Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №16 (10 - 17 грудня 2009)

568 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №16 (10 - 17 грудня 2009)

  1. 1. Відкрито підписку на «Вибір»! Шановні прихильники нашого ви- дання! от і сталося те, що ми обіцяли з першого номера, – «Вибір» внесено до каталогу обласних періодичних видань на 2010 рік! отже, тепер не обов’язково шукати черговий випуск в кіосках чи у при- ватних розповсюджувачів, а мож- на підписатися й отримувати газету вдома. тим більше, ми все зробили, аби на фоні нинішніх інфляційних випробувань ціна видання була до- ступною для кожного. підписний індекс «Вибору» - 49127. ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ Вартість підписки на місяць – 60 коп. Відповідно, на 3 місяці – 1 грн. 80 коп., півроку – 3 грн. 60 коп. і на рік – 7 грн. 20 коп. а періодичність (поки що) – двічі на місяць. тож, річна підписка обійдеться вам у вартість нинішньої пачки мас- ла чи кілограма цукру. але за ці гроші ви отримуватимете ексклюзивні ма- № 16 (016) 10 - 17 г руд н я 20 0 9 рок у теріали про злодіяння представни- ків нашої влади, силових структур та Юрій Кармазін: «У суспільстві суддів. Павло Барнацький, заслужений юрист України, головний є запит на сильну руку» консультант комітету Вр з питань правосуддя, голова Львівського осередку ПЗВ Виборчі перегони у розпалі. позаду – майже половина дистанції. У гонку включилися всі кандидати. короткий термін передвиборчої агітації, здавалось би, змушував їх до дієвої боротьби за електоральну прихильність. Втім кампанія чомусь розпочалася доволі мляво і пасивно. І знову експерти активно заговорили про ймовірність певних домовленостей між головними кандидатами - тимошенко і януковичем, які закулісно вже поділили між собою посади і лише Фронт імітують агітаційну діяльність. наскільки ймовірний такий сценарій? українських Чи це спроба приспати своїх конкурентів і притримати основні козирі на вирішальну частину імператорів дистанції? про це ми поцікавилися в народного депутата, Голови партії захисників Вітчизни, першого Все ж унікальна річ – вибори. заступника глави комітету Вр з питань Не дарма в США їх називають феє- правосуддя Юрія кармазіна. ричним шоу. В театр не треба хо- дити – задоволення зранку до ночі. Причому безоплатне. На кілька мі- В «компро- ресурсів - Янукович і Ти- мошенко - зрозуміли: поки сяців. Звичайно, для тих, хто уваж- мат» пере- вони б’ються, інші відби- но спостерігає за дійством. рають в них голоси. Тому А як при цьому кандидати роз- тВорилася логічно, що, як розумні криваються! Психоаналітиком не Вся країна люди, вони згорнули ак- треба бути. Згадаймо, як свого часу - Домовленостей бути тивну війну і обмінюються відчайдушно гарцював на сцені не може. Триває принци- лише показовими «хука- Єльцин. А за кулісами після того лі- пове протистояння, до ми». Скажімо, Партія ре- карі кілька годин рятували його від якого кожний із цих кан-гіонів то ініціює відставку мікроінсульту. дидатів йшов половину уряду, то відступає. Тимо- Втім, на що тільки не йдуть кан- свого життя. А відверто шенко відповідає дипло- дидати, аби відтягнути на себе на- пасивна і в чомусь навіть матичними «реверанса- родну прихильність. У нас, щоправ- імітаційна виборча кам- ми». Така тонка політична да, до таких гопаків учасники панія обумовлена тим, гра вже принесла свої ре- президентського забігу не вдава- що два найбільших мо- Закінчення на 2-й стор. лися. Але тішать народ не гірше. нополісти електоральних Закінчення на 2-й стор. Скажімо, чинний Президент своєю В Україні організували передвиборчою «програмою» ввів студентів Білоцерківського аграр- ного університету в шок. На зуст- фінансовий голодомор річі із ними він повідомив найсумні- шу для нього на сьогодні (!) новину: у сім’ї Ющенка зник улюбленець - кіт Тигр. І настільки ця звістка при- голомшила главу держави, що кіль- ка днів (!) із сином Тарасом ходить В Україні нечистоплотні політики організували лісами, перевіряє дерева. справжній «фінансовий голодомор». про це кандидат Принаймні хоч тепер бодай сту- на посаду президента, чинний прем’єр-міністр денти почули реалії: чим насправді України Юлія тимошенко розповіла у вечірньому ефірі займається Президент у доленос- телеканалу «Інтер». ний для країни час. Хоча, чого ди- «Він не випадковий, а сплано- дів доларів було виведено за межі вуватися, ці симптоми були давно, ваний і впроваджений у життя. Я України». тільки більшість, засліплена навія- вважаю, це роблять політики, які «Тому це була операція, яка ним ореолом «месії», тривалий час, чітко бачать, що на руйнації краї- була проведена проти України..., можливо, й помічала таке ставлен- ни вони можуть зберегти владу і я тому намагалася зупинити її... ня до служіння країні з боку Ющен- або прийти до неї, - підкреслила Відповідь дуже проста: справа у ка, але відмовлялася вірити. вона. - Було надруковано і випу- тому, що я сьогодні до цього уг- Пригадую, як під час виборів до щено у комерційні банки майже рупування знаходжуся в опозиції, Верховної Ради в 2002 році Ющен- 10 мільярдів гривень, а це трети- Закінчення на 2-й стор. на бюджету України. А 17,5 мільяр- Закінчення на 3-й стор.
