Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Вибір+".Львівська газета. № 6 (050) 23 - 30 червня 2011 року

1,641 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Костенко, Україна, http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

Published in: News & Politics, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Вибір+".Львівська газета. № 6 (050) 23 - 30 червня 2011 року

  1. 1. Шановні краяни! вітаю вас із всенародним святом – днем Конституції україни! 28 червня 1996 р. назавж- ди увійшло в новітню історію нашої держави як день велико- го загальнонаціонального консен- сусу, верховенства національних інтересів над швидкоплинною політичною кон’юнктурою. Конституція суверенної україни втілила досягнення вітчизняного й світового досвіду, викристалізувала національну ідею, відобразила ментальність, волю та прагнен- ня українського народу до власної національної державності. № 6 (050) 23 - 30 ч ер в н я 2011 року нехай же в цей урочистий день повсюди панує світлий настрій, міцніє почуття гордості за свою www.vybir-lviv.com країну, за її основний Закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще й благополучне життя у власній державі. Павло БарнацькийПавло Барнацький, „у прямому ефірі передачі “Хто тут живе?” Юрій Кармазін: заслужений юрист України, голова Львівської «Пане прокуроре, розслідуйте,обласної організації ПЗВ кидайте в кайданки» Корупція в органах влади стала у нас таким же звичним явищем, як щоденний схід сонця. Зловживання посадовим становищем давно перестали носити епізодичнийДовба характер. переконання у своїй безкарності і впливовостізадовбав... вкрадених мільйонів штовхає чиновників іі «регіоналів» держслужбовців діяти відкрито і безбоязно. і якщо пересічному Відома народна мудрість громадянинові за«Скільки ниточці не витися, а порушення статті законукінець все одно буде» вкотре однозначно світитьзнайшла своє підтвердження. Як відповідальність, то дляне намагався голова Яворівської армії високопосадовціврайдержадміністрації М. Довба у закон давно - не указ.своїх зловживаннях демонстру-вати на місцевому рівні із себекрутого чоловіка, але озвучені БеЗКарна Корупціянашою газетою факти стали С висот своїх посад і банків-підставою для його звільнення ських рахунків вони лише іронічноіз посади. Відповідне розпоряд- споглядають на незграбні по-ження за № 199/2011-рп 16 черв- туги правоохоронних органів,ня підписав Президент. які переважно імітують бороть- Погодьтеся, це справді бу з корупціонерами і розкра-дико, коли Президент України, дачами державних коштів, бо оперів і слідчих у кращому разі куратури Любомира Процака та відповідальність, то фігуранти неусвідомлюючи фінансову хиткість так само погрузли в корупції. В – відставка, у гіршому - самі мо- начальник штабу, заступника на- лише вийшли сухими з води, а йв країні, намагається збалансу- Україні давно переконалися, що жуть опинитися в камері. чальника ГУ МВСУ у Л/о Івана досі крутять оборудки на своїх по-вати витрати на утримання чи- лише політичні мотиви і коман- Питанням бездіяльності пра- Наугольника. Основне питан- садах. І це при тому, що озвучува-новницького апарату і прово- да «фас», надана згори, може воохоронних органів, які не реа- ня - чому факти махінації з бюд- лись привласнені ними в обхід за-дить масові скорочення навіть на підштовхнути силовиків до вико- гують навіть на очевидні злочини жетними коштами, тендерними кону суми з багатьма нулями.найвищому рівні, а якійсь голова нання своїх прямих обов’язків. І з боку чиновників, була присвяче- закупівлями, зловживання служ- експертом програми висту-РДА демонстративно йде в супе- то діють з оглядкою, бо політичні на програма «Хто тут живе?», по- бовим становищем, хабарницт- пив народний депутат україни,реч державницькій лінії і сприяє вектори у нас хиткі і перемінні. казана недавно на львівському ва і корупції з боку чиновників, які перший заступник парламентсь-влаштуванню на хлібні посади І ті, хто сьогодні під слідством, телебаченні. Автори програми за- журналісти у своїх попередніх сю- кого комітету з питань право-далеко не байдужих для себе лю- завтра цілком можуть пересісти просили на неї начальника відділу жетах підкріплювали документа- суддя, Голова партії захисниківдей. Скажімо, у с. Нагачів в період не тільки у вище крісло, а то й захисту конституційних прав і сво- ми і відеоматеріалами, досі не от- вітчизни Юрій Кармазін.повальних скорочень чиновниць- очолити МВС, прокуратуру, СБУ. бод громадян та інтересів дер- римали відповідного реагування. А А це для особливо активних жави Львівської обласної про- якщо й підпадали під кримінальну Закінчення на 2-й стор.кого апарату раптом з’явилося Під прицілом – лікарнярішення від 25 січня 2011 р. проте, що сільський голова С. Дац- до голови Львівської обласноїко вирішив обзавестися заступ- організації Партії захисниківником. Вітчизни Павла Барнацького, а він, Ну, здавалось би, хто проти. перевіривши факти, підготувавГолові важко, потрібна допомо- довідку народному депутатовіга, бери на громадських засадах,адже місцева скарбниця не гумо- БориславсьКа влада, сХоже, оГолосила справжнЮ України Юрію Кармазіну. Заявники розповіли, що незва-ва. Так ні, Дацко влаштував заступ- війну З дітьми, Хворими, престарілими та немічними жаючи на хаотичне розташуванняницю на оклад у 3500 грн. Погодь- нова бориславська влада, схоже, вирішила заперечити відомий лікувальних корпусів та відділень Питання поставлено руба -мося, такій фінансовій підтримці вислів із повісті івана франка, про те, що це місто завжди сміялося. по місту, всі вони функціонують скоротити низку відділень цен-позаздрить кожний селянин, який, принаймні протягом півроку скеровує свої дії на те, аби назавж- злагоджено. Навіть в період тральної лікарні у місті. Спробищоденно, не розгинаючись, пра- ди позбавити усмішки на обличчях бориславчан. то – дитячі епідемії грипу у 2009-2010 рр., закликати місцевих чиновниківцюючи на землі, знає ціну ко- бібліотеки вирішила позакривати, то школи скоротити, а тепер під вірусного гепатиту А, високої до здорового глузду ні до чого непійчині. А тут – махай руками, роз- їхнім прицілом опинилися лікарні. Заклади, без яких не обійтися ні захворюваності на ВІЛ-інфекцію, призвели. У них свій глузд. Тож, Закінчення на 4-й стор. дітям, ні немічним, ні престарілим, ні хворим. 24 лікаря звернулися із заявою Закінчення на 3-й стор.
