"Вибір+".Львівська газета. № 4 (048) 19 - 26 травня 2011 року

1,198 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Костенко, Україна, http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Вибір+".Львівська газета. № 4 (048) 19 - 26 травня 2011 року

  1. 1. Владиці Вороновському -75! львівська обласна орга- нізація Партії захисників Вітчизни та колектив газе- ти «Вибір» приєднуються до всіх привітань з нагоди 75-ліття та 25-ліття архіє- рейської хіротонії владики Юліяна Вороновського, пер- шого єпископа Самбірсько- дрогобицької єпархії УГкЦ, № 4 (0 48) 19 - 26 трав н я 2011 року та у спільній молитві про- сить у Господа довгих років www.vybir-lviv.com життя владиці і Божого бла- гословення у всіх його па- стирських починаннях.Заява львівська обласна організація Партії Постріл у демократію Такого святкування дня Перемоги у львові ще не було. У місті серед білого дня на очах тисяч правоохоронців свистіли кулі та пролиласязахисників Вітчизни глибоко стурбованаполітичною ситуацією, що останнім часом кров. навіть повністю екіпіровані міліцейські спецпідрозділи виявилисясклалася на львівщині. неготовими, аби пригасити розпалені пристрасті. Як наслідок – масові незважаючи на різні провокації сутички, побиті і скалічені люди. У стихійних побоїщах постраждалиантиукраїнських сил, останні 5-6 років не лише учасники заходів, а й політики, представники влади і навітьльвівщина досягла певної політичної журналісти.стабільності. Більш ніж очевидно, щотака ситуація не влаштовує тих, хто праг- Парадокс, але далеко не пер-не дестабілізувати обстановку в одному із ший рік ветерани ходять 9 трав-найстратегічніших регіонів України і дер- ня на Марсове Поле і Пагорб Сла-жави в цілому. Яскравий приклад цьому – ви вшанувати пам’ять загиблихдраматичні події 9 травня 2011 року, які чітко героїв війни. Кожний до своїх мо-засвідчили те, що вони планомірно готува- гил. Але таких кривавих сутичоклися заздалегідь антидержавними елементами як за кордоном, так і в Україні. раніше не ставалося. Та й міліція не залишає жодних сумнівів той факт, що такий сценарій був написаний в діяла якось ефективніше, не до-білокам’яній столиці і підтриманий та розкручений в Україні манкуртами із депу- пускаючи до мордобоїв. Чому жтатськими мандатами. антидержавні сили, які під різними гаслами пробралися нині ці події набули такого ради-до Верховної Ради, підігруючи східним сусідам, 21 квітня 2011 року прийняли кального характеру і переросли вЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемо- міжнародний скандал?ги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років (щодо порядку офіційного вико- По різному можна підходити дористання копій Прапора Перемоги)», наперед усвідомлюючи, до яких згубних оцінки подій. Але ще напередоднінаслідків це призведе. святкування Дня Перемоги стало Вони також розуміли, що виконати цей Закон нереально, оскільки немож- Закінчення на 4-й стор.ливо було за такий короткий термін виготовити необхідну кількість копійПрапорів Перемоги. не говорячи вже про те, що на це не було передбаченонавіть фінансування (а таких прапорів треба було випустити сотні тисяч і ви-тратити десятки мільйонів гривень). При цьому депутатський корпус чомусь незвернув увагу на основне, що цей Закон грубо суперечить конституції України«Про держану символіку». Саме таке деструктивне рішення і призвело до дестабілізації політичноїситуації в регіонах. І в перш чергу – на львівщині. не дивно, що львівськийокружний адміністративний суд на вимогу групи політичних сил прийняврішення про заборону проведення будь-яких масових акцій у львові, окрім тих,що заплановані міською владою. Здавалось би, завдання правоохоронних