  2. 2. 2 Фронт Закінчення. Поч. на 1 стор. зультати: почали здавати нерви у дери, яких ці «грошові мішки» фінансують, із приходом до не тільки вивести державу з кри- зи, а й сформувати нову полі- нок він роздав на Майдані? А скільки виконав? У тому й суть. українських інших конкурентів – Ющенка, Яце- влади почнуть очищувальні тичну еліту, яка здатна не лише Тимошенко тепер довіряють і нюка, Литвина. Своїми намаган- процеси… красти в країні, а й думати про США, і Європа, і навіть Росія. Бо нями зіштовхнути Тимошенко і - Країна досягла межі. Недав- її долю та вирішувати загально- вона дотримується свого сло- імператорів Януковича та спробувати на фоні ня криза продемонструвала, на- державні завдання. ва. Саме тому Росія відмовила- їхньої війни прослизнути в другий скільки ми вразливі від зовнішніх - Партія захисників Вітчизни ся від орієнтації на Януковича. тур вони лише втрачають електо- ризиків і некеровані закономір- вирішила підтримувати Юлію Янукович був при владі кілька ральні бали, бо безпідставне кри- ностями власного розвитку. Це Тимошенко. Ви вважаєте, що їй разів. І що бачили люди? Замість Закінчення. Поч. на 1 стор. тиканство б’є по їхньому іміджу бу- був хороший контрастний душ, під силу стати сильною рукою? виконання обіцянок, регіонали мерангом. Населення вже виросло який показав, що ми досі не має- - Тимошенко продемонстру- бралися за дерибан бюджетних ко завітав до Дрогобича. Півміста зібра- мо своєї держави і власної ідео- вала себе чудовим антикризо- коштів. Ми не ідеалізуємо Тимо- лося на центральній площі. Мороз – за 15 з пелюшкового віку і не клює на го- лослівні обвинувачення. логії. У нового Президента не вим менеджером. Світова прак- шенко, але на нинішньому ета- градусів. Ющенко запізнюється на півго- має вже часу на експерименти. тика показує, що в складні для пі її принципове намагання до- дини, годину. Народ не розходиться. На- - До речі, щодо звинувачень. Як ви й передбачали, ці вибо- Він або – пан, або пропаде. Це країни часи ті, хто довіряв вла- триматися слова – є найкращим решті приїхав. Площа вибухнула. І «надія останній справжній вотум дові- ду таким людям, вигравали. Чу- варіантом у виборі. Юрій Кармазін: України» 45 хвилин розповідала приголом- ри відрізняються шеним людям про свою улюблену домаш- мінімумом комп- ню… свинку. Тоді співчутливі доробиччани ромату. А ті інфор- списали це на перевантаженість перспек- маційні скандали, РейТинги тивного лідера нації. що ініціюють де- нині УмоВні «У суспільстві Але й тепер, під час зустрічі зі студен- які політичні сили - За рейтингом Тимошен- тами, не менше часу приділив, аби поділи- – «педофілгейт», ко нині друга, але відстає від тися з молодими аграріями про те, які свій- свинячий грип, – Януковича. Які в неї шанси ські тварини прижилися в нього: «Є корова швидко себе ви- його обійти? Уля, є свині і їх багато, в’єтнамські, дуже черпують. Про - У першому турі основне за- є запит на сильну руку» швидко розмножуються...». Заразом побід- що це говорить – кався, що сушить тривалий час голову над про те, що «ком- тим, кому тих поросят роздарувати. Зро- промат» вже не зуміло тепер, чому в Президента руки не в пошані чи його доходять до державницьких справ: голова притримують на знову свинями зайнята. другий тур? А ще зробив відкриття для студентів. - Це говорить Виявляється, український мед – найкра- про те, що потен- вдання для неї - максимально щий у світі! І знаєте чому? Бо торік у Пари- ціал дешевого по- скоротити відрив. Рейтинги нині жі на міжнародній виставці гречаний мед пулізму вичер- умовні. Мало хто сумніваєть- з домашньої пасіки Ющенка посів перше пується. На нього ся, що саме Тимошенко і Януко- місце. Як кажуть, без коментарів... ставку робили до вич потраплять до другого туру. І також Ющенко розкрив ще одну при- 2004 року. Народ, Відставання Тимошенко обу- чину, чому часом йому не до проблем у починаючи з 1991 мовлено об’єктивними причи- державі: дружина по півтора дні скандали року, поступово нами: другий рік поспіль вона закатує. «90% того, що я ношу, купує моя привчали, що виб- під огульною критикою команд дружина. І не дай Бог я десь скажу: «Катя, ори без компрома- Ющенка і Януковича. А критику- це не ти купила, це, мабуть, я купив» - це ту неможливі. Але вати завжди легше. Хоча навіть скандал на півтора дні», - зізнався Віктор населення бачило у найскладніший період, коли Андрійович. облуду такого під- країну накрила криза, вона не