Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета «Вибір. Правозахисник Львівщини» №23 (24 – 31 березня 2010)

817 views

Published on

Львівська обласна організація Партії захисників Вітчизни

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета «Вибір. Правозахисник Львівщини» №23 (24 – 31 березня 2010)

  1. 1. НАс читАЮть вже 10 215 ПідПисчиків! наш індекс 49127 В наступних номерах - сУдове свАвілля - витівки колишнього голови кваліфікаційної комісії суддів загальних судів львівського округу Ю. макарова. - чомУ ПрогрАлА Юлія тимошеНко? - світлі і темні ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ сторони президентських перегонів - сАНАторій «шкло» ПУстили www. pzv.lviv.ua з молоткА - як «козаки» яворівчан пограбували. - скАсУвАННя тестУвАННя № 6 (023) 24 - 31 б ер е з н я 2010 рок у У вУзАх - це не повернення до корупції, а знищення нації Завод на… металобрухт? Павло Барнацький, заслужений юрист України, голова Львівського осередку ПЗВ НАд вітчизНяНим флАгмАНом - вАт «дрогобицький мАшиНобУдівНий зАвод» - НАвис дАмоклів меч ПовНого зНищеННя Практика, коли назву – «дерибан». 124 працівники унікальні підприємства підприємства, не витримавши на- доводять до повного руги, звернулися з офіційною за- знищення, аби набити явою до народного депутата Ук- кишені на розпродажі раїни, першого заступника голови комітету ВР з питань правосуддя, площ, об’єктів, Голови Партії захисників Вітчизни рідкісного устаткування Юрія Кармазіна, у якій детально чи обладнання, на поінформували про те, що витво- жаль, набула в Україні ряє їхнє керівництво. ледь не повального Зі слів заявників, під прикрит- масштабу. тям Попова невідомі особи ледь не щодня здійснюють розкрадан- Причім збагачуються ня майна вартістю на сотні ти- на цьому 2-3 сяч гривень, знищуючи виробни- Інтереси керівники чи 1-2 нових чі потужності заводу. А щоб легше власники. А на те, що було вивозити унікальне облад- «зграї» підприємство зникає нання, його, як випливає зі звер- нення працівників, перетворюють з карти і на вулиці на металобрухт. Куди це все від- опиняються тисячі возять, «Попов енд компані» три- Отже, їсти подано: «регіонали» висококваліфікованих отримали, як основне блюдо, свій мають у повній таємниці. Мабуть, Кабмін, а на гарнір – «ручну» ко- фахівців, професійних щоб ніхто не довідався, скільки кадрів, усім, схоже, ва, підприємство (якщо не зупини- вони із цього мають. аліцію. Що саме таким буде меню, начхати. Адже зАгребУщі рУки ти бандитський розвал) може на- мало хто сумнівався. Така незавидна доля тепер за- Як я розповідав у попередній ко- розграбування чепила й ВАТ «Дрогобицький ма- завжди припинити своє існування. Під Носом лонці «Портфелеподіл», така вже виробничих площ шинобудівний завод», над яким Нахабність нинішнього керів- натура чиновників: учорашні су- відбувається при завис дамоклів меч повного зни- ництва заводу зашкалює. Дійшло У міліції тА сбУ перники вмить забули про політич- до того, що на територію заборо- Ще можна було б якось це по- повному потуранні щення. З 1956 року він вважався яснити тим, що вивезене облад- ні протистояння та загальні обви- вітчизняним флагманом виробниц- нили взагалі когось впускати. І не нувачення, й кинулися торгуватися з боку вищого наказом керівництва, а винесли рі- нання є морально застарілим чи керівництва тва унікального обладнання для зношеним. Однак самі ж компа- за крісла. Тому призначення ново- нафтогазовидобувної галузі. До шенням суду. Заборона торкнула- го уряду відбулося швидко і без за- країни, силовиків, ся навіть інспекції по прації. Оче- ньйони підприємства визнають, того ж, великого обсягу номенкла- що його устаткування та продук- тримок. Окрім «коаліціянтів», за контролюючих тури. І от тепер, за сприяння в. о. видно, щоб зайві очі не бачили, що Азарова проголосувало ще й кіль- інстанцій. там відбувається. А відбувається ція відповідає сучасним вимогам і генерального директора О. Попо- ка «нунсівців» та «бютівців». те, що в народі отримало влучну Закінчення на 3-й стор. Засмальцьовані претензії Сала Янукович обіцяв Кабмін про- ливо великих розмірах, корупційні фесіоналів, але кістяком ново- діяння, зв’язки зі злочинними угру- спеченого уряду стали знайо- пованнями. Раніше з аналогічним мі до болю обличчя. Їх добре проханням до Міністра внутрішніх запам’ятали українці ще в бутність справ України неодноразово звер- Януковича прем’єром в 2002-2004 дозволило йому відсвяткувати не- та 2006-2007 роках. Щоправда, з Продовження. законне звання. із кріслА в крісло тався Комітет ВРУ з питань бороть- Поч. у «Виборі» №22. епізод №10. 