої маніпуляції. підтримувати поширені Дрогоби­ здійснена на підставі рішення кам і працівникам, які в пер­ ____ _— гГловОТО Переконавшись, що на рів­ чем плітки про спробу купити це Стрийського міжрайонного суду. шу чергу потребу­ні Львівської області знай­ звання) - є лише його особистим Водночас, проведеною прокуро­ ють цього. Однак піаром для наступних владнихти справедливості і зупинити ром перевіркою встановлено, що у відповідях ані кроків. І не більше.«прихватизаційні» наміри Дей­ виконавчим комітетом Стрийської слова про те, яким Керівники Дрогобича (і Радзі-неки практично неможливо, ве­ міської ради рішення про затвер­ чином надава­ Р 0 3 № £ Й р І Л № № ^ євський не виключення), поясню­лика група лісників звернулася дження вищезгаданого протоколу ли квартири близь­ ють провали браком бюджетнихіз листом до народного депутата спільного засідання адміністрації ким родичам і при­ коштів. А хто, як не вони, повинніЮрія Кармазіна, який 10.02.2012 та профкому ДП «Стрийський ятелям А. Дейнеки, забезпечувати цей бюджет. У су­р. надіслав депутатське звернен­ лісгосп» та протоколу про затвер­ коли інші працівники, сідній Польщі, яка стартонула ра­ня на імя Генерального прокуро­ дження квартирного обліку на ДП присвятивши своє зом із нами за аналогічних умов,ра та керівників області «Щодо «Стрийський лісгосп» не прийма­ життя лісовій галузі Львівщини. Тим більше, чомусь на брак бюджету не скар­перевірки фактів зловживан­ лись (!). З врахуванням викладе­ і стоячи в черзі рока­ що вже виявлені факти незаконної жаться. Може, тому, що тамтешніня службовим становищем, пе­ ного, Стрийським міжрайонним ми, так і залишися обділеними. приватизації обєктів родичами А. керівники не брали участь у проце­ревищення службових повнова­ прокурором скеровано заяву на На якій підставі В. Дейнека отри­ Дейнеки. сах розграбування свого регіону?жень, незаконного продажу та скасування рішення Стрийського мав рішення суду, коли на руках петро онищ дк. Сьогодні шукають виправдан­передачі державного майна своїм ня, що буцімто є незалежні при­ міськрайонного суду за нововияв- не було дозволу на приватизацію На фото: поки родичі та чини, скажімо, такі, як роздер­родичам, наближеним особам на­ леними обставинами». житла з боку місцевої райра­ б л и зь кі д р узі Д е й н е к и н а ­ жавлення більшості підприємствчальником Львівського облас­ Як бачимо, заяви головно­ ди? На кого він подавав скаргу і сол о д ж ую ть ся в «прихва- і неможливість впливу на приват­ного управління лісового госпо­ го лісничого Львівщини А. Дей­ чи представляла прокуратура ти зо в а н и х » к в ар ти р ах , що ну власність. Втім, керівництводарства Дейнекою А.М та інших неки про якійсь переслідування інтереси держави в суді? д о н е д ав н а були к о н то р а ­ Дрогобича замовчує факт участійого корупційних діянь, які за­ його вельми поважної персо­ Не сказано у відповідях і про ми л іс о в и х го спод арств, представників місцевої влади ввдають значних збитків державі ни та підніжки недругів - не що те, у якому лісгоспі працював В. л іс н и к и працю ю ть та п р и й ­ процесах приватизації. Вони малита шкодять авторитету органів інше, як спроба приховати за гуч­ Радецький, чи стояв він на черзі і м аю ть відвідувачів у т а к и х можливість і зобовязані були вдержавної влади, вжиття заходів ними фразами від громадськості чи було у нього якісь преференції, ось в а го н ч и к а х (контора планах приватизації підприємствіз притягнення останнього до свої протизаконні справи. Про­ аби йому у приватну власність Зав ад ів сь ко го л існи цтва), вписувати вимоги громади що-довстановленої чинним законодав­ куратура чітко встановила, що в лютому 2010 р. було переда­ куди н а ч а л ь н и к о б л ас н о го забезпечення соціальних, демо­ством відповідальності». рішення про «прихватизацією» но під житло деревяний буди­ у пр ав л ін н я лісо во го та м и с ­ графічних, екологічних проблем. . Звернення Генеральна проку­ племінником квартири було нок лісогосподарської пропаган­ л и всько го го сп о д ар ства їх І за невиконання цих зобовязаньратура для належного розгляду зроблене в обхід черги інших ди та господарське приміщення у «від сел и в». Продовження на 4-й стор.
