Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №9 (спецвипуск)

1,494 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №9 (спецвипуск)

  1. 1. У наступному спецвипуску «Вибору» Читайте про чергові «витівки» голо- ви Рівненського міського суду п. дени- сюка, а також про те, хто і як утримує його на суддівській трибуні та прикри- ває від відповідальності. спецвипуск --------------- Денисюк «Українська владо, в це мало хто вірив. навіть ті, кому хотілось «приватизував» би сподіватися на позитивний результат. не кришуй Денисюка!» надто міцно охопило суд? павутиння корупції і кругової поруки українське судочинство. і надто непросто сподіватися на справедливе рішення, коли проти тебе голова безпРецедентна акція з недопущення пРизнаЧення суду із впливовими п. денисюка на тРетій теРмін головою Рівненського зв’язками. міського суду, РозпоЧата РівненЧанами і підтРимана багатьма політиЧними силами, досягла пеРшої пеРемоги пеРелом у затяжному пРотистоянні Але сталося неймовірне: дня- ми Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу рівненчанина О. Лютого на ухвали голови Рівненського місь- кого суду П. Денисюка від 10 жовт- ня 2006 р. та ухвали апеляційного або Хто суду Рівненської області від 27 лю- того 2007 р. по справі за позовом зупинить голову О. Лютого, Л. Самолюк, І. Гмитро, О. Дзядик до Рівненської міського Рівненського ради та ЗСАТ «Плодорозсадник» міського про визнання рішень нечинними. Відтепер О. Лютий зможе довести суду в його у суді по цілком сфабрикованій Де- зловживанняХ нисюком справі свою правоту і по- вернути право на нахабно відібра- Шановні рівненчани! ну ділками з допомогою голови суду До видання спецвипуску «Ви- земельну ділянку. Так була досягну- бір», який випускається під егі- та перша невеличка перемога у за- дою Партії захисників Вітчизни, тяжному протистоянні із судовим змусила вкрай небезпечна ситуа- свавіллям цинічно обдурених пайо- ція судочинства в Рівному. А точні- виків ЗСАТ «Плодорозсадник». ше – правовий безкрай, який уко- А також це стало проблиском ренився в Рівненському міському надії рівненчан, які кілька місяців суді під головуванням П. Денисю- тому розпочали безпрецедентну денисюк, представників різних політичних ленні грубі порушення при про- ка. акцію з недопущення призначення сил, аби висловити своє обурення вадженні судового слідства. Взагалі стан правосуддя в Ук- П. Денисюка на третій термін го- денисюк, Чому з приводу кришування правоохо- Учасники акції, зокрема, озвучи- раїні нині не витримує жодної кри- ловою Рівненського міського суду. все сХодить ронними органами протизаконних ли висновки колегії Генеральної тики. Це визнали не тільки наші, а За словами учасників акції, Дени- дій голови міського суду. прокуратури, на якій Генпроку- й світові експерти. За результата- сюк своїми «справедливими» рі- тобі з Рук? Із року в рік, як відзначали пі- рор О. Медведько наголосив, що ми одного із останніх соціологіч- шеннями і вимаганнями настільки Ось і за день до слухання ка- кетувальники у своїх виступах, у Рівненському міському суді ро- них досліджень населення України «дістав» жителів обласного цент- саційної скарги О. Лютого у Вищо- в Рівненські органи прокуратури ками ігноруються вимоги закону відносить суддівство до найбільш ру, що вони вирішили йти на будь- му адміністративному суді України надходять численні скарги грома- корумпованих каст. Сьогодні гли- які протести, аби тільки не допус- поблизу Рівненської обласної про- дян на упереджене і необ’єктивне Закінчення бина падіння української Феміди тити знову його на цю посаду. куратури зібралося кілька сотень суддівство Денисюком, на чис- на 2-й, 3-й стор. Педофіл під крильцем Денисюка стає все очевиднішою. І про це вже відкрито говорять не лише пе- ресічні громадяни, що стали жер- твами зловживань з боку суддів, а й ті, хто займаються корупціоне- рами професійно. Історія з Денисюком - не виключення. Більше того, вона є або звідки така любов голови міського суду до педофілії найяскравішим прикладом суд- дівського свавілля, яке чиниться цю кримінальну справу можна назвати Ґвалтівник із… ли вулицями міста, аби всі бачили, що в українських судах. Систематич- верхом свавілля і цинізму, які процвітають буває з ґвалтівниками неповнолітніх. ні грубі порушення присяги суд- у Рівненському міському суді, очолюваному батьківськими Потім поклали на парадний червоний ді при здійснені правосуддя ледь пРавами килим і на очах тисяч місцевих мешкан- «палким поборником законності» денисюком. ців вистрелили у потилицю. не на кожному кроці, зловживан- Днями інформагентства пошири- ня владою і посадовими повнова- три роки тому Рівне «вибухнуло» обуренням, ли світом фотографії про публічне по- І так поступають із педофілами та женнями, фальсифікація і вине- коли довідалось, що витворяв зі своєю карання в Ємені чоловіка, який зґвал- ґвалтівниками малолітніх у всіх нор- сення неправосудних рішень – це тував 11-річного хлопчика. Вирок було мальних країнах. Не дивно, що, скажі- п’ятирічною донькою 43-річний батько-садист мо, в тому ж Ємені на ґвалтування, а далеко неповний перелік усіх по- юрій бельчик. Хронічний алкоголік і педофіл, винесено вже через місяць. Для право- рушень, що щедро процвітають у охоронних органів не становило склад- тим паче на педофілію, рідко хто нава- Рівненському міському суді. який стоїть на обліку у психіатричному ностей довести вину педофіла за такий жується. диспансері, в 2006 році не тільки постійно короткий термін. Після чого засудже- Закінчення на 2-й стор. жорстоко бив її, а й неодноразово ґвалтував. ного перед виконанням вироку прове- Закінчення на 8-й стор.