органів було простим: викона-ти рішення суду і не допустити жодної провокації. Однак у зв’язку з повноюнепрофесійністю керівництва ГУМВСУ у львівській області, а саме заступни-ка начальника по громадській безпеці М. курочки, якого львівська обласнарада ще місяць тому вимагала від міністра внутрішніх справ звільнити з ОВСза невміння забезпечити громадський порядок під час масових акцій, рішеннясуду виконане не було. некомпетентність, а в окремих випадках і потураннядеструктивним силам, з боку правоохоронних органів дозволили бойовикам-провокаторам провести протизаконний мітинг на Пагорбі Слави, що викликалосправедливе обурення мешканців львова. Будучи наперед поінформованим про спланований провокативний Дволикий Януссценарій, М. курочка не вжив жодних заходів з недопущення його реалізації. „СкандалЦе спричинило масові побоїща з боку деструктивних сил та міліції мирнихгромадян львівщини, які намагалися замість представників ОВС зупинитиантиукраїнський шабаш. насторожує той факт, що не провівши ще жодної перевірки, з боку окремихкерівників МВС, МЗС та інших центральних органів влади звучать заспокійливізаяви, що нічого страшного у львові не сталося, і міліція діяла в рамках За-кону. І чомусь не береться до уваги, що десятки патріотично налаштованих Як І ПеРедБачаВ «ВИБІР», неПРОфеСІЙнІСТЬмешканців львівщини отримали травми різного ступеня і перебувають налікуванні. Такі цинічні месиджі з вуст високопосадовців є блюзнірством і вис- ЗаСТУПнИка началЬнИка ГУМВСУ У л/Оловленням неповаги до громадян України. М. кУРОчкИ ПРИЗВела дО ще БІлЬшИх ПОРУшенЬ лОО ПЗВ закликає всі патріотично-налаштовані сили не залишитися осто-ронь антиукраїнського шабашу, а також вимагає: ПРаВ СВОБОдИ І деМОкРаТІї на лЬВІВщИнІ 1. Провести всебічну і неупереджену перевірку законності дій правоохорон-них органів львівщини під час забезпечення громадського порядку 9 травня (Продовження. Поч. у «Виборі» №47 посадових обов’язків! Простіше кажучи, так2011 р. у м. львові. від 5-12 травня 2011 р.) прагнув переконати чинну владу, що він «не- перевершений стукач», що робив це за інших. 2. для об’єктивної оцінки залучити до перевірки представників громадсько- неПеРеВеРшенИЙ СТУкач? Тобто тих, хто навіть на вимогу своїх повно-політичних організацій. Як тільки Михайла Курочку поперли з органів 3 МВС та Генеральній прокуратурі України встановити провокаторів, вин- важень і обов’язків намагався цього уникати. внутрішніх справ, стали відомі його закулісні Знаючи методу цього «правдолюбця»них у дестабілізації обстановки у львові 9 травня 2011 р. та притягнути їх до «ігрища» на різні фронти. І те, як він догідливовідповідальності. відразу скликати прес-конференції і погрожу- загравав зі всіма лідерами політичних сил, у вати судами тим, хто каже про нього правду, 4. МВС України виконати рішення львівської обласної ради №98 від 5 квітня яких з’являлися шанси опинитися при владі. І2011 р. та звільнити заступника начальника ГУМВСУ у л/о М. курочку із займаної наведемо лише пару документів, приберігши те, як він поспішав здати тих, кому ще місяць- інші, більш серйозні, на той випадок, якщопосади. два тому клявся у вірності і відданості. У разі невиконання цих вимог лОО ПЗВ залишає за собою право провести йому захочеться скликати журналістів для Це легко було встановити, лише, скажімо, чергових своїх «виправдань» або ж вкотреакції непокори та закликає всі громадсько-політичні організації львівщини проглянувши доповідні і телетайпограми, якіприєднатися до них. податися до суду. він надсилав в різні місця. При цьому, що За дорученням Ради лОО ПЗВ голова лОО ПЗВ Павло БаРнаЦЬкИЙ. найцікавіше, робив це з перевищенням своїх Продовження на 2-й стор.