  2. 2. 2 Продовження. Поч. на 1 стор. керівників обласної міліції нульовий – відписка на відписці. лісові смуги по 10-15 м. Вируб- бити. Втім, думаю, питан- та прокуратури. Приходи- Скажу більше, найбільше скарг ки ведуться з дозволу Павліва. ня залагодимо по-іншому. По-Акти для гАлочки? ти на телебачення настільки до комітету надходить саме Далі вступає інший фігурант – ди- перше, я, як народний депутат, Перший сюжет був присвяче- непідготовленими не мож- зі Львівщини. Невже там ректор ТзОВ ДП «Жидачівліс» Во- приймаю рішення про прове-ний діянням ректора Львівського на. Повідомлення в ЗМІ про правоохоронці не в стані на- лодимир Мазур, який відправляє дення позачергового прийо-аграрного університету Володи- корупційні явища мають бути вести порядок? Чи атестацію деревину за кордон. Прибут- му громадян на територіїмира Снітинського. У попередніх предметом розгляду. Ст. ст. треба влаштовувати на ки ділять. Якщо врахувати, що Львівської області. По-друге,передачах журналісти показали 4, 94, 97 КПК зобов’язують вас відповідність посадам? «Жидачівліс» - найбільший екс- звертаюся до прокурорайого велику колекцію нерухомості по повідомленню про злочини От до мене звернулися із за- портер лісопродукції на Львівщині, Львівської області Віталіяі задали питання – звідки у ректо- відразу провести перевірку. Дії явою на зловживання під час то можна уявити собі обсяги злов- Ковбасюка. Порушуйте, панера на все це гроші? Про те, що в Думи чітко підпадають під ви- проведення тендерів щодо живань. прокуроре, кримінальну спра-університеті далеко не все про- могу Закону України «Про бо- виділення путівок на відпочинок ву, розслідуйте і в кайдан-зоро говорять і висновки КРУ, ротьбу з корупцією». Якби я у дитячі заклади. Люди ки! І начальник лісового го-у яких йдеться про фінансові знав про це раніше, то Дума дав- повідомляють, що на Львівщині ліс для колеги сподарства давно заробив назловживання на мільйони гри- но був би розмонополізований. для виграшу слід дати хаба- Не залишив ображеним себе кайданки! А я вам скажу, чим Юрій Кармазін:вень. Як повідомив начальник мені доводилось займати-КРУ Ю. Дзямба, акт перевірки В. ся замість керівників силовихСнітинський та проректор В. Хом- відомств Львівщини. Я депу-ко підписали без заперечень, його тат, обраний від Одеси, пішов «Пане прокуроре, розслідуйте,досі ніхто не оскаржив, тож вис- у Вищий адміністративнийновки є достовірними і чинними. Ідодав, що матеріали ревізії пере-дано в правоохоронні органи дляпорушення кримінальної справи. кидайте в каданки» Л. Процак розповів, що булоприйнято рішення… відмовити впорушенні кримінальної справиу зв’язку з невиявленням складузлочину. Ведучий Д. Добродомовпоцікавився: «Якщо немає скла-ду злочину, але є акт перевірки,то виходить, що працівники КРУ У його діях навіть неозброєним суд відстоювати інтересисвідомо чи несвідомо помилилися оком наявні адміністративні і свою сім’ю і екс-глава львів’ян. І ми відстояли 300 гау своїх висновках?». На що Про- правопорушення, а, якщо глиб- комісії з питань екології, лісу, а прокуратура Львівщиницак філософськи відреагував: «В ше копнути, то, не виклю- природних ресурсів та до цього часу чомусь не можепринципі, таке може бути». чено, і ознаки кримінальних рекреації облради М. завершити розслідування за діянь. Звертаюсь до голови Коваль. Маючи фірму фактом підроблення рішень об- Львівської ОДА Михайла Цим- «Спектр-центр», де він лради. Які ж злочини вона тодідумА думАє... балюка, щоб він відсторонив в одному обличчі і бух- викриває, коли тут усе наочно?Про себе Ігоря Думу з посади. На своїй галтер, і керівник, і яка Чи діє тільки для звітності? Наступним героєм став началь- посаді губернатор – око госуда- спеціалізується на… І саме такі страусині дії про-ник територіального Управління реве і може діяти самостійно. продажі електроприла- куратури надихали шахраївГоловавтотрансінспекції у Л/о Ігор Тим більше, він - один із неба- дів, він в період дії роз- усюди прокладати собі доро-Дума. Журналісти виявили у ньо- гатьох обласних очільників, порядження Кабміну гу хабарами. І в цьому випад-го не лише майна на мільйони гри- які відстоюють державницьку №1472-р від 25.11.09, яке ку обіцяю, що впритул займу-вень, але й викрили ганебні факти, позицію. Вважаю, не слід чека- припиняло рішення щодо ся цими матеріалами, оскількищо посадовцю та його сім’ї нале- ти із звільненням Думи. Як і не погодження надання у бачу там конкретні фактижить 6 транспортних компаній. слід чекати із вирішенням долі користування мисливсь- службових злочинів. Це требаПри цьому