  2. 2. 2 Денисюк «приватизував» «Українська суд? владо, не кришуй Закінчення. Поч. на 1 стор. Ще з 2001 року ряд народних депутатів Ю. Кармазін, Г. Омельченко, В. Стретович, В. Сівкович, А. Шкіль, М. Ка- теринчук, інші та Уповноважений Верховної Ради Украї- Денисюка!» ни з прав людини Н. Карпачова постійно надавали конк- ретну інформацію в Генеральну прокуратуру, СБУ, Вищу раду юстиції, в інші інстанції про численні зловживання з боку голови Рівненського міського суду П. Денисюка. Свої депутатські запити та звернення вони формували на під- ставі численних скарг рівненчан, які буквально завалили і продовжують завалювати різні державні і правоохорон- ні структури, повідомляючи про відверте і цинічне ігнору- вання Денисюком українського законодавства. Ті, хто по- бував у Рівненському міському суді, відверто заявляють, що там правди не знайти. Рівненчани навіть називають цей суд вотчиною Петра Денисюка. Неодноразові перевірки кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу, Ге- неральної прокуратури України, окремими народними де- путатами (близько 30 народних обранців), парламентсь- кими комітетами повністю підтвердили в діях Денисюка факти зловживання службовим становищем, перевищен- ня влади, корупційних діянь, службового підроблення, ви- Продовження. несення завідомо неправосудних рішень. Мало того, вста- Поч. на 1 стор. новлено, що, перебуваючи на посаді голови Рівненського суду з 1993 р., Денисюк фактично дезорганізував роботу при відправленні пра- суду, а сам вдався до протиправних дій. Тож, народні де- восуддя, особливо путати у своїх депутатських запитах і зверненнях вимага- щодо строків прове- ли звільнити Денисюка з посади голови суду та притягну- дення попереднього ти його до відповідальності. розгляду справ та їх На жаль, жодне з депутатських звернень не отримало призначення до слу- належного реагування. Складається враження, що вищі хання. Через це спра- інстанції навпаки навіть вдовольняє такий стан справ в ук- ви роками не розгля- раїнському судочинстві, а таких як Денисюк слід ледь не даються, а злочинці зводити на постамент для всезагального поклоніння. Бо залишаються непо- як ще можна трактувати те, що у Верховному Суді, Раді караними. Є спра- суддів (членом якої до 2008 року був сам Денисюк), Вищій ви, коли попередній раді юстиції та Генпрокуратурі відверто ігнорують ці фак- розгляд відбувався ти протиправної і явно злочинної діяльності Денисюка на через… 5-6 (!) років. посаді судді і голови міського суду впродовж останніх 15 Це факти, як відзна- років. І замість того, аби винести по ньому справедливе чали учасники акції, рішення, зайняли позицію відвертого кришування. гідні внесення в Кни- Ясна річ, що тривати таке свавілля далі не може. Особ- гу рекордів Гіннеса у графі «судо- зробите, то самі будете відповіда- ливо коли Денисюк, набравшись нахабності, підробив до- ве свавілля». Тож, не дивно, що при ти, як співучасники його злочинів, а «васу! кументи про нібито підтримку суддівським корпусом Рів- такій «боротьбі» зі злочинним сві- ми не будемо більше мовчати. Де- не будь холуєм ненського міського суду і висунув свою кандидатуру на том чимало зловмисників, очікую- сять років органи прокуратури за- переобрання на третій строк. Але такою цинічною витів- чи роками на судове засідання, вчи- лишаються глухими, сліпими, ні- у денисюка!» кою йому вдалося неймовірне – об’єднати Верховну Раду. няли нові злочини. Причому часто Пізніше пікетування продовжи- мими. А факти про численні грубі Я не пригадую за останній час таких фактів, коли всі пар- тяжкі. І при цьому прокуратура за- лось біля Вищого адміністративного порушення в Рівненському місько- суду. І тут учасники акції не шкоду- ламентські фракції, забувши про політичні протиріччя, од- криває очі на свавілля, яке процві- му суді є свідченнями об’єднання ностайно виступили проти перепризначення Денисюка. тало в Рівненському міському суді вали емоцій і епітетів. «Ганьба судо- криміналітету з судовою та право- вому свавіллю», «Скільки ще років Крім того, Комітет ВРУ з питань правосуддя створив при Денисюку. охоронними гілками влади, яке ке- Вищий адмінсуд підтримуватиме тимчасову робочу групу на чолі з народним депутатом рується та направляється з боку П. беззаконня і фальсифікації Денисю- Ю. Кармазіним. Під час перевірки всі факти, викладені в скаргах рівненчан і депутатських запитах та зверненнях, Чому до денисюка Денисюка. І цей суддя ще має на- ка», «ВАСУ, не будь холуєм у Дени- хабність нас судити, а держава за- сюка!» - лунало з мікрофонів. знайшли документальне підтвердження. Приходять мертві? вдяки бездіяльності правоохорон- - І тут, біля Вищого адміністра- Паралельно рівненчани, обурені нахабністю Денисю- Наступного дня пікетування про- ка, розпочали