  2. 2. 2 Дволикий ЯнусКримінальнийвитвір Довби Продовжує шокувати гро-мадськість своєю беззаконною Продовження. Поч. на 1 стор. ня, він підписує телетайпограму в управління міліції, Курочка, почув-діяльністю голова Яворівської Візьмемо для прикладу два до- усі міліцейські підрозділи. І віддає ши на віче фразу «ганьба євреямрда М. довба. носи. Один - який він «склепав» наказ – збирати інформацію про та іншим, що підтримали війну в «Вибір» вже неодноразово до свого ганебного звільнення. Та всіх невдоволених владою на Іраку», знайшов у ній… принижен-висвітлював незграбну політику інший, який поспішив надіслати Львівщині!!! Уявіть собі – рівень ня честі й гідності національнихпершої особи Яворівського райо- вже після чудодійного, всупереч наказу – збирати все, про всіх, хто меншин. Парадокс у тому, що на-ну, сподіваючись на мудру реакцію усім законам і нормативним доку- навіть висловлює невдоволен- звавши одну з найбільших у світіз його боку. Двічі голова Львівської ментам, «воскресіння» в ОВС. ня. І це віддає наказ людина, якій націй – євреїв «національноюОДА М. Цимбалюк протягом вес- Перший документ датований взагалі не підпорядковані ні служ- меншиною», він сам же образивни 2011 р. оцінював роботу Довби 2003 р., коли вся Україна повста- ба зовнішнього спостереження їхню честь і гідність. Ясна річ, суд,як найгіршу в області. Здавалось ла проти режиму Кучми. Курочка (в обов’язки якої входить збира- куди надійшли матеріали, аби неби, це - привід замислитися над навіть не намагався приховува- ти інформацію не на невдоволе- розпалювати, запущену Курочкоюпрорахунками і скоригувати свою ти методи збору інформації. Що, них, а на підозрюваних у злочи- «національну міну сповільненоїдіяльність. Але «мудрості» пану він, як вірний сексот, не гребував нах), ні кримінальна міліція, ні інші дії», однозначно відмовив уголові вистачило лише на те, аби будь-якими підступними засоба- підрозділи. Одне слово, геста- порушенні кримінальної справи.оголосити непримиренну війну ми. Навіть відкритими стосунка- по сховається. Як і безпосереднє Але доблесний вояка за пра-тим, хто відверто говорить йому ми з політичними лідерами, які за керівництво Курочки, за спи- ва «нацменшин» на цьому не зу-правду в очі. наївністю йому довіряли. Або ж пинився. Після зіткнення правих і Днями з’явився унікальний за допускали в своє оточення. лівих 9 травня 2003 р. на Марсо-безграмотністю лист, підписаний вому Полі у Львові він витребу-Довбою на ім’я начальника ГУМВ- вав на перегляд відзняті неглас-СУ у Л/о генерал-майора міліції Б. Юстас - Центру но відеокасети. І незважаючи наЩура. «Унікальний», бо в ньому Отже, телетайпограма за те, що була вказівка згори, абишановний голова особисто розпи- підписом заступника начальни- не розпалювати пристрасті, скла-сався у своїй злочинній діяльності ка ЛМУ М. Курочки. Одне слово, сти по одному адмінпротоколу на– перевищенні посадових повно- Юстас – Центру. Наводимо текст порушників, Курочка, як вічнийважень, зловживанні службовим дослівно (зберігши стилістику і борець, за власною ініціативоюстановищем, незаконному втру- правопис): склав списки «особливо небезпеч-чанні в депутатську діяльність та «З метою підтвердження них» і поставив питання про при-іншій. А це вже, вибачайте, кри-мі- можливого виїзду в м. Київ пред- тягнення їх до відповідальності.нал! Інші керівники, навіть якщо в ставників політичних партій і Найцікавіше, що очолив спи-чомусь і промахнуться, прагнуть громадських організацій Львів- сок «особливо небезпечних дляне афішувати свої протизаконні щини, для прийняття участі в Української держави» ніхто інший,дії. А тут голова РДА пише лист масових заходах 9 березня 2003 як найближчий приятель Курочкиначальнику обласної міліції, в яко- р. керівництвом ЛМУ УМВСУ у – відомий герой України, сліпийму чорним по білому зізнається: я Львівській області (підкреслюємо Юрій Шухевич. Саме той Шухе-- порушник низки законів! – не штатними працівниками вич, який тоді підтримував разом А підставою для такого опусу спецпідрозділу, а керівництвом, із деякими іншими політичними тобто читай Курочкою – авт.) «Єдність», в розмові із керівником діячами кандидатуру Куроч-стала спроба Довби «розібратися» ною якого він видав такий зло- було проведено ряд зустрічей даної партії Паком Р. П. стало ки на посаду начальника ЛМУ.