він є членом конкурс- великого керівника Яворівської ких угідь, виділив собі в припиняти. Всі знають, хтоного комітету, який визначає РДА М. Довби. Адже мова йде користування мисливські кришує цих людей. Хіба міліціяпереможців на автобусних марш- про нецільове використання угіддя на 49 років. Вели- не кришує лісовози? Що не мож-рутах. За дивним збігом, фірми, до ним коштів із районного бюд- кого любителя мисливсь- на це зупинити? Можна, алеяких має відношення Дума, часто жету на загальну суму 140 тис. ких зон з оптимізмом тоді дехто позбудеться хоро-стають переможцями у тендерах. грн. підтримав і колега по ших лівих прибутків. Тому звер-За українським законодавством, комісії - начальник об- таюся до Михайла Цимбалюка.до складу конкурсного комітету ласного управління лі- Він мені здається принциповимне можуть входити представники тендери Під себе сового господарства губернатором. Давайте ра-автомобільних перевізників. Од- У полі зору громадськості Анатолій Дейнека. Цей зом наведемо порядок! Давай-нак, Дума далі працює на своїй опинилася Львівська дирекція тандем двох діячів і те примусимо відновлюватипосаді, що дозволяє йому успішно УДППЗ «Укрпошта». І тут активно ра 20% від вартості тендера. привів їх до органів Феміди. Суд ліси! Хочу повідомити про щерозвивати власний бізнес. У ста- задіяні родинні та дружні зв’язки. І в цьому замішані управління підтвердив, що Коваль скоїв один факт. У Сколівськоготутний фонд трьох фірм, які за Під час проведення тендерів на освіти, культури. У мене, окрім адмінправопорушення за Законом військового лісгоспу хотілиним рахуються, він вніс, згідно закупівлю товарів і послуг на цьо- Львівської області, 26 регіонів «Про боротьбу з корупцією». Але забрати ліси лише через те,із документами, близько 6 млн. му підприємстві переможцями по Україні, але, не піднімаючись стягнень не буде через… давність що ті… відновлюють їх. По-грн. Звідки у керівника державної стали ТзОВ «Модем», що нале- із крісла, я можу дуже довго на- притягнення до відповідальності. над 60 працівників звернулосяструктури такі гроші – не відомо. жить синові директора УДППЗ А. водити приклади корупційної Коваль і Дейнека не єдині, хто до мене за захистом. І ми при-Як і те, як вистачило зарплатні на Кидасюка – Р. Кидасюку, та на- діяльності держслужбовців і вийшли сухими з води. Ще один пинили наругу. Така ж ситуаціякупівлю понад 70 транспортних чальника відділу інформаційних чиновників саме на Львівщині. фігурант – директор облавтодо- і на Стрийщині. Закликаю про-засобів для перевезення. технологій В. Буднику – хорошо- От СБУ України спрацюва- ру Юрій Тарасович. Згідно з ви- курора області піднятися з Він же заразом - один із активних го приятеля Кидасюка. Причо- ло чітко. На підставі актів роком суду, він вчинив службове крісла і проїхатися зі мною, як«прихватизаторів» автовокзалів. му «Модем» отримав грошове за- міжнародних аудиторсь- підроблення завідомо неправди- генерал із генералом. ЙдетьсяЗа членами його сім’ї, зокрема, – мовлення на суму у десять разів ких організацій, що виявили в вих офіційних документів. Збит- про знищення національногоавтовокзали на вул. Стрийській більшу. Факти явні і містять усі «Укрпошті» збитки на загаль- ки від таких дій становили понад надбання і за це слід жор-у Львові, біля Львівського ознаки корупційних діянь. ну суму понад 4 млн. грн., вони 17 млн. грн. І цього начальни- стко карати. Я пообіцяв та-залізничного вокзалу. Погодьмо- Прокурор відділу обласної не копирсалися, як львівські ка звільнили від кримінальної кож бориславчанам побуватися, хороші фінансові додатки до прокуратури Д. Межвінський правоохоронці, а відразу пору- відповідальності у зв’язку із… в них. Хочу, щоб це місто зно-статків сімейки. До цього можна повідомив: «Дано інформаційні шили кримінальну справу про- закінченням строків давності. ву засміялося, бо там нова вла-ще додати готелі, базу відпочинку запити у відповідні органи і служ- ти заступника гендиректора. А Мало того, усі ці особи й далі да, на жаль, прийшла для того,неподалік Славського. А також би, а також у керівний орган «Ук- таке враження, що на Львівщині працюють на своїх посадах, ніби аби знущатися над ними – токримінальні схеми обходження за- рпошти» у Київ». більше розмов, аніж справ». нічого й не сталося. скорочують школи, то закри-кону про обов’язкове ліцензування Щоправда, днями правоохо- вають бібліотеки, то припи- ронці на гарячому затримали В.