Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета "Вибір. Правозахисник Львівщини" № 21 (038) 7 - 14 жовтня 2010 року

876 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Костенко, Україна, http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета "Вибір. Правозахисник Львівщини" № 21 (038) 7 - 14 жовтня 2010 року

  1. 1. нас підписали вже 13 389 читачів! наш індекс 49127 Юрій Кармазін: «Твоя сім’я, твоя родина – це неділима Україна: газета Львівської обласної організації обирай Партію Захисників ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ www.vybir-lviv.com Вітчизни, яка № 21 7 - 14 2010 45 ніколи не зраджувала!» (03 8) жо вт н я рок у ц ін а ко п. Юрій Кармазін: Павло Барнацький, заслужений юрист України, голова Львівської «На місця спущено установку: обласної організації Партії захисників Вітчизни забезпечити виграш «регіоналам» вибори до місцевих органів влади лише стартували, а пристрасті вже фонтанують. політики змагаються в образливості звинувачень, часто опускаючись до непристойностей. Бійкою завершилася реєстрація партій у Херсонському твК, а багато інших комісій накрило конфліктами. Затримано голову львівського обласного твК під час вручення ним одному із членів твК хабара в $2000. За оцінками експертів, ця виборча кампанія Конституційний за застосуванням різних підкилимних методів може перетворитися на одну з найбрутальніших і найнепорядніших. на їхню думку, партія влади, «одобрямс» застосовуючи різні адміністративні важелі, не зупиниться ні перед чим, аби тільки захопити владу на місцях. От і сталося те, про що останнім часом було стільки розмов на всіх а 29 вересня у верховній Раді зареєстровано політичних рівнях. Конституційний законопроект №7177 щодо протидії Суд України скасував політрефор- фальсифікаціям на місцевих виборах. на му 2004 р., визнавши її нелегітим- питання: «чому раптом знадобилося в ною, і повернув у дію Конституцію терміновому порядку вносити проект такого 1996 р. Рішення є обов’язковим до закону?» ми попросили відповісти одного з його виконання в Україні і не може бути авторів – голову партії захисників вітчизни Юрія оскаржено. Крапка. Кармазіна. Продовження на 2-й стор. Експерти в один голос загово- Поки інші обіцяли, ПЗВ діяла рили про те, що Україна так і не Увага: спромоглася за роки cамостій- ності сформувати незалежну су- фальсифікація дову гілку влади. Конституційний Суд лише носить назву Конститу- ційного, проте залишається ціл- відбулися конференції львівської обласної і ком кишеньковим і залежним від політичної волі провладних полі- міської організацій партії захисників вітчизни, на яких учасники розглянули оргпитання щодо участі набирає обертів! тичних сил. Конституційні судді, політичної сили у виборах до місцевих органів вла- зазираючи в рота Банковій, що- ди. Реєстрація канди- миті готові сказати «одобрямс», датів ще не закінчила- навіть якщо це рішення суперечи- ся, а партія влади по- тиме самій Конституції, всім зако- казала свої зуби. дали нам України і здороворму глузду. Посада дорожча. вказівку і роблять все, Багато хто назвав це рішення аби не реєструвати рейдерським захопленням влади представників демок- в Україні. Навіть яскраві противни- ратичних опозиційних ки попередньої («помаранчевої») сил. влади, такі, як Леонід Кучма, засу- дили подібні кроки владної коман- партія захисни- ди під проводом Януковича. В один ків вітчизни офіцій- голос проти виступили екс-прези- но заявляє: у випадку дент В. Ющенко і екс-прем’єр Ю. продовження такого Тимошенко. Адже ми повернули- безкраю ми будемо за- ся до президентської країни і ціл- ковитої абсолютизації влади. Од- кликати всі демокра- П. Барнацький: «нам є чим тичні опозиційні сили ним словом, до деспотії. звітувати перед виборцями» Янукович отримав надширокі бойкотувати вибо- повноваження. Навіть більші, ніж Участь в обласній конференції взяли ри, відкликати своїх мав Кучма. Президент тепер са- понад 100 представників ПЗВ з обласно- кандидатів і зверну- мостійно призначає прем’єр-мініс- тра, міністрів, керівників інших го центру і всіх районів, а також запрошені. тися до міжнародної органів виконавчої влади, голів Розглядали два основних питання – вису- спільноти з прохан- нення від Партії кандидатів у депутати до ням не визнавати гру- місцевих держадміністрацій. І од- Львівської облради по списках і мажори- ноосібно може зняти їх із посади. тарних округах. кандидат від ПЗВ на голову бо сфальсифікованих Усі опозиційні сили в один го- м. Львова анатолій Семенюк результатів виборів. Закінчення на 2-й стор. Закінчення на 3-й стор.