в Україні безпрецедентну акцію щодо недо- них органів їм це дозволяє. Знайте, тивного суду, як і біля Генеральної довжилося у Києві. До рівненчан що Денисюк на посаді – це пля- пущення голови Рівненського міського суду на третій тер- приєдналися представники Партії прокуратури, - заявили учасники мін. Акцію підтримало чимало політичних сил, зокрема, й ма на ваших мундирах і на вашій виступів, - ми прийшли не проси- захисників Вітчизни, Української на- совісті. Свавілля в Рівненському Партія захисників Вітчизни. Перша хвиля пікетів прокоти- родної партії, УНА, інших політич- ти, а вимагати. Вимагаємо покласти лася країною в липні, коли всупереч волі рівненчан і на- міському суді призвело до того, що край судовому свавіллю на Рівнен- них сил. «верховенство права» викликає у родних депутатів Рада суддів України, якою керує близь- Спочатку учасники акції взяли щині, організованому Денисюком. кий знайомий Денисюка – Петро Пилипчук, намагалася нас лише гірку іронію. У Рівному всі Вимагаємо від суддів ВАСУ припи- в облогу Генеральну прокуратуру. знають, що немає правосуддя, а є таки втретє протягнути його на цю посаду. «Припиніть кришувати голову Рів- нити усіляко підтримувати незакон- А днями прокотилась друга хвиля акції як у Рівному, так і суд Петра Денисюка, і всі справи ні і аморальні рішення, винесені цим ненського міського суду Денисюка вирішуються з його благословен- в столиці, коли у Вищому адміністративному суді вирішува- П. Д.», «Вимагаємо порушити кримі- суддею, який давно дискредитував лася доля скандально відомої справи, вирішальну участь ня, як він скаже, так і буде. За пові- себе в очах рівненчан, однак нахаб- нальну справу відносно судді Дени- у якій відіграв Денисюк. Саме з його сприяння у пайовиків домленням голови Кваліфікаційної но продовжує зловживати службо- сюка П. Д. за прийняття завідомо були нахабно відібрані земельні ділянки і передані ділкам. комісії суддів загальних судів Жи- вим становищем, відчуваючи при- неправосудного рішення, яке потяг- І знову під тиском учасників акції корумповані зв’язки, на які томирського апеляційного окру- криття з боку ВАСУ. Вимагаємо від ло незаконний захват земель ЗСАТ так розраховував Денисюк, не спрацювали. Винесена ух- гу М. Поліщука, виявлені ним під суддів об’єктивного та законного «Плодорозсадник»; «Керівництво вала дала надію на те, що представники вищої судової гіл- Генеральної прокуратури, Дени- час перевірки роботи Рівненського розгляду касаційної скарги О. Люто- ки влади таки дослухаються до голосу рівненчан. сюк О.Д. та інші, досить покривати міського суду порушення виходять го. А також вимагаємо винести щодо Оскільки ЗМІ чомусь ігнорують ці події і зайняли стра- злочини та беззаконня голови Рів- за межі здорового глузду, однак до Денисюка окрему ухвалу у зв’язку з усину позицію щодо їх висвітлення, то «Вибір» вирішив ненського міського суду Денисюка цього часу (а минуло понад 4 роки) допущенням ними явних та грубих розповісти рівненчанам про все, що намагаються від них П. Д.», «Денисюк забирає паї у мер- прокуратура тихо собі спить і не порушень вимог процесуального за- приховати. І, зокрема, про ті неправосудні «чудасії», що твих, а прокуратура дає добро» - ці бачить злочинну діяльність «при- конодавства, що призвели до втра- творились в Рівненському міському суді, яким донедав- та інші плакати зустрічали працівни- ватного судового лохотрону» пана ти позивачами О. Лютим, Л. Само- на головував відомий своєю «принциповістю» і «справед- ків Генпрокуратури при вході. Денисюка. Але наші скарги або за- люк, І. Гмитро, О. Дзядик та іншими ливістю» Денисюк. - Сьогодні ми прийшли сюди, - лишаються поза увагою, або да- громадянами права на земельні А найстрашнішим в історії з Денисюком є те, що через заявила під час імпровізованого мі- ють привід для подальшого бру- частки (паї) в землях ЗСАТ «Плодо- таких судових керівників, тінь дискредитації падає на ве- тингу координатор акції від Партії тального порушення прав, свобод розсадник». ликий корпус чесних і порядних суддів, які добросовісно захисників Вітчизни Людмила Го- та законних інтересів. Тож, ми ви- Ще довго учасники пікетування виконують свої конституційні обов’язки. лубінська, - і не просимо, а вимагає- магаємо від Генеральної прокура- висловлювали своє обурення пе- мо від керівництва Генпрокуратури тури негайно припинити розсадник ред стінами ВАСУ. А загалом сім го- Павло Барнацький, притягнути Денисюка до відпові- беззаконня у Рівному, усунути Де- дин тривали акції у Києві. І це, нез- голова Львівського осередку ПЗВ, дальності за всі його злочини пе- нисюка з посади і притягнути його важаючи на дощову погоду. заслужений юрист України ред рівненчанами. Якщо цього не до відповідальності. Закінчення на 3 стор.