  4. 4. 4 ■ П РА В И Л Ь Н И М В И Б ІР - ЧИСТА С О В ІС ТЬ СтратегіяНаїзд на спецкора «Вибору» занепаду ■■■ПРАГНУЧИ, ВОЧЕВИДЬ, ВИКОНАТИ «ЗАМОВЛЕННЯ» ПРОТИ СПЕЦКОРА «ВИБОРУ»МИХАЙЛА СТАХНИКА, СУДДЯ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ В. РОМАНЮК ТАК Закінчення. Поч. на 3 стор.ПОСПІШАВ, ЩО У СВОЇЙ УХВАЛІ «ЗАМОВНИКА» - ГОЛОВУ НАГАЧІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ впливати на недобросовісних вла­РАДИ СТЕПАНА ДАЦКА ПЕРЕТВОРИВ У... ЖІНОЧУ ОСОБУ сників. Але участь керівників міста в цих важливих процесах, судячи«Вибір» неодноразово вже писав про витівки голови бочий час застав там унікальну ганчика і любителя оковитої Дац­ з усього, обмежулась відвідинамиНагачівської сільської ради Степана Дацка. І, зокрема, неробочу картину. Голова Дац­ ка понесло. Остаточно і безупин­ фуршетів та «відкатами» за по­ ко разом із керівниками районної но. Наче точно дах зірвало. І засів слуги. Якщо вже влада така без­про те, як цей місцевий чиновник влаштував своєю ланки «за робочим столом» в він шкрабати позовну заяву. Та та - порадна і здатна лише стоятизаступницею куму на ставку в...3500 грн., яка до в черзі на звання «кращих», то «теплій атмосфері» обговорню- кого там нагамузляв, що жертвитого ж була небайдужою для вже тепер екс-голови вали явно неробочі питання. Ясна концтаборів (най вони нас проба­ у громади ніхто не відбирав по­Яворівської райради Довби. річ, що за такої ситуації Дацко не чать) так не постраждали, як наш вноважень ст. 27 Закону України міг надати ту інформацію, яку наш бідний (чи бідна) голова сільради. «Про місцеве самоврядуван­я к п д н и и СЕКСОТ з боку спецкора «Вибору», про які спецкор хотів отримати. По-перше, заявив, що наш спец­ ня», яка подає механізми впливу Довбу, незважаючи на те, що сигналізує у своєму пасквілі Дац­ кор не є помічником-депутатом. І в на власників таких підприємств. 29 грудня 2011 р. Михай­він мав пряме відношення до ко, що суддя В. Романюк так по­ ло Стахник, користуючись нор­ своїй заяві послався на відповідь Достатньо ініціювати розглядПартії регіонів, розпорядженням хапцем поспішив зайняти бік від керівника апарату Верховної цих питань на сесії міськради, мами Закону України «Про до­Президента від 16 червня 2011 дрібного хуліганчика та ще й у Ради від 30.01.2012 р., у якій про це організувати громадські слухан­ ступ до публічної інформації»,року (після кількох виступів «Ви­ своїй ухвалі подав заявника як хотів отримати копію регламен­ йдеться. Але при переоформленні ня і поставити питання руба пробору») турнули з посади. Куму не­ жінку? Здається, наш спецкор у посвідчення сталася просто при­ реприватизацію і пошук нових ту Нагачівської сільської ради ізабаром погнали теж. протиборстві із жінками помічений кра помилка, коли Стахник випад­ власників, які б належно викону­ копію протоколу останньої сесії. Але Дацко, вочевидь, затаїв на в районі не був. Хіба, подаючи в І тут же у кабінет до секретаря з ково не потрапив в основний спи­ вали свої зобовязання.наші видання і спецкора криками і погро­ сок, хоча був перезаявлений. І Ще одним важелем впливупо Яворівському району зами на адре­ його статус після перевірки даних на непорядних власників є чіткіМихайла Стахника злобу. су нашого спец­ вже відновлено. взаємостосунки в питанні вико­А оскільки проти правди, кора увірвався ристання земель комунальноївисвітленої на сторінках Дацко і наказав власності. Підприємства воло­«Вибору», не поперти, то нічого не вида­ ПСИХІЧНИЙ діють десятками гектарів землі, використовуючи її практично непішов обхідними шляхами вати. Мало того, РОЗЛАД СТІЙКИЙ за цільовим призначенням, боі врешті-решт, як колись що він принижу­гідні сексоти радянських вав в присутності ЧИ НЕ НАСТІЛЬКИ? майже не працюють і сплачуютьчасів, сварганив пасквіль в своїх підлеглих Але найбільше нашого ви­ до бюджету символічні копійки.