  2. 2. 2  Юрій Кармазін: «Обирай ПартіЮ захисниКів вітчизни, яКа ніКОли не зра джувала!» Конституційний «одобрямс» Юрій Кармазін: Закінчення. Поч. на 1 стор. «На місця спущено установку: забезпечити виграш «регіоналам» лос заволали про конституційний пере- ворот в Україні. Це справді так, оскільки ніхто не слухав думки основного носія конституційних прав – народу. Ніхто не поцікавився в українців, а чи згідні вони віддавати такі надповноваження в руки однієї людини? І наскільки зберігається Закінчення. Поч. на 1 стор. сив, що в Європі усвідомлюють, що вує процес організації голосуван- «лягла» під Партію регіонів і ви- ризик за такої ситуації повернення до політична ситуація в Україні погір- ня за місцем перебування вибор- конує роль опозиціонера-іміта- репресій із неугодними, які процвітали Політичне шується з кожним днем. І це, нез- ця. Особливо тих, хто тимчасово тора, а ви «тушкою» перейшли за часів Сталіна? важаючи на заклики до Президен- не здатні самостійно пересува- до партії влади? Можна було б поаплодувати цим рейдерство та Януковича та інших українських тися. Вони за законопроектом мо- - Це повний блеф. Наша партія опозиційним силам, але навіть закор- - Бо всі розуміють, що відбу- державних чиновників гарантува- жуть голосувати за місцем пере- ніколи не зраджувала своїх вибор- донні ЗМІ з подивом відреагували на вається в Україні. На місця пар- ти вільні та чесні вибори. На його бування на підставі їхньої заяви ців і залишається вірною демокра- це волання. Бо ці ж наміри - скасувати тія влади спустила таку негласну, думку, наш відкритий лист є чіт- та відповідного документа, що за- тичному курсу, який обрала ще під політреформу – активно демонстрував проте чітку установку: забезпечи- ким сигналом для Європи про те, свідчує їхній фізичний стан. Це не час створення, понад десять років за часів свого президентства Ющенко, ти виграш «регіоналам» по всіх що українська влада ігнорує де- дозволить масово використову- тому. А те, що активно з’явилися не проти була Тимошенко, інші сили, які районах – 44-45%, в Криму – 70%. мократичні стандарти проведення вати «підставних» осіб, аби підга- такі чутки, лише підкреслює, на- тепер називають себе опозиційними. І це не жарт, а про- скільки наша при- Як же Януковичу вдалося провести грама дій. Коли ухва- нципова позиція не конституційний переворот? Відповідь лювали рішення про вдовольняє провлад- на поверхні. На жаль, усі політичні сили, формування складу ну верхівку. Відчув- які були при владі після 2004 року, ста- територіальних виб- ши, що Партія вагомо вилися до Конституції не як до Основ- орчих комісій, Украї- впливає на політич- ного Закону України, а як до інструмен- на зіткнулася з фак- ні процеси і її рейтинг ту маніпуляції, з допомогою якого кожен том рейдерського стрімко зростає й ро- прагнув підсилити свої позиції на влад- захоплення певни- зуміючи, що завади- ному Олімпі. І якщо в цивілізованих ми політичними пар- ти цьому неможливо, країнах зміни до Конституції вносяться тіями, лояльними до то вдаються до під- лише за надзвичайних обставин і після Партії регіонів, міс- ступних методів, зок- тривалого всенародного обговорення, цевих організацій. рема, брехні. Це відо- де враховується думка більшості насе- Як це не сумно, але ма істина. лення, то в нас ніхто з провладних полі- рейдерство із сфер - від імені партії тиків не думав про народ, лише – про економіки перекину- ви активно висту- свої повноваження. А Конституційний лось і на виборчий пали за введення Суд використовують як маріонетковий процес. мораторію на підви- орган для задоволення своїх амбіцій. Партія захисни- щення тарифів на Відоме прислів’я: якщо є привід, то ків Вітчизни разом із житлово-комуналь- ним обов’язково хтось скористається. вісьмома опозицій- ні послуги і цін на Янукович, як не прикро, виключенням ними політичними газ. вас за це ще й не став і приводом скористався. Кого силами України, зок- звинуватили у не- звинувачувати? Того, хто скористав- рема, «Батьківщи- далекоглядності й ся, чи тих, хто тривалий час паплюжив ною», НРУ, Європей- антидержавницькій Основний Закон, привчаючи всіх, що в ською партією, ПРП позиції… цьому немає нічого страшного. І якщо та іншими звернула- - А звинуватили шість останніх років Янукович виступав ся із листом до між- виборчих кампаній і її дії є безпе- няти в різних виборчих дільницях хто – люди? Чи владна коаліція? проти відміни політреформи 2004 р., на народних організацій, в якому вис- речними ознаками політично вмо- потрібний відсоток. Тому просимо Так сама ж владна коаліція, йдучи якій наполягав Ющенко та його коман- ловили стурбованість можливістю тивованої кампанії проти опози- Президента і голову Ради не ба- до влади, переконувала населен- да, то тільки для того, аби самому ско- проведення недемократичних ви- ційних сил. Він також наголосив, ритися із прийняттям законопро- ня, що встановить мораторій на ристатися цим. борів в Україні і масового фаль- що в разі негайного невиправ- екту. будь-які підвищення тарифів. Це Кажуть, команда Януковича йде на- шування результатів. Лист скеро- лення ситуації це матиме серйоз- Взагалі, я ще 30 серпня, на по- її передвиборчі обіцянки. Так хто пролом, примітивно, твердолобо. Ціл- вано головам Ради ЄС і ОБСЄ, ні негативні наслідки для діалогу зачерговому засіданні парламен- бреше чи займає антидержавни- ком згоден. В їх діях мало мудрості, Єврокомісії, Європарламенту, Україна-ЄС і вкрай негативно поз- ту, звернувся з трибуни до Пре- цьку позицію? Наша партія і надалі оскільки нехтують народною думкою. ПАРЄ, главам держав - стратегіч- начиться на перспективі європей- зидента із проханням припинити за введення мораторію. А тари- Однак хто підштовхнув Януковича та них партнерів України, керівникам ського майбутнього України. використовувати силові структу- фи нестримно галопують. Дивіть- його команду до