Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Вибір+".Львівська газета. № 13 (070) 28 вересня - 3 жовтня 2012 року

1,660 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Вибір+".Львівська газета. № 13 (070) 28 вересня - 3 жовтня 2012 року

  1. 1. До відома виборців Відкрито громадські прий- мальні кандидата в народні депутати Павла Барнацько- го у Дрогобичі, Бориславі та Трускавці за адресами: У Дрогобичі: - вул. Шевченка, 2 (поблизу готелю «Тустань». У Бориславі: - вул. Весняна, 7 (поблизу центрального ринку). У Трускавці: № 13 (070) 28 в ер е с н я - 3 жо втн я 2012 року - вул. Дрогобицька, 9 (пе- ред готелем «Трускавець»). www.vybir-lviv.com Прийом громадян прово- диться щодня з 9.00 до 18.00. Павло БАРНАЦЬКИЙ - єдиний кандидат від Дрогобиччини Голосуй за № 1 у списку мажоритарниківЗвернення Юрія Кармазіна до виборців 121-го Дрогобицького округу Шановні виборці 121-го Дрогобиць- Але на першому місці в період 2002-2012 р.р. мешканці кого виборчого округу! у нього завжди був його Дрогобиччини здебільшого звер- Я свідомо звертаюся до Вас із прохан- рідний край – Дрогобич- талися до нас із П. Барнацьким,ням 28 жовтня 2012 року підтримати на ви- чина. Зізнаюсь, між нами їхали цілими колективами. І вінборчих дільницях кандидатуру в народні не один раз виникали жертовно працював не на черговідепутати України Павла Барнацького. суперечки через те, що вибори, а на кожного з Вас. Із Павлом Барнацьким нас єднає 14 довідавшись, як місцева Дехто із нинішніх кандидатівроків спільної діяльності. Відповідально влада Дрогобича, Борис- по 121-му округу, виступаючи пе-заявляю: це людина, яка не вміє зраджу- лава, Трускавця, Стебни- ред виборцями, заявили, що вив-вати, продаватись, бути маріонеткою! ка, Східниці, навколишніх чатимуть проблеми Дрогобиччи- За своє життя Павло Барнацький не сіл паплюжить чиїсь пра- ни, аби вирішувати їх на рівні ВРУ.нажив мільйонних статків і фешенебель- ва, він, навіть будучи пе- А де вони були до того? Навіщоних закордонних віл. Його капітал – де- ревантажений основ- висунулисz, якщо не орієнтуютьсясятки тисяч людських подяк, врятова- ною роботою, кидався в проблематиці округу? Що роби-них життів, захищених скривджених і відстоювати інтереси тимуть у Верховні Раді, коли незнедолених. Як прекрасного фахівця і людей. І хоч в тому ж знають больових точок Дрого-надійного помічника, його неодноразо- корпусі Верховної Ради, биччини і не мають дієвої програ-во намагалися переманити на більш ви- де він працює, в сусідніх ми допомоги? Та й Верховна Радагідні посади і умови. Але він залишався кабінетах сиділи депута- – не бригада швидкої допомоги.вірним ідеї, яку обрав колись у житті, - ти Дрогобицького округу, Це, передусім, - законотворчийслужити Україні і народу. люди Дрогобиччини йшли орган, що займається не прокла- А познайомився я з Павлом Барнаць- і телефонували не до них, данням труб в селі чи проведен-ким у 1998 році, коли на нього було влаш- а до - Павла Барнацько- ням доріг, а питаннями державот-товане чергове шельмування з боку го. Із часом я і мої колеги- ворення.тодішнього керівництва МВС України депутати змирилися з та- Про Павла Барнацького, сво-за його як голови Профспілки атесто- кою його запальністю і го незмінного помічника і сорат- моєю правою рукою по всіх питаннях.ваних працівників міліції принципову принциповістю, бо бачили, що за такою ника, можу сказати одне: він, на відміну Всю роботу, яку ми виконали спільно ізпозицію у відстоюванні інтересів право- ревністю - його реальні вболівання за від інших кандидатів, – готовий депутат. ним за 14 років діяльності, не можна описа-охоронців. Вже тоді мене вразило те, долю краю і прагнення допомогти меш- ти навіть в десятитомнику. Підготовлено Ніхто з тих, хто висунувся по Дрогобиць-що інтереси простих людей для нього канцям Дрогобиччини. сотні законопроектів, тисячі поправок кому виборчому округу, не має досвіду ро-були вищими за власні. Ні погрози роз- А, як відомо, у тих, хто вірно слу- до законів, опрацьовано десятки тисяч боти у Верховній Раді, особливо з питаньправи і звільнення зі служби, ні заляку- жить державі і людям, завжди багато звернень громадян, по яких прийнято захисту інтересів населення на держав-вання переслідуваннями сім’ї та родини заздрісників і противників. Павло Барна- результативні рішення. А за цим - сотні ному рівні. А П. Барнацькому не треба, якне зупиняли його у захисті прав членів цький – не виключення. Ще з часів ро- його виїздів персонально і в складі уря- іншим, 5 років наступної