  3. 3. 3 «Українська владо, не кришуй Денисюка!» Закінчення. Поч. на 1-2 стор. ровителі в керівництві Верховного Суду України, Раді суддів, в пра- БеЗ Денисюка воохоронних органах. Ми зрозумі- у суДі легше ли, що можемо добитися вирішен- ня цієї проблеми лише народним Дихається протестом. - Ми готові добами стояти, аби А те, що Денисюк зловживає тільки Денисюка не призначили на на кожному кроці службовим ста- третій термін і в кінцевому підсум- новищем – у нас достатньо доку- ку притягли його до відповідаль- ментів. У Рівному викликає подив, ності за всі злодіяння, які він вчи- коли в міському суді приймаєть- нив протягом 15 років, очолюючи ся законне рішення. Це – рідкісні 15 років узурпування рівненчан, коли, Рівненський міський суд, - пояс- виключення. А от коли фальсифі- влади з боку Денисю- повернувшись нила Людмила Голубінська. - Ба- кують ухвали, відпускають зло- ка з’явилися надії на зі столиці, вони гато учасників мітингу (і особис- чинців, ігнорують норми законів – довідалися, що го- прийняття справед- то я) постраждали від безкраю, це норма для цього суду. лова Апеляційно- ливих рішень. який творив у суді Денисюк. Але Правда, тепер, коли Денисюк го суду Рівненсь- Ми не збираємось ми бачимо, що нічого не можемо півроку не виконує обов’язки го- кої області Ольга припиняти акцію, до- зробити, оскільки в Генеральній лови суду, у Рівному усі реально Малько, ігнорую- поки не переконає- прокуратурі на керівній посаді у відчули зміни на краще. Законні чи їхню, а також мось, що Денисюка не нього працює рідний брат, є пок- рішення стали виносити без вима- думку народних допустили на третій гання хабарів. Після депутатів, шля- термін. Подальша того, як ми розпочали хом різних маніпу- мета – вимагатимемо, акцію, навіть самі суд- ляцій призначила щоб Вища рада юсти- ді тихцем підтриму- в. о. голови Рыв- ції розглянула питан- ють нас, діляться, що ненського місько- ня щодо звільнення го суду… Петра самі замучились від його з посади за по- Денисюка. Циніч- свавілля колишньо- рушення присяги суд- нішого плювка не го голови Денисюка. ді, а тільки після того придумати. Для Люди почали масово ставитимемо питання цього Малько до- звертатися в суд, ос- про притягнення його велося «відпра- кільки нарешті після ка головою Рівненського міського до відповідальності. Людина, яка вити» у відпуск двох суддів, 15 років калічила людські долі, по- суду. Це вже говорить про те, що які повинні були виконувати Голова Апеля- винна відповісти за свої діяння. хочуть вони чи ні, але до народної ці обов’язки у випадку відсут- ційного суду Ольга - і яка впевненість, що до ва- думки змушені прислухатися. ності голови або його заступ- Малько: «А на гро- ших вимог прислухаються? А по завершенню пікетуван- ника. Кидається у вічі те, що О. мадську думку і дум- - Сподівання доволі великі. ня стало відомо про задоволення Малько вперто не хоче бачити ку народних депу- Уже півроку під шаленим тиском ВАСУ касаційної скарги О. Люто- невідповідність займаній посаді татів я плювати народних депутатів України і, зок- го (подробиці цієї справи читай- п. Денисюка і того, що за його хотіла. На Денисю- рема, Юрія Кармазіна Рада суд- те в матеріалі «Землю з барсько- головування відбувалося у суді. ка в мене свій пог- дів України відкладає розгляд го плеча»). Вочевидь, вже час порушувати ляд і своя ставка». справи про призначення Денисю- P.S. Яким же було здивування питання й про її звільнення. Землю з барського плеча які чудасії із приватними земельними ділянками витворяють різного роду ділки з допомогою голови суду Денисюка, можна писати цілі томи. Втім у рівному вже давно відомо, що всі «рейдерські» справи щодо захоплення чужої власності, землі, нерухомості бере до розгляду або під особистий суворий супровід ЩеДрість у неЗаконній роЗДачі чужих Земель ріЗним Ділкам З голова міського суду. і не важко здогадатися, Боку Денисюка не Знає меж що рішення виносяться не на користь жертв рейдерських атак, а на користь тих, за ким конь розгляд справ переніс на 29 домляти. Натомість 17 жовтня по- ло, на яких підставах голова суду гроші. і Денисюк при цьому виявляє дивовижну вересня. зивачі довідалися, що на сесії забрав справи до себе? Із ма- винахідливість, трактуючи закон по-своєму. Втім слухання їх так і не відбу- всупереч накладеній судом забо- теріалів виходило, що про це у лося. І не тому, що протягом тижня роні розглянули питання щодо цих своєму клопотанні нібито попроси- Денисюк сам це питання попередньо розгля- нула і винесла рішення №60 від на заступника голови суду чинив- спірних земель і передала їх під ло Денисюка керівництво «Плодо- соБі Закон 13.07.06 ще до того, як були про- ся шалений тиск з боку представ- господарське будівництво. розсадника». Але увагу привертає Тож, і ця справа сповнена уні- ведені загальні збори ЗАТ. ників ЗСАТ і міськради, які проси- Будь-яку інформацію, як це те, що надруковано це звернен- кальними протизаконними «вина- А 7 вересня в Рівненський місь- ли скасувати заборону на дії. А могло статися, вони в суді отри- ня на бланку, який абсолютно різ- ходами» Денисюка, яким він спро- кий суд надійшло чотири позови тому, що 28 вересня зранку з від- мати не змогли. Денисюк їх просто ниться із всіма бланками ЗСАТ. Та бував надати законної сили. А від пайовиків О. Лютого, І. Гмит- пустки вийшов Денисюк і відра- не допускав до себе. І не надавав ще й в шапці-назві фірми містять- суть ось у чому. Влітку 2006 р. чи- ро, О. Дзядик та Л. Самолюк, які зу (хоч це суперечить закону) вит- жодних пояснень (хоч це грубо су- ся помилки. Немає на документі ні мало пайовиків ЗСАТ «Плодороз- просили заборонити