13 лютого 2003 р. би з оргзлочинністю і корупцією. деякими варіаціями. «Регіонали» епізод №9. Не вдалося отри- Втім, керівництво МВС грубо група народних обранців зроби- змушені були розширити кількість віце-прем’єрів до семи. Причина – НевгАмовНі мати полковника, так Сало вирі- ла депутатський запит щодо по- проігнорувало думку Комітету та шив 20 серпня 2002 року неза- рушення кримінальної справи за народних депутатів і замість того, надто багато «заслужених». Амбіції конно нагородити себе медаллю фактом виявлення 146 набоїв до аби звільнити Сала з ОВС, 4 квіт- Та й рекордні сім заступників епізод №8. Для власного імід- «За сумлінну службу в прикордон- ня 2003 р. призначило… заступни- вогнепальної нарізної зброї різно- глави Кабміну, гадаю, не межа. жу Салу звання «капітан» було за- них військах України». А заразом ком начальника УМВС України на го калібру, що зберігалися в служ- Їхня кількість цілком може зрос- низьким, тому, вочевидь, «за над- – і свого найближчого соратни- Львівській залізниці. Не попрацю- бовому сейфі працівника УДАІ ти до двозначної цифри. Ну, хоч у великі особисті заслуги» перед ка – начальника батальйону пат- вавши жодного дня на цій посаді, МВС України у Львівській області чомусь переженемо Європу. Якщо екс-начальниками УМВСУ Львів- рульно-постової служби обласно- 7 травня 2003 р. Сала «пересад- та звільнення з посади за укриття подібне трапиться, витрати на ут- щини йому достроково, всупереч го УДАІ В. Федика. жують» вже в генеральське кріс- злочину начальника УДАІ Сала і римання віце-прем’єрської раті ра- Положення «Про проходження На звернення народних депу- ло начальника УМВС України на начальника окремого батальйону зом із апаратом здатні стати ще служби рядовим і начальниць- татів України щодо незаконного Львівській залізниці. Це при тім, дорожньо-патрульної служби Фе- одним фактором ризику для націо- ким складом органів внутрішніх нагородження Голова Держкомі- що 12 грудня 2002 р. Салу за роз- дика. нальної валюти. справ», яке регламентує порядок тету у справах охорони держкор- вал роботи на посаді начальника 3 лютого 2003 р. група народних В парламентських кулуарах ве- дострокового присвоєння звання, дону України М. Литвин надав від- обласного УДАІ було оголошено депутатів звернулася до Міністра дуться відкриті розмови, що Аза- дали спочатку майора, а через рік повідь за № 8/2778 від 20 лютого сувору догану, яку донині не зня- внутрішніх справ України із депу- ров планує округлити число віце- і чотири місяці –підполковника. 2003 р., що «…факт фальсифіка- ли. татським запитом, у якому пере- прем’єрів до десяти. Зокрема, Але апетити ростуть під час їжі. ції нагородження відомчою заохо- епізод №11. У березні 2003 р. лічила всі вищеназвані «заслуги» створять посади віце-прем’єрів І в 2002 році Сало замахнувся на чувальною відзнакою – медаллю за наказом міністра внутрішніх Сала з вимогою негайно звільнити з європейської інтеграції, оборо- полковника. Сфабрикував подан- “За сумлінну службу в прикордон- справ проводилось надання прак- його з органів внутрішніх справ за ни і фіскальної політики. Все це ня до МВС України і почав готува- них військах України” співробітни- тичної допомоги з профілактики численні зловживання посадовим робиться, звісно, не з міркувань ти дірочки на погонах для додатко- ків УДАІ МВС України у Львівській та розкриття злочинів на території становищем, перевищення служ- здорового глузду, а для того, щоб вої зірки. Однак вчасне втручання області О. Сала та В. Федика під- Львівщини. За підсумками відпра- бових повноважень, службове Комітету ВРУ з питань боротьби твердився». М. Литвин відмінив Закінчення на 2-й стор. підроблення, розкрадання в особ- Закінчення на 2-й стор. з оргзлочинністю і корупцією не наказ і відкликав нагороди.