Все ж добре, що перед самими вибо- ходу. Українці хоті- залишила прем’єрської посади рами кандидати в народ виходять. При- ли жити в нормаль- і не зняла із себе відповідаль- наймні люди можуть почути, які насправді ному, економічно ності, хоча саме на це, розпо- пріоритети у претендентів на головне кріс- сильному суспіль- чинаючи кампанію шельмуван- ло в державі. Аби тільки почули і вчасно стві, а влада спе- ня, розраховували її політичні розібралися. ціально «вирощу- опоненти. Вона в чергове про- Ще один із кандидатів Арсеній Яценюк вала» компромат демонструвала себе сильним володіє неймовірним талантом викликати – розвалювала політиком. І це лише додало їй у населення не лише певного роду рефлек- країну, а потім під у рейтингу. си, а й кумедні асоціації. Власник прізвиськ час чергових виб- Зрозуміло, що в другому турі “Пісяй” і “Кролік Сєня”, Арсеній Петро- орів конкуренти на- буде голосування не за, а про- вич тепер перетворився чи то на створін- магалася звалити ти. Зійдуться головні лідери по- ня з табакерки, чи то на кольоровий дитя- вину (подаючи це у маранчевих і синьо-білих полі- чий льодяник. Під час зльоту партії “Фронт вигляді компрома- тичних сил. Нинішній рейтинг змін” Яценюк забрався на круглу (схожу ко- ту) один на одного. Януковича є базовим. Умовний льорами на його «космічні» бігборди) три- 2004 рік зламав же помаранчевий електорат чи- буну, яка зовні нагадувала щось середнє ситуацію. Тодішні сельно більший, хоча ненабага- між дулом гармати чи дитячим льодяни- президентські, як то. Але не забуваймо про рідкіс- ком. Такий нетрадиційний вияв екс-спіке- і наступні парла- ну здатність Тимошенко, коли за ра спровокував прагнення повправлятися ментські перегони, два тижні перед голосуванням у дотепності не тільки у пишучої братії, а й продемонструва- вона нарощує рейтинг на 7-10%. у населення. ли крах чорних і сі- - Усі пам’ятають масові Взагалі його епатажність із захватом рих піарів. Україн- фальсифікації в 2004 році. Що сприймають гумористи. Достатньо згада- ці прагнули змін і можна чекати від 2010-го? ти недавню акцію із встановлення ним за мати сильного де- - Таких цинічних і масових власні кошти в Чернівцях пам’ятника... ім- мократичного ліде- фальсифікацій не буде. Хоча ператору Австро-Угорщини Францу Йоси- ра, який обіцяв ви- мене лякає, коли деякі політи- пу Першому. Ні, ну всі звикли, що Яценюк вести державу на ки привселюдно заявляють: ті – невичерпної фантазії людина. Але щоб рівень провідних члени виборчої комісії, які да- країн світу. Розчарування, яке ри населення. Чому у Яценюка довими антикризовими менед- на всю Україну заявити, що розвиток Буко- ще кілька місяців тому був такий жерами були Черчілль, Клінтон. дуть потрібний результат, бу- вини розпочався саме… в рамках Австро- люди пережили в Ющенкові, аб- дуть включені в списки на міс- солютно не змінило їхніх пріори- високий рейтинг? У суспільстві І ставки на них були виправдані. Угорської імперії?.. Одне слово, загнув! є запит, очікування нової особи, Їм дісталася у спадок проблем- цеві вибори. Хочу нагадати, що Ото маєте демократа «фронту змін», який тетів. Вони й далі прагнуть змін. комісії не дають результат, вони Вони й далі хочуть мати сильно- третьої сили, незаплямованої, на економіка, вони ж спромогли- ностальгує по імперських традиціях, коли з державним мисленням і силь- ся не тільки втримати країни над тільки рахують, як проголосу- Буковину намагалися перетворити на те- го послідовного Президента, у вали виборці. Агітатори, штаби якого слова не розходились би ною рукою. Він просто потрапив прірвою, а й посилити позиції. риторіально-колоніальну одиницю. Цікаво, у цей запит. У цьому й був його Тимошенко звикла грати в можуть впливати на результат лідер якого тоді він фронту? І яких змін? І з ділом. Вони цілком усвідом- на законній підставі, але аж ніяк люють, що в «компромат» пере- феномен, завдяки якому він екстремальних умовах, коли чи не тому Яценюкові на його недавньому відразу став третім. Але своєю проти неї майже все. І при цьому не члени комісії. Якщо відразу форумі подарували гайковий ключ та ще й творилася вся країна, доведе- членам комісії обіцяють «ви нам на горе-правителями до ручки. бездарними технологіями роз- не тільки не здавати позицій, а й побажали у разі отримання влади закрути- віяв черговий міф. У себе. Але вигравати. В цьому її феномен. результат, а ми вас не забуде- ти в країні гайки, бо в нього настільки жи- Люди