Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета «Вибір. Правозахисник Львівщини» №11 (28) (10 - 17 червня 2010 року року)

810 views

Published on

ПЗВ, Партія захисників Вітчизни. Барнацький

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета «Вибір. Правозахисник Львівщини» №11 (28) (10 - 17 червня 2010 року року)

  1. 1. нас підписали вже 11 089 читачів! наш індекс 49127 придбати нашу гаЗету ви мОжете в кіосках «високий Замок» ма і» ла ор еК иб ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ www.vybir-lviv.com р у «в № 11 (028) 10 - 17 ч ервн я 2010 рок у ц ін а 45 ко п. тел. +38 050 4304704 Павло Барнацький: «Все для дому» Соболя «100 днів без опозиції» минули 100 днів нової влади. нова команда вже Дрогобицький міжрайонний прокурор нама- гається «переписа- повністю освоїлася і веде україну запланованим шляхом. водночас опозиція заявляє, що ця ти» Кримінальний дорога не обіцяє нашій країні нічого доброго, кодекс України оскільки передбачає здачу національних інтересів, під себе авторитаризм і другу хвилю фінансово-економічної кризи. і погрожує акціями протесту. Однак чомусь У попередньому номері в стат- народ байдуже спостерігає за опозиційною істерією. ті «Який закон, коли хочеться!» ми таке враження, що всі махнули рукою на політичні розповіли про рейдерську спро- страшилки і вдовольнилися владою, яку отримали. бу посадових осіб ОП «Все для дому» та ТзОВ «Т.F.С. Лтд» прихо- чи так це? про це наша розмова з головою обласної пити Державне підприємство роз- організації партії захисників вітчизни павлом дрібної торгівлі – магазин у Стеб- барнацьким. нику на вул. В. Великого, 12-а, та складські приміщення на вул. лідери- Януковича. Їхня думка одностайна – Януковичу, як новому Президен- Шептицького, 5. Зрозуміло, що в певних лю- самОЗванці тові, за цей короткий період вда- дей починається слиновиділення, - павле степановичу, чому ж лося фактично зосередити в своїх коли бачать ласі шматки. А потім опозиційні заклики не знаходять руках всю повноту влади, що за- починається посилене розумо- відгуку в народних серцях? грожує диктатурою. Якщо би була ве кипіння, аби знайти спосіб при- - А про яку опозицію ви гово- в Україні дієва опозиція, хіба гово- власнити це собі. Навіть в обхід рите? Де ви її бачите? У нас, в Ук- рили б ми сьогодні про загрозу ав- закону. Самовиправдання просте: раїні, її просто немає. торитарного режиму, тощо. так зараз багато хто в Україні ро- - ви не жартуєте? - а як же розцінювати діяль- бить, адже міліція і прокуратура в - Які жарти! Одне розчаруван- ність Комітету захисту україни? більшості закриває очі на такі на- ня, коли спостерігаєш за так зва- - Сама ідея створення Коміте- хабні дії. Очевидно, не за «так». ними опозиційними потугами. За ту заслуговує схвалення. Але, на От і в даному випадку керівники роки незалежності у нас демокра- жаль, ті ж ура-патріоти, які розва- ОП «Все для дому» та ТзОВ «Т.F.