проводити ребував від Куцоконя ці справи до перечить закону). Тоді позивачі дати, ні вихідного номеру, ні інших садник» були обурені діями сво- реєстрацію права власності на себе. звернулися зі скаргами до народ- необхідних атрибутів. А саме звер- го керівництва. Вони довідалися, спірні земельні ділянки, а також Поспіх міськради і керівниц- них депутатів. Лише завдяки ор- нення було надруковане шрифтом, що в червні без будь-яких загаль- зупинити дії рішень Рівненської тва ЗСАТ зрозуміти можна. З 1 ганізованій перевірці стало відо- який дуже схожий до шрифту ма- них зборів керівництво незаконно міської ради щодо них. Справи до січня 2007 р. вводився мораторій мо, як Денисюк прокрутив аферу шинки помічника Денисюка. І чому поділило 30 паїв по 3 га найпри- розгляду потрапили заступник го- на перевід земель із сільськогос- із цими землями. ЗСАТ звернулося з клопотанням не вабливіших земель. А робилося лови міськсуду Ю. Куцоконю. подарського призначення під гро- Очолив перевірку голова до судді, в провадженні якого пе- це для того, аби продати ці ділян- Наступного дня він, як і вима- мадсько-житлову забудову. А 17 кваліфікаційної комісії загальних ребували справи, а до Денисюка, ки під господарсько-житлові забу- гає закон, виніс ухвали про від- жовтня мала відбутися остання судів Житомирського апеляційно- який не мав жодного до них відно- дови. Тим паче, що й покупців шу- криття провадження у справах та сесія міськради, на якій ще мож- го округу Микола Поліщук. Дени- шення? кати не треба було. Саме в цих призначив попередні судові засі- на було провести рішення із зем- сюк при цьому відмовився давати Але найцікавішим є те, що у вигідних з точки зору розташуван- дання на 21 вересня. І паралель- лями ЗСАТ. будь-які пояснення по справі. канцелярії суду це клопотання по ня місцях – траса на Дубно - де- но виніс ухвали про забезпечення І його можна було зрозуміти. вхідній кореспонденції не зареєс- Бо відтоді, як справи опинилися в які особи планували звести су- позовів, чим зупинив будь-які дії кулуарна афера його руках всі подальші дії він про- троване, однак на самому доку- пермаркети та інші комплекси. щодо спірних земельних ділянок. І Коли позивачі з’вилися 29 вере- менті Денисюк власною рукою на- Все робилось настільки опера- ці ухвали направив як позивачам, водив одноособово і з грубим по- сня в суд, то їм пояснили, що спра- писав „справу на доповідь” і дата тивно, що навіть розгляд рішення так і міській раді та ЗСАТ «Плодо- рушенням закону. ви у голови і яка їхня доля – ніх- - 28 вересня 2006 р. При цьому про перевід земель із сільськогос- розсадник». то нічого не знає. Сам же Денисюк витребувані справи об’єднав, хоч подарського підпорядкування під Жодна зі сторін ухвали не ос- просто повиставляв їх із кабіне- фальсифікація на це не мав жодних правових під- господарські забудови був запла- каржила. Натомість 21 вересня ту, заявивши, щоб вони чекали на став. нований на найближчій сесії Рів- представники ЗСАТ і міськради його повідомлення. Ясна річ, ніх- на фальсифікації ненської міськради. Причому сесія в суд не з’явилися. Тож, Ю. Куцо- то і не збирався їх про щось пові- Насамперед комісію зацікави- Закінчення на 6 стор.
  4. 4. 4 Думка політиків Оскільки факти безпрецедентно грубого порушення чинного законодавства при здійсненні правосуддя під час розгляду кримінальних та цивільних справ з боку голови Рівненського міського суду Петра Денисюка обурили не тільки громадськість Рівненщини, а й парламентський корпус, ми вирішили поцікавитися думками представників різних фракцій, а також Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І попросили відповісти всіх на три запитання: - Ваша оцінка професійної діяльності голови Рівненського міського суду п. Денисюка та факту його імовірного переобрання на третій термін? - Чому, на вашу думку, стільки часу (два суддівських терміни!), незважаючи на численні скарги громадян та висновки різних ЮРІй КаРмазІн, наРОДний ДеПУтат, комісій щодо явних та грубих порушень з боку п. Денисюка йому Член фРаКцІї «наша УКРаїна», гОлОВа все сходить з рук? ПзВ, ПеРший застУПниК гОлОВи - Що робитимете, якщо переобрання п. Денисюка таки КОмІтетУ ВР з Питань ПРаВОсУДДя: відбудеться? 1. - Відстоювання Денисюка – це ганьба української правозахисної системи. А численні скарги, пікети – це реальне ставлення населення насамперед до діянь голови Верховного Суду України Василя Онопенка Олена лУКаш, наРОДний ДеПУтат, застУПниК гОлОВи і Генерального прокурора Олександра Медведька. Якщо до голови Рів- ПаРтІї РегІОнІВ, сеКРетаР КОмІтетУ ВР з Питань ненського міського суду приходять із цвинтаря мертві люди і відмовля- ПРаВОВОї ПОлІтиКи: ються від своїх позовів на землю, а за цими позовами стоять мільйони доларів, а таких потворних порушень не бачать ні в Верховному Суді, ні в 1. – Особисто з п. Денисюком я не Генеральній прокуратурі, то це не правозахисна, а аморальна система. знайома. Але під час зустрічей з виборця- Якби я сам не побував у Рівному, якби не побачив, наскільки нахаб- ми Рівненщини і вивчення документів, які но, цинічно і безпринципно твориться беззаконня, не повірив би. Де і в є в наявності в Комітеті, я дійшла виснов- якій країні ще може собі дозволити голова міського суду приїжджати на ку, що Рівненський міський суд є унікаль- роботу на різних машинах, які ніде не значаться, завезені в Україну не- ним явищем в Україні. За час керівництва зрозумілим чином і т.