  2. 2. 2 Інтереси «зграї» Закінчення. Поч. на 1 стор. Засмальцьовані претензії Сала Закінчення. Поч. на 1 стор. як таких, що видані з грубим по- тво МВС належно не реагувало. І незаконне витрачання Салом ве- ликої суми державних коштів на задовольнити амбіції всіх угруповань, цювання за підписом заступника рушенням вимог законодавства тільки після підвищення Сала, во- що входять до ПР. Держсекретаря МВС України М. України та звільнити його з ор- чевидь, для створення видимості будівництво дачі Білоконю лягло Добре жити, звичайно, не забо- Єпура з’явився наказ № 314 від ганів внутрішніх справ. боротьби зі злочинністю в орга- в основу чергової кримінальної рониш. При такій тенденції несклад- 1 квітня 2003 р. У пункті 5 цього нах міліції МВС 24-25 липня 2003 справи, порушеної в 2005 році. но підрахувати, у які приблизно суми наказу сказано: «За незадовіль- БрЕхня на БрЕхні р. провело вибіркову перевірку в Незабаром той же Білоконь виллється для скарбниці «скорочен- ну організацію роботи щодо про- На жаль, колишні керівники Самбірському МРЕВ. І таки ви- «за особливо великі заслуги Сала ня штатів» по-азарівськи. Скажімо, на філактики й розкриття злочинів, МВС укотре проігнорували здо- явило… 15 випадків незаконної перед Україною» призначив його утримання одного віце-прем’єра рані- пов’язаних із незаконним заво- рову думку народних депутатів реєстрації. І після того розтруби- на посаду начальника Львівсько- ше з бюджету виділялося близько 260 лодінням транспортними засо- та Комітету, та прикриваючи про- ло на всю Україну про лаври пе- го обласного УМВСУ. Вже тепер тис. грн. щорічно. Той же Іван Васю- бами підлягає притягненню до тизаконні дії Сала, відповіли від- реможця, наче переловило всіх всі знають, що Білоконь перехо- ник задекларував в 2007 році 242,8 дисциплінарної відповідаль- пискою. Причім, на більшість оче- перевертнів у погонах. вується від кримінальної відпові- тис. грн. зарплати й 18,5 тис. грн. ма- ності начальник управління ДАІ видних правопорушень з боку дальності в іншій країні. А Сало, відлежавшись кілька років після теріальної допомоги. У віце-прем’єрів, як правило, місячні оклади становили УМВС України у Львівській об- Сала просто закрили очі, а в ок- ПідлЕГлі вкаЗали приходу «помаранчевої» влади, ласті Сало О. М. Але, враховую- ремих випадках пішли на відкри- по 21,6 тис. грн. Віце-прем’єри Азаро- чи, що він перебуває на навчан- ту фальсифікацію. Скажімо, у на Сала знову прорвався до влади (на- ва, якщо вони отримуватимуть стіль- ні, питання слід вирішити після листі від 30 червня 2003 р. тодіш- Однак постали логічні запи- казом нового міністра внут- ки ж, щомісяця обійдуться країні у виходу на службу». тання. Чому перевірка рішніх справ 19.03.2010 О. Сала майже півтори сотні тисяч гривень. Хоча в МВС досте- була вибірковою, коли призначено начальником УМВ- А якщо інформація про «округлення» менно знали, що з Комітет наполягав на СУ у Рівненській області). Уні- штату заступників прем’єра підтвер- 27 березня Сало повній (оскільки на той кальне блюзнірство! Людину, диться, державна скарбниця спусто- вийшов на роботу і момент, за наявними да- яка не один рік ганьбила право- шуватиметься майже на 220 тис. грн. приймав привітан- ними, було як мінімум охоронні органи України, зван- щомісяця. Що в 3,5 рази більше, ніж ня у зв’язку із днем 1,5-2 тисячі незаконно ня офіцера міліції, всупереч віце-прем’єрські витрати в уряді Ти- народження. оформлених машин)? А будь-якому здоровому глузду мошенко. Якщо ж врахувати, що апа- якщо детально переві- нахабно знову просунули по рат кожного заступника Азарова об- рити Львівський, Жов- щаблях влади, при житті пе- ходиться державі в 3-5 разів більше, Грудьми ківський, Стрийський ретворюючи його в «ідола» (і «взірцем») для молодих кад- ніж сам заступник, то кінцева цифра За Сала МРЕВ, звідки також над- рів ОВС. При цьому не рахую- на обслуговування «заслужених» за- Епізод №12. ходила тривожна інфор- ступників