таксі в обхід державного бюджету. ЗА що силовики ПокАрАти Мазура і ще декількох осіб за не- няють діяльність лікарень,Як з’ясували журналісти, і тут усі а проблемами, які накопичи-ниточки ведуть до Думи. отримують гроші? неможнА законну вирубку лісів для експор- лись роками, ніхто не хоче за- Л. Процак відреагував просто: Однак Ю. Кармазін ту. Але чи не вдасться і їм вис- йматися. У більшості героїв«Незважаючи на порушення тен- відреагував по-іншому: «Не лю- ПомилувАти лизнути з товстим гаманцем у передачі в діях чітко просте-дерного законодавства, це пи- блю, коли вішають локшину. І це підтвердив наступний сю- законодавчу шпаринку і уникнути жуються ознаки кримінальнихтання не перебувало у полі зору Ці дії абсолютно підпадають жет. Він стосувався того, як при відповідальності? злочинів – зловживання вла-прокуратури». під ознаки кримінальної доведеній вині держслужбовці дою, перевищення посадових відповідальності. В Київ за вміють уникати відповідальності. готовий виїхАти повноважень і т. д. І не слід цим не треба їздити, це тре- Мало того – залишаються працю- місцевим керівникам правоохо-око госудАреве є, ба піднятись з крісла і зай- вати на своїх посадах. Мова йшла З Прокурором ронних органів робити вигляд,А ПрАвоохоронці - нятись справою. Сьогодні про групу керівників лісового го- - У мене серце кров’ю облива- що вони не бачать очевидного. помічниками прокуратури, сподарства. Вже не секрет, що на лося, коли бачив вирізану гору Тоді питання – навіщо вони за-в комі міліції виступають громадя- Львівщині відбувається масове Парашку і Карпатські схили, - ймають свої посади? Обіцяю, - Скільки треба мільйонів ни, журналісти, які надають вирубування лісів. прокоментував Ю. Кармазін. - що по всіх фактах я підготуюпривласнити, аби прокура- десятки тисяч матеріалів на Зокрема, у цій схемі задіяний Уже не перший рік я намагаюся депутатські звернення і ске-тура нарешті зглянулася на зловживання у всіх сферах. Пи- директор ДП «Стрийський лісгосп» у парламенті провести Закон рую їх для реагування на ім’язловживання? – поцікавився Ю. тання в іншому – за що міліція Ростислав Павлів. Як розповіли про мораторій на вивезення за вищих осіб держави.Кармазін. – Я надзвичайно вра- і прокурорські працівники от- люди, від лісів майже нічого не за- кордон необробленої дереви-жений тією безвідповідальніс- римують гроші, коли підсумок лишилось – в середині усе вируба- ни. Але мафія, яка кришує цих Продовження матеріалу –тю, яку побачив з боку такого реагування фактично но, а по краях для ілюзії залишили злодіїв, не дозволяє цього зро- у наступному номері.
  3. 3. 3Міфічні ремонтиБорислав сьогодні нагадує місто повоєнних часів. Таке Школу ніхто не закриє!враження, що тут пройшли буремні бої – дороги в деякихрайонах розбиті до такого стану, що проїхати можна Партія захисників Віт-трактором. чизни в чергове стала на шляху беззаконних дій Це пояснення, якби не було онах міста. Особливо - вулиці віду місті влади. Але ж влада є. І Дрогобича до Східниці. Там, якщо бориславської влади і непостійно розповідає байки про прискоритись хоча б зі швидкістю дозволила закрити одну зміфічні ремонти робіт. Послухати 10-15 км на год., можна надовго найкращих місцевих шкілкерівництво Борислава, то на це віддавати авто в ремонт. У бо- №7йдуть мільйони. Потоком йдуть. риславчан об’єктивне запитання: У попередньому номері «Ви-Тільки встигай пачки грошей пере- допоки над ними знущатиметься Дорога біля магазину «Га- бору» у статті «Закрити школукладати. От тільки люди збагнути влада? Нові очільники минулого манець» по вул. В. Вели- не вдасться» ми розповіли проніяк не можуть, куди ці мільйони року щедро засипали мешканців кого, 171. На подвір’ї тиж- скандал, який виник навколоскеровуються і в чиї кишені. Бо до- обіцянками своєї господарності день спека, 30 градусів, а однієї з найкращих у Бориславіроги щороку стають все гіршими і і вирішенням міських проблем. калюжі не висохли. шкіл - №7.гіршими. Та не встигли прийти до влади, Нагадаємо, що підставою для Візьмемо для прикладу вул. Во- як зайнялися звичним дериба- скандалу стала чергова спроба за совєтських часів, він у випадку Барнацького, який, перевіривши місцевого мера Фірмана вирішити проблем із водою в одному з міст факти, склав відповідну довідку власні проблеми за рахунок дітей. мав забезпечити безперебійне її на ім’я народного депутата Юрія Ну, немає вже більше проблем у постачання. Загальна довжина Кармазіна. Наразі Ю. Кармазін місцевої влади, аніж воювати з його – близько 3 км. скерував запит на ім’я прокурора дітьми. Тепер націлилися на роз- Бориславському водоканалу Л/о, начальника ГУ МВСУ у Л/о, пуск школи №7. Поперек горла став було доручено перевірити, в