хочуть чути не компромат, мо», то відразу їх підштовхують а хочуть отримати лідера, який не в третю силу. Те, що проект Тривалий час вона була за спи- вучі спомини про часи, коли Західна Украї- Яценюка, це хід Секретаріату нами то Лазаренка, то Ющенка. до незаконних речей. Думаю, в на була під імперським черевиком. вичистить усю країну від «ком- першому турі буде більше плю- промату» і продажної влади. Президента, нині мало хто сум- І слабкості цих осіб намагалися Але це ще не все. Найбільші власні ам- нівається. Тому і виявився таким перенести на неї. Але мало хто ралізму у виборчих комісіях, ос- біції Яценюка розкрилися, коли на відкритті Інша річ, що Майдан показав: кільки там будуть представни- народне терпіння не вічне і вип- невдалим: міф тільки й може по- підмічав, що коли вони падали того ж пам’ятника він привселюдно заявив, родити міф. Але таке очікуван- чи виявляли нерішучість, то Ти- ки різних політичних сил. А от у що «Україна може й зобов’язана бути ініціа- робувати його не варто нікому. другому можливі грубі порушен- ня третьої сили в країні – це мошенко, не боячись наслідків, тором нового об’єднання – Східноєвропей- тривожний сигнал новому Пре- брала відповідальність на себе. ня, оскільки будуть спроби пе- ського, яке я бачу від Ужгорода до Влади- зиденту. Якщо він не розпочне Команда Ющенка закидає їй, що рекупити членів комісій одного востока. І Київ буде центром». Як бачите Феномен президентство рішучим позбав- вона буцімто зрадила Президен- або іншого кандидата. Але пе- Арсеній Петрович не проти й сам побути імператором. Якщо не України (бо рейтинг Тимошенко лянням баласту, прощанням із та. Але в чому? Два роки вона реконаний, що політичні коман- ди готові до будь-яких поворотів - Але ж на сьогодні кож- всім, що компрометує країну, то підтримувала його, поки сам не дозволяє), то хоч Східноєвропейського на політична сила в Україні – не виключаю, що може й не до- Ющенко не зрадив не тільки ото- і забезпечать належний конт- об’єднання. Тоді й не дивно, що так актив- це партії «грошових мішків». бути свого терміну. Перед ним чення, а й українців, які повірили роль, аби не допустити грубих но відхрещується від своєї справжньої на- наївно розраховувати, що лі- стоятиме складне завдання – його обіцянкам. Скільки обіця- фальсифікацій. ціональності.
  3. 3. 3 В Україні організували фінансовий голодомор Закінчення. Поч. на 1 стор. Діяльність свого уряду вона ставку». «Коли-небудь справжні несова частина фракції БЮТ не Юлія Тимошенко. назвала прикладом того, як слід фахівці познайомляться з тим, як має впливу на рішення Кабіне- Вона також констатувала, що не маю доступу до Генеральної рятувати країну в умовах полі- ми виконували бюджет в умовах, ту Міністрів і його голови. «Чим не вірить соціологічним дослід- прокуратури, бо порушувати спра- тичного протистояння і світової коли прибуток не платить жод- відрізняється наша політична ко- женням. «Я просто хочу, щоб все ви проти цього може лише Генпро- фінансової кризи. «Колись, коли не підприємство, і вони, можли- манда від команди, наприклад, суспільство, кожна людина зна- куратура, а вона невід’ємна час- пройде певний час і піде з країни во, будуть просто будувати свою Партії регіонів? Там бізнес є гос- ла, що вами кожен день маніпулю- тина Партії регіонів, а Президент подарем фрак- ють - від а до я - починаючи від но- прекрасно знає, що відбувається», ції, а у мене бізнес вин на телебаченні і закінчуючи - наголосила Юлія Тимошенко. на пташиних пра- рейтингами. Ваша свідомість ви- При цьому, за її словами, обсяг вах. Політику веду жимається і робиться такою, як щоденних оборотних коштів у бан- я і ті політики, які хочуть бачити власники життя», - ківській системі країни за цей час за десятки років пояснила свою позицію Юлія Ти- скоротився з необхідних 21 до 12- довели своє чес- мошенко. 