Яворівський райсуд на М. п о м і ч н и к а - тівника Дацка обурила фра­ Для порівняння: в Калуші, що наСтахника, повністю побу­ консультанта на­ за «стійкий психічний розлад». І Івано-Франківщині, який майжедований на його міфічних родного депутата настільки, що він, як пише, отри­ ідентичний за параметрами з Дро­вигадках і переповнений і журналіста, так мав шалений стрес, втратив сон гобичем, лише в 1 півріччі 2011малозрозумілим озло­ ще й, як стверджує і навіть проходив курс лікування року підприємства сплатили забленням. Втім, незважа­ М. Стахник, нама­ (а, може, в робочий час більше використання землі 25 млн. грн.ючи на абсурдність нагна­ гався його вда­ слід займатися проблемами села А дрогобицька влада впадає вних у скарзі абстрактних рити. І лише, та односельчан, аніж строчити демонстративні істерії, перекону­фраз, суддя Яворівського завдячуючи се­ брудні пасквілі?), на що витратив ючи населення у неспроможностірайонного суду В. Рома- кретарю О. Мань- 1623 грн. І вирішив, що з «винно­ віднайти кошти (вважайте - унюк поспішив прийняти ко, яка стримала го» у своєму стресі М. Стахника своїй нездатності керувати).її до розгляду і вже че­ розчервоні лого слід стягнути аж 20000 грн. Фактично усі виборчі обіцянкирез пару днів виніс ухва­ невідомо від чого Із цією заявою голова напе­ залишаються голослівними, ос­лу про відкриття впровад­ голову, обійшлося редодні Страстного тижня (коли кільки, як тільки нова командаження. без травм. християни усього світу проща­ приміряє владні крісла, вмить А тепер подивимось Наступного ють один одному образи і го­ забуває про своє слово. Виборчіна події в хронологічному дня, маючи попе­ туються до майбутньої Пасхи) гасла так і не лягають в основупорядку. Те, що Дацко, редню згоду се­ побіг до суду. І суддя В. Романюк програмних документів. Не прово­відчуваючи підтримку екс- кретаря на от­ на Страстну пятницю (це ж тре­ диться аналізу стану соціально-глави району Довби, який, римання копії ба така поспішність - (!)), навіть економічного розвитку міста заяк писав «Вибір» своїми регламенту, пан не витримавши, як того вимагає попередній період та характери­неадекватними діями «за­ Михайло зно­ Закон пятиденного терміну на стики основних проблем. Не виз­довбав навіть регіоналів» ву завітав до те, аби учасники процесу отри­ начаються збалансовані цілі та(«Вибір» № 50 від 23-30 сільради. І знову мали повістки і ознайомилися з пріоритети на період не меншечервня 2011 р.), так само нарвався на не­ матеріалами справи, призначив пяти років, не розробляється про­поводить себе доволі не­ цензурну лайку засідання, на якому й виніс ухва­ грама розвитку міста на довго­адекватно, а під час і на та образи з боку лу. Але чомусь в ухвалі так і на­ строковий період. Замість цьо­межі моральної етики, в Дацка. писав «Дацко С. С. звернулася (!) го - помпезні заяви та проекти підрайоні відомо давно. до суду». себе, вирішення локальних (пере­ своїй ухвалі Дацка від жіночої А, може, й справді, вже важно власних) проблем і життя статі В. Романюк побачив в діях НЕДОТОРКАНИЙ навіть суддя в Дацкові бачить одним днем. А коли немає чіткоїДРІБНИЙ пасквілянта жіночу істеричність? не солідного голову, а загруз­ стратегії, то будь-які промоції про Так тоді тим паче виникають пи­ КНЯЗЬОКХУЛІГАНЧИК чи...? тання, чому він так поспішно Враховуючи, що це не пер­ лу у дрібязковому сутяжництві щорічні програми - це робота за­ Щоб не бути голослівними, «жінку», схильну до епатажної ради звітності. І не більше. ший аналогічний випад з боку го­ відреагував на «істеричні» пре­ істеричності та пошуку зайвої Людей цікавлять буденні речі:звернімося тільки до міліцейських лови, який чомусь повірив у свою тензії голови сільради. копійчини будь-де, аби задоволь­ щоб приносити додому достат­протоколів. 