Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета "Вибір. Правозахисник Львівщини" № 24 (041) 27 - 31 жовтня 2010 року

982 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Костенко, Україна, http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

Published in: News & Politics, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета "Вибір. Правозахисник Львівщини" № 24 (041) 27 - 31 жовтня 2010 року

  1. 1. С п е ц в и п у с к www.vybir-lviv.com газетаЛьвівськоїобласноїорганізації ПАРТІЇЗАХИСНИКІВВІТЧИЗНИ Шановні галичани! Я переконаний у Вашій мудрості і вірності Ук- раїнській державі! Переконаний, що, прий- шовши на виборчі дільни- ці, Ви зробите правильний вибір! Ви вмієте вирізни- ти вовків у овечій шкурі від справжніх патріотів. Як голова Партії захисни- ків Вітчизни і народний де- путат України, я постійно приділяв увагу проблемам Львівщини і львів’янам. А тому закликаю Вас про- голосувати за виборчий список Партії захисників Вітчизни і, зокрема, за № 42 - у Львівську облраду. З повагою Юрій КАРМАЗІН ОбериПартіюЗахисниківВітчизни,яканіколинезраджувала!», уЛьвівськуоблраду-№42 ,уЛьвівськуміськраду-№49 Вони йдуть по списках до Львівської облради Барнацький Павло СтепановичНародився 3.08.1953 р. в с. Довге-Гірське, Дрогобицького району, Львівської області. Голова Львівської облорганіза- ції Партії захисників Вітчизни. 5.11.1971 - 3.11.1973 рр. - служ- ба в армії. В 1995 р. закінчив юридичний факультет Львівського державно- го університету ім. Івана Франка за фахом юрист-правознавець. У 1977-1999 роки - працював в оперативних, слідчих підрозділах, адміністративній службі міліції УМВСУ у Львівській області. Із 16.03.2000 р. і по сьогодні - працівник апарату Секретаріату Верховної Ради України. 19.11.2001 р. за високі показни- ки в роботі та за заслуги перед Ук- раїною нагороджений пам’ятною медаллю ВР України «Десять років незалежності України». З 20.03.2000 р. - Голова Пре- зидії вільної профспілки солідар- них трудівників Верховної Ради України. З 26.03.2006 р. - депутат Дрого- бицької райради. 20.02.2010 р. Указом Прези- дента України присвоєно Почес- не звання «Заслужений юрист Ук- раїни». Одружений. Маю сина і доньку. Пазиняк Василь СтепановичНародився 26.03.1966 р. у с. Завадів Яворівського району, Львівської області, в родині реп- ресованих. Батько 10 років відбу- вав заслання в м. Іркутську. У 1984-1986 рр. – служба в ар- мії. У 1987-1994 рр. – навчання у Львівському медичному інституті, закінчив «з відзнакою». У 1995-2000 рр. – навчання в магістратурі та аспірантурі на ка- федрі дитячої хірургії Львівського медичного інституту. Захистив на- укову роботу. У 1990 році був учасником «Сту- дентської революції на Граніті» у м. Києві. З 2000 року по сьогодні - асис- тент кафедри дитячої хірургії Львівського національного медич- ного університету ім. Д. Галицько- го на базі обласної дитячої клініч- ної лікарні «ОХМАТДИТ». У 1990-1994 рр. – обирався де- путатом Личаківської районної ради м. Львова від студентського містечка. Тричі - у 1998 -2002 рр.; 2002- 2006 рр.; 2006-2010 рр. – обирався депутатом Львівської облради. Працював у профільній комісії з питань охорони здоров’я та со- ціального захисту населення. Мельник Роман ІгоровичНародився 13.04.1982 р. у м. Львові. У 1989-1999 рр. – навчався у СШ №2 м. Львова. У 1999-2003рр. – навчався у Львівському інституті внутрішніх справ. Освіта вища. З 2003-2005 рр. – працював на посаді слідчого Львівського об- ласного управління внутрішніх справ. З 2007 року по сьогодні - на- чальник відділу по боротьбі з пра- вопорушеннями в сфері інтелекту- альної власності та комп’ютерних технологій Львівського обласного управління внутрішніх справ. Одружений. Виховую сина. Мої принципи: відстоювати пра- ва і свободи громадян. Павличак Сергій ВолодимировичНародився 12.09.1972 р. у м. Самборі, Львівської області. У 1989 р. – закінчив Миколаївсь- ку середню школу №1. Закінчив Національний універ- ситет «Львівська політехніка», за фахом біотехнологія. З 1993 р. - працював консуль- тантом на фірмі «Кока-кола» та «Шела». З 1998 р. - очолював фірму «Аг- роплюс». Нині - директор ТзОВ «Кам- пен». З 2005 р. - депутат Тернопіль- ської обласної ради. Позапартійний. Одружений, виховую двох ді- тей. Лепех Степан ІллічНародився 27.05.1956 р. в с. Гряда Львівської області. У 1963-1971 рр. – навчався у Бабичівській восьмирічній школі. У 1973 р. закінчив Вузлівсь- ку середню школу Радехівського району. Освіта вища: закінчив - факуль- тети журналістики та юридичний у Львівському державному універ- ситеті ім. І.Франка; Національну академію державного управління при Президентові України; магістр державного управління. Почав трудову діяльність в 1978 році – слюсарем-ремонтником ВО «Кінескоп». З 1984 року по грудень 2009 року – служив в органах внутріш- ніх справ, на посадах: дільничо- го інспектора міліції, начальни- ка Турківського РВВС, начальника Галицького РВ м. Львова, началь- ника міліції громадської безпеки Лінійного управління на Львівській залізниці УМВС України на транс- порті. Полковник міліції. З грудня 2009 року – у відстав- ці. Член спілки журналістів Украї- ни. Автор збірок поезій. Член Партії захисників Вітчиз- ни. Обирай Партію захисників Вітчизни ! Хочеш реального захисту? Хочеш реального Обирай Партію захисників Вітчизни ! захисту?