такого свавілля і хто іноземних дипломатичних місій в ри для впливу на місцеві вибо- ся, що відбувається. Уряд знову Україні та керівникам міжнарод- ри. Соромно дивитися, як «пре- штовхає країну в інфляційну прір- розв’язав йому руки своїм попереднім прикладом? Просто у Януковича тоді них фондів та організацій. У ньому Мери і чиновники сують» мерів по всій Україні та ву. «Регіонали» старанно прихо- вистачило сил не допустити скасуван- ми акцентували увагу на тім, що влада використовує сім основних Під «ПресоМ» учасників виборчих перегонів, за- вують те, що Нацбанк випустив 61 ня політреформи, а у його опонентів те- - А що ви пропонуєте у своє- ганяючи «під дах» Партії регіонів. млрд. грн. емісії. За півроку втри- пер – ні. І в цьому єдина відмінність. технологій фальсифікації. Зокре- му законопроекті й наскільки Представники силових відомств чі зросли борги з виплат зарпла- Шкода, що у всій цій примітивній бо- ма, жорстке домінування пропре- впевнені, що він стане на заваді неприховано натякають, що якщо ти, пенсій, стипендій. Між тим, я ротьбі групки політиканів за владу не за- зидентської більшості в ЦВК, по- фальсифікації виборів? ті не з Партією регіонів, то май- пропонував встановити оплату за лишається місця пересічному українцеві рушення принципу пропорційності - Пропонуємо знівелювати всі бутнього в політиці їм не бачити. житлово-комунальні послуги, зок- з його проблемами і бідами. А, може, на- при формуванні ТВК на користь можливі негативні процеси, до Після такої психологічної оброб- рема за газ та пічне паливо в роз- став час реального вибору. Коли посла- провладних партій, порушення яких можуть вдатися представ- ки мери й учасники перегонів мит- мірі 10% від середньомісячного ти у владу не тих, хто рветься до неї пропорційності призначення керів- ники правлячої партії, аби досяг- тю перетворюються на слухняних сукупного доходу сім`ї. На тлі су- задовольняти свої шкурні захцянки, а ництва ТВК, формування складу ти абсолютної владної монополії. маріонеток. І так опрацьовують цільного зубожіння населення пе- обрати нарешті тих, хто своїми діями дільничних комісій з перевагою в Наполягаємо призначати керів- всіх впливових чиновників на міс- ред зимовим сезоном це б значно довів спроможність за будь-яких умов бік однієї з політичних сил, закріп- ництво виборчої комісії від різ- цях. Ось чому ми наполягаємо на полегшило життя людей. Але тоді відстоювати людські інтереси. лення законом можливості підра- них політичних сил, забезпечи- формуванні ТВК на іншій основі – владі реально, а не на словах, до- Бо почалась кампанія, і знову спос- хунку голосів без наявності квору- ти пропорційне представництво в це б унеможливило перетворюва- ведеться зглянутися на пробле- терігається ажіотаж певних політичних му в комісії. Ми також попросили керівництві ТВК і колегіальність їх ти комісії на слухняних виконав- ми пересічних українців. А взагалі, сил, які рвуться до влади на дешевих європейську спільноту і міжнарод- роботи. З метою дотримання при- ців. владі потрібно нарощувати влас- лозунгах про захист незалежності Ук- ні організації не визнавати вибори нципу рівного представництва у ний видобуток газу, адже тільки демократичними і чесними у разі виборчих комісіях усіх рівнів про- Чорноморський шельф може за- раїни. І чомусь мало хто замислюється над тим, що очолюють ці сили політи- фальсифікацій. понуємо включати до складу ТВК ПЗв ніколи безпечити Україну на 1500 років ки, які вже були в парламенті й нічим, - і є якась реакція? по одному представнику від полі- не ЗрАджувАлА газом. Про це я неодноразово ро- окрім власного збагачення, себе не ви- - Миттєва. Вже через день від- тичної партії незалежно представ- - А що це за чутки, що ніби- бив запити, які публікувала газета явили. І не викликає у людей подив те, реагував генеральний секретар лена ця партія в парламенті чи ні. то Партія захисників вітчизни «Вибір». що ці політики відкрито критикують пар- Європейської народної партії Ан- Законопроект також упорядко- після закулісних переговорів Петро Онишкевич тію влади, її лідера і їм це прощається, тоніо Лопес-Істуріз, який наголо- Ми перші в світі за корупцією тоді як інших «пресують» лише за те, ся на інвестиційний інтерес до що вони насмілились відкрити рота. А неї. Відомості про корупцію, яка чи не тому, що фінансує їх та ж сама охопила всі ешелони влади, не партія влади? І діють вони за заздале- поліпшує реноме України в очах гідь узгодженим сценарієм, аби видати у світових рейтингах украї- вестори не ризикують йти в таку «Єврокомісія очікує, що Пре- західних партнерів». себе за опозиціонерів і відібрати голо- на - впевнений лідер за еконо- державу, де немає гарантій збе- зидент України сприятиме про- Крім того, як зазначив Кетрін си у тих, хто реально здатний відстоя- мічними злочинами - коруп- реження бізнесу. У нас же вони, веденню життєво важливих ре- Ештон, ЄС уважно стежить за ти народні інтереси. Невже знову пові- цією, і остання - за розвитком. як показує практика, несуть лише форм, - підкреслила Верховний перебігом виборів у місцеві орга- римо і потім знову картатимемо себе за Про це розповів директор Ін- збитки. А годувати своїми фінан- представник ЄС з питань спіль- ни влади. «Ми категорично про- наївність і недалекоглядність. Консти- ституту трансформації суспіль- сами чиновників тільки тому, що ної зовнішньої та безпекової ти, щоб з допомогою політичної туцію в нас вже відібрали. Невже доз- ства Олег Соскін. На його думку, ті створюють такі бізнесові умови політики, віце-президент Євро- спекуляції хтось монополізував волимо віддати владу політичним пе- цей фактор стримує приплив іно- – це не світова практика», - по- комісії Кетрін Ештон. – Без цих владу, - підкреслив він. - Вибір ревертням і блюдолизам? земних інвесторів у країну. «Ін- яснив він. реформ Україні годі сподівати- повинен зробити народ».