15 березня 2007 року недоторканість, М. Стахник напи­Д ац ко б ув затрим ани й за в о д ін ­ сав заяви на імя керівників рай­ нити свої пристрасті? Але най ню зарплату, мати в холодильни­ня авта в нетверезом у стані, про ЗА РОБОЧИМ ону та правоохоронних струк­ Дацко свою стать тепер дово­ ку не тільки хліб і масло, щоб ущо свідчить адмінпротокол, скла­ тур. У них, зокрема, вказав, що дить у судових позовах вже про­ будинки надходили газ і світло, адений за ст. 130 ч.1 КУоАП (керу­ СТОЛОМ - 18.07.2011 і 25.07.2011 років вже ти судді. діти мали можливість, отримав­ І взагалі, яку честь голо­ ши гідну освіту, працевлаштува-вання транспортними засобами В НЕРОБОЧІЙ звертався із заявами на імя на­ ва сільради, тричі затрима­ тися. І яке їм діло до помпезнихособами в стані алкогольного, нар­ чальника Яворівського райвідділукотичного або іншого опяніння). 3 АТОМОСФЕРІ? міліції про вжиття необхідних ний працівниками міліції за заяв Радзієвського та його ко­червня 2009 року його затриму­ І в чому ж така образа М. Стах- заходів щодо хуліганських дій адміністративні правопорушення, манди, коли цих головних речейють вже за ст. 122 ч. 4 (перевищен - ником голови сільради Дац­ стосовно нашого спецкора з в тому числі і в пяному вигляді, не вирішено. А особливо, колиня швидкості, що стали причиною ка - незрозуміло якої статі? боку Дацка. Однак на жодну зая­ прагне захистити в суді? замість обіцяної перспективи, надстворення аварійної ситуації). Виявляється у тому, що наш ву реакції не було. Тож, відчувши Тож, народний депутат Ю. містом нависла реальна загроза Але найбільш показовим зра­ спецкор у своїх заявах до голови себе «безкарним князьком», голо­ Кармазін підготував депутатсь­ перетворення в дотаціне.зком неадекватності поведінки Яворівської РДА, Яворівської рай­ ва Нагачівської сільради розпе­ кий запит щодо припинення неза­ Остап ПРИКАРПАТСЬКИЙ.голови Нагачівської сільради є ради та прокурора Яворівського резався ще більше. А наприкінці конного переслідування нашого Р. S. Цей аналіз, який за дору­той випадок, коли 4 серпня 2011 району «переконливо просить заяви, датованої 31.12.2011 р., спецкора М. Стахника. ченням голови ПЗВ Ю. Кармазінароку правоохоронці затримали дати оцінку аморальним і грубим наш спецкор написав: «Врахову­ Петро ЯВОРІВСЬКИЙ. провів заворгівідділом ПЗВ, голо­Дацка за дрібне хуліганство. А діям С. Дацка» і «вжити щодо ньо­ ючи поведінку і дії самого Дацка Р. S. Поки готувався но­ ва Львівської обласної партійноїякщо провести перевірку журна­ го відповідних заходів». У них М. С.С., в мене і односельчан вини­ організації Павло Барнацький, мер, стало відомо, що Партіялу реєстрації заяв та повідомлень Стахник повідомляє, що 20 грудня кають підозри і сумніви щодо його найближчим часом стане предме­ захисників Вітчизни прий­про злочини в Яворівському рай­ 2011 р., виконуючи свої професійні психіки і здоровя нервової систе­ том обговорення за «круглим сто­ няла рішення про проведен­ лом», де будуть внесені конкретнівідділі, то там теж неоднора­ обовязки як спецкор «Вибору» і ми загалом. На даний час Дацко С. помічник-консультант депутата С. є інвалідом ІІІ групи з можливим ня сільського референду­ пропозиції суттєвого покращеннязово фігурує прізвище головиНагачівської сільради і не в якості Верховної Ради В. Яворівського, діагнозом - «стійкий психічний му про відкликання голови ситуації в Дрогобичі, які чомусьзаявника. об 11 год. зайшов у приміщення розлад». Нагачівської сільської ради С. до сьогодні місцева влада вне­ У чому ж тоді образливі наміри Нагачівської сільської ради. І в ро­ І тут нашого дрібного хулі­ Дацка. сти не спромоглася.

×