каденції чомусьпрофспілки і інтересів громадян. Ввірена боти головою Профспілки атестованих дових та слідчих комісій на місця по всіх вчитися. Він ладен приступити до вико-йому як працівнику міліції дільниця була працівників міліції на нього в різні ін- регіонах України. Це - десятки мільярдів нання депутатських обов’язків вже сьо-однією з кращих в Західному регіоні станції летіли анонімки, в ЗМІ друкували гривень повернутих в казну держави, годні. З ним рахуються в АдміністраціїУкраїни за криміногенною обстанов- пасквілі. Із повною відповідальністю за- тисячі врятованих підприємств, десятки Президента і Кабінеті Міністрів, йогокою. У 1996 р. П. Барнацького визна- являю, що перед тим, як П. Барнацького тисяч захищених людських доль. прекрасно знають як фахівця в РНБО,ли кращим працівником міліції України, взяли на роботу в Апарат ВРУ, а тим більше Яскравим прикладом довіри мешкан- Генеральній прокуратурі, МВС України,а його досвід оперативно-розшукової - в Комітет по боротьбі з організованою ців Дрогобиччини до Павла Барнацького СБУ, міністерствах і відомствах. Він додіяльності поширили по всіх підрозділах злочинністю і корупцію, його біографію і стали вибори до Верховної Ради в 2002 Верховної Ради іде не з порожніми рука-МВС України. Показовими були справи, діяльність проштудіювали від народжен- р., коли за нього проголосували 31000 ми, а з готовими Програмами. Одна – дляколи він в одиночку затримував озброєні ня. І жодної (!) плями, яка б безчестила П. виборців Дрогобицького краю. Причім державного рівня, інша – регіональна,злочинні угруповання, які роками пере- Барнацького, за весь його життєвий і тру- відразу 75% бориславчан віддали за ньо- присвячена розвитку і відродженнюбували в розшуку і тероризували насе- довий шлях знайдено не було. го свої голоси. І тільки за рахунок грубої Дрогобицького краю. І що головне - підлення. У судах П. Барнацький домагав- І ще одна деталь, яка розкриває П. фальсифікації переможцем визнали П. Регіональну Програму є домовленісться реальних покарань навіть для тих Барнацького як яскраву і неординар- Димінського, який через три місяці пере- про конкретне фінансування.осіб, що в своїх кримінальних зв’язках ну особу. Тоді, коли інші стоять в черзі кинувся до кучмівської клики. Тому якщо Ви прагнете мати квалі-були тісно пов’язані не тільки з тодішнім на право працювати в Апараті ВРУ, а Тому не дивно, що протягом 2002-2012 фікованого і надійного захисника своїхкерівництвом МВС, а й вищими посадо- дехто навіть готовий певним людям за р.р. Павло Барнацький так активно до- інтересів на рівні Верховної Ради, то я за-вими особами держави. це щедро «віддячити», то П. Барнаць- помагав своєму рідному Дрогобицько- кликаю Вас проголосувати 28 жовтня за Скажу відверто: я вдячний Госпо- кий 9 місяців вагався, чи не займе чуже му краю. Коли в 2010 р. у газеті «Вибір» Заслуженого юриста України, головногоду Богові за те, що Він звів мене із Пав- місце, чи впорається з величезним обся- опублікували те, що П. Барнацький зро- консультанта парламентського комітетулом Барнацьким. Бо коли П. Барнацький гом законотворчої та іншої роботи, чи не бив для Дрогобиччини тільки за один - з питань правосуддя Павла Барнацького,у 2000 р. перейшов працювати до Апара- підставить тих, хто його рекомендував. 2009 р., то перелік напрацювань ледве який не сипав голослівними обіцянками,ту Верховної Ради України, а пізніше став Вагання П. Барнацького виявились втиснули в 1,5 газетні сторінки. Це вко- а відстоював, відстоює і збирається йще й моїм помічником, то яку б ділянку марними. Його професійний досвід опе- тре пІдтверджує, що він на Дрогобиччині надалі відстоювати Ваші права, а такожроботи в парламенті йому не довіряли, ративника, юриста-правника, профспіл- працює не від виборів до виборів. Як, робити все для відродження Дрогобич-він так само перетворював її на зразкову. кового і громадського діяча і просто скажімо, ті, хто сьогодні висунули свої чини.І хоч це не входить в його прямі посадові принципової людини став на догоді всім кандидатури по 121-му Дрогобицькому З повагою Юрій КАРМАЗІН.обов’язки, він із такою ж звитягою вже – ВРУ, фракції БЮТ, державі, а головне – округу і хто почав імітувати видимість Народний депутат України, Сенатортепер на рівні Держави продовжує Дрогобицькому краю. активної турботи про долю виборців за Міжнародного парламенту безпеки і миру,відстоювати інтереси громадян. Поступово Павло Барнацький став два місяці до початку виборів. Взагалі Голова Партії захисників Вітчизни.