  3. 3.  Юрій Кармазін: «обирай ПартіЮ захисниКів вітчизни, яКа ніКоли не зра джувала!» 3 Поки інші обіцяли, ПЗВ діяла Погрози кандидатові Закінчення. Поч. на 1 стор. Виступаючи перед учасниками карпатського управління бурових робіт та Бориславської експеди- ції, після чого понад 500 працівни- до кримінальної відповідальності групи депутатів облради, заміша- них у розбазарюванні й нищівному с. Солонсько (11 дітей) перевести одну із дочок з платної форми нав- чання на безоплатну у Дрогобиць- від ПЗВ конференції, голова Львівської об- Надзвичайна подія сталася ласної організації ПЗВ, помічник- ків опинилися б на вулиці, а бюд- вирубуванні лісових угідь області. кому педуніверситеті. І таких фак- жет міста недоотримав би десятки Матеріали скеровано до обласної в м. Рава-Руська, що на Мости- консультант народного депутата тів можна навести десятки. щині. Юрія Кармазіна, працівник парла- мільйонів гривень. Ми відстояли і прокуратури. За поданням представників не дозволили захопити унікальні З початку року за матеріалами Як тільки Партія захисників Віт- ментського комітету з питань пра- ПЗВ чимало суддів притягнуто до чизни висунула кандидатом в мери восуддя, Заслужений юрист Украї- східницькі джерела, санаторний ПЗВ на Львівщині виявлено десят- дисциплінарної відповідальності комплекс «Шкло» на Яворівщині. І ки фактів зловживань представни- міста Віктора Шандру, на його ад- ни Павло Барнацький наголосив, та відмінено сотні незаконних суд- ресу та в бік родини почали лунати що принципово не запрошував до саме завдяки зусиллям ПЗВ обл- ками влади, а сума збитків сягає дівських рішень. На жаль, право- рада передбачила в бюджеті 2010 сотень тисяч гривень. Такі злочи- погрози фізичного знищення, якщо участі у виборах від ПЗВ одіозних охоронні органи не відразу, а із він не зніметься з виборчих пере- фінансових магнатів та політиків- р. понад 2 млн. грн. для розвитку ни зафіксовано в Турці, Дрогобичі, запізненням, очікуючи вказівок із Східницької курортної зони. Самборі, Стрию та Жидачівському, гонів. Дійшло до того, що канди- бізнесменів, які своєю діяльністю гори, реагували на сигнали пред- дат отримав пакет із 50 фотознім- давно скомпрометували себе да- Ми не допустили масового роз- Золочівському, Пустомитівському, ставників ПЗВ. грабування земель Дрогобиччини, Яворівському районах. За факта- ками, де зафіксовано пересування леко за межами Львівщини, хоча Члени нашої партії не боялися містом В. Шандри, його дружини пропозиції від них надходили. Самбірщині, Турківщині, Сколів- ми порушено кримінальні справи і на місцях розкривати людям очі щині, Червоноградщини, Пусто- вжито заходів для повернення цих та дітей. Автори відрито натякну- «Партія за 13 років існування нічим на те, чому на державному та міс- ли, що в разі, якщо кандидат не до- не кинула тінь на себе і навіть про- митівщини, Радехівщини та інших ділянок до державної та комуналь- цевих рівнях приймають ті чи інші районів. Завдяки зусиллям ПЗВ у ної власності й відшкодування за- слухається до їхніх порад, йому не позиції солідної фінансової під- рішення, кому вони вигідні і хто дожити до 31 жовтня. тримки від таких одіозних фігур не липні на Львівщині відбулася Між- вданих збитків. Незабаром суди «проплатив» їхнє лобіювання. Ми відомча комісія з питань регулю- слухатимуть кримінальні справи, А через декілька днів із київсь- можуть спокусити нас поступити- зривали маски з політиків-повій та вання земельних відносин, на якій по яких проходитимуть перші осо- кого телефону пролунав дзвінок, і ся совістю», - підкреслив він. владоможців-запроданців, пере- було проголошено, що лише за би Жовківської, Жидачівської рай- невідомий брутальною лайкою по- - Партія йде до влади відстою- вертнів-правоохоронців і тих, хто перше півріччя цього року в облас- держадміністрації, мера Винник, чав залякувати кандидата. вати народні інтереси, а не займа- цинічно грабує народ і кому вигід- ті виявлено зловживань та пору- на Стрийщині. Загроза криміналь- Однак закулісні шантажисти поми- тися корупцією, бізнесом та фінан- но поставити Україну на коліна. шень на 2,8 млн. грн. в земельній ної відповідальності нависла над лилися. В. Шандру, знану в своєму совими оборудками, - акцентував ПЗВ стала на заваді львівським сфері. Більшість із фактів, озвуче- екс-головою Львівської ОДА Ми- місті людину, не просто залякати. Павло Барнацький. – Ми підійшли чиновникам, які цинічно і цілеспря- Він звернуся із заявою на ім’я голо- до виборів із серйозними мовано