С. тична опозиція, як не прикро, так і люють тіньовий Кабмін і працю- Лтд» кинули своє ненаситне око не сформувалася. А те, що спос- ють на замовлення влади, і тут на магазин, який із 5 лютого 2004 терігаємо сьогодні, більше нага- роблять все для його дискреди- року перебуває на балансі кому- дує фарс. Намагання більше де- тації. Про опозицію можна гово- нальної власності міста. А щоб сятка так званих ура-патріотів рити тоді, коли є особистість, за поліція боїться затримувати чор- бік. А так – це мильна бульбашка, якось узаконити оборудку, спершу натягти на себе мантію ліде- якою піде народ. За приклада- ношкірих злочинців. Це, можли- оскільки основна тема опозиціо- взяли ці приміщення загальною ра, ще не означає, що вони здат- ми далеко ходити не треба. По- во, перекіс, але яскрава картинка, нерів – переляк перед можливи- площею 2118 кв. м в оренду. Бюд- ні на це. Навіть захід це визнає. дивіться, що відбулося у Франції. як повинна вести себе опозиція. ми репресіями. Коли є страх у лі- жет Стебника із нових оренда- Я уважно переглянув коментарі За останні п’ять років негри у пе- Якщо вона дієва і ефективна, як дерів, то хто за ними піде? торів отримував аж... по 4 копійки іноземних фахівців і журналістів, редмістях Парижа видресирували заявляють у нас, то нинішня вла- за кв. м. Погодьтеся, доволі вигід- присв’ячених 100 дням правління французів так, що навіть місцева да боялась би навіть дихнути в її Закінчення на 2-й стор. ні умови. У життя – з «Надією» в серці А поки дія договору тривала, орендарі швиденько підробили документи, на підставі яких при- хватизували приміщення на фірму «Т.F.С. Лтд». Зробили все тихцем, Останній урок. Останній дзвінок. сльози прощання і аби ніхто не здогадався. Не добившись на місцевому розставання. Зі школою, з улюбленими вчителями, рівні відповіді, яким чином шах- однокласниками. раям вдалося отримати позитив- Тут, за партами, пролетіли Втретє Львівська спеціалізо- не рішення господарських судів, найприємніші роки життя. Коли вана школа «Надія», з поглибле- а потім - свідоцтво на право влас- знайомилися зі світом, слухаючи ним вивченням предметів еколо- ності, депутати Стебницької місь- розповіді вчителів, читаючи під- го-правового профілю, випустила кої ради звернулися за допомогою ручники, зустрічаючи цікавих лю- у світ своїх вихованців. Прощаль- до народного депутата України дей. Перші уроки, перші почуття, ні слова, танці, фото на пам’ять. Юрія Кармазіна. перше кохання. Тридцять вчорашніх учнів дяку- Він, ознайомившись із матера- Незабутні почуття і незабут- ють за проведені у шкільних сті- лами, скерував депутатський за- ні враження. Щасливі й водночас нах роки. пит на ім’я прокурора Львівської трохи розгублені обличчя випус- «Надія» - школа молода. Але області О. Баганця щодо перевір- кників. Попереду життя. Вже са- встигла набути у Львові популяр- ки фактів рейдерського захоплен- мостійне. Не буде поруч вчителів, ності. З-посеред інших навчаль- ня шляхом підробки свідоцтва на вихователів. Тих, хто підстраху- них закладів вона вирізняєть- право власності та договору купів- вав би, підставив плече. Вони так ся тим, що є єдиною школою, яка лі-продажу Державного підпри- само, трохи розчулено, спостері- завершує середню освіту за ук- ємства роздрібної торгівлі – ма- гають за дітьми, які виросли на раїнсько-канадською програмою газину посадовими особами ОП їхніх очах, змужніли, набралися першого досвіду. Читайте на 4-й стор. Закінчення на 3-й стор.