  2. 2. 2 Юрій Кармазін: «Ваш вибір - наше виконання!» Наш звіт перед виборцями Львівська обласна організація Партії захисників Вітчизни підійшла до виборів із серйозними здобутками. На відміну від більшості інших політичних сил, які протягом останніх чотирьох років тільки на словах вболівали про виборців, нам є про що звітуватися перед мешканцями Львівщини: Справи, які говорять самі за себе ОбериПартіюЗахисниківВітчизни,яканіколинезраджувала!», уЛьвівськуоблраду-№42 ,уЛьвівськуміськраду-№49 - за 13 років існування Партія та її члени нічим не скомпрометували себе перед виборцями, не замішані в жод- ному корупційному чи кримінальному скандалі; - за ці роки ПЗВ, незважаючи на складну політичну ситуацію в Україні, на відміну від багатьох інших політич- них сил, дистанціювалася від політич- ної проституції, жодного разу не помі- няла свого демократичного курсу і не зрадила виборців, що є найбільшим на- шим здобутком; - ми першими в Україні на початку грудня 2009 року розкрили і оповісти- ли виборців про закулісні домовленос- ті між НУ-НС і Партією регіонів, згідно з якими Ющенко погодився на президент- ських виборах зрадити заявлені ним перед народом демократичні цінності і підтримувати свого затятого політично- го опонента за певні гарантії; - ми першими розкрили і розповіли про налагоджену і розгалужену систему хабарництва, яка починається в країні з Адміністрації Президента і спускається на місця, назвавши реальні розцінки за посади на всіх щаблях влади; - саме завдяки зусиллям ПЗВ на де- ржавному рівні вдалося двічі не дозво- лити запустити на території України ма- ховик спекулятивних цін на пальне. - ПЗВ, відстоюючи інтереси виборців на державному рівні і в судах, лише за останні 5 років повернула в державну скарбницю близько 5 млрд. грн., відсто- яла по Україні 134 підприємства і фірм від закриття, врятувала від звільнення близько 60000 працівників; - Голова ПЗВ, народний депутат Ю. Кармазін підготував лише за останню каденцію 74 законопроекти, з яких прий- нято 58, вніс понад 700 поправок до різ- них законів та рішень. А також підготу- вав 1242 депутатські запити і звернення (з них по Львівщині – 278); - тісна співпраця з головою ПЗВ, се- натором Міжнародного парламенту безпеки й миру, народним депутатом Юрієм Кармазіним дозволила відсто- яти на Львівщині десятки підприємств і заводів, які влада намагалася закри- ти або привласнити, залишивши без засобів для існування десятки тисяч працівників – ВАТ «Дрогобицький ма- шинобудівний завод», Стрийський ВАТ «Західшляхбуд», цегельний завод у с. Солонсько, Бориславський ЗАТ «Дібро- ва» та інші. - тільки завдяки мужній державни- цькій позиції Ю. Кармазіна та команді Львівської обласної організації Партії захисників Вітчизни (ЛОО ПЗВ) вдалось відстояти Прикарпатське НГДУ, зберегти 3500 робочих місць і десятки мільйонів гривень в міський бюджет Борислава; - тільки завдяки особистому втру- чанню Ю. Кармазіна і його звернення до Президента України, а також активній позиції ЛОО ПЗВ протягом 2006-2010 років різним ділкам не вдалося захопи- ти і привласнити унікальні за цілющістю Східницькі джерела; - тільки завдяки зусиллям команди ЛОО ПЗВ у 2009 р. із державного бюд- жету було виділено 2,1 млн. грн. для розвитку Східницької курортної зони та ремонт Східницької лікарні. - тільки завдяки особистому втручан- ню Ю. Кармазіна і активним діям ЛОО ПЗВ вдалося не дозволити батькові ві- домого своїм одіозним служінням кла- нові Медведчука Козака остаточно приватизувати і знищити унікальний са- наторний комплекс «Шкло» на Яворів- щині; - ми ініціювали перевірку щодо зник- нення десятків мільйонів гривень, виді- лених на проведення на Львівщині від- новлювальних робіт після згубної повені в 2008 р.; - ми не допустили масового розграбу- вання земель на Дрогобиччині, Самбір- щині, Турківщині, Сколівщині, Червоног- радщині, Пустомитівщині, Радехівщині та інших районах. - завдяки зусиллям ЛОО ПЗВ у липні на Львівщині відбулася Міжвідомча ко- місія з питань регулювання земельних відносин, на якій було озвучено кричущі факти зловживань в області в земель- ній сфері на 2,8 млн. грн. та причетність до цього представників різних гілок вла- ди. Більшість