з неугодним для нього головою чинний наказ. І знову до «Цен- та телефонних розмов із відомо, що представники їхньої Унікальна віддяка Курочки!комісії Яворівської райради з пи- тру» полетіли догідливі депеші з керівниками політичних партій партії наміру виїжджати в м. Київтань регламенту та депутатської прізвищами, іменами, конкретною та організацій, в результаті не мають; інформацією на «невдоволених».етики Тарасом Бойком. І все тому, встановлено було наступне: - ЛОО Всеукраїнське об’єднання Вірнопідданська завзятість! Або Майстер інсинуаЦійщо ця комісія півтора місяці тому, «Батьківщина», в розмові із вико- Але, здається, досить описува-оцінивши за заявами, що надійшли - ЛОО Українська національна віддяка за те, що вдалося знову асамблея, в розмові з керівником нуючим обов’язки керівника даної ти усі «доноси» природженого сту-від населення, діяльність голови прослизнути в ОВС? А оскільки цієї організації Козаком О. М. партії п. Забзалюком Є. П. стало кача Курочки. Подивимось, як вінРДА, запропонувала райраді вис- професіоналізму, як керівникові встановлено, що разом із ним 8 відомо, що представники даної віддячив тим, хто всупереч усімловити Довбі недовіру. І Довбу по- бракує (про що ми вже писали), то березня вечірнім потягом мають партії в м. Київ не виїжджають; законам України, допоміг йому по-несло. чим ще можна зарекомендувати намір виїхати 10 чол. в м. Київ для - Асоціація молодіжних орга- вернутися в ОВС і навіть на вищу Процитуємо його лист (збе- себе, як не «стук-стук» куди і кому прийняття участі у масових за- нізацій Львівщини, наміру виїжд- посаду, аніж він обіймав до сво-рігши стилістику і правопис): потрібно. ходах 9 березня 2003 р.; жати для участі у заходах 9 бе- го звільнення. Ну, те, що він шле«Звертаюся до вас із питан- резня 2003 р. в м. Київ не мають, доповідні на всіх «неугодних»,ням, що стосується діяльності - ЛОО Комуністична партіяпрацівників міліції Яворівського України, в телефонній розмові із дану інформацію було з’ясовано в особливо навіть тих, хто його підтримує, телефонній розмові із керівником це, як бачимо, не секрет. Але є врайону, зокрема оперуповноваже- Молдаваном В. І. встановлено, даної організації Загайним Віта- небезПечний – нього ще один рідкісний талант –ного Яворівського РВ ГУМВСУ Та- що ніхто від їхньої партії в м Київраса Бойка, обраного депутатом не виїжджає; лієм; сліПий Шухевич? дар інтригана. Оволодівши цим - ЛОО Організація Українських - Соціалістична партія Ук- Причому так затято, що вмінням, Курочка на всіх посадахрайради від Партії захисників раїни, в розмові з керівником да- ще й відрізнявся майстерністю націоналістів в Україні, в розмові професійні донощики можуть по-Вітчизни, що на сьогодні є голо- ної партії Таліповим Є. М. ста- під час масових акцій прово- із керівником даної партії Ко- вчитися. Знову повернімось увою комісії районної ради з питань ло відомо, що представники кувати події, «макаючи» своїх заком Романом Миколайови- 2003 рік., коли Курочка рвався нарегламенту та депутатської їхньої партії мають намір прий- покровителів задля отримання чем з’ясовано, що в м. Київ пред- посаду начальника ЛМУ через го-етики. няти участь в масових заходах ще більшого покровительства. ставники даної організації не лови своїх же колег. 