  2. 2. 2 „ „Павло барнацький: «Правильний вибір - на дійне майбутнє»Коли слово підкріплено ділом„„сказано-зробленоЗвіт кандидата в народні депутати україни по 121-му Дрогобицькому виборчому округупавла барнацького перед мешканцями дрогобицького краю за свою діяльністьпо україні і дрогобиччини за період 2008-2012 років У даному звіті на 3-х газетних сторінках наводиться перелік реробки деревини та відправки закор- тячу лікарню і Оржицький пологовий бу-виконаних справ і фактів наданої допомоги Павлом Барнацьким дон готової продукції, що автоматично динок (Полтавська обл.), Святогірськутільки за період його роботи головним консультантом комітету підвищило б ціну деревини в десятки міську лікарню № 4 (Донецька обл.), ме- разів. Однак розгляд його нинішній де- дустанови в Зміївському районі (Хар-Верховної Ради України з питань правосуддя, помічником путатський корпус усіляко блокує. ківська обл.), Борзянську дільничнународного депутата Юрія Кармазіна (з 8.02.2008 р. – по нині). - Завдяки оперативним діям П. Бар- лікарню (Чернігівська обл.) - (усього 23 До речі, це далеко не повний перелік усіх зроблених Павлом нацького і Ю. Кармазіна у 2008 р. було заклади).Барнацьким справ. розкрито злочинну змову Антимоно- - Не допустив рейдерського захо- польного комітету з провідними на- плення і відстояв від закриття ДП Також звертаємо Вашу увагу, що наведені результати діяльності фтотрейдерами щодо ціни на дизель- «Клінічний санаторій «Лермонтовсь-не входять у прямі посадові обов’язки Павла Барнацького. Захист не пальне (усі пам’ятають, що певний кий» (м. Одеса), дитячі санаторії наінтересів держави, трудових колективів і окремих громадян він період часу дизпаливо було дорожчим березі Чорного моря «Люстдорф» таздійснював за рахунок власного часу і на громадських засадах. за бензин), а також двічі - в 2009 і 2011 «Шахтар», Артемівський дитячий бу- р.р. - на державному рівні блокували динок (Донецька обл.), Дитячий приту- Отже, за період 2008-2012 рр. Павло Барнацький зробив: маховик спекулятивних цін на пальне лок №2 (м. Одеса), дитячий оздоровчий (понад 15 нафтових компаній оштра- табір «Казка» (Луганська обл.) - (усьо-По Україні: Європейський Комісар з питань енер- фовано на 80 млн. грн.). го 17 закладів). гетики Г. Оттінгер заявив, що ЄС гото- - Брав активну участь у захисті - Спільно з Ю. Кармазіним відстояв вий надати Україні кредит в розмірі 307 членів ВО «Свобода», яких незакон- від знищення пам’ятник жертвам Го- млн. євро на модернізацію української но переслідували правоохоронні орга- лодомору в Запорізькій області, - За його участі та особисто ним ГТС. ни в Одесі, Дніпропетровську, Харкові, пам’ятники садово-паркового мистецт-підготовлено близько 3500 депутатсь- - Вчасно підготовлений П. Бар- Донецьку та інших містах. ва в Одеській, Львівській, Черкаськійких запитів та звернень і проведе- нацьким і Ю. Кармазіним депутатсь- - Ініціював перевірку фактів неефек- областях, ринки Генічинський тано близько 5000 перевірок на рівні кий запит зірвав підписані ганебні для тивного використання 52 млн. грн. «Юність» у Києві.різних щаблів державних органів вла- України угоди про закупівлю гречки з і закупівлі за завищеними цінами - За підготовленими П. Барнацькимди; у державну скарбницю повернуто Китаю і відстояв інтереси українського медпрепаратів Міністерством охорони і Ю. Кармазіним поданнями Вища радамайна та коштів на суму близько 35,5 сільського виробника. здоров’я (порушено кримінальні спра- юстиції звільнила з посад двох голівмлрд. грн., відстояно від закриття 104 - Підготовлена спільно з Ю. Карма- ви). судів - Апеляційного суду Харківськоїпідприємства і фірми, врятовано від зіним постанова до голови ВРУ В. - Спільно з Ю. Кармазіним не допу- області М. Бородіна та Рівненськогозвільнення близько 40000 працівників, Литвина щодо визнання результатів стив незаконну передачу приватній міського суду П. Денисюка.