яко- голови Бориславської міськради їм навчальний заклад, який своїми му стані перебуває трубопровід. щодо перевірки фактів розкра- досягненнями у підготовці дітей Однак після їхньої пепревірки дання бюджетних коштів при відомий по всій області. Точніше, труби зникли. В подальшому, як проведенні в 2010 р. ремонт- не сам заклад, а, як подейкують свідчать оперативні джерела, їх них робіт по вул. В. Великого, злі язики, приміщення, на якому хтось здав на металобрухт. Гроші, що завдало міському бюджету після розгону вчителів і дітей мож- без сумніву, до міської скарбниці матеріальних збитків в особли- на було б добряче наварити. не потрапили. Але мова навіть не во великих розмірах, викрадан- Так це чи ні, але місцеві князь- про те. Тепер у випадку неперед- ня труб із водогону стратегічного ки навіть пішли в розріз не бачених обставин водогін своєї значення між Бориславом і Дро- тільки державної політики, а й стратегічної функції виконати не гобичем на суму близько 2 мнл. міністерської позиції. Достатньо зможе. грн., вирішення питання про по- сказати, коли в цю школу надсила- Бориславчани звернулися рушення кримінальних справ ли комісію за комісією, які з вигля- із заявою до голови Львівської та притягнення винних осіб до дом «братків» шукали компромат обласної організації ПЗВ Павла відповідальності. для закриття, Президент України на засіданні Керуючої ради Комітету - Диву даєшся, як потрібно не любити своє місто, щоб довести з економічних реформ доручив його до такого стану, - заявив місцевий житель Петро Остапчак. силовим органам розібратися з - А ще більшому диву даєшся, коли місцеві владоможці замістьлодимира Великого. Нещодавно ном і вирішили повідбирати в лю- тими, хто ініціює «незаконність та того, аби виправити ситуацію, намагються вирішити власні про- безпідставність рішень місцевихвлада помпезно відзвітувалася, дей останнє – школи, бібліотеки,що для ремонту ділянки від банку медичні відділення. блеми та збільшити свої статки за рахунок бориславчан. Про який органів влади про скорочен-«Аваль» до вул. Трускавецької в Обурені мешканці переконані, ремонт доріг можемо говорити в місті, якщо депутат обласної ня мережі загальноосвітніх шкіл2010 р. було виділено сотні тисяч що час ставити край такому ха- ради В. Голубатовський, власник мережі магазинів «Гаманець», не у державі». І особливо зверну-гривень із місцевого бюджету. По- латному ставленню до своїх здатний навіть біля свого магазину хоча б провести косметич- ти увагу на тих, хто робив це згодьмося, цілком достатня сума, обов’язків з боку посадових осіб, ний ремонт вщент розбитої дороги. Причому на місцевому рівні комерційною метою!аби нове асфальтоване покриття які повинні контролювати витра- вже напрацювалась певна схема. Щороку на ремонти виділяються Відповідну позицію зайняло йпрослужило мінімум із 10 років. А чання бюджетних коштів, виконан- неабиякі кошти. Проводять роботи виключно «свої», наближені Міністерство освіти і науки України,для надання гідних умов ремонт- ня ремонтних робіт і підписувати до керівників міста фірми. Чомусь нікого не цікавить, яким чином якому так само було дорученоникам вулицю закрили майже на акти про їх прийомку. підписуються акти про прийомку виконаних робіт і хто понесе вивчити це питання і доповісти натри місяці. А ще під носом у місцевої вла- відповідальність за неякісний ремонт? найвищому рівні про незаконність Але не встигли відзвучати фан- ди сталося НП далеко не район- - Але не встиг народний депутат Юрій Кармазін скерувати де- дій місцевих керівників.фари з приводу владних заяв про ного масштабу: із трубопроводу путатське звернення щодо неякісних ремонтних робіт по вул. Але, схоже, в Бориславізавершення ремонту, як машини стратегічного значення між Бо- В. Великого на ім’я керівників правоохоронних органів та мера місцеві очільники не слуха-знову почали занурюватися в ями. риславом і Дрогобичем невідомі міста, - додав Павло Барнацький, - як невидима рука почала лата- ють ані телевізора, ані радіо іА через півроку дорога прийшла викрали труб на суму близько 2 ти на цій вулиці ями. Це свідчить про те, що хтось дуже боїться не орієнтуються в державнихв таку непридатність, що стала млн. грн. Розповідати мешканцям відповідальності і запитань на кшталт, куди реально поділися пріоритетах. Живуть своїм життям,гіршої від тієї, якою була. про його значення не слід – пре- виділені на ремонт кошти? Але ми простежимо, щоб були не сподіваючись на те, що їм зійдуть І така картина майже по всіх рай- красно знають. Збудований ще тільки запитання, а й винні понесли