3 квітня 2003 Впродовж своєї депутатської у м. Києві 9 березня 2003 р., виїзд Якщо уважно простежити його по- виїжджають; р. керівник Львівського міськогодіяльності веде активну спів- відбуватиметься наступним чи- служний список, то на тих захо- - ЛОО Української респу- комітету Партії захисників Вітчиз-працю з іншими опозиційними си- ном: дах, де він відповідав за забез- бліканської партії «Собор», в ни В. звернувся до Львівськоїлами, що дискредитує мене як - 20 чол. виїхали 5.03.2003 р. печення охорони громадського розмові із керівником даної партії міськради з повідомленням проголову райдержадміністрації, вечірнім потягом; порядку, часто-густо ставалися Новоженцем Р. П. з’ясовано, що проведення 6 квітня у Львові вічедепутата районної ради від - 20 чол. виїхали 6.03.2003 р. по- надзвичайні події, які чомусь гуч- в м. Київ представники даної проти розв’язаної в Іраку амери-Партії Регіонів. Моє намагання тягом та 2 чол. власним авто; но потім «смакувалися» у всіх організації не виїжджають; канцями війни. Міськрада, пере-поспілкуватися з ним розцінює як - 60 чол. виїжджають 7.03.2003 ЗМІ. Навіть закордонних, привер- - ЛОО Український народ- страховуючись, звернулася дотиск, неодноразово звертався із р. вечірнім потягом.» таючи увагу до Львова, як міста, ний рух, в розмові із керівником Галицького райсуду з вимогою за-скаргами на мене в керівні орга- де з боку влади повально порушу- організаційного відділу Возняк боронити захід, і суд, посилаю-ни партії, від якої обраний депу- ються права людини. Л. Р. з’ясовано, що в м. Київ пред- ПаПочка на всіх чись на закони СРСР (тобто – нетатом. взагалі створюється вра- ставники даної організації не існуючої держави!), це робить. 22 березня 2011 року Т. Бой-ко зібрав депутатську комісію, виїжджають; невдоволених Віче все одно відбулося, і Галиць- ження, що курочка сам май- - ЛОО Соціал-демократична Курочка спрацював чітко, згідно кий суд притягнув організатора до стерно моделює провокаційніна якій було розглянуто питан- ситуації, які потім сам же нібито партія України, в розмові із зі своїми здібностями дволико- адмінвідповідальності у виглядіня про недовіру мені як голові «залагоджує», при цьому пере- керівником даної партії Романів го Януса, і лише чудо врятувало попередження. Здавалось би, ін-райдержадміністрації. Про засі- водячи стрілки винуватості на О. М. з’ясовано, що в м. Київ пред- 9 березня 2003 р. від повторен- цидент вичерпано.дання комісії я не був проін- неугодних для себе, лише для ставники даної організації не ня масового побиття, яке влада І тут на авансцені з’являєтьсяформований і відповідно не зміг того, аби створити перед вла- виїжджають; влаштувала з учасниками акцій великий демократ Курочка, якийбути присутній. Не зважаючи дою враження своєї потрібності - ЛОО Українська Консерва- протесту два роки перед тим - 9 за власною ініціативою скеровуєна те, що IV сесія Яворівської і незамінності. І такі резонансні тивна Республіканська партія, березня 2001 р. ті ж матеріали в підпорядкованийрайонної ради визнала мою ро- скандали для нього наче ескала- в розмові із Фуканчиком М. І. з’я- А тепер згадаймо листопадові йому Галицький райвідділ міліціїботу як задовільну, на засіданні тор, бо саме з їхньою допомогою совано, що представники їхньої події 2010 р., коли повстала вся з вимогою порушити проти В.комісії було спотворено стан він і намагається вирішити свої партії в м. Київ не виїжджають; Україна проти нав’язаного згори кримінальну (!) справу за ознака-справ що існує в районі та в по- кар’єрні прагнення. І чхати йому, - ЛОО Організація Українських драконівського Податкового кодек- ми злочину, передбаченого ст. 161дальшому висвітлено в елек- що такі скандали паплюжать націоналістів («Мельниківці»), в су. Ще до початку основних заходів ККУ (порушення рівноправностітронних засобах інформації. честь і гідність Львова і львів’ян. розмові із керівником цієї партії на Майдані і біля Верховної Ради громадян). І в чомусь було пору- Вважаю, що як офіцер Головне – на «горі» бачать, хто Дробчаком Теодором Дмитрови- у Києві, активізувався заступник шення на особисто-догідливу пе-української міліції Т. Бойко посту- головний «рятівник», на жаль, чем з’ясовано, що в м. Київ пред- начальника ГУМВСУ у Львівській ред владою думку Курочки? Непив неетично та провокаційно за галасом не задаючись питан- ставники даної організації не області М. Курочка. І знову як знаючи вже, як і перед ким вис-до представника влади в районі з ням, а хто головний інтриган? виїжджають; відданий сексот! Перевищуючи усі лужитись, аби йому нарешті Закінчення на 4-й стор. - ЛОО Українська партія мислимі і немислимі повноважен- дали крісло начальника міського закінчення на 3 стор.