поновлено трудові права понад 6000 голосування за пенсійну реформу структурі ВАТ «Лентранс» вантажних - Не допустив ліквідації керівницт-українців, повернуто заробітні плати нелегітимними зупинила її і дозво- вагонів для перевезення спецванта- вом ВАТ «Укрнафта» трьох експедиційбіля 8000 громадян, переглянуто пенсії лила відстрочити чергову облаву на жів, що завдало б державі збитків на - Бориславської, Надвірнянської тапонад 2000 пенсіонерів. конституційні права незахищених декілька мільярдів гривень, та вжив Івано-Франківської Прикарпатсько- - Став співавтором понад 100 зако- верств населення України. заходів із повернення у державну го управління бурових робіт, трьохнопроектів, ряду Постанов Верховної - Понад рік П. Барнацький спільно власність понад 10000 вагонів. баз виробничого обслуговування вРади України, конституційних подань, з Ю. Кармазіним завдяки поданому - Після зняття мораторію на вивіз Полтавській і Сумській областях (Ка-розробником понад 2000 поправок до ними позову проти голови ВРУ В. Лит- зерна у 2011 р. спільно з Ю. Кармазіним чанівської, Рибальської та Анаста-законів, неодноразово брав участь в вина та його заступника А. Мартиню- не допустили спекулятивної накрутки сівської) і Східного вишкомонтажногороботі урядових і слідчих комісій. ка утримували оскаженілих промо- ціни на зерно, чим заощадили державі цеху (тільки в Бориславі було збере- - Завдяки оперативному втручанню сковських емісарів у Верховній Раді близько 400 млн. грн. жено понад 800 робочих місць і 4 млн.П. Барнацького і Ю. Кармазіна у 2012 від прийняття ганебного мовного за- - Першим разом із Ю. Кармазіним (Ю. грн. надходжень до бюджету).р. зірвано спробу доведення «Укрза- кону, однак зрадницька позиція части- Кармазін з трибуни ВРУ, а П. Барнацький - Здійснював сприяння у будівництвілізниці» до банкрутства, незаконної її ни депутатського корпусу призвела до через газету «Вибір») напередодні пре- та допомагав храмам на Львівщині, вприватизації, відновлено значну части- прийняття його у липні 2012 р. зидентських виборів у грудні 2009 р. роз- інших областях України, відстоювавну відмінених нічних поїздів, а також - Взяв участь у підготовці 145 крив і оповістив виборців про закулісні перед Кабміном питання про зменшен-визнано незаконними нарахування цін пропозицій до Податкового Кодек- домовленості між НУ-НС і Партією ня ціни на газ, що використовується нана проїзд і залізничні послуги. су, що реально захищали інтереси регіонів, згідно з якими тодішній Пре- опалення церков. - Спільно із Ю. Кармазіним підготував підприємців і які нинішні владні фракції зидент В. Ющенко за певні гарантії сво- - Домігся звільнення з-під варти го-альтернативний до законопроекту депутатського корпусу відмовився го політичного майбутнього погодився лови Петриківської райради Дніпро-Кабінету Міністрів проект «Про вне- підтримати. під час виборів зрадити заявлені ним петровської обл. П. Лісного, якого насення змін до деяких законодавчих - Є співавтором проекту Закону перед народом демократичні цінності замовлення олігархічних кланів неза-актів України з метою забезпечення ре- «Про мораторій на вивіз круглого лісу і підтримати свого політичного опонен- конно утримували під вартою понадформування нафтогазового комплек- закордон», який, окрім усього, перед- та В. Януковича. 9 місяців (усього відстояно права засу», після прийняття якого в цілому бачав відкриття на місцях цехів з пе- - Не дозволив закрити Лубенську ди- аналогічних обставин понад 10 осіб).По смт. Східниця селищної ради І. Піляку та керівництву питання про усунення його з посади). - Незаконного виділення І. Піляком фірми «Владо» - захопити і привласни- близько 30 земельних наділів. ти Східницькі мінеральні джерела і ак- тивно сприяє тому, щоб передати їх у Домігся: Захистив: Допоміг: комунальну власність громади. - Створення урядової комісії з - Відремонтувати дорогу через пере- перевірки фактів зловживання владою і - У суді інтереси групи місцевих вал між Бориславом та Східницею. депутатів і журналістів, яким голо- - У виділенні в 2009 р. із державно- корупційних діянь головою Східницької - У поверненні із Копичинської ви- ва Східницької селищної ради І. Пілякго бюджету 2,1 млн. грн. для розвитку селищної ради І. Піляком (факти правної колонії №112 до немічних своїм позовом і вимогою стягнути з нихСхідницької курортної зони та ремонту підтверджено). 50000 грн. прагнув «затулити їм роти», батьків єдиного сина-годувальника М.Східницької лікарні. щоб вони не розповідали населенню Ініціював Пехіва. - Відібрати ліцензію у МП «Перспек- правду про його зловживання. Виявив:тива» і повернути громаді Східницькі - Від знищення Східницькі мінеральні перевірку фактів:мінеральні джерела. джерела №№ 1, 1-а, 18 та інші. - Протягом 2008-2012 років не дозво- Не допустив:лив різним ділкам – депутатам Львівсь- - Зловживання з боку головикої облради В. Доскичу, Київської Східницької селищної ради І. Піляка, - Дивовижного уникнення криміналь-облради, власнику Східницького який приховав від виборців, що ної відповідальності екс-депутата Схід-готельно-санаторного комплексу «Три підробив диплом про вищу освіту (пору- ницької селищної ради Б. Коцка, звину- - Масового розграбування земель усини» В. Нечипоренку, голові Східницької шено кримінальну справу, вирішується ваченого у злочинній діяльності. Східниці. Павло БАРНАЦЬКИЙ - єдиний кандидат від Дрогобиччини Голосуй за № 1 у списку мажоритарників