13 мільярда гривень. «Під час кри- не ім’я, - пояснила Вона принагідно нагадала, що зи кожна країна збільшує свої обі- свою тезу Юлія Ти- її політичній силі соціологи на- гові кошти, а у нас... в кризу через мошенко. - Мої рі- передодні парламентських ви- спеціальний інструмент НБУ ви- шення для мене борів в 2002, 2006 та 2007 роках тягнули фінанси..., унаслідок чого настільки цінні, на- прогнозували невелику кількість жоден банк не може видати креди- скільки цінне май- підтримки. «У 2002 році, коли я ти. А потім, враховуючи, що гро- бутнє України». вперше взагалі пішла на виборчу шей немає, або зовсім не дають Водночас вона кампанію як лідер партії, нам да- кредити, або дають по 30-35% річ- заявила про свою вали рейтинг 0,5%, але ми навіть з них. Тобто країна і економіка прос- тверду віру у пе- фальсифікацією старої влади взя- то загинається», - додала вона. ремогу на виборах ли 8%. Потім нам давали 12 – ми Юлія Тимошенко запевнила: Президента і зазна- взяли 22, і потім нам давали 23-24 «Після президентських виборів чила, що піде в опо- - ми взяли 31%», - зазначила Юлія цей вулик, який представляє ук- зицію у разі програ- Тимошенко. І пообіцяла Янукови- раїнську фінансову банківську шу. «Можуть бути чу на виборах провал. систему, я просто виверну і по- будь-які варіанти, Водночас закликала всіх кан- кажу людям, що відбувається. А хоча я твердо вірю в дидатів демократичного табо- найголовніше, що Президент по- перемогу, але якщо ру об’єднатись навколо найсиль- даватиме кандидатуру Генпроку- будь-який інший нішого кандидата. «Я думаю, що рора..., і, думаю, буде Генпроку- варіант – я просто люди, які голосували за демокра- рор, у якого вистачить політичної піду в опозицію», - тичні сили розуміють, що повер- волі і мужності притягнути усіх до сказала Юлія Тимо- нення мафії до влади – це кінець кримінальної відповідальності». шенко. «Усі проти нормального розвитку України», - Вона зазначила, що взагалі най- мене. Це не просто заявила прем’єр. головнішим напрямком в її діяль- це жахливе політиканство і при- практику. І можу впевнено сказа- так, це не випадковість, тому що Під час ефіру одна із журналіс- ності на посту Президента України нцип «чим гірше, тим краще»..., я ти, що сьогодні, я і точно знаю, вони твердо знають, що мій при- ток поцікавилася у прем`єра, якої буде боротьба з корупцією і реалі- переконана, що справжні еконо- вже немає у нас ризику невипла- хід до влади – це кінець всіх їхніх фірми у неї сукня. «Замучили з зація заходів зі стабілізації фінан- місти і аналітики подивляться на ти пенсій, заробітних плат, і у нас схем, всьому їх штучному на країні цими віттонами», – глибоко зіт- сової системи держави. сьогоднішній рік і, можливо, бу- немає ніякого ризику дефолту», процвітанні. Вони це добре зна- хнула Тимошенко й попросила Прем’єр-міністр розповіла, що дуть вчити по підручниках, як тре- - наголосила Прем’єр-міністр. І ють, тому вони згуртувалися так, журналістку, яка поставила запи- напередодні початку виборчої ба рятувати країну без грошей, додала: «Ми до 1 березня пла- що їх просто розрізнити неможли- тання, підійти, суто «по-жіночо- президентської кампанії відмо- більшості в парламенті, вибачте, нуємо, що з кризою остаточно во», - додала кандидат на прези- му допомогти їй відкрити замочок вилася піти у відставку з посади, без Президента і опозиції, яка ро- попрощаємося і повернемося до дентську посаду. ззаду на спині» і подивитися назву як це рекомендувала переважна зуміє сутність того, що відбуваєть- всіх наших потужних соціальних Юлія Тимошенко, зокрема, фірми, яка пошила її чорну сукню більшість її радників. «Я ніколи не ся у державі. Бо в цій ситуації ми ні програм, які розпочинали на по- уточнила, що її політична сила з білим комірцем. Усі довідалися, звикла ховатися, я вважаю, що це на один день не знизили заробітні чатку 2008 року». здійснюватиме контроль на виб- що сукню пошила український ди- була б, на мій погляд, банальна плати, пенсії і розрахунки з Росією «Я думаю, два-три місяці, і ми орчих дільницях, щоб не допус- зайнер Айне Гассе. «Я займаю- зрада, тому що я точно знала, що за газ», - заявила Юлія Тимошен- забудемо про всі ці політичні ба- тити можливої фальсифікації ре- ся в світі підтримкою українських ті хлопці, які зараз себе позиціо- ко. талії і вакханалії, і побудуємо зультатів. «Я переконана, що такі дизайнерів, - пожартувала Юлія нують, як добрі господарники, еко- Вона нагадала, що майже усі надійну владу, жорстку, чітку ук- спроби будуть. Дійсно, в Законі Тимошенко. - Думаю, вам було б номісти, фінансисти, а насправді європейські країни, а також при- раїнську надійну владу, і Україна є недопустимі позиції, які нам не неприємно, якщо б прем’єр виг- вони непогано поживилися за ми- балтійські держави «вдвічі, а то буде обов’язково сильною. Хочу, дали змінити, але ми будемо за- лядав не так, як треба виглядати нулі роки, і з них навряд чи хтось і в тричі зменшили свої заробітні щоб ви в це вірили», - підкресли- хищати результат з міжнародни- прем’єру. А Айне Гассе