виллється платникам по- мація, то ці цифри мог- чись з думкою громадськості, 23 квітня 2003 р. датків в 5 млн. грн. щорічно! ли збільшитися в кілька парламентського Комітету, в обласне УМВ- Не зайвим буде згадати, що троє разів. Збитки ж, завдані народних депутатів, тощо. СУ надійшов лист з чинних віце-прем’єрів мають воісти- державі внаслідок та- Звичайно, таке прикриття з боку із МВС за № 4703/ ну казкові статки. Перший заступник кої «творчої» діяль- вищого керівництва МВС породи- ГН «Про недолі- Андрій Клюєв торік володів капіта- ності обласного МРЕВ ла серед особового складу пра- ки в апараті УДАІ лом $356,8 млн. (за даними журна- під керівництвом Сала, воохоронних органів Львівщи- Львівської облас- лу «Фокус»). У віце-прем’єра Бори- оцінюються десятками ни уявлення вседозволеності та ті». У ньому за під- са Колеснікова видання нарахувало мільйонів гривень. ігнорування закону. Не дивно, що писом Держсекре- $189,7 млн. Ну, а в Сергія Тигіпко ек- Але повністю лав- прийшовши на посаду керівника таря МВС О. Гапона сперти виявили $ 616,2 млн. Цікаво, ри зібрати МВС не вда- МВС, Луценко відверто заявив, наведено перелік хоч один із цих панів відмовиться від лося. Коли працівників що при Салі міліція Львівщини конкретних про- зарплати на користь дитбудинків або Самбірського МРЕВ по- відкрито займалася протизакон- валів у роботі керів- лікарень? чали опитувати, то ті не ними діями. Тоді багатьох підлег- ництва УДАІ про- Смішно було слухати напередод- захотіли брати вину на лих Сала було звільнено. тягом 2002-2003 ні призначень заяви декого з претен- років і, як наслідок, себе і назвали істинно- дентів. Зокрема, Тигіпко, що він ніколи міститься вимога го ініціатора незаконних Чи навЕдЕ не співпрацюватиме з ПР. Але дійшла встановити винних діянь – Сала! За їхніми мова до торгів - і він уже поруч із Аза- у неналежному ви- свідченнями, саме він Порядок давав конкретні вказів- ровим. У Януковичі навіть скептичний Захід вже побачив «клон» адміністра- конанні службових ки щодо реєстрації не- януковиЧ? обов’язків керівни- І знову спрацювали «неви- тора Кучми, який вмілими кар’єрними ків апарату УДАІ розмитнених авто. По- димі» покровителі екс-начальни- маневрами нейтралізував політичних та вжити суворих бачивши, до чого йде ка. Сало не тільки не опинився супротивників. Призначення Тигіпко – заходів дисциплінарного впливу. ній заступник Держсекретаря справа, перевірку терміново в камері, як цього обіцяв Луцен- саме один із таких ходів. Янукович ви- Фактично цим листом Гапон виз- МВС М. Ануфрієв написав, що ці згорнули і результати її поспіши- ко, а тепер нахабно повернувся рішив за краще тримати конкурента нав вину екс-начальника УДАІ факти… «не знайшли свого під- ли сховати в сейф. в правоохоронні органи і навіть під крильцем і, якщо щось - легко «ви- Сала. До якого цинізму дійшли в твердження». Хоча їх паралель- І такі факти непоодинокі. розпустив чутки, що незабаром далити його з поля». Тим більше, екс- апараті МВС, що, знаючи реаль- но перевіряли Генпрокуратура, Тодішнє керівництво МВС свідо- претендуватиме на посаду мініс- перти вважають новий Кабмін тимча- ного винуватця розвалу роботи в СБУ, Держкомітет у справах охо- мо взяла під свій захист Сала, тра внутрішніх справ. совим явищем. УДАІ Львівщини – Сала, свідомо рони держкордону України і т.д., і тоді як Генпрокуратура України, Як бачимо, судово-правоохо- Брикнувся Яценюк. Якщо мож- виводять його з-під відповідаль- вони повністю підтвердилися. СБУ, інші правоохоронні і контро- ронна система прогнила в Ук- на так сказати. Але до його вибриків ності, намагаючись перекласти Але найбільш пікантним у цьо- люючі структури, Комітет, народні раїні до того, що із заліпленими поступово звикають. Особливо піс- його вину на плечі інших. му є те, що в подальшому само ж депутати вказували на конкретні доларами очима, здається вже ля пустопорожніх заяв під час виб- Мало того, при призначен- МВС частину фактів, виявлених