відповідальність. з рук усі їхні беззаконні дії. Дійшло до того, що не сильно навіть на-Під прицілом – лікарня пружували свої мізки, коли вига- дували мотив для закриття шко- свої передвиборчі обіцянки та ли. Мовляв, у дитячому закладі замість допомоги вирішили доби- - важкий морально-психологічний ти місцеву медицину? клімат! Тоді питання - як же при та- Юрій Кармазін підготував де- кому «важкому» кліматі вчителям путатський запит на ім’я прем’єр- вдається готувати розвинених Закінчення. Поч. на 1 стор. вони також планують переве- забруднення навколишнього се- міністра М. Азарова, Генерально- сти до діючого інфекційного редовища нафтою та продуктами випускників, які на зовнішньому го прокурора В. Пшонки, голови незалежному опитуванні набира-в місті не виникає проблем із відділення, що заборонено чин- її переробки. Також високий рівень Комітету ВРУ з питань охорони ють по 200 балів? Чи багато шкілрозташуванням та лікуванням ним законодавством України. У загазованості приземного шару здоров’я Т. Бахтеєвої щодо вжит- Львівщини можуть похвалитисявеликої кількості хворих - і до- зв’язку із недофінансуванням ме- атмосфери - тобто в місцях про- тя невідкладних заходів реагуван- таким рівнем?рослих, і дітей. Крім того, лікарня дицини утримання відділень в ро- живання людей наявні в повітрі ня з метою недопущення скоро- На збори, які були присвяченіобслуговує також мешканців бочому стані неофіційно покладе- значні концентрації газоподібнихсусіднього Дрогобицького району, чення, всупереч ст. 49 Конституції питанню майбутнього шко- не на завідувачів. Так от, на 2011 вуглеводнів природного поход-де бракує місць. Однак зі зміною України, медичних відділень ли, спеціально приїхав голова рік міська влада навіть не запла- ження (метану, етану, пропану, бу-влади у Бориславі, з осені 2010 Бориславської центральної місь- Львівської організації ПЗВ Павло нувала закладення коштів на ре- тану, тощо). І це є однією із сучас-року, різко змінилось ставлен- кої лікарні. Барнацький. Його виступ неодно- монти лікарень. них екологічних проблем міста.ня до медицини - застосовується P.S. Як повідомила «Вибір» разово переривався аплодисмен- Наразі ситуація щодо можли- Тому позбавляти бориславчанвивільнення приміщень лікарні під вого закриття деяких відділень конституційного права на охоро- голова Комітету ВРУ з пи- тами з боку вчителів і батьків. Вінрізні установи та об’єднання без Бориславської лікарні набула ну здоров’я шляхом скорочення тань охорони здоров’я Т. тоді чітко запевнив, що хоч пред-урахування санітарно-технічних широкого публічного обговорен- міської лікарні є злочином проти Бахтеєва, у телефонній розмові ставники влади і прийшли на ціта інших норм функціонування ме- ня та спричинила хвилю масо- власного народу. з керівництвом управління збори з твердим переконаннямдичних закладів. вих протестів громадян, обурених Завдяки таким незграбним охорони здоров’я Львівської закрити школу, але ПЗВ цього не Скажімо, у березні у зв’язку незаконним та необґрунтованим діям чиновників, в більшій частині ОДА з’ясовано, що облас- допустить.із косметичним ремонтом (а рішенням посадових осіб органів країни і так майже знищено си- не управління не давало жод- І от офіційна відповідь Мініс-насправді - для вивільнення державної влади. Неозброєним стему диспансерних закладів, них вказівок щодо скорочен- терства освіти і науки: «Борис-приміщення під обласну устано- оком видно, що питання прий- дитячі санаторії, в тому числі ня або перепрофілювання лавська школа №7 у 2011/2012 на-ву) запропоновано перевести ди- няте поспіхом і не відповідає протитуберкульозні. А розмір відділень Бориславської цен- вчальному році продовжуватиметяче відділення, що розташова- Конституції України та чинному фінансування охорони здоров’я в тральної міської лікарні. Тож, функціонувати» і питання її май-не в парку, у приміщення шкірного законодавству в галузі охорони Україні в цілому з розрахунку на рішення місцевої влади щодо бутнього перебуває на контролівідділення, яке також потребує здоров’я. одну особу майже у 60 разів мен- реорганізації медзакладів є їх- Міністерства.капітального ремонту. Але великі Нова влада навіть не хоче вра- ший, ніж у розвинених країнах. нім безчинством і потуранням Тож, ПЗВ свого слова дотри-планувальники на цьому не хувати екологічні фактори. Зо- Тож, невже представники нової прав виборців. Деталі - в на- мала: всупереч прагнень місцевоїзаспокоїлись. Шкірне відділення крема, Борислав потерпає від влади в Бориславі забули про ступному номері. влади, школу ніхто не закриє!