із фактів надала саме ЛОО ПЗВ; - ЛОО ПЗВ не дозволила групі львівсь- ких грошовитих ділків з кооперативу «Ремонт» захопити 328 га особливо цін- них земель лісопаркової зони у Львові й лісів першої групи Держлісфонду рек- реаційно-оздоровчого, кліматичного та відпочинкового призначення, розташо- ваних в межах Головного Європейсь- кого вододілу і які формують кліматич- ні умови не лише в Західній Україні, а й у басейнах Чорного та Балтійського морів. Спроба була настільки цинічною, що навіть вищі судові інстанції України пасували перед фінансовим рейдерс- твом цієї знахабнілої групки; - завдяки вчасному втручанню ЛОО ПЗВ вдалося відстояти костел св. Марії Магдалини у Львові (більш відомий як будинок органної та камерної музики) від чиновницького «рейдерства»; - лише активна позиція ЛОО ПЗВ не дозволила радникові голови м. Львова Садового з питань інвестиційної діяль- ності, почесному консулу Королівства Бельгія Ярославу Гарцулі нахабно при- власнити будинок № 12 по вул. І. Фран- ка у Львові і викинути мешканців на ву- лицю, залишивши без квартир; - наші депутати в місцевих органах влади і представники партії допомогли виявити близько 50 корисливих злочинів у сфері земельних відносин, викрити близько 10 фактів хабарництва і близько 30 спроб незаконного заволодіння вели- кими земельними ділянками та лісовими угіддями. У власність громади поверну- ли сотні гектарів землі; - ЛОО ПЗВ стала на перешкоді зна- хабнілого депутата облради від БЮТ Є. Буби прибрати до рук мисливські угід- дя на Яворівщині. І лише завдяки нашим зусиллям 500 мисливців отримали угід- дя назад; - вдалося зірвати затвердження під- готовленого для прийняття на сесії об- лради рішення про ліквідацію мережі комунальних аптек на Львівщині, що призвело б до їх монополізації певним політико-фінансовим кланом та невпин- ного зростання цін на ліки; - вдалося відстояти сотні гектарів Кар- патських лісів від спроби захоплення політико-бізнесовою групою з Львівської облради; - ЛОО ПЗВ на відміну від інших полі- тичних сил, які на Львівщині займали страусину позицію, активно ставила пи- тання про притягнення до криміналь- ної відповідальності групи депутатів об- лради, замішаних у розбазарюванні й нищівному вирубуванні лісових угідь в різних районах області. Матеріали ске- ровано до обласної прокуратури; - з початку року за матеріалами ЛОО ПЗВ на Львівщині виявлено десят- ки фактів зловживань представниками влади, а сума збитків сягає сотень ти- сяч гривень. Такі злочини зафіксовано в Турці, Дрогобичі, Самборі, Стрию та Жидачівському, Золочівському, Пусто- митівському, Яворівському районах. За фактами порушено кримінальні справи і вжито заходів для повернення цих діля- нок до державної та комунальної влас- ності й відшкодування завданих збитків; - за активної позиції ЛОО ПЗВ до кримінальної відповідальності притягну- то перших осіб Жовківської, Жидачівсь- кої РДА, мера Винник, групи керівників на Стрийщині; - за матеріалами ЛОО ПЗВ і депутат- ськими запитами прокуратура вивчає діяльність екс-голови Львівської ОДА Миколи Кметя та його заступника, які за- світилися в земельних оборудках; - ЛОО ПЗВ відкрито заявляла про фі- нансові зловживання в мерії Борисла- ва; - через друкований орган ЛОО ПЗВ «Вибір» ми розкрили мешканцям Львів- щини корупційні схеми в прокуратурі, міліції, судах, називали суми хабарів, за які вирішують ті чи інші питання на різних рівнях влади. Ці матеріали ста- ли підставою для депутатських запитів Ю. Кармазіна і порушення кримінальних справ; - ми розкрили схеми масштабних зло- вживань із бюджетними коштами та по- ширення тіньових схем відмивання кош- тів керівництвом Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА. Ма- теріали скеровано до органів прокура- тури; - саме завдяки зусиллям ЛОО ПЗВ, коли інші політичні сили займали догід- ливу позицію, на Львівщину не поверну- ли одіозного генерала, вірного служниця клану Медведчука Олега Сала, фігуран- та багатьох кримінальних справ; - ми відстояли десятки комунальних об’єктів у Львові та в районах, які міс- цева влада під шумок намагалася «при- хватизувати» за безцінь; - ЛОО ПЗВ розкрила масштабні афе- ри на рівні діяльності Городоцької місь- кої