знищують систему ви ПЗВ Юрія Кармазіна, який тер- здобутками на відміну від ба- дошкільних закладів, на- гатьох інших політичних сил, міново скерував депутатські запи- варюючи на цьому шалені ти на ім’я керівництва СБУ, МВС, які тільки на словах вболіва- гроші. ють за людські інтереси. За Генпрокуратури з вимогою негай- І саме ПЗВ на державно- но виявити злочинців та ізолюва- останні чотири роки меш- му рівні не дозволила групі канці Львівщини мали чудо- ти їх від суспільства. політиків-бізнесменів двічі Коментар голови львівської ву нагоду переконатися, що запустити на території Ук- представники навіть розкру- обласної організації Пзв Павла раїни маховик спекулятив- барнацького: чених партій більше займа- них цін на пальне. лися власними бізнесови- - я не вперше беру участь у Наші заслуги нахабні чи- виборах, але такого зухваль- ми проектами, дерибаном новники на місцях безце- лісів, земель, комунальної ства і цинізму на львівщині не ремонно намагаються при- доводилось спостерігати дав- власності у Львові й облас- власнити. Однак українці ті. Проходження до влади по но. звичайно, погрози носять достатньо свідомі, аби ві- суто політичний характер і на- списках на хвилях майдан- докремити полову від зе- ної ейфорії вони сприйня- пряму пов’язані з висуненням в. рен. Шандри кандидатом у мери. ос- ли радше як стимул власно- У своєму виступі П. Бар- го збагачення і відбирання кільки це відома в рава-руській нацький наголосив, що на особа, то він має чудові шанси власності громад, аніж ре- нинішніх виборах партія альне відстоювання інте- стати головою, і саме це най- влади застосувала циніч- більше непокоїть його політич- ресів виборців і вирішення їхніх них на комісії, надала саме ПЗВ. колою Кметем та його заступни- ну технологію, запустивши партії- проблем на місцях. Достатньо по- Наші депутати в місцевих ор- ком, які засвітилися в земельних них опонентів. ми вже вста- клони. Далеко не всі усвідомлю- новили, хто стоїть за цими дивитися, що більшість із цих полі- ганах влади і представники пар- оборудках і стали фігурантами де- ють, що «Сильну Україну» (Тигіпка), тичних сил ідуть із тими ж фактич- тії допомогли виявити близько 50 путатських запитів Ю. Кармазіна. погрозами. і якщо правоохорон- Партію промисловців і підприєм- ні органи самоусунуться від ви- но програмами, а це свідчить про корисливих злочинів у сфері зе- ПЗВ відкрито заговорила про фі- ців (Кінаха), «Фронт змін» (Яце- те, що протягом каденції вони ні- мельних відносин, викрити близь- нансові зловживання в мерії Бо- конання прямих обов’язків, то нюка) фінансують з єдиного кори- Пзв змушена буде вжити своїх чого не зробили для людей. ко 10 фактів хабарництва і близько рислава. та. Але найбільш небезпечним, за ПЗВ на відміну від них не обіця- 30 спроб незаконного заволодін- Через офіційний друкований ор- заходів, аби захистити в. Шан- його словами, є те, що «регіонали» дру та його сім’ю від злочинних ла, а робила. Нам не соромно ди- ня великими земельними ділянка- ган ЛОО ПЗВ «Вибір» ми розкрили «переодягнули» під опозиціонерів витися в очі громаді. Представ- ми та лісовими угіддями. У влас- мешканцям Львівщини корупцій- посягань. як керівник обласної УНП (Костенко), ХДС (Стретович), парторганізації попереджаю, з ники нашої політичної сили на ність громади повернули сотні ні схеми в прокуратурі, міліції, су- «Пору» (Каськів), які давно «ляг- всіх рівнях органів влади сьогодні гектарів землі. Ми не дозволили дах, називали суми хабарів, за які нашою допомогою на львівщині ли» під них. На жаль, значна час- знешкоджено не одне злочинне йдуть до людей звітувати із конк- групі львівських грошовитих діл- вирішують ті чи інші питання на тина населення не володіє цією ін- ретно виконаними програмами. ків, за якими маячила фігура ко- різних рівнях влади. Ці матеріали угруповання, тож, наші заходи формацією. будуть адекватними і більше Ми першими в Україні на почат- лишнього депутата Львівської об- стали підставою для депутатських - ПЗВ за 13 років існування не ку грудня 2009 року розкрили за- лради Михайла Лавейкіна (саме запитів Ю. Кармазіна і порушення нікому не захочеться займати- поміняла свого демократично- ся подібними залякуваннями. кулісні домовленості між НУ-НС за часів його керування облуправ- кримінальних справ. Ми розповіли го курсу і це є найбільшим нашим Жорстка і Партією регіонів, згідно з яки- лінням земельних ресурсів управ- про корупційні схеми розкрадання здобутком, - наголосив П. Барна- ми Ющенко погодився