  4. 4. 4 „ подробиці читайте на сайтах w w w.pzv.lviv.ua та w w w.v ybir- lviv.com Радо повідомляємо наших читачів, що оголоше- но підписку на газету «Вибір» на друге півріччя 2011 р. Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні. Стебник накрив... сморід Спека нависла над Підписний індекс - 49127. Стебником, а місто, схоже, поступовоДовба задовбав... і «регіоналів перетворюється у загальне сміттєзвалище. Сморід, вітер ганяє Закінчення. Поч. на 1 стор. лист за його підписом на ім’я на- по всіх вулицях папір, чальника ГУ МВСУ у Л/о генерал- порожні пляшки,давай розпорядження і клади в ганчір’я. Таке враження,кишеню щомісяця 3500. майора Б. Щура. Мало того, що він свідчить про його повне незнан- що місцева влада Пояснення такому антидер-жавному кроку просте – жіночка ня української, так перша особа начхала на санітарнийє кумою сільського голови і дале- Яворівщини особисто розписа- стан, і сама накликає нако не байдужою для голови РДА лася в ньому у своїй… злочинній свою голову біду.Довби. Тож, Довба поважно зая- діяльності – перевищенні поса- дових повноважень, зловживанні Як розповіли нам місцевівив, що посада створена під пані мешканці, сміття у місті калій-цілком законно. А Президент зі службовим становищем, неза- конному втручанні у депутатсь- ників не вивозять вже третійсвоїми діями? А що для Довби тиждень. Міськвиконком у всьо-Президент, коли він себе на місці ку діяльність і т.д. Тобто, сам на себе надіслав правоохоронцям – му звинувачує начальника КПвважав найбільшим паном. МВУЖКГ Володимира Вакулен- Зрозуміло, що шила в селі не зізнання у кри-мі-на-лі! Важко сказати, в якому стані ка. Мовляв, його вина, розвалив робітники, що займаються виве- те здаватися не має наміру, будеприховаєш, тож така новина збу- підприємство, халатно ставить- зенням сміття, понад 4 місяці не Довба надиктовував цей лист, і надалі відстоювати інтересирила громаду. Жителі Нагачіва ся до своїх обов’язків. Натомість отримують зарплатні. Доведені до але опус разом із депутатським підприємства, знаходячись внаписали звернення до районної і пан Вакуленко переконує, що відчаю недолугим керівництвом запитом Голови Партії захисників опозиції до влади. Не зважаю-обласної прокуратур. Але ж треба винні його попередники: над місцевого самоврядування, люди Вітчизни Юрія Кармазіна ліг на чи на те, що на нього відкритознати львівські прокуратури, які КП висять борги представників оголосили страйк. стіл Президенту України. Не- кримінальну справу щодо неви-десять разів почухаються, аніж попередньої каденції. Так доке- На оперативній нараді Стеб- важко здогадатися на реакцію плати працівникам КП заробітноївідповідно відреагують на прямі рувалися, що підприємство тоне ницької міськради мер Василь Пе- Президента. Якщо голова платні. Справу скеровано до суду.факти зловживань. Не автори- в боргах. цюх наголосив, що «вибиватиме» райдержадміністрації пише листа Але поки владні мужітет для них і кілька депутатських Тільки за спожиту електро- кошти у казначействі, аби хоча б начальнику обласного управління з’ясовують між собою стосунки,запитів, що полетіли за скаргою енергію організація заборгувала частково погасити заборгованість міліції і в ньому зізнається, що він стебниківчанам від цього не лег-мешканців навздогін. «Стебниктеплокомуненерго» 700 перед страйкарями. Сам же на- – злодій, то розпорядження про ше. На вулиці – за 30 градусів, а Вочевидь, прокурорські чини тис. грн. Працівникам благоустрою чальник КП МВУЖКГ знаходить- звільнення Довби не примусило вікна не відкриєш: задихнешся відтакож чекали на реакцію Прези- ж влада винна понад 74 тис. грн. А ся зараз на лікарняному. Про- чекати на себе довго. Не вряту- смороду.дента. Але люди на Львівщині вжепобачили доріжку, яка дозволяє вало його те, що він на кожномуставити на місце таких, як До- кроці заявляв, що є представни- Спека змусила жінок одяга- - Тора говорить, що білий - це зламалася газонокосарка.вба, і зупиняти чиновників в їх ком «регіоналів», і свої його в об- тися так, що еротичні журнали колір. ***незаконних діях. Тож, зі своїми разу не дадуть. Як виявилось, вже майже ніхто не купляє. Перший єврей, радісно: Прийшов чоловік додому, дру-проблемами звернулися до нас, своїм теж нерозумні керівники, *** - Ну? Що я тобі казав? Я тобі жина миє підлогу, він її по дупіПартії захисників Вітчизни. Я, що пишуть на себе компромат в Сперечаються два євреї: продав кольоровий телевізор! ляснув і каже: «Прибери свійяк голова обласної організації правоохоронні органи і тим самим - Чорний - це колір. *** комбайн з дороги». Вона образи-і куратор Львівщини, особисто дискредитують не тільки себе, а й - Ні, чорний - це не колір. - Синку, якщо хочеш чогось до- лася. Вночі чоловік до неї лізе:виїжджав на місце з перевіркою політичну силу, що представля- - Та кажу тобі, чорний - це могтися в житті, треба працювати! «Ну, повернись до мене, мила».фактів. Обурення людей не було ють, не потрібні. Тепер цей лист колір. А тепер тихіше! Зараз оголосять Дружина йому у відповідь: «Вжемеж. Натомість Довба і Дацко – прекрасне поле діяльності для - Та ніколи в житті! лотерейні числа! поспішила! Буду я з-за одноговипромінювали ідеалістичний представників Генеральної проку- - Точно кажу, чорний - це *** колоска свій комбайн розверта-спокій. ратури. колір. Шум, що доноситься із ти, відвернися та молоти вруч- Щоправда, недовго. Бо під час І ще одна приємна новина. Дня- - Нічого подібного. сусіднього класу, заважає вчите- ну!»