факти зловживань «фігуранта». не бачить порядних і принципо- орів. «Непримиренний фронтовик» ні Сала на посаду заступника, а Комітетом, і які «не знайшли сво- Цікава деталь. Вже не знаючи, вих кадрів, а прагне розставляти і тепер після розмови з Януковичем в подальшому начальника УМ- го підтвердження», приписала як виправдати тодішнє призна- на посади лише тих, хто своїми брякнув, що набиратиме опозиційний ВСУ на Львівській залізниці, ніх- собі, як викриті ним же злочини. чення Сала на посаду заступни- кримінальними діями здатні при- уряд. Чим насмішив навіть США і Єв- то не проводив його атестації, як Так, 7 листопада 2000 року ка начальника УМВСУ на Львівсь- носити надприбутки. ропу, бо продемонстрував свою повну цього вимагає чинне законодавс- Комітет скерував подання до кій залізниці, МВС послалося на Новий Президент України В. політичну і юридичну безграмотність. Львівської обласної прокурату- нібито звернення 42 депутатів Янукович на зустрічі із силовика- тво. Вже тільки тому, що Сало на Згідно із регламентом членами опози- ри щодо перевірки фактів злов- Львівської облради. Як же низь- ми наголосив, що проведе чистку момент призначення мав незняті ційного уряду можуть бути тільки чин- живання службовим становищем ко треба було опуститись, щоб правоохоронних органів і звіль- дисциплінарні стягнення, його не ні депутати ВРУ. А кого він вербувати- та корупційних діянь посадови- однією із головних підстав неза- нить їх від різного роду перевер- можна було призначати на вищу ме в свій «підпільний уряд», коли за ми особами Самбірського МРЕВ конного призначення «героя» ба- тнів і скорумпованих керівників. посаду. Це не говорячи про всі весь період виборчої кампанії в його УДАІ УМВСУ у Львівській облас- гатьох кримінальних справ на по- Однак, як бачимо, слова не збіга- перелічені «подвиги». саду назвати саме цей аргумент. «команді» помітили хіба що однокур- ті при реєстрації нерозмитне- ються з ділом. Не минуло й міся- Комітет на своєму виїзному І знову фальсифікація. Так, сника Андрія Іванчука? Вочевить, як ної автомашини марки “FORD ця, як одна із найодіозніших фі- засіданні наголосив, що «наве- таке звернення депутатів було, гур повернулася в генеральське жартують в кулуарах ВРУ, десь на ESCORD”, державний номер кролефермі. Адже усі усвідомлюють, дені факти яскраво свідчать про, але підписи збирались після при- крісло. Тільки великий спротив м’яко кажучи, непрофесійний і не- 908-45 ТВ. Внаслідок неспла- що опозиційна ніша зайнята Тимо- значення, про що можуть під- громадсько-політичних органі- кваліфікований, а по суті злочин- ти митних платежів державі було шенко. твердити десятки депутатів, до зацій Львівщини і, насамперед, ний підбір та розстановку кадрів завдано значних збитків. Факт Та й такий залихвацький демарш яких підходили із проханням під- діяльній роботі газети «Вибір», в МВС України, завдяки чому різ- реєстрації нерозмитненої авто- нова влада не наважилася знову більше змахує на те, що Яценюку писати його, притім більшість не ко знизилася службова дисциплі- машини підтвердився, але за посадити Сала в крісло началь- Янукович запропонував зіграти роль пішла на зраду совісті. на, натомість зросла злочинність надуманими причинами в пору- ника УМВСУ Львівщини, куди він «придворної» опозиції. Як це було при Кучмі, коли таку функцію викону- та інші правопорушення серед шенні кримінальної справи про- БлюЗнірСтво мвС так рвався і вже збирав «майбут- особового складу ОВС». куратура відмовила і всю вину Мало того, екс-міністр внут- ній» керівний склад. вали комуністи, і при Ющенкові, коли 18 червня 2003 р. Комітет у «звалила» на власника авто – рішніх справ М. Білоконь, як тіль- Сало не останній, хто прагне вже «регіонали» займали «придвор- своєму листі № 06-18/7-1361 на М. Тарнавського, мовляв, він мав ки призначили його на посаду, взяти реванш в міліції. Ще один, ні» окопи. ім’я Міністра внутрішніх справ доступ до реєстрації. одним зі своїх