  3. 3. „ „Павло барнацький: «Правильний вибір - на дійне майбутнє» 3Коли слово підкріплено ділом„„сказано-зробленоПо м. Львів кілька тисяч гектарів лісових угідь Сколівського військового лісгоспу і кількох лісогосподарств Стрийсько- керівників управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА при проведенні тендерів на оздоровлен- ської УДППЗ «Укрпошта» (факти під- тверджено, триває розслідування). - Протизаконне зведення приват-і Львівській го, Старосамбірського, Турківського, ня дітей-сиріт та дітей із малозабез- них багатоповерхових віл в елітарних Дрогобицького, Червоноградсько- печених сімей. зонах і переобладнання військових го, Радехівського районів (порушено 7 - Незаконної передачі 5 тис. га землі об’єктів під житлові будинки екс-області: кримінальних справ, до кримінальної на Самбірщині в оренду на 49 років де- командувачем ЗахОК М. Куциним, відповідальності притягнуто близь- путатам Львівської облради братам екс-начальником штабу Західного ко 10 осіб, державі повернуто десятки Дубневичам під мисливські угіддя. оперативного командування В. Тю- мільйонів гривень). тюнниковим та керівником філії «Уп- - За поданням П. Барнацькогопідготовлено близько 800 депутатсь- - Припинив незаконну роздачу на- чальником Львівського обласного управління лісового та мисливсько- Захистив: равління торгівлі Західного опера- тивного командування» ДГО «Концерн «Військторгсервіс» Г. Свідерськимких запитів та звернень і проведено - Від ліквідації Стрийський ВАТблизько 1000 перевірок; у держав- го господарства, депутатом Львівської (факти підтверджено). «Західшляхбуд» (порушено криміна-ну скарбницю повернуто майна та облради А. Дейнекою об’єктів лісових - Зловживання владою з боку голо- льну справу), від рейдерського за-коштів близько 6 млрд. грн., відстоя- господарств під житло своїм родичам і ви Яворівської РДА М. Довби (знятий хоплення ВАТ «Львівський завод ко-но від закриття 17 підприємств і наближеним (частину рішень відмінено, із посади). мунального устаткування», а такожфірм, врятовано від звільнення розслідування триває). - Зловживання посадовим станови- зберіг робочі місця.близько 6500 працівників, поновле- - Виявив причетність начальника щем головою Турківської РДА (пору- - Інтереси десятків громадян в су-но трудові права понад 900 і повер- управління Держкомзему Городоцько- шено кримінальну справу, взятий під дах області.нуто заробітні плати біля 2500 грома- го району до незаконного вилучення зе- варту). - Журналіста М. Стахника від судо-дян, переглянуто пенсії близько 130 мель (порушено кримінальну справу). - Мільйонні розкрадання посадови- вого переслідування з боку головипенсіонерів. - Зупинив незаконне захоплення по- ми особами відділу освіти Яворівської Нагачівської сільської ради С. Дацка над 11 га земель в Пустомитівському РДА (начальника відділу Б. Бабія зня- за серію публікацій про його зловжи- Допоміг: районі (порушено кримінальну справу). то з посади, порушено кримінальну вання. - Виявив розкрадання державних справу). - Від знищення унікальний санатор- коштів в особливо великих розмірах і - Розкрадання комунального май- - У виділенні із державного бюдже- ний комплекс «Шкло» на Яворівщині. варварську вирубку карпатських лісів на керівництвом Турківського району Не допустив:ту на Львівщину понад 10 млн. грн. на керівниками Сколівського військового (порушено кримінальну справу).різні програми. лісгоспу ДП «Івано-Франківський війсь- - Розбазарювання комунального - Погасити заборгованість у сумі ковий ліспромкомбінат» (начальника майна посадовими особами Самбір-6,5 млн. грн. працівникам ЛАЗу і по- воєнлісгоспу Р. Свореня знято з посади, - Затвердження підготовленого для ської міськради (3-х осіб знято з по-сприяв у забезпеченні підприємства порушено 6 кримінальних справ). прийняття на сесії Львівської облра- сад, порушено кримінальну справу).