намагаєть- з цією кризою впорається», - пояс- плати, і за це не один європейсь- ла Юлія Тимошенко. ми спостерігачами з усією нашою ся створювати мені жіночий об- нила Юлія Тимошенко. кий уряд був відправлений у від- Вона поінформувала, що біз- командою та людьми», - заявила раз». ПЗВ підтримує Тимошенко Відбулося розширене засідання Центральної Ради Партії захис- ників Вітчизни, у якому взяли участь голови, заступники голів та відповідальні секретарі обласних, АР Крим, Київської і Севасто- польської партійних організацій. Учасники вшанували пам’ять Партії захисників Вітчизни». жертв Голодомору хвилиною мов- Аналізуючи партійну роботу ос- чання та покладанням квітів до танніх років, Ю. Кармазін зазна- меморіалу жертв Голодомору. чив, що Партія захисників Вітчиз- Присутні (за винятком одного ни, яка налічує 71 827 членів та учасника) прийняли рішення про має 894 осередки, 1058 депутатів підтримку кандидата на пост Пре- місцевих рад від Блоку Юрія Кар- зидента України Юлії Тимошенко. мазіна, здатна перемагати. Слід Голова Партії захисників Віт- зазначити, що за останні 2 роки чизни Юрій Кармазін наголосив: в Партії було проведено вели- «Ми витримали свою обіцянку пе- ку роботу щодо реєстрації влас- ред виборцями щодо створення них друкованих засобів масової коаліції з БЮТ. Я впевнений, що інформації. Так, на сьогоднішній саме така коаліція буде стабілі- день, окрім центральної партійної зувати політичну ситуацію в Ук- газети «Правозахисник України», раїні. Партія захисників Вітчизни зареєстровано ще в 16-ти облас- завжди була і є з українським на- тях 19 партійних газет. родом і підтримує намагання уря- «Я не відкрию для вас нічого ду Юлії Тимошенко вивести краї- нового, якщо скажу, що сьогод- ну з економічної кризи, припинити нішні президентські вибори – це протистояння та розкол суспіль- боротьба українського народу за ства, зупинити розгул корупції та своє існування, за існування неза- злочинності. Тому наша політична лежної, самостійної України. Полі- хисників Вітчизни, повинні йти в ву Партії Юрія Кармазіна з присуд- законотворчій, судовій і правоза- сила вирішила підтримати саме тична ситуація наскільки складна, народ, відстоювати інтереси на- женням йому Академією правових стосовній діяльності. кандидатуру Юлії Тимошенко на що простому пересічному гро- роду і доводити кожному грома- наук України та Національної юри- P.S. Львівська організація ПЗВ пост Президента України, як таку, мадянину практично неможливо дянину, хто є хто в Україні», - під- дичної академії України ім. Ярос- щиро вітає Юрія Кармазіна із от- програма якої найбільш відповідає розібратись, хто є хто. І в цих умо- креслив Ю.Кармазін. лава Мудрого премії імені Ярос- риманням однієї з найпрестижні- основним положенням програми вах ми, як представники Партії за- Також учасники привітали Голо- лава Мудрого за видатні заслуги в ших нагород.
  4. 4. 4 2010 рік - рік Білого Тигра Кумедні фрази ДРАКОН (1964, 1976, 1988, ти звичні цінності. Якщо Мавпи 2000) впораються зі своїм марнославс- Наступний рік стане сприят- твом, самозамилуванням, зупини- За Східним календарем 2010 рік - рік Білого або Металевого Тиг- ливим для Драконів й дозволить тися у вічному бажанні всіх крити- Апетит приходить замість їжі. ру. Починається він 14 лютого. Головні характеристики: хоро- здійснити багато із запланова- кувати, повчати й засуджувати, то Бронетьомкін “Поносєц”. брість і мужність. Тому успіху досягнуть люди, сильні духом, які ного. Нарешті вони зможуть бли- зможуть оминути гострі кути й ус- Бувають такі секунди, коли все не бояться труднощів і не прогинаються під мінливим світом. щати й отримати заслужену на- кладнення. вирішують хвилини. І це триває го- городу! Велику роль відіграє їхнє ПІВЕНЬ (1969, 1981, 1993, динами. Рік принесе в наше життя еле- оточення. 