  2. 2. 2  ПОдрОбиці читайте на сайтах w w w.pzv.lviv.ua та w w w.v ybir- lviv.com Павло Барнацький: Слухають всіх! зиційного лідера. Але й не ма- лий. Так вже повелося, що ліде- ри з’являлися спочатку в регіонах. Львівщина ніколи не стражда- В Україні прослуховуванням «100 днів без опозиції» ла браком кадрового потенціалу. масово займаються, як держав- Але слід поставити крапку на тих ні структури, так і приватні крикунах, які маніпулюють людсь- компанії, політичні партії, при- кою думкою вже 10-20 років. Для ватні особи. Про це заявив ви- них був достатній термін прояви- сокопосадовий співробітник ти себе. Ставку слід робити не на одного з органів, уповноваже- Закінчення. Поч. на 1 стор. горлопанів, а на тих, хто реальни- них займатися спецзаходами. тивна, бо розрахована на відсут- над злом. Адже всі гасла, які лу- ми справами доводить свої мож- Ось що він розповів. ність в країні реальної опозиції та нали на майдані 2004 року, Ющен- В оПоЗиції до… ливості відстоювати народні інте- «В Україні зараз дивує не той її неспроможність протистояти ан- ко поховав в перші 100 днів свого реси. факт, що когось незаконно слуха- тиконституційним діям влади. правління. До цих президентсь- корита? - Ви натякаєте на грубе мані- ких виборів у людей ще зберіга- ють, а той факт, що прослуховують - Чи не надто категорично? - А це не лише мої думки. Це пулювання конституцією… лася якась примарна довіра до на Вибори усе й усіх. У цієї системи є кілька - Не натякаю, а відкрито гово- політичних преферансистів. Але рівнів. Перший рівень — це будь- оцінки міжнародних аналітиків. рю. Янукович грубо маніпулює примарність розвіялася. Україна у йду одноЗнаЧно який радіоринок або Інтернет, де Значна частина тих, хто сьогодні - і ви бачите таких, зокрема, можна купити за доступними ціна- Конституцією. Про це слід кричати важкому стані. Знаючи, наскільки називає себе демократами і опо- на львівщині? ми різне шпигунське радіоустатку- мінімаль- зиціонерами, двадцять незалеж- - Головне, щоб бачив не я, а на- вання. Які тут можуть бути облік ні ресур- них років, а особливо останніх род. Ми вже не політичні немовля- та контроль? За продаж «жучків» си для ви- п’ять, протринькали на політичні та. За спиною – чимало виборів. у нас існує необтяжливий штраф рішення ігрища і задоволення власних ам- Мабуть, достатньо наступати на — 800 гривень, та й накладають соціаль- біцій. І не більше. Янукович, хоче- одні й ті ж граблі. Попереду виб- його вкрай рідко: контролери теж но-еко- мо цього чи ні, продемонстрував, ори до місцевих рад. Це хороший мають частку. Об’єктове прослу- номічних що мав зробити Ющенко 5 років тест народові на його політич- ховування, відеокамери, «жучки» проблем тому. Віктор Андрійович свої пер- ну зрілість. А то виходить часто, можуть бути скрізь, стежити мо- наявні в ші сто днів витратив на популізм що спочатку дружно голосують за жуть за ким завгодно. Вартість арсеналі та самозакохані пасажі, які закін- політичних шулерів, а потім хапа- цих приладів — від 100—200 до- команди чилися бензиновою та цукровими ються за голову: йой, кого ж виб- ларів. Якщо необхідно вираху- Янукови- кризами. Можна нарікати на регіо- рали і хто тепер захищатиме наші вати контакти людини, найбільш ча, неваж- налів, на кого завгодно, але одне інтереси! бюджетний і доступний варіант — ко спро- питання – хіба не було у демок- - Ви вважаєте, що наступні зв’язатися з хакерами, які лама- гнозувати, ратів фори? Янукович, на відміну вибори можуть дозволити но- ють сервери, а частіше — домо- що кризові від голослівних попередників, по- вим особам з’явитися в радах? вляються з операторами зв’язку. явища в казав, як слід захоплювати і ко- - А іншого шляху немає. Всі ос- За 100—300 доларів можна про- країні най- ристатися владою. Ясна річ, що танні дискусії - і передвиборні, і в тягом доби без проблем отрима- ближчий за його спиною стоять прекрас- ході президентських виборів по- ти повний трафік — список усіх період не ні режисери і диригенти, здебіль- казали, що більшість виборців