Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета «Вибір. Правозахисник Львівщини» №24 (01 – 08 квітня 2010)

720 views

Published on

Газета «Вибір. Правозахисник Львівщини» №24 (01 – 08 квітня 2010). Інтереси «зграї». Завод на… металобрухт? (Над вітчизняним флагманом - ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» - навис дамоклів меч повного знищеннння). Засмальцьовані претензії Сала. На вибуховій бочці (МНС склало cписок об’єктів, найнебезпечніших в Західній Україні на предмет можливих техногенних катастроф). Як жінка п’є, така і в ліжку...(Переважно жінки п’ють за відсутності чоловіків. Але якщо ваша подруга зголосилася провести з вами вечір, зверніть увагу на напій, який вона обере. Це практично діагноз.) Фрази. Анекдоти.

  • Be the first to comment

Газета «Вибір. Правозахисник Львівщини» №24 (01 – 08 квітня 2010)

  1. 1. нАс ЧиТАюТь вже 10 387 ПІдПисЧикІв! наш індекс 49127 Зі Світлим Христовим Воскресінням! Партія захисників Вітчизни вітає всіх мешканців Львова та області зі Світлим Святом – Христовим Воскресінням! Воскресіння Христа є найвеличнішим чудом в історії світу. Своїм Воскресінням Господь наш Іісус Христос поклав початок загальному воскресінню. ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ Як сказав Святий апостол Павло: «Як в адамі всі умирають, так і в Христі всі оживуть»! Бажаємо Вам Христової радості, невмирущих чеснот, чистоти www. pzv.lviv.ua душевної та молитовної сили! нехай Господь Своїм небесним Покровом оберігає Вас і Ваші родини від усякого зла № 7 (024) 1 - 8 к віт н я 2010 рок у й прикрощів! Христос Воскрес! Курвач «Курвочка» Павло Барнацький, заслужений юрист України, голова Львівської обласної організації ПЗВ Або Якою ЦІною зАроблЯюТь ПосАди деЯкІ АмбІЦІйнІ ПернАТІ Яке курча не мріє бути нестандартним оперенням, що півнем? І не просто заважали своїм існуванням нор- півнем, а Півнем з мальному життю Курляндії. великої літери. Точніше Наш «Бройлер» оперативно- – з генеральськими го мислення не мав, тож, реаль- но оцінивши потенціал, подався погонами! Аби блиском в околотні. Але околотних по Кур- генеральських зірок ляндії бродить безліч, а до гене- усіх підкоряти! Чи ральських погонів так і не дослу- нагинати? Це хто як говуються. «Бройлер» вирішив, захоче сприймати. що з нього гребінь не впаде, якщо задля досягнення головної мети «бройлер» Із ляже під когось. І чхати, що ото- чення кудахкамите про це. Скіль- генерАльськими ки таких молодих когутів своєю ПреТензІЯми репутацією пожертвували задля Нормальний, здавалось би, генеральських лампасів. Табачнофобія стимул. Особливо в курчачому віці. Тим паче, якщо інших праг- служивий нень, окрім як полонити оточую- чих чи досягти визнання, у курчати сексоТ Тільки ледачий останнім ча- немає. Інша біда, коли молодому А тут ще й фортуна шанс підки- сом не читав, не слухав або не півневі ще й бракує даних для ге- нула. Саме настав час розброду, дивився по телебаченню де- неральських погонів. А отут вже і вищому керівництву «курвачі», батів, що розвились навколо юний претендент ставку робить тобто сексоти, ой як знадобилися! одіозної фігури Дмитра Табачни- на інші можливості. Чи внутрішні А в цьому «Бройлер» міг потягати- ка. І чого тільки не говорять! Одні риси. До яких нормальні та поряд- ся з будь-яким півнем. Що-що, а політики висловлюються про те, ні курчата не вдаються. кудахтати -- зерном не годуй! При- що його позиція щодо ліквідації От і наш герой, відчуваючи з мо- чім, куди треба і на кого вкажуть. тестування – це намагання по- лодих років, що природних даних У цьому здатен був кого завгод- вернути нас в корупційні схеми бракує для досягнення