д.? Де і в якій країні голова міського суду просить Денисюком суд за кількістю грубих пору- пролобіювати його інтереси голову районного суду, а коли отримує від- шень, прийняття неправосудних рішень, мову, то той опиняється просто під справжнім переслідуванням. Спочат- протизаконних діянь вийшов у країні, без ку голову райсуду б’ють бандити, пробують спалити прямо в автомобілі, перебільшення, на перше місце. Зізна- стріляють в нього. Нарешті трьох нападників після втручання нардепів юсь, такого загального народного обурен- заарештовують і саджають за грати. А двоє спокійно продовжують роз- ня проти голови суду я за час своєї робо- гулювати вулицями Рівного. Але найдикішим у цій історії є те, що пред- ти в парламенті ще не бачила. І розумію ставники так званої судової гілки влади їдуть і домовляються з рішала- виборців, які готові пікетувати і Вищі судо- ми з Верховного Суду, щоб скасувати справу по побиттю свого колеги! ві органи, і Генеральну прокуратуру, і різ- Це взагалі ганьба! ні інші інстанції, допоки не буде прийня- А історія про зґвалтування маленької дитини? В інших країнах на та- то рішення про незатвердження його на ких осіб очікує найсуворіше покарання, а тут Рівненський міський суд ро- третій термін головою Рівненського місь- бить все, аби вивести ґвалтівника з-під удару. Я вважаю і докладу всіх кого суду. Справи, з якими я познайомила- зусиль, аби історія ця була доведена до Президента, після чого з поса- ся і які розглядалися або навпаки роками дою мають розпрощатися прокурор області, голова апеляційного суду не розглядаються у суді під головуванням Рівненщини і т.д. Це взагалі безпрецедентно! Суд відхиляє розгляд спра- Денисюка, вражають численними груби- ви, відсилає її назад, в прокуратуру. І на підставі чого? Виявляється, об- ми порушеннями. Фальсифікування доку- винувальний висновок по справі, яка лежить у суді кілька років без руху, ментів, неправосудні рішення, відмивання затверджений… невстановленою особою. Це навіть в голову вкластися явних злочинців, хоча серед потерпілих не може. А чи знають взагалі у Рівненській прокуратурі, хто у них прово- – маленькі зґвалтовані діти, вбиті родичі, дить слідство, допитує підозрюваних, підписує документи? Та в іншій би інше. державі вже маса людей за такі витвори розпрощалась би з посадами. А Це повний абсурд, коли протягом 1991- тут Медведько і Онопенко роблять вигляд, що нічого нібито не сталося. 2003 років Денисюк неодноразово, не перебуваючи у відпустках чи у відряд- 2. - Денисюк сподівався і сподівається на власні корумповані зв’язки і женнях, виїжджав за кордон, а також три- на родинні стосунки. На жаль, безпринципність і далі процвітає в вищих валими періодами не виходив на роботу. ешелонах влади і чимало наших чиновників так і не дозріли до того, аби І при цьому незаконно отримував зарплату. Мало того, перебуваючи у відпустках, протизаконно називатися державними мужами. Державні мужі думають насамперед не розглядав кримінальні і цивільні справи, в яких мав особисту зацікавленість. Тому я, як і чимало про збагачення власних кишень, не за проведення перевірок задля чер- членів нашої фракції, ставимось вкрай негативно до продовження Денисюком діяльності не тіль- гових подачок, а за майбутнє держави з порядним судоустроєм і принци- ки як голови суду, а й навіть на посаді судді. повою правоохоронною системою. Зараз, як не прикро, країна пережи- Тим більше, мені відомо зі звернень інших суддів Рівненського міського суду, що питання його ває час, коли поспливали такі, як Денисюк, і вважають, що вже схопили, переобрання не було підтримано суддями. Вони самі шоковані тим, що в їхньому суді чинить образно кажучи, Бога за бороду. Але історія доводить, що такі періо- Денисюк. А документи про начебто підтримку його переобрання суддівським колективом були ди швидко минають, бо кожний здоровий організм поспішає позбутися підроблені. Про що я письмово поінформувала Раду суддів України. Сподіваюсь, як, до речі, й вірусів, оскільки розуміє, або він виживе, або його просто не стане. інші народні обранці, що Раді суддів не забракне мужності провести об’єктивну перевірку виявле- них грубих порушень і зробити відповідні висновки. 3. Я не вірю, що Денисюка затвердять на третій термін. Хоча припус- каю, що лобі Денисюка може наважитися за певну винагороду провести 2. – Втриматися на посаді голови суду Денисюкові всі ці роки допомагало невеличке, але по- його. Але тоді акції, які нині проходили в Рівному і Києві, будуть всена- тужне лобі у вищих ешелонах влади. Мені відомо про його родинні і майже родинні стосунки з де- родними. Інші політичні сили готові підтримати нас. Бо якщо Генеральна якими членами Верховного Суду України, Ради суддів України, Генпрокуратури, міністерства юс- прокуратура і Верховний Суд кришуватимуть таких як Денисюк, то вони тиції. Жодний суддя в Україні після таких діянь, які вчиняв на посаді голови суду п. Денисюк, не нам такі не потрібні. І якщо вони захищатимуть Денисюка, то поставимо втримався б. Але ці особи своїм лобіюванням утримують його на поверхні і не дозволяють від- питання руба – про звільнення керівництва Верховного Суду і Генпроку- повісти за скоєне. ратури. Своїми діями п. Денисюку вдалося майже неможливе: об’єднати депу- 3. – Переконана, що третього терміну п. Денисюкові не бачити. Він вже давно переступив межу татів різних фракцій. Обурення таким суддівським свавіллям настільки дозволеного. І його численним кумам, братам, друзям із Верховного Суду, Ради суддів, Генпроку- велике, що зупинити цей депутатський вал навряд чи комусь вдасться. ратури та інших структур слід збагнути, що не все так просто. І лише спроба пролобіювати інте- Хоча, знову ж повторюю, що хтось може і спробує, але це вже з ризиком реси Денисюка вже викличе шалений людський шквал обурення. для своєї кар’єри.