ради, а також її мера Івана Сагана; - ЛОО ПЗВ стала на заваді львівсь- ким чиновникам, які цинічно і цілеспря- мовано намагалися знищити систему дошкільних закладів, наварюючи на ць- ому шалені гроші. За наполяганням ЛОО ПЗВ цим питанням нарешті, після двох років зволікань, зайнялося керівництво Львівської облдержадміністрації. - ЛОО ПЗВ активно допомагала пенсіонерам, немічним, малозабезпе- ченим. Зокрема, 82-річній мешканці із с. Довге Гірське п. Антоняк, щоб після кількох років поневірянь медики нарешті визнали її сина інвалідом першої групи і призначили відповідну пенсію. За ініціа- тиви голови Турківської міської органі- зації ПЗВ Л. Яворського, найкращі учні шкіл отримують щомісячні іменні сти- пендії (ініціатива набула поширення); - ЛОО ПЗВ активно допомагала ба- гатодітним сім’ям. Зокрема, сім’ї Мари- чів із с. Солонсько (11 дітей) перевести одну із дочок з платної форми навчання на безоплатну у Дрогобицькому педуні- верситеті; - ЛОО ПЗВ активно допомагала від- стоювати справедливість на місцях, вря- тувавши сотні громадян від криміналь- ного переслідування та чиновницького свавілля. Зокрема, допомогла поверну- тися до немічних батьків зі Східниці із в’язниці їх єдиному синові-годувальнику М. Пехіву, що оступився будучи непов- нолітнім; - за поданням представників ПЗВ чи- мало суддів притягнуто до дисциплінар- ної відповідальності та відмінено со- тні незаконних суддівських рішень. На жаль, правоохоронні органи не відра- зу, а із запізненням, очікуючи вказівок із гори, реагували на сигнали представни- ків ПЗВ; - Представники ЛОО ПЗВ не бояли- ся на місцях розкривати людям очі на те, чому на державному та місцевих рів- нях приймають певні рішення, кому вони вигідні і хто «проплатив» їхнє лобіюван- ня; - ЛОО ПЗВ зривала маски з політи- ків-повій та владоможців-запроданців, перевертнів-правоохоронців і тих, хто цинічно грабує народ; - ми звикли до того, що представни- ки інших політичних сил, не маючи, чим звітуватися перед виборцями, часто безцеремонно приписують наші заслуги. Але віримо в мудрість мешканців Львів- щини, яка здатна зробити ставку на тих, хто готовий і вміє захищати їхні інтере- си, а не займається словоблудством.
  3. 3. 3Павло барнацький: «із партією захисників вітчизни - майбутнє гарантовано» Нас обираєш - із нас і спитаєш!Шановні виборці! Нас все менше запитують на зустрі- чах про те, чому ми не розповсюджує- мо, як це роблять інші політичні сили, програму нашої Партії? І всюди ми від- повідаємо: навіщо? Навіщо нам обіцяти, коли ми роби- мо! Коли ми на відміну від інших полі- тиків і депутатів постійно серед вас. Коли кожного нашого партійця вибор- ці знають в обличчя. Бо всю поперед- ню каденцію ми не ховалися за стіна- ми владних кабінетів, а постійно були на своїх виборчих дільницях. Наша програма – це насамперед наші дії. У попередньому випуску «Ви- бору» ми опублікували все, що зроби- ли за минулу каденцію. Жодна (!) політична сила не може похвалитися такою кількістю зроб- лених на Львівщині справ! Ні «по- маранчеві» (хоч саме вони були при владі), ні «біло-блакитні» (хоч саме вони зараз при владі), ні ті, хто назива- ють себе патріотами. І ми заявляємо це сміливо! Бо всі проблеми, які вирішували чи усували члени нашої Партії на Львівщині, - це невідкладні потреби громад на місцях. Ми могли б зробити набагато біль- ше, якби нас було більше при владі. Якби на рівні місцевих рад і адмініст- рацій не доводилося долати шалений опір олігархів і казнокрадів, що пот- рапили до влади завдяки купленим у списках місцям. Дико усвідомлювати, як дешево оці- нили деякі «помаранчеві» лідери під- тримку мешканців Львівщини на Май- дані. Невже наші краяни в холод, під дощами, незважаючи на небезпеку, ви- борювали свободу восени 2004 року, щоби потім ті ж політичні сили, яких вони підтримували, наліво і направо продавали місця в партійних списках покидькам і місцевим князькам? Я, як керівник Львівської обласної партійної організації, ще в 2006 році чітко окреслив завдання перед кож- ним партійцем – не ігнорувати жодно- го звернення своїх виборців! І на ос- танній обласній партконференції наші партійці звітувалися не «паперовими» цифрами, а конкретними