на вибо- ління прославилось чисельними і привласнення фінансів в особли- цький. – Мінялася влада, вектори, рах підтримувати свого затятого скандальними земельними обо- во великих розмірах, відмивання резолюція але ми залишаємось представни- політичного опонента за певні га- рудками), захопити 328 га особ- бюджетних коштів в органах вла- ками інтересів народу. рантії. ПЗВ першою розповіла про ливо цінних земель лісопаркової ди Львівської області, в медицині, Обласна конференція проголо- по Україні налагоджену і розгалужену систе- зони у Львові й лісів першої групи комунальному секторі, до кримі- сувала за затвердження списку із му хабарництва, яка починаєть- Держлісфонду рекреаційно-оздо- нальної відповідальності притяг- 25 представників ПЗВ і 21 канди- ся в країні з Банкової і спускається ровчого, кліматичного та відпочин- нуто десятки чиновників, чимало із дата-мажоритарників, які балоту- на місця. Ми не побоялися назва- кового призначення. Йдеться про них звільнено із посад. ватимуться до облради. Парламентська Асамблея ти розцінки за посади на всіх щаб- місцевість, розташовану в межах Саме завдяки зусиллям ПЗВ, Міська конференція також за- Ради Європи може ухвалити лях влади. Головного Європейського водо- коли інші політичні сили займали твердила список та мажоритар- одну з найжорсткіших резолю- Тісна співпраця з головою ПЗВ, ділу і яка формує кліматичні умо- догідливу позицію, на Львівщину ників, які виборюватимуть довіру цій щодо функціонування в Ук- сенатором Міжнародного парла- ви не лише в Західній Україні, а й у не повернули одіозного генерала, виборців до Львівської міськради. раїні демократичних інститутів. менту безпеки й миру, народним басейнах Чорного та Балтійського вірного служниця клану Медвед- Крім того, учасники висунули кан- Зокрема, у розпорядження ук- депутатом Юрієм Кармазіним доз- морів. Причім виконує унікальні лі- чука Олега Сала, фігуранта бага- дидатурою в мери Львова Ана- раїнських журналістів потрапив волила відстояти на Львівщині де- кувальні та оздоровчі функції для тьох кримінальних справ. толія Семенюка. попередній варіант поправок до сятки підприємств і заводів, які мешканців Львова і околиць. Спро- Ми відстояли десятки об’єктів Анатолій Іванович народився 6 головної резолюції ПАРЄ, під- влада намагалася закрити або ба була настільки цинічною, що на- у Львові та в районах, які місце- червня 1963 р. Закінчив Львівський привласнити, залишивши без за- готовлений доповідачами по Ук- віть вищі судові інстанції України ва влада під шумок намагалася лісотехнічний інститут. Тривалий раїні. собів для існування десятки тисяч пасували перед фінансовим рей- «прихватизувати» за безцінь, вря- час - із 1994 по 2003 рік - працював працівників – ВАТ «Дрогобицький У документі серед іншого за- дерством цієї знахабнілої групки. тували сотні громадян від кримі- у Львівському регіональному від- машинобудівний завод», Стрийсь- значається, що Асамблея стурбо- ПЗВ стала на перешкоді зна- нального переслідування і від чи- діленні Фонду держмайна України. кий ВАТ «Західшляхбуд», цегель- вана звинуваченнями у можливих хабнілого депутата облради Є. новницького свавілля. Потім - в управлінні комунального ний завод у с. Солонсько, Борис- фальсифікаціях, що може вказу- Буби прибрати до рук мисливсь- Так, ПЗВ допомогла 82-річній майна Львівської міськради. Наго- лавський ЗАТ «Діброва» та інші. вати на відсутність довіри учас- кі угіддя на Яворівщині. І лише за- мешканці із с. Довге Гірське п. Ан- роджений Почесною грамотою го- Лише особисте звернення Юрія вдяки нашим зусиллям 500 мис- ників виборчого процесу щодо тоняк, щоб чиновники із медици- лови Львівської ОДА в 2002 р. Про- Кармазіна до екс-прем’єра Ю. Ти- ливців отримали угіддя назад. чесності проведення та застосо- ни після кількох років поневірянь блеми господарки Львова знає не мошенко та новообраного Пре- ПЗВ на відміну від інших полі- нарешті визнали її сина інвалі- вування адміністративного ресур- з теорії. Тож, на думку учасників зидента України В. Януковича за тичних сил, які на Львівщині зай- дом першої групи і призначили від- су майбутніх місцевих виборів. І конференції, Анатолій Семенюк є зібраними мною матеріалами доз- мали страусину позицію, активно повідну пенсію. Також ПЗВ допо- це може потягнути за собою погір- найгіднішою кандидатурою на по- волило не допустити закриття При- ставила питання про притягнення могла багатодітній сім’ї Маричів із шення стосунків і низку санкцій. саду голови міста.