держзамовленнями. - Виявив нецільове використання ди рішення про ліквідацію мережі ко- - Зловживання на суму 220 тис. грн. - Виявити близько 50 корис- групою посадових осіб ДП «Жовтківське мунальних аптек, що призвело б до їх в сільських лікарських амбулаторіяхливих злочинів у сфері земель- лісове господарство» коштів Держфон- монополізації політико-фінансовим Турківського, Самбірського, Сокальсь-них відносин, викрити близько 10 ду загальнообов’язкового соціального кланом та невпинного зростання цін кого районів (14 посадовців притягну-фактів хабарництва і близько 30 страхування України на суму 6 млн. грн. на ліки (щорічно обласний бюджет то до відповідальності).спроб незаконного заволодіння ве- (перевірка триває). втрачав би щонайменше понад 50 - Зловживання службовим стано-ликими земельними ділянками та - Не допустив масового розграбуван- млн. грн.). вищем посадовими особами відділулісовими угіддями. У власність гро- ня земель на Самбірщині, Турківщині, - Незаконної приватизації багатьох освіти Туріківської РДА, які незаконномади Львівщини повернуто тисячі Сколівщині, Червоноградщині, Пустоми- комунальних об’єктів у Львові та об- дозволили заввідділом освіти М. Кро-гектарів землі. Так: тівщині, Радехівщині та інших районах ласті, які місцева влада намагалася пивницькому забрати під житло буди- - За дорученням мера Львова А. (порушено 3 кримінальні справи). «прихватизувати» за безцінь. нок дитячого садку №2 вартістю близь-Садового спільно з Ю. Кармазіним - Посприяв виявленню десятків - Незаконної передачі дитсадка у ко 400 тис. грн. (порушено кримінальнувідстояв у Вищому Адмініс- фактів незаконного виділення земель- власність фермерського господар- справу).тративному Суді від рейдерсько- них ділянок представниками влади Тур- ства на Самбірщині (нові власни- - Численні факти зловживань суддя-го захоплення кооперативом «Ре- ки, Самбора, Стрия та Жидачівського, ки хотіли перетворити його в розва- ми Стрийського міськрайонного судумонт» 328 га. особливо цінних Золочівського, Пустомитівського, Яво- жальний центр). при прийнятті рішень (неправосудніземель лісопаркової зони у Львові рівського районів (ділянки повернуто у - Повернення на Львівщину одіоз- рішення відмінено, суддів притягнутопід житлово-дачний масив вартістю державну і комунальну власність). ного генерала, вірного служниця кла- до відповідальності).близько $1 млрд. ну Медведчука О. Сала, фігуранта ба- - Зловживання з боку голови Ініціював - Активно ставив питання про при- гатьох кримінальних справ. Нагачівської сільради Яворівськоготягнення до кримінальної відпові- району С. Дацка (незаконно працев-дальності групи депутатів Львівськоїоблради, замішаних у розкраданні йнищівному вирубуванні лісових угідь перевірку фактів: Виявив: лаштовану заступницю голови О. Юрас знято з посади). Домігсяобласті (розслідування триває). - Численні факти зловживань з боку - Нецільового використання понад 7 керівництва Головуправління юстиції - Не допустив незаконної передачі млн. грн., призначених на будівництво у Львівській області (звільнено з по-5 тис. га. лісів мисливських угідь Мо- стадіону до «Євро-2012» у Львові (пору- сади начальника І. Попович). - Зняття із посади голови Пусто-стиського району депутату Львівської шено кримінальну справу). - Корупційні діяння посадових осіб митівського райсуду В. Нерознака заоблради Є. Бубі та повернув їх закон- - Цілеспрямованого знищення понад тендерного комітету департаменту численні неправосудні рішення.ним власникам. 80 дошкільних закладів м. Львова шля- житлового господарства та інфра- - Зняття з посади голови Крото- - Не допустив незаконної передачі хом незаконної приватизації, здачі в структури Львівської міськради (по-фірмам «Вепр» та «Екобескид» шинської сільради Пустомитівського оренду з подальшим викупом і просто рушено кримінальну справу). району Я. Продана, який приховав відлісових угідь площею понад 40 тис. демонтажем, що призвело до черги в - Корупційні схеми привласнен-га в Старосамбірському і Мостисько- громади свою судимість. дитячі садки довжиною в два-три роки ня фінансів в особливо великих - Припинення скидання каналізацій-му районах. (порушено 2 кримінальні справи). розмірах, відмивання бюджетних - Став на перешкоді незаконно- них стоків у річку Шкло в Яворові. - Корупційних діянь, зловживання коштів посадовими особами голов- Сприяв:го захоплення приватною структу- владою, розкрадання державного та ко- ного управління охорони здоров’ярою 10 га особливо цінних земель мунального майна на десятки мільйонів Львівської ОДА, а також розкрадан-національного природного парку гривень з боку керівників Львівської об- ня 42. млн. грн., виділених під цільові«Сколівські Бескиди» (землі повер- лради, Фонду комунального майна при програми (розслідування триває). - У проведенні світла на Хутір