  5. 5. 5 АнжелікА лАбунськА, нАродний депутАт, член фрАкції «блок Юлії тимошенко», секретАр комітету Вр з питАнь прАВосуддя: 1. – Історія з Денисюком – це, на мою думку, яскра- християнській моралі. Якщо в стінах суду дозволяють представників ва перевірка профпридатності судової системи Украї- собі нахабство стати на захист ґвалтівників малолітніх, різних політич- ни. Ця людина, яка так вперто, в супереч будь-якій ло- то про яку систему суддівства в Україні можна говори- них сил, депу- гіці, рветься на третій термін, повинна сидіти не в кріслі ти? татів Верховної голови суду (і навіть не в кріслі судді), а щонайменше в Я, як народний депутат і як секретар Комітету з пи- Ради. Та й наші кріслі пенсіонера, а найкраще – в певному ізольованому тань правосуддя, зроблю все від себе можливе і немож- комітети – з пи- місці. Скільки я працюю в судовій системі, я такого жаху, ливе, аби Денисюк не те, що керівником суду працював, тань правосуд- як в Рівненському міському суді не бачила. а позбувся взагалі суддівської мантії. Він втратив всі дя і з питань по Одна річ, коли знайомитися зі скаргами чи звернен- моральні права переступати поріг суду в якості судді. боротьбі з ор- нями громадян. Інша річ, коли перед тобою офіцій- ганізованою ні висновки Житомирської кваліфікаційної комісії суд- 2. - Моральність нашої країни проходить сьогодні злочинністю і дів, яка перевіряла діяльність Рівненського міського серйозний іспит. За роки свого перебування на посаді корупцією, не суду. Волосся дибки встають від свавілля, яке чинилось голови суду Денисюк здобув собі високих покровителів сидітимуть, під головуванням Денисюка: роками не розглядаються у Києві, які взяли на себе сміливість захищати його без- склавши руки. кримінальні справи по резонансних злочинах, невинні законня. Вони є у Верховному суді, Раді суддів, в Гене- Будемо стави- засуджені роками сидять за ґратами, натомість злочин- ральній прокуратурі на керівній посаді працює рідний ти питання про ці безпідставно розгулюють на волі, а кримінальні спра- брат. Всі ті, хто підтримує свавілля Денисюка, пока- створення ро- ви по них десятиліттями таємно зберігаються в сейфах. зують своє реальне обличчя. Якщо вони підтримують бочої групи або І це все безпосередньо стосується голови суду. На яке особу, яка так затято відмиває від криміналу батька-пе- слідчої комісії Верховної Ради. об’єктивне суддівство в цьому суді можна сподіватися, дофіола, то про яку совість і мораль цих людей можна Я вже переговорила з депутатами усіх фракцій. Не коли сам голова на кожному кроці демонструє своїм під- вести мову. Але не усвідомлюють, що скільки ниточці дивлячись на політичні розбіжності, по цьому питанню леглим, як порушувати закон. Про яку довіру Денисю- не витися, рано чи пізно кінець настає. у більшості депутатів зі всіх фракцій є розуміння. На- кові може йти мова, коли суд під його керівництвом три віть скажу більше: позиція по Денисюку в депутатсько- роки захищає батька-педофіла, який зґвалтував свою 3. Не хочу навіть допускати, що це може статися. му корпусі вже попередньо обговорена і узгоджена. На- малолітню дочку. Це безпрецедентний виклик не тільки Сподіваюся, у тих, хто прийматиме рішення по Денисю- віть не допускаю, що хтось захоче піти проти народної всім нам і нашій совісті, а й всьому нашому суспільству, ку, вистачить мужності не піти проти позиції рівненчан, думки і думки депутатів. нінА кАрпАчоВА, упоВноВАжений ВерхоВної рАди укрАїни з прАВ лЮдини: 1. – Оцінка може бути тільки однією: Денисюк І при цьому під час перевірки у 2005 р. було вияв- – це пляма не тільки на Рівненському міському лено, що з 1995 року не розглянутими по суті залиша- суді, а й на тих, хто його підтримував усі ці роки. лося… понад 500 кримінальних і понад 300 цивільних Ще в 2005 році на підставі висновків кваліфікацій- справ. На кожному кроці – спроба приховати тягани- ної комісії суддів загальних судів Житомирського ну, відсутній елементарний облік, створені сприят- апеляційного округу я вимагала порушити про- ливі умови для фальсифікації, втрат або знищення ти Денисюка кримінальну справу за фактом зло- матеріалів справ. Журнали реєстрації кримінальних вживання службовим становищем, перевищення справ за 2001 та 2002 роки повністю переписані (од- службових повноважень, службового підроблен- ним почерком та одним і тим же кольором кулькових ня та постановлення завідомо неправосудних ви- ручок), з чого можна зробити однозначний висновок років. про те, що це було зроблено умисно з метою прихо- Підстав було більше, аніж достатньо. Але тоді вування факту надходження кримінальних справ до знайшлися особи, які прикрили Денисюка. Як ві- суду, що, до речі, не заперечував і голова суду Дени- домо, якщо вчасно