перевірки стали відомі ще більш ми з’явилася Постанова Верховної - Гаразд, підемо запитаємо лю вести урок. Він заходить туди, ***серйозні факти зловживань з Ради України про звільнення з по- у рабина, що Тора про це гово- хапає за вухо головного горланя і - Професоре, я можу скластибоку голови РДА. Зокрема те, що сади судді Пустомитівського рай- рить. веде його у свій клас. По сусідству вам іспит сьогодні?він «нагрів» державу на 140 тис. онного суду Віктора Нерознака за - А ви готові?грн. Про це ми детально описа- порушення присяги судді. Нага- - Професоре, я на все готова!ли у попередньому номері «Вибо- даю, що цей представник Феміди - У вашому віці я теж на всеру». І справді, коли район далеко так само неодноразово ставав був готовий, а зараз, на жаль, ненебагатий, а такі суми розплива- героєм наших публікацій, у яких ми готовий навіть вислухати вашуються по нецільовим каналам, то розповідали про те, як він знущав- відповідь.Довба може собі дозволити де- ся не тільки над законом, а й над ***монструвати перед місцевими громадянами. Наразі відрадно, що Доктор, з тих пір, як я одру-людьми «м’язи». От тільки не для наш «Вибір», який лягає на стіл жився, у мене щось з очима – яКиєва. Тим паче, Довба ніколи перших осіб держави, дотримує не бачу грошей!не відзначався, як у відомому свого слова у захисті інтересів ***мультику, «умом и сообрази- громадян і один із небагатьох в Опубліковано топ-100 найба-тельностью». Достатньо згада- Україні розповідає на сторінках гатших людей України.ти унікальний за безграмотністю про негідників і казнокрадів. На черзі топ-400000000 най-Кармазін вступився за залізничників бідніших. *** Весь народ мріє про Як «нагріти» державу на десятки мільйонів гривень? Інколи для цьо- викорінення корупції.го достатньо одного наказу. Велика група залізничників звернулася Але дізнайся хто-небудь здо голови Львівської обласної організаії ПЗВ Павла Барнацького. На них, що хтось відмовився від ха-підставі проведеної ним перевірки нардеп Ю. Кармазін скерував на Пішли до рабина. Той поди- стає тихо. Через якийсь час лунає бара в 500000 доларів, так 10 ізім’я Прем’єр-міністра і представників силових відомств депутатський вився в Торі і каже: боязкий стукіт у двері. Входить 10 представників народу назвутьзапит щодо створення комплексної комісії з урегулювання трудових - Так, у Торі сказано, що чор- учень із сусіднього класу і гово- його дурнем.спорів між адміністрацією ДП «Укрзалізниця» та трудовими колектива- ний - це колір. рить: ***ми поїзних бригад (всього 14 тисяч працюючих), що виник в наслідок - Ось! Що я тобі казав? Чор- - Іване Петровичу! Ви не могли - Чому в Чорнобилі не можнанезаконного виходу наказу генерального директора Держадміністрації ний - це колір! б повернути нам нашого виклада- збирати гриби?залізничного транспорту України «Укрзалізниця» В. Козака №185ц від - Гаразд, чорний це колір. Але ча? - Розбігаються.11.05.11 р. «Про затвердження порядку використання автоматизованої не білий. *** ***системи відбору на вакантні робочі місця працівників поїзних бригад та - Що? Білий не колір? Білий - «Машино, стій» - кричала Зубна щітка скаржиться:порядку використання автоматизованої системи формування поїзних це колір! дівчина, продовжуючи тиснути на - У мене найбрудніша робота!бригад», який грубо порушує трудові права членів поїзних бригад, - Ні, білий - це не колір. педаль газу... Туалетний папір:завдає державі матеріальних збитків на десятки мільйонів гривень, - Як так, білий не колір? З *** - Ну-ну...вирішення питання із приведення даного наказу у відповідність до тру- яких це пір? Легше розповісти маленькій се- ***дового законодавства з урахуванням інтересів трудових колективів і - Ось так, не колір і все. стрички, звідки беруться діти, ніж - Любий, а чому в тебе такідержави та притягнення винних осіб до відповідальності. - Гаразд, підемо запитаємо бабусі, що таке Інтернет. великі вії? Те, що залізниця стала за останні роки - надприбутковою сферою, у рабина, що Тора про це гово- *** - Кохана, це тому, що в- відомо. Про схеми зловживань на ній, що приносять певним осо- рить. Чудовий літній день - це коли дитинстві я багато плакав…бам астрономічні прибутки, розкрадання державних коштів на сотні Знову пішли до рабина. Той світить сонце, віє вітерець, - Любий, краще б ти в дитинствімільйонів гривень - читайте в наступному номері. подивився в Торі: співають птахи, і в сусіда по дачі багато пісяв… CMYK Надруковано на партійному ротопринтері, свідоцтво Засновник: Львівська обласна органцізація Шеф-редактор: П. С. Барнацький Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 892/145 від 19 листопада 2008 р., державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р. Партії захисників Вітчизни Виходить: двічі на місяць видане Держкомітетом телебачення і ра діомовлення України Видавець: обласна організація ПЗВ pzv_lviv_obl@ukr.net Ціна договірна

×