справами. Саме на підставі показників ефек- тивності реагування на всі ваші скар- ги і заяви ми й сформували списки до Львівської обласної, міської та місцевих рад. Люди, які очолюють ці списки, - це ті, кого виборці добре знають саме за виконаними перед ними зобов’язаннями. ЦЕ І Є НАША НАЙКРАЩА ПРО- ГРАМА! Ми - серед вас, щоби разом із вами прикрашати наш край, поліпшува- ти життя, забезпечувати гідне майбут- нє нашим дітям і онукам. Більшість наших партійців – місцеві. Тут, серед вас, вони виросли, тут наби- ралися знань, досвіду, мудрості. Для нас це принципово. Бо чужинці не своє цінувати не будуть. Я так само виріс на Дрогобиччині і більшу половину життя пропрацював на Львівщині. Це мій край, моя мала бать- ківщина, і де б не закидувала мене доля, я завжди з радістю поспішаю назад. Але всі члени нашої Партії такі ж люди, як і ви. І їм так само багато чого не подобається. Насамперед те, на що чиновники за ці роки перетворили Львівщину. Порожні споруди розграбо- ваних підприємств, які ще недавно при- носили в бюджети величезні доходи і годували тисячі мешканців Львівщини. Занедбані сільські угіддя. Десятки ти- сяч матерів і батьків на заробітках на чужині. Покинуті на призволяще діти. Це – ганьба! Приниження, якого наша нація не знала давно. Земля, яку вважа- ють найкращою в світі, не здатна про- годувати українців. Наші прадіди, якби довідались про таке сьогодення, ма- буть, перевернулися б у трунах. Невже за таке майбутнє проливали вони кров, відстоюючи вільне життя і щасливе май- бутнє? І невже нам байдужа пам’ять про їхню віру і їхні прагнення? Можна звинувачувати казнокрадів і покидьків-перевертнів, які останніми роками керували Україною. Але це ж ми їх обираємо! Це ми формуємо вла- ду, яка за наші ж із вами гроші нас і гнобить. Та невже ми не господарі у своєму краї? Невже ми не гідні обра- ти тих, хто справді прагне послужи- ти рідній землі і людям, а постійно обираємо тих, хто награбував гро- шей і піариться на них на чергових виборчих перегонах? Невже ми зовс- ім осліпли, що вже не здатні відділити чорне від білого і розпізнати справжніх фахівців та патріотів від хамелеонів і політиків-маріонеток? Ми принципово обрали в нашу Партію людей, які незаплямовані й не замішані в корупції. Нашій Партії цьогоріч виповнилось 13! Ви не знай- дете ніде компромату на жодного із наших партійців! Хіба це не показ- ник!? Назвіть хоч одну політичну силу в Україні, яка за ці роки не відмивалася від принизливих звинувачень! Наша Партія – поза скандалами і звинуваченнями. Мабуть, тому що ми, працюючи у владі, не грабуємо, як інші, не розкрадаємо бюджетні кошти, а на- магаємося скерувати їх на вирішення місцевих проблем. Ви не знайдете у на- ших партійців розкішних віл із тенісними кортами, басейнами, прислугою. Навіть ті, що працювали останню каденцію на відповідальних посадах, не «прихопи- ли» собі квартир, земельних наділів, лі- сових угідь, як це робили чимало інших депутатів. Навпаки, вони були на пере- довій, відстоюючи інтереси громад і по- вертаючи незаконно захоплені землі, комунальну власність, лісові масиви. Депутати-олігархи, казнокради, полі- тичні повії, яким наші партійці не доз- воляли розкрадати місцеві багатства, погрожували їм, їхнім сім’ям, родинам. Гарантували, що зроблять усе, аби вони більше ніколи не потрапили до влади. Відстоювати чужі інтереси нелегко. Особливо, коли ти в меншості. Хто це пройшов, той це знає. Але недарма в нашу Партію підібралися люди, пе- реважно військові, більшість із яких з бойовим досвідом. Нас нелегко за- лякати. І купити теж! Ми не для того об’єдналися в одну політичну силу, аби користатися вла- дою для власного збагачення. Влада повинна існувати не заради своєї ви- годи, а заради людей. Можна багато базікати про людську любов, набага- то складніше її заслужити. Чимало де- путатів від нашої Партії користуються на Львівщині такою шаною. Ми йдемо до влади остаточно завоювати вашу любов. Ми відкриті в своїх помислах, діях, вчинках. Саме благополуччя меш- канців Львівщини і є головною метою для нашої політичної сили. Наша ко- манда добре знає не тільки проблеми пенсіонерів, молодих родин, інвалідів, ветеранів війни і праці, студентів, ді- тей, а