перших наказів в не менш одіозний фігурант не Звісно, люди чекали на інше. І аж скерував рішення від 11 червня Незважаючи на те, що Комі- серпні 2003 року таки достроково менш скандальних історій, зби- ніяк на те, що заступниками міністрів 2003 року, в якому рекомендував тет неодноразово сигналізував, дав Салу звання полковника. Це рається повернутися в крісло на- будуть дітки Ганни Герман чи ще ко- відмінити накази про призначен- що окремі посадові особи Сам- було вже третє поспіль спеціаль- чальника м@іського управління гось. Одна річ, пафосно віщувати з ня О. Сала заступником, а в по- бірського МРЕВ провели неза- не звання, присвоєне йому неза- міліції. Про «витівки» цього «фі- екранів про інтереси народу. Інша - дальшому начальником УМВС конну реєстрацію понад тисячі конно. Чому така поблажливість гуранта» - в наступному номері. опинившись при владі - різко згадати України на Львівській залізниці, нерозмитнених авто, керівниц- з боку Білоконя, ми вже писали. І Вікторія Медведчук про особисто-родинні.
  3. 3. 3 Завод на… металобрухт? виплати заборгованості та вихід- ної допомоги, вжиття відповід- них заходів реагування з усунен- ня численних порушень чинного законодавства України, порушен- ня кримінальної справи та притяг- Закінчення. Поч. на 1-й стор. щенню трубопроводів і металевих нення винних до відповідальності. має заслужений авторитет серед конструкцій. Є спеціальні трубо- У своєму запиті Ю. Кармазін за- споживачів не тільки в Україні, а й нарізні і вертикально-свердлильні значає, що звільнення працівників за її межами. Та й важко назвати верстати, токарно-центрові вер- підприємства та розпродаж май- непотрібними для заводу козло- стати з довжиною обробки до 12 на дають всі підстави вважати, що вий кран, обладнання для очищен- м, оброблюючі центри, верстати в діях Попова є наміри навмисно- ня литва, ланцюговий транспор- з комп’ютерним управлінням та го доведення заводу до банкрутс- тер, два тепловози, установки гальванічне обладнання. Залиши- тва шляхом умисного знищення гартування струмом промислової лась чудово оснащена централь- та розтрати унікального облад- частоти, які ділки перетворили на на заводська лабораторія. Роками нання, а також зловживання служ- металобрухт. Ну а трансформато- колектив намагався утримува- бовим становищем, що карається ри, токарні верстати, автомашини ти техніку і устаткування на кон- ст.ст. 191, 194, 219, 364, 365 Кримі- «Татра», «Урал», ЗІЛ-130, газель курентному рівні, аби не здавати нального кодексу України. Тому «Соболь», інше майно, без яких позиції флагману. Вдалося пере- вимагає від Генпрокуратури і МВС підприємство обійтися не могло, жити найскладніші кризові 90-ті, порушити кримінальні справи та тепер раптом стало непотрібним. зберегти зв’язки із споживачами, притягнути винних до відпові- Чому? Можливо, тому що їхня наростити обсяги. І невже після дальності. вартість – мільйони гривень. Не- стількох зусиль такий безславний Тим часом колектив підприємс- відомі «специ» під проводом По- кінець? тва вирішив не чекати, поки не- пова так захопилися, що знищили відомі під прикриттям в.о. гене- та вивезли вентиляційні камери, Хто зупинить рального директора розграбують системи подачі теплого повітря в повністю завод, і створив страйко- блок цехів, навіть познімали з під- флагмана, що навіть не відреагу- без засобів для існування. І вики- дериБан? вий комітет. логи виробничих цехів та реалізу- вали на офіційні заяви працівни- нутими на вулицю виявились не Працівники заводу відмовля- І тільки після оприлюднення де- вали чавунне покриття. ків. Нібито це не входить тепер в рядові технічні працівники, а, зок- ються в це вірити. Спостерігаючи, путатського запиту Ю. Кармазіна в Ну, а щоб, мабуть, працівни- їхню компетенцію відстоювати ін- рема, понад 2000 висококваліфі- як на їхніх очах нещадно розгра- сесійній залі, зачухалась не лише ки підприємства сильно не від- тереси громадян, захищати від кованих