Під-нуто, порушено кримінальну справу). приватизації. - Участь у корупційних схемах на- сосний Яворівського району. - Не допустив незаконного захо- - Розкрадання бюджетних коштів чальника Територіального правління - У розбудові і підтримці церков -плення земель Державного історико- в особливо великих розмірах керів- «Головавтотрансінспекції» у Л/о І. відстояв від рейдерського захоплен-культурного заповідника міста- ництвом Головного управління охорони Думи (звільнено з посади). ня Костел Св. Марії Магдалини уфортеці Тустань, що в с. Урич на здоров’я ЛОДА (начальника звільнено - Фінансові зловживання в меріях Львові, від імені ЛОО ПЗВ, яку очолює,Сколівщині, приватною структурою із займаної посади). Львова, Яворова, Стрия, інших рай- виділив 20 тис. грн. на відбудовупід будівництво котеджів (порушено - Зловживання посадовим стано- онних міст області (тривають пере- згорілої церкви Святого Архистрати-кримінальну справу). вищем, перевищення службових по- вірки). га Михаїла у с. Сопіт на Сколівщині, - Не дозволив привласнити вноважень, корупційних діянь з боку - Корупційні діяння дирекції Львів- тощо. Павло БАРНАЦЬКИЙ - єдиний кандидат від Дрогобиччини Голосуй за № 1 у списку мажоритарників
  4. 4. 4 „ „Павло барнацький: «Правильний вибір - на дійне майбутнє» Павло БАРНАЦЬКИЙ - єдиний кандидат від Дрогобиччини Голосуй за № 1 у списку мажоритарників„„сказано-зробленоКоли слово підкріплено діломПо Дрогобицькому району, ське п. Антоняк у питанні визнання її кримінальну справу). сина інвалідом І-ї групи і призначен- - Незаконної спроби з боку дрого- ня йому пенсії. бицької влади припинити діяльністьм. Дрогобич, Трускавець, - Відновити рейсове сполучення КП «Дрогобицький ринок» та перене- автобусів в с. Довге-Гірське. сти його з вул. Пилипа Орлика в не- - Змінити графік рейсового сполу- зручне для торгівлі місце.Стебник чення автобусів маршруту «Дрого- - Зловживання владою та переви- бич-Жданівка» щення службових повноважень голо- - Постійно надає посильну допо- вою Стебницької міської ради Р. Ка- могу у розбудові і відтворенні хра- лапачем, нецільового використання мів Самбірсько-Дрогобицької Єпар- ним коштів місцевого бюджету. Захистив: Пишковича, якому перешкоджа- хії УГКЦ. Не допустив: ли у зведенні будинку (порушено - Інтереси мешканців: через Госпо-дарський суд Львівської області (впер- кримінальну справу). - Мешканців гуртожитку по вул. Грушевського, 19, у Дрогобичі від Домігся: - Масового розграбування земельше в Україні) зобов’язав Дрогобицьку - Визнання через Апеляційний суд на Дрогобиччині. рейдерського захоплення.міськраду відмінити грабіжницькі та- Львівської області браконьєром кері- - Вилучення 85 га земель Дрогоби- - Організував звернення до керів-рифи на житлово-комунальні послуги вника Дрогобицької райорганізації цького лісгоспу і Трускавецького ліс- ництва Кабміну з метою підтриматиі привести їх у відповідність до зако- мисливців та рибалок С. Кузьменка. ництва. державними замовленнями ПАОну. Крім того, за ініціативи П. Барнаць- - Зведення у с. Довге-Гірське ГЕС - Рейдерського захоплення нерухо- «Дрогобицький завод автомобільнихкого Антимонопольний комітет оштра- потужність 2,5 Мгвт. мості з боку посадових осіб ОП «Все кранів».фував КП «ЖЕО» на 10 тис. грн. для дому» та ТзОВ «Т.F.C. Лтд.», - Ініціював перегляд тарифів за Ініціював - Від закриття і повного розбазарю- внаслідок чого міський бюджет втра-вання ВАТ «Дрогобицький машино- комунальні послуги з боку Труска- вецького міського ЖКГ (ЖКГ оштра- тив би 5 млн. грн.будівний завод», а також поновив на перевірку фактів: фовано на 8000 грн.). - Незаконного виділення 5 га зе-роботі декілька сотень незаконно мель в с. Станелі, що межує з Тру- Допоміг:звільнених працівників, яким у повно- скавцем, підставній фірмі.му обсязі виплатили заборговану зар- - Рейдерського захоплення німе- Виявив:плату. цькою фірмою «Вірт» Дрогобицького - Від закриття і повного знищення - Відстояти сотні гектарів лісових долотного заводу, комунальних зе-Цегельний завод в с. Солонське. угідь Дрогобиччини від спроби захо- мель та запуску нею шкідливого ви- - Заслужений Прикарпатський ан- плення політико-бізнесовою групою робництва (триває розслідування). - Фінансові зловживання в меріїсамбль пісні та танцю «Верховина» від з Львівської облради. - Незаконної «прихватизації» 10 Дрогобича (тривають перевірки).