  4. 4. 4  ЮРій КаРмаЗін: «обиРай ПаРтіЮ ЗахисниКів вітчиЗни, яКа ніКоЛи не ЗРа джуваЛа!» Іменні стипендії Яворських протягом чотирьох років книгарня голови турківської міської завідувача відділами куль- організації партії захисників Вітчизни Любомира яворського, що тури на Бродівщині, Золочів- в райцентрі, за ініціативою її власника виплачує стипендії кращим щині та Самбірщині, учасни- учням турківської ЗоШ № 1. ка Другої світової війни - про свого брата, його прагнення Довідався про це й уродженець хайла - Іван Косачевич-Яворський, робити щось корисне для Ук- с. Явора, а нині житель США, про- який нині проживає у Самборі. раїни та українців. «Переко- фесор політології американського І от вручено перші стипендії. наний, - сказав І. Косачевич- університету Михайло Яворський. У Борині такої честі удостоїлася Яворський, - що засновані І запропонував зустрітися у Львові. учениця 10 класу Лілія Строцяк - ним стипендії сприятимуть А під час розмови зізнався, що призерка багатьох районних олім- розвитку освіти наших земля- хотів би щось подібне робити для піад,. У Яворі - Наталя Паньків ків, підштовхне до здобуття України. - учениця 8 класу, теж призерка ще вищих рубежів у навчанні Меценати швидко порозуміли- багатьох районних олімпіад. усіх школярів Турківщини». ся. І дійшли згоди, що іменні сти- Крім цього шкільні бібліотеки А Л. Яворський додав, що пендії п. Яворського по 130 грн. збагатилися книжками Івана та представники Партії захис- щомісяця, починаючи із ниніш- Михайла Яворських «Між вогнем ників Вітчизни й надалі роз- нього навчального року, отриму- та любов’ю», «Володар» та «Поці- виватимуть фонд підтримки ватимуть кращі учні Боринської лунок лева». Під час зустрічі учні із кращих учнів району. та Явірської ЗОШ. Вручатимуть їх зацікавленням слухали розповідь на фото: голова турківського міської організації пЗВ Л. яворський, і. Любомир Яворський та брат Ми- Івана Андрійовича - колишнього Володимир Бабич. косачевич разом із директором явірської школи марією Юсипович. Митець, іконописець, публіцист Що хуторок, то говорок у «Виборі» №8 (28 серпня-4 вересня 2009 р.) в ма- Відгадайте слова із відомих українських приказок. теріалі «церкві – 100 років» ми розповіли про свят- Лежма кування вікового ювілею храму пресвятої Богоро- 1. Як ... косять, то дощів не просять. 3. ... , помилуй од семи панів, сви- диці у с. довгому Гірському, що на дрогобиччині. нячих постолів і вербових дров! 9. Добрим словом ... проб’єш, а лихим ше розповіс- і в двері не ввійдеш. 10. Ні взад, ні ... – лишається посеред. 11. В очі, як Навіть за часів воєнних ли- ти про Устия- ..., а за очі, як біс. 14. Тільки на ... - так і в зуби пиріг. 15. Пішов би в гості, холіть, войовничого атеїзму і ма- новича та його та ... не запрошує. 17. Тремтить, як ... над грішми. 19. Лисичка -... . 21. Лю- сових гонінь на віру завдяки сміли- пам’ятник біля бов ... – полюбиш і козла. 23. Добра ... дорожча від срібла й злота. 25. вості і зусиллям парафіян церква церкви, фото Краса до вінця, а ... до кінця. 28. Мати ... над головою. 29. Заробив, як протягом своєї столітньої історії якого вміщено у Хома на качалках: одну продав, а ... на плечах баби побили. 30. Більше не закривалася ні на один день. «Виборі». дасть вовни дурна овечка, ніж мудрий ... . 33. Вартість ... знає лише той, І тоді, коли по всій Україні храми Корнило Ус- хто його втратив. 34. Минулися тії роки, що розпирали пироги ... фактично мовчали, тут тривали тинович посідає Стійма Богослужіння. провідне міс- 1. Що хуторок, то говорок, що сільце, то інше ... . 2. Цей ... не пройде. Але церква унікальна ще й тим, це серед захід- 4. Бачили ... що купували, тепер їжте, хоч повилазьте. 5. Вискочив, як що в її оздобленні брав участь ноук раїнськ их ... з конопель. 6. Стоїть коромислом. 7. Кожна ... - до мудрості дорога. 8. славетний український маляр, митців другої Птах, що відроджується з попелу. 12. ... рябої кобили. 13. Моє діло ... . письменник і публіцист Корнило половини XIX 16. Не для ... ковбаса, не для кота сало. 17. Чужими руками ... загрібати. Устиянович, син о. Миколи Усти- ст. Поет, гро- 18. Кожний молодець на свій ... . 20. Не тепер, то в ... . 22. Поки ... та діло, яновича. По сьогодні в ній однією мадський діяч, а кошеня сало з’їло. 24. Жить - ... лить. 26. Куди ... телят не ганяв. 27. Тяг- із найбільших прикрас залишаєть- художник, ре- ни ... на двох одно. 31. З’їсти ...