інженерів-конструкторів, бовують унікальне заводське об- місцева влада та правоохоронні ривали рота, Попов без погод- розкрадачів майно, ловити за руку технологів, механіків, фахівців, ладнання, вони ще сподіваються, органи, що раптом почали вияв- ження профспілкового комітету, крадіїв та злочинців? Звичайно, завдяки яким завод систематично що в країні таки залишилася вла- ляти показну стурбованість ситу- всупереч інтересів трудового ко- легше затримати підлітка за вкра- освоював виробництво нових ти- да, якій не байдуже вітчизняний ацією на підприємстві, а й навіть лективу видав низку наказів про дену курку чи свиню, кілька міся- пів продукції. економічний потенціал. «Попов енд компані». Злякавшись ліквідацію та реорганізацію струк- ців активно вести розслідування, а А злі язики в Дрогобичі плітку- Тим часом Ю. Кармазін дору- можливої відповідальності, в.о. турних підрозділів, звільнив май- потім бравурно відзвітуватися пе- ють, що «Попов енд компані» над- чив своєму помічнику, дрогобич- гендиректора переступив через же всіх трудівників заводу без ред столичним керівництвом про то поспішають. Адже виробничі чанину П. Барнацькому провести себе і пішов на зустріч із страй- виплати заборгованої зарплати та активну боротьбу зі злочинністю. І площі заводу складають 46 тис. кв. перевірку заяви з виїздом на міс- ковим комітетом. Під час зустрічі вихідної допомоги. А кого зараз, носом не повести в бік, де розкра- м., на яких ще чимало залишилося це. Після чого нардеп скерував за- було розроблено та узгоджено перепрошуємо, хвилює, що це все дають мільйони чи мільярди. майна, що можна тягнути за браму пит на ім’я Генпрокурора, міністра план погашення заборгованості проведено з порушенням консти- і збувати наліво та направо. При- внутрішніх справ, міністра праці та зарплати, порядок реструктуриза- туційних прав та обов’язків грома- Без засоБів наймні поки що. Завод обладнано соціальної політики України щодо ції заводу та інші виробничі необ- дян, законів, кодексів про працю як спеціальним, так і універсаль- організації перевірки фактів злов- та її оплату? Скажете, міжрайонну для існування ним устаткуванням, що дозволяє живання службовим становищем, хідні моменти. Між тим, і юристом не потрібно От тільки чи не розбазарять Дрогобицьку прокуратуру, Дрого- випускати конкурентоспроможну перевищення службових повно- бути, аби зрозуміти, що флагмана ділки за цей час основні виробни- бицький міськвідділ міліції, УСБУ продукцію. Є сучасне ливарне ви- важень в.о. генерального дирек- останнім часом щось залихома- чі потужності підприємтва? На- у Львівській області, обласну де- робництво, що виготовляє чавун- тора ВАТ «Дрогобицького маши- нило. Із жовтня 2008 року підпри- разі «Вибір» відстежуватиме те, ржавну інспекцію праці чи облас- не, сталеве та кольорове литво. нобудівного заводу» О. Поповим, ємство перейшло на скорочений навмисного доведення заводу до як далі розгортатиметься ситуа- ний комітет профспілки працівни- Розвинуто виробництво метало- ція на українському флагмані. І ін- графік роботи, а в січні 2010 року конструкцій, зварювання, чудове банкрутства шляхом розкрадан- ків нафтогазової промисловості? формуватиме про все наших чи- працівників просто відправили у обладнання для гнуття труб вели- ня та навмисного знищення майна Аби ж то! Там настільки «розхви- тачів. вимушену відпустку за власний ких діаметрів, а також нова техні- товариства, безпідставного звіль- лювалися» з приводу розграбу- Петро ГАЛИЧАНСЬКИЙ рахунок, фактично залишивши ка по високопродуктивному очи- нення майже всіх працівників без вання і знищення вітчизняного На вибуховій бочці за останні роки на чо-хімічне підприємство «полімі- виробничих площах хімічних нерал», львівська область підприємств необґрунтовано Внаслідок видобутку калій- зосереджені величезні ної руди виникло близько 33 млн. маси вибухонебезпечних і куб. м порожнеч, які приводять до токсичних продуктів. тож просідання поверхні й виникнення