спроб ліквідувати його, а приміщення - Надав допомогу в переведенні з дитячих садків. - Зловживання в Дрогобицькій РДАвідібрати (рішення відмінено). платного на безоплатну форму на- - Корупційних діянь з боку керів- (триває перевірка). - Від варварського знищення ЗОШ вчання студентці Дрогобицького ників Дрогобицької міськради при - Зловживання головою Дрого-№8 з боку керівників міста та дирек- педуніверситету з багатодітної сім’ї проведенні тендеру на закупівлю бицької РДА М. Сендаком при роздачітора школи. М. Марич. сміттєвозів, чим зберіг для каз- земельних ділянок (перевірка три- - Пароха с. Новий Кропивник Я. - 82-річній мешканці с. Довге-Гір- ни міста 1,7 млн. грн. (порушено ває).По м. Борислав осіб Бориславської міськради при міської лікарні в приміщення колиш- відділу РАЦС С. Пріцак. вирішенні питання щодо поділу «пе- нього шкірвендиспансеру (перевірка - Порушення кримінальної спра- ренасиченого» 10-го класу на два. триває). ви за викрадення посадовими осо- - Від незаконної спроби Борислав- бами приватного підприємства та Допоміг: Захистив: ської влади закрити міжшкільний виробничо-навчальний комбінат (рі- шення відмінено). керівниками Бориславської міської ради 2 кілометри стратегічного водо- - Виділити кошти із державного бю- - Від ліквідації Бориславську екс- гону Борислав-Дрогобич на суму 1,5 - Від незаконної спроби Борислав-джету на ремонт вулиць Степана Бан- педицію Прикарпатського УБР і млн. грн. ської влади нав’язати заміну вікон в зберіг понад 800 робочих місць та 4 Не допустив:дери і Дрогобицької у Бориславі. закладах освіти, культури, медици- - Виділити кошти із державного бю- млн. грн. надходжень у міський бюд- ни, будівлях соціальної сфери, прид-джету на ремонт дороги через пере- жет. бавши їх у фірми «Бориславська фа-вал Борислав-Східниця. - Від ліквідації Центральну міську брика вікон» (перевірка триває). - Масового розграбування земель лікарню. - Інтереси інваліда Я. Дидика. у Бориславі.Ініціював - Від незаконної спроби Борислав- - Інтереси мешканки Борислава Н. ської влади закрити 4 із 7 дитячих - Незаконної реалізації певним осо- Білик, у якої через помилки лікарів бам за безцінь 13,5 га землі навпроти бібліотек з метою збуту вивільненихперевірку фактів: народилася мертва дитина (поруше- Трускавецького озера. приміщень (рішення відмінено). но кримінальну справу). - Від незаконної спроби Борислав- Виявив: - Ініціював питання виділення із ської влади закрити одну з найкра- резервного фонду Державного бюд- - Зникнення десятків мільйонів гри- щих місцевих шкіл № 7 і створитивень, які були виділені на проведення жету України 5 млн. грн. на ліквідацію платний коледж (рішення відмінено). наслідків екологічної катастрофи, - Фінансові зловживання в меріївідновлювальних робіт після повені в - Від незаконної спроби Борислав-2008 році. що сталася 16 липня 2012 р. (тривають перевірки) ської влади закрити кілька відділень - Розкрадання державних коштів, - Запроваджену Бориславською Домігся: Бориславської центральної лікарнівиділених на реконструкцію автомо- владою незаконну схему забезпечен- (рішення відмінено).більного моста через р. Тисмениця по - Від незаконної спроби Борислав- ня дитячих садків неякісними продук-вул. Вояків ОУН-УПА у м. Бориславі ської влади перетворити стоматоло- Зупинки продажу за заниженою тами, придбаними за підвищеними(розслідування триває). гічну поліклініку міської лікарні в в декілька разів вартістю цінної цінами (перевірка триває, ситуація із - Фінансових зловживань у КП «Бо- комерційну структуру (рішення відмі- ділянки на території колишньої фа- постачання продуктів поліпшилася).риславводоканал» на суму понад 0,5 нено). брики клеєних нетканих матеріалів. - Розтрати посадовими особами КПмлн. грн. - Від незаконної спроби Борислав- - Порушення кримінальної спра- «Бориславодоканал» комунального - Злісного невиконання Закону ської влади перевести дитяче ста- ви за отримання хабарів проти майна в особливо великих розмірахУкраїни «Про освіту» з боку посадових ціонарне відділення центральної завідувача Бориславського міського (перевірка триває). CMYK Надруковано на партійному ротопринтері, свідоцтво Засновник: Львівська обласна органцізація Шеф-редактор: П. С. Барнацький Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 892/145 від 19 листопада 2008 р., державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р. Партії захисників Вітчизни Виходить: двічі на місяць видане Держкомітетом телебачення і ра­ іомовлення України д Ціна договірна Адреса для листування: 79059, м. Львів, вул. В. Великого, 43/11 Видавець: обласна організація ПЗВ pzv_lviv_obl@ukr.net № замовлення: 60 Тираж: 50 000 екз.

×