мети, ви- ють психологи, саме у маленьких наш герой, обрав інший життє- но обставити. Саме на початку вступу до вузів. Інші зупиняються рішив ставку зробити на підступ- людей через закомплексованість вий шлях і подався в правоохо- 90-х на дільниці, яку обслугову- на його антиукраїнських месед- ні засоби. А що вдіяти, коли вдача і народжується в думках хвороб- ронні органи. Але й тут конкурен- вав «Бройлер», жив півник одно- жах, в яких він ставить під сумнів не та. Ну, народився таким: без ат- ливе бажання за будь-яку ціну до- ція жорстка. Адже генералами, як го із тодішніх півнів-провідників (а українське походження західних летичної статури, генеральського вести оточенню, що він саме гене- правило, ставали півні, які пра- для керівництва «Бройлера» - не- українців. мислення та ще й в бройлерних ральської долі, і не менше. цювали на оперативній ниві. Тоб- благонадійних) – Тарас Чорнопо- Без сумніву, якщо в будь-якій умовах (за що й прізвисько отри- Усвідомлюючи, що з войовни- то реально відстежували, розроб- ленко. із держав цивілізованого світу мав «Бройлер»). Але як стверджу- чими півнями йому не по дорозі, ляли і знешкоджували когутів із Закінчення на 2-й стор. будь-який політик дозволив би собі такі висловлювання, то що- нАм вІдПовІдАюТь Спекулятивні ціни найменше назавжди забув би про політичну кар’єру, і щонайбільше – став би фігурантом криміналь- скасовано ної справи, порушеної за етнічні шовіністичні погляди, з відповід- ними наслідками. На жаль, жоден із політиків не побачив або не хотів побачити іс- у «виборі» №№21-22 ми розповіли про те, яку роль тинної причини призначення Та- Партія захисників вітчизни двічі зіграла у питанні бачника на посаду міністра освіти спекулятивного підвищення цін спочатку на дизельне, і науки. Мало хто в Україні знає, а потім на так зване елітне паливо. що на весь Крим є всього чоти- ри учбових заклади, де навчання Тоді, як у 2009 і на початку 2010 нібито законно. Якби не одна де- проводиться українською. Один із років нафтотрейдери, скористав- таль. Ніхто в державі не узаконю- них розташований в Алушті. шись політичною нестабільністю вав ці марки під брендом «елітні». Партія захисників Вітчизни в країні, вирішили невмотивова- А самі домішки, які нафтотрейде- взяла шефство над ним. І як не но нагріти руки на цінових ігри- ри добавляли у звичайне пальне, дивно це звучатиме, але два роки щах, не знайшлося в державі жод- кращим його не робили. Навпаки тому директор колегіуму майже ної політичної сили чи силового деякі домішки погіршували робо- зі сльозами на очах просила до- відомства, які б відреагували на ту авто. «Новітні» козачки помогти в державному фінансу- злочинну змову нафтомагнатів. І знову чомусь усі закрили очі ванні розбудови закладу, і тим І лише ПЗВ на чолі з Юрієм Кар- на нові спекулятивні кроки нафто- самим - у збільшенні навчаль- мазіним швидко відреагувала на компаній. У лютому Юрій Кармазін них місць. Бо на той час на одне незаконне здирництво на держав- скерував депутатський запит на місце в колегіумі претендувало ному рівні. вищих посадових осіб з вимогою десять осіб. Тобто, десять меш- І знову, поки в країні тривали припинити шахраювання на де- канців так званого російськомов- Як новоЯвленІ ЯниЧАри знищуюТь президентські перегони, нафтові ржавному рівні і притягнути вин- ного населення. Здавалось би, компанії спробували незаконно них до кримінальної відповідаль- чому? А відповідь ще простіша – унІкАльнІ укрАїнськІ здрАвниЦІ накрутити ціни на групу пального, ності. провівши його під «елітними» мар- Закінчення на 2-й стор. Читайте на 3-й стор. ками. На перший погляд, все було Закінчення на 4-й стор.