  3. 3. 3„ нам відПовідаЮтьПроблеми 10-річної Марусі взяв під контроль голова ЛОДА М. Цимбалюк у попередньому номері «вибора» у фоторепортажі ня з публікацією в газеті питан-«Забутий хутір, забута сім’я» ми розповіли про ня забезпечення хутора всімпроблеми хутора Підсосний, який сховався в лісі необхідним і, зокрема, світломпоблизу яворова і якого на карті не відшукати. взяв під свій особистий патронат М. Цимбалюк. Хутір ніби як хутір, от тільки, не- Батькам Марусі – Наталії та Тому В. Мартиняк зобов’язавзважаючи на ХХІ ст. на вулиці, тут Романові Кархут дуже гірко, що відповідальних осіб з Яворівськоїніколи не знали, що таке світло. В їхня дитина не те, що немає нор- мального житла, вона ніде не про- РДА не лише детально вивчи-одній із «хаток на курячих ніжках»живе 10-річна Маруся Кархут з ма- писана. Після публікації у «Виборі» ти проблему, а й розробити дієвімою, татом та братами. Дівчинка на хуторі за дорученням голови механізми з її оперативного врегу-бігає в школу за кілька кілометрів Львівської облдержадміністрації лювання. Він попередив місцевиху військовий мікрорайон райцен- Михайла Цимбалюка побував чиновників про свій наступнийтру, а уроки вчить при гасовій начальник управління праці та візит з цього приводу вже най-лампі. І найбільша її мрія - мати соціального захисту ЛОДА Василь ближчим часом, зауваживши, щовдома гарну бібліотеку та читати Мартиняк. Він проінспектував проблеми маленької дівчинки їмкнижки при світлі. умови проживання десятирічної годилося б вирішити вже давно, а Неподалік - міжнародна авто- дівчинки. не чекати на публікацію в пресі.траса Львів-Краків. Цілодобово Високопосадовець на власні Батьки втішені, що нарешті їхмчать сучасні авто, власники яких очі пересвідчився, в яких жах- почули. Бо перед тим Наталія Кар-і не здогадуються, що за дерева- ливих умовах живе родина. І хут безуспішно роками оббивалаДволикий Янусми - первісні умови буття. розповів, що після ознайомлен- пороги чиновницьких кабінетів. опозиційного політика, незадо- волення чинною владою було б вигідно, але, як для державного діяча, моїм обов’язком є надання вам правдивої інформації про Ку- рочку з метою недопущення при- значення його та йому подібних Закінчення. Поч. на 1, 2 стор. чена такою нахабністю, вона кину- явки від його учасників». І це Але відповідальність знову поне- на керівні посади в ОВС». Нар- лась захищати учасників вистави, тоді, коли у комісії була офіційна суть невинні люди, а режисер за- деп був чесний перед владою іТож, не дивно, можливо, що і авоськами розкидала доблесних відповідь керівництва Курочки, що лишиться поза кадром. заздалегідь застеріг, до чого можеяк тільки Курочці довірили на міліціянтів. порушення громадського порядку Не встигли влягтися пристрасті призвести довіра Курочці охо-Львівщині громадську безпеку, Ефір вибухнув. По всіх теле- було з боку «невстановлених осіб після цього НП, як Львівщина – рона громадського порядку наобласть не встигає відмитися від каналах понеслося про пору- у цивільному». єдина зі всіх областей України Львівщині. І якби влада вчасно по-всеукраїнських скандалів з пору- шення прав людини в Україні. І Одне слово, забрехався. Навіть опинилася у вирі нового сканда- чула, то такої серії міжнароднихшення прав громадян. не коли-небудь, а саме під час заявив, що вважає нормальним, лу. І знову вибухнули не тільки скандалів у Львові не сталося б. Сьогодні влада – це Партія Президентської акції, де Януко- що 170 кайданок із 230-ти, які пере- вітчизняні, а й закордонні ЗМІ, за-регіонів на чолі з Президентом вич переконував, що з права- бувають на обліку спецпідрозділу говоривши про дике порушенняВіктором Януковичем. Саме за- ми людини в Україні все гаразд. «Беркут», не нумеровані. демократії в Україні. Наразі події Завал у роБотівдяки певним людям із табо- Логічне запитання: а як же І акцентували не на злочин- 9 травня надовго запам’ятаються.ру «регіоналів», які повірили в Насамперед – безчинствами і кро- успіхи на професійній ниві, них діях підопічних Курочки, а навідданість Курочки, йому вдало- злочинності влади!!! Політики в висновок комісії: вопролиттям, яких цілком мож- за які Курочка відповідає без-ся повернутися в ОВС, незва- посередньо і отримує чималіжаючи на медичний діагноз «не- один голос заговорили про не- геть З овс! на було б уникнути. Якби… Якби гроші? Аби нас не звинуватили в чуване свавілля, коли в центрі Висновок комісії був однознач- професійно була організованапридатний до військової служби охорона громадського поряд- упередженості, процитуємо оцінку Львова на очах тисяч громадян ним. Роботу Курочки щодо забез-в мирний час». І як же віддячив ку, за яку знову ж відповідав прокурора Львівської області В. невідомі особи в цивільному, не печення охорони громадського по-«вірнопідданий» новим покровите- Курочка. Адже про можливі Ковбасюка про стан забезпе- показавши посвідчень, грубо по- рядку під час телемосту «Розмовалям? А дуже просто – завдав уда- провокації у Львові було відомо чення правопорядку на ввіреній рушуючи конституційні права, за- з Президентом», контролю за на-ру по іміджу ні кого іншого, а само- заздалегідь. Ще задовго до 9 Курочці ділянці впродовж 2010 тримують учасників мирної акції. лежним проведенням службовогого Президента Януковича. Та так, травня була достовірна оператив- р.: «Слід відмітити, що більше, Одне слово, гідне відзначення розслідування та співпраці з тим-що про це розтрубили мало того, річниці інавгурації Президента! на інформація, що антиукраїнські ніж вдвічі (на 139,4%) зрослащо вітчизняні, а й закордонні ЗМІ. часовою контрольною комісією кількість злочинів, вчинених у сили готують тут провокаційний«Шуміха» вдалася на славу! При- вважати незадовільною. Сесія громадських місцях, на 35,4% марш центром міста, мета якогочому, як подейкують в кулуарах ЗаБрехався облради, заслухавши звіт комісії, дестабілізувати ситуацію в країні. збільшилась кількість злочинів,ОВС, Курочка до цієї «провокації» А що ж Курочка. Злякавшись звернулася до Міністра внутрішніх І львівській міліції, в тому числі й скоєних неповнолітніми, на 9,8%готувався ретельно, намагаючись наслідків, він спочатку пішов у по- справ України А. Могильова та на- Курочці, який зобов’язаний був кількість злочинів, вчинених гру-замісти всі сліди до себе. вний відказ. Мовляв, мої підопічні чальника ГУМВСУ у Львівській адекватно відреагувати, про це пами осіб за попередньою змо- тут ні до чого. Це хтось невідомий області Б. Щура щодо звільнення було відомо. Але критичні стріли вою та на 23,3% особами, які бігав по проспекту Свободи з кай- Курочки із займаної посади. і претензії полетіли чомусь не в перебували в стані алкоголь-БеЗПрав’ям данками і вирішив спровокувати Депутатам стали відомі й бік Курочки. Грамотна режису- ного сп’яніння, на 16,7% зрослаПо… ПреЗиденту ситуацію. Не пройшло. Бо надто його спроби перетягнути на себе ра з грамотним переведенням кількість пограбувань, на 47,6% А тепер згадаймо скандальні багато було свідків. Та й кайданки нехарактерні функції польового стрілок? Адже саме перед цим, - вимагань, на 3,5% збільшиласьподії у Львові 25 лютого 2011 р. під виявились міліцейськими. жандарма: користуючись влад- якщо пригадаємо, облрада по- кількість незаконних заволодіньчас всеукраїнської акції «Розмова Вибухнула не тільки Львівщина. ними повноваженнями, незакон- ставила питання перед Міністром автотранспортними засобами».з країною», яку проводив В. Януко- Про порушення прав в Україні, по- но збирати на всіх відомості. І в внутрішніх справ про звільнення Як тут знову не згадати слова екс-вич. В той момент, коли Президент силаючись на цей львівський першу чергу на керівників області, Курочки з посади. заступника Міністра внутрішніхвів діалог з Україною в прямому інцидент, заговорили за кордо- депутатський корпус, політичних справ В. Москаля, який в 2005 р., ном. А Курочка в своєму стилі діячів і лідерів політичних партій. оцінюючи роботу Курочки, поста-ефірі група активістів організувалафлешмоб «Рік у ярмі». Флешмоб (з вдався до публічних коментарів. владу Про курочку вив питання руба: гнати з органів!англ. буквально: flash - спалах, mob Мовляв, усе це навіювання моїх у вирі Постійних ПоПереджали «Львівська міліція, яку очолює Ку-– натовп) – це заздалегідь сплано- злісних ворогів. Але знову де- А тепер звернімося до рочка, перейшла всі допустимівана акція, під час якої група людей марш не вдався. Облрада створи- скандалів минулорічного депутатського за- межі: бандити діяли під прикрит-миттєво збирається, проводить ла тимчасову контрольну комісію. Але поки у Києві розмірковували питу Ю. Кармазіна в Кабмін, пар- тям правоохоронців. Відповідно,п’ятихвилинні дії і розходить- На її засіданні Курочка продовжу- над зверненням сесії облради, у ламентський комітет з питань Львівщина стає некерованою!..ся. Тобто в даному випадку гру- вав викручуватися. Процитуємо Львові стався черговий інцидент. боротьби з оргзлочинністю і І до бандитів не приймали і непа активістів перед великим екра- зі звіту комісії: «Відповіді заступ- І не коли-небудь, а під час візиту корупцією та Міністра внутрішніх хотіли приймати заходів». Тоді,ном намагалася висловити свою ника начальника ГУМВСУ Л/о першої особи держави В. Янукови- справ «Щодо недопущення при- нагадаємо, лише за рік керуванняпозицію щодо діяльності Прези- М. Курочки були суперечливими. ча. Загально відомо, що до таких значення на керівні посади ко- Курочкою, Львівська міліція скоти-дента міні-виставою: переодягнені Спочатку він стверджував, що заходів готуються заздалегідь. І лишнього начальника Львівського лася на останні місця. Нині за по-українець і українка йшли в ярмі, а порушень громадського порядку охорона громадського порядку по- міського управління міліції М. Ку- рушенням прав громадян міліціяїх поганяли в масках «Янукович», не було, потім – що громадський винна передбачити і відпрацюва- рочки», де він детально описав Львівщини знову у всіх на вустах!«Азаров» і «Тигіпко». П’ять хви- порядок порушували лише учас- ти будь-які нештатні ситуації. Так усю його «доблесну» біографію. Гідна подяка вірнопідданого Ку-лин дійства – і група розійшлась ники театрального дійства, а от, 11 квітня 2011 р., коли В. Януко- Запит датований 7 квітня 2010 рочки своїм покровителям.би. Можливо, ніхто б і не помітив. під кінець засідання комісії ска- вич перебував на зустрічі, велика р. і в ньому йдеться букваль- а журналісти гадають: якіЯкби не дії підопічних Курочки, пе- зав, що громадський порядок по- група громадян з легкістю (!) про- но: «Відновлення М. Курочки ще сенсаційні «сюрпризи», щореодягнених у цивільне. Більше рушували і учасники театраль- рвала міліцейський кордон і на- на керівній посаді може викли- ганьблять владу, піднесе ку-50-ти чоловік спортивної статури ного дійства (читай бабуся з близилась до місця перебування кати у Львівській області хви- рочка на чергових масових за-спочатку відтиснули учасників ви- авоськами – авт.), і особи, що їх першої особи. В ОВС подейку- лю громадського незадоволен- ходах? і що ще потрібно зроби-стави, а потім кинули на землю і відтісняли та намагалися не- ють, що саме під час цієї кризової ня (!!!), що негативно вплине ти йому, аби керівництво мвсна одного із них вдягли кайданки. законно затримати учасників нештатної ситуації, коли виник- на роботу правоохоронних усвідомило сутність дволико-І все на очах журналістів, фото- і подій. Курочка договорився до ла загроза Президентові України, органів у даному регіоні». як го януса в погонах? а, можли-телекамер. Але найцікавіше че- того, що порушення громадсь- Курочка, як посадова особа, що бачимо, Ю. кармазін, знаю- во, такі «режисери» потрібнікало попереду. Дії переодягне- кого порядку учасниками теа- відповідає за безпеку, нібито чи ціну таким янусам, наче у владі, щоб з їх допомогою три-них правоохоронців побачила трального дійства «Рік у ярмі» відключив свій телефон. Тепер воду дивився. Читаємо далі: мати перших осіб держави уякась бабця з авоськами. Розлю- полягало саме у відсутності за- порушено кримінальну справу. «З одного боку, для мене, як для постійній напрузі?

×