2005) Буратіно не витримав важко- мент несподіванки й раптовості. ЗМІЯ (1965, 1977, 1989, 2001) Рік турбот, роботи і виконання го життя, взяв дрельку і засверд- Спокій більшості буде тільки сни- Досить складний рік. Він ста- своїх обов’язків. Він вимагатиме лився! тися. Але якщо вам удасться уник- не переломним майже у всьому. від Півнів самовдосконалення й Весь день труджусь не прикла- нути авантюрності, то зможете зій- Кар’єра вимагатиме повної само- підвищення професійної підготов- даючи рук. ти на вершину успіху. віддачі й кардинальних змін. До- ки. Якщо зможуть сконцентрувати- Виробнича гімнастика по радіо: У політичній сфері очікують- ведеться багато від чого відмо- ся, не відволікатися на дріб’язки й “Ноги на ширині пліч, руки за голо- ся великі зміни - несподівані витися: від сімейного затишку, ілюзії й не надаватимуть великого ву, обличчям до стіни...” розв’язки, революції. Це рік ви- повноцінного відпочинку, частого значення тому, як сприймають їх Вона була позбавлена невин- датних особистостей і принципо- спілкування із близькими й друзя- навколишні, то 2011 рік зустрінуть ності стрілою амура. вих протистоянь. Для багатьох він ми. Як ніколи знадобиться підтрим- із конкретними позитивними ре- Всі сусіди погані, але верхні гір- стане роком випробувань сили ха- ка близьких, що стане випробуван- зультатами, чим забезпечать собі ші за нижніх. рактеру, а іноді навіть віри. ням для щирості стосунків. майбутнє. Головна дорога та, якою їде танк. ПАЦЮК (1960, 1972, 1984, 1996, КІНЬ (1966, 1978, 1990, 2002) ПЕС (1958, 1970, 1982, 1994, Гостей зустрічають по одежі, а 2008) Справжні аристократи - Коні - 2006) проводжають - по морді! Для розсудливих Пацюків на- досягнуть великих творчих успіхів. Рік виконання творчих планів, Девіз в поліклініці: “Куряща жін- ступний рік буде сприятливим, ос- Зірки обіцяють і зміни в особисто- відкриття їхніх талантів. У людей ка кінчає раком!”. кільки природна інтуїція й ощад- му житті: вступ у шлюб, народжен- цього знаку з’явиться можливість Девіз колгоспників: “Блиснемо ливість дозволять прорахувати на ня дитини, нові перспективні сто- знайти свою «половинку» і проде- своїми яйцями на світовому рин- кілька кроків уперед те, що для ін- сунки. Успіх очікує й у бізнесі. монструвати їй свою любов, від- ку!”. ших буде несподіваним. Їм вдасть- КОЗА/ВІВЦЯ (1967, 1979, 1991, даність і вірність. Надійні стосун- Девіз медиків: “Доведемо кож- ся отримати додаткові прибутки. 2003) ки в особистому плані стануть ного пацієнта до кінця!”. БИК (1961, 1973, 1985, 1997, проекти, втім, не очікуйте надто Цей рік навчить легковажних підґрунтям для професійної діяль- Девіз токарів: “Кінчив - витри 2009) швидких результатів: проекти бу- Кіз бути відповідальними й прак- ності. Окрилені успіхами, вони з станок”. Бикам рік принесе перші пло- дуть довгостроковими, але дуже тичними. Час відмовитися від за- ще більшою завзятістю й відвагою Довгі ноги - не розкіш, а засіб ди проектів, започаткованих рані- прибутковими. старілих поглядів, методів і відно- поринуть у професійні й суспільні виживання! ше. Якщо все було зроблено пра- КІТ/КРОЛИК (1963, 1975, 1987, син. Новий виток спирали вашої справи, що в остаточному підсум- Еротичний масаж. Телефон 02. вильно, то результати навіть 1999) кар’єри дозволить вийти на більш ку забезпечить успіх. Є тільки дві думки: моя й непра- перевершать очікування. А попе- Коти не люблять змін, тому рік високий рівень партнерських сто- СВИНЯ/КАБАН (1959, 1971, вильна. реду - нові перспективи, тому час для них стане одним із найсклад- сунків, розширить обрії бізнесу й 1983, 1995, 2007) Завжди знайдеться в Африці засукати рукава і взятися за бага- ніших. Їм просто необхідно підвес- подарує чимало можливостей для Рік буде вирішальним в бага- один негр, який буде вчити скан- тообіцяючі справи. У фінансово- ти життєві підсумки, розставити поліпшення матеріального стано- тьох питаннях. На них очікують динава, як на лижах кататись. му відношенні рік буде більш бла- пріоритети й виокремити справжні вища. значні зміни, які будуть пов’язані Зарядженому танку в дуло не гополучним. цінності від мнимих. Якщо вдасть- МАВПА (1968, 1980, 1992, з їхньою рішучістю розпрощати- заглядають! ТИГР (1962, 1974, 1986, 1998) ся розкласти все по поличках, то 2004) ся зі старим “багажем” і поверну- Коли в руках молоток, усі нав- Тигри купаються у своїй стихії. зможуть, нарешті, припинити сує- Рік буде не простим, стресо- тися до нового. Щоб пустити зміни коло здаються цвяхами. Їм щастить буквально у всьому. ту повсякденних побутових тур- вим. Принесе багато турбот, пе- у ваше життя, необхідно звільнити Слово не горобець, але гадить Сміливо починайте будь-які нові бот і фінансових безладь. реживань і змусить перегляну- місце, провести так звану ревізію. влучно. Янукович ображено запитує в - Та які в тебе проблеми? Взяв має дітей тому, що ми зайчик і бі- нання нею передвиборного гімну - Та не буду я з тобою спати! Путіна: прапор - і на Говерлу! лочка? Ющенко за назвою «Хуторянин». Люди заусміхалися. Хлопець, - Навіщо ви заграєте з