  2. 2. 2  подробиці читайте на сайтах w w w.pzv.lviv.ua та w w w.rtkorr.com Табачнофобія Закінчення. Поч. на 1 стор. ша – відповідно до Положен- ня про вступ до вузу кожен ви- Курвач «Курвочка» або якою ціною Заробляють Посади деякі амбіційні Пернаті пускник повинен був пройти тес- Закінчення. Поч. на 1 стор. що йому світить тільки зеківська у своєму «курвацтві» досяг найви- тування з української мови та когутяча доля. І, як планувалось, щого злету. Його доповідні йшли З голоВою української літератури. Тож, через І наш герой, виконуючи завдан- той, загнаний у кут, таки зустрів нагору ледь не щодня, адже львік- у курячий Послід десять-п’ятнадцять років без будь- ня борців із «інакодумцями», за- на своєму шляху єдиного, на його ська профспілка стала кісткою в Пораманчеві не потребували якого насильства все російсько- частив до нього в гості. Зустрічали думку, у міліцейських колах спра- горлі вищого керівництва. його послуг у «курвачестві» на са- мовне населення Криму вивчило б його радо, довіряючи казкам, які ведливого когута-міліціянта «Кур- І тоді було доручено місцевому мих себе. «Курвочка» закопався в державну мову. А відтак культуру, «претендент в генерали» розпові- вочку». Наш герой спочатку теж керівництву влаштувати справж- курячий послід, аби не відшукали. дав із майстерністю професійно- бундючився, тряс гребенем, де- ній терор із профспілковими лі- Тим паче, що на поверхню виплили історію, традиції тощо. го сексота. А до столиці полетіли монструючи свої міліцейські мож- дерами. Що й зробили. Репресіям його тісні зв’язки з багатьма кримі- І це найбільше налякало так детальні депеші, заповнені аку- ливості, голосно кукурікав, роз- піддали всіх. «Курвочка» ж за свої нальними «авторитетами». Зок- звану п’яту колону в Україні. А ще ратними розчерками лапи «Брой- повідаючи, яка несолодка доля у «принципові» погляди отримав… рема, з когутом-Рибаком, до зло- більше – нашого північного сусіда. лера». Керівництво шви- чергове звання – чинного угруповання якого входив Адже такі «райдужні» перспекти- денько і достойно оцінило майора. А незаба- навіть один із півників «Курвочки». ви привели б до того, що через де- прогинання молодого ко- ром його перевели Його спадкоємця неодноразово сять-двадцять років зникло б мов- гута. Далеко не кожнен міг на посаду заступ- бачили в компанії бритоголових не питання, а разом із ним - поділ так «курвачитися», як він. ника начальника когутів, які вибивали гроші з різ- України на Західну та Східну. Бу- Тож, дали йому негласне міського управлін- них когутів-підприємців. ваючи у всіх регіонах нашої країни. прізвисько «Курвочка» - і ня міліцейських Однак унікальні здібності «кур- ніжно, і по суті. Так за ним когутів. Це викли- вацтва» знадобилися людям, які З усією впевненістю заявляю, що і закріпилося. І вже не від- кало шок у багать- активно протидіяли пораманче- жодної різниці між простим наро- стало й тоді, коли «Брой- дом Заходу і Сходу немає. Всі вони ох, адже колишні вим. Йому пообіцяли, якщо він лера» підхопили ще й профспілкові лі- вітреться в довіру до місцевих лі- живуть в бідності, а хотіли б жити доблесні півні із секрет- дери намагали- дерів-пораманчевих, то його таки набагато краще. но-силового відомства. ся відстояти свою призначить на генеральську по- На жаль, 18 років нами мані- Їм такі служиві ой як пот- справедливість в саду. За п’ять років пораманче- пулюють східні та західні політо- рібні – адже задля гене- судах, різних кабі- вої влади «Курвочка» списав тон- логи, які не хочуть бачити Україну ральського майбутнього нетах. Натомість ни паперу. Писав на всіх, на кого рівноправним партнером, а роб- здатні рідну мати-квочку «Курвочка» в ку- тільки можна. І як тільки пораман- лять все для того, щоб перетво- з потрохами здати. луарах впевнено чеві опинились за бортом, поспі- Минув деякий час. Кур- заявляв, що ско- шив завірити нову владу в своїй рити її на сировинний придаток, а ляндія несподівано роз- ро очолить міське готовності приміряти генеральсь- українців - на дешеву рабську ро- палася, а «Неблагодійний», на тих півнів, яких відправляють «на управління. І з подвійною енергією кі погони. От тільки й нова влада бочу силу. Окремі політики заради якого «Курвочка» так благонадій- забій». А потім, наче змилостивив- почав «барабанити» на всіх і вся. не дурна: навіщо їй «курвачі», які завоювання електорату підігрують но підстукував до столиці, раптом шись, запропонував «відмити» від «курвачать» на всіх? Та ще й ко- західним, інші – східним політтех- очолив область. Строчити доноси кайданок. лишній шеф, на якого «Курвоч- нологам. Одні грають на добрих на нього стало ризиковано: адже Завдяки Дзяриковичу він ще «стук» ка» так успішно «строчив», через почуттях частини населення Украї- хто знає, на яку посаду того зане- більше ввійшов у довіру до Ха- на ПокроВителіВ суд поновився на посаді. Щоправ- ни до російської мови та інтеграції се. І «Курвочка», з природною для мари, сім’ї Каринців, Шухавича, Представникам різних політич- да, в іншій області. Та все ж, якщо в Росію, інші - на любові протилеж- нього гнучкістю, вирішив стуча- Лястовської, інших. Ті сприймали них об’єднань вдалося перехопи- Сальо довідається, хто на ньо- ної частини до української мови й ти на інших: байдуже, на чиїх кіст- його як одного із прогресивних ко- ти кілька телефонограм-доносів, го стучав, то… Але, як подейку- ках прокладати собі шлях до гене- гутів, які завдяки досягненню не- які «Курвочка» з мега-зусиллями ють наближені, «Курвочка» вірив, інтеграції в Євросоюз та НАТО. ральського кабінету. залежності краю з’явилися в пра- гнав до вищого керівництва. Одна що його здібності стукача візь- Однак, як ті, так і інші політи- воохоронних структурах. Де їм з них торкалася знаменитої акції, муть гору над «грішком», і Сальо, ки не пропонують жодних реаль- них програм щодо соціально-еко- В доВіру було домислити, що своїми «про- гресивними» висловлюваннями що проводилась у столиці 9 бе- як і іншим, знадобиться його кон- резня 2003 року під гаслом «Геть фіденційна та ексклюзивна «ін- номічного розвитку, підвищення до «дисидентіВ» «Курвочка» зобов’язаний прогре- Кунчму!» Напередодні «Курвочка» формація». Адже що для нього рівня життя населення, боротьби Тим паче, часи для цього на- сивно курвливій натурі. «перефарбуватися» в будь-який відправляє нашкрябану лапою і з корупцією і, тим більше, не вису- стали благодатні. Повідкрива- Вже через 5-6 років таких тіс- завірену своїм плювком записку, політичний колір задля досягнен- вають жодної ідеї щодо об’єднання лися курятники на зонах і додо- них знайомств із «прогресив- в який відкрито пише, що за влас- ня головної мети? України в одну могутню держа- му повернулися ті когути, які за ним» когутом-околотним багато ною ініціативою (а як ще вислу- ву. Всім зрозуміло, щоб вступити його молодості звалися дисиден- хто почав помічати дивну тенден- житися?!) провів довірливі теле- в НАТО, нам потрібно виконати де- тами. От в їхнє оточення нашому цію. Ті, у кого перетиналася доля фонні розмови з 12-ма партійними унікальна сятки умов, а саме: добитись на- молодому околотному і доручили з «Курвочкою», незабаром мали лідерами. І здав усі їхні плани. Здатність втертися. До того ж, його керівниц- проблеми, натомість він успішно Репресій зазнали багато хто: ба- А вміння втертися в довіру до уково-технічного прогресу, особ- тво на той час вже гідно оцінило спинався кар’єрними сходинками, гатьох побили, когось кинули за інших у нього справді унікальне. ливо у військовій сфері, знизити «курвачівські» дані і призначи- дорісши таким макаром до за- рівень корупції, підвищити рівень грати, когось тягали по судах. А Одна з його жертв – Хамара – до ло начальником відділення око- ступника начальника Фарантівсь- когут-стукач «Курвочка», як і пере- останнього підтримував «Курвоч- прав і свобод громадян, та інше, лотничих Фарантівського відділку кого відділку міліцейських півнів. дрікав, пересів у крісло начальни- ку» і робив все, щоб його обіли- що займе не один рік. Без виконан- міліцейських півнів. Причім, на цю посаду він потра- ка міського управління. ти і ощасливити генеральським ня цих умов нас ніхто не запросить Перші успіхи окрили молодого пив тоді, коли силове відомство Нарешті почали збуватися його мундиром, незважаючи на те, що туди, і мусувати сьогодні це питан- «Курвочку». І він відкудахтав наго- надто серйозно дбало про те, аби найпотаємніші мрії. І тепер можна найкраще знав його підлу нату- ня, як вважаю, не тільки зарано, а й ру, що готовий задля подальшого звільнити свої лави від когутів із було розгорнутися по повній, без ру. Чому так чинить – питання ри- шкідливо для майбутнього України. підвищення на будь-яке негласне прогресивними поглядами. І при контролю з боку свого керівниц- торичне. Не хочеться вірити, що Прийде час, і наш народ сам ска- (вважай – підле) завдання. Йому цьому керівництво чомусь крізь тва. І він розгорнувся. Адже пок- вони із одного гнізда? доручили втертися в довіру до не- лапи дивилося на «демонстра- ровителі, зокрема й клан СБПУ(о), Не гріх було би нагадати й часи, же - чи нам проситись в НАТО, чи давніх дисидентських когутів, які тивно-неблагонадійні» вислов- обіцяли за вірну службу переса- коли були гоніння на пораманче- члени НАТО самі будуть просити тепер на його землі отримали піс- лювання «Курвочки». нас про вступ. А може, на цей час дити в генеральське крісло – на- вих, і «Курвочка» розкладав свої ля повалення старої влади вели- яйця-гранати в кошики студентів, буде створено нову систему колек- чальника обласного правоохорон- кий авторитет, - Хамари, сім’ї Ка- тивної безпеки. Аналогічно можна ринців, Шухавича, Лястовської та доноси ного управління. Для цього слід яких потім тягали по правоохорон- було підсидіти свого безпосеред- них органах. дискутувати й про інші питання, які інших. на Всіх і на Вся нього шефа, який керував облас- Були й інші випадки, коли ра- штучно засмічують мізки населен- З цією метою спецорганами за А от у Хамари, Каринців, Шу- зом із рибаками «Курвочка» брав надуманими мотивами було по- тю, теж члена сбпуо-шного клана ню. Переконаний, що при нормаль- кавича, Лястовської та інших нав- – Сальо. І «Курвочка» почав стро- участь у викраденні півників у за- ному і державницькому підході до рушено розслідування проти од- паки, всі плани, в які вони щиро можних когутів із Закарпаття, за ного із керівників сільськогоспо- чити на нього. Де було знати Са- розбудови України, потрібно що- посвячували «Курвочку», успішно льові, який також стільки зусиль повернення яких потім вимагали дарських заводів Дзяриковича, провалювалися. Мало того, в са- просо і зерно. найбільше п’ять років, аби не ми до приклав, аби всістися в керівне який був передових поглядів і мав мому правоохоронному відомстві І навіть тепер, незважаючи на когось напрошувалися, а інші краї- тісні зв’язки із провідниками де- крісло, звідки ростуть ноги і хто на з’явився цілий пласт доблесних те, що Львікське обласне управлін- ни (як прозахідного, так і просхід- мократії. За задумом організа- нього стучить. А «Курвочці» було когутів, які прагнули змін. Ясна річ, ня отримало нового шефа, «Кур- ного спрямування) стукалися до торів, «Курвочка» мав з’явитися в не звикати стучати навіть на своїх з ними керівні ланки почали вести вочка» збирає закулісний керівний нас із проханням співпраці. якості рятівника, який мав запро- покровителів. Сальо таки посу- агресивно-вичищувальну роботу. склад, запевняючи довірливих пів- Без сумніву, що подальше пе- понувати свої можливості відми- нули з посади під загальним тис- Багатьох просто звільняли, без по- нів, що це ненадовго, і він все одно ребування на займаній посаді «та- ти його від зони. А в підсумку - за- яснень, з порушеннями, не цере- ком громади і очевидної заслу- ги в тому «Курвочки» не було, але стане генералом. З цією метою бачників» і йому подібних відкине вдяки зв’язкам «відмитого» вийде монячись. Тоді когути об’єдналися він навіть розповсюдив чутки, що на тих, на кого слід дальше «ба- в профспілку. Причім в керівниц- наш герой нарешті злетів від ра- нас на десятки років назад і пос- є братом відомої Гані Геман (у ді- рабанити». тві профспілки хутко опинився й дості, наскільки дозволяли його тавить під загрозу саме існування вотстві - Спеців). Адже, як він свя- «Курвочка», якого чимало із пра- бройлерні підрізані крила. Втім, не тільки держави Україна, а й ук- то вірить, шефи з’являються і зни- вперше в житті нарвався на роз- раїнського етносу. В начальники воохоронних півнів сприймали за свого. Де їм було знати, що своєю чарування. В країні відбулася по- кають, а стукачі потрібні завжди… Вікторія Медведчук Питання: кому потрібне таке По кістках принциповістю, яка у багатьох раманчева революція. Про зв’язки штучне накручування напруження На той час він уже перейшов на викликала таку прихильність, він «Курвочки» з сбпуо-шниками та редакція попереджає, що цей в суспільстві, своєрідної «табачно- керівні посади в районі. Дзярико- зобов’язаний своїм щоденним до- доноси на пораманчевих стало ві- фейлетон написано до 1 квітня, фобії»? Явно не народу. Принаймні вича «підчепили», почали тягати носам. Поінформовані півні ствер- домо новим керівникам відомства, і якщо хто-небудь пізнає себе, - не українському. в міліцейські кабінети, пояснюючи, джують, що саме тоді «Курвочка» і його викопали з нагрітого місця. то виключно випадково..
  3. 3.  ПодробИці ЧИтАЙте НА САЙтАх w w w.pzv.lviv.ua тА w w w.rtkorr.com 3 «Новітні» козачки Дрогобичанам начальником Західної регіональ- ної митниці. А з червня 2004-го залишили їхні суміщав цю посаду з іншою - за- ступника глави Держмитслуж- помешкання би. Там він ліг під Калетника, за- вдяки чому встиг покерувати пригадайте, як при проголошенні незалежної україни багато тійно мали туди відкритий до- багатьма особливо прибуткови- хто насміхався над комуністичним постулатом, що країною ступ. Санаторій не хочуть відві- ми регіональними митницями. Як до громадської приймальні, може керувати навіть кухарка (при цьому підкреслюємо, дувати відпочиваючі, бо різко він це робив, знає й прокуратура, яку нещодавно відкрито в дро- що редакція поважає і цінить труд кожної кухарки). З знизилася якість надання медич- й СБУ, й УБОЗ». гобичі, звернулись мешканці позиції демократичних перспектив, що відкривалися них послуг. Думки фахових лікарів одного з гуртожитків, який на- перед країною, це висловлювання, здавалось, якимсь до уваги не беруться. Відпочива- анахронізмом. і навіть в найстрашнішому сні тоді не ючих годують контрабандним страусина лежить державному підприємс- тву «дрогобицький завод авто- уявлялось, що це може набути у нас масштабного явища. польським гормональним м’ясом поЗиція мобільних кранів» (дЗат). (благо, син–митник залишив на У своїй заяві вони повідоми- Краковецькій митниці «коридор» силовиків Замість профі - іЗ флагманів для контрабанди). Нещодавно в Як кажуть, без коментарів. ли, що їхнє підприємство перетво- рили у відкрите акціонерне това- «коптильник» у банкроти санаторій надійшла велика пар- Тож, не дивно, що «новітній украї- нець» Роман Козак так бравурно риство, і вже затверджено план Ну, скажіть, хіба не нонсенс, Втім, аби нас не звинуватили у тія (на сотні тисяч гривень) приватизації, в який включено й коли людина зі світоглядом на- якійсь заангажованості, як це по- старих меблів. Водночас, доку- себе поводить, заявляючи ледь гуртожиток. Однак оцінку майна і чальника коптильного цеху на- любляють медведчуківці, про- ментально її провели як імпор- не на кожному кроці, що чхати він план приватизації, на думку заяв- хабно всілася в крісло директора цитуємо витримки із офіційного тну, за найвищими цінами. Воче- хотів на обласне та районне керів- ників, було здійсненіо з грубим по- одного з провідних українських са- звернення громадськості Яворів- видь, реально нові меблі пішли в ництво, якихось там есбеушни- рушенням чинного законодавства, наторіїв з 550-літньою славетною щини до Президента і Прем’єр- приватні будинки відпочинку Ко- ків і прокурорів, коли він зі своїми що в подальшому привело до про- історією? При цьому, не зака. Одне сло- мільйонами сам собі пан. І панува- дажу ВАТ разом із гуртожитком та маючи ні лікувального, во, директор- тиме стільки, скільки йому та його його мешканцями. ні керівного досвіду. Про самодур свідомо синку заманеться. А різних там Жителі гуртожитку подали по- наслідки такої кадрової доводить до контролерів він скупить оптом. зов до суду і, не будучи впевне- ротації здогадатися не- банкрутства Справді, хто б мін припустити ними у справедливому вирішенні важко: вже через кілька державний сана- 20 років тому, на початках ство- проблеми, звернулися із заявою місяців унікальний ліку- торій «Шкло» з рення незалежної України, що до народного депутата України вально-профілактичний метою наступ- представники коптильної грязі пе- Юрія Кармазіна. Він же скерував заклад втратив свої по- ної його прива- ретворяться в санаторних князів до Дрогобича свого помічника- зиції. А професіонали, тизації». і чинитимуть все, що заманеться, консультанта Павла Барнацького, на яких трималася вся плюючи на всіх, і на народні інте- який, особисто вивчивши питан- с а н а т о р н о -л і к у в а л ь - реси зокрема. ня, надав конкретну юридичну та на діяльність, опинили- А ще мен- практичну допомогу. ся за бортом, клієнту- ше вірило- У підсумку 23 березня Львівсь- ра відсахнулася, а сам ся, що силові кий обласний апеляційний суд за- санаторій опинився на і контролюючі довольнив позов мешканців гурто- межі банкрутства. структури пе- житку і залишив чинним рішення Мова - про ДП са- ретворяться Дрогобицького міськрайонного наторій «Шкло», що на на їхніх (тоб- суду, яким передбачалось визна- Яворівщині. У донедав- то кухарчиних) ти недійсним наказ регіонально- на авторитетній і потуж- служниць. го відділення Фонду державного ній здравниці лише за останні де- Міністра. На жаль, майна України у Львівській облас- сятиріччя підлікували здоров’я «… З в е р т а ю т ь с я такі реалії ті в частині передачі гуртожитку десятки тисяч хворих і немічних. до Вас громадськість сьогодення. по вул. Грушевського, 19, в Дрого- Заклад був настільки популяр- Яворівщини і депутати Пр е дс т а в н и - бичі у складі майнового комплексу ним, що за путівками стояла чер- районної ради... ки обласних і ВАТ ДЗАТ. Чим і підтвердив право га в кілька місяців. І навіть пере- У 2004 році на Львів- місцевих пра- власності мешканців гуртожитку живши нелегкі для всіх українських щині діяло злочинне уг- в о охо р о н н и х на свої помешкання. здравниць часи наприкінці 1990-х - руповання – партія структур не- А 26 березня на ім`я народно- початку 2000-х років, санаторій не СДПУ(о). Очільниками зграбно де- го депутата Ю. Кармазіна надійш- тільки вистояв, а й почав поверта- цього ОЗУ були молод- монструють ла телеграма: ти собі колишню славу. У 2007- ший брат Медведчука – свою, нібито, «Ми, мешканці гуртожитку ВАТ 2008 рр. він вийшов у лідери, зок- Сергій, міліцейський генерал – безпорадність, коли «новітній ко- «ДЗАК», що на вул. Грушевського, 19, зачок» безцеремонно розвалює рема з оздоровлення інвалідів, Олег Сало, та одіозний митник За оборудкою - одну із українських санаторно-ку- м. Дрогобича, висловлюємо щиру по- репресованих та інших пільгових – Тарас Козак. Про терор, який дяку за сприяння у вирішенні нашого категорій наших співгромадян. вони влаштували в 2004 році на Знайомі обличчя рортних перлин. Наведемо лише житлового питання. Напередодні Оце, вочевидь, найбільше й Львівщині, багато писали та го- Звичайно, маючи таких пок- окремі віхи згубного і безконтроль- Великодніх Свят 135 квартир нашо- зацікавило тих, хто вважає те- ворили. ровителів, Роман Козак не вель- ного «господарювання» Романа го будинку зичать Вас здоров`я, ра- пер себе над законом. В пік но- …Декілька місяців тому до ми переймається перевірками. Козака. Відпочиваючим тепер за- дості, безмежного щастя та нових вого відродження здравниці було нас, на Яворівщину, прибув керу- Персонал замучився вже слуха- боронено вільний вхід-вихід, а звершень у перемозі на професійній звільнено її директора Володими- вати одним із найстаріших сана- ти його основний словесний ар- відвідувачів в санаторій просто не ниві, в побудові незалежного демок- ра Івчука, безсумнівного фахівця торіїв Львівщини батько одіоз- гумент: я міліонер, а ви тут хто?! пускають. Лікувальний процес, як ратичного суспільства». своєї справи з авторитетом в ко- ного генерала митної служби Ну якими трудовими мозолями такий, втратив свою важливість і Зі своєї сторони Партія захис- лективі та районі загалом. Єдиним Роман Козак. Він має поставле- його синок заробляв «мільйони», обов’язковість. Про дієтичне хар- ників Вітчизни щиро вітає мешкан- поясненням цього алогічного кро- не одне єдине завдання – довес- Львівщині розповідати не треба. чування тут уже не згадують. Че- ців гуртожитку із Великодніми Свя- ку могло бути лише те, що, мож- ти санаторій до банкрутства з Ледь не кожен підприємець відчув рез це заїзд відпочиваючих змен- тами і бажає, щоб більше жодних ливо, ті, хто підписував звільнен- наступною його приватизацією. це на власній шкірі за часів діян- шився на 60-70%. Заборгованості проблем в їхніх родинах ніколи не ня, планували підвищити Івчука в Санаторію «Шкло» близько 550 ня у нас медведчуківського клану. по зарплаті, а також за енергоносії було. втім, процитуємо частину стат- та перед фірмами-постачальни- Річку Шкло посаді за значні досягнення, а на років. Він вистояв у найважчі часи його місце посадити не менш ав- економічної кризи кінця 90–х і по- ті «тарас козак або чому мафія ками – стали нормою і свідомо та безсмертна?», яку було вміще- цілеспрямовано збільшуються. перетворюють торитетного керівника. чатку 2000-х. А зараз, коли сана- Аби ж то! Ініціаторам звільнен- торій щорічно мав прибутки 4 – но на сайті «Хай вей» у розділі Разом із тим, штучно збільшують- «політика» (від 14.05.2009 р.): ся штати і не сплачуються подат- у відстійник ня професіонали на цій посаді 5 млн. грн., шляхом шантажу та були не потрібні. Здравниця мала погроз було звільнено директо- «Іноді диву даєшся, до чого ки. А дерибан державних коштів, статус державного підприємства. ра, заслуженого лікаря України, а одіозні фігури зустрічаються зокрема, на різниці цін під час за- Треба було за короткий термін до- його місце посіла людина без ос- в структурах нашої влади. І на- купівлі продуктів – просто астро- у яворові проведено інспек- вести її до стану банкрутства, аби віти і моралі – Роман Козак. скільки вони є живучими. Взяти номічно–фантастичний. ційну перевірку у зв’язку із сиг- за безцінь (як непотріб) привлас- На сьогодні завантажуваність хоча б митника Тараса Козака. Переконавшись, що офіцій- налами про забруднення повер- нити її. Це, на жаль, доволі поши- санаторію - близько 30%, прово- Вибити його із обойми не змог- ні органи й силові структури зай- хневих вод річки Шкло. рена практика привласнення уні- дяться невмотивовані ремонтні ли ні явна, ні прихована корумпо- няли страусину позицію перед Як з’ясували держінспектори з кальних підприємств і закладів в роботи, а також проплачуються ваність, ні кримінальні справи, за- «новітніми козачками-пройдисві- охорони навколишнього природ- Україні. Тому на посадах дирек- по декілька разів акти виконаних ведені прокуратурою, ні підозра в тами», яворівчани звернулися із ного середовища, господарсько- торів промислових і лікувально- робіт. Водночас, зарплата пер- причетності до вбивств екс-гу- відповідною заявою до народних побутові стічні води, які прий- санаторних флагманів України соналу не виплачується 4 місяці. бернатора Степана Сенчука та депутатів України, та голови ПЗВ маються МКП «Яворівканал» до опиняються колишні «кухарки». Дійшло до того, що в нас – най- кримінального авторитета «Ро- Юрія Кармазіна, які із цього приво- каналізаційної мережі без проход- Так і в цьому випадку: замість більша заборгованість до Пенсій- керо», ні «тисяча й одне» без- ду підготували відповідний депу- ження очистки скидаються із ка- фахівця Івчука в крісло всівся не- ного фонду в районі. Почалися чинства, які він творив раніше і татський запит на ім’я перших по- налізаційних колекторів прямо в давній бос коптильного цеху Ро- масові звільнення працівників, а творить нині на посаді заступ- садових осіб держави, вимагаючи річку. Це призводить до значного ман Козак. Пікантність цього кад- ті що залишилися, чують з вуст ника Держмитслужби, де він по- не лише провести детальну пере- забруднення та погіршення еколо- рового преферансу полягала в директора-кочегара лише обра- новився через суд. вірку злочинної для іміджу країни гічного стану, що може спричинити тому, що новий шеф є батьком Та- зи та приниження. З інвестора- Тарас Козак зробив кар’єру у діяльності родини Козаків, а при- загибель водних живих ресурсів і раса Козака, який прославився ми без жодних пояснень розри- Львові, і з допомогою Сергія Мед- тягнути винних до кримінальної як наслідок – складну некерова- своїми численними зловживання- ваються договори. Санаторій ведчука дослужився до першого відповідальності. ну санітарно-епідеміологічну си- ми, перебуваючи в клані Медвед- перетворено на «концтабір». заступника глави Державної по- Відтак, питання стоїть на пос- туацію. Зобов’язано міського голо- чука, що безпардонно грабував, Місцевим мешканцям категорич- даткової адміністрації у Львівсь- тійному контролі Львівської об- ву Яворова у найкоротші терміни зокрема й Львівщину, на початку но заборонено прогулюватись кій області (2001 – 2003 рр.). Піс- ласної організації ПЗВ. вжити невідкладних заходів для 2000-х. парком здравниці, хоча вони пос- ля цього він був призначений припинення забруднення. Петро ГАЛИЧАНСЬКИЙ

×