значно зросла кількість Мнс склало список оБ’єктів, найнеБезпечнішиХ в заХідній провалів. Понад 20 років тому під- потенційно небезпечних україні на предМет МожливиХ теХногенниХ катастроф приємство закрили на реконструк- об’єктів, де будь-які цію, але її так і не розпочали через аварії несуть усе більше лікуватися в колишні соляні шахти відсутність коштів. Карстові зміни загрозливий характер, на глибину 300 м, - аварійного аль- спостерігаються в межах курор- вбивчо впливаючи на тернативного виходу нагору конс- ту Трускавець. У зоні ризику - жит- людей і навколишнє трукцією шахт не передбачено. лові будинки міста Стебник, села середовище. Мнс навело 2. яворівське державне гірни- Станиля, районний водогін, заліз- список найнебезпечніших чо-хімічне підприємство «сір- нична станція, шосейні дороги, ка- підприємств в західній ка», львівська область налізаційний колектор і високо- україні з погляду можливих Хоча видобуток сірки відкритим вольтні лінії. Високомінералізовані техногенних катастроф. способом тут припинили в 1998 води потрапляють у ріки Тисмени- Причому у разі аварій на цих році, підприємство дотепер вхо- ця, Бистриця, Дністер, засмічую- підприємствах, на думку експер- дить у список 100 найбільших за- чи шкідливими відходами. Рідкі й тів, наслідки аукнуться й на Львів- бруднювачів України. Тривалий тверді розсоли несуть небезпеку щині. Оскільки хмарові викиди видобуток сірки привів до непро- всьому Дрогобицькому району. рознесуть отруйні речовини на со- гнозованого утворення карстових 5. державне підприємство тні кілометрів навколо. Тож, наво- печер, які створюють небезпеку «калійний завод» ват «оріана», димо список цих техногенно-не- провалів і загрожують екологіч- івано-франківська область безпечних підприємств. ною катастрофою всьому регіону, Завод не працює й перебуває 1. державне підприємство басейнам річок Сян і Вісла. Зараз в аварійному стані, більшість його «солотвинська солекопальня», виявлено вже 1 033 провалів! У не- корпусів зруйновано. У власності закарпатська область безпечній зоні - 18 сіл. Ризик під- підприємства перебувають три Колишні соляні шахти сьогод- силює притік в утворену пустоту копальні, Домбровський кар’єр, 2 ні небезпечні просіданням ґрун- копальні сірководневих, мінералі- відвали засолених ґрунтів, 2 схо- ту й виникненням багатометрових зованих і дренажних вод, а також вища й шламонакопичувач. Вони лійок. Територію над солекопаль- руйнування дамб і переповнення потенційно небезпечні, тому що нею вже класифікували як надз- водоймищ. Бюджетних коштів вис- можуть призвести до просідан- вичайну ситуацію місцевого мас- тачає лише на 40% робіт, необхід- Недавня трагедія на одному з хімічних підприємств у США за- ня ґрунту, виникнення провалів, штабу. Провалитися під землю в них для підтримки екобалансу те- брала тисячі життів. зсувів карстів, забруднити ріки й будь-який момент можуть більше риторії. своєчасну рекультивацію там роз- вод, що акумулює басейн, відвал землю. Особливо небезпечним є 320 будинків, у яких мешкає майже 3. роздільське державне гір- вилася ерозія. У зсувнонебезпеч- фосфогіпса, очисні споруди й три сховище відходів гексахлорбензо- тисяча людей, а також лікарня, дві ничовидобувне підприємство ній зоні - більшість будинків села сховища. Якщо терміново не вжи- лу, де зберігається 11,5 тонн висо- школи, центральний водогін, лінії «сірка», львівська область Малехів, а також майже полови- ти заходів, процеси руйнування котоксичних речовин. У зоні ризику електропередач і ділянка дороги За 40 років роботи сірчано- на села Подорожнє. В аварійному навколишнього середовища ста- - будинки мешканців міста Калуша Мукачево-Рогатин. Ризикують й го кар’єру пошкоджено понад 2,6 стані - ставки-відстійники, склади нуть незворотними. й прилеглих до нього сіл Кропив- хворі на алергію, що спускаються тис. га сільгоспугідь, де через не- високомінералізованих пластових 4. стебницьке державне гірни- ник та Сивка-Калуська.

×