Тимо- *** - Ні! Тому, що ви хлопчик і хлоп- *** почервонівши, повертається до шенко? Думаєте, вона стане Пре- - Виявляється, Нацрада з теле- чик! - Ющенко заявив, що не бачить свого столика. Тут до нього під- зидентом? бачення знову різниці між Тимо- саджується ця ж дівчина: - Реальність показує, ким би має претензії до шенко і Януковичем, - Ви, звичайно, вибачте, але Юля не стала, керуватиме краї- українських те- Виборчий лохотрон тому що вони не пат- справа в тім, що я психолог і ною все одно вона. леканалів. ріоти. пишу дисертацію на тему “По- *** - І чому? - А сам, як справж- ведінка різних типів людей у не- - Навіщо зустрічалися лідери - Коли Путін ній патріот, їздить адекватних ситуаціях”. України й Грузії? розповідав у Ялті на “Мерседесі”, має Хлопець, раптово, на все - Вони збираються виводи- анекдоти про дружину американ- кафе: ти на ринок новий бренд “Весе- Юшенка, вони ку, в антикварних - Що?! Двісті баксів?! лий Пасічник” - краватки зі сма- не супроводжу- крамницях розпла- *** ком меду! валися українсь- чується баксами. Якщо алкоголь робить з чо- *** кими субтитрами *** ловіка тварину, то із жінки він ро- Спілкуються два одесити. й гарант не знав, - Ти хто? бить людину ... - Мойшо, дивись, до чого дійш- коли потрібно - Спляча красу- *** ла демократія в Україні - Прези- сміятися. ня. Зустрічаються два приятелі. дент відкрито називає себе од- *** - А чому така Один запитує іншого: ним із п’яти найвпливовіших - Помаранче- страшна? - Як справи? шахраїв світу! ва революція за- - Щойно прокину- - Почуваю себе як верблюд. - Але він же говорив про бан- лишила в історії лася. - А чого так? кірів? помітний слід. *** - Місяць не п’ю. - Ой, а хіба ти зустрічав серед Ми побудува- - Дивно, що в Ук- *** банкірів порядних людей?! ли демократію, раїні через грип не - Дівчино! Ви дасте мені *** вивели наших закрили на каран- інтерв’ю? - На з’їзді “Фронту змін” Яце- хлопців з Ірану... тин головний роз- - Та дам! Слухай, але ж яке нюку урочисто вручили гайковий - Вікторе Ан- важальний заклад. слово розумне вигадав! ключ. дрійовичу, наші - Який саме? *** - А що це означає? миротворці були - Верховну Раду. Двоє суддів – молодий і літній - Ключ Яценюку передали з Бан- в Іраку! *** – після трудового дня вийшли в кової, як правонаступникові сантех- - Гм, справді? Не можна довіря- парк, купили пиво, сіли на лавоч- ника Балоги. Любі друзі! Якщо ти відеозйомку ди- ку і обговорюють буденні справи. *** ще побуду Прези- тячого ранку татам, Підходить бомж, весь порваний, - Ти чув, Росія встала з колін! дентом – наші і в якщо, звичайно, вас від нього тхне, наче від смітни- - Цікаво, у кого на колінах вона Ірані побувають! більше цікавлять ка. І гонорово до літнього: «Ей, сиділа? *** дитячі обличчя, а ти, фраєре! Твій пес щойно мене *** Зустрілися не сідниці вихова- покусав. Або жени штуку баксів, Почалась виборча кампанія. зайчик і білочка. тельок. або подам на тебе в суд, виграю і Тимошенко переживає: Покохали одне *** залишу тебе голим». Літній, поду- - Боже мій! Як багато усього одного й виріши- Молодий хлопе- мавши, дістає з кишені 1000 до- слід зробити! Побороти епідемію ли одружитися. ць в кафе п’є каву і ларів і віддає бомжеві. Молодий грипу, домовитися з Путіним про Одружилися й дивиться на краси- здивовано: газ, вирішити щось із законом зажили щасливо. Рік, два, а потім *** ву дівчину за сусіднім столиком. - Іване Петровичу, навіщо ви про підвищення соціальних стан- задалися питанням: чому в них не- Стало відомо, що представники Нарешті вирішує підійти: дали, у вас же й пса немає? дартів… має дітей? Вирішили піти за пора- передвиборного штабу кандидата - Дівчино, а можна до вас при- Літній: Втручається Ющенко: дою до мудрої Сови. Ющенка ведуть переговори зі спі- сісти? - А хто його знає, яке рішення - Так... І в мене теж проблеми.... - Мудра Сова, скажи, у нас не- вачкою Софією Ротару щодо вико- Дівчина на все кафе: приймуть наші судді… CMYK Засновник: Львівська обласна органцізація Шеф-редактор: П. С. Барнацький Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 539 від 26 грудня 2001 р., Надруковано: з готових діапозитивів Партії захисників Вітчизни Виходить: двічі на місяць видане Держкомітетом телебачення і радіомовлення України у друкарні ЛА «ПІРАМІДА», свідоцтво Видавець: обласна організація ПЗВ pzv_lviv_obl@ukr.net Ціна договірна № замовлення: 242. Тираж: 20 000 екз. державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р.

×