не- контактів конкретного абонента, зникнуть. шого східного «походження». А вдоволена тією жорсткою пропор- із роздруківкою даних на власни- Сьогод- хто заважав Ющенкові зробити ційною моделлю, на підставі якої ків контрактних телефонів із цьо- ні сам час те ж саме? Або його оточенню? формувалися органи місцевого са- го списку. грає на тих, Ну, скажіть, який тепер із Яценю- моврядування на попередніх виб- Другий рівень прослуховуван- хто розра- ка опозиціонер? Або з Гриценка? орах і продовжують формуватися ня — більш професійний. Будь- ховував на Хіба всі ці роки вони були не при зараз. Адже депутатські манда- яка фірма, яка себе хоч трохи інший сце- владі і «хлібних» посадах? Вони ти отримали чимало грошовитих, поважає, купує комплект для дис- нарій. Хоча в опозиції до чого – до корита, від далеких від порядності осіб і на- танційного контролю GSM-зв’язку. слід виз- якого їх ніхто й не відривав? віть відвертих злочинців. А людей Це на вигляд звичайний ноутбук. нати, що у Реальна опозиція – це та, яка цікавить вирішення їхніх нагаль- Устаткування встановлюється в влади ще близька до народу. А хіба можна них проблем, а не грошові інте- машині поруч із об’єктом, який ці- є міфіч- бути близьким до людей, мешка- реси обранців. На рівні сільських, кавить, і звідти пишеться весь ний кре- ючи в палацах, роз’їжджаючи на селищних і міських громад вибо- трафік, усі розмови. Вартість нор- дит довіри. престижних іномарках і отриму- ри мають будуватися за мажори- мального бюджетного комплекту: В усіх на ючи багатотисячні зарплати. Це тарним принципом, бо тоді забез- нижній ціновий сегмент — від 15 вустах, що все блеф одного сценариста. Їх, печується максимальна прив’язка тис. дол., середній — від 250 ти- мінімальна як і інших нинішніх претендентів депутатів до своїх виборців. сяч дол., вищий — від мільйона зарплата на роль лідерів опозиції, випусти- А от на виборах рівня областей доларів. Є й дорожчі — вибір ве- буде 1200 ли, аби дискредитувати саму ідею і районів, там, де представлені ін- личезний. У 2008 році за незакон- грн., пенсії опозиційності. Реальна опозиція у тереси декількох громад, можли- не прослуховування в Україні по- збільшені... нас поки в дитячій колисці і навіть ва змішана модель, при якій одну садили двох осіб, 2009-го — трьох. Усі чека- не здатна вкусити. Беззуба. Різці половину депутатів обирають за У Дніпропетровську взяли групу, ють, що їй ще треба наростити. Доказом мажоритарною основою, а іншу котра першому-ліпшому продава- влада зро- цього став провал спроб опози- - від політичних партій або вибо- ла прослуховування телефону по бить абсо- ції підняти народ – хоча б тільки у ри за відкритими списками. Таким 150 дол. за добу. лютно всіх Західній і Центральній Україні – на чином, зберігаються можливості Третій рівень прослуховуван- б а г ат и м и. акції протесту проти лінії Янукови- політичної структуризації жит- ня — держструктури і найбіль- Правда, ча на зближення з Росією. тя в регіонах, і водночас забез- ші фінансово-промислові групи. на всіх перехрестях, бо якщо Га- окрім бідних. Чекають якоїсь ман- рант переступає Основний Закон, ни небесної, дива. Для того, щоб печується максимальна прив’язка У них теж є усілякі види спецтех- коЗирі самі то чого очікувати від інших. люди розчарувалися, щоб опози- депутата до своїх виборців. Підви- ніки, устаткування і спеціаліс- Але знову ж – хто кричатиме? ція не нав’язувала себе їм, щоб щується рівень відповідальності, ти для «розколювання» шифрів Віддали В руки… Одна-дві людини? Це ще не опо- вони самі почали шукати опози- прозорості і, відповідно, скасо- та систем захисту. Вони мають у - Ви говорите про сценарис- зиція. Прикро констатувати, але цію - потрібен час. Щонайменше вується розрив, якого припусти- своєму розпорядженні перешко- та… ми сами віддали Януковичу козирі до осені. Народ довго не чекати- лися на останніх виборах, коли достійку техніку. Але головне — у - Потенціал Януковича та його в руки. За 20 років незалежності, ме. Люди хочуть все й сьогодні. в деяких радах, наприклад, цілі них є можливості несанкціонова- команди в Україні добре знають. на жаль, ми дожилися до того, що В українців такий менталітет. А райони не були представлені свої- ного доступу до серверів опера- І цілком зрозуміло, що очікува- назвати себе патріотом вважаєть- якщо ще й додати, що влада шля- ми депутатами. Я вважаю, що торів зв’язку. Це справжній клон- ти від них таких вивірених кроків ся ледь не принизливо. А якщо ти хом прийняття нових законів на- саме такий варіант може бути ком- дайк. Якщо необхідно отримати по захопленню влади, - нереаль- говориш, що працюєш в органах магається суттєво втяти соціальні промісним. дані, тепер не проблема встано- но. Сценарій писали ті, хто має влади і не крадеш, то на тебе див- та трудові права українців, то на- - а ви, як голова обласної ор- вити, де, у якому точно будинку ви добрий досвід у цьому. Три поїзд- ляться як на ідіота. Істинні людсь- род може не дочекати навіть до ганізації ПЗВ, знову збираєтеся перебуваєте, телефони яких або- ки Януковича до Росії в перші дні кі цінності спотворено. Тож, дивно осені. брати участь у виборах до міс- нентів містяться поруч із вами, правління чітко вказують на режи- було б, аби на цій духовно знеці- Сьогодні у парламенті готові цевих рад? причому це трасування можна от- серів. Причім вправних. Незаба- неній ниві не проросли паростки законопроекти від влади щодо - Однозначно. За останні роки римати навіть через рік-два і про- ром матимемо владу однієї лю- авторитаризму. підвищення пенсійного віку жінок ПЗВ на Львівщині виросла і чи- аналізувати. Через доступ до сер- дини. Ми вже сьогодні, живучи і чоловіків - до 65 років (середнь- сельно, і якісно. Переконавшись, верів можна отримати доступ до при парламентсько-президентсь- остатистичний українець живе 62- що наша політична сила реально прослуховування всієї бази або- кій Конституції, маємо президент- бере участь у вирішенні проблем сько-парламентську форму прав- Час горлоПаніВ 63 роки), робочий тиждень про- на місцях, люди все більше нам нентів. Можна послати в необ- довжити до 48 годин (як це було хідний телефон шпигунську про- ління. Президент за 100 днів взяв минуВ за совєтів), збільшення комуналь- довіряють. Після попередніх виб- граму, і тоді ваш телефон буде під контроль основні гілки влади – - З ваших слів випливає якась них послуг, то гадаю, вже через орів я неодноразово чув від виб- використано як мікрофон для за- парламент, уряд, суди, силовиків. безвихідь: шанси втрачено, ми два-три місяці люди почнуть бу- орців, мовляв, шкода, що голосу- писування. Ми живемо в прозо- Досвідчений преферансист Ле- на порозі нової дикатури… янити й звертатися до опозиції із вали за інших, а не за вас, бо там рому світі. Якщо серйозна люди- онід Кучма після приходу до вла- - Вихід, без сумніву, є, і народ ще проханням захистити їхні права. лише словоблудство, а у вас ре- на розмовляє по телефону, навіть ди розкривав карти поступово, підніметься. А безвихідь - для тих, І не буде потрібно платити їм по альні справи. Як не дивно, до нас по телефону зі скремблером, у де- іноді використовуючи «покерний» хто довів Україну до цього. І пока- 100-150 гривень, аби вони зібра- переходять люди з інших полі- яких ситуаціях — таких, як вибор- блеф. Віктор Янукович виклав не зав своє реальне обличчя. Найгір- лися на мітинг, висловили своє тичних партій. Зокрема, з «Нашої ча кампанія, наприклад, — це все тільки всю колоду, а й перебив ше, що зробив Віктор Ющенко, це невдоволення владою. Вони при- України» та навіть із БЮТ. Вони одно що розмовляти на вулиці. карти суперників заздалегідь за- те, що своєю злочинною бездіяль- ходитимуть самі. Питання – куди? готові по-справжньому попрацю- GSM-зв’язок — практично, не за- готовленими козирями. Тактика ністю, а інколи і діями, він вбив в Два-три місяці – час невеликий, вати на розвиток регіону і на від- хищений, про це ніколи не слід за- гри, хоч і прямолінійна, але ефек- народі України віру в перемогу аби сформувати реального опо- стоювання людських інтересів. бувати.
  3. 3.  Подробиці читайте на сайтах w w w.pzv.lviv.ua та w w w.v ybir- lviv.com 3 «Все для дому» Соболя Інвалідність яких обставин один із братів зали- шався власником комунального таки майна. Але навіщо тоді в Дрогоби- чі сидить міжрайонний прокурор, якщо для з’ясування цих обставин Закінчення. Поч. на 1-й стор. «Все для дому» та ТзОВ «Т.F.С. Дрогобицькому ДКМ БТІ та ЕО». Виникають логічні запитання. відповідповіді наголошується, що прокурорські працівники доволі потрібно підключати представ- ників Верховної Ради України? І за що він отримує високу проку- призначили Різні листи приходять Лтд», вжиття відповідних заходів Чому раптом «Все для дому» ви- посилено попрацювали над пе- рорську зарплату, якщо всю ро- реагування з усунення порушень рішило судитися не з міськрадою, ревіркою викладених у депутат- боту за нього виконують народні у ПЗВ. Переважно, чинного законодавства України та яка є власником, а з якоюсь ма- ському запиті фактів. Цікаво яких, обранці та їхні помічники-консуль- люди звертаються, як притягнення винних осіб до від- лозрозумілою приватною струк- якщо не помітитли чорної кішки в танти? до останньої інстанції, повідальності. І взяв на контроль турою, яка не має жодного від- білій кімнаті. Чи ті, кому доручено У своїх висновках, наданих об- коли вже не знають, до його виконання. ласній прокуратурі, Соболь нама- кого ще стукати, і коли Здавалось би, для прокурату- гається переконати, що шахраї їм всюди відмовили. ри не повинно становити великих діяли за... законом. Або точніше, От і пенсіонерка із с. труднощів з’ясувати, звідки рос- на його переконання, шахрайство Довге-Гірське, що на туть ноги у цієї шахрайської обо- в Україні вже... узаконено. Дивує, Дрогобиччині, А. Антоняк рудки і хто виступає зацікавле- чому свою відписку Дрогобицький написала про свою біду. ними особами? Достатньо було міжрайонний прокурор скерував «Шановний Юрію Анатолійо- витребувати матеріали із госпо- своєму керівництву (підставивши вичу! дарських судів і встановити шах- його), а не відразу, скажімо, спі- Дякую Вам за Вашу принци- райську схему заволодіння де- керу Верховної Ради В. Литвину повість та небайдужість до про- ржавним майном. Але для цього - з проханням внести поправки в блем простих людей. Мені 82 треба було проявити державниць- Кримінальний кодекс України, аби роки. Я отримую пенсію, якої бра- ку позицію і прокурорську відпові- остаточно вигородити рейдерів з кує на найнеобхідніше, а тут ще дальність. ОП «Все для дому». утримую сина-інваліда М. Анто- Натомість Дрогобицький між- Це питання Юрій Кармазін пов- няка. Мій син після перенесено- районний прокурор О. Соболь, торно адресував прокуророві го інсульту захворів на тяжку на якого Баганець скерував пере- Львівської області О. Баганцю з психічну хворобу і 9 місяців пере- вірку цих матеріалів, вирішив на- проханням з’ясувати, які обов’язки буває в Львівській психіатричній чхати на державницькі інтереси міжрайонного прокурора Собо- лікарні. Я і моя дочка неоднора- і надав обласному прокуророві ля має за нього виконувати Вер- зово зверталися до керівництва недостовірні дані. А той замість ховна Рада? Чи легше вже перед відділом з проханням винести того, аби проаналізувати надані Генеральною прокуратурою пос- питання стану здоров’я сина на матеріали, «розродився» черго- тавити питання: хто інший може лікарську комісію і призначити вою відпискою. У своїй відповіді виконувати ці обов’язки замість йому групу інвалідності. Однак він намагається переконати тепер Соболя? отримуємо лише відписки. вже і народного депутата Украї- Для з’ясування обставин він На свою скромну пенсію мені ни, що в результаті серії судових скерував для перевірки фактажу надзвичайно важко оплачувати процесів право власності на при- на місці свого помічника-консуль- ліки та утримувати сина. міщення магазину закріплено за танта Павла Барнацького. Навіть В мене залишилася єдина надія ОП «Все для дому». поверхове знайомство з доку- на Вас, Юрію Анатолійовичу, бо в Причім, робить це настіль- ментацією засвідчило, що справ- інших інстанціях, куди звертала- ки незграбно, що навіть юрист- ді Дрогобицька міжрайонна про- ся, від мене відмахнулися. Про- першокурсник здатний поміти- куратура вирішила закрити очі на шу Вас, допоможіть встановити ти юридичні «провали». Цитуємо: очевидне шахрайство. сину групу інвалідності для при- «Встановлено, що 11.06.2008 року Достатньо згадати, що ці при- значення йому хоч якихось кош- рішенням господарського суду ношення до цілісного майнового було перевірку, працювали в чор- міщення - не єдині в Дрогобицько- тів на лікування. Львівської області за позовом ОП комплексу? Мало того, саме це них окулярах? Бо тільки в такому му регіоні, які спритники під шумок Щиро дякую «Все для дому» до ТзОВ «Стебни- сумнівне суддівське рішення рап- випадку можна проігнорувати усі незаконно захопили при повному А. С. Антоняк» цький калійний завод» визнано за том стало підставою узаконення очевидні факти. потуранні міжрайонної прокура- І справді все рідше у нас відгу- орендним підприємством право рейдерського захоплення громад- Зокрема той, що в суді фактич- тури. Останній скандал із маши- куються на чужий біль. Шкода, що власності на приміщення складу ського майна. но судилися між собою рідні бра- нобудівним заводом. Скільки ще у чиновників не знаходиться часу площею 280,9 кв. м. на вул. Шепти- Дивна позиція прокурорату- ти (саме вони стоять за приват- шахраям треба розікрасти кому- для літніх людей, які часто-густо цького, 5, та приміщення магазину ри. Замість того, аби розібратися ними фірмами «Все для дому» та нального і державного майна, аби залишаються наодинці зі своїми площею 2118 кв. м. на вул. В. Ве- у питанні, як приватній фірмі вда- «Стебницький калійний завод») Львівська обласна прокуратура проблемами та бідами. ликого, 12-а, а також зобов’язано лося через тин та коліно захопити Одне слово, влаштували в суді нарешті прозріла і визначилась із Юрій Кармазін доручив розібра- товариство звільнити приміщен- приміщення, вона фактично стає своєрідний безпрограшний ро- професійною придатністю Собо- тися в ситуації своєму помічнику- ня з подальшою її реєстрацією в на захист шахраїв. При цьому у динний міжсобойчик, де за будь- ля та йому подібних? консультанту Павлові Барнацько- Селом керує... злочинець му. зобов’язана прийняти рішення В Міністерстві охорони здо- щодо звільнення його із займаної ров’я, куди він звернувся за посади. А тимчасово виконувати роз’ясненням, відповіли, що при вий розгляд. обов’язки голови повинен секре- такому діагнозі, який лікарі вста- І це не розіграш. Звичайно, в нашій ненці Україні, тар сільради. І саме він, не пізні- новили М. Антоняку, хворому слід здається, вже мало чим можна здивувати. Але щоб Втім, що до того Продану. Поки Пустомитівський райсуд зволікає ше, ніж на 15-тий день після звіль- призначити щонайменше ІІ групу людина, яка за вироком суду повинна відбувати термін нення з посади голови, повинен інвалідності. На підставі отрима- ще й одночасно керувала селом – це вже тема для Книги зі слуханням справи, він продов- жує керувати селом. Заразом бло- звернутися до Верховної Ради з ної консультації Ю. Кармазін ске- рекордів Гіннеса. клопотанням щодо призначення рував депутатське звернення на куючи можливість сільській гро- Але в нас усе можливе. Тіль- ни давно вже перетворилися в ла- маді переобрати його. позачергових виборів нового сіль- ім’я головного лікаря Львівської ки, очевидно, не для пересічних кейські по відношенню до сильних Близько 80 мешканців Крото- ського голови. психіатричної лікарні О. Фільца з громадян. Голова ж Кротошинсь- світу цього. Це вони на не грошо- шина звернулася із заявою до на- Заразом Комітет звернувся проханням не залишитись байду- кої сільської ради Пустомитівсь- витих громадянах «відтягуються», родного депутата Юрія Кармазіна. до голови Львівської облдержад- жим до прохання пенсіонерки. Го- кого району Я. Продан пересічним кидаючи за грати за незначні пра- У ній вони попросили допомогти у міністрації з проханням проконт- ловний лікар відразу відреагував себе аж ніяк не вважає. Він – лю- вопорушення, поліпшуючи статис- вирішенні питання проведення по- ролювати виконання Кротошинсь- на звернення і повідомив, що Ан- дина особлива. Навіть неординар- тику «боротьби зі злочинністю» і зачергових виборів. Він же скеру- кою сільрадою вимог чинного тоняку призначено І групу інвалід- на. Принаймні де ще в світі віднай- заробляючи чергові зірочки на по- вав депутатське звернення голові законодавства України. ності. Три гривні - щоб наїлися ти таку нахабну особу? гони. Комітету ВРУ з питань державно- Одне слово, 3 жовтня 2008 року А от перти проти навіть засуд- го будівництва та місцевого само- Пустомитівський районний суд женого голови сільради – киш- врядування О. Омельченку. засудив Продана на п’ять років ка тонка. Цим і користаються такі ув’язнення за перевищення вла- особи, як Продан. От і він чха- Редакція отримала копію від- повіді О. Омельченка. БАчили ОчІ, щО ОБиРАли ди і службове підроблення. Так ти хотів на закон. І після проголо- Отже, за висновками Комітету, Ще один тривожний лист надій- пить батькам окуляри, а то всю- була поставлена крапка у затяж- шення вироку, наче ні в чому не дії Продана є цілком незаконни- шов із Дніпропетровська від ди розповідає, що у батьків одні ній кримінальній історії, в якій він бувало, вийшов на роботу і плюх- ми і є сферою вивчення правоохо- пенсіонера Віктора Бабича: окуляри на двох. Як спікер може виступав головним фігурантом. нувся в крісло голови. А оторопі- ронних органів. Щодо повнова- «Добрий день, шановний Юрію думати про таких як я, коли на- От тільки в колонію його відразу лим депутатам заявив, що й на- жень Кротошинського сільського Анатолійовичу! віть за батьків не думає? не відправили, оскільки суд знай- далі керуватиме селом. Мовляв, голови, то вони є давно достро- Я пенсіонер. За життя зварив Одну гривню віддайте Єфре- шов пом’якшувальні обставини і най не розслабляються: як пору- ково припиненими з дня набут- сотні кілометрів газопроводів, мову. І ще одну – Петру Симонен- звільнив його під випробувально- шував закон, так і далі порушува- тя законної сили обвинувально- підключивши тисячі будинків кові, борцеві за права трудящих. іспитовий термін тривалістю на 2 тиму. го вироку - 18 жовтня 2008 року. до тепла. Але тепер отримую Я надсилатиму цю грошову роки. Прокуратура Львівської облас- На думку О. Омельченка, дивним пенсію: доплата за січень і лю- добавку їм щомісяця, може, вони Та навіть це не скасовує виро- ті, яка вела розслідування, внесла залишається той факт, що депу- тий склала усього 2 грн. 70 коп. Я хоч тоді наїдяться. ку. Іспитовий термін - не іспито- касаційне подання до Верховно- тати Кротошинської сільради не дуже вас просив би зачитати цей З повагою Віктор Васильович вий, людина засуджена і баста! го Суду, вважаючи невідповідним скористалися своїми законними лист із трибуни Верховної Ради Бабич» Вона автоматично позбавляється такий малий термін відносно тяж- повноваженнями і дозволили за- України, аби всі почули, до якого Від редакції: керівної посади. Так – за законом. кості скоєним Проданом злочи- судженому за тяжкий злочин Про- цинізму дійшла нова коаліція. Прохання пенсіонера Юрій Кар- І його дотримання повинні відсте- ну. ВС задовольнив оскарження дану понад 1,5 роки протиправ- Разом із листом надсилаю мазін виконав: три одногривневі жувати правоохоронні структури. і встановив, що вирок є занадто но керувати сільською громадою. три гривні. Роздайте їх так. купюри передав вказаним політи- Але наші правоохоронні орга- м’яким та передав справу на но- Сільська рада згідно із законом Одну гривню Литвину – нехай ку- кам.

×