солі. 32. І я там ... , мед-горілку пив. ся іконостас, який намальований безпосередньо рукою майстра. За дактор, іконопи- писанням іконостасу Устиянович і сець – це лише помер у 1903 році. Поховали його частина його неподалік від церкви. різностороннь- Ми й не сподівалися, що «Виб- ої діяльності. ір» із цією статтею потрапить до Він намагався відроджувати українське мистец- ретів, низка полотен на історичну Канади в руки Маркіани Книш, тво, відійшовши від ідей панс- тематику, пейзажі. Сатиричні ілюс- яка народилася в цій місцевості і яку доля ще дитиною закинула за лавізму. Його знають насамперед трації політичного змісту митця ви- океан. Як не дивно, але в приват- як художника-монументаліста: іко- соко цінував Іван Франко. ній колекції її чоловіка є копія од- ни для 50 церков, 15 іконостасів, Народився художник 22 вере- нієї з картин Устияновича «Плач 11 стінописів, 7 картин, з яких по- сня 1839 р. на Львівщині, а помер Ярославни». І вона навіть не пі- мітніші: «Христос перед Пилатом» 22 липня 1903 р. за роботою над дозрювала, наскільки їхні долі пе- (1880 р.) у Відні, «Мойсей» (1887 р.) іконостасом. Тут же, у с. Довге реплетені. У своєму листі до нас у Преображенській церкві у Львові, Гірське, він і похований, про що й п. Маркіана попросила передати «Хрещення Руси», «Володимир нагадує надмогильний пам’ятник. через газету вітання мешканцям Великий», «Свята Ольга» у церк- на фото: голова Лоо пЗВ пав- с. Довге Гірське, пароху церкви о. ві с. Вістова (Калущина) та ін. Його ло Барнацький біля пам’ятника Тарасові і попросила трохи біль- пензлю належать близько 40 порт- к. устияновича. Відкритий лист мероВі ЛьВоВа а. СадоВому та функціонерам упраВЛіння куЛьтури ЛьВіВСької міСькради Надумали у мерії культуру підняти То це ваша вже проблема, а де нам гуляти? Й наказали нам під вікна сцену збудувати. Де ми молодь недорослу можем розважати?» Що та сцена за три кроки, то їх не турбує: Нема в місті більше місця, ні парку, ні скверу, Може глухий хто в будинку чи погано чує? Терпіть мешканці культуру від самого мера. Біля сцени - 200 крісел, шатро й халабуда, Бо це ж скоро і вибори, треба показати - Шнури, дроти, мікрофони - знай, музика буде! Про нас влада турбується, як про діток мати. Та не душу звеселяти чи настрій підняти - А мешканці - такі-сякі - пишуть скарги, ниють Таким звуком б’ють по вухах, що хоч тікай з хати! І культуру шанувати - ну, зовсім не вміють! Міліцію викликаєм, просимо, благаєм: Подавай їм якусь тишу, відпочинок в свято, «Та стишіть нам ту музику, бо ми помираєм!». Ще й закону дотримуйся! Чи не забагато? За підсумками перевірки шкіль- - Що робити, якщо парашут Наряд й справді приїжджає, походить, послуха, Скачіть вражі, як пан каже - це ж для вас стараюсь! них творів «Як я провів літо» було не розкриється? Щиро нам поспівчуває й затуляє вуха. Я ж на другий термін мером знову висуваюсь! розкрито: три грабежі, два тер- - Швидко махайте руками. А що вони бідні зроблять? Є мера ухвала: А ви мені всю малину хочете зіпсути. акти й знайдений убивця Джона Через якийсь час стукіт в - «Гуляй Ясю, пєкла нєма, скачи гоца-драла!». Що?!!! Забрати звідси сцену? І не хочу чути! Кеннеді. ілюмінатор: Надриваються гітари, хлопці в бубни гатять... А як же я із бюджету грошенят скачаю? *** - А що далі робити? Стараються! Мабуть гарно за культуру платять! А так - сцену оплачую, бульбашки пускаю! Відкриваючи шафу, краще все- *** А що мешканці страждають, що діти голосять, Вам ще й тиші захотілось? На цвинтарі тиша! таки спершу постукати. - Що станеться, якщо поси- То нас мужі від культури «потерпіти просять». Конституція й закони? Кого це колише? *** пати в саду все віагрою? «Ви ж у центрі всі живете, вам і так прекрасно! То скажіть-но пане мере: - «Чого нам чекати? Перед стрибком із літака нова- - Тоді хробаків можна вико- Молодь мусить десь бавитись!» - коротко і ясно! Чи нас музика дотлумить, чи самим вмирати?». чок запитує в інструктора: ристати замість цвяхів. «А що ви старі та хворі і тут у вас хата - З повагою мешканці площі Ринок м. Львова CMYK Надруковано на партійному ротопринтері, свідоцтво Засновник: Львівська обласна органцізація Шеф-редактор: П. С. Барнацький Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 892/145 від 19 листопада 2008 р., державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р. Партії захисників Вітчизни Виходить: двічі на місяць видане Держкомітетом телебачення і радіомовлення України Видавець: обласна організація ПЗВ pzv_lviv_obl@ukr.net Ціна договірна № замовлення: 38 Тираж: 30 000 екз.

×