не присікти злодіяння, то це сюк. ще більше розв’яже руки. І нові факти грубих по- А журнали реєстрації кримінальних справ за 2003 рушень у Рівненському міському суді – лише під- та 2004 р. взагалі не велися. Чимало осіб перебувала твердження цьому. під вартою, а в суді роками не поспішали розглядати Якщо б не було так сумно, то чимало рішень справи. Про який третій термін можна вести мову, коли цього суду можна вважати анекдотами. Уявіть, в суді такий бардак, що межує з криміналом. де і в якій цивілізованій країні цілий рік рішення виносить… особистий водій голови суду. Або як 2. – Останні роки у нас сильно розвелося в Україні можуть приходити в суд і реєструвати документи кумівство та родинність. А рука, як відомо, руку миє. люди, які відсутні в країні, тяжко хворі або помер- лі? Голова суду перебуває тижнями за кордоном, 3. – Не хочеться вірити, що такі люди як Денисюк а по документам сидить на посаді і навіть вино- знову опиняться на посаді. Але тоді ми самі каратиме- сить ухвали, та ще й за це отримує зарплатню. мо себе своєю недалекоглядністю. Якщо в 2005 році Учасники судових процесів рік або два чекають Денисюку вдалося з допомогою підтримки пролізти на на виклики до суду, а потім випадково довідують- другий термін, то бачимо плачевні результати. Важко ся про якісь міфічні засідання, підписані ними до- навіть спрогнозувати, як далеко він зайде, якщо випус- кументи. Примарність на кожному кроці. тити на третій термін. Депутати - за непризначення Денисюка кого міського суду Рівненської області, створити спільну робо- чу групу із залученням представ- ників Вищої ради юстиції, Вищої Голові Верховного суду ук- призначення денисюка п. д. го- у складі членів Ради суддів Украї- створеної Радою суддів України, в кваліфікаційної комісії суддів Ук- раїни онопенку В.В. ловою рівненського міського ни Присяжнюком О. Б., Філюком П. результаті чого встановлено цілий раїни, Уповноваженого з прав лю- Голові ради суддів україни суду рівненської області, ство- Т. та Черновським О. К., створеної ряд фактів, які абсолютно не пе- дини Верховної Ради України, Ко- пилипчуку п.п. рення спільної робочої групи із за розпорядженням Ради суддів ревірялись або перевірялись по- мітету Верховної Ради України заступнику голови ради суд- залученням представників Вер- України № 7 від 27.05.09р., „для верхнево. з питань правосуддя та Ваших дів україни ВолкоВу о.ф. ховного суду україни, ради суд- забезпечення всебічного та не- Раніше Комітет неодноразово представників. Щодо невідповідності наяв- дів україни, Вищої ради юстиції, упередженого розгляду звернень” пропонував створити спільну ро- У разі чергової незгоди про ним в комітеті матеріалам Вищої кваліфікаційної комісії щодо неправомірних дій голови бочу групу з перевірки неправо- створення такої комісії Комітетом довідки робочої групи у складі суддів україни, уповноваже- Рівненського міського суду Рів- мірних дій голови Рівненського буде внесено проект постанови членів ради суддів україни при- ного з прав людини Верховної ненської області Денисюка П. Д. міського суду Рівненської облас- Верховної Ради України про ство- сяжнюка о. б., філюка п. т. та ради україни та комітету Вер- В процесі ознайомлення із вка- ті Денисюка П. Д., що дало б мож- рення тимчасової слідчої комісії з черновського о. к., створеної ховної ради україни з питань заною довідкою стало цілком оче- ливість провести неупереджену перевірки неправомірних дій голо- за розпорядженням ради суддів правосуддя з метою перевірки видно, що факти, викладені в ній, перевірку, однак до нинішнього ви Рівненського міського суду Рів- україни № 7 від 27.05.09р., „для скарг на денисюка п. д. не відповідають дійсності і су- дня порозуміння з даного питання ненської області Денисюка П.Д. забезпечення всебічного та не- Шановні Василю Васильовичу, перечать матеріалам, які наявні в так і не знайдено. упередженого розгляду звер- Петре Пилиповичу та Олександре розпорядженні робочої групи Ко- Виходячи з наведеного, а також Перший заступник голови нень” з питань неправомірних Федоровичу! мітету Верховної Ради України з того, що даний факт набув вели- Комітету ВРУ з питань право- дій голови рівненського місько- 24 червня 2009 року на адре- питань правосуддя, створеної 18 кого соціально-політичного резо- суддя Ю. А. Кармазін го суду рівненської області де- су Комітету Верховної Ради Украї- лютого 2009 року. нансу, пропонуємо відкласти слу- Секретар Комітету ВРУ з нисюка п. д., вирішення питан- ни з питань правосуддя прийшла Нами був проведений аналіз хання питання про призначення питань правосуддя ня з відкладення питання про довідка, складена робочою групою довідки членів робочої групи, Денисюка П. Д. головою Рівненсь- А. В. Лабунська

×