й як їх вирішити. Якщо для біль- шості інших політичних сил головним є сама влада, то задовольняє правлячу верхівку, то для нашої команди голо- вною цінністю є конкретна людина, її прибутки, купівельна спроможність зарплати, здоров’я, сімейний затишок, благополуччя, можливість самореалі- зуватися. І саме заради цього ми і бу- демо працювати, коли мешканці Львів- щини довірять нам владу, підказуючи правильні кроки на шляху вирішення своїх проблем. Ми йдемо не з голими руками. Ми знаємо, як залучити мільярдні інвес- тиції на Львівщину, в кожен район і кожне місто. Але не для того, щоби цими коштами користувалися ненасит- на зграя чиновників і політиків, а щоб ці кошти працювали на благо громад і ви- рішення соціальних проблем. Щодо управління бюджетом та кому- нальним майном, наша Партія ставить питання по-іншому. Ми вважаємо, що саме мешканці Львівщини є влас- никами всього, що є на їхній землі і створено їхніми руками, а влада на місцях – тільки наймані розпорядни- ки. Свої кошти і свої блага слід контро- лювати самим і поважати їх. Ми пропонуємо ввести нову бюд- жетну політику на місцях, що доз- волить населенню реалізувати своє конституційне право (ст.95) на участь у формуванні бюджетної системи. Ми знаємо, як відсторо- нити чиновників від перерозподілу коштів і комунальних та природних багатств. Ми готові разом із меш- канцями Львівщини створити управ- лінську модель, яка стане не тільки близькою для кожного мешканця, а й зразком для всієї України. Якщо оберете наших представ- ників на місцях, то ми зробимо так, що не кланово-олігархічні, а еконо- мічні і морально-соціальні принци- пи стануть основою роботи рад. Ми зобов’яжемо кожну посадову особу щонайменше раз на місяць звітува- тися перед населенням про виконану роботу перед людьми, чиїх інтересів стосується його діяльність. Всі нара- ди починатимуть з розгляду проблем конкретних людей з конкретними прізви- щами. Звернення громадян будуть роз- глядати негайно. І ми спільними зусил- лями доб’ємося, щоб за знущання над населенням ненаситні чиновники несли сувору відповідальність, аж до звіль- нення. Нам потрібна ваша довіра. Для ва- шого ж блага. Чим більше представ- ників нашої політичної сили буде у владі, тим більше ми зможемо з вами зробити. У нас готові програми по за- хисту пенсій, зарплат від різних інф- ляційних процесів. Ми готові розгля- нути з новообраними депутатськими корпусами стратегію гнучкої систе- ми донарахувань до пенсій, зарплат та соціальних пакетів. Причім, кошти ці не слід буде десь шукати, вони для цього є, ними лише слід грамотно ско- ристатися. Місцева влада має захищати, а не грабувати. І з вашою підтримкою ми го- тові задіяти програми відродження під- приємств, створення робочих місць, будівництва недорогого житла, розвит- ку соціальної інфраструктури, культури й спорту, гідного медичного обслугову- вання. Будучи обраними, ми готові на рів- ні депутатських корпусів ініціювати пи- тання інвентаризації житлово-кому- нальних господарств для того, щоби скласти фахову калькуляцію і до кін- ця каденції по максимуму замінити всі заіржавілі конструкції, відремонтува- ти дороги, будинки і території навколо них. І для цього не потрібно підвищува- ти ціни на комунальні послуги. Ми знає- мо, звідки і як залучити інвестиції для цього. Разом ми можемо створити дієві органи контролю на місцях за розподіленням і витратами місцевих бюджетів. І гроші, які до цього йшли на збагачення чиновників, облаштування їхніх офісів, купівлю престижних авто, будуть спрямовані на задоволення пот- реб населення. ЧОМУ НАМ МОЖНА ВІРИТИ? На- передодні виборів ви чуєте багато «со- лодких» обіцянок від політиків. І ви не знаєте, і не можете знати, чи можна ві- рити цим обіцянкам? Вірити потрібно не словам, а спра- вам. Озирніться навкруги, зважте, хто із політиків і що саме для вас зробив. За останні чотири роки на чолі з Юрієм Кармазіним ми домогли- ся, аби на Львівщину із держав- ного бюджету виділили понад 10 мільйонів гривень на різні програ- ми. Жодна партія не може похвали- тися такою турботою! Ми не зі сторонніх вуст знаємо про- блеми Львова, Дрогобича, Борисла- ва, Славського, Червонограда, Пусти- митів, Турки, Самбора, Стрия, інших населених пунктів. Працюючи на рів- ні Верховної Ради, це дозволяє нам не на словах, а на ділі лобіювати інтереси Львівщини. Ми можемо все, чого поз- бавлені інші політичні сили, які тільки обіцяють і тут же забувають, як тільки всядуться в депутатські крісла. Наші партійці не вели бізнесу із жодною владою і не приватизували жодного квадратного метра землі. Вони відкрито можуть дивитися людям в очі. Це не ті «руки, які нічого не кра- ли», у нас ті руки, які багато чого зроби- ли. Наші трудові мозолі – це ваші вирі- шені проблеми. Ми віримо у вас. У вашу мудрість і розважливість. І просимо тих, хто ще в нас не повірив, повірити. Ще О. Герцен казав: «Я бачу надто багато визволи- телів, я не бачу вільних людей». Ті, хто 20 років господарював у владі, висту- паючи перед виборцями, знову гра- ють у визволителів. Вони впевнені, що знову обдурять нас. Їхня правда в тім, що їм немає із чим йти на вибори: ре- зультати їхнього господарювання – на очах у всіх. Україна на колінах. Люди не живуть, а виживають. Нас перекону- ють, що немає грошей. Брехня. Влада спеціально тримає народ на колінах, адже бідними й рабами легше керу- вати. Вони рвуться до влади тільки за тим, щоби не позбутися корита. Ми, на відміну від них, вільні. І насам- перед вільні від їхньої загребущої не- наситності й пустопорожніх обіцянок. І хочемо, щоб і ви були вільними у своє- му виборі. Звільніться від нав’язаних стереотипів, рекламного пресингу, со- ціологічної брехні. Довіртеся покли- ку серця, віддайте голос за тих, хто не зраджував і не зрадить. Партію захис- ників Вітчизни обираєш – із нас і спи- таєш. А інакше, навіщо йти до влади, якщо потім не звітуватися перед своїм виборцем. Ми готові звітуватися за ко- жен крок, за кожну свою дію. Ми, як і ви, хочемо жити в провідній, цивілізованій державі. Але будівництво слід почина- ти із місць. Оберіть нашу Партію, і ми зробимо владу для вас рідною, близь- кою, справедливою і господарною. Павло БАРНАЦЬКИЙ. Голова Львівської обласної організації Партії захисників Вітчизни
  4. 4. Засновник: Львівська обласна органцізація Партії захисників Вітчизни Видавець: обласна організація ПЗВ Шеф-редактор: П. С. Барнацький Виходить: двічі на місяць pzv_lviv_obl@ukr.net Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 892/145 від 19 листопада 2008 р., видане Держкомітетом телебачення і ра­діомовлення України Ціна договірна CMYK № замовлення: 40 Тираж: 50 000 екз. Надруковано на партійному ротопринтері, свідоцтво державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р. ОбериПартіюЗахисниківВітчизни,яканіколинезраджувала!», уЛьвівськуоблраду-№42 ,уЛьвівськуміськраду-№49 Вони йдуть по списках до Львівської облради Фар`ян Олег ВасильовичНародився 5.10.1966 р. у с. Со- кільники Пустомитівського району. Закінчив Національний універ- ситет «Львівська політехніка», де здобув кваліфікацію магістра з менеджменту. Нині навчаюсь в ін- ституті післядипломної освіти при ЛНУ ім. І. Франка на факультеті правознавства. У 2004 р. заснував ТзОВ «Сер- вісний Центр «Діамант», офіційне представництво компанії «Тойо- та» у Львівській області, де пра- цюю генеральним директором. Створив Львівську приватну спортивну школу «Діамант». Одружений. Виховую двох синів. Мозоль Богдан ДмитровичНародився 22.09.1957 р. у с. Буцнів, що на Тернопільщині, у сім’ї селян. У 1975-1979 рр. - навчання в Кам’янець-Подільському КПВВІ- КУ. Закінчив військову академію ім. Куйбишева. У 1979-1980 рр. - учасник бой- ових дій. У 2006 р. звільнений в запас. Полковник запасу. Нині - завідувач ЦО м. Дрого- бич. Кавалер одена «Червона зір- ка», «св. Солунського». Нагород- жений відзнакою Президента Ук- раїни «За мужність». Афанасьєв Ростислав МихайловичНародився 19.05.1955 р. у м. Трускавці. Освіта вища. Спеціальність – юрист-вчи- тель. Протягом 20 років (1978-1998 рр.) працював на різних поса- дах в Дрогобицькому міському та районному відділах УМВС України у Львівській області. Громадська діяльність: Голова громадського об`єд- нання «Автомобіліст Дрогобич- чини», здійснюю правовий захист авто перевізників, автомобілістів та інших громадян. Одружений. Закревський Андрій ЄвстаховичНародився 07.12.1961 р. в селі Малі Ланки на Перемишлянщині. У 1980-1982 рр. - служба в ар- мії, брав участь у бойових діях в Афганістані, був поранений. За виявлені при цьому мужність і відвагу при захопленні караванів зі зброєю, ліквідації бандформу- вань, був відзначений державни- ми нагородами: орденом «Черво- ної Зірки», медаллю «За Відвагу», «Почесною Грамотою Верховної Ради СРСР», нагрудним знаком «Воїну інтернаціоналісту», а та- кож медаллю «Від вдячного аф- ганського народу», має прези- дентські нагороди. У 1985-1991 рр - навчан- ня у Львівському сільськогоспо- дарському інституті, за фахом - економіст сільського господарс- тва. У 1986-2007 рр. - робота в ор- ганах внутрішніх справ. Полков- ник міліції запасу, ветеран МВС України. У 1995 р. закінчив юридичний факультет Львівського держуні- верситету ім. Ів. Франка за фахом - юрист-правознавець. З 2005 р. - аспірант юридичного факультету Львівського держуні- верситету ім. Ів. Франка. Підгото- вив до захисту наукову роботу на здобуття наукового ступеня кан- дидата юридичних наук. У 2005 році обраний Головою ревізійної комісії Львівської Об- ласної Організації Української Спілки Ветеранів Афганістану. З 2006 року і по сьогодні - юрис- консульт Львівської Обласної Ор- ганізації Української Спілки Вете- ранів Афганістану. У 2006 році обраний депутатом Перемишлянської районної ради. Одружений, виховує 3 дочок. Лобащук Олександр МиколайовичНародився 02.01.1951р. в с. Жа- лобне, що на Житомирщині. Підполковник юстиції у відстав- ці, юрист, голова Львівського об- ласного осередку Всеукраїнсь- кого ГО «Товариство українських офіцерів». Закінчив Саратовське військо- ве училище та Іркутський універ- ситет (юридичний факультет). Організатор першої військової присяги на Україні. Співавтор пер- шого зразка «Бойового прапора військової частини», який затвер- дила у 1992 р. Президія Верховної ради України. Нагороджений ба- гатьма медалями та орденами. Болтенко Євген ВасильовичНародився 22.06.1955 р. у м. Дрогобичі, Львівської області. Закінчив Полтавський коопера- тивний інститут, економіст. З 1977-1994 рр. – працював на керівних посадах. У 1994-1999 рр. - директор від- ділу РПТ «Дрогобичпромбуд». У 1997 р. – завідувач культма- совим відділом Дрогобицького парку ім. Васильєва. У 2002-2004 рр. – головний спе- ціаліст з маркетингу та торгівлі КП «Дрогобицький ринок». З 2004 р. по сьогодні – приват- ний підприємець. Одружений. Виховую двох до- ньок. Возняк Юрій ВасильовичНародився 20.03.1963 р. в с. Сушно Радехівського району Львівської області. Офіцер медичної служби. У 1991 - 1992 рр.- член Львівсь- кого громадського комітету за відродження українського війська. З 1992 року - голова Львівсько- го представництва молодіжної ор- ганізації спілки офіцерів України «Сокіл». У 2002 р. заручився підтримкою підрозділами Міністерства аграр- ної політики та започаткував до- слідження з відновлення родючо- го шару земель України. Член-кореспондент Української академії наук. Мельник Володимир МиколайовичНародився 2.08.1959 р. у с. Кришмак, Рівненської області. У 1966-1976 рр. – навчався у се- редній школі. У 1976 -1977 рр. – робітник Сте- панського міжколгоспбуду Сар- ненського району. У 1977-1982 рр. – навчання у Львівському лісотех- нічному інституті за фахом інже- нер лісового господарства. У 1982-1987 рр. – майстер лісо- заготівель Лошатинського лісниц- тва Стрийського Держлісгоспу. У 1987-2001 рр. – директор Стрийсь- кого Міжгосподарського лісгоспу. З 2001 р. по сьогодні - директор Стрийського ДПЛСП «Галсілліс». Одружений. Виховую двох синів. Сулим Роман ЯрославовичНародився 1.01.1973 р. у м. Рава-Руська Жовківського райо- ну, в сім’ї робітників. У 1992 р. вступив у Донець- кий медичний університет, з яко- го був переведений на третій курс Львівського університету ім.Д.Галицького. В 1977 році закінчив вказаний навчальний заклад за фахом сто- матолога. Пізніше навчався в ін- тернатурі за фахом хірургічна сто- матологія. Нині працюю завідувачем хірур- гічного відділення ЛОДСП. Дійсний член ІСОІ (США), ІСУ м. Львова. Одружений. Виховую двоє ді- тей. Лозинський Іван Мар’яновичНародився 